Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd"

Transkript

1 Kulturnämnd

2 Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9)

3 Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Kulturförvaltningen Gunnar Nilsson Caroline Smitmanis Smids 3 (9)

4 Förutsättningar för verksamhetsåret Kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och biblioteksområdet samt inom delar av föreningsområdet. Nämndens uppgifter omfattar kommunens biblioteksverksamhet, kulturminnesvård, bygdearkiv, allmänkulturell verksamhet, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och föreningsbidrag (ej idrottsföreningar). Kulturnämnden tar ett särskilt ansvar för barns och ungas rätt till kultur i enlighet med Barnkonventionen. Alla barn och unga i Mora ska ha tillgång till kultur och kulturella uttryck. Därför är ett nära samarbete med för- och grundskola nödvändigt. Nämnden genomförde under 2014 en omorganisation och en omfördelning av den egna budgetramen för att fortsatt kunna prioritera barn och unga. Kulturlivet i Mora ska bygga på medborgarnas delaktighet och engagemang. Nämndens verksamheter kommer under 2015 att arbeta med olika former av medborgardialoger, för att Kulturnämnden ska kunna göra rätt prioriteringar i framtiden. Det är nämndens ambition att kulturutbudet i Mora ska vara tillgängligt och bestå av en mångfald av utbud och aktiviteter, vilket kommer att ligga till grund för bl a beviljande av kulturbidrag under Grupper som på grund av olika hinder kan ha svårt att ta del av kulturutbudet i Mora, ska få större möjligheter genom ökad tillgänglighet. Kulturnämnden ska bidra till att skapa ett hållbart Mora genom att ge alla medborgare möjlighet till ett aktivt medborgarskap. Detta sker genom den information och de upplevelser som tillhandahålls av bl a bibliotek, arkiv, konsumentvägledning och utställningsverksamhet. Information och upplevelser som vidgar det individuella perspektivet, utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. Moras unika kulturarv och kulturmiljöer, vilka bidrar till den omfattande och viktiga besöksnäringen, ska värnas genom att nämnden aktivt för fram dessa frågor i forum för samhällsbyggnad och planering. Kulturnämnden bedöms kunna hantera dessa målsättningar inom befintlig ekonomisk ram för 2015, förutsatt att medel för de årliga löneökningarna tillskjuts. Nämnden står inom loppet av några år inför ändrade lokalbehov. Biblioteken upplever stora ökningar av lån av digitala medier. På sikt kan det få konsekvenser för lokaler, öppettider och tillgänglighet. Behov av en scen för teater och konserter kvarstår. Kulturförvaltningen kommer därför under 2015 att få i uppdrag att göra en förstudie för en eventuell lokalutredning. 4 (9)

5 Nyckeltal Nöjd medborgarindex kultur Nöjd medborgarindex bibliotek Boklån kommunala bibliotek, antal/inv. Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år Kostnad kulturverksamhet kr/inv Anställningar För att kunna uppnå de mål som Kulturnämnden föreslår, behöver antalet anställningar 2014 vara konstant även Visstidsanställningar förekommer i mycket liten omfattning på kulturförvaltningen. De pensionsavgångar som eventuellt sker under 2015, behöver återbesättas delvis med ny kompetens för att möta de krav som finns på nämnden som myndighet. 5 (9)

6 Mål och mått Anmärkning: de mått som saknar siffertal för årets mål, ska målsättas efter att en nulägesmätning görs under Det är mått som inte tidigare använts. Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Kulturnämnden ska ta ett särskilt ansvar för att alla barn och unga i Mora ges möjlighet till kulturella upplevelser, läslust och eget skapande. Antal utlån av barnböcker per barn 0-14 år 21 Andel barn 7-15 år som är elever i kulturskolan 20% Andel av det totala kulturbidraget som beviljas för kulturaktiviteter för barn och unga 0-20 år Antal barn i för- och grundskolan som tar del av kulturförvaltningens skolkulturutbud Antal besökare till Rosa Husets öppna fritidsverksamhet 20% Mora ska vara ett hållbart samhälle Moras unika kulturarv bidrar tillsammans med Kulturförvaltningens utbud och tjänster till en hållbar samhällsutveckling Antal deltagare i de aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om Moras kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap Antal ideella föreningar som beviljats stöd till särskilda insatser på kulturarvsområdet Andel nämnder som behandlat resultaten från den årliga Demokratidagen Antal deltagare i de aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om konsumenträtt 6 (9)

7 Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Moras medborgare och besökare ska känna sig nöjda med det utbud och de tjänster som kulturförvaltningen tillhandahåller Aktiva låntagare, biblioteken Nöjd medborgarindex biblioteket 7,9 Andel nöjda elever kulturskolan Andel sålda biljetter till öppna barnteaterföreställningar 90% Kulturnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och NMI ska minst bibehållas Kulturförvaltningens antal resta km med egen bil i tjänsten ska minska Ekonomi i balans 77 Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum Kulturutbudet i Mora ska vara känt och tillgängligt Andel av kulturförvaltningens publika lokaler som är fysiskt tillgängliga gällande enkelt avhjälpta hinder Andel medborgare som vänder sig till kulturförvaltningen som får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar Utlån av e-böcker från Mora bibliotek med filialer Det ska vara lätt att hitta information på kulturförvaltningens webbplats Kötid till kulturskolan 7 (9)

8 Moras kulturliv kännetecknas av en mångfald av utbud och aktiviteter med lyskraft och med möjlighet till eget engagemang Morabornas åsikt om kulturverksamheten enligt Nöjd medborgarindex Antal ideella föreningar som beviljas kulturstöd av Kulturnämnden Andel unika deltagare i studiecirklar vid studieförbunden 22 20% Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Moras medborgare och besökare ska få ett gott bemötande vid kontakt med kulturförvaltningens personal Andel av medborgarna som kontaktar kulturförvaltningens personal på telefon som upplever att de fått ett gott bemötande Andel av medborgarna som vid kontakt med kulturförvaltningens personal får direkt svar på en enkel fråga Andel besvarade frågor av kulturförvaltningens personal med god kvalitet 75% Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Moras medborgare och besökare ska uppleva att de har inflytande över Kulturnämndens verksamheter Antal ungdomsinitierade projekt Rosa Husets öppna fritid Andelen inköp av böcker och annan media till biblioteken som görs efter inköpsförslag Upplevt inflytande hos kulturskolans elever Antal förslag och synpunkter på kulturförvaltningens verksamheter via medborgardialog, vilka leder till verksamhetsutveckling 26 8 (9)

9 Budget Ekonomisk jämförelse (tkr) Kulturchef (kulturnämnd, förvaltningsövergripande leding och administration, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning) Utfall Prognos Ram , ,5 Allmänkultur , ,5 Ungdomssamordnare Bibliotek Fritidskonsulent (föreningsbidrag) Kulturskola Rosa Huset (Kulturskola, öppen fritidsverksamhet, barnkulturföreställningar) Summa I budget 2014 kommer kostnader för årets löneökningar att tillkomma senare. l ram för 2015 kommer kostnader för årets löneökningar att tillkomma senare. 9 (9)

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

KFN 15 september 2011

KFN 15 september 2011 KFN 15 september 2011 Kostnader för 0-: taxade föreningar om de betalade halv B-taxa för träningsperiod 2010-2011 (Halv taxa är: Sporthallar 15 kr, Bro bollhall 150 kr, Gymnastiksalar 10 kr och Dagcentraler/Villa

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet.

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet. VISIONER & MÅL 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24 Habo kommunen för hela livet. Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen... 1...

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer