Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna"

Transkript

1 Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna För att få en bättre helhetssyn på svaren presenteras resultaten av både enkäten och djupintervjuerna under samma rubriker som användes i enkäten. delades in i fem delar och bestod av sammanlagt 72 frågor: Bakgrund, 9 frågor Utgödsling, 23 frågor Grovfoderhantering, 15 frågor Kraftfoderhantering, 17 frågor Övrigt, 8 frågor Totalt svarade 218 personer på enkäten. Bakgrund På de olika frågorna om bakgrund svarade mellan personer. Av dessa var ca 87 procent kvinnor och 13 procent män. De flesta personerna, 36 procent, var i åldern år gamla år år år år år år 65+ år Ålder Figur 1. Åldersfördelning på de som svarat på enkäten. Hälften av dem som svarat på enkäten hade en kroppslängd som låg mellan 16 och 169 cm. Dock varierade längden på de som svarat från under 149 cm till över 19 cm, dvs. en skillnad på nästan en halv meter! (Figur 2).

2 cm cm cm cm cm 19- cm Kroppslängd Figur 2. Kroppslängd i cm på de personer som svarat på enkäten. De flesta personer som svarat på enkäten (87 %) har arbetat med eller hanterat hästar i mer 1 år och de allra flesta i mer än fem år, så de svarande har mångårig erfarenhet av vad arbete i stall innebär. (Figur 3) år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 3. Hur många år har du hanterat hästar? Av de svarande var 63 procent verksamma inom hästsporten i form av hobby- /fritidssysselsättning. Näst vanligaste verksamheten var egenföretagare med 44 procent och sedan anställd i hästverksamhet med 1 procent. (Figur 4) Egenföretagare Anställd Hobby/Fritid Annat Figur 4. Hur är du verksam inom hästsporten?

3 3 innehöll fem kategorier av hästverksamheter och den vanligaste var privatstall (54 %), sedan kom inackorderingsstall (31 %), tävlingsstall (17 %), stuteri (23 %) och sist rid- och travskola (12 %), men de flesta andra yrken inom hästnäringen var även de representerade. På denna fråga har man svarat på flera alternativ vilket betyder att de är sysselsatta i olika verksamheter. (Figur 5) Rid-travskola Stuteri Tävlingsstall Privatstall Inack.stall Annat Figur 5.Typ av hästverksamhet. Hästverksamheten hade i de flesta fall 5 till 9 hästar (29 %), och i fallande ordning fler än 15 hästar (25 %), 3 till 4 hästar (21 %), 1 till 14 hästar (13 %) och färre än 3 hästar (12 %). (Figur 6) hästar 3-4 hästar 5-9 hästar 1-14 hästar 15- hästar Figur 6. Hur många hästar har verksamheten? Den vanligaste stallösningen i hästverksamheten var hästboxen (95 %) och sedan lösdriften (32 %) och spiltan (9 %). (Figur 7).

4 Box Spilta Lösdrift Annat Figur 7 Typ av stall i verksamheten. Det mest förekommande ströet på hästplatserna var träspån (55 %), halm (48 %), torv (29 %) och en blandning av olika strömaterial (5 %). (Figur 8) Spån Halm Torv Blandning Annat Figur 8. Typ av strö. Utgödsling Under sektionen utgödsling ställdes frågor om gödselgrepen, skyffeln, sopborsten och skottkärran. Dessutom togs frågan upp om verksamheten hade någon form av mekanisk utgödsling. Gödselgrepen De flesta av de ca 2 personer som svarade på frågorna om gödselgrepen var nöjda med den. 49 procent tyckte att den fungerade bra och 14 procent mycket bra. 23 procent tyckte att den var varken bra eller dålig och 14 procent att den var dålig eller mycket dålig. 78 procent svarade vidare att grepen bestod av bland annat plast, 37 procent att den var delvis gjord av stål och 31 procent delvis i lättmetall. 18 procent av greparna var delvis gjorda i trä. På frågan om vilka parametrar som fungerade bra eller dåligt på gödselgrepen svarade de flesta positivt. Värt att kommentera är att hållbarheten/slitstyrkan inte verkar vara så bra. Vikten anses däremot vara bra liksom handtaget och skaftet. Själva redskapshuvudet (grepen) uppfattas vara både bra och dålig av de svarande. (Figur 9).

5 6 5 4 Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 9. Diagrammet visar vad som är bra respektive dåligt med gödselgrepen. Kommentarer Det var 17 personer som skrev kommentarer om gödselgrepar, vilket var det redskap som också fick allra flest kommentarer. Här framkommer många synpunkter på dagens grepar. Flera personer kommenterar längden på skaftet. En del tycket att skaftet är för långt, och en del att det är för kort. Som några har föreslagit så är justerbara längder på skaft att föredra. Flera skriver att den traditionella stålgrepen med träskaft för halm är för kort och för tung medan spångrepen med aluminiumskaft är lättare men att den ofta går sönder i redskapshuvudet (pinnarna bryts av). Bredden på redskapshuvudet kommenteras också, liksom antalet pinnar på huvudet. Här skiljer sig synpunkterna kraftigt åt när det gäller grepar för spån och torv respektive halmgrepar. Överlag var de som mockade i framförallt spån men även torv tämligen nöjda med den s.k. Aubiose-grepen (se nedan), även om man bl.a. önskade bättre hållbarhet i handtagets och grephuvudets infästning i skaftet, i kallt väder, fler längder på skaftet samt vassare tänder. Idag måste man kapa skaftet själv till lagom längd. Någon hade satt Aubiose-grepens huvud på ett ergonomiskt format skaft (se nedan). Överlag ansågs de billigare kopiorna vara av undermålig kvalitet, de höll oftast bara ett halvår på sin höjd..

6 När det gäller halmgrepar däremot var man mer missnöjd. Antingen var de för tunga, hade fel längd eller vinkel, eller hade för stora mellanrum mellan tänderna. Flera använde kompostgrepar och liknande som inte var anpassade till utgödsling, utan bl.a. slets för snabbt mot golvet och blev trubbiga. Önskemålet var en lätt, ställbar grep med lagom brett mellan vassa tänder. Denna ansåg man inte fanns idag. Skyffeln De flesta tyckte att skyffeln fungerade bra eller mycket bra (58 %). 34 procent tyckte att den var varken bra eller dålig, och 8 procent att den var dålig eller mycket dålig. Materialet som skyffeln var gjord av varierade då drygt en tredjedel av skyfflarna bestod av plast, stål, trä och lättmetall. På frågan om vilka parametrar som fungerade bra eller dåligt på skyffeln svarade de flesta positivt även här. (Figur 1) Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 1. Vad är bra respektive dåligt med skyffeln? Hos skyffeln var det vikten som fick både bra och dåligt i betyg. De delar som var bäst var handtaget, redskapshuvudet, funktionen i sig samt hållbarhet/slitstyrka.

7 7 Kommentarer Flera personer kommenterar skyffeln genom att beskriva den som tung, med för kort skaft och för trubbig. Några skriver att de har köpt skyfflar helt i plast som är lätta, har brett huvud och fungerar bra i arbetet. En del skrev också att de inte använder skyffeln i någon större utsträckning i häststallet. Totalt kommenterade 77 personer skyffeln i hästverksamheten. En mängd olika skyfflar (varav en del från början var framtagna för andra ändamål) användes. Här var man mer nöjd med användbarheten, även om man anmärkte på dålig hållbarhet, för trubbig och vek kant nertill och för låga kanter på sidorna. Man har letat skyfflar överallt för att hitta någon som passar till jobbet i stallarna. Sopborsten Tre fjärdedelar av de svarande tyckte att sopborsten fungerade bra eller mycket bra. Sopborsten bestod i de flesta fall av trä (84 %) och i några färre fall av plast (38 %). Vad som var bra och dåligt med sopborsten visas nedan. (Figur 11) Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 11. Diagrammet visar vad som är bra eller dåligt med sopborsten. Hållbarheten/slitstyrkan var inte så bra enligt de svarande på enkäten. Däremot var vikten och funktionen uppskattad.

8 8 Kommentarer Totalt 68 personer kommenterade sopborsten. De flesta har flera sopborstar av olika modeller. Ett antal personer skrev att en vanlig sopkvast eller piassavakvast fungerar bäst. Flera personer kommenterar längden på borsten, och de flesta vill ha relativt långa och lite mjukare borst jämfört med den vanligare sopborsten med korta hårda plastborst. En av de mest uppskattade sopborstarna/kvastarna var - något förvånande - den som visas på de två första bilderna nedan. Tyvärr var skaften på dessa för korta och hållbarheten för dålig, men funktionen utmärkt på någorlunda släta golv. De vanligaste modellerna är annars de tre som visas på den tredje bilden, och här överensstämde åsikterna om dessa med det som framkom i intervjuerna. Skottkärran Skottkärran fick ett positivt omdöme av ca 65 procent av de svarande. 25 procent tyckte generellt att den var varken bra eller dålig. På frågan om vad skottkärrans kärl var gjort av svarade 44 procent stål, 4 procent plast och 31 procent lättmetall. De allra flesta, 87 procent, hade ett hjul på skottkärran medan 12 procent hade två hjul. Vad som fungerade bra och dåligt på skottkärran visas i Figur personer svarade på det som var bra och 169 på det som var dåligt Bra Dåligt 2 1 Handtagen Behållaren Hjulet/-en Vikten Formen Funktionen Hållb./slitst. Annat Figur 12. Vad som fungerade bra och dåligt med skottkärran.

9 Det som sticker ut i resultaten som visas i figur 12 är att hälften av de svarande tyckte att funktionen på skottkärran var dålig. Vikten ansågs dock vara bra enligt drygt hälften av de svarande, medan en fjärdedel tyckte att vikten istället var ett problem. Kommentarer Skottkärran fick 75 kommentarer och flera personer kommenterade att den var för tung och svår att tömma. En del skrev att de hellre hade en mindre kärra och får gå flera gånger än en större. Andra skrev att kärran är för liten och en del att enhjuliga har bättre balans än tvåhjuliga. Andra skrev att tvåhjuliga var bättre ur balanssynpunkt men att de är svårare att köra med uppe på gödselhögen. Några skrev att plastbehållare är bättre än behållare i lättmetall/plåt. En del personer önskade lägre kärror som är lättare att lasta. Flera personer skrev också att de köpt den gamla vanliga typen av ren vana, men att de sedan fått prova nyare varianter med plastbehållare, eller som är mindre, och blivit positivt överraskade. När det gällde skottkärrorna fanns det många åsikter! De flesta tyckte att de tvåhjuliga var bäst, men de var höga (hög lyfthöjd), ofta svåra att manövrera och tippa samt krävde stor plats. De var också i vissa fall tunga att köra, speciellt uppför en ramp. Enhjuliga skottkärror var vanliga, framförallt därför att man fick en lägre lasthöjd och vikt samt att de var smidigare att manövrera, trots mer obalans.

10 1 Mekanisk utgödsling På frågan om någon del av utgödslingen var mekaniserad svarade 94 procent nej och 6 procent ja av 28 svarande personer. I några större stallar hade man en mekanisk utgödsling som användes varje dag. Oftast var man nöjd med den, men strödde man med lång halm var svårigheten att halmen ofta fastnade i utgödslingen och ställde till problem. Med räls i taket hade man ibland en vagga för gödsel som - förutom att den lätt kom i svängning - fungerade bra. Den övriga formen av mekanisering som finns i stallarna idag används när man har djupströbäddar, antingen i boxstallar eller i lösdrifter. Bädden mockas ut en eller ett par gånger om året, antingen med hjälp av traktor eller med en Bobcat. Bilden nedan visar ett boxstall med öppningsbara fronter så att utgödslingen kan ske maskinellt

11 11 Grovfoderhanteringen Utfodringen av grovfoder ansågs av 56 procent fungera bra eller mycket bra i hästverksamheten. 31 procent tyckte att den fungerade varken bra eller dåligt. Hur förvaringen av grovfoder såg ut i de svarandes hästverksamhet visas i Figur 13. Bilden visar dessutom var halmbalarna brukar förvaras Höbal - skullen Löst hö - skullen Höbal - marknivå Ensilage - skullen Ensilage - marknivå Halmbal - skullen Halmbal - marknivå Figur 13. Var grovfoder och halmbalar förvaras i hästverksamheterna. På frågan vad de svarande använde för redskap för att utfodra hästarna svarade 66 procent att de använder IKEA-kassar eller liknande. 38 procent utfodrar med bara händerna, 27 procent med fodervagn/-kärra, 25 procent med högaffel och 8 procent med hönät. Under svarsalternativet annat hade ett tiotal svarat att de också använder traktor vid utfodringen av grovfoder (Figur 14). 7 6 procent IKEA-kasse Hönät Fodervagn/kärra Högaffel För hand Annat Figur 14. Redskap som användes för att utfodra grovfoder

12 12 Kommentarer Ett antal personer uttryckte sitt missnöje över det befintliga systemet, och tycker att det är alldeles för tungarbetat och tidsödande! De saknar någon typ av klo eller redskap för att få isär fodret i storbalarna vid vägning. Vågar som var bättre anpassade till att väga grovfoder önskades också. Många skulle hellre ha ett mer mekaniserat system om det fanns möjlighet. Även i intervjuerna framkom det att IKEA-kassar är ett av de vanligaste sätten att utfodra grovfoder till hästar idag! Man utfodrade hästarna i portioner, och vägde upp flera kassar åt gången för dygnsbehovet. Detta ansågs åtminstone i stallar med många hästar - både tungt och tidsödande. Att utfodra med storbalar i boxstallar innebär mycket handarbete. Några av de större stallen använde vagnar eller handtruckar när man utfodrade grovfodret, med växlande resultat. De som hade fler hästar och fodrade ensilage ute använde oftast traktor och balgrip eller spjut.

13 13 Högaffeln På frågan hur högaffeln fungerar hade 6 procent svarat bra eller mycket bra. procent svarade varken bra eller dåligt. Högaffeln består delvis av stål enligt 83 procent av de svarande samt delvis av trä (5 %) och lättmetall (4 %). De parametrar som är bra respektive dåliga på högaffeln visas i figur 15. Det var 79 personer som svarade på frågan om vad som var dåligt och 19 personer som svarade på frågan om vad som var bra med högaffeln i enkäten Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 15. Parametrar på högaffeln som fungerar bra respektive dåligt enligt de svarande. Högaffelns betyg är högst när det gäller hållbarhet/slitstyrka, dess funktion och själva skaftet. Vikten och redskapshuvudet får sämst betyg. Kommentarer Totalt skrev 57 personer en kommentar kring högafflar. Flera skrev att de inte använder högaffeln så ofta, utan att de använder händerna i stället. Flera kommenterade antalet pinnar i redskapshuvudet, de flesta vill ha eller var nöjda med tre pinnar i huvudet. Några skrev att de var för tunga, och andra att skaftet bör vara justerbart i längd eller ha en annan längd än den nuvarande. De som intervjuades hade samma erfarenheter när det gällde högafflarna som de ovan nämnda, med tillägget att skaftet ofta gick sönder när man tog tyngre tag. En annan synpunkt var att tänderna behöver vara vassare och inte bli trubbiga så fort, då detta påverkar hur man kommer in i balar eller t ex löshö.

14 14 Fodervagn eller liknande På frågan om vad användarna tycker om fodervagnen eller liknande svarade 52 procent, i detta fall 57 personer, att den var bra eller mycket bra. 38 procent tyckte att den var varken bra eller dålig. Fodervagnens kärl bestod enligt 14 svarande personer huvudsakligen av stål (45 %), plast (35 %), trä (15 %) och lättmetall (11%). 25 procent svarade att fodervagnarna hade ett hjul, 24 procent fyra hjul, 2 procent tre hjul och 19 procent två hjul. Ingen svarade att fodervagnen eller liknande var rälshängd. De parametrar som fungerade bra respektive dåligt visas i Figur personer svarade på vad som var bra och 66 personer på vad som var dåligt. Fler personer tyckte alltså att fodervagnen eller liknande fungerade bra än dåligt Bra Dåligt 2 1 Handtagen Hjulet/-en Vikten Formen Funktionen Annat Figur 16. Fodervagnens bra respektive dåliga aspekter. Flertalet tyckte att fodervagnens funktion, behållare och hållbarhet/slitstyrka var bra. Hjulet/- en samt fodervagnens vikt fick flest negativa betyg.

15 15 Kommentarer På frågan om kommentarer rörande fodervagnen skrev 37 av 71 personer att de inte använder speciella fodervagnar, eller så använder de vanliga skottkärror. Flera använder hinkar istället, främst på grund av att de har få hästar. Några använder IKEA-kassar eller liknande. Ett par personer har trehjuliga fodervagnar, men de välter lätt samt är tunga. På denna fråga blev det nog ett missförstånd från vissa, som trodde att det var kraftfodervagnen som menades. Det upplevdes som ett stort problem att hitta bra vagnar för grovfoderhanteringen. När man använde pallyftare snodde sig stråna runt de små hjulen och orsakade tvärstopp. De större vagnarna var oftast inte utrustade med en bra våganordning så man enkelt skulle kunna nettoväga fodret, dvs hur mycket som togs bort/blev kvar. Man hade också svårt att hitta vagnar som var tillräckligt små och manövrerbara i trängre utrymmen. Några hade konstruerat egna vagnar för storbalar. Kommentarer kring utfodring av grovfoder Flera personer uttryckte som tidigare nämnts sitt missnöje över det befintliga systemet, och skulle hellre ha ett mer mekaniserat system, istället för IKEA-kassar och liknande lösningar. Några efterlyser också en våg som är inbyggd i fodervagnen. 35 personer svarade på denna fråga. Kraftfoderhanteringen De allra flesta, 76 procent av 21 svarande personer, tyckte att utfodringen av kraftfoder fungerade bra eller mycket bra. Hinken Hinken fungerade bra eller mycket bra i verksamheten enligt 67 procent av de 22 svarande. I princip alla svarade att hinken var huvudsakligen gjord av plast (99 %). 159 personer svarade sedan på vad som var bra med hinken och 133 personer på vad som var dåligt. Svaren visas i Figur Bra Dåligt 2 1 Handtaget Behållaren Vikten (tom) Formen Funktionen Hållb./slitst. Annat Figur17. Hinkens bra och dåliga sidor enligt de svarande personerna.

16 De flesta tyckte att vikten, funktionen och formen var bra på hinken, medan drygt 7 procent tyckte att hållbarheten/slitstyrkan var dålig. Dessutom fick handtaget betyget dåligt av knappt hälften av personerna. Kommentarer Flera personer som är nöjda använder bygg- eller murarhinkar istället för vanliga hinkar. En del använder hinkar från köket, men de spricker lätt och locken går snabbt sönder. En detalj som fick mycket kritik är handtagen som skär in i handen. Totalt svarade 65 personer på denna fråga. Man upplevde framförallt de stora hinkarna som svåra att bära, tex fulla med vatten. Här fungerade de runda hinkarna med en platt sida mycket bättre, med mindre spill och bättre arbetsställning. Många tyckte också att hinkarna var för känsliga för kyla och lätt sprack vid stötar mm. Önskemål fanns också att handtagen borde formas om för att inte skära in i händerna som de gör när man bär tungt. De trekantiga hinkarna kunde vara bra i vissa situationer, men var svårare att rengöra. Någon undrade om det inte gick att göra en långsmal hink som var lättare att ta ur (se bild ovan). Fodervagnen eller liknande På frågan om vad användarna tycker om fodervagnen eller liknande för kraftfoder svarade 49 procent, i denna fråga 42 personer, att den var bra eller mycket bra. 38 procent tyckte att den var varken bra eller dålig. Fodervagnens kärl bestod enligt 78 svarande personer huvudsakligen av stål (47 %), plast (27 %), trä (13 %) och lättmetall (1 %). 34 procent svarade att fodervagnen hade tre hjul, 24 procent ett hjul, 24 procent fyra hjul och 19 procent två hjul. Ingen av de 68 personerna som svarade på denna fråga sa att fodervagnen eller liknande var rälshängd. De parametrar som fungerade bra och dåligt visas i figur 18. Det var nästan lika många som valde att svara på det som fungerade bra som dåligt på fodervagnen eller liknande i kraftfoderhanteringen. 6 personer svarade på vad som var bra och 53 personer på vad som var dåligt.

17 6 5 4 Bra Dåligt 2 1 Handtagen Hjulet/-en Vikten Formen Funktionen Annat Figur 18. Beskrivning över vad som var bra och dåligt på fodervagnen eller liknande. Drygt 4 procent tyckte att funktionen samt hållbarhet/slitstyrka var bra med fodervagnen. En tredjedel tyckte att hjulen fungerade dåligt. Kommentarer På denna fråga svarade 29 av 47 personer att de inte använder någon fodervagn för kraftfoder. De flesta som svarat använder hinkar istället, som fylls på vid en större behållare. visade, att man upplevde att de största problemen med fodervagnar var att de hade alldeles för dåliga och klena hjul samtidigt som de var tunga och därmed blev de svårmanövrerade. Några ville ha fler fack i vagnen, så man kunde ha fler sorters foder med sig

18 18 Foderskopor Knappt tre fjärdedelar av de 2 personer som svarade på hur foderskoporna fungerade i verksamheten tyckte att de fungerade bra eller mycket bra. Endast 6 procent tyckte att de fungerade dåligt eller mycket dåligt. Foderskopan är enligt 91 procent gjord av plast, enligt 14 procent gjord av stål och enligt 9 procent gjord av lättmetall. På frågan om vad som fungerade bra på foderskopan svarade 162 personer och på vad som var dåligt 96 personer (Figur ). Det var alltså betydligt fler som valde att svara positivt än negativt på frågan om foderskopans funktion mm Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Skopan Vikten Formen Funktionen Annat Figur 19. Parametrar som fungerade bra respektive dåligt på foderskopan. Över 6 procent tyckte att vikten var bra, och ca 5 procent att funktionen, formen och själva skopan var bra. Hållbarheten/slitstyrkan samt formen var dålig enligt ca procent av de som svarade.

19 19 Kommentarer Flera personer svarade att de använder genomskinliga litermått, vilket gör mängden kraftfoder lättavläst. Andra som använder alternativa foderskopor i stället för speciella kraftskopor använder sig av decilitermått samt begagnade plåt- och plastburkar. De kraftskopor som används har dålig gradering och de spricker ofta mellan skopan och handtaget. 42 personer valde att lämna en kommentar i denna fråga. Hållbarhet, funktion och ergonomi var de parametrar som diskuterades mest när det gäller foderskopor. De flesta tyckte att hållbarheten var alldeles för dålig, speciellt vissa plastskopor (se bild). För låga/respektive höga kanter beroende på om de användes för spannmål eller betfor var en synpunkt, en annan var att handtagen skär in i händerna på vissa skopor Ergonomin, att kunna ta foder ur en hink utan att behöva välta så mycket på hinken, var ytterligare en synpunkt som framfördes (se bilder). Övriga frågor Vattning av hästar På frågan om hur hästarna får vatten i stallet svarade 53 procent av 29 personer att de får det via vattenkoppar. 5 procent svarade att de får det via hinkar och 28 procent via vattenslang som fyller hinkar. Då flera svarade på flera alternativ, betyder det att man vattnar hästarna på flera olika sätt i en del hästverksamheter.

20 2 Kommentarer Sjuttio personer skrev kommentarer kring vattning. Främst kommenterades fördelarna med hinkar då de dels medger kontroll av hur de ser ut inuti, hur mycket hästarna dricker samt att de inte fryser lika lätt som vattenkoppar eller vattenledningen. Några är dock mycket nöjda med sina vattenkoppar i stallet, och tycker att de sparar både tid och ryggar. Några kommenterade också att det finns både bra och dåliga vattenkoppar på marknaden. Fler och fler av de som inte har så många hästar verkar gå över till vattning med hink, trots merarbetet. Detta dels för att de vill ha kontroll på hur hästen dricker, dels för att den kan dricka mer åt gången. De som har nyare vattenkoppar med ställbart flöde verkade vara nöjdare än de med de traditionella kopparna med nipplar. De flesta gav också hästarna vatten ute under dagen, åtminstone när det var plusgrader. Mekanisk utfodring På frågan om någon del av utfodringen var mekaniserad svarade ca 94 procent nej och ca 6 procent ja av de 28 svarande personerna. Några intervjuer gjordes i mekaniserade stallar, och personalen där var nöjd med funktionen på hjälpmedlen. På nedanstående bilder syns två typer av rälshängd vagga för grovfoder, en degblandare för blandning av betfor eller blötfoder samt två exempel på foderhäckar för grovfoder.

21 21 Synpunkter och tips 54 personer lämnade olika typer av synpunkter och tips. Flera kommenterade återigen avsaknaden av mekanisering i stallet. Flera påpekade också hur dagens handredskap ser ut och att de måste förändras för att passa personer av olika längd och den arbetsuppgift de är gjorda för. Det var många som kommenterade de olika redskapen under respektive punkt, och där finns många frön till hur redskapen kan utvecklas för att bli mer anpassade till arbetet. Från början när man frågade folk ute i stallarna vad de tyckte om sina redskap, hade många inte tänkt speciellt mycket på vilka alternativ som fanns eller vad som kunde vara bättre. När man började diskutera mer ingående, kom det fram många synpunkter på vad som var bra, men framförallt vad som kunde vara bättre. En del hade hittat egna lösningar på redskap som inte fungerade tillfredsställande, och några tipsade om praktiska detaljer eller hjälpmedel som de funnit vara bra. Exempel på bra lösningar finns, t.ex. en vagn för halm i fyrkantsbalar, som sticks under balen och sedan välts upp så man kan köra in den i stallet. Även en bra krok att hänga vattenhinkar i skickades in av en hästägare (se bilder). Exemplen och lösningarna är många, de behöver bara föras ut till allmän kännedom! Tidsåtgång Den tid som åtgick för att gödsla ut hos hästarna bedömdes vara ca 15 min/häst och dag (46 st) eller i genomsnitt 1 tim och 18 min per dag (142 st). När det gällde utfodring beräknades det ta ca 11 min/häst och dag (17 st) eller i genomsnitt 47 min/dag (17 st). De som hade hästar som reds, kördes eller användes på något sätt beräknade tiden för utgödsling och utfodring (med den längsta tiden för utgödslingen) till ca 7 % av den

22 totala tiden som gick åt i stallet en vanlig dag. För hästar som inte användes, t ex fölston, bedömdes tiden för utgödsling vara ca 5 % av den totala tiden och på motsvarande sätt tiden för utfodring ca 4 %.

SLUTRAPPORT Arbetsredskap i häststallar inventering och kravspecifikation

SLUTRAPPORT Arbetsredskap i häststallar inventering och kravspecifikation SLUTRAPPORT Arbetsredskap i häststallar inventering och kravspecifikation Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Niklas Adolfsson, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Detta projekt

Läs mer

Rapporter>> Snabbrapport Enkät om redskap i häststallar

Rapporter>> Snabbrapport Enkät om redskap i häststallar jti-niklas, du är inloggad. den 7 november 2008 15:04:12 Logga ut Startsida Undersökningar Rapporter Inställningar Användarinformation Kontakt Support På Av Rapporter>> Snabbrapport Enkät om redskap i

Läs mer

Resultat från projektet: Mekanisering av häststallar

Resultat från projektet: Mekanisering av häststallar Resultat från projektet: Mekanisering av häststallar -inventering och förslag på nya lösningar Anna Wallertz och Margareta Bendroth Innehåll Resultat...3 Utgödslingssystem:...3 Utgödsling från box och

Läs mer

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Niklas Adolfsson & Qiuqing Geng, Projektet är finansierat av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande.

Läs mer

Bakgrund. Litteraturstudie

Bakgrund. Litteraturstudie 1 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Litteraturstudie...4 Arbetets del i den totala kostnaden för hästhållningen...4 Stallarbetet - ett tungt kroppsarbete...4 Inställning till och synen på mekanisering...5

Läs mer

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran Kärror och vagnar Allt för mycket bärs i händerna på dagens byggarbetsplatser. God markplanering, bra transportvägar och bra städning ger en förutsättning för rationella transporter. Kärrorna bör vara

Läs mer

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Fler produkter i f ler färger än någon annan Väggupphäng Borstar Golv- & Vägg Borstar

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop Märke 2 Huvudeds delar Mungipa Nosrygg Näsborre Mun Underläpp Haka Käftgrop Kindkjedjegrop Ganasch Skoning Skorna spikas fast i hoven med spikar som kallas sömmar. Man kan se huvuden på dem här. (6 st)

Läs mer

Nr 36. FoU-rapport. Maria Fregidou-Malama, Nina Shamirany, Jenny Andersson. Hästnäringens situation. i Gävleborgs län

Nr 36. FoU-rapport. Maria Fregidou-Malama, Nina Shamirany, Jenny Andersson. Hästnäringens situation. i Gävleborgs län FoU-rapport Nr 36 Maria Fregidou-Malama, Nina Shamirany, Jenny Andersson Hästnäringens situation i Gävleborgs län xxx HÄSTNÄRINGENS SITUATION I GÄVLEBORGS LÄN MARIA FREGIDOU-MALAMA NINA SHAMIRANY JENNY

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Utfodring av klövvilt

Utfodring av klövvilt Utfodring av klövvilt Att fodra och experimentera med olika foder och metoder är något jag tycker blir allt mer intressant för varje år. Det finns enormt mycket olika teorier om vad som är rätt eller fel.

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Bona dammfri golvslipning. Maskiner för professionell golvslipning

Bona dammfri golvslipning. Maskiner för professionell golvslipning Bona dammfri golvslipning Maskiner för professionell golvslipning Dammfri Golvslipning Bona DCS 70 Öka din verksamhet med dammfri slipning Bona DCS 70 har ett filter som håller länge och en dammpåse som

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011 Jag heter Märta. Jag älskar hästar! Det här är min bästa häst Julia. Hon bor på ridskolan. Där finns ridläraren Kattis, alla hästarna och mina ridkompisar. Jag rider där varje vecka. 7 Använd skänklarna!

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd

1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd 1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd 2012 1+2+3 Tre enkla steg till effektiv rengöring Fastighetsstädning har de senaste åren genomgått en revolution inom design, layout och material. Hårda golv, rostfritt

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kurs i stallbyggnation och stallmiljö för häst Måndagen den 26 mars 2012 på Jägersro Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kursen är delfinansierad

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Källsortering Möbler, behållare och vagnar

Källsortering Möbler, behållare och vagnar Part of the ESE World Källsortering Möbler, behållare och vagnar Originalprodukter För Offentlig Miljö Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Tillbehör för montering kan levereras vid förfrågan.

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG IDÉSIDOR - PACKSTATIONER/KARTONVIKARE M.M. Handfixturer FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG enkelt...ring Bloms! f ö r arbetsplatsfö rslag ring Bloms 033-15 70 75 19 IDÉSIDOR PACKSTATIONER, KARTONGVIKARE M.M.

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter Vi som säljer kommer från och vi skall använda pengarna till Fyll på förrådet med vardagsnytta från Kron till bra pris!

Läs mer

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén)

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén) Livet på sin spets Att du ska ha isdubbar med dig när du ger dig ut på naturis vet du förstås, men vilka dubbar ska du köpa? Fungerar en enkel klassiker som Hansadubben lika bra som en tre gånger så dyr

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

ACTIVE STABLE en utvecklingsmöjlighet för NRS/Bullersta?

ACTIVE STABLE en utvecklingsmöjlighet för NRS/Bullersta? Slutrapport Juni 2012 ACTIVE STABLE en utvecklingsmöjlighet för NRS/Bullersta? Effektiv och rationell framtidsverksamhet med hästhållning och arbetsmiljö i fokus Innehållsförteckning Inledning... 3 Lösdrift

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines Fördjupningsarbete Steg 3 HT 2010 Kissing Spines Av: Jessica Ohlson Inledning Jag har valt att skriva mitt fördjupningsarbete om kissing spines. Min huvudsakliga fråga är om den hästskötsel som normalt

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader Balsnittare 852-853-856 Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Kverneland Taarup balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Bruks Stuga/Bastu 5m2

Bruks Stuga/Bastu 5m2 Monteringsanvisning Bruks Stuga/Bastu 5m2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer

Foto: Robert Olsson. Säkert frostskydd av dina betor

Foto: Robert Olsson. Säkert frostskydd av dina betor Foto: Robert Olsson Säkert frostskydd av dina betor Strategi för skörd och lagring Leverans av nyskördade betor Leverans av lagringsbetor Tidigt Kampanjdel 1 Kampanjdel 2 Kampanjdel 3 Anpassa strategin

Läs mer

Ett komplett sortiment av städredskap

Ett komplett sortiment av städredskap enklare effektivare renare Ett komplett sortiment av städredskap Innehåll Butiksexponering... 4 Diskborstar... 6 Badborstar... 6 Hygienborstar... 7 Nagelborstar... 7 Golvsopborstar... 8 Sopborstar och

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Sopkärl. 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm. 140 liter. 240 liter. 190 liter. 370 liter. Bredd: 75 cm Djup: 80 cm Höjd: 107 cm

Sopkärl. 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm. 140 liter. 240 liter. 190 liter. 370 liter. Bredd: 75 cm Djup: 80 cm Höjd: 107 cm Containrar och kärl Sopkärl 140 liter 190 liter 240 liter 370 liter 660 liter Bredd: 48 cm Djup: 54,3 cm Höjd: 106,5 cm Bredd: 54 cm Djup: 69 cm Höjd: 107 cm Bredd: 58 cm Djup: 73,1 cm Höjd: 107 cm Bredd:

Läs mer

Verktygsförvaring och verktygshållare Sida

Verktygsförvaring och verktygshållare Sida Verktygsförvaring och verktygshållare Stort sortiment av verktygsväskor för alla tänkbara uppgifter. Håller verktyg, instrument och tillbehör organiserade så att du lätt hittar dem. Förstärkt konstruktion

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

häcksax TEST Ansa häcken med en

häcksax TEST Ansa häcken med en TEST Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail till redaktionen@gds.se Ansa häcken med en häcksax Häcksaxen används

Läs mer

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter MILJÖFÖRVALTNINGEN Turist 2011 Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Tabell 2:1. Egenskaper för olika lagringssystem för ensilage Storbalar Storbalar i Tornsilo Plansilo Korv/slang Limpa

Tabell 2:1. Egenskaper för olika lagringssystem för ensilage Storbalar Storbalar i Tornsilo Plansilo Korv/slang Limpa Sida 1 av 10 Ensilering innebär att foderråvaran lagras utan tillträde till syre och att sockret i grödan under denna lagring ska omvandlas till mjölksyra. Alla system för lagring och hantering av ensilage

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall!

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! LYFTA MED FLEXICRANE Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

PRODUKTKATALOG VAGNAR ABRA FLEX AB. Sjukhusvagnar efter era önskemål

PRODUKTKATALOG VAGNAR ABRA FLEX AB. Sjukhusvagnar efter era önskemål PRODUKTKATALOG VAGNAR Sjukhusvagnar efter era önskemål Telefon: 013-37 19 00 www.abraflex.se ABRAFLEX AB PRODUKT BESKRIVNING MATERIAL HJUL ÖVRIG INFO STORA VAGNEN En vagn med bra förvaringsmöjligheter.

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Trima redskap. www.trima.se. Because it works!

Trima redskap. www.trima.se. Because it works! Trima redskap www.trima.se Because it works! Utan redskap har lastaren ingen funktion. Varje dag året runt utför våra lastare arbetsuppgifter inom jordbruk, industri, entreprenad och offentlig verksamhet.

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

Inredning för skolan. Klassrummet

Inredning för skolan. Klassrummet Inredning för skolan Klassrummet lära lyssna planera förvara utvecklas Den kreativa arbetsplatsen för stora och små Få arbetsmiljöer ska tillfredställa så många olika behov som klassrummet. Elever ska

Läs mer

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut.

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar

Läs mer

Friluftsliv testar kupoltält Tält som står stadigt i vinden

Friluftsliv testar kupoltält Tält som står stadigt i vinden Friluftsliv testar kupoltält Tält som står stadigt i vinden Blåst och regn, rusk och kyla, allt detta klarar friluftsmänniskan, bara utrustningen står pall. Ett bra tält hör till de viktigaste man kan

Läs mer

Om WGS Profiler och infästningar

Om WGS Profiler och infästningar Om WGS Profiler och infästningar WGS Gripsystem består av 4 storlekar av aluminiumprofiler. Alla är av högkvalitetsmaterial för hög vridstyvhet och stabilitet. Profilerna är svarteloxerade med en hård

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Vardagsergonomi Tips på hur du kan underlätta för din kropp.

Vardagsergonomi Tips på hur du kan underlätta för din kropp. Vardagsergonomi Tips på hur du kan underlätta för din kropp. Innehållsförteckning Vardagsergonomi s. 3 Kroppshållning s. 3 Grundställning stående s. 4 Grundställning sittande s. 5 Kök s. 6 Tips hemsidor

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Barn på gården. LRF informerar

Barn på gården. LRF informerar Barn på gården LRF informerar Varje år skadas många barn på våra gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra farliga ställen säkrare.

Läs mer

Nr 12-2012 årgång 19. Traktor med vagn. i stället för dumper ENERGI. Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta

Nr 12-2012 årgång 19. Traktor med vagn. i stället för dumper ENERGI. Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta Nr 12-2012 årgång 19 Traktor med vagn TEMA: ENERGI i stället för dumper Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta 32 CONPOT TESTAR AV FILIP NILÉHN Att köra med dumpervagn och traktor

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Del 3 Stereotypa beteendestörningar hos hästar har ett klart och tydligt samband med hästhållningens

Läs mer

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna.

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Östra gårdstånga 707 3 km från kungsgården Hyra per box och månad: 2000 Spån, hö, in/utsläpp, morgon och kvälls fodring, belyst paddok, bete, vindskydd Marlene Kastlund Telefon: 070-2416207 marlenefriberg@yahoo.se

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

Russ i Globen 2012. Söndag-Tisdag 25-27 November

Russ i Globen 2012. Söndag-Tisdag 25-27 November Russ i Globen 2012 Under några hektiska dagar i november 2012 stod Stuteri KL för ett shownummer med russ under Stockholm Horse Show i Globen. Här kommer lite minnen ifrån den resan... Söndag-Tisdag 25-27

Läs mer

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet.

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet. 1 2 Lydi var från börjad utrustad med en Perkings 432 motor på 85 Hk. Maskinen hade enligt drifttidmätaren 3600 h. Den hade under årens lopp diverse små uppdateringar. Det allmänna intrycket var dock att

Läs mer

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö NYHET! TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Ett unikt system för utfodring av grovfoder och kraftfoder i lösdrift eller båsladugårdar. Den enda

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Containrar för alla ändamål

Containrar för alla ändamål Containrar för alla ändamål miljö frakt förråd lastväxlare isolerade special kontor kyl www.containerpoolen.se Tel 020-245020 Hög service och stor kunskap Vårt affärsidé är att leverera en produkt med

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Höganäs För att vi alla är olika.

Höganäs För att vi alla är olika. Höganäs För att vi alla är olika. Alla är vi skapta olika. Därför skapade vi Höganäs. Ingen människa är den andra lik. Vissa av oss är långa, andra korta, några smala medan andra hunnit samla på sig lite

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Text av Bosse Rosén. Aktiv ergonomi för biodlare

Text av Bosse Rosén. Aktiv ergonomi för biodlare Text av Bosse Rosén Aktiv ergonomi för biodlare Farligt läge. Att stå med böjd rygg och raka ben ger stor påfrestning på ländryggen. Arbete under knähöjd är en riskfaktor och bör helst undvikas. Aktiv

Läs mer

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind MALIBU Det flexibla systemet för assisterade bad with people in mind 2 Malibu GÖR BADETS FÖRDELAR TILLGÄNGLIGA FÖR VÅRDTAGAREN Tid i badet är väl använd tid. Bad tillhör livets goda - det är en trevlig

Läs mer