Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna"

Transkript

1 Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna För att få en bättre helhetssyn på svaren presenteras resultaten av både enkäten och djupintervjuerna under samma rubriker som användes i enkäten. delades in i fem delar och bestod av sammanlagt 72 frågor: Bakgrund, 9 frågor Utgödsling, 23 frågor Grovfoderhantering, 15 frågor Kraftfoderhantering, 17 frågor Övrigt, 8 frågor Totalt svarade 218 personer på enkäten. Bakgrund På de olika frågorna om bakgrund svarade mellan personer. Av dessa var ca 87 procent kvinnor och 13 procent män. De flesta personerna, 36 procent, var i åldern år gamla år år år år år år 65+ år Ålder Figur 1. Åldersfördelning på de som svarat på enkäten. Hälften av dem som svarat på enkäten hade en kroppslängd som låg mellan 16 och 169 cm. Dock varierade längden på de som svarat från under 149 cm till över 19 cm, dvs. en skillnad på nästan en halv meter! (Figur 2).

2 cm cm cm cm cm 19- cm Kroppslängd Figur 2. Kroppslängd i cm på de personer som svarat på enkäten. De flesta personer som svarat på enkäten (87 %) har arbetat med eller hanterat hästar i mer 1 år och de allra flesta i mer än fem år, så de svarande har mångårig erfarenhet av vad arbete i stall innebär. (Figur 3) år 2-5 år 6-1 år 11- år Figur 3. Hur många år har du hanterat hästar? Av de svarande var 63 procent verksamma inom hästsporten i form av hobby- /fritidssysselsättning. Näst vanligaste verksamheten var egenföretagare med 44 procent och sedan anställd i hästverksamhet med 1 procent. (Figur 4) Egenföretagare Anställd Hobby/Fritid Annat Figur 4. Hur är du verksam inom hästsporten?

3 3 innehöll fem kategorier av hästverksamheter och den vanligaste var privatstall (54 %), sedan kom inackorderingsstall (31 %), tävlingsstall (17 %), stuteri (23 %) och sist rid- och travskola (12 %), men de flesta andra yrken inom hästnäringen var även de representerade. På denna fråga har man svarat på flera alternativ vilket betyder att de är sysselsatta i olika verksamheter. (Figur 5) Rid-travskola Stuteri Tävlingsstall Privatstall Inack.stall Annat Figur 5.Typ av hästverksamhet. Hästverksamheten hade i de flesta fall 5 till 9 hästar (29 %), och i fallande ordning fler än 15 hästar (25 %), 3 till 4 hästar (21 %), 1 till 14 hästar (13 %) och färre än 3 hästar (12 %). (Figur 6) hästar 3-4 hästar 5-9 hästar 1-14 hästar 15- hästar Figur 6. Hur många hästar har verksamheten? Den vanligaste stallösningen i hästverksamheten var hästboxen (95 %) och sedan lösdriften (32 %) och spiltan (9 %). (Figur 7).

4 Box Spilta Lösdrift Annat Figur 7 Typ av stall i verksamheten. Det mest förekommande ströet på hästplatserna var träspån (55 %), halm (48 %), torv (29 %) och en blandning av olika strömaterial (5 %). (Figur 8) Spån Halm Torv Blandning Annat Figur 8. Typ av strö. Utgödsling Under sektionen utgödsling ställdes frågor om gödselgrepen, skyffeln, sopborsten och skottkärran. Dessutom togs frågan upp om verksamheten hade någon form av mekanisk utgödsling. Gödselgrepen De flesta av de ca 2 personer som svarade på frågorna om gödselgrepen var nöjda med den. 49 procent tyckte att den fungerade bra och 14 procent mycket bra. 23 procent tyckte att den var varken bra eller dålig och 14 procent att den var dålig eller mycket dålig. 78 procent svarade vidare att grepen bestod av bland annat plast, 37 procent att den var delvis gjord av stål och 31 procent delvis i lättmetall. 18 procent av greparna var delvis gjorda i trä. På frågan om vilka parametrar som fungerade bra eller dåligt på gödselgrepen svarade de flesta positivt. Värt att kommentera är att hållbarheten/slitstyrkan inte verkar vara så bra. Vikten anses däremot vara bra liksom handtaget och skaftet. Själva redskapshuvudet (grepen) uppfattas vara både bra och dålig av de svarande. (Figur 9).

5 6 5 4 Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 9. Diagrammet visar vad som är bra respektive dåligt med gödselgrepen. Kommentarer Det var 17 personer som skrev kommentarer om gödselgrepar, vilket var det redskap som också fick allra flest kommentarer. Här framkommer många synpunkter på dagens grepar. Flera personer kommenterar längden på skaftet. En del tycket att skaftet är för långt, och en del att det är för kort. Som några har föreslagit så är justerbara längder på skaft att föredra. Flera skriver att den traditionella stålgrepen med träskaft för halm är för kort och för tung medan spångrepen med aluminiumskaft är lättare men att den ofta går sönder i redskapshuvudet (pinnarna bryts av). Bredden på redskapshuvudet kommenteras också, liksom antalet pinnar på huvudet. Här skiljer sig synpunkterna kraftigt åt när det gäller grepar för spån och torv respektive halmgrepar. Överlag var de som mockade i framförallt spån men även torv tämligen nöjda med den s.k. Aubiose-grepen (se nedan), även om man bl.a. önskade bättre hållbarhet i handtagets och grephuvudets infästning i skaftet, i kallt väder, fler längder på skaftet samt vassare tänder. Idag måste man kapa skaftet själv till lagom längd. Någon hade satt Aubiose-grepens huvud på ett ergonomiskt format skaft (se nedan). Överlag ansågs de billigare kopiorna vara av undermålig kvalitet, de höll oftast bara ett halvår på sin höjd..

6 När det gäller halmgrepar däremot var man mer missnöjd. Antingen var de för tunga, hade fel längd eller vinkel, eller hade för stora mellanrum mellan tänderna. Flera använde kompostgrepar och liknande som inte var anpassade till utgödsling, utan bl.a. slets för snabbt mot golvet och blev trubbiga. Önskemålet var en lätt, ställbar grep med lagom brett mellan vassa tänder. Denna ansåg man inte fanns idag. Skyffeln De flesta tyckte att skyffeln fungerade bra eller mycket bra (58 %). 34 procent tyckte att den var varken bra eller dålig, och 8 procent att den var dålig eller mycket dålig. Materialet som skyffeln var gjord av varierade då drygt en tredjedel av skyfflarna bestod av plast, stål, trä och lättmetall. På frågan om vilka parametrar som fungerade bra eller dåligt på skyffeln svarade de flesta positivt även här. (Figur 1) Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 1. Vad är bra respektive dåligt med skyffeln? Hos skyffeln var det vikten som fick både bra och dåligt i betyg. De delar som var bäst var handtaget, redskapshuvudet, funktionen i sig samt hållbarhet/slitstyrka.

7 7 Kommentarer Flera personer kommenterar skyffeln genom att beskriva den som tung, med för kort skaft och för trubbig. Några skriver att de har köpt skyfflar helt i plast som är lätta, har brett huvud och fungerar bra i arbetet. En del skrev också att de inte använder skyffeln i någon större utsträckning i häststallet. Totalt kommenterade 77 personer skyffeln i hästverksamheten. En mängd olika skyfflar (varav en del från början var framtagna för andra ändamål) användes. Här var man mer nöjd med användbarheten, även om man anmärkte på dålig hållbarhet, för trubbig och vek kant nertill och för låga kanter på sidorna. Man har letat skyfflar överallt för att hitta någon som passar till jobbet i stallarna. Sopborsten Tre fjärdedelar av de svarande tyckte att sopborsten fungerade bra eller mycket bra. Sopborsten bestod i de flesta fall av trä (84 %) och i några färre fall av plast (38 %). Vad som var bra och dåligt med sopborsten visas nedan. (Figur 11) Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 11. Diagrammet visar vad som är bra eller dåligt med sopborsten. Hållbarheten/slitstyrkan var inte så bra enligt de svarande på enkäten. Däremot var vikten och funktionen uppskattad.

8 8 Kommentarer Totalt 68 personer kommenterade sopborsten. De flesta har flera sopborstar av olika modeller. Ett antal personer skrev att en vanlig sopkvast eller piassavakvast fungerar bäst. Flera personer kommenterar längden på borsten, och de flesta vill ha relativt långa och lite mjukare borst jämfört med den vanligare sopborsten med korta hårda plastborst. En av de mest uppskattade sopborstarna/kvastarna var - något förvånande - den som visas på de två första bilderna nedan. Tyvärr var skaften på dessa för korta och hållbarheten för dålig, men funktionen utmärkt på någorlunda släta golv. De vanligaste modellerna är annars de tre som visas på den tredje bilden, och här överensstämde åsikterna om dessa med det som framkom i intervjuerna. Skottkärran Skottkärran fick ett positivt omdöme av ca 65 procent av de svarande. 25 procent tyckte generellt att den var varken bra eller dålig. På frågan om vad skottkärrans kärl var gjort av svarade 44 procent stål, 4 procent plast och 31 procent lättmetall. De allra flesta, 87 procent, hade ett hjul på skottkärran medan 12 procent hade två hjul. Vad som fungerade bra och dåligt på skottkärran visas i Figur personer svarade på det som var bra och 169 på det som var dåligt Bra Dåligt 2 1 Handtagen Behållaren Hjulet/-en Vikten Formen Funktionen Hållb./slitst. Annat Figur 12. Vad som fungerade bra och dåligt med skottkärran.

9 Det som sticker ut i resultaten som visas i figur 12 är att hälften av de svarande tyckte att funktionen på skottkärran var dålig. Vikten ansågs dock vara bra enligt drygt hälften av de svarande, medan en fjärdedel tyckte att vikten istället var ett problem. Kommentarer Skottkärran fick 75 kommentarer och flera personer kommenterade att den var för tung och svår att tömma. En del skrev att de hellre hade en mindre kärra och får gå flera gånger än en större. Andra skrev att kärran är för liten och en del att enhjuliga har bättre balans än tvåhjuliga. Andra skrev att tvåhjuliga var bättre ur balanssynpunkt men att de är svårare att köra med uppe på gödselhögen. Några skrev att plastbehållare är bättre än behållare i lättmetall/plåt. En del personer önskade lägre kärror som är lättare att lasta. Flera personer skrev också att de köpt den gamla vanliga typen av ren vana, men att de sedan fått prova nyare varianter med plastbehållare, eller som är mindre, och blivit positivt överraskade. När det gällde skottkärrorna fanns det många åsikter! De flesta tyckte att de tvåhjuliga var bäst, men de var höga (hög lyfthöjd), ofta svåra att manövrera och tippa samt krävde stor plats. De var också i vissa fall tunga att köra, speciellt uppför en ramp. Enhjuliga skottkärror var vanliga, framförallt därför att man fick en lägre lasthöjd och vikt samt att de var smidigare att manövrera, trots mer obalans.

10 1 Mekanisk utgödsling På frågan om någon del av utgödslingen var mekaniserad svarade 94 procent nej och 6 procent ja av 28 svarande personer. I några större stallar hade man en mekanisk utgödsling som användes varje dag. Oftast var man nöjd med den, men strödde man med lång halm var svårigheten att halmen ofta fastnade i utgödslingen och ställde till problem. Med räls i taket hade man ibland en vagga för gödsel som - förutom att den lätt kom i svängning - fungerade bra. Den övriga formen av mekanisering som finns i stallarna idag används när man har djupströbäddar, antingen i boxstallar eller i lösdrifter. Bädden mockas ut en eller ett par gånger om året, antingen med hjälp av traktor eller med en Bobcat. Bilden nedan visar ett boxstall med öppningsbara fronter så att utgödslingen kan ske maskinellt

11 11 Grovfoderhanteringen Utfodringen av grovfoder ansågs av 56 procent fungera bra eller mycket bra i hästverksamheten. 31 procent tyckte att den fungerade varken bra eller dåligt. Hur förvaringen av grovfoder såg ut i de svarandes hästverksamhet visas i Figur 13. Bilden visar dessutom var halmbalarna brukar förvaras Höbal - skullen Löst hö - skullen Höbal - marknivå Ensilage - skullen Ensilage - marknivå Halmbal - skullen Halmbal - marknivå Figur 13. Var grovfoder och halmbalar förvaras i hästverksamheterna. På frågan vad de svarande använde för redskap för att utfodra hästarna svarade 66 procent att de använder IKEA-kassar eller liknande. 38 procent utfodrar med bara händerna, 27 procent med fodervagn/-kärra, 25 procent med högaffel och 8 procent med hönät. Under svarsalternativet annat hade ett tiotal svarat att de också använder traktor vid utfodringen av grovfoder (Figur 14). 7 6 procent IKEA-kasse Hönät Fodervagn/kärra Högaffel För hand Annat Figur 14. Redskap som användes för att utfodra grovfoder

12 12 Kommentarer Ett antal personer uttryckte sitt missnöje över det befintliga systemet, och tycker att det är alldeles för tungarbetat och tidsödande! De saknar någon typ av klo eller redskap för att få isär fodret i storbalarna vid vägning. Vågar som var bättre anpassade till att väga grovfoder önskades också. Många skulle hellre ha ett mer mekaniserat system om det fanns möjlighet. Även i intervjuerna framkom det att IKEA-kassar är ett av de vanligaste sätten att utfodra grovfoder till hästar idag! Man utfodrade hästarna i portioner, och vägde upp flera kassar åt gången för dygnsbehovet. Detta ansågs åtminstone i stallar med många hästar - både tungt och tidsödande. Att utfodra med storbalar i boxstallar innebär mycket handarbete. Några av de större stallen använde vagnar eller handtruckar när man utfodrade grovfodret, med växlande resultat. De som hade fler hästar och fodrade ensilage ute använde oftast traktor och balgrip eller spjut.

13 13 Högaffeln På frågan hur högaffeln fungerar hade 6 procent svarat bra eller mycket bra. procent svarade varken bra eller dåligt. Högaffeln består delvis av stål enligt 83 procent av de svarande samt delvis av trä (5 %) och lättmetall (4 %). De parametrar som är bra respektive dåliga på högaffeln visas i figur 15. Det var 79 personer som svarade på frågan om vad som var dåligt och 19 personer som svarade på frågan om vad som var bra med högaffeln i enkäten Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Redskapshuvudet Vikten Formen Funktionen Annat Figur 15. Parametrar på högaffeln som fungerar bra respektive dåligt enligt de svarande. Högaffelns betyg är högst när det gäller hållbarhet/slitstyrka, dess funktion och själva skaftet. Vikten och redskapshuvudet får sämst betyg. Kommentarer Totalt skrev 57 personer en kommentar kring högafflar. Flera skrev att de inte använder högaffeln så ofta, utan att de använder händerna i stället. Flera kommenterade antalet pinnar i redskapshuvudet, de flesta vill ha eller var nöjda med tre pinnar i huvudet. Några skrev att de var för tunga, och andra att skaftet bör vara justerbart i längd eller ha en annan längd än den nuvarande. De som intervjuades hade samma erfarenheter när det gällde högafflarna som de ovan nämnda, med tillägget att skaftet ofta gick sönder när man tog tyngre tag. En annan synpunkt var att tänderna behöver vara vassare och inte bli trubbiga så fort, då detta påverkar hur man kommer in i balar eller t ex löshö.

14 14 Fodervagn eller liknande På frågan om vad användarna tycker om fodervagnen eller liknande svarade 52 procent, i detta fall 57 personer, att den var bra eller mycket bra. 38 procent tyckte att den var varken bra eller dålig. Fodervagnens kärl bestod enligt 14 svarande personer huvudsakligen av stål (45 %), plast (35 %), trä (15 %) och lättmetall (11%). 25 procent svarade att fodervagnarna hade ett hjul, 24 procent fyra hjul, 2 procent tre hjul och 19 procent två hjul. Ingen svarade att fodervagnen eller liknande var rälshängd. De parametrar som fungerade bra respektive dåligt visas i Figur personer svarade på vad som var bra och 66 personer på vad som var dåligt. Fler personer tyckte alltså att fodervagnen eller liknande fungerade bra än dåligt Bra Dåligt 2 1 Handtagen Hjulet/-en Vikten Formen Funktionen Annat Figur 16. Fodervagnens bra respektive dåliga aspekter. Flertalet tyckte att fodervagnens funktion, behållare och hållbarhet/slitstyrka var bra. Hjulet/- en samt fodervagnens vikt fick flest negativa betyg.

15 15 Kommentarer På frågan om kommentarer rörande fodervagnen skrev 37 av 71 personer att de inte använder speciella fodervagnar, eller så använder de vanliga skottkärror. Flera använder hinkar istället, främst på grund av att de har få hästar. Några använder IKEA-kassar eller liknande. Ett par personer har trehjuliga fodervagnar, men de välter lätt samt är tunga. På denna fråga blev det nog ett missförstånd från vissa, som trodde att det var kraftfodervagnen som menades. Det upplevdes som ett stort problem att hitta bra vagnar för grovfoderhanteringen. När man använde pallyftare snodde sig stråna runt de små hjulen och orsakade tvärstopp. De större vagnarna var oftast inte utrustade med en bra våganordning så man enkelt skulle kunna nettoväga fodret, dvs hur mycket som togs bort/blev kvar. Man hade också svårt att hitta vagnar som var tillräckligt små och manövrerbara i trängre utrymmen. Några hade konstruerat egna vagnar för storbalar. Kommentarer kring utfodring av grovfoder Flera personer uttryckte som tidigare nämnts sitt missnöje över det befintliga systemet, och skulle hellre ha ett mer mekaniserat system, istället för IKEA-kassar och liknande lösningar. Några efterlyser också en våg som är inbyggd i fodervagnen. 35 personer svarade på denna fråga. Kraftfoderhanteringen De allra flesta, 76 procent av 21 svarande personer, tyckte att utfodringen av kraftfoder fungerade bra eller mycket bra. Hinken Hinken fungerade bra eller mycket bra i verksamheten enligt 67 procent av de 22 svarande. I princip alla svarade att hinken var huvudsakligen gjord av plast (99 %). 159 personer svarade sedan på vad som var bra med hinken och 133 personer på vad som var dåligt. Svaren visas i Figur Bra Dåligt 2 1 Handtaget Behållaren Vikten (tom) Formen Funktionen Hållb./slitst. Annat Figur17. Hinkens bra och dåliga sidor enligt de svarande personerna.

16 De flesta tyckte att vikten, funktionen och formen var bra på hinken, medan drygt 7 procent tyckte att hållbarheten/slitstyrkan var dålig. Dessutom fick handtaget betyget dåligt av knappt hälften av personerna. Kommentarer Flera personer som är nöjda använder bygg- eller murarhinkar istället för vanliga hinkar. En del använder hinkar från köket, men de spricker lätt och locken går snabbt sönder. En detalj som fick mycket kritik är handtagen som skär in i handen. Totalt svarade 65 personer på denna fråga. Man upplevde framförallt de stora hinkarna som svåra att bära, tex fulla med vatten. Här fungerade de runda hinkarna med en platt sida mycket bättre, med mindre spill och bättre arbetsställning. Många tyckte också att hinkarna var för känsliga för kyla och lätt sprack vid stötar mm. Önskemål fanns också att handtagen borde formas om för att inte skära in i händerna som de gör när man bär tungt. De trekantiga hinkarna kunde vara bra i vissa situationer, men var svårare att rengöra. Någon undrade om det inte gick att göra en långsmal hink som var lättare att ta ur (se bild ovan). Fodervagnen eller liknande På frågan om vad användarna tycker om fodervagnen eller liknande för kraftfoder svarade 49 procent, i denna fråga 42 personer, att den var bra eller mycket bra. 38 procent tyckte att den var varken bra eller dålig. Fodervagnens kärl bestod enligt 78 svarande personer huvudsakligen av stål (47 %), plast (27 %), trä (13 %) och lättmetall (1 %). 34 procent svarade att fodervagnen hade tre hjul, 24 procent ett hjul, 24 procent fyra hjul och 19 procent två hjul. Ingen av de 68 personerna som svarade på denna fråga sa att fodervagnen eller liknande var rälshängd. De parametrar som fungerade bra och dåligt visas i figur 18. Det var nästan lika många som valde att svara på det som fungerade bra som dåligt på fodervagnen eller liknande i kraftfoderhanteringen. 6 personer svarade på vad som var bra och 53 personer på vad som var dåligt.

17 6 5 4 Bra Dåligt 2 1 Handtagen Hjulet/-en Vikten Formen Funktionen Annat Figur 18. Beskrivning över vad som var bra och dåligt på fodervagnen eller liknande. Drygt 4 procent tyckte att funktionen samt hållbarhet/slitstyrka var bra med fodervagnen. En tredjedel tyckte att hjulen fungerade dåligt. Kommentarer På denna fråga svarade 29 av 47 personer att de inte använder någon fodervagn för kraftfoder. De flesta som svarat använder hinkar istället, som fylls på vid en större behållare. visade, att man upplevde att de största problemen med fodervagnar var att de hade alldeles för dåliga och klena hjul samtidigt som de var tunga och därmed blev de svårmanövrerade. Några ville ha fler fack i vagnen, så man kunde ha fler sorters foder med sig

18 18 Foderskopor Knappt tre fjärdedelar av de 2 personer som svarade på hur foderskoporna fungerade i verksamheten tyckte att de fungerade bra eller mycket bra. Endast 6 procent tyckte att de fungerade dåligt eller mycket dåligt. Foderskopan är enligt 91 procent gjord av plast, enligt 14 procent gjord av stål och enligt 9 procent gjord av lättmetall. På frågan om vad som fungerade bra på foderskopan svarade 162 personer och på vad som var dåligt 96 personer (Figur ). Det var alltså betydligt fler som valde att svara positivt än negativt på frågan om foderskopans funktion mm Bra Dåligt 2 1 Handtaget Skaftet Skopan Vikten Formen Funktionen Annat Figur 19. Parametrar som fungerade bra respektive dåligt på foderskopan. Över 6 procent tyckte att vikten var bra, och ca 5 procent att funktionen, formen och själva skopan var bra. Hållbarheten/slitstyrkan samt formen var dålig enligt ca procent av de som svarade.

19 19 Kommentarer Flera personer svarade att de använder genomskinliga litermått, vilket gör mängden kraftfoder lättavläst. Andra som använder alternativa foderskopor i stället för speciella kraftskopor använder sig av decilitermått samt begagnade plåt- och plastburkar. De kraftskopor som används har dålig gradering och de spricker ofta mellan skopan och handtaget. 42 personer valde att lämna en kommentar i denna fråga. Hållbarhet, funktion och ergonomi var de parametrar som diskuterades mest när det gäller foderskopor. De flesta tyckte att hållbarheten var alldeles för dålig, speciellt vissa plastskopor (se bild). För låga/respektive höga kanter beroende på om de användes för spannmål eller betfor var en synpunkt, en annan var att handtagen skär in i händerna på vissa skopor Ergonomin, att kunna ta foder ur en hink utan att behöva välta så mycket på hinken, var ytterligare en synpunkt som framfördes (se bilder). Övriga frågor Vattning av hästar På frågan om hur hästarna får vatten i stallet svarade 53 procent av 29 personer att de får det via vattenkoppar. 5 procent svarade att de får det via hinkar och 28 procent via vattenslang som fyller hinkar. Då flera svarade på flera alternativ, betyder det att man vattnar hästarna på flera olika sätt i en del hästverksamheter.

20 2 Kommentarer Sjuttio personer skrev kommentarer kring vattning. Främst kommenterades fördelarna med hinkar då de dels medger kontroll av hur de ser ut inuti, hur mycket hästarna dricker samt att de inte fryser lika lätt som vattenkoppar eller vattenledningen. Några är dock mycket nöjda med sina vattenkoppar i stallet, och tycker att de sparar både tid och ryggar. Några kommenterade också att det finns både bra och dåliga vattenkoppar på marknaden. Fler och fler av de som inte har så många hästar verkar gå över till vattning med hink, trots merarbetet. Detta dels för att de vill ha kontroll på hur hästen dricker, dels för att den kan dricka mer åt gången. De som har nyare vattenkoppar med ställbart flöde verkade vara nöjdare än de med de traditionella kopparna med nipplar. De flesta gav också hästarna vatten ute under dagen, åtminstone när det var plusgrader. Mekanisk utfodring På frågan om någon del av utfodringen var mekaniserad svarade ca 94 procent nej och ca 6 procent ja av de 28 svarande personerna. Några intervjuer gjordes i mekaniserade stallar, och personalen där var nöjd med funktionen på hjälpmedlen. På nedanstående bilder syns två typer av rälshängd vagga för grovfoder, en degblandare för blandning av betfor eller blötfoder samt två exempel på foderhäckar för grovfoder.

21 21 Synpunkter och tips 54 personer lämnade olika typer av synpunkter och tips. Flera kommenterade återigen avsaknaden av mekanisering i stallet. Flera påpekade också hur dagens handredskap ser ut och att de måste förändras för att passa personer av olika längd och den arbetsuppgift de är gjorda för. Det var många som kommenterade de olika redskapen under respektive punkt, och där finns många frön till hur redskapen kan utvecklas för att bli mer anpassade till arbetet. Från början när man frågade folk ute i stallarna vad de tyckte om sina redskap, hade många inte tänkt speciellt mycket på vilka alternativ som fanns eller vad som kunde vara bättre. När man började diskutera mer ingående, kom det fram många synpunkter på vad som var bra, men framförallt vad som kunde vara bättre. En del hade hittat egna lösningar på redskap som inte fungerade tillfredsställande, och några tipsade om praktiska detaljer eller hjälpmedel som de funnit vara bra. Exempel på bra lösningar finns, t.ex. en vagn för halm i fyrkantsbalar, som sticks under balen och sedan välts upp så man kan köra in den i stallet. Även en bra krok att hänga vattenhinkar i skickades in av en hästägare (se bilder). Exemplen och lösningarna är många, de behöver bara föras ut till allmän kännedom! Tidsåtgång Den tid som åtgick för att gödsla ut hos hästarna bedömdes vara ca 15 min/häst och dag (46 st) eller i genomsnitt 1 tim och 18 min per dag (142 st). När det gällde utfodring beräknades det ta ca 11 min/häst och dag (17 st) eller i genomsnitt 47 min/dag (17 st). De som hade hästar som reds, kördes eller användes på något sätt beräknade tiden för utgödsling och utfodring (med den längsta tiden för utgödslingen) till ca 7 % av den

22 totala tiden som gick åt i stallet en vanlig dag. För hästar som inte användes, t ex fölston, bedömdes tiden för utgödsling vara ca 5 % av den totala tiden och på motsvarande sätt tiden för utfodring ca 4 %.

Bakgrund. Litteraturstudie

Bakgrund. Litteraturstudie 1 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Litteraturstudie...4 Arbetets del i den totala kostnaden för hästhållningen...4 Stallarbetet - ett tungt kroppsarbete...4 Inställning till och synen på mekanisering...5

Läs mer

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Niklas Adolfsson & Qiuqing Geng, Projektet är finansierat av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande.

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer