Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se"

Transkript

1 Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB

2 FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem Vi är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bl.a. generalagent för LPStryckavloppssystem i Skandinavien. Företaget erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp; rådgivning, projektering, byggledning samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden, som t.ex. vattenförsörjning. Vårt helhetsansvar din trygghet Skandinavisk Kommunalteknik är med och tar ansvar under hela anläggningsprojektet från det första planeringsmötet till projektering och vidare till installation och driftsättning av systemet. Vi hjälper er att ta fram allt material och alla planer som behövs samt med byggledning av anläggningsarbetet. Vi har över 30 års erfarenhet av tryckavloppssystem i Sverige och bidrar med all vår kunskap och kompetens för att utarbeta den bästa och effektivaste lösningen för ert behov. 2

3 Problemlösning i omöjliga områden med LPS VAR, NÄR, HUR? LPS-systemet är överlägset vid strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, kuperad terräng, högt grundvatten, stora avstånd, områden där ett självfallsystem skulle bli mycket dyrt och svårt att anlägga. LPS-systemet ger låga anläggnings- och kapitalkostnader hög driftssäkerhet minskade skador på närmiljön mindre behov av sprängning och schaktning enklare projektering 3

4 LPS-SYSTEMET En lösning för alla anläggningar Skandinavisk Kommunalteknik har en lång och gedigen erfarenhet av att leverera helhetslösningar till Sveriges kommuner. Den erfarenheten har vi byggt vidare på för att kunna erbjuda effektiva lösningar även för mindre anläggningar, samfälligheter och enskilda fastigheter. Lika enkelt som genialt LPS-systemet är ett tryckavloppssystem med en unik skärande pump vid respektive fastighet. Pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare i böjliga polyetenrör med klena dimensioner. Eftersom LPS-systemet inte kräver självfall kan rördragningen ske i gravar med konstant djup som följer topografin. Inget grundvatten kan tränga in i systemet och vill man senare ansluta ytterligare fastigheter är det bara att montera pump och dra ledning från huvudledningen till varje ny fastighet. Investeringarna sker efter dagens behov och inte efter vad som eventuellt kan behövas i framtiden. 4

5 Anpassar sig till naturen I bergig terräng kan LPS-systemet innebära uppemot 90-procentiga schaktbesparingar. Rören kan dras backe upp och backe ner. De klena dimensionerna gör det dessutom enkelt och billigt att förse rören med isolering och vid behov frostskyddskabel. Flack terräng och långa avstånd betyder vid konventionella system att man på slutet tvingas till stora schaktdjup för att få självfall, eller allt större pumpstationer. Med LPS är rörgraven lika djup hela vägen. LPS-SYSTEMET Strandbebyggelse kräver vid ett konventionellt system avskärande uppsamlingsledningar med därtill hörande servitutfrågor. Med LPSsystemet kan uppsamlingsledningen läggas ovanför bebyggelsen och kan följa befintliga vägar. Inga servitutproblem uppstår och den fina strandremsan slipper ingrepp. Snabba installationer och låga anläggningskostnader Fördelen med ett LPS-tryckavloppssystem är att det går fort att installera, tack vare de klena rördimensionerna. Det som framför allt sänker kostnaderna är att behovet av sprängning, schaktning och återställning, som annars kräver mängder av arbetstimmar, kan hållas nere. Det betyder också att man slipper spont- och förstärkningsarbeten och att man kan begränsa kostnaderna för bortforsling av schaktmassor och senare återställning av naturen. Miljövänligt alternativ Möjligheten till grunda rörgravar gör att behovet av transport av massor till och från området kan minimeras, samtidigt som återställningsarbetet blir enklare. Detta gör att den negativa miljöpåverkan blir liten. 5

6 LPS-SYSTEMET Hög driftssäkerhet och låga driftskostnader Erfarenheter från USA, där LPS har varit i drift sedan 1960-talet, och från Sverige sedan 1970-talet, visar att driftskostnaderna för LPS-tryckavloppssystem oftast är lägre än för konventionella system vid såväl små som stora anläggningar. Dessa erfarenheter bekräftades också nyligen i VA-Forsks rapport Driftuppföljning av LTA-system i Sydvästra Skåne. Av rapporten framgick bl.a. att LPS-tryckavloppssystem hade överlägset längst genomsnittlig tid mellan störning (GTMS) jämfört med andra LTAsystem: 18 år! Beträffande driftsstörningar på ledningsnätet var dessa så få att det inte gick att göra någon statistiskt säker analys av felen. Inget förebyggande underhåll En viktig bidragande faktor till att LPS-tryckavloppssystem har så låga driftskostnader är att det inte behövs något förebyggande underhåll. Skulle det uppstå någon störning går den oftast lätt och snabbt att åtgärda. Pumpen är lätt att komma åt med enkla handgrepp och det vanliga är att man använder utbytespumpar under själva reparationen. Kapitalkostnaderna hålls nere Projekteringen för ett LPS-tryckavloppssystem är snabb och enkel. Ledningsdragningen kan anpassas efter de lämpligaste sträckningarna i naturen. Arbetet med fältmätningar och planritningar kan hållas till ett minimum. Profilritningar behövs inte alls. Kapitalkostnaderna hålls nere av att de gemensamma åtagandena begränsas till ett huvudledningsnät till låg kostnad. Pumpar och servisledningar ansluts allt eftersom husen färdigställs, eller, om det handlar om sanering av befintlig bebyggelse, när fastigheterna blir färdigrenoverade. Det innebär god kostnadstäckning hela tiden. 6

7 LPS är typgodkänt LPS tryckavloppssystem är granskat och typgodkänt av SITAC enligt typgodkännandebevis nr 1481/75. Förutsättningarna för typgodkännandet har utarbetats i samråd med Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, VAV och Boverket. PRODUKTER LPS2000 pumpen Med dynamik för både det lilla och det stora systemet är den själva hjärtat i LPS-systemen även om tankens utformning varierar efter behov. LPS-pumpstationen har blivit en standard för kommunala avloppsanläggningar, samfälligheter osv. 7

8 PRODUKTER LPS Frostskydd Genom att ledningarna är trycksatta kan dessa förläggas grunt för att spara schakt och eventuell sprängning samt vid exempelvis samförläggning med el/tele. LPS-frostskyddssystem är baserat på förläggning i en sluten isolerlåda av beständig extruderad isolerplast. (Att den är extruderad innebär att den inte drar åt sig vatten.) En utförligare beskrivning av vårt frostskyddssystem hittar du på vår hemsida eller i broschyren Frostskydd av VA-ledningar 8

9 LPS pumpstationer Skall pumpstationen grävas ned på tomten? Placeras inomhus? Större flöden? PRODUKTER Behoven ser olika ut. Vi har därför tagit fram ett antal olika pumpstationer som alla bygger på LPS2000-pumpen. Vi kan även ta fram kundanpassade specialstationer. Den mest installerade är vår Villapumpstation som nu fått ytterligare funktionalitet, LPS

10 TJÄNSTER Service Med ett LPS-tryckavloppssystem är det alltid nära till service om det skulle behövas, antingen genom Skandinavisk Kommunaltekniks egen organisation, eller genom våra utbildade lokala serviceföretag. På vår hemsida hittar du länkar till våra godkända serviceföretag. Tjänster Skandinavisk Kommunalteknik har installerat tryckavloppssystem i Sverige i över 30 år. Vi projekterar och dimensionerar VA-lösningar och är ett naturligt bollplank under projektets alla faser från långsiktig planering till genomförande och drift. Vi står för leverans av delar till hela systemet och byggledning, samt kan erbjuda rådgivning inom fastighets- och VA-juridik. 10

11 11

12 Vill Du veta mer om LPS-tryckavloppssystem Reprovägen 5, Box 1444, S Täby, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Skårs Led 3, S Göteborg, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) S:t Lars Väg 44, S Lund, Sweden Tel + 46 (0) Skandinavisk Kommunalteknik AB 12

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer