Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se"

Transkript

1 Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen

2 Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson Rörnättekniker/byggkontroll, Västvatten AB - Stefan Svenningsson Platschef entreprenör, Markbygg Anläggning AB - Maria Freiholtz Abonnent ingenjör, Västvatten AB - Benny Aden, Leverantör för ledningsnät mm, LOGSTOR, U-PIPE System - Representanter för Utby fiber - Representanter för Vattenfall Services Nordic AB

3 Agenda Vattenfall Info Utby fiber Info Västvatten - Förbindelsepunkten, ledningssystem - VA-uppgift, debitering - Isolerade ledningar för grund förläggning - LTA pumpar - Tidplan

4 FÖRBINDELSEPUNKTENS LÄGE Gräns mellan privata ledningar och kommunens ledningar Vatten och spillvatten I anslutning till fastighetsgränsen Samlad servis VA-uppgift Bild är generell med dagvatten och innehåller inte LTA-station

5 VA-UPPGIFT

6 Befintlig avloppsinstallation Slamavskiljare/sluten tank skall sluttömmas av Uddevalla energi (för att abonnemang ska kunna avslutas)

7 DEBITERING AV ANLÄGGNINGSAVGIFTEN Innan debitering: Verksamhetsområde är upprättat Förbindelsepunkt är upprättad VA-uppgift är utskickad till fastighetsägaren Spillvatten (obligatorisk anslutning), samt av fastighetsägare påskrivet LTA-avtal Vatten (frivillig anslutning) Vattenmätaren frostskyddas

8 DEBITERING AV ANLÄGGNINGSAVGIFTEN En tid innan räkningen kommer skickas en uppgift om avgiftens exakta storlek till fastighetsägaren Räkningen har förfallodatum på 30 dagar från utskriftsdatum Avgiften år 2015 för en fastighet på 1500m 2 är kr inkl. moms. (vatten och spillvatten) När det gäller brukningstaxan så är den fasta avgiften för vatten + spill kr inkl. moms/år - Avgiften per m3 är 27,80 kr/m3 inkl. moms - Avgiften för enbart spillvatten blir på 16,68 kr/m3 inkl. moms

9 Exempel på från gällande Anläggnings taxa Alla priser (inkl. moms) Tomt yta. m m m 2 Spillvatten (obligatorisk) Spillvatten (obligatorisk) kr kr Spillvatten och vatten: Spillvatten och vatten: kr kr Differens: Differens: kr kr 2000 m m 2 Spillvatten (obligatorisk) Spillvatten (obligatorisk) kr kr Spillvatten och vatten: Spillvatten och vatten: kr kr Differens: Differens: kr kr

10 TOMTYTAN Bilden visar samma område med skillnaden att det övre området består av 21 fastigheter och bilden bredvid består av 13 fastigheter. Det behövs ungefär lika många meter VA-ledningar i båda områdena. För att kommunen ska få liknande intäkter för dessa områden får de större fastigheterna betala högre anläggningsavgifter än de mindre fastigheterna. Att tomtytan är med som en faktor i VA-taxan är det som anses mest rättvist och är sedan länge vedertaget av de flesta kommuner i Sverige. Även branschorganisationen Svenskt Vatten förselår att tomtytan ska vara med som en faktor i avgiften.

11 Juridik Utdrag från Uddevalla kommuns gällande ABVA 15. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter i ett LTAsystem och vilket slags av pumpenhet som ska användas. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-enheten (pump, pumptank, styrskåp samt backventil). Pumpen och styrskåpet är och förblir huvudmannens egendom och denne svarar därmed för service, underhåll och förnyelse. Pumptank och backventil övergår i fastighetsägarens ägo, som därmed svarar för installation, underhåll och förnyelse. Fastighetsägaren ansvarar för utförande av och bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt inom fastigheten. Enhetens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla pumpen.

12 Avtal LTA station För att kunna få en LTA-station distribuerad krävs att ett gällande avtal för LTA-station föreligger mellan fastighetsägare och Västvatten AB Huvudmannen svarar för inköp och tillhandahåller LTAenhet (pump, pumptank, styrskåp samt backventil) Fastighetsägaren bekostar och svarar för elanslutningen och elförsörjningen av LTA-enheten

13 Avtal LTA station Pumpen och styrskåpet förblir huvudmannens egendom och svarar därmed för underhåll och förnyelse. Huvudmannen levererar pumpen i samband med besiktning av anslutningen till den allmänna VA-anläggningen. driftsättning Pumptank och backventil övergår i fastighetsägarens ägo, som därmed svarar för underhåll och förnyelse. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar själv för att gräva ner pumptank och ledningar med tillhörande installationer inom den egna fastigheten fram till förbindelsepunkt

14 Avloppssystem Olika huvudtyper av avloppssystem Traditionellt självfallssystem Rör med stor diameter ( mm) med kontinuerlig lutning till nästa pumpstation Ibland omöjligt att anlägga (t ex i motlut) Stor kapacitet Mindre utrustning att underhålla Mer omfattande anläggningsarbeten (för ledningsschakt och pumpstationer) Tryckavloppssystem (LTA) Klenrörsledningar ( mm) som läggs strax under frostfritt djup eller grundare med isolering och värmekabel Läggs på konstant djup från markytan och följer ytans kontur Liten påverkan på miljön vid utbyggnad

15 Ledningsplan Palle Näbba

16 Ledningsplan Palle Näbba

17 LTA-pumpstation vid fastighet Vattenledning Blåstripad dim: 32 mm Tryckspillvattenledning Brunstripad: dim 40 mm

18 LTA-pumpstation vid fastighet

19 Anvisning Det här Ok spolas ner i avloppet Det som har passerat kroppen Toalettpapper Diskvatten Duschvatten Det här exempel på vad som INTE skall spolas ner i avloppet Kattsand Leksaker Topps Skurtrasor kondomer Kläder Jord och växter Fett Bindor och tamponger

20 Tidplan Planerad tidplan: Entreprenad februari-maj månad Visning/info av LTA-pumpstationer mars/april eller enligt överenskommelse med Palle Näbba Samfällighetsförening. Pumpstationer kommer också att finnas för visning på Västvattens VA-förråd. Kontakta oss innan Slutbesiktning maj/juni VA uppgifter juni

21 Kontakter VA utbyggnad Palle Näbba Kontakter entreprenadskede: Gerhard Pettersson Rörnätstekniker/Byggkontrollant Västvatten AB tel: Stefan Svenningsson Platschef Markbygg Anläggning AB tel:

22 Kontakter VA utbyggnad Palle Näbba Välkommen att kontakta oss: Västvattens växel Telefon: E-post: Besöksadress: Kanslibacken 9, Uddevalla Postadress: VästVatten AB Kanslibacken 9, Uddevalla Mer info se: aktuella projekt, pågående Palle Näbba Martin Birgersson Projektledare Telefon: E-post:

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Mullsjö Energi & Miljö AB ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige (

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige Töreboda kommun

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare.

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16, att gälla fr.o.m.

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Älvdalen 2008-11-17 58. Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 2 ABVA Allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Ludvika 2008-11-27 179 att gälla

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Gagnefs

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Ödeshögs kommuns vatten- och avloppsanläggning - ABVA Gällande från och med 2013-01-01 Diarienummer 281/12-340 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-03, 101 Utöver

Läs mer