Inför verifiering av 2014 års utsläpp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför verifiering av 2014 års utsläpp"

Transkript

1 Om förbättringsrapportering och undantag från platsbesök Amanda Hagerman Naturvårdsverket

2 Förbättringsrapportering (art 69, MRR) Rapporten inlämnas till Naturvårdsverket senast 30 juni varje år! Anläggningar ska förbättringsrapportera i två fall: 1) Art , MRR: - VU tillämpar en lägre nivå än de föreskrivna enl. art 26.1 och 41.1, MRR eller om - VU tillämpar alternativ övervakning enl art 22, MRR 2) Art 69.4, MRR: - Om verifieringsrapporten innehåller icke åtgärdade avvikelser och/eller rekommendationer till förbättringar. Rapporteringsintervall gäller 2014 räknas som första året! Anläggningar med små utsläpp undantas från 69.4 att rapportera för förbättringsförslag!

3 Förbättringsrapportering (art 69, MRR) 1) Art , MRR VU tillämpar en lägre nivå än de föreskrivna enl. art 26.1 och 41.1, MRR: - VU ska motivera varför det är tekniskt omöjligt eller ekonomiskt orimligt alternativt - meddela åtgärder, ändring av ÖP och tidsplan till myndigheten VU tillämpar alternativ övervakning enl art 22, MRR: - VU ska motivera varför det är tekniskt omöjligt eller ekonomiskt orimligt att använda minst nivå 1 för en eller flera bränslemängder av större eller mindre omfattning alternativt - meddela åtgärder, ändring av ÖP och tidsplan till myndigheten Rapporteringsintervall gäller 2014 räknas som första året!

4 Förbättringsrapportering (art 69, MRR) Art 69.1, MRR, Rapporteringsintervall - gäller vid förbättringsrapportering enl art : Kategori A - vart fjärde år Kategori B - vartannat år Kategori C - varje år

5 Förbättringsrapportering (art 69, MRR) 2) Art 69.4, MRR Om verifieringsrapporten innehåller icke åtgärdade och/eller rekommendationer till förbättringar. VU ska klargöra: - Att avvikelserna har åtgärdats och/eller förbättringarna införts. alternativt meddela - Tidplanen för när detta ska ske - Motivering om att det inte skulle leda till förbättring - Motivering/underlag om orimliga kostnader (art.18, MRR) Tillsynsmyndigheten (NV) ska avgöra om skälen är godtagbara. Anläggningar med små utsläpp undantas från rapportering avvikelser enl art 69.4 om de endast har fått rekommendationer till förbättring av kontrollören!.

6 Förbättringsrapportering 2014: - Ca 140 anläggningar har rapporterat - Många med avvikelser och rekommenderade förbättringar - Få förbättringar enl. art Ett antal som inte är rapporteringspliktiga NV granskar och bedömer om åtgärder kan godkännas: Granskning sker under oktober - beslut ska fattas! Vissa åtgärder/motiveringar kanske inte godkänns - VU måste anmäla ändringar i ÖP till Länsstyrelsen!

7 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 31) - Anläggningar 1. Verifieraren bedömer att undantag från platsbesök kan göras med följande som grund: - Kriterierna i Art Den egna riskanalysen - Relevanta uppgifter kan nås på distans - Kommissionens villkor är uppfyllda 2. Verifieraren meddelar verksamhetsutövaren OBS! Anläggningar med låga utsläpp enl art 47.2 behöver inte ansöka om godkännande. 3. Verksamhetsutövaren ansöker om godkännande hos NV 4. NV beaktar verifierarens riskanalys samt gällande villkor vid beslut om godkännande

8 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 31)- Anläggningar Art 31.3, Platsbesök måste alltid göras när: - verksamhetsutövarens utsläppsrapport verifieras för första gången av kontrollorganet - undantag från platsbesök medgivits de senaste två rapporteringsperioderna - betydande förändringar i övervakningsplanen (enl art /2012) har skett OBS! Verifiering av 2013 års utsläpp betraktas som första gången! Villkor för godkännande om undantag från platsbesök: - NV bedömer rimligheten i att undanta platsbesök genom granskning av verifierarens riskanalys - Relevanta uppgifter kan nås på distans - Ett av Kommissionens villkor är uppfyllda

9 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 31) - Anläggningar Ett av Kommissionens villkor ska uppfyllas: Mängden naturgas ska mätas av leverantören! A- eller B-anläggning: - ett enda bränsleflöde av naturgas och /eller ett deminimi -flöde - standardvärde används för emissionsfaktorn A- eller B-anläggning: - ett enda bränsleflöde som förbränns direkt utan mellanlagring och ev. ett deminimi -flöde - Behörig myndighet har godkänt förenklad övervakning Mäts av leverantören eller genom inköpsdata! Bevisa att ingen ändring gjorts! Obemannad anläggning: - Data överförs direkt till annan lokal - Mätare har blivit granskad enl art 59, MRR Avlägsen anläggning: - Data överförs centralt - Mätaren har blivit granskad enl art 59, MRR Bevisa att ingen ändring gjorts!

10 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 31)- Anläggningar EU -kommissionens syn på platsbesök: Syftet: samla tillräckliga bevis för att verifiera utsläppsrapporten - intervjua anställda - bedöma rutiner i praktiken - granska fysiska bevis I de flesta fall är det inte möjligt att samla tillräckliga bevis.. utan att besöka anläggningen. (AVR Key Guidance No. II.5) Besök av endast huvudkontor är inte tillräckligt: - för att samla tillräckliga bevis krävs besök av utsläppskällan (och ev. andra platser av relevans för utsläppsövervakningen)

11 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 31)- Anläggningar RISKANALYS: Syftet med riskanalysen: - bedöma sannolikheten för avvikelser och felaktigheter som påverkar utsläppsiffran - bedöma vilka platser som ska besökas och vad som ska granskas Om riskanalysen belyser frågor..som endast kan besvaras genom ett andra besök..ska kontrollören utföra ett sådant besök.. Riskanalysen en upprepningsprocess: - Riskanalysen är en upprepningsprocess och slutsatser i den kan därför ändras -> Ett godkännande från NV om undantag från platsbesök befriar inte kontrollören från ansvaret att omvärdera att platsbesök krävs!

12 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 31)- Anläggningar Ansökan om undantag från platsbesök ska innehålla: - Verksamhetsutövare, anläggningsnamn och NAP-nr - Kontaktperson och kontaktuppgifter - Kontrollörens intyg om/beskrivning av: - att besök ej behövs utifrån riskanalysen - att alla uppgifter kan nås på distans - vilket av Kommissionens kriterier som tillämpas - att ingen punkt i artikel 31.3 är uppfylld Datum för sista ansökan: 31 oktober Information och instruktioner skickas ut i dagarna!

13 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 31)- Anläggningar Kommissionens vägledningsmaterial: AVR Key Guidance No. II.5 vägledning gällande undantag från platsbesök Site visit waiver risk assessment exemplar Exempelmall för bedömning av om undantag från platsbesök kan göras AVR Key Guidance II.3 vägledning för kontrollörens riskanalys Länk till webbplatsen:

14 Förenklad verifiering (EU) nr 600/2012 (art 32) Flyget Förenklad verifiering för flyget innebär: - Undantag från platsbesök - Undantag från att genomföra vissa kontrollpunkter Villkor för undantag från platsbesök: - Flygoperatören har låga utsläpp (enl art 54, (EU) 601/2012) - Relevanta uppgifter kan nås på distans - Verifieraren bedömer rimligheten genom den egna riskanalysen Inget godkännande från NV krävs! Villkor för att avstå från kontrollpunkterna i art 14, 16, 17.1, 17.2 och 18: - Flygoperatören har låga utsläpp (enl art 54, (EU) 601/2012) - Flygoperatören uppskattar sina utsläpp med hjälp av Eurocontrol - Verifieraren bedömer rimligheten genom den egna riskanalysen

15 Frågor?

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) EBA/GL/2012/2

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) EBA/GL/2012/2 EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) EBA/GL/2012/2 London den 16 maj 2012 1 Riktlinjernas status 1. Detta dokument innehåller riktlinjer som utfärdats enligt artikel 16

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer