Välkommen till Trinity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Trinity"

Transkript

1 användarmanual

2

3 Välkommen till Trinity Idag har i stort sett alla företag en webbplats på Internet, företagets ansikte ut mot kunden. Webbplatsen möjliggör för kunder och framtida kunder att lätt skapa sig en bild av företaget samt inhämta information om dess verksamhet. För att kunderna sedan ska återvända till webbplatsen krävs det att den ständigt uppdateras med nytt material. Trinity är ett så kallat webbpubliceringsvertyg och med hjälp av det kan du skapa dig en professionell webbplats som du själv kan uppdatera utan att behöva ha kunskaper i programmering. Inte heller behöver du krångla med olika uppladdningsprogram, utan ändringen sker direkt på Internet. Vår förhoppning är att du ska ha stor nytta av programmet och vi hoppas att du tar dig tid att upptäcka hur du bäst kan utnyttja dess möjligheter i ditt arbete. Med hjälp av denna manual hoppas vi att dina mest grundläggande frågor besvaras, men har du ytterligare frågor är du såklart välkommen att ställa dem via telefon eller e-post till vår support. Till sist vill vi önska dig välkommen till Trinity och vi hoppas att din kreativa sida ska väckas till liv. Med Trinity finns inga begränsningar, bara möjligheter. Zitac Consulting AB

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL...1 INTRODUKTION...1 TEKNIK...1 BÖRJA ARBETA MED TRINITY...2 LOGGA IN...2 LOGGA UT...2 VÄLKOMSTSIDAN...3 Struktur...3 Systemnyheter/Senast ändrade sidor...3 Support/Kontoinformation...4 STRUKTUREN...5 Information...5 Egenskaper...6 Publicera...6 Rättigheter...7 ADMINISTRERA ANVÄNDARE...8 Skapa ny grupp...8 Skapa ny användare...8 Ta bort grupper/användare...8 HANTERING AV SIDOR PÅ WEBBPLATSEN...9 SKAPA NY SIDA...9 Standardsida Nyhetslista Dokumentlista (tillval) Kalendarium (tillval) Artikellista (tillval) Bildgalleri (tillval) SORTERING AV LISTOR REDIGERA MENYOBJEKT REDIGERA SIDA TA BORT MENYOBJEKT TA BORT SIDA FLYTTA SIDA PUBLICERING REDIGERING AV INNEHÅLL REDIGERINGSLÄGEN Designläget HTML-läget Previewläget REDIGERINGSFÖNSTRET VERKTYGSFÄLTET I TRINITY TEXTFORMATERING TABELLER Justering Cellutfyllnad Cellavstånd Kantlinjer Bakgrund... 24

5 INFOGA OBJEKT TILL WEBBPLATSEN LADDA UPP OBJEKT Bilder Flash Media-filer Dokument Templates INFOGA BILDER REDIGERA BILDER SKAPA KLICKBARA YTOR AV EN BILD INFOGA FLASH INFOGA MEDIA INFOGA DOKUMENT INFOGA MALL INFOGA LÄNKAR Hyperlänk Anchor Skapa en länk av en bild FUNKTIONER ANVÄNDARHANTERING Användare Grupper Administratör Redaktör Skribent FÖRETAGSINFORMATION NYHETSBREV Skapa nyhetsbrev SÖKMOTORINFORMATION SPRÅK ORDLISTA Alternativtext ASP.NET CSS DNS Dynamiskt innehåll Editor Exekvering Filstorlekar Formatering Ftp HTML HTTP Indexera Intranät IP-nummer Pixel Rendering Söktjänst Teckensnitt Tumnaglar Webbläsare Webbplats URL... 45

6

7 Användarmanual Introduktion Trinity är ett webbpubliceringsverktyg för att enkelt bygga upp och hålla en webbplats uppdaterad. Plattformen är skalbar och kan anpassas efter varje kunds specifika behov och önskemål. Man kan bland annat välja till nyhetsfunktion, nyhetsbrev, kalendarium, produktkatalog, e-handel, flerspråksstöd, användar- och grupphantering och tidsstyrd publicering. För att använda sig av Trinity krävs det inga HTML-kunskaper eller FTP-program eftersom all redigering sker med hjälp av webbläsaren. I planeringen av strukturen bestäms vilka olika funktioner som ska vara tillgängliga för besökaren. Det kan handla om exempelvis nyhetspublicering eller prenumerationsfunktion. När man valt funktioner skapas tillhörande sidtyper. Webbplatsens layout och struktur skapas av en utvecklare medan innehållet skapas av redaktörer via sin webbläsare. Teknik Trinity är byggd i ASP.NET 2.0, som är den allra senaste webbteknologin från Microsoft. Alla sidor som skapas i redigeringsläget i Trinity lagras i en Microsoft SQL Server databas. 1

8 Börja arbeta med Trinity Logga in För att få tillgång till systemets funktioner måste du logga in. Detta gör du genom att ange användarnamn och lösenord på adressen: Dessa uppgifter har du fått från Zitac Consulting eller din administratör. Figur 1: Inloggning i Trinity Vid ett felaktigt inloggningsförsök visas ett felmeddelande och du får ett nytt försök. Vid fem felaktiga försök inom tio minuter låses kontot. Detta för att förhindra att obehöriga tar sig in i systemet. Därefter måste du ta kontakt med din administratör eller Zitac Consulting som kan låsa upp kontot igen. Figur 2: Glömt lösenord Har du glömt lösenordet klickar du på fliken Glömt lösenord. Ange användarnamn och lösenord så mailas lösenordet till den registrerade mailadressen. Här kan du sedan administrera de webbplatser som du fått tillgång till av Zitac. Logga ut Efter avslutat arbete bör du logga ut från systemet för att förhindra obehöriga från att använda det. För att logga ut ur Trinity klickar du på längst uppe i högra hörnet. 2

9 Välkomstsidan Figur 3: Välkomstsidan Välkomstsidan är första sidan som möter dig när du har loggat in i Trinity. Den är uppdelad i tre olika ytor: Struktur Längst till vänster på välkomstsidan visas en trädvy över webbplatsens struktur. De rubriker som finns här är också de som återfinns på webbplatsen. Du navigerar i trädet genom att trycka på plustecknet framför en avdelning för att öppna den och visa nästa nivå i trädet. Systemnyheter/Senast ändrade sidor På välkomstsidan finns systemnyheter samt vilka sidor som senast är ändrade och av vem. Du får mer information om systemnyheterna genom att klicka på [informationsknappen] av hemsidan ser du direkt på webbplatsen. Använd redigeringsläget. vid respektive systemnyhet. De senaste uppdateringarna för att åter komma till 3

10 Support/Kontoinformation Längst till höger på välkomstsidan visas de grundläggande uppgifterna om webbplatsen, såsom webbplatsens namn och adress samt generell information om inloggningen. Här finns också information om supporten på Zitac Consulting. 4

11 Strukturen För att göra det enkelt att navigera på webbplatsen är det lämpligt att begränsa menystrukturen till maximalt tre nivåer. De olika menyobjekten bildar struktur över webbplatsen. Överst i strukturen finns alltid rotobjektet, som är grunden i webbplatsen. Under rotobjektet finns sedan de olika delarna på webbplatsen. Varje webbplats kan bara ha en startsida och det är systemadministratören som bestämmer vilken sida det är. Under startsidan skapar du sedan den struktur du vill ha genom att skapa nya sidor. Det är lämpligt att skapa sidor så att strukturen är klar innan sidorna fylls med innehåll. Ovanför redigeringsfönstret finns fyra flikar: Figur 4: Fyra flikar ovanför redigeringsfönstret Information Under informationsfliken finns redigeringsfönstret där sidor kan ändras eller uppdateras. Figur 5: Redigeringsfönstret 5

12 Egenskaper Egenskaper anger de egenskaper som sidan har exempelvis sidtyp, vilket datum den är skapad/ändrad och av vem. Här kan du också ange en titel på webbplatsen samt nyckelord som är avsedda för att underlätta för sökrobotar att hitta webbplatsen. Publicera Under detta menyobjekt kan du ange de datum som sidan ska vara publicerad. Tänk på att sidan måste vara godkänd för publicering innan den publiceras. Figur 6: Publicering 6

13 Rättigheter Här anges vilka rättigheter de olika användargrupperna har samt vilka som har rätt att redigera sidor eller menyobjekt. Figur 7: Rättigheter 7

14 Administrera användare Alla användare som ska arbeta med Trinity måste registreras i systemet. Modulen Användarhantering möjliggör att på egen hand administrera vilka rättigheter som delas ut. Systemets sidor kommer att se olika ut beroende på vilka rättigheter en användare har. Vissa användare får till exempel bara redigera sidor medan andra användare även har rätt att skapa nya sidor. Endast de funktioner som användaren har behörighet att utföra kommer visas i gränssnittet. För att hantera många användare skapas med fördel lämpliga grupper där användarna läggs in. På så sätt behöver inte rättigheter anges för varje enskild användare, utan enbart på gruppen. Om det redan finns en grupp registrerad kan du trycka på informationsknappen för att se vilka medlemmar som ingår i gruppen. Genom att trycka på redigera-knappen kan du lägga till fler användare. Skapa ny grupp * Gå till Funktioner/Användarhantering/Grupper * Klicka på [Ny webbplatsgrupp] * Ange gruppnamn * Ange vilka medlemmar som ska ingå i gruppen * Klicka på Skapa ny användare * Gå till fliken Funktioner/Användarhantering/Användare * Klicka på * Ange Användarnamn, lösenord, , namn samt giltighetstid för användaren * Ange grupptillhörighet * Ange webbplatser som användaren ska få tillgång till * Klicka på [Skapa användare] Ta bort grupper/användare Du kan också ta bort användare eller grupper. * Klicka på bredvid användaren eller gruppen du vill ta bort * Svara ok på frågan som kommer upp 8

15 Hantering av sidor på webbplatsen Arbetsgången med att skapa sidor i Trinity kan beskrivas i fyra steg. * Bestäm var den nya sidan ska placeras * Skapa den nya sidan * Lägg in text, bilder eller andra objekt * Spara/Publicera Skapa ny sida Beroende på hur webbplatsen är uppbyggd och vilken sidlayout som använts kan en sida se lite olika ut. För att kunna skapa en ny sida till webbplatsen måste du först skapa ett menyobjekt under vilken sidan sedan hamnar. * Markera den plats i trädstrukturen där sidan ska placeras * Högerklicka och välj Lägg till menyobjekt * Skriv in titeln på det nya menyobjektet * Ange publiceringsdatum samt eventuellt slutdatum för publicering. * Tryck på Skapa sida och ett tomt dokument, som sedan kan fyllas med information, skapas. Figur 8: Lägg till menyobjekt Figur 9: Skapa ny sida * Välj i rullgardinsmenyn vilken sidtyp du vill använda dig av: 9

16 Standardsida En standardsida innehåller ett ark utan några speciella förinställningar. Här kan du infoga texter, bilder och andra dokument. Nyhetslista En nyhetslista visar nyheter som en lista på webbplatsen. Här kan du infoga nyheter samt länka in bilder till nyheten. Du kan också se gamla nyheter genom att klicka på informationsknappen. För att ta bort en nyhet klickar du på [kryssknappen]. * För att lägga till en nyhet, klicka på [nyhetssymbolen] * Ange rubrik, ingress och eventuell bild * Skriv nyheten i redigeringsfönstret * Klicka på Dokumentlista (tillval) En dokumentlista visar olika dokument, exempelvis word- eller pdf-filer i en lista där användarna kan ladda ner dem. Du kan i en lista se vilka dokument som finns uppladdade på sidan. För att få information om dokumentet klickar du på [informationsknappen] [kryssknappen]. För att ta bort ett dokument klickar du på * För att lägga till ett dokument klicka på [dokumentsymbolen] * Ange titel, en beskrivning av dokumentet * Bläddra fram dokumentet som ska laddas upp * Ange sidantal, datum för publicering, kontaktperson, version och författare * Klicka på Kalendarium (tillval) I Kalendariet kan du lägga upp olika aktiviteter, exempelvis en kurs eller liknande. Dessa aktiviteter listas på samma sätt som nyhetslistan eller dokumentlistan. * För att lägga till ett dokument klicka på [aktivitetssymbolen] * Ange rubrik och en beskrivning av aktiviteten * Ange start och slutdatum för aktiviteten * Infoga eventuella bilder eller andra dokument som kan vara viktiga för aktiviteten * Klicka i rutorna för om det ska finnas anmälningsfunktion via webbplatsen * Ange även om det finns någon länk som är av intresse för aktiviteten * Fyll på med ytterligare information i redigeringsfönstret. * Klicka på Artikellista (tillval) En artikellista listar artiklar från en databas i en lista. Det går att ladda upp bilder som gör att besökaren kan se vilka artiklar som finns att beställa. För att få information om en artikel klickar du på informationssymbolen. Under informationsfliken går det 10

17 att ange under vilka listor som artikeln ska publiceras. För att ta bort en artikel klickar du på kryss-symbolen. * Klicka på för att lägga till en ny artikel i artikellistan * Ange artikelnummer, benämning och beskrivning av produkten samt pris * Ladda upp en bild på produkten och ange en alternativtext Ibland kan en produkt finnas i flera olika utföranden, exempelvis kan de ha olika färg eller storlek, fast de har samma artikelnummer. Därför finns funktionen Lägg till varianter. * Klicka på [Lägg till varianter] * Ange en rubrik för de olika varianterna * Ange antalet variationer som finns * Ange namn på de olika variationerna * Klicka på för att spara den nya artikeln 11

18 Bildgalleri (tillval) I Bildgalleriet kan du ladda upp bilder som placeras ut som tumnaglar på webbplatsen. Besökaren kan klicka på en bild och få upp dem i ett större format. Figur 10: Bildgalleri * Överst i bildgalleriet finns knappar för uppladdning av bilder. Genom att klicka på [Select] kan du bläddra fram till den bild du vill lägga in i bildgalleriet. * Genom att klicka på [Add] kan du ladda upp flera bilder på samma gång * För att ta bort en rad klicka på [Remove]. För att ta bort flera rader kan du klicka i kryssrutan framför de rader du vill ta bort och klicka på [Delete]. * Ladda upp bilderna till bildgalleriet genom att klicka på [Submit]. De bilder som finns uppladdade i bildgalleriet placeras under uppladdningsfunktionen. För att se en uppladdad bild i ett större format klickar du på [informationsknappen]. Svara sedan Ok på frågan om du vill ta bort bilden.. För att ta bort en bild klickar du på [kryssknappen] 12

19 Sortering av listor När ett nytt objekt läggs till i artikellistan, kalendern eller dokumentlistan läggs de in i den ordningen kronologisk ordning. Med hjälp av Trinity går det att sortera dessa listor i efterhand. * Högerklicka och välj Redigera sida för att listan ska visas i redigeringsläge * Kryssa i [Sortera]-knappen Figur 11: Sortering av listor * Ange i vilken ordning objekten ska visas på webbplatsen genom att ändra siffrorna som står efter varje objekt. 13

20 Redigera menyobjekt * Högerklicka i trädstrukturen och välj Redigera menyobjekt. * Skriv in titeln på menyobjektet Du kan också klicka två gånger direkt i trädstrukturen, vilket gör att menyobjektet blir redigeringsbart direkt i trädet. Spara ändringen genom att klicka vid sidan av. Figur 12: Redigera menyobjekt Figur 13: Redigering av menyobjekt i trädstrukturen 14

21 Redigera sida * Högerklicka i trädstrukturen på den sida som ska redigeras * Välj Redigera sida och redigeringsfönstret med det befintliga innehållet visas. * Här kan du lägga till, ta bort eller redigera texten och bilderna på samma sätt som när du skapade sidan. Figur 14: Redigera sida Ta bort menyobjekt Detta alternativ finns inte tillgängligt under startsidan. När ett menyobjekt tas bort försvinner också dess sida automatiskt, även om den inte var borttagen tidigare. Högerklicka i trädstrukturen på det menyobjekt du vill ta bort och välj Ta bort menyobjekt i menyn som visas. Figur 15: Ta bort menyobjekt 15

22 Ta bort sida Detta alternativ finns inte tillgängligt under startsidan. När du tar bort en sida försvinner den från webbplatsen, dock finns dess menyobjekt fortfarande kvar. Högerklicka i trädstrukturen på den sida du vill ta bort och välj Ta bort sida i menyn som visas. Figur 16: Ta bort sida Flytta sida Om du vill flytta ett menyobjekt med dess sida till ett annat menyobjekt går det att göra i trädstrukturen. Det går dock bara att flytta menyobjekt som ligger under samma gren. * Klicka på menyobjektet du vill flytta med vänster musknapp och håll nere musknappen, dra och släpp menyn på önskad plats. Vid förflyttning uppåt placeras menyobjektet ovanför det menyobjekt som markeras, förflyttning nedåt ger placering under det menyobjekt som markeras. 16

23 Publicering Om du vet att en sida bara ska vara publik under vissa tidsperioder kan dessa start- och slutdatum anges i Trinity. Genom att klicka på får du upp en kalender där du kan klicka i aktuella datum alternativt skriver du i de aktuella datumen själv. Finns redan en sida på webbplatsen kan du sluta publicera den genom att högerklicka på menyobjektet i trädstrukturen och välja Sluta publicera. Sidan tas inte bort från webbplatsen, utan finns fortfarande kvar under trädstrukturen, dock är den rödmarkerad. Vill du vid ett senare tillfälle åter publicera sidan högerklickar du på menyobjektet och väljer Publicera. Figur 17: Sluta publicera Figur 18: Opublicerad sida är rödmarkerad i trädstrukturen 17

24 Redigering av innehåll Istället för att bygga upp webbplatsen med hjälp av HTML och programmering bygger du istället upp din webbplats med färdiga stilmallar som fylls med information. I stycket nedan förklaras hur du arbetar i redigeringsläget. Redigeringslägen När du redigerar webbplatsen finns tre olika huvudlägen. Dessa kommer du åt genom att klicka på knapparna strax under redigeringsfönstret. Designläget Den vy som redaktörer och administratörer ser när de loggar in för att skapa eller uppdatera information på webbplatsen. HTML-läget Allt som skapas i redigeringsfönstret genererar HTML-kod som går att se under denna flik. Har du kunskaper i HTML kan du i detta läget skapa eller göra förändringar på sidan genom koden. Previewläget Detta är en förhandsgranskning av hur webbplatsen kommer att se ut när den publiceras. Redigeringsfönstret I redigeringsfönstret kan du bland annat arbeta med textinnehåll, formatera texter, infoga bilder, skapa länkar eller infoga andra dokument. Redigeringsfönstret är likt de flesta ordbehandlingsprogram och fungerar på ett liknande sätt. 18

25 Verktygsfältet i Trinity I verktygsfältet finns ett antal inbyggda verktyg som används för att arbeta med redigering av sidor samt deras struktur. Vissa ikoner är ibland mörklagda, det innebär att de inte kan användas i just detta läget. Nedan visas alla de knappar som finns tillgängliga. Figur 19: Verktygsfältet i Trinity Textformatering Du kan formatera texten med hjälp av rullgardingsmenyerna i redigeringsfönstret genom att markera texten och välja formatmall. Tänk på att det i slutändan alltid är besökarens dator som bestämmer hur sidan ser ut. Om ett typsnitt inte finns på besökarens dator visas istället ett standardteckensnitt som finns förinställt i webbläsaren. Bold fetstil Italic Understruken Genomstruken Vänsterjustera Centrering Gör texten fet. Markera texten som ska vara och tryck på knappen. Gör texten kursiv Markera texten som ska vara kursiv och tryck på knappen. Gör texten understruken Markera texten som ska vara understruken och tryck på knappen. Gör texten genomstruken Markera texten som ska vara genomstruken och tryck på knappen. Texten placeras till vänster Texten centreras 19

26 Högerjustera Marginaljustera Numrerad lista Punktlista Superscript Subscript Texten placeras till höger Texten fyller ut från vänster till höger Skapar en numrerad lista Markera texten eller placera markören där du vill göra en lista och klicka på knappen. För att avsluta formateringen klicka på knappen igen. Skapar en punktlista Markera texten eller placera markören där du vill göra listan och klicka på knappen. För att avsluta formateringen klicka på knappen igen. Gör text eller siffror upphöjda. Markera texten/siffrorna som ska vara upphöjda och tryck på knappen.tryck på knappen igen för att texten ska bli normal. Gör text eller siffror nedsänkta. Markera texten/siffrorna som ska vara nedsänkta och tryck på knappen.tryck på knappen igen för att texten ska bli normal. Infoga specialtecken Klicka på denna knapp för att visa en rullgardinsmeny med inbyggda specialtecken. Tryck på knappen och välj det tecken du vill infoga. TextColor (Foreground) TextColor (Background) Ändrar färgen på den valda texten. Ändrar bakgrundsfärgen på den valda texten. Font Name Sätter typsnittet 20

27 I rullgardinsmenyn väljer du vilket typsnitt den valda texten ska ha. Font Size Formatmall Sätter storlek på texten I rullgardinsmenyn väljer du hur stor den valda texten ska vara. Här finns olika fördefinierade formatmallar att välja på; rubrik, underrubrik samt brödtext. Figur 20: Formatmallar i Trinity Ny Paragraf Sätter in en ny paragraf Med denna knappen skapas en ny paragraf. Det finns en viss skillnad mellan denna knappen och att använda [enter] på tangentbordet. När man använder [enter] blir det en ny rad med samma paragraf-formatering som tidigare stycke. Använder du istället denna knappen får du en ny paragraf utan formatering. Detta kan vara användbart när man använder sig av indrag av text. Tabeller Innehåller en sida mycket information kan tabeller användas med fördel för att designen ska bli snyggare. Tabeller kan också användas för att skapa listor och förteckningar. * Klicka på ikonen [Insert Table] för att lägga in en tabell på webbplatsen * Klicka på [Table Wizard] * Gör inställningar för tabellen, som storlek, avstånd mellan celler, kantlinjer samt färger. 21

28 * Klicka på Ok för att infoga tabellen på webbplatsen. Alternativt: * Klicka på ikonen [Insert Table] * Dra ut hur många rutor tabellen ska vara genom att välja storleken i menyn som kommer upp Det går även att ändra tabellen i efterhand. Markera tabellen och dra i dess handtag för att ändra storlek eller ändra inställningarna för tabellen i boxarna under redigeringsfönstret. Figur 21: Snabb-val för tabellinställningar 22

29 Figur 22: Redigering av tabeller För att göra ytterligare justeringar väljer du [Set Table Properties] Table Wizard igen. för att få upp Justering Här bestäms var på sidan tabellen ska placeras. Cellutfyllnad Avståndet från cellens kant till cellens innehåll. Avståndet anges i pixlar där standard är 1 pixel. Cellavstånd Avståndet mellan cellerna i tabellen. Avståndet anges i pixlar, där standardvärdet är 2 pixlar. Kantlinjer Man kan ange ett värde i pixlar om hur tjock kantlinjen ska vara. Det går också att välja vilken färg kantlinjen ska ha. 23

30 Bakgrund Hela tabellen kan få en bakgrundsfärg. Det innebär att tabellen kan ha en färg på kantlinjen och en annan på bakgrunden. Du kan välja färg genom att klicka på färgburken under redigeringsfönstret. Figur 23: Bakgrundsfärg Sök och ersätt Med verktyget Sök och ersätt kan du söka på ord som är skrivna i redigeringsfönstret. Klicka på knappen och en dialogruta öppnas. Figur 24: Sök och ersätt Skriv ordet du söker och ange hur sökningen ska utföras. Genom att använda Replace -fliken kan du ersätta ett ord med ett annat. Skriv in ordet du vill söka efter under Find och det ordet du vill ersätta med under Replace with. Tryck på [Find Next] och ordet blir markerat i texten. För att ersätta det med det andra ordet trycker du på [Replace]. Är du helt säker på att alla ord ska ändras tar du [Replace All] direkt. Cut Klipper ut det markerade området. Denna knappen fungerar bara på markerad text. När du trycker på knappen flyttas den 24

31 markerade texten till en clipboard. Notera att det är bara det senast utklippta som ligger kvar i clipboarden. Detta verktyg är användbart när du vill flytta en text på sidan; du väljer texten, klipper ut den, placerar markören på en ny plats och klickar på klistra in (se Paste ). Copy Paste Paste from Word (cleaning fonts and size) Paste from Word Paste plain text Kopierar det markerade området. Denna knappen fungerar bara på markerad text. När du trycker på knappen kopieras den markerade texten till en clipboard. Notera att det är bara det senast kopierade som ligger kvar i clipboarden. Markera texten, kopiera den, placera markören där texten ska vara och klicka på klistra in (se Paste ). Detta fungerar även på bilder och/eller tabeller. Klistrar in kopierat innehåll från clipboarden. Efter du har använt dig av klipp ut eller kopiera kan du klistra in det genom att använda denna knappen. Placera markören där du vill att innehållet ska placeras och klicka på klistra in. Klistrar in kopierat innehåll från clipboarden. Efter att du har använt dig av klipp ut eller kopiera i Word kan du klistra in innehållet i Trinitys redigeringsfönster genom att använda denna knappen, dock tas all typsnittformatering bort. Placera markören där du vill ha innehållet och klicka på knappen. Klistrar in kopierat innehåll från clipboarden. Efter att du har använt dig av klipp ut eller kopiera i Word kan du klistra in innehållet i Trinitys redigeringsprogram genom att använda denna knappen. Placera markören där du vill ha innehållet och klicka på knappen. En dialogbox frågar då om du vill ta bort text-formateringen som kommer från Word. Klistrar in kopierat innehåll från clipboarden Efter att du använt klipp ut eller kopiera kan du klistra in innehållet med hjälp av denna knappen. Denna knappen fungerar ungefär på samma sätt som [paste from word] men den tar 25

32 bort all html-formattering och klistrar in ren text. Paste as clean HTML Format Stripper Klistrar in kopierat innehåll från clipboard Efter du har använt klipp ut eller kopiera kan du klistra in med hjälp av denna knappen. Med hjälp av detta verktyg klistras html-innehåll in som kod, vilket ofta används vid utvecklingsapplikationer. Tar bort all formatering från en hel eller en vald text. I rullgardinsmenyn väljer du vilken slags formatering du vill ta bort. Figur 25: Formateringsmeny Undo Redo Image Manager Flash Manager Media Manager Använd denna knappen för att ångra de senaste ändringarna. Genom att använda rullgardinsmenyn kan du ångra fler steg. Klicka på denna knappen för att göra om den senaste ogjorda händelsen. Använd rullgardinsmenyn för att välja fler händelser. Öppnar bildhanteraren Denna knapp gör det möjligt att infoga och ladda upp bilder, skapa tumnaglar och göra inställningar av bilder. (Läs mer om bildredigering i avsnittet Infoga bilder och Redigera bilder.) Öppnar flashhanteraren Denna knapp gör det möjligt att infoga och ladda upp flash-filer till webbplatsen. Öppnar mediahanteraren 26

33 Denna knapp gör det möjligt att ladda upp media-objekt som filmer eller musikfiler. Det finns också möjlighet att redigera dess inställningar. Document Manager Template Manager Hyperlink Manager texten, Remove Link Öppnar dokumenthanteraren Denna knapp gör det möjligt att ladda upp dokument på webbplatsen. Öppnar mallhanteraren Denna knapp gör det möjligt att ladda upp mallar på webbplatsen. Denna knappen skapar en länk av den valda eller bilden. Klicka på knappen för att ta bort en länk från den valda texten, numret eller bilden. Horisontal Rule Sätter in en horisontell linje. Klicka på knappen för att sätta in en horisontell linje på webbplatsen. Zoom Genom att använda denna rullgardinsmeny kan du zooma in och ut från den redigeringsbara vyn. Show/Hide Border Insert CodeSnippet ImageMap editor Visar eller gömmer kantlinjer på tabeller. Genom att välja en area i redigeraren och klicka på knappen kan man infoga en fördefinierat kodavsnitt. Öppnar Imagemapredigeraren Denna knapp gör det möjligt att skapa en klickbar bild som är uppdelad i olika segment som länkar till olika sidor. 27

34 Figur 26: Image Map-redigeraren 28

35 Infoga objekt till webbplatsen För att webbplatsen inte enbart ska innehålla text kan du också ladda upp olika objekt som gör sidan mer intressant för besökaren. Detta kan vara bilder men också olika dokument som går att ladda ner från webbplatsen. Ladda upp objekt För att du ska kunna visa bilder, Flash-filer, Media-filer, Dokument eller Templates måste dessa objekt först lagras på webbservern. Det är viktigt att objektet inte tas bort från webbservern, eftersom länken till objektet då försvinner och således också från webbplatsen. Dessa filformat stödjs för uppladdning: Bilder.gif,.jpg,.jpeg,.png,.bmp Flash.swf Media-filer.avi,.mpeg,.mp3,.wmv Dokument.doc,.pdf,.txt,.kmz,.ppt Templates.html,.htm * Högerklicka i trädstrukturen på den sidan där objektet ska infogas * Klicka i menyn på objektet som ska infogas * I managern, välj fliken Upload. Det går här att se vilka filformat som är godkända att ladda upp samt vilken max-storlek dessa får ha. 29

36 Figur 27: Uppladdning av objekt * Bläddra fram objektet du vill importera * Klicka på [Upload] för att ladda upp objektet till webbplatsen Om du redan har en fil med samma filnamn i din målmapp kan du välja om du vill skriva över den gamla versionen genom att klicka i rutan Overwrite if file with such name exists?. Infoga bilder På webben ska man alltid sträva efter att ha så liten filstorlek på bilder som möjligt. Detta för att stora bilder tar lång tid att ladda ner för besökaren. Då kan webbplatsen upplevas som långsam och risken finns att besökaren tröttnar på att vänta. Bilden behöver ofta komprimeras till en mindre filstorlek. I ett fotoredigeringsprogram komprimeras bilden på olika sätt, vilket sätt du ska välja beror på hur noga motivet är i förhållande till bildens filstorlek. Bilder som laddas upp får maximalt vara 2 megabyte (MB). En annan sak att tänka på när man infogar bilder till en webbplats är bildens storlek visuellt, alltså bredden och höjden på bilden. Alla webbsidor har ett begränsat mått för hur breda bilderna får vara, där maxbredden brukar ligga runt pixlar. * Klicka på ikonen [Image Manager] för att lägga in en bild på webbplatsen * Bläddra fram den bild du vill importera. Du ser alltid bilderna i det högra förhandsgranskningsfönstret * Ange en alternativ-text till bilden * Ändra eventuellt storleken på bilden genom att använda ikonerna över redigeringsfönstret. * Välj [Insert] 30

37 Figur 28: Bläddra fram bilden som ska infogas Om du vill ta bort en bild från sidan, markerar du bilden och trycker på Delete. Bilden försvinner från sidan, men tas inte bort från webbservern. Redigera bilder När en bild är inlagd på sidan går det att ändra inställningar för bilden i efterhand. * Högerklicka i trädstrukturen på den sida där bilden du vill redigera finns * Välj Redigera sida * Markera den bild du vill redigera Här kan du nu ändra storlek på bilden, genom att dra i dess handtag. Under redigeringsfönstret finns också inställningar för bredd och höjd, justering av marginaler och kantlinje-inställningar. Du kan också trycka på för att få upp ytterligare bildinställningar som bildplacering eller skapande av tumnaglar. Skapa klickbara ytor av en bild Med en ImageMap kan man dela upp en bild i flera segment som blir klickbara. Detta kan vara användbart om man exempelvis vill ha en karta på webbplatsen och vill att olika länder ska vara klickbara. * Klicka på. * Bläddra fram den bild du vill skapa en ImageMap till genom att klicka på vid Image Src * Markera bilden och klicka på [Insert] * Välj om du vill att markeringen ska vara rektangulär eller cirkulär 31

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff...2 2. Inställningar...3 3. Anslagstavlan...4 4. Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer...7 5. Moduler...9 Moduldetaljer...9

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg nvändarhandbok Copyright Alla eventuella logotyper och varumärken ägs och skyddas av respektive upphovsrättsinnehavare. Manualen är producerad av

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer