Användarmanual för föreningshemsidor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual för föreningshemsidor"

Transkript

1 Användarmanual för föreningshemsidor

2 Innehåll 2 (20) Skapa och uppdatera föreningens hemsida i DocStar...3 Lägga in information på Förstasidan (Hem)...4 Infoga en bild i sidhuvudet...5 Skriva text under rubriken Styrelsen informerar...7 Lägga in/uppdatera information på övriga sidor...8 Arbeta med bilder...9 Bildarkiv...9 Skapa mappar och ladda upp bilder i bildarkivet...9 Infoga bilder...10 Arbeta med filer...11 Filarkiv...11 Infoga filer...11 Infoga länkar och e-postadresser...12 Infoga tabeller...14 Övriga funktioner i DocStar...15 Tips och råd...17 Administrationsverktyget för forum och kontaktuppgifter...18 Administrera forum...18 Administrera kontaktuppgifter...20

3 3 (20) Skapa och uppdatera föreningens hemsida i DocStar Som exempel i denna manual används Arrendegångens Samfällighetsförening. För att skapa eller uppdatera sidor, gå till: Logga in med föreningens användarnamn och lösenord. Nu visas nedanstående sida. Klicka på + framför föreningsnamnet i det så kallade Webbträdet, så fälls de redigerbara sidorna i huvudmenyn ut.

4 4 (20) Lägga in information på Förstasidan (Hem) Förstasidan är den sida som heter Hem i huvudmenyn på själva hemsidan. Om du vill, kan du ändra så att den heter Hem även här i Webbträdet i Docstar: 1. Markera Förstasidan i Webbträdet genom att enkelklicka på dess namn. 2. Ändra Förstasidan till Hem i fältet för Namn, omedelbart ovanför webbsidan. OBS! Ändra inte Titel. 3. Klicka på Publicera. 4. Klicka på ikonen (Uppdatera) i Webbträdet.

5 5 (20) Infoga en bild i sidhuvudet Den bild som du lägger i sidhuvudet visas längst upp till höger på samtliga sidor. För att bilden ska visas korrekt måste den uppfylla alla följande villkor: Bildformatet ska vara.jpg. Bilden ska heta forening_logga. Bilden ska ha storleken 442 x 92 pixlar. 1. Klicka på ikonen (Bildhanteraren), för att infoga bild. Du kommer nu till nedanstående ruta för Webbplatsens Bildarkiv: 2. Bilden ska ligga direkt under Webbplatsens Bildarkiv, inte i en mapp. Kom ihåg att bilden måste heta forening_logga, för att den ska visas i sidhuvudet.

6 6 (20) 3. Tryck på Ladda upp bild. Du kommer nu till nedanstående ruta: 4. Tryck på Bläddra-knappen och bläddra fram till den plats på din lokala dator, där bilden finns. Markera bilden och klicka på Öppna. 5. Fyll i ett beskrivande bildnamn i fältet för Visningsnamn. (Detta blir en så kallad ALT-tagg, vilket innebär att namnet som du fyller i här kommer att visas för hemsidebesökarna, när de rör muspekaren över bilden.) 6. Fyll i Beskrivning (till exempel namn på fotografen). 7. Klicka på Ladda upp fil. 8. Markera bilden. 9. Klicka OK. 10. Klicka på Publicera. 11. Bilden lägger sig även i själva dokumentet, under Styrelsen informerar. Ta bort den därifrån genom att: Markera bilden under Styrelsen informerar. Klicka på Delete. Klicka på Publicera.

7 7 (20) Skriva text under rubriken Styrelsen informerar 1. Skriv in texten i den så kallade Editorn (den stora redigeringsbara textrutan under rubriken Styrelsen informerar). Formatera texten med hjälp av alternativen under rullgardinsmenyn Sätt CSS Class i verktygsfältet. Om du alltid använder dig av Sätt CSS Class, får du ett enhetligt utseende på rubriker, underrubriker och brödtext på alla sidor på hemsidan. 2. Klicka på Publicera. Nu visas nedanstående ruta med publiceringsalternativ: a. Om du vill att den nya sidan ska komma ut på hemsidan direkt, så: kontrollera att valet Publicera nu är markerat. klicka på Publicera-knappen. b. Om du vill att den nya sidan ska komma ut på hemsidan vid en senare tidpunkt, så: markera Schemalägg publicering. markera ett datum i den kalender som nu visas. välj klockslag under Tid. klicka på Publicera-knappen.

8 8 (20) Lägga in/uppdatera information på övriga sidor Klicka på + framför det menyval, som du vill arbeta med i Webbträdet. Alla sidor, som ligger under detta menyval, kommer då att visas. 1. Markera i Webbträdet den sida som du vill arbeta med. I detta exempel väljer vi Föreningen. 2. Skriv namnet på menyvalet (i detta fall Föreningen) som rubrik överst på sidan. När rubrik och menyval heter exakt samma sak, blir det enklare för besökarna att se kopplingen mellan det val som de gör i menyn och den sida som de sedan hamnar på. 3. Markera rubriken och välj Rubrik 1 under Sätt CSS Class. 4. Skriv in brödtexten. Vid behov, markera och välj Brodtext under Sätt CSS Class. 5. Om du vill ha underrubriker, så välj Rubrik 2, 3 eller Svart rubrik. 6. Klicka på Publicera. Du kan nu välja mellan Publicera nu och Schemalägg publicering, precis som du gjorde när du lade in information på Förstasidan (Hem). Fortsätt på samma sätt med övriga sidor. Skriv gärna menyvalets namn som rubrik överst på varje sida, till exempel Historik på sidan som ligger under menyvalet Historik, eftersom det underlättar för besökaren att se vilken sida som hon/han befinner sig på. Undantag är menyvalet Hem (Förstasidan), där rubriken Styrelsen informerar redan finns och inte går att ändra.

9 9 (20) Arbeta med bilder Viktigt att tänka på när du arbetar med bilder för hemsidan: Bildformatet ska vara.jpg eller.gif Bildens namn ska bestå av siffror och/eller bokstäver (dock ej å, ä, eller ö). Bilden behöver inte ha någon speciell storlek, men tänk på att stora bilder tar lång tid att ladda ner. Ju längre tid det tar, desto större risk är det att dina besökare tröttnar och lämnar hemsidan. Bildarkiv Det finns två olika bildarkiv: Webbplatsens bildarkiv har endast respektive förening tillgång till. I detta arkiv ska alla bilder som du själv laddar upp ligga, till exempel bilden för sidhuvudet. Du kan skapa mappar för olika typer av bilder, för att lättare hitta dem. Delat bildarkiv har alla föreningar hos Villaägarnas Riksförbund tillgång till. Här ska inte föreningen lägga några bilder! Däremot får du gärna använda de bilder som finns här. I det delade bildarkivet finns ett antal mappar: Varje region har en egen mapp, där respektive regionadministratör lägger sina bilder. Dessa bilder kan sedan användas av alla föreningar och även övriga regioner. Region-administratören kan skapa egna undermappar till sin region. I mappen Dokumentikoner finns gemensamma bilder att använda vid länkning: Läggs framför text som länkas till en pdf-fil. Läggs framför text som länkas till en txt-fil eller webbsida. Läggs framför text som länkas till ett worddokument. Läggs framför text som länkas till ett exceldokument. Exempel: Läs mer om förbundet på Villaägarnas centrala webbplats Skapa mappar och ladda upp bilder i bildarkivet 1. Klicka på ikonen (Bildhanteraren), samma som du använder för att infoga bild. Webbplatsens bildarkiv öppnas. 2. Klicka på Ny mapp. 3. Döp mappen till något passande, till exempel Styrelsen, och klicka OK. 4. Öppna mappen som bilden ska ligga i (klicka på dess namn). 5. Klicka på Ladda upp bild. 6. Tryck på Bläddra-knappen och bläddra fram till den plats på din lokala dator, där bilden finns. Markera bilden och klicka på Öppna. 7. Fyll i ett beskrivande bildnamn i fältet för Visningsnamn. (Detta blir en så kallad ALT-tagg, vilket innebär att namnet som du fyller i här kommer att visas för hemsidebesökarna, när de rör muspekaren över bilden.) 8. Fyll i Beskrivning (till exempel namn på fotografen). 9. Klicka på Ladda upp fil. 10. Upprepa steg 2-9, om du vill skapa flera mappar och/eller ladda upp flera bilder. 11. Klicka på OK och därefter Avbryt. Bilden/bilderna finns nu på servern. Se nästa stycke om hur man infogar en bild på en sida.

10 10 (20) Infoga bilder Hur man infogar en bild i sidhuvudet har beskrivits tidigare. Nedan beskrivs hur du ska göra för att infoga andra bilder. 1. Klicka på ikonen (Bildhanteraren). Nu öppnas Webbplatsens bildarkiv. 2. Leta fram bilden, som du vill lägga in, och markera den genom att klicka på den. 3. Klicka OK. 4. Klicka på Publicera. Här finns alltid namnet på det bildarkiv som du befinner dig i. När du vill komma till det andra arkivet, så klicka på namnet. Exempel: Om du vill hämta en bild från Delat bildarkiv, klicka på Webbplatsens bildarkiv. För att därefter komma tillbaka till Webbplatsens bildarkiv, klicka på Delat bildarkiv. Om du inte ser dina mappar, klicka på de två punkterna vid denna mappikon.

11 11 (20) Arbeta med filer Filer hanteras i princip likadant som bilder i Docstar när det gäller uppladdning, infogning och växling mellan arkiv. När du vill infoga ett dokument, tänk på att en del besökare inte kan öppna till exempel word- eller exceldokument. Därför är det bra om du gör om sådana dokument till pdf-filer. Filarkiv Precis som när det gäller bildarkiven, finns det två olika filarkiv: Webbplatsens Filarkiv, där du kan skapa mappar för olika typer av filer, för att lättare hitta bland dem. Delat Filarkiv, som består av ett antal mappar med gemensamma filer. Här har varje region en egen mapp, där respektive regionadministratör lägger in sina filer. Dessa filer kan sedan användas av alla föreningar och övriga regioner. Regionadministratören kan skapa egna undermappar till sin region. OBS! Här ska föreningen inte lägga in några filer! Infoga filer 1. Infoga den dokumentikon som gäller för filtypen (till exempel för pdf), där du vill ha länken till filen. (Ikonen finns i Delat bildarkiv i mappen Dokumentikoner.) 2. Skriv in de ord som ska länka till filen efter bilden. Exempel: Läs protokoll nr 2, Markera de ord som ska länka till filen (I exemplet ovan: Läs protokoll nr 2, 2004) 4. Klicka på ikonen (Dokumenthanteraren), för att infoga filen. Du kommer nu till denna ruta för Webbplatsens Filarkiv. Dokumenthanteraren fungerar likadant som Bildhanteraren, fast det gäller filer istället för bilder. 5. Skapa en ny mapp eller välj en befintlig mapp. 6. Öppna mappen genom att klicka på den. 7. Klicka på Ladda upp dokument. 8. Bläddra fram till platsen, där filen finns. 9. Klicka på Öppna. 10. Klicka på Ladda upp fil. 11. Markera filen och klicka OK.

12 12 (20) Infoga länkar och e-postadresser Gör så här när du vill länka till någon av de andra sidorna på hemsidan, en annan hemsida eller skriva in en e-postadress: 1. Infoga denna bild om du ska länka till en hemsida. (Den finns i Delat bildarkiv i mappen Dokumentikoner.) 2. Skriv in det/de ord, som ska länka till sidan eller e-postadressen, efter bilden. Exempel 1: Riksdagen Exempel 2: 3. Markera ordet/orden, som ska länka till filen. (I exemplen ovan: Riksdagen eller 4. Klicka på ikonen (Länkhanteraren). Nedanstående ruta öppnas: 5. Välj flik: a. Hyperlänk används, när du länkar till en annan hemsida: Skriv in hela adressen i fältet URL. Länktext är redan förifyllt med det/de ord, som du har skrivit in som länk. Typ är oftast Under Mål kan du specifiera om länken till exempel ska öppnas i samma fönster eller i ett nytt. Vanligtvis öppnar man länkar till egna sidor i samma fönster och länkar till andras hemsidor i ett nytt fönster. De övriga fälten behöver du ej fylla i.

13 13 (20) b. Internlänk ska du använda, när du vill länka till en sida inom din förenings egen hemsida: Välj den sida, som länken ska peka till, genom att enkelklicka på dess namn i Webbträdet. Nu skrivs dess länk in automatiskt under Hyperlänk. Gör på samma sätt som med andra hyperlänkar (se ovan). Under Mål, välj Samma fönster. c. Ankare används för att länka till en viss plats på samma sida som du lägger länken. d. E-post används när du vill lägga in en e-postadress: Skriv adressen under Adress. Länktext är redan förifyllt med det/de ord, som du har skrivit som länk till e-postadressen. Under Ämne kan du vid behov skriva vad som ska stå i ämnesraden i mejlet. 6. Klicka OK.

14 14 (20) Infoga tabeller Klicka på ikonen (Lägg till tabell). Du kan nu snabbt välja antal kolumner och rader genom att föra muspekaren över rutnätet och klicka en gång när rätt antal är markerade. Om du vill göra inställningar för tabellen, så markera tabellen på din sida genom att klicka på tabellens ram. Nedanstående meny kommer då fram längst ner på sidan. Du får fram ännu fler val, om du klickar på Sätt tabellegenskaper. När du ska skriva in information i din tabell, kan du använda piltangenterna, för att röra dig mellan cellerna. För att redigera rader, kolumner, slå samman celler, med mera, högerklicka i din tabell och välj bland alternativen i den meny som kommer upp. Tabellassistenten Det går även att lägga in en tabell och göra alla inställningar samtidigt genom att använda sig av Tabellassistenten. Detta rekommenderas om du är van vid att arbeta med tabeller och vill göra många inställningar från början.

15 15 (20) Övriga funktioner i DocStar I verktygsfältet för de redigeringsbara sidorna finns en mängd knappar för att förändra den information som du själv lägger in. De flesta knapparna fungerar på samma sätt som i programmet Microsoft Word. Om du för muspekaren över en knapp, så kommer det upp en gul ruta med knappens funktion. Nedan finns en lista över de flesta knapparna. Rättstavning Sök och ersätt Lägg till tabell Bildhanteraren Sätt absolut position (låter dig flytta ett objekt, till exempel en bild eller tabell fritt över redigeringsytan) Dokumenthanteraren Länkhanteraren Ta bort länk Lägg till symbol (till exempel,,, ½, ) Formatrensning Fet Kursiv Understruket Överstruket Vänsterjustera text Centrera text Högerjustera text Marginaljustera text Ta bort justering Öka indrag Minska indrag Numrerad lista Punktlista

16 Klipp 16 (20) Kopiera Klistra in Klistra in från Word (OBS! Klicka därefter på Formatrensning Microsoft Wordformatering) Klistra in från Word och ta bort typsnitt och storlekar (rekommenderas, eftersom Formatrensning inte behöver göras efteråt). Ångra Gör om Designläge (visar sidan som du redigerar i princip likadant som den kommer att se ut efter publicering) HTML-läge (visar all kod och bör endast användas av dig som är mycket kunnig i HTML) Fullskärmsläge (används för att växla mellan att visa hela sidan och endast den del som du själv kan redigera) Visa/dölj kanter (gäller tabeller med osynliga kantlinjer) Zoom (används för att zooma in eller ut från innehållet i redigeringsytan) Repetera senaste kommando Upphöjd Nedsänkt Ny paragraf Linje (infoga en avgränsningslinje längs hela redigeringsytan) Kom ihåg att klicka på Publicera efter varje ändring!

17 17 (20) Tips och råd Spara eller publicera det som du skriver med jämna mellanrum! Annars loggas du automatiskt ut efter 20 min och allt som du just har skrivit försvinner. Observera att det tyvärr kan dröja en stund innan vissa uppdateringar, till exempel bilder, syns på själva hemsidan. När du klistrar in text från exempelvis Word, så kan denna ruta dyka upp. Du bör då klicka OK. Words formatering passar nämligen inte alltid ihop med Docstar, vilket kan skapa problem med sidan framöver. När man trycker på Enter blir det ett nytt stycke, det vill säga dubbelt avstånd mellan raderna. För att få en enkel radbrytning, håll ner Ctrl samtidigt som du trycker Enter. På grund av en bugg i Internet Explorer blir inte länkar understrukna, ifall det saknas en underliggande rad i dokumentet. För att lösa problemet, avsluta dokumentet med en radbrytning.

18 Administrationsverktyget för forum och kontaktuppgifter För att komma till administrationssidorna, gå till: Logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder när du uppdaterar föreningshemsidan i Docstar. Nu kan du välja mellan två länkar: a) Forum öppnar forumet på din föreningshemsida. b) Admin leder till en sida där du kan välja mellan att redigera Kontaktinfo, Forum eller Logga ut. Administrera forum 1. Logga in och klicka på Admin enligt beskrivningen ovan. 2. Klicka på Forum. Nu visas nedanstående bild: 18 (20) Rubrik: Den rubrik som har angivits av besökaren, som har gjort inlägget på föreningens hemsida.

19 19 (20) Stapelsymbolen : Finns framför inlägg som har en omröstning. Skrivet av: Namnet på den som har gjort inlägget. Svar: Antal svar på inlägget. Senaste svar: Tidpunkt för det senaste svaret på inlägget. Visningar: Antal gånger som någon har öppnat/läst inlägget. Rutorna: Används av dig som administratör, för att markera de inlägg som du vill utföra en så kallad Admin action på (det vill säga ta bort eller ändra till Sticky/Unsticky). Allt det som står under rubriken Skriv ett nytt inlägg är endast till för att visa hur det ser ut på hemsidan. Det går inte att göra ett inlägg från denna plats. 3. Markera rutan/rutorna vid inlägget/inläggen, som du vill administrera. 4. Dra ner rullgardinsmenyn vid Admin action. Här kan du välja mellan: a. Ta bort: Tar bort markerade inlägg b. Sticky: Placerar markerade inlägg ovanför de andra inläggen samt ändrar färg. Inlägget ligger kvar överst, oavsett hur många inlägg som görs, ända tills du väljer Unsticky. c. Unsticky: Gör om sticky inlägg till vanliga inlägg. 5. Klicka OK (admin). 6. Ange kort anledningen till att du vill ta bort/ändra sticky-status på inlägget. 7. Klicka Ta bort (eller Sticky/Unsticky om det är sticky-statusen som du vill ändra). Kom ihåg att logga ut!

20 20 (20) Administrera kontaktuppgifter 1. Logga in och klicka på Admin enligt beskrivningen på s Klicka på Kontaktinfo. Nu visas ett formulär med de uppgifter som finns i systemet. Här kan du själv lägga till eller ändra kontaktuppgifterna som finns under rubriken Kontakt på föreningens hemsida. Observera att fältet E-post inte får lämnas tomt. I fälten för kontaktperson bör du skriva namn och kontaktuppgifter till den som oftast uppdaterar föreningens hemsida. Kontaktpersonens uppgifter kommer ej att synas på föreningens hemsida. 3. Klicka på Uppdatera, när du är klar och vill spara ändringarna. Kom ihåg att logga ut!

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Användarmanual för administration av

Användarmanual för administration av Användarmanual för administration av www.skoftebynsif.nu 2011 02 18 Denna manual är ett första steg för att du skall kunna administrera din lagsida. Vissa saker kanske du kommer tycka är lite krångligare

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor 2016-10-03 1 Innehåll Hjälpfilm... 3 Logga in... 3 Översikt av sidan... 4 Nytt nyhetsinlägg (inklusive länkar)... 5 Lägg till bild... 10 Lägga till bildgalleri...

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Pedagogiskt användarstöd:

Pedagogiskt användarstöd: 1 Pedagogiskt användarstöd: Medieverkstan E-post: medieverkstan@isd.su.se Telefon: 08-1207 6803 Öppettider måndag-torsdag kl 9-16, fredag kl 9-15 Lunchstängt alla dagar kl 12.30-13.30 Innehåll 1 Varför

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30 HTML editor Innehåll Länka till webbsida... 4 Extern länk.... 7 Länka till e-post.... 8 PROs bildbank.... 10 Ladda upp ny bild.... 12 Redan uppladdad bild... 16 Bildredigeraren.... 17 Infoga/redigera inbäddad

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Användarmanual - För att ni snabbt och lätt ska komma igång och arbeta med er hemsida

Användarmanual - För att ni snabbt och lätt ska komma igång och arbeta med er hemsida Användarmanual - För att ni snabbt och lätt ska komma igång och arbeta med er hemsida Copyright Tervix AB 2005. All rights reserved. Inledning Tervix Web Publisher 3.0 (TWP 3.0) är ett verktyg för underhåll

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Copyright Tervix AB 2004. All rights reserved.

Copyright Tervix AB 2004. All rights reserved. Copyright Tervix AB 2004. All rights reserved. Inledning Tervix Web Publisher 2.0 (TWP 2.0) är ett verktyg för underhåll och uppdateringar av hemsidor och andra publikationer på Internet. Det enda du behöver

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue

Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Lathund för lättredaktörer i InfoGlue Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Innehållsförteckning Inloggning Gröna plattan Redigeringslänkar

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Att använda laget.se

Att använda laget.se 2012 Att använda laget.se för ungdomsledare i MSSK Dokumentet är framtaget för att hjälpa till att förenkla användningen av lagens webbsidor. Har du förslag på ändringar eller ser felaktigheter kan du

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Manual för webbredaktörer. Februari 2013

Manual för webbredaktörer. Februari 2013 Manual för webbredaktörer Februari 2013 1 Innehåll Organisation och innehåll på webben sid 3 Att komma igång sid 4 Skapa en sida sid 6 Redigera sidan sid 7 Publiceringsdatum Spalter på sidan Verktygslådan

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel * Zooma dokumentet (150%) så ser du skärmdumparna bättre. De flesta texter som du kan ändra ligger i statiska block så vi börjar

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor 2015-09-01 1 Innehåll Hjälpfilm... 3 Logga in... 3 Nytt inlägg... 4 Lägg till bild... 7 Lägga till bildgalleri... 10 Publicera... 12 Kalendarium... 14 Ta bort

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 3. Gå till det arbetsrum som du administrerar genom att välja i dropdown menyn

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Le Bureau.se - WordPress manual

Le Bureau.se - WordPress manual Le Bureau.se - WordPress manual Logga in i WordPress för att administrera hemsidan. Skapa ett inlägg inlägg i nyhetsbloggen. Skapa ett nytt case till portfolion. Redigera en sida. Redigera sidfoten. Byt

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer