Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll"

Transkript

1 Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Du ingår detta releaseavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med Viacom International Media Networks, en del av Viacom International Inc. (härefter kallat "VIMN"; dotterbolag och samarbetspartners till Viacom International Inc., kallas härefter "Samarbetspartners") med anledning av ditt val att delta i tävlingen Nickelodeon Together For Good ("Tävlingen ), vilket inkluderar att skicka in tävlingsbidrag via vår UGC Content Submission Page som du hittar på good.nickelodeon.tv (vår Webbsida ). Läs noga igenom detta avtal - det ingår i de officiella reglerna angivna på tävlingens webbsida och utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och oss med avseende på ditt deltagande i tävlingen och din användning av registreringstjänsten för användargenererat innehåll på vår webbsida ("Tjänsten"). Såvida de inte definieras separat finner du en definition av uttrycken som används i dessa villkor i de officiella reglerna. När du skickar in ditt bidrag via tävlingssidan tillkännager du att du godkänner dessa allmänna villkor och de officiella regler som styr din rättsliga och avtalsmässiga relation med VIMN. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren i detta avtal enligt våra officiella regler. Om du inte accepterar de allmänna villkoren specificerade i detta avtal nu och i framtiden, inklusive men ej begränsat till de gånger då vi ändrar dem, ska du inte använda eller försöka att använda och ska omedelbart sluta att använda denna tjänst. Om du ändå fortsätter tillkännager du att du godkänner alla de allmänna villkoren specificerade i detta avtal, inklusive, utan inskränkningar, eventuella ändringar vi gör. 1. Uppladdning av innehåll Vi använder termen "innehåll" för att hänvisa till all media och allt material som du skickar in via tjänsten i syfte att delta i tävlingen och eventuellt visas på tävlingssidan, inklusive, utan inskränkningar, fotografier, texter, muntliga uttalanden, musik, audio, video, filminspelningar, audiovisuella arbeten och inspelningar, bildspel, porträtt, animerade och/eller spelfilmer, karikatyrer, liknelser, tal och andra ljud, ljudinspelningar, röster, röstreproduktioner, datagrafik och visuella effekter, samt alla bifogade dokument, paketering och övrigt material, vare sig påtagliga eller immateriella, samt alla avledda arbeten, översättningar, bearbetningar och variationer av dessa, oavsett medium, sändningsmedium, format eller form, om de är idag kända eller i framtiden utvecklade eller upptäckta, och oavsett hur och var dessa har producerats, i en studio eller inte, i svartvitt eller i färg, separat eller i samband med andra arbeten, karaktärer, riktiga eller fiktiva, i alla delar av världen. För att kunna skicka in ditt bidrag till tjänsten måste du signera eller på annat sätt tillkännage att du godkänner detta avtal och sedan ladda upp ditt innehåll online via vår webbsida. Varje gång du laddar upp eller skickar in innehåll bekräftar du att du accepterar de allmänna villkoren i detta avtal. Instruktionerna för hur man laddar upp innehåll finns på vår webbsida samt i e-postmeddelandet som du fick tillsammans med detta avtal (om tillämpligt). För att ditt innehåll ska kunna visas för offentligheten på vår webbsida krävs det att det uppfyller alla specifikationer och krav rörande formatering, kompatibilitet och driftegenskaper samt att de följer de grundregler som anges på vår webbsida, i e- postmeddelandet du fick tillsammans med detta avtal samt i de officiella reglerna. När du skickar in material till tjänsten kan du även bli ombedd att delge information om dig själv, ditt barn (om tillämpligt) och ditt bidrag. Detta kan till exempel inkludera en beskrivande titel, information om innehåll, längd och geografisk plats och/eller liknande information. Genom att skicka in ditt innehåll bekräftar du även att du förstår att uttrycket "inlämning" även inkluderar, utan inskränkningar, all den information som du skickar in eller som vi delges som har koppling till ditt bidrag och din inlämning. Behåll alltid en kopia av allt du skickar in. Vi ansvarar inte för borttappade, skadade, felskickade, oanvändbara eller 1

2 oläsbara bidrag. Bevis på att du har skickat in ditt bidrag utgör inte bevis för att vi har tagit emot det. 2. Innehållskrav. Du ansvarar själv för all kommunikation och alla inlämningar (samt konsekvenserna därav) som görs i ditt namn, med din e-postadress eller med annan personlig identifierbar information. Innehållet reflekterar inte VIMN:s åsikt och VIMN kan inte garantera innehållets sanningsenlighet, riktighet eller tillförlitlighet. Vi stödjer eller godkänner inte åsikterna inkluderade i något innehåll och, med undantag av de försök vi kan komma att göra för att förhindra att olovligt innehåll (enligt definitionen nedan) visas, filtrerar eller sorterar vi inte något innehåll. VIMN ska under inga omständigheter anses ansvarig för det innehåll som du skickar in. Om vi anser, enligt vårt eget gottfinnande, att du inte har uppfyllt innehållskraven eller att du eller något innehåll bryter mot detta avtal eller de officiella reglerna, förbehåller vi oss rätten att, enligt lag eller rättvisa och när som helst, utan varsel utan att begränsa de rättigheter vi har under detta avtal, (a) neka ditt bidrag, (b) förbjuda dig från att skicka in framtida innehåll, (c) ta bort eller radera ditt övriga innehåll, (d) upphäva din registrering och rätt att använda tjänsten, samt (e) använda alla tekniska, lagenliga, driftfärdiga och andra tillgängliga medel för att verkställa villkoren i detta avtal, inklusive men ej begränsat till blockeringen av specifika IP-adresser eller deaktivering av din registrering och tillgång med hjälp av din e-postadress. Du intygar att du inte kommer att skicka in eller försöka skicka in, samt att vi har rätt att neka, vägra att ta emot, ta bort eller använda andra medel som VIMN finner lämpliga om du gör så, "olovligt innehåll". Med detta avses sådant innehåll som representerar eller kan anses representera ett brott mot villkoren i detta avtal, de officiella reglerna och/eller övriga regler eller instruktioner på tävlingssidan, inklusive, utan inskränkningar: innehåll som skadar, trakasserar eller förhindrar, förbjuder, försvårar eller på andra sätt begränsar andras rätt att använda eller njuta av vår tjänst; innehåll som syftar till att göra olovliga intrång i tjänsten eller andra användares information; innehåll som ändrar, försvårar, stör eller hindrar användningen av tjänsten eller dess funktioner, drift eller underhåll; och innehåll som bryter mot några av de krav, regler och allmänna villkor som kan tillämpas på tjänsten. VIMN har ingen kontroll över innehållet som skickas in till vår tjänst och, fastän vi kan komma att granska innehåll i syfte att förhindra att olovligt innehåll visas på vår webbsida, ansvarar inte för att granska, utvärdera eller övervaka innehåll. VIMN förbehåller sig rätten att granska inskickat innehåll samt att radera, ta bort, flytta, ändra eller neka, utan varsel, sådant innehåll som VIMN anser vara, efter eget gottfinnande, skadligt, nedsättande, obscent, pornografiskt, oacceptabelt eller ett brott mot detta avtal, samt innehåll som utgör ett intrång i upphovsrätten, varumärkesrätten eller andra immateriella rättigheter, oavsett anledning; förutsatt att VIMN inte kan hållas ansvariga i det fall vi inte gör detta eller gör detta på ett särskilt sätt. Om VIMN delges misstanke om intrång och detta intrång uppfyller vissa specifika rättsliga krav, såsom krav på att meddela om och ta ned innehåll enligt den amerikanska upphovsrättslagen (se punkt 3 nedan), kan VIMN komma att radera allt innehåll relaterat till detta krav. VIMN förbehåller sig rätten att, om lagen så kräver, tillhandahålla brottsbekämpande och offentliga myndigheter med information i syfte att skydda de egna intressena och tjänsten eller uppfylla lagstadgade eller revisionsrelaterade skyldigheter. 3. Upphovsrätt; Brott mot innehållskrav; Avtalsbrott. Om du har skäl att tro att något innehåll gör intrång i någon annans upphovsrätt kan du meddela oss via tjänsten Föreskrifter för och anmälan om misstänkta upphovsrättsbrott. Om du har skäl att tro att något innehåll eller beteende bryter mot detta avtal eller på något 2

3 annat sätt gör intrång i en annans rättigheter kan du meddela oss på Vi har ingen skyldighet att besvara sådan anmälan och förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande agera eller inte agera. 4. Rättigheter beviljade VIMN. Varje gång du skickar in innehåll till eller via tjänsten beviljar du VIMN en oreserverad, obegränsad, ovillkorlig, världsomfattande, oåterkallelig, ständig och royaltyfri rätt och licens att, oavsett format, i alla idag kända och i framtiden utvecklade eller upptäckta medier, tekniker eller enheter, helt eller delvist, värdlagra, cachelagra, spara, underhålla, använda, reproducera, sprida, visa, utföra, publicera, sända, överföra, modifiera, skapa härledda produkter av, anpassa, omformatera, översätta och/eller på andra sätt utnyttja hela eller delar av ditt innehåll på webbsidan, i tjänsten och på/i andra webbsidor, trådlösa tjänster, kanaler, tjänster (inklusive varumärkesskyddade programtjänster) och andra spridningsplattformar, oavsett om sådana existerar idag eller utvecklas eller upptäcks i framtiden, tillhörande VIMN och dess partners och licenstagare, samt på/i tredje parts webbsida och plattformar, såsom Facebook och Twitter, (tillsammans kallade "Plattformarna") oavsett ändamål (inklusive, utan inskränkningar, i reklamsyfte) och utan att meddela eller kreditera dig, samt rätten att licensiera, underlicensiera och tillåta andra att utöva rättigheterna beviljade VIMN, efter vårt eget gottfinnande. För att undvika missförstånd ska sägas att, utan att begränsa ovan nämnda rättigheters allmängiltighet, dessa rättigheter inkluderar, utan inskränkningar, rätten att skapa härledda verk av och sprida och synkronisera hela eller delar av ditt innehåll med andra visuella element; publicera online, använda i podcast, publicera på nytt, sända på nytt, portera, dirigera och länka till/från hela eller delar av ditt innehåll; kryptera, koda och avkoda, komprimera och dekomprimera hela eller delar av ditt innehåll; ändra, blanda, kombinera, sammanföra, förvränga, överlagra, skapa eller lägga till specialeffekter, illusioner och/eller annat material till hela eller delar av ditt innehåll; skapa sammansatta, sensationella, komiska eller ovanliga fotografier, videos, animationer, filmer och/eller röstreproduktioner av hela eller delar av ditt innehåll; samt plocka ut och/eller extrahera delar av ditt innehåll i syfte att värdlagra, spara, indexera, kategorisera eller visa ditt innehåll på eller via plattformarna. Genom att skicka in ditt innehåll till tjänsten beviljar du även VIMN, utöver rättigheterna, licenserna och förmånerna specificerade här ovan, en oreserverad, obegränsad, ovillkorlig, världsomfattande, oåterkallelig, ständig och royaltyfri rätt och licens att använda och hänvisa till ditt namn, ditt barns namn (om tillämpligt), bild, egenskaper och andra distinkta representationer i presentationer, reklammaterial, kundlistor och finansiella rapporter, att använda, utöva och utnyttja rättigheterna specificerade häri i samband med marknadsföring av tjänsten, uppladdningssidan, plattformarna och produkter, varor, funktioner, förmågor och/eller tjänster med koppling till VIMN, samt att använda och utnyttja idéer, koncept, innehåll, material, yttranden och typer av yttranden, helt eller delvist, som finns inkluderat i ditt innehåll, oavsett ändamål och utan att kreditera eller kompensera dig och/eller ditt barn, i produkter och tjänster utvecklade av VIMN, utan några som helst inskränkningar. Rättigheterna, licenserna och förmånerna specificerade i detta avtal och beviljade VIMN ska gälla från det att du skickar in ditt innehåll till eller via tjänsten (genom att du som vårdnadshavare laddar upp och godkänner denna uppladdning via de tjänster vi tillhandahåller) och ska sedan fortsätta att gälla, ständigt och på obestämd tid, oavsett om du fortsätter att vara en registrerad medlem eller inte, såvida och tills dess att du underrättas om att avtalet har sagts upp, helt eller delvist, av VIMN. Trots det ovan specificerade bekräftar du att VIMN inte har någon skyldighet att värdlagra, indexera, visa, acceptera eller använda något inskickat innehåll (eller utnyttja någon eller alla av de rättigheter som de har beviljats) samt att VIMN kan, efter eget gottfinnande, komma att ta borta eller vägra att värdlagra, indexera, visa, acceptera, använda eller på något sätt beblanda sig med inskickat innehåll. När du har skickat in ditt innehåll har du inte längre någon rätt att förbjuda, begränsa, återkalla eller säga upp någon av de rättigheter du har beviljat VIMN. Du har inte rätt till och kommer inte att få någon ersättning eller annat erkännande för ditt innehåll, ej inräknat ditt deltagande i tävlingen, eller användningen av 3

4 ditt innehåll när det väl har skickats in till eller via tjänsten. Du förstår och bekräftar även att ingen del av innehållet eller reklam- och marknadsföringsmaterialet med anknytning till ditt innehåll måste få ditt godkännande innan det kan användas. Du frisäger härmed VIMN från alla typer av anspråk på rättigheter, belastning, retentionsrätt, fordringar, handlingar och rättsmål som rör ditt innehåll som du har eller kan ha, inklusive, utan inskränkningar, ansvarsskyldighet för användning eller icke-användning av ditt innehåll, samt krav på ersättning för förtal, ärekränkning, intrång i privatlivet, ideel skada, ekonomisk förlust eller rätt till publicitet. VIMN har rätt att överlåta, överföra, förmedla, licensiera, underlicensiera eller på att annat sätt hyra ut, delegera, lägga ut eller be tredje part att utföra eller dra nytta av alla eller delar av de rättigheter och/eller skyldigheter som har beviljats oss på/till en eller flera andra parter, utan att rapportera eller meddela dig eller ta på sig något ansvar gentemot dig, nu och i all framtid. Du avsäger dig härmed, nu och för all framtid, alla idag och i framtiden erkända ideella rättigheter och granskningsrättigheter med anknytning till innehållet och rättigheterna som har beviljats VIMN under detta avtal. VIMN har rätt att licensiera, auktorisera och/eller på annat sätt träffa avtal om att utföra alla eller inga aktiviteter, utöva alla eller inga rättigheter och/eller ta på sig allt eller inget ansvar som har beviljats eller ålagts oss under detta avtal, helt eller delvist. 5. Äganderätt. Webbsidan inkluderar, utan inskränkningar, denna tjänst (inklusive, utan inskränkningar, all mjukvara eller liknande mekanismer som VIMN kan ställa till ditt förfogande i syfte att hjälpa dig med nedladdning, uppladdning eller annan process) samt alla villkor med anknytning till din användning och ditt barns användning av webbsidan enligt de officiella reglerna. VIMN behåller all rätt till tjänsten, inklusive, utan inskränkningar, alla associerade immateriella rättigheter som existerar världen över. Du beviljas ingen äganderätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter till tjänsten. Licenserna, befogenheterna och rättigheterna beviljade under detta avtal till trots (oavsett hur breda och omfattande dessa kan verka), beviljas VIMN ingen äganderätt över det innehåll du skickar in till eller via tjänsten. Ingenting i detta avtal ska förmedla att VIMN äger rätten till ditt innehåll. Fastän du, genom att skicka in ditt innehåll till eller via vår tjänst, bekräftar att du förstår och godkänner att VIMN kan komma att utnyttja alla de rättigheter och förmåner beviljade härunder (inklusive, utan inskränkningar, rätten att visa och lägga upp innehåll på plattformarna), har vi ingen skyldighet att göra så. Du måste äga rättigheterna till allt det innehåll du skickar in och alla dess beståndsdelar, samt rätten att bevilja alla de befogenheter, tillstånd, rättigheter och licenser som står specificerade i detta avtal. Om du inte själv äger rättigheterna till ditt innehåll måste du ha införskaffat alla de nödvändiga befogenheterna, tillstånden, rättigheterna och licenserna från ägar(en)(arna) innan du kan ingå avtal med oss samt utföra och verkställa alla de skyldigheter som detta innebär. Du intygar och ingår avtal med VIMN, samt bekräftar detta avtal varje gång du skickar in ditt innehåll till eller via tjänsten i syfte att delta i tävlingen, att (a) du inte är minderårig och att du har rätt och är kapabel att ingå detta avtal samt utföra och verkställa alla dess villkor, (b) all den information du delger i samband med att du använder tjänsten eller skickar in ditt innehåll är korrekt, fullständig och uppdaterad, (c) ingenting i ditt innehåll eller bidrag bryter mot detta avtal, tredje parts rättigheter, dina skyldigheter, lagar eller regler eller gör intrång i eller tillskansar sig orättmätigt tredje parts immateriella rättigheter, privatliv, publicitetsrätt eller andra rättigheter, (d) du äger och kommer fortsätta att äga de rättigheter och licenser som krävs för att du ska kunna ingå detta avtal, bevilja specificerade rättigheter till andra parter och utföra de skyldigheter beskrivna härunder, (e) du ämnar följa alla de regler som styr tävlingssidan, och (f) varken du eller någon i din närmsta familj eller i ditt hushåll är anställd hos, andelsägare i, chef, agent eller representant för någon person eller entitet med anknytning till tävlingen, administrationen eller tävlingsjuryn, eller att de har någon annan koppling till tävlingen, inklusive men ej 4

5 begränsat till VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (minoritetsaktieägare är tillåtna), deltagande tv-kanaler, reklambyråer, företagssponsorer eller något/någon av deras moderbolag, samarbetspartners, dotterbolag, agenter eller representanter. På begäran av VIMN ska du delge VIMN alla de dokument, bevis och releaseavtal som krävs och skäligen behövs för att kunna verifiera och bevisa att du följer villkoren specificerade i detta avtal, inklusive, utan inskränkningar, föregående utfästelser och garantier. Du förstår och bekräftar även att inga betalningar eller ersättningar kommer att uppstå i samband med att du skickar in och vi utnyttjar ditt innehåll. 6. Ekonomiska överväganden. VIMN och alla Nick.com-entiteter förbehåller sig den exklusiva rätten att sälja reklam och på annat sätt utnyttja, dra nytta av och/eller skapa intäkter från sin verksamhet och sin drift av tjänsten, webbsidan och övriga plattformar, samt alla bestämmelser som träffas rörande dessa, utan att redogöra eller ta på sig skyldigheter gentemot dig när vi gör så, oavsett om ditt innehåll visas på eller används i samband med tjänsten, webbsidan eller övriga plattformar. 7. Skadeersättning. Dina ersättningsskyldigheter under detta avtal och de officiella reglerna inkluderar, utan inskränkningar, alla fordringar från tredje part som uppstått på grund av eller i relation till ditt innehåll, din uppladdning av detta innehåll och/eller i anknytning till detta avtal och/eller tjänsten. 8. Friskrivning och ansvarsbegränsning. DENNA TJÄNST LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH DU ANVÄNDER DEN PÅ EGEN RISK. DU BÄR ENSAM ANSVARET FÖR DITT INNEHÅLL OCH DINA UTFÄSTELSER OCH SKYLDIGHETER UNDER DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKAS DIN DATOR ELLER EVENTUELLA FÖRLUSTER AV DATA SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR TJÄNSTEN. VIMN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SORTERS GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNINGAR, GARANTIER RÖRANDE TJÄNSTENS TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, KORREKTHET, ANVÄNDBARHET OCH/ELLER SÄKERHET, TJÄNSTENS INNEHÅLL, MATERIAL, MJUKVARA, INFORMATION, DATA, FUNKTIONER, RESURSER, FACILITETER, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER, SAMT GARANTIER RÖRANDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, FÖRSÄLJNINGSGARANTIER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER OM ATT TJÄNSTEN SKA FUNGERA ELLER PRESTERA PÅ ETT VISST SÄTT. DENNA TJÄNST LIGGER PÅ SERVRAR I USA SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDARE OCH ANVÄNDNING SOM INTE ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG. VIMN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR ICKE-GODKÄND ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING SOM BRYTER MOT DETTA AVTAL ELLER DE LAGAR SOM STYR DIG I DE LAND SOM DU VISTAS I. VIMN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA DIREKTA, SEKUNDÄRA, SÄRSKILDA OCH INDIREKTA SKADOR OCH ALLA SORTERS STRAFFSKADESTÅND, OAVSETT HUR DE UPPSTOD ELLER TOG SIN FORM OCH OAVSETT KARAKTÄR OCH FÖRUTSÄGBARHET, SAMT ÄVEN I DE FALL MAN HAR MEDDELATS OM CHANSEN ATT SKADOR KAN UPPSTÅ. 9. Övrigt. Detta avtal och de officiella reglerna utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande tjänsten och ersätter alla tidigare eller motstridiga avtal. VIMN kan komma att säga upp detta avtal och din rätt att använda tjänsten när som helst utan varsel. Under inga omständigheter har du rätt att lägga dig i utvecklingen, produktionen, spridningen eller nyttjandet av programmeringen. Vi förbehåller oss rätten att överlåta detta avtal eller alla eller delar av dess rättigheter och förmåner på valfri entitet eller individ, utan inskränkningar. Detta avtal gäller även dina efterträdare och arvingar. Detta avtal kan 5

6 enbart ändras skriftligen och med båda parters signaturer. Dessa villkor styrs av och har utformats i enlighet med de lagar som gäller i New York, USA. Parterna går härmed med på att underställa sig behörig domstol i staten New York, USA. 6

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA

Läs mer

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) Framtaget i samarbete mellan: AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) 1. AVTALET Följande avtal har slutits mellan:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år. ANVÄNDARVILLKOR 1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt Tjänsterna ), som kan nås genom

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Tävla med dina bilder i Europols fototävling 2012

Tävla med dina bilder i Europols fototävling 2012 Tävla med dina bilder i Europols fototävling 2012 Europol har nöjet att tillkännage en tävling för de bästa foton på temat brottsbekämpning 2012! De vinnande bilderna ska skildra det utmanande och lovvärda

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen.

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. TÄVLINGSREGLER Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. Tävla så här: Besök tävlingssidan på http://www.disney.se

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor 1. MÅL I fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? kan lag med ungdomar från EU svara på frågan Vad innebär vetenskap för dig? i bildformat.

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med.

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med. Servicenivåprogram för Ariba Cloud Services Tjänstens tillgänglighetsgaranti Säkerhet Övrigt 1. Tjänstens tillgänglighetsgaranti a. Tillämpning. Tjänstens tillgänglighetsgaranti avser den tillämpliga Lösningen.

Läs mer

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR ÖVERSIKT Bonuskarta är en Internet-baserad tjänst som tillhandahålls under förutsättningarna att avgift har betalats (med undantag för den kostnadsfria 30 dagars perioden),

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen.

3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen. Villkor för tävlingen Nowa Mzovia jest malowana 1 Allmänna föreskrifter 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, adress: ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i Nationella Domstolsregistret

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Avtal om Tjänster undantaget underhåll

Avtal om Tjänster undantaget underhåll Detta avtal om Tjänster undantaget underhållstjänster ( Avtalet ) reglerar transaktioner då kunden beställer tjänster från IBM Svenska AB ( IBM ). 1. Definitioner Koncern avser en juridisk enhet (såsom

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer