Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll"

Transkript

1 Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Du ingår detta releaseavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med Viacom International Media Networks, en del av Viacom International Inc. (härefter kallat "VIMN"; dotterbolag och samarbetspartners till Viacom International Inc., kallas härefter "Samarbetspartners") med anledning av ditt val att delta i tävlingen Nickelodeon Together For Good ("Tävlingen ), vilket inkluderar att skicka in tävlingsbidrag via vår UGC Content Submission Page som du hittar på good.nickelodeon.tv (vår Webbsida ). Läs noga igenom detta avtal - det ingår i de officiella reglerna angivna på tävlingens webbsida och utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och oss med avseende på ditt deltagande i tävlingen och din användning av registreringstjänsten för användargenererat innehåll på vår webbsida ("Tjänsten"). Såvida de inte definieras separat finner du en definition av uttrycken som används i dessa villkor i de officiella reglerna. När du skickar in ditt bidrag via tävlingssidan tillkännager du att du godkänner dessa allmänna villkor och de officiella regler som styr din rättsliga och avtalsmässiga relation med VIMN. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren i detta avtal enligt våra officiella regler. Om du inte accepterar de allmänna villkoren specificerade i detta avtal nu och i framtiden, inklusive men ej begränsat till de gånger då vi ändrar dem, ska du inte använda eller försöka att använda och ska omedelbart sluta att använda denna tjänst. Om du ändå fortsätter tillkännager du att du godkänner alla de allmänna villkoren specificerade i detta avtal, inklusive, utan inskränkningar, eventuella ändringar vi gör. 1. Uppladdning av innehåll Vi använder termen "innehåll" för att hänvisa till all media och allt material som du skickar in via tjänsten i syfte att delta i tävlingen och eventuellt visas på tävlingssidan, inklusive, utan inskränkningar, fotografier, texter, muntliga uttalanden, musik, audio, video, filminspelningar, audiovisuella arbeten och inspelningar, bildspel, porträtt, animerade och/eller spelfilmer, karikatyrer, liknelser, tal och andra ljud, ljudinspelningar, röster, röstreproduktioner, datagrafik och visuella effekter, samt alla bifogade dokument, paketering och övrigt material, vare sig påtagliga eller immateriella, samt alla avledda arbeten, översättningar, bearbetningar och variationer av dessa, oavsett medium, sändningsmedium, format eller form, om de är idag kända eller i framtiden utvecklade eller upptäckta, och oavsett hur och var dessa har producerats, i en studio eller inte, i svartvitt eller i färg, separat eller i samband med andra arbeten, karaktärer, riktiga eller fiktiva, i alla delar av världen. För att kunna skicka in ditt bidrag till tjänsten måste du signera eller på annat sätt tillkännage att du godkänner detta avtal och sedan ladda upp ditt innehåll online via vår webbsida. Varje gång du laddar upp eller skickar in innehåll bekräftar du att du accepterar de allmänna villkoren i detta avtal. Instruktionerna för hur man laddar upp innehåll finns på vår webbsida samt i e-postmeddelandet som du fick tillsammans med detta avtal (om tillämpligt). För att ditt innehåll ska kunna visas för offentligheten på vår webbsida krävs det att det uppfyller alla specifikationer och krav rörande formatering, kompatibilitet och driftegenskaper samt att de följer de grundregler som anges på vår webbsida, i e- postmeddelandet du fick tillsammans med detta avtal samt i de officiella reglerna. När du skickar in material till tjänsten kan du även bli ombedd att delge information om dig själv, ditt barn (om tillämpligt) och ditt bidrag. Detta kan till exempel inkludera en beskrivande titel, information om innehåll, längd och geografisk plats och/eller liknande information. Genom att skicka in ditt innehåll bekräftar du även att du förstår att uttrycket "inlämning" även inkluderar, utan inskränkningar, all den information som du skickar in eller som vi delges som har koppling till ditt bidrag och din inlämning. Behåll alltid en kopia av allt du skickar in. Vi ansvarar inte för borttappade, skadade, felskickade, oanvändbara eller 1

2 oläsbara bidrag. Bevis på att du har skickat in ditt bidrag utgör inte bevis för att vi har tagit emot det. 2. Innehållskrav. Du ansvarar själv för all kommunikation och alla inlämningar (samt konsekvenserna därav) som görs i ditt namn, med din e-postadress eller med annan personlig identifierbar information. Innehållet reflekterar inte VIMN:s åsikt och VIMN kan inte garantera innehållets sanningsenlighet, riktighet eller tillförlitlighet. Vi stödjer eller godkänner inte åsikterna inkluderade i något innehåll och, med undantag av de försök vi kan komma att göra för att förhindra att olovligt innehåll (enligt definitionen nedan) visas, filtrerar eller sorterar vi inte något innehåll. VIMN ska under inga omständigheter anses ansvarig för det innehåll som du skickar in. Om vi anser, enligt vårt eget gottfinnande, att du inte har uppfyllt innehållskraven eller att du eller något innehåll bryter mot detta avtal eller de officiella reglerna, förbehåller vi oss rätten att, enligt lag eller rättvisa och när som helst, utan varsel utan att begränsa de rättigheter vi har under detta avtal, (a) neka ditt bidrag, (b) förbjuda dig från att skicka in framtida innehåll, (c) ta bort eller radera ditt övriga innehåll, (d) upphäva din registrering och rätt att använda tjänsten, samt (e) använda alla tekniska, lagenliga, driftfärdiga och andra tillgängliga medel för att verkställa villkoren i detta avtal, inklusive men ej begränsat till blockeringen av specifika IP-adresser eller deaktivering av din registrering och tillgång med hjälp av din e-postadress. Du intygar att du inte kommer att skicka in eller försöka skicka in, samt att vi har rätt att neka, vägra att ta emot, ta bort eller använda andra medel som VIMN finner lämpliga om du gör så, "olovligt innehåll". Med detta avses sådant innehåll som representerar eller kan anses representera ett brott mot villkoren i detta avtal, de officiella reglerna och/eller övriga regler eller instruktioner på tävlingssidan, inklusive, utan inskränkningar: innehåll som skadar, trakasserar eller förhindrar, förbjuder, försvårar eller på andra sätt begränsar andras rätt att använda eller njuta av vår tjänst; innehåll som syftar till att göra olovliga intrång i tjänsten eller andra användares information; innehåll som ändrar, försvårar, stör eller hindrar användningen av tjänsten eller dess funktioner, drift eller underhåll; och innehåll som bryter mot några av de krav, regler och allmänna villkor som kan tillämpas på tjänsten. VIMN har ingen kontroll över innehållet som skickas in till vår tjänst och, fastän vi kan komma att granska innehåll i syfte att förhindra att olovligt innehåll visas på vår webbsida, ansvarar inte för att granska, utvärdera eller övervaka innehåll. VIMN förbehåller sig rätten att granska inskickat innehåll samt att radera, ta bort, flytta, ändra eller neka, utan varsel, sådant innehåll som VIMN anser vara, efter eget gottfinnande, skadligt, nedsättande, obscent, pornografiskt, oacceptabelt eller ett brott mot detta avtal, samt innehåll som utgör ett intrång i upphovsrätten, varumärkesrätten eller andra immateriella rättigheter, oavsett anledning; förutsatt att VIMN inte kan hållas ansvariga i det fall vi inte gör detta eller gör detta på ett särskilt sätt. Om VIMN delges misstanke om intrång och detta intrång uppfyller vissa specifika rättsliga krav, såsom krav på att meddela om och ta ned innehåll enligt den amerikanska upphovsrättslagen (se punkt 3 nedan), kan VIMN komma att radera allt innehåll relaterat till detta krav. VIMN förbehåller sig rätten att, om lagen så kräver, tillhandahålla brottsbekämpande och offentliga myndigheter med information i syfte att skydda de egna intressena och tjänsten eller uppfylla lagstadgade eller revisionsrelaterade skyldigheter. 3. Upphovsrätt; Brott mot innehållskrav; Avtalsbrott. Om du har skäl att tro att något innehåll gör intrång i någon annans upphovsrätt kan du meddela oss via tjänsten Föreskrifter för och anmälan om misstänkta upphovsrättsbrott. Om du har skäl att tro att något innehåll eller beteende bryter mot detta avtal eller på något 2

3 annat sätt gör intrång i en annans rättigheter kan du meddela oss på Vi har ingen skyldighet att besvara sådan anmälan och förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande agera eller inte agera. 4. Rättigheter beviljade VIMN. Varje gång du skickar in innehåll till eller via tjänsten beviljar du VIMN en oreserverad, obegränsad, ovillkorlig, världsomfattande, oåterkallelig, ständig och royaltyfri rätt och licens att, oavsett format, i alla idag kända och i framtiden utvecklade eller upptäckta medier, tekniker eller enheter, helt eller delvist, värdlagra, cachelagra, spara, underhålla, använda, reproducera, sprida, visa, utföra, publicera, sända, överföra, modifiera, skapa härledda produkter av, anpassa, omformatera, översätta och/eller på andra sätt utnyttja hela eller delar av ditt innehåll på webbsidan, i tjänsten och på/i andra webbsidor, trådlösa tjänster, kanaler, tjänster (inklusive varumärkesskyddade programtjänster) och andra spridningsplattformar, oavsett om sådana existerar idag eller utvecklas eller upptäcks i framtiden, tillhörande VIMN och dess partners och licenstagare, samt på/i tredje parts webbsida och plattformar, såsom Facebook och Twitter, (tillsammans kallade "Plattformarna") oavsett ändamål (inklusive, utan inskränkningar, i reklamsyfte) och utan att meddela eller kreditera dig, samt rätten att licensiera, underlicensiera och tillåta andra att utöva rättigheterna beviljade VIMN, efter vårt eget gottfinnande. För att undvika missförstånd ska sägas att, utan att begränsa ovan nämnda rättigheters allmängiltighet, dessa rättigheter inkluderar, utan inskränkningar, rätten att skapa härledda verk av och sprida och synkronisera hela eller delar av ditt innehåll med andra visuella element; publicera online, använda i podcast, publicera på nytt, sända på nytt, portera, dirigera och länka till/från hela eller delar av ditt innehåll; kryptera, koda och avkoda, komprimera och dekomprimera hela eller delar av ditt innehåll; ändra, blanda, kombinera, sammanföra, förvränga, överlagra, skapa eller lägga till specialeffekter, illusioner och/eller annat material till hela eller delar av ditt innehåll; skapa sammansatta, sensationella, komiska eller ovanliga fotografier, videos, animationer, filmer och/eller röstreproduktioner av hela eller delar av ditt innehåll; samt plocka ut och/eller extrahera delar av ditt innehåll i syfte att värdlagra, spara, indexera, kategorisera eller visa ditt innehåll på eller via plattformarna. Genom att skicka in ditt innehåll till tjänsten beviljar du även VIMN, utöver rättigheterna, licenserna och förmånerna specificerade här ovan, en oreserverad, obegränsad, ovillkorlig, världsomfattande, oåterkallelig, ständig och royaltyfri rätt och licens att använda och hänvisa till ditt namn, ditt barns namn (om tillämpligt), bild, egenskaper och andra distinkta representationer i presentationer, reklammaterial, kundlistor och finansiella rapporter, att använda, utöva och utnyttja rättigheterna specificerade häri i samband med marknadsföring av tjänsten, uppladdningssidan, plattformarna och produkter, varor, funktioner, förmågor och/eller tjänster med koppling till VIMN, samt att använda och utnyttja idéer, koncept, innehåll, material, yttranden och typer av yttranden, helt eller delvist, som finns inkluderat i ditt innehåll, oavsett ändamål och utan att kreditera eller kompensera dig och/eller ditt barn, i produkter och tjänster utvecklade av VIMN, utan några som helst inskränkningar. Rättigheterna, licenserna och förmånerna specificerade i detta avtal och beviljade VIMN ska gälla från det att du skickar in ditt innehåll till eller via tjänsten (genom att du som vårdnadshavare laddar upp och godkänner denna uppladdning via de tjänster vi tillhandahåller) och ska sedan fortsätta att gälla, ständigt och på obestämd tid, oavsett om du fortsätter att vara en registrerad medlem eller inte, såvida och tills dess att du underrättas om att avtalet har sagts upp, helt eller delvist, av VIMN. Trots det ovan specificerade bekräftar du att VIMN inte har någon skyldighet att värdlagra, indexera, visa, acceptera eller använda något inskickat innehåll (eller utnyttja någon eller alla av de rättigheter som de har beviljats) samt att VIMN kan, efter eget gottfinnande, komma att ta borta eller vägra att värdlagra, indexera, visa, acceptera, använda eller på något sätt beblanda sig med inskickat innehåll. När du har skickat in ditt innehåll har du inte längre någon rätt att förbjuda, begränsa, återkalla eller säga upp någon av de rättigheter du har beviljat VIMN. Du har inte rätt till och kommer inte att få någon ersättning eller annat erkännande för ditt innehåll, ej inräknat ditt deltagande i tävlingen, eller användningen av 3

4 ditt innehåll när det väl har skickats in till eller via tjänsten. Du förstår och bekräftar även att ingen del av innehållet eller reklam- och marknadsföringsmaterialet med anknytning till ditt innehåll måste få ditt godkännande innan det kan användas. Du frisäger härmed VIMN från alla typer av anspråk på rättigheter, belastning, retentionsrätt, fordringar, handlingar och rättsmål som rör ditt innehåll som du har eller kan ha, inklusive, utan inskränkningar, ansvarsskyldighet för användning eller icke-användning av ditt innehåll, samt krav på ersättning för förtal, ärekränkning, intrång i privatlivet, ideel skada, ekonomisk förlust eller rätt till publicitet. VIMN har rätt att överlåta, överföra, förmedla, licensiera, underlicensiera eller på att annat sätt hyra ut, delegera, lägga ut eller be tredje part att utföra eller dra nytta av alla eller delar av de rättigheter och/eller skyldigheter som har beviljats oss på/till en eller flera andra parter, utan att rapportera eller meddela dig eller ta på sig något ansvar gentemot dig, nu och i all framtid. Du avsäger dig härmed, nu och för all framtid, alla idag och i framtiden erkända ideella rättigheter och granskningsrättigheter med anknytning till innehållet och rättigheterna som har beviljats VIMN under detta avtal. VIMN har rätt att licensiera, auktorisera och/eller på annat sätt träffa avtal om att utföra alla eller inga aktiviteter, utöva alla eller inga rättigheter och/eller ta på sig allt eller inget ansvar som har beviljats eller ålagts oss under detta avtal, helt eller delvist. 5. Äganderätt. Webbsidan inkluderar, utan inskränkningar, denna tjänst (inklusive, utan inskränkningar, all mjukvara eller liknande mekanismer som VIMN kan ställa till ditt förfogande i syfte att hjälpa dig med nedladdning, uppladdning eller annan process) samt alla villkor med anknytning till din användning och ditt barns användning av webbsidan enligt de officiella reglerna. VIMN behåller all rätt till tjänsten, inklusive, utan inskränkningar, alla associerade immateriella rättigheter som existerar världen över. Du beviljas ingen äganderätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter till tjänsten. Licenserna, befogenheterna och rättigheterna beviljade under detta avtal till trots (oavsett hur breda och omfattande dessa kan verka), beviljas VIMN ingen äganderätt över det innehåll du skickar in till eller via tjänsten. Ingenting i detta avtal ska förmedla att VIMN äger rätten till ditt innehåll. Fastän du, genom att skicka in ditt innehåll till eller via vår tjänst, bekräftar att du förstår och godkänner att VIMN kan komma att utnyttja alla de rättigheter och förmåner beviljade härunder (inklusive, utan inskränkningar, rätten att visa och lägga upp innehåll på plattformarna), har vi ingen skyldighet att göra så. Du måste äga rättigheterna till allt det innehåll du skickar in och alla dess beståndsdelar, samt rätten att bevilja alla de befogenheter, tillstånd, rättigheter och licenser som står specificerade i detta avtal. Om du inte själv äger rättigheterna till ditt innehåll måste du ha införskaffat alla de nödvändiga befogenheterna, tillstånden, rättigheterna och licenserna från ägar(en)(arna) innan du kan ingå avtal med oss samt utföra och verkställa alla de skyldigheter som detta innebär. Du intygar och ingår avtal med VIMN, samt bekräftar detta avtal varje gång du skickar in ditt innehåll till eller via tjänsten i syfte att delta i tävlingen, att (a) du inte är minderårig och att du har rätt och är kapabel att ingå detta avtal samt utföra och verkställa alla dess villkor, (b) all den information du delger i samband med att du använder tjänsten eller skickar in ditt innehåll är korrekt, fullständig och uppdaterad, (c) ingenting i ditt innehåll eller bidrag bryter mot detta avtal, tredje parts rättigheter, dina skyldigheter, lagar eller regler eller gör intrång i eller tillskansar sig orättmätigt tredje parts immateriella rättigheter, privatliv, publicitetsrätt eller andra rättigheter, (d) du äger och kommer fortsätta att äga de rättigheter och licenser som krävs för att du ska kunna ingå detta avtal, bevilja specificerade rättigheter till andra parter och utföra de skyldigheter beskrivna härunder, (e) du ämnar följa alla de regler som styr tävlingssidan, och (f) varken du eller någon i din närmsta familj eller i ditt hushåll är anställd hos, andelsägare i, chef, agent eller representant för någon person eller entitet med anknytning till tävlingen, administrationen eller tävlingsjuryn, eller att de har någon annan koppling till tävlingen, inklusive men ej 4

5 begränsat till VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (minoritetsaktieägare är tillåtna), deltagande tv-kanaler, reklambyråer, företagssponsorer eller något/någon av deras moderbolag, samarbetspartners, dotterbolag, agenter eller representanter. På begäran av VIMN ska du delge VIMN alla de dokument, bevis och releaseavtal som krävs och skäligen behövs för att kunna verifiera och bevisa att du följer villkoren specificerade i detta avtal, inklusive, utan inskränkningar, föregående utfästelser och garantier. Du förstår och bekräftar även att inga betalningar eller ersättningar kommer att uppstå i samband med att du skickar in och vi utnyttjar ditt innehåll. 6. Ekonomiska överväganden. VIMN och alla Nick.com-entiteter förbehåller sig den exklusiva rätten att sälja reklam och på annat sätt utnyttja, dra nytta av och/eller skapa intäkter från sin verksamhet och sin drift av tjänsten, webbsidan och övriga plattformar, samt alla bestämmelser som träffas rörande dessa, utan att redogöra eller ta på sig skyldigheter gentemot dig när vi gör så, oavsett om ditt innehåll visas på eller används i samband med tjänsten, webbsidan eller övriga plattformar. 7. Skadeersättning. Dina ersättningsskyldigheter under detta avtal och de officiella reglerna inkluderar, utan inskränkningar, alla fordringar från tredje part som uppstått på grund av eller i relation till ditt innehåll, din uppladdning av detta innehåll och/eller i anknytning till detta avtal och/eller tjänsten. 8. Friskrivning och ansvarsbegränsning. DENNA TJÄNST LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH DU ANVÄNDER DEN PÅ EGEN RISK. DU BÄR ENSAM ANSVARET FÖR DITT INNEHÅLL OCH DINA UTFÄSTELSER OCH SKYLDIGHETER UNDER DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKAS DIN DATOR ELLER EVENTUELLA FÖRLUSTER AV DATA SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR TJÄNSTEN. VIMN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SORTERS GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNINGAR, GARANTIER RÖRANDE TJÄNSTENS TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, KORREKTHET, ANVÄNDBARHET OCH/ELLER SÄKERHET, TJÄNSTENS INNEHÅLL, MATERIAL, MJUKVARA, INFORMATION, DATA, FUNKTIONER, RESURSER, FACILITETER, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER, SAMT GARANTIER RÖRANDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, FÖRSÄLJNINGSGARANTIER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER OM ATT TJÄNSTEN SKA FUNGERA ELLER PRESTERA PÅ ETT VISST SÄTT. DENNA TJÄNST LIGGER PÅ SERVRAR I USA SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDARE OCH ANVÄNDNING SOM INTE ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG. VIMN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR ICKE-GODKÄND ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING SOM BRYTER MOT DETTA AVTAL ELLER DE LAGAR SOM STYR DIG I DE LAND SOM DU VISTAS I. VIMN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA DIREKTA, SEKUNDÄRA, SÄRSKILDA OCH INDIREKTA SKADOR OCH ALLA SORTERS STRAFFSKADESTÅND, OAVSETT HUR DE UPPSTOD ELLER TOG SIN FORM OCH OAVSETT KARAKTÄR OCH FÖRUTSÄGBARHET, SAMT ÄVEN I DE FALL MAN HAR MEDDELATS OM CHANSEN ATT SKADOR KAN UPPSTÅ. 9. Övrigt. Detta avtal och de officiella reglerna utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande tjänsten och ersätter alla tidigare eller motstridiga avtal. VIMN kan komma att säga upp detta avtal och din rätt att använda tjänsten när som helst utan varsel. Under inga omständigheter har du rätt att lägga dig i utvecklingen, produktionen, spridningen eller nyttjandet av programmeringen. Vi förbehåller oss rätten att överlåta detta avtal eller alla eller delar av dess rättigheter och förmåner på valfri entitet eller individ, utan inskränkningar. Detta avtal gäller även dina efterträdare och arvingar. Detta avtal kan 5

6 enbart ändras skriftligen och med båda parters signaturer. Dessa villkor styrs av och har utformats i enlighet med de lagar som gäller i New York, USA. Parterna går härmed med på att underställa sig behörig domstol i staten New York, USA. 6

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N Användaravtal för webbplatsen A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Kyäni, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Kyäni) ger tillgång till Kyänis webbplats på

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

Anmälan: oskäliga avtalsvillkor

Anmälan: oskäliga avtalsvillkor 2016-03-29 Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Anmälan: oskäliga avtalsvillkor Sveriges Konsumenter har uppmärksammat att många företags avtalsvillkor är både långa och krångliga och innehåller häpnadsväckande

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter Sekretesspolicy 1. Målsättning och ansvarig 1.1. Denna sekretesspolicy upplyser om typ, omfång och syfte med inhämtning och användning av data samt av cookies på denna webbplats och för onlineerbjudanden

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) Framtaget i samarbete mellan: AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) 1. AVTALET Följande avtal har slutits mellan:

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år. ANVÄNDARVILLKOR 1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt Tjänsterna ), som kan nås genom

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Läshjälp och ordlista

Läshjälp och ordlista Läshjälp och ordlista för licensavtalet avseende den Svenska Nationella Releasen av Snomed CT [1 juli 2015] 1. INLEDNING Socialstyrelsen ansvarar för licensieringen av den Svenska Nationella Releasen av

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Tävla med dina bilder i Europols fototävling 2012

Tävla med dina bilder i Europols fototävling 2012 Tävla med dina bilder i Europols fototävling 2012 Europol har nöjet att tillkännage en tävling för de bästa foton på temat brottsbekämpning 2012! De vinnande bilderna ska skildra det utmanande och lovvärda

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK Detta abonnemangsavtal för Mobile RTK Signal Network ( avtal ) gäller mellan dig (användaren av John Deere Mobile RTK Signal Network) och parten som listas

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR

CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i dessa Villkor. Välkommen till CMC Markets Chart Forum Chart Forum. Villkoren nedan Villkoren och

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

A V T A L. Standardavtal icke kommersiell podcast 2017

A V T A L. Standardavtal icke kommersiell podcast 2017 Mellan å ena sidan [ ], nedan kallad Licenstagaren, och å andra sidan IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) nedan kallat IFPI samt SAMI (Svenska Artisters och Musikers

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter PART 4 ÖVERSIKT 1. Specifikation av det internationella sammanhanget 2. Mot skyddsavtal

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer