Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll"

Transkript

1 Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Du ingår detta releaseavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med Viacom International Media Networks, en del av Viacom International Inc. (härefter kallat "VIMN"; dotterbolag och samarbetspartners till Viacom International Inc., kallas härefter "Samarbetspartners") med anledning av ditt val att delta i tävlingen Nickelodeon Together For Good ("Tävlingen ), vilket inkluderar att skicka in tävlingsbidrag via vår UGC Content Submission Page som du hittar på good.nickelodeon.tv (vår Webbsida ). Läs noga igenom detta avtal - det ingår i de officiella reglerna angivna på tävlingens webbsida och utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och oss med avseende på ditt deltagande i tävlingen och din användning av registreringstjänsten för användargenererat innehåll på vår webbsida ("Tjänsten"). Såvida de inte definieras separat finner du en definition av uttrycken som används i dessa villkor i de officiella reglerna. När du skickar in ditt bidrag via tävlingssidan tillkännager du att du godkänner dessa allmänna villkor och de officiella regler som styr din rättsliga och avtalsmässiga relation med VIMN. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren i detta avtal enligt våra officiella regler. Om du inte accepterar de allmänna villkoren specificerade i detta avtal nu och i framtiden, inklusive men ej begränsat till de gånger då vi ändrar dem, ska du inte använda eller försöka att använda och ska omedelbart sluta att använda denna tjänst. Om du ändå fortsätter tillkännager du att du godkänner alla de allmänna villkoren specificerade i detta avtal, inklusive, utan inskränkningar, eventuella ändringar vi gör. 1. Uppladdning av innehåll Vi använder termen "innehåll" för att hänvisa till all media och allt material som du skickar in via tjänsten i syfte att delta i tävlingen och eventuellt visas på tävlingssidan, inklusive, utan inskränkningar, fotografier, texter, muntliga uttalanden, musik, audio, video, filminspelningar, audiovisuella arbeten och inspelningar, bildspel, porträtt, animerade och/eller spelfilmer, karikatyrer, liknelser, tal och andra ljud, ljudinspelningar, röster, röstreproduktioner, datagrafik och visuella effekter, samt alla bifogade dokument, paketering och övrigt material, vare sig påtagliga eller immateriella, samt alla avledda arbeten, översättningar, bearbetningar och variationer av dessa, oavsett medium, sändningsmedium, format eller form, om de är idag kända eller i framtiden utvecklade eller upptäckta, och oavsett hur och var dessa har producerats, i en studio eller inte, i svartvitt eller i färg, separat eller i samband med andra arbeten, karaktärer, riktiga eller fiktiva, i alla delar av världen. För att kunna skicka in ditt bidrag till tjänsten måste du signera eller på annat sätt tillkännage att du godkänner detta avtal och sedan ladda upp ditt innehåll online via vår webbsida. Varje gång du laddar upp eller skickar in innehåll bekräftar du att du accepterar de allmänna villkoren i detta avtal. Instruktionerna för hur man laddar upp innehåll finns på vår webbsida samt i e-postmeddelandet som du fick tillsammans med detta avtal (om tillämpligt). För att ditt innehåll ska kunna visas för offentligheten på vår webbsida krävs det att det uppfyller alla specifikationer och krav rörande formatering, kompatibilitet och driftegenskaper samt att de följer de grundregler som anges på vår webbsida, i e- postmeddelandet du fick tillsammans med detta avtal samt i de officiella reglerna. När du skickar in material till tjänsten kan du även bli ombedd att delge information om dig själv, ditt barn (om tillämpligt) och ditt bidrag. Detta kan till exempel inkludera en beskrivande titel, information om innehåll, längd och geografisk plats och/eller liknande information. Genom att skicka in ditt innehåll bekräftar du även att du förstår att uttrycket "inlämning" även inkluderar, utan inskränkningar, all den information som du skickar in eller som vi delges som har koppling till ditt bidrag och din inlämning. Behåll alltid en kopia av allt du skickar in. Vi ansvarar inte för borttappade, skadade, felskickade, oanvändbara eller 1

2 oläsbara bidrag. Bevis på att du har skickat in ditt bidrag utgör inte bevis för att vi har tagit emot det. 2. Innehållskrav. Du ansvarar själv för all kommunikation och alla inlämningar (samt konsekvenserna därav) som görs i ditt namn, med din e-postadress eller med annan personlig identifierbar information. Innehållet reflekterar inte VIMN:s åsikt och VIMN kan inte garantera innehållets sanningsenlighet, riktighet eller tillförlitlighet. Vi stödjer eller godkänner inte åsikterna inkluderade i något innehåll och, med undantag av de försök vi kan komma att göra för att förhindra att olovligt innehåll (enligt definitionen nedan) visas, filtrerar eller sorterar vi inte något innehåll. VIMN ska under inga omständigheter anses ansvarig för det innehåll som du skickar in. Om vi anser, enligt vårt eget gottfinnande, att du inte har uppfyllt innehållskraven eller att du eller något innehåll bryter mot detta avtal eller de officiella reglerna, förbehåller vi oss rätten att, enligt lag eller rättvisa och när som helst, utan varsel utan att begränsa de rättigheter vi har under detta avtal, (a) neka ditt bidrag, (b) förbjuda dig från att skicka in framtida innehåll, (c) ta bort eller radera ditt övriga innehåll, (d) upphäva din registrering och rätt att använda tjänsten, samt (e) använda alla tekniska, lagenliga, driftfärdiga och andra tillgängliga medel för att verkställa villkoren i detta avtal, inklusive men ej begränsat till blockeringen av specifika IP-adresser eller deaktivering av din registrering och tillgång med hjälp av din e-postadress. Du intygar att du inte kommer att skicka in eller försöka skicka in, samt att vi har rätt att neka, vägra att ta emot, ta bort eller använda andra medel som VIMN finner lämpliga om du gör så, "olovligt innehåll". Med detta avses sådant innehåll som representerar eller kan anses representera ett brott mot villkoren i detta avtal, de officiella reglerna och/eller övriga regler eller instruktioner på tävlingssidan, inklusive, utan inskränkningar: innehåll som skadar, trakasserar eller förhindrar, förbjuder, försvårar eller på andra sätt begränsar andras rätt att använda eller njuta av vår tjänst; innehåll som syftar till att göra olovliga intrång i tjänsten eller andra användares information; innehåll som ändrar, försvårar, stör eller hindrar användningen av tjänsten eller dess funktioner, drift eller underhåll; och innehåll som bryter mot några av de krav, regler och allmänna villkor som kan tillämpas på tjänsten. VIMN har ingen kontroll över innehållet som skickas in till vår tjänst och, fastän vi kan komma att granska innehåll i syfte att förhindra att olovligt innehåll visas på vår webbsida, ansvarar inte för att granska, utvärdera eller övervaka innehåll. VIMN förbehåller sig rätten att granska inskickat innehåll samt att radera, ta bort, flytta, ändra eller neka, utan varsel, sådant innehåll som VIMN anser vara, efter eget gottfinnande, skadligt, nedsättande, obscent, pornografiskt, oacceptabelt eller ett brott mot detta avtal, samt innehåll som utgör ett intrång i upphovsrätten, varumärkesrätten eller andra immateriella rättigheter, oavsett anledning; förutsatt att VIMN inte kan hållas ansvariga i det fall vi inte gör detta eller gör detta på ett särskilt sätt. Om VIMN delges misstanke om intrång och detta intrång uppfyller vissa specifika rättsliga krav, såsom krav på att meddela om och ta ned innehåll enligt den amerikanska upphovsrättslagen (se punkt 3 nedan), kan VIMN komma att radera allt innehåll relaterat till detta krav. VIMN förbehåller sig rätten att, om lagen så kräver, tillhandahålla brottsbekämpande och offentliga myndigheter med information i syfte att skydda de egna intressena och tjänsten eller uppfylla lagstadgade eller revisionsrelaterade skyldigheter. 3. Upphovsrätt; Brott mot innehållskrav; Avtalsbrott. Om du har skäl att tro att något innehåll gör intrång i någon annans upphovsrätt kan du meddela oss via tjänsten Föreskrifter för och anmälan om misstänkta upphovsrättsbrott. Om du har skäl att tro att något innehåll eller beteende bryter mot detta avtal eller på något 2

3 annat sätt gör intrång i en annans rättigheter kan du meddela oss på Vi har ingen skyldighet att besvara sådan anmälan och förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande agera eller inte agera. 4. Rättigheter beviljade VIMN. Varje gång du skickar in innehåll till eller via tjänsten beviljar du VIMN en oreserverad, obegränsad, ovillkorlig, världsomfattande, oåterkallelig, ständig och royaltyfri rätt och licens att, oavsett format, i alla idag kända och i framtiden utvecklade eller upptäckta medier, tekniker eller enheter, helt eller delvist, värdlagra, cachelagra, spara, underhålla, använda, reproducera, sprida, visa, utföra, publicera, sända, överföra, modifiera, skapa härledda produkter av, anpassa, omformatera, översätta och/eller på andra sätt utnyttja hela eller delar av ditt innehåll på webbsidan, i tjänsten och på/i andra webbsidor, trådlösa tjänster, kanaler, tjänster (inklusive varumärkesskyddade programtjänster) och andra spridningsplattformar, oavsett om sådana existerar idag eller utvecklas eller upptäcks i framtiden, tillhörande VIMN och dess partners och licenstagare, samt på/i tredje parts webbsida och plattformar, såsom Facebook och Twitter, (tillsammans kallade "Plattformarna") oavsett ändamål (inklusive, utan inskränkningar, i reklamsyfte) och utan att meddela eller kreditera dig, samt rätten att licensiera, underlicensiera och tillåta andra att utöva rättigheterna beviljade VIMN, efter vårt eget gottfinnande. För att undvika missförstånd ska sägas att, utan att begränsa ovan nämnda rättigheters allmängiltighet, dessa rättigheter inkluderar, utan inskränkningar, rätten att skapa härledda verk av och sprida och synkronisera hela eller delar av ditt innehåll med andra visuella element; publicera online, använda i podcast, publicera på nytt, sända på nytt, portera, dirigera och länka till/från hela eller delar av ditt innehåll; kryptera, koda och avkoda, komprimera och dekomprimera hela eller delar av ditt innehåll; ändra, blanda, kombinera, sammanföra, förvränga, överlagra, skapa eller lägga till specialeffekter, illusioner och/eller annat material till hela eller delar av ditt innehåll; skapa sammansatta, sensationella, komiska eller ovanliga fotografier, videos, animationer, filmer och/eller röstreproduktioner av hela eller delar av ditt innehåll; samt plocka ut och/eller extrahera delar av ditt innehåll i syfte att värdlagra, spara, indexera, kategorisera eller visa ditt innehåll på eller via plattformarna. Genom att skicka in ditt innehåll till tjänsten beviljar du även VIMN, utöver rättigheterna, licenserna och förmånerna specificerade här ovan, en oreserverad, obegränsad, ovillkorlig, världsomfattande, oåterkallelig, ständig och royaltyfri rätt och licens att använda och hänvisa till ditt namn, ditt barns namn (om tillämpligt), bild, egenskaper och andra distinkta representationer i presentationer, reklammaterial, kundlistor och finansiella rapporter, att använda, utöva och utnyttja rättigheterna specificerade häri i samband med marknadsföring av tjänsten, uppladdningssidan, plattformarna och produkter, varor, funktioner, förmågor och/eller tjänster med koppling till VIMN, samt att använda och utnyttja idéer, koncept, innehåll, material, yttranden och typer av yttranden, helt eller delvist, som finns inkluderat i ditt innehåll, oavsett ändamål och utan att kreditera eller kompensera dig och/eller ditt barn, i produkter och tjänster utvecklade av VIMN, utan några som helst inskränkningar. Rättigheterna, licenserna och förmånerna specificerade i detta avtal och beviljade VIMN ska gälla från det att du skickar in ditt innehåll till eller via tjänsten (genom att du som vårdnadshavare laddar upp och godkänner denna uppladdning via de tjänster vi tillhandahåller) och ska sedan fortsätta att gälla, ständigt och på obestämd tid, oavsett om du fortsätter att vara en registrerad medlem eller inte, såvida och tills dess att du underrättas om att avtalet har sagts upp, helt eller delvist, av VIMN. Trots det ovan specificerade bekräftar du att VIMN inte har någon skyldighet att värdlagra, indexera, visa, acceptera eller använda något inskickat innehåll (eller utnyttja någon eller alla av de rättigheter som de har beviljats) samt att VIMN kan, efter eget gottfinnande, komma att ta borta eller vägra att värdlagra, indexera, visa, acceptera, använda eller på något sätt beblanda sig med inskickat innehåll. När du har skickat in ditt innehåll har du inte längre någon rätt att förbjuda, begränsa, återkalla eller säga upp någon av de rättigheter du har beviljat VIMN. Du har inte rätt till och kommer inte att få någon ersättning eller annat erkännande för ditt innehåll, ej inräknat ditt deltagande i tävlingen, eller användningen av 3

4 ditt innehåll när det väl har skickats in till eller via tjänsten. Du förstår och bekräftar även att ingen del av innehållet eller reklam- och marknadsföringsmaterialet med anknytning till ditt innehåll måste få ditt godkännande innan det kan användas. Du frisäger härmed VIMN från alla typer av anspråk på rättigheter, belastning, retentionsrätt, fordringar, handlingar och rättsmål som rör ditt innehåll som du har eller kan ha, inklusive, utan inskränkningar, ansvarsskyldighet för användning eller icke-användning av ditt innehåll, samt krav på ersättning för förtal, ärekränkning, intrång i privatlivet, ideel skada, ekonomisk förlust eller rätt till publicitet. VIMN har rätt att överlåta, överföra, förmedla, licensiera, underlicensiera eller på att annat sätt hyra ut, delegera, lägga ut eller be tredje part att utföra eller dra nytta av alla eller delar av de rättigheter och/eller skyldigheter som har beviljats oss på/till en eller flera andra parter, utan att rapportera eller meddela dig eller ta på sig något ansvar gentemot dig, nu och i all framtid. Du avsäger dig härmed, nu och för all framtid, alla idag och i framtiden erkända ideella rättigheter och granskningsrättigheter med anknytning till innehållet och rättigheterna som har beviljats VIMN under detta avtal. VIMN har rätt att licensiera, auktorisera och/eller på annat sätt träffa avtal om att utföra alla eller inga aktiviteter, utöva alla eller inga rättigheter och/eller ta på sig allt eller inget ansvar som har beviljats eller ålagts oss under detta avtal, helt eller delvist. 5. Äganderätt. Webbsidan inkluderar, utan inskränkningar, denna tjänst (inklusive, utan inskränkningar, all mjukvara eller liknande mekanismer som VIMN kan ställa till ditt förfogande i syfte att hjälpa dig med nedladdning, uppladdning eller annan process) samt alla villkor med anknytning till din användning och ditt barns användning av webbsidan enligt de officiella reglerna. VIMN behåller all rätt till tjänsten, inklusive, utan inskränkningar, alla associerade immateriella rättigheter som existerar världen över. Du beviljas ingen äganderätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter till tjänsten. Licenserna, befogenheterna och rättigheterna beviljade under detta avtal till trots (oavsett hur breda och omfattande dessa kan verka), beviljas VIMN ingen äganderätt över det innehåll du skickar in till eller via tjänsten. Ingenting i detta avtal ska förmedla att VIMN äger rätten till ditt innehåll. Fastän du, genom att skicka in ditt innehåll till eller via vår tjänst, bekräftar att du förstår och godkänner att VIMN kan komma att utnyttja alla de rättigheter och förmåner beviljade härunder (inklusive, utan inskränkningar, rätten att visa och lägga upp innehåll på plattformarna), har vi ingen skyldighet att göra så. Du måste äga rättigheterna till allt det innehåll du skickar in och alla dess beståndsdelar, samt rätten att bevilja alla de befogenheter, tillstånd, rättigheter och licenser som står specificerade i detta avtal. Om du inte själv äger rättigheterna till ditt innehåll måste du ha införskaffat alla de nödvändiga befogenheterna, tillstånden, rättigheterna och licenserna från ägar(en)(arna) innan du kan ingå avtal med oss samt utföra och verkställa alla de skyldigheter som detta innebär. Du intygar och ingår avtal med VIMN, samt bekräftar detta avtal varje gång du skickar in ditt innehåll till eller via tjänsten i syfte att delta i tävlingen, att (a) du inte är minderårig och att du har rätt och är kapabel att ingå detta avtal samt utföra och verkställa alla dess villkor, (b) all den information du delger i samband med att du använder tjänsten eller skickar in ditt innehåll är korrekt, fullständig och uppdaterad, (c) ingenting i ditt innehåll eller bidrag bryter mot detta avtal, tredje parts rättigheter, dina skyldigheter, lagar eller regler eller gör intrång i eller tillskansar sig orättmätigt tredje parts immateriella rättigheter, privatliv, publicitetsrätt eller andra rättigheter, (d) du äger och kommer fortsätta att äga de rättigheter och licenser som krävs för att du ska kunna ingå detta avtal, bevilja specificerade rättigheter till andra parter och utföra de skyldigheter beskrivna härunder, (e) du ämnar följa alla de regler som styr tävlingssidan, och (f) varken du eller någon i din närmsta familj eller i ditt hushåll är anställd hos, andelsägare i, chef, agent eller representant för någon person eller entitet med anknytning till tävlingen, administrationen eller tävlingsjuryn, eller att de har någon annan koppling till tävlingen, inklusive men ej 4

5 begränsat till VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (minoritetsaktieägare är tillåtna), deltagande tv-kanaler, reklambyråer, företagssponsorer eller något/någon av deras moderbolag, samarbetspartners, dotterbolag, agenter eller representanter. På begäran av VIMN ska du delge VIMN alla de dokument, bevis och releaseavtal som krävs och skäligen behövs för att kunna verifiera och bevisa att du följer villkoren specificerade i detta avtal, inklusive, utan inskränkningar, föregående utfästelser och garantier. Du förstår och bekräftar även att inga betalningar eller ersättningar kommer att uppstå i samband med att du skickar in och vi utnyttjar ditt innehåll. 6. Ekonomiska överväganden. VIMN och alla Nick.com-entiteter förbehåller sig den exklusiva rätten att sälja reklam och på annat sätt utnyttja, dra nytta av och/eller skapa intäkter från sin verksamhet och sin drift av tjänsten, webbsidan och övriga plattformar, samt alla bestämmelser som träffas rörande dessa, utan att redogöra eller ta på sig skyldigheter gentemot dig när vi gör så, oavsett om ditt innehåll visas på eller används i samband med tjänsten, webbsidan eller övriga plattformar. 7. Skadeersättning. Dina ersättningsskyldigheter under detta avtal och de officiella reglerna inkluderar, utan inskränkningar, alla fordringar från tredje part som uppstått på grund av eller i relation till ditt innehåll, din uppladdning av detta innehåll och/eller i anknytning till detta avtal och/eller tjänsten. 8. Friskrivning och ansvarsbegränsning. DENNA TJÄNST LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH DU ANVÄNDER DEN PÅ EGEN RISK. DU BÄR ENSAM ANSVARET FÖR DITT INNEHÅLL OCH DINA UTFÄSTELSER OCH SKYLDIGHETER UNDER DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKAS DIN DATOR ELLER EVENTUELLA FÖRLUSTER AV DATA SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR TJÄNSTEN. VIMN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SORTERS GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNINGAR, GARANTIER RÖRANDE TJÄNSTENS TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, KORREKTHET, ANVÄNDBARHET OCH/ELLER SÄKERHET, TJÄNSTENS INNEHÅLL, MATERIAL, MJUKVARA, INFORMATION, DATA, FUNKTIONER, RESURSER, FACILITETER, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER, SAMT GARANTIER RÖRANDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, FÖRSÄLJNINGSGARANTIER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER OM ATT TJÄNSTEN SKA FUNGERA ELLER PRESTERA PÅ ETT VISST SÄTT. DENNA TJÄNST LIGGER PÅ SERVRAR I USA SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDARE OCH ANVÄNDNING SOM INTE ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG. VIMN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR ICKE-GODKÄND ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING SOM BRYTER MOT DETTA AVTAL ELLER DE LAGAR SOM STYR DIG I DE LAND SOM DU VISTAS I. VIMN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA DIREKTA, SEKUNDÄRA, SÄRSKILDA OCH INDIREKTA SKADOR OCH ALLA SORTERS STRAFFSKADESTÅND, OAVSETT HUR DE UPPSTOD ELLER TOG SIN FORM OCH OAVSETT KARAKTÄR OCH FÖRUTSÄGBARHET, SAMT ÄVEN I DE FALL MAN HAR MEDDELATS OM CHANSEN ATT SKADOR KAN UPPSTÅ. 9. Övrigt. Detta avtal och de officiella reglerna utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande tjänsten och ersätter alla tidigare eller motstridiga avtal. VIMN kan komma att säga upp detta avtal och din rätt att använda tjänsten när som helst utan varsel. Under inga omständigheter har du rätt att lägga dig i utvecklingen, produktionen, spridningen eller nyttjandet av programmeringen. Vi förbehåller oss rätten att överlåta detta avtal eller alla eller delar av dess rättigheter och förmåner på valfri entitet eller individ, utan inskränkningar. Detta avtal gäller även dina efterträdare och arvingar. Detta avtal kan 5

6 enbart ändras skriftligen och med båda parters signaturer. Dessa villkor styrs av och har utformats i enlighet med de lagar som gäller i New York, USA. Parterna går härmed med på att underställa sig behörig domstol i staten New York, USA. 6

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SOM HELST SLAG KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA.

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten,

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer