ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)"

Transkript

1 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA"). Denna licens reglerar din användning av legitima exemplar av denna programvara och all tillhörande dokumentation, tillbehör samt uppdateringar och uppgraderingar som ersätter eller kompletterar programvaran och inte distribueras med en separat licens (sammantaget kallat Programvara ). Denna Programvara licensieras till dig och säljs inte. Genom att installera eller använda Programvaran accepterar du villkoren i denna Licens och medger att du är bunden av dessa. Om du inte accepterar villkoren i denna Licens ska du inte installera eller använda Programvaran. I avsnitt 4 och 5 nedan beskrivs data som EA kan använda för att tillhandahålla tjänster och support i samband med Programvaran. Om du inte accepterar denna användning av data ska du inte installera eller använda Programvaran. OM DU INSTALLERAR Programvaran anses du till fullo ha accepterat villkoren i denna Licens. Returrätt: Om du inte accepterar villkoren i detta avtal och om du köpt spelet i en fysisk butik i USA, och om du inte har installerat eller använt Programvaran, får du returnera den och få pengarna tillbaka eller en vara till motsvarande pris inom trettio (30) dagar från inköpsdatum genom att följa instruktionerna för returer som du hittar på warrantyinfo.ea.com. 1. Begränsad licensgivning och villkor A. Upplåtelse. Genom ett auktoriserat inköp eller en auktoriserad överföring upplåter EA en ickeexklusiv licens för dig att installera och använda Programvaran för din personliga, begränsade, ickekommersiella användning enbart under de villkor som anges i denna Licens och medföljande dokumentation. De rättigheter du fått gäller under förutsättning att du accepterar och löpande uppfyller villkoren i denna Licens. Kommersiell användning av Programvaran är förbjuden. Du är uttryckligen förbjuden att vidarelicensiera, hyra ut, leasa eller på annat sätt distribuera Programvaran eller rättighet att använda Programvaran, utom i en överföring som uttryckligen anges i avsnitt 3 nedan. Licensperioden gäller från det datum då du installerat, eller på annat sätt använt, Programvaran, och ska upphöra på det tidigare av de datum som du gör dig av med Programvaran eller EA säger upp denna Licens. Din licens upphör omedelbart att gälla om du försöker kringgå Programvarans tekniska skyddsåtgärder. All användning av Programvaran lyder under denna licens. Ett separat avtal om tjänstevillkor samt avtalet för digitala tjänster för The Sims 3 Store, beroende på tillämplighet, reglerar din användning av online-tjänster i samband med Programvaran. Du kan visa avtalet för tjänstevillkor på terms.ea.com och avtalet för digitala tjänster för The Sims 3 Store på The Sims 3 Store online. B. Tekniska skyddsåtgärder. Din licens till Programvaran verifieras genom att du sätter i skivan i enheten och anger serienumret som medföljer Programvaran. Därefter måste du ha skivan i enheten Page 1 of 7 Doc41155

2 för att kunna använda Programvaran. Om du inaktiverar eller på annat sätt manipulerar de tekniska skyddsåtgärderna kommer Programvaran kanske inte att fungera korrekt och du har brutit mot villkoren i denna licens. Spara serienumret. Du kommer att behöva det för att få tillgång till onlinetjänster. C. Använda online-tjänster. Du måste ha ett EA-konto och ha godkänt EA:s villkor för tjänsten på terms.ea.com, och ha registrerat Programvaran med det medföljande serienumret för att få tillgång till online-tjänster, som uppladdning och nedladdning av ytterligare material för Programvaran samt The Sims 3 Exchange, SimPoints och The Sims 3 Store. MAC-användare måste också uppdatera till den senaste versionen av startprogrammet för The Sims 3 för att få tillgång till online-tjänster. Bara en kopia av Programvaran får använda online-tjänster i taget. Accepterande av ett separat avtal för digitala tjänster krävs också för användning av The Sims 3 Store och SimPoints. Bara en användare av Programvaran får registrera Programvaran online för åtkomst av online-tjänster. Online-registrering av Programvaran kan inte överföras. Om ditt EA-konto avslutas kommer du inte att kunna ladda upp eller hämta material eller komma åt online-tjänster. D. Startprogrammet för The Sims 3, programvaruuppdateringar och EA:s Download Manager. När du installerar Programvaran på en PC kan du välja att också installera EA:s Download Manager-program. En anslutning till Internet och Download Manager-programmet krävs för hämtning och installation av programvaruuppdateringar. Om du inte installerar EA:s Download Manager kommer du inte att kunna hämta och installera programvaruuppdateringar. EA Download Manager-programmet medföljer spelet. Om du vill installera EA Download Manager dubbelklickar du på den körbara filen så inleds installationsprocessen. Du kan välja att installera det vid ett senare tillfälle om du vill få programvaruuppdateringar. Du kan också ta bort filen (oinstallerad) från datorn. Om du installerar EA Download Manager och vill ta bort det följer du instruktionerna för att ta bort program för ditt Windows-operativsystem. Startprogrammet för The Sims 3 är den skärm varifrån du startar (spelar) spelet, hanterar programvaruuppdateringar och laddar upp och hämtar material, om du är ansluten till Internet. Om datorn är ansluten till Internet kommer startprogrammet för The Sims 3 automatiskt att förse dig med tillgång till nyheter, material och information från The Sims 3 och The Sims 3- communityn samt ge dig kontakt med The Sims webbplats(er). Vi kan automatiskt uppdatera Download Manager (om det är installerat) eller andra komponenter av Programvaran när din dator är ansluten till Internet för att se till att Programvaran fungerar korrekt. Du kan avinstallera Download Manager separat, men om du gör det kommer du kanske inte att kunna få tillgång till programvaruuppdateringar. Programvaruuppdateringar får endast användas med licensierade kopior av Programvaran. E. IGA Worldwide-teknik. Det här spelet har dynamisk reklamteknik från IGA Worldwide Inc. ( IGA Technology ) som gör att reklam tillfälligt kan skickas till spelet på din dator eller konsol, och ersättas medan du är online. IGA Technology loggar endast information som krävs för att mäta presentation av reklam, och för att skicka reklam till lämplig geografisk region och till rätt plats i spelet. Loggade data kan omfatta IP-adress, plats i spelet, tid som en annons visats, storlek på annonser och visningsvinkel. IP-adressen raderas när online-spelsessionen avslutas. Spelet kan tilldelas ett ID-nummer, som lagras på datorn eller konsolen, och används av IGA Technology för att beräkna antalet unika och upprepade visningar av dynamisk reklam i spelet. ID-numret är inte knutet till några personliga data. Ingen loggad information används för att identifiera dig personligen. Denna annonsteknik är integrerad i spelet. Om Page 2 of 7

3 du inte vill använda denna teknik ska du inte spela medan du är ansluten till Internet. För mer information, se vår integritetspolicy på privacy.ea.com. 2. Immateriella rättigheter och ägande. A. Förbehåll om rättigheter. Du har köpt en begränsad licens för Programvaran och dina rättigheter är begränsade till licensgivningen ovan och lyder under denna Licens. Du får inte på annat sätt kopiera, visa upp, distribuera, framträda med, publicera, modifiera eller använda Programvaran eller någon komponent av den. Du får inte göra en kopia av Programvaran tillgänglig i ett nätverk där den kan användas eller hämtas av flera användare. Förutom det som uttryckligen licensieras till dig häri äger och förbehåller sig EA och dess licensgivare, där så är tillämpligt, alla rättigheter till, anspråk på och intresse i Programvaran och alla relaterade data, karaktärer, teman, föremål, storylines, bilder, foton, grafik, animeringar, video, musik, text, samt alla tillhörande copyrighträttigheter, varumärkesrättigheter, moraliska rättigheter och andra immateriella rättigheter däri. Denna Licens är begränsad till de immateriella rättigheterna för EA och dess licensgivare i Programvaran och omfattar inga rättigheter till andra patent eller immateriella rättigheter. Utom i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning får du inte dekompilera, disassemblera, återkonstruera eller skapa härledda verk av Programvaran på något sätt. Du får inte ta bort, ändra eller skymma någon produktidentifiering, copyright eller andra meddelanden om immateriella rättigheter i Programvaran. EA förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig häri. B. Bidra med material via startprogrammet för The Sims 3 1. Om du har ett EA-konto och har registrerat Programvaran online ger Programvaran dig möjlighet att hämta ytterligare material för spelet från EA:s webbplats(er) och ladda upp material till webbplatsen/webbplatserna via startprogrammet för The Sims Uppladdning och hämtning av material lyder under EA:s online-villkor (terms.ea.com). Du får inte ladda upp något material via Programvaran som skyddas av copyright, varumärke eller annan immateriell rätt om du inte har fått tillåtelse till detta av ägaren eller via lagstiftning. EA kan, utan föregående meddelande och helt enligt eget gottfinnande, ta bort material som kan inkräkta på tredje parts immateriella rättigheter. Om du upprepade gånger gör intrång på EA:s eller tredje parts immateriella rättigheter kan EA avsluta ditt EA-konto utan att meddela dig. 3. I utbyte mot att ge dig möjlighet att bidra med material beviljar du, när du bidrar med material via Programvaran, uttryckligen EA en icke-exklusiv, ständig, fullständigt överförbar och vidarelicensierbar, världsomspännande, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, modifiera och skapa härledda arbeten från, distribuera, överföra, sända ut och offentligt visa upp och framträda med materialet, eller någon del därav, i samband med distributionen av sådant material till andra användare och potentiella användare av Programvaran (t.ex. användning av sådant material för hämtning i startprogrammet för The Sims 3) och i marknadsföring och annonsering för Programvaran, utan meddelande, betalning eller tillskrivning till dig. Du beviljar EA alla licenser, samtyckanden och medgivanden att låta EA använda sådant material för sådana syften. 4. I utbyte mot rätten att använda material som bidragits av andra användare via Programvaran, Page 3 of 7

4 ger du uttryckligen andra användare av Programvaran icke-exklusiv, ständig, överförbar, världsomspännande, oåterkallelig rätt att komma åt och använda, kopiera, modifiera, visa upp, framträda med och skapa och distribuera härledda arbeten från, ditt bidragna material i samband med Programvaran, och distribuera och i övrigt kommunicera ditt bidragna material som en del av arbeten som de skapar med Programvaran, t.ex. The Sims-tomter eller The Sims-videoklipp, utan meddelande, tillskrivande eller kompensation till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till upphov, publicering, anseende eller tillskrivande under tillämplig lag gällande EA:s och andra spelares användning och åtnjutande av sådant material som bidragits med i anslutning till Programvaran. 3. Överföring. Du kan göra en permanent engångsöverföring av alla dina rättigheter för att installera och använda Programvaran till en annan individ eller juridisk person, på följande villkor: (a) Du överför också denna Licens och alla kopior av Programvaran. (b) Du behåller inte några kopior av Programvaran, uppgraderingar, uppdateringar eller tidigare versioner. (c) Den mottagande parten accepterar villkoren i denna Licens. Online-registrering kan inte överföras. När du registrerar Programvaran online för att få tillgång till online-tjänster är den registreringen unik för dig. Om du gör en legitim överföring av Programvaran överför du de licensierade rättigheterna till kopian av själva Programvaran, men inte rätten att använda några tjänster som gjorts tillgängliga i samband med Programvaran online. Dessutom kan en sådan överföring kanske inte inkludera rätten att få uppdateringar, dynamiskt serverlagrat innehåll, rätten att ladda upp och ladda ned material eller använda någon annan av EA:s online-tjänster i samband med Programvaran. EA kan kräva att alla slutanvändare av Programvaran registrerar denna online som villkor för användning och/eller köpa fler licenser. OAKTAT OVANNÄMNDA, FÅR DU INTE ÖVERFÖRA FÖRLANSERADE EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN. 4. Medgivande till insamling och användning av data. För att tillhandahålla programvaruuppdateringar, dynamiskt serverlagrat material inklusive annonsering, produktsupport och online-tjänster för dig, medger du att EA och dess dotterbolag får samla in, använda, lagra och sända teknisk och relaterad information som identifierar din dator (inklusive en IP-adress och maskinvaruidentifiering), operativsystem och programvara samt kringutrustning, och ej personligt identifierbar statistik för spel och programvaruanvändning, utan meddelande till dig. EA och dess dotterbolag kan också använda denna information i samlad form, som inte identifierar dig personligen, för att förbättra våra produkter och tjänster så att vi kan dela anonymiserade samlade data med våra tredjeparts-tjänstleverantörer. 5. Medgivande till offentlig visning av data. Om du utnyttjar några online-tjänster, t.ex. hämtning och uppladdning av material, kan EA och dess dotterbolag också samla in, använda, lagra, överföra och offentligt visa data gällande material du bidragit med, och associera dig med material som skapats och delas ut av dig till andra spelare och EA. Data som personligen identifierar dig samlas in, används, lagras och överförs i enlighet med EA:s integritetspolicy som finns tillgänglig på privacy.ea.com. 6. Uppsägning. Denna Licens gäller tills den sägs upp. Dina rättigheter under denna Licens sägs upp omedelbart och automatiskt, utan något meddelande från EA, om du inte följer alla villkor som gäller för denna Licens. Omedelbart efter uppsägningen måste du helt upphöra att använda Programvaran och förstöra alla kopior av Programvaran som du har i din ägo eller under din kontroll. Uppsägningen Page 4 of 7

5 begränsar inte någon av EA:s övriga rättigheter eller gottgörelser enligt lag eller rättvisligen. Avsnitt 2 och 4 17 i denna Licens ska gälla även efter uppsägning eller förfall av denna Licens oavsett anledning. 7. Begränsad garanti för lagringsmedium. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR LAGRINGSMEDIUM SOM GÄLLER FÖR DIN PROGRAMVARA FINNS I DEN TILLÄMPLIGA PRODUKTHANDBOK SOM DISTRIBUERADES MED DIN PROGRAMVARA OCH ANGES HÄRI SOM REFERENS. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN OCKSÅ HA FLER RÄTTIGHETER UNDER TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING, VILKEN VARIERAR MELLAN OLIKA DOMVÄRJOR. 8. Garantifriskrivning. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR LAGRINGSMEDIUM SOM FINNS I PRODUKTHANDBOKEN, DÄR SÅ ÄR TILLÄMPLIGT OCH I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK, MED ALLA FEL, UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH DU ANVÄNDER DEN PÅ EGEN RISK. HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH PRESTANDA LIGGER HOS DIG. EA OCH EA:S LICENSGIVARE (KOLLEKTIVT EA FÖR SYFTEN I DETTA AVSNITT OCH AVSNITT 9) UTFÄRDAR INGA, OCH FRÅNSÄGER SIG HÄRMED, ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SKICKA, OAVBRUTEN ANVÄNDNING, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, OCH ALLA EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR VID HANTERING, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. EA GARANTERAR INTE MOT STÖRNINGAR AV DIN GLÄDJE AV DENNA PROGRAMVARA. ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KVAR. ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN SKA GÖRAS UTAN AVBROTT ELLER FEL. ELLER ATT PROGRAMVARAN ÄR KOMPATIBEL MED TREDJE PARTS PROGRAMVARA ELLER ATT FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA RÅD FRÅN EA ELLER NÅGON BEMYNDIGAD REPRESENTANT SKALL UTGÖRA EN GARANTI. VISSA DOMVÄRJOR TILLÅTER INTE UTESLUTNINGAR AV ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER, VARFÖR VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. 9. Ansvarsbegränsning. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING SKA EA, DESS DOTTERBOLAG ELLER TILLKNUTNA BOLAG INTE PÅ NÅGRA VILLKOR HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGON FORM SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAD TILL DENNA LICENS ELLER PROGRAMVARAN INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR PERSONSKADA, SAKSKADA, FÖRLUST AV DATA (INKLUSIVE SPELARES KARAKTÄRER, VIRTUELLA VAROR ELLER VALUTOR, KONTON, STATISTIK ELLER ANDRA ANVÄNDARDATA), GOODWILL- FÖRLUSTER, TJÄNSTEAVBROTT, AVBROTT I ARBETE, DATORPROBLEM, STÖRNINGAR, FEL ELLER BRISTER, FÖRLUST AV VINSTER, KOSTNAD FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, ELLER NÅGON FORM AV INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND, OAVSETT OM SÅDANA PÅSTÅDDA FÖRLUSTER ELLER SKADOR GÄLLER ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, OAVSETT OM EA HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA DOMVÄRJOR TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR DÖDSFALL, PERSONSKADOR, BEDRÄGLIGT ORIKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER VISSA AVSIKTLIGA ELLER FÖRSUMLIGA HANDLINGAR, ELLER BROTT MOT SPECIFIK LAGSTIFTNING, ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARFÖR VISSA ELLER ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. PÅ INGA VILLKOR SKA EA:S Page 5 of 7

6 TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR ALLA SKADOR (FÖRUTOM DET SOM KRÄVS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING) ÖVERSKRIDA DET BELOPP DU BETALAT FÖR PROGRAMVARAN. 10. Ansvarsbegränsning och friskrivning från garantier är avgörande villkor i denna Licens. Du accepterar att villkoren i denna Licens som begränsar ansvaret är avgörande villkor i denna Licens. Ovannämnda ansvarsbegränsningar gäller även om den ovannämnda gottgörelsen under den begränsade garantin för inspelningsmedium inte leder till något resultat för det grundläggande syftet. 11. Avskiljande och fortbestånd. Om något villkor i denna Licens är lagstridig eller ej verkställbar under tillämplig lag skall resterande villkor korrigeras för att så nära som möjligt fullfölja verkan för det ursprungliga villkoret och alla andra villkor i denna Licens ska fortsätta gälla till fullo. 12. Begränsade rättigheter för USA:s regering. Om du är en regeringsanställd slutanvändare gäller detta villkor dig. Den Programvara som tillhandahålls under denna Licens har utvecklats helt på privat bekostnad, enligt definitionen i FAR avsnitt 2.101, DFARS avsnitt (a)(1) och DFARS avsnitt (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), och tillhandahålls som handelsvara, kommersiell datorprogramvara och/eller dokumentation för kommersiell datorprogramvara. I enlighet med DFARS avsnitt och FAR avsnitt , och i den utsträckning som krävs under federal lagstiftning i USA, de minsta begränsade rättigheter som anges i FAR avsnitt (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), ska all användning, modifiering, mångfaldigande, vidareleasing, framförande, uppvisning, avslöjande eller distribution därav av eller för USA:s regering, styras enbart av denna Licens och ska vara förbjuden utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av denna Licens. 13. Påbjudande gottgörelse. Du godkänner att brott mot villkoren i denna Licens kan orsaka oersättlig skada för EA, för vilken monetär ersättning inte skulle vara en tillräcklig gottgörelse och EA ska ha rätt att söka skälig ersättning i tillägg till all gottgörelse som det kan ha härunder eller enligt lag. 14. Domvärjo. Denna Licens ska styras av och tolkas enligt (utan hänsyn till konflikter eller val av lagprinciper) lagarna i delstaten Kalifornien, avseende avtal som ingåtts och ska fullgöras helt i Kalifornien mellan invånare i Kalifornien. Om inte EA uttryckligen och skriftligt gått med på annat i ett specifikt fall, eller det strider mot lokala lagar, ska ärenden gällande detta material behandlas i delstaten Kaliforniens och federala domstolar inom vilkas domvärjo EA:s huvudkontor ligger. Båda parter godkänner dessa domstolars domvärjo och går med på att process kan inledas på det sätt som gjorts möjligt i detta dokument för delgivning eller annars i enlighet med lagarna i Kalifornien eller federala lagar i U.S.A. Parterna godkänner att FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wien, 1980) inte ska gälla denna Licens eller någon tvist eller transaktion som härrör av denna Licens. 15. Export. Du samtycker till att lyda USA:s och andra tillämpliga lagar för kontroll av export och samtycker till att inte överföra Programvaran till någon utländsk medborgare, eller nationell destination, som är förbjuden enligt sådana lagar, utan att först inhämta, och därefter följa, alla erforderliga regeringsfullmakter. Du intygar att du inte är en person som EA är förbjuden att göra affärer med under tillämplig lagstiftning. Page 6 of 7

7 16. Tredje parts teknologi. Om du använder denna Programvara på en MAC inbegriper Programvaran även teknologi som utvecklats av TransGaming Inc. ( Cider ). Cider(tm) TransGaming Inc. 17. Hela avtalet. Denna Licens utgör hela avtalet mellan dig och EA gällande Programvaran och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtals gällande sådana ämnen. Inga tillägg eller ändringar av denna Licens ska vara bindande om de inte gjorts skriftligen och undertecknats av EA. Ingen underlåtelse att utöva, och ingen fördröjning i att utöva, å någon parts vägnar, någon rättighet eller någon befogenhet härunder ska fungera som avstående därav, inte heller ska någon enskild eller partiell utövning av någon rättighet eller befogenhet härunder utesluter ytterligare utövning av någon annan rättighet härunder. I händelse av en konflikt mellan denna Licens och något tillämpligt inköp eller andra villkor, ska villkoren i denna Licens styra. Electronic Arts Inc Page 7 of 7

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 Detta slutanvändaravtal ( Licensen ) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. ( EA ). Licensen reglerar din användning av den här

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N Användaravtal för webbplatsen A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Kyäni, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Kyäni) ger tillgång till Kyänis webbplats på

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL.

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. SLUTANVÄNDARAVTALET DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) ÄR MELLAN MICROBIOLOGICS, INC. ( FÖRETAGET ELLER MBL ) OCH EN INDIVID, ETT BOLAG ELLER EN ANNAN ENHET ( SLUTANVÄNDAREN

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Licensavtal för programvaran

Licensavtal för programvaran Licensavtal för programvaran De program som visas i listan tillsammans med relaterad dokumentation på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran ) licensieras och överlåts inte till den Licenstagare som

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser:

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser: LICENS TILL CADD -SOLIS MEDICATION SAFETY SOFTWARE LICENS TILL PHARMGUARD MEDICATION SAFETY SOFTWARE SureLink fjärrsupportprogram Programvaruprodukter från Smiths Medical 1. VISSA DEFINITIONER. På det

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal An Apple Subsidiary Platslicensavtal Platslicensavtalets mjukvaruprogram FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server och eventuell övrig mjukvara på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) Framtaget i samarbete mellan: AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) 1. AVTALET Följande avtal har slutits mellan:

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA FÖR ORIGIN -PROGRAMVARAN OCH RELATERADE TJÄNSTER

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA FÖR ORIGIN -PROGRAMVARAN OCH RELATERADE TJÄNSTER ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA FÖR ORIGIN -PROGRAMVARAN OCH RELATERADE TJÄNSTER Detta slutanvändarlicensavtal ( Licens ) styr din åtkomst till och användning av ORIGIN -programvaran

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

Senast uppdaterad den 16 juni Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet.

Senast uppdaterad den 16 juni Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet. Adobe Stock ytterligare villkor Senast uppdaterad den 16 juni 2016. Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet. Din användning av Tjänsterna i Adobe Stock och Arbetet (enligt definitionen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd. ("Företaget")

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer