Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor."

Transkript

1 Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr , är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden och fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Redeye AB tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, Institutional Access, aktieanalys och investerarrelationer. Redeye AB grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Kontaktuppgifter: Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr Box 7141, Stockholm Telefon: E- post: Ansvarsbegränsning Redeye AB och dess samarbetspartners och innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Redeye ABs webbtjänster, såsom bastjänsten, premium tjänsten eller annan tjänst, direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Redeye AB ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller helt utebli beroende på fel som ligger hos Redeye AB eller någon av dess samarbetspartners eller innehållsleverantörer eller bero på andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller till att Redeyes webbtjänster tillfälligt eller längre upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl. Redeye AB har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Redeye AB. Redeye AB har heller inget ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Redeye ABs leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Redeye AB, dess samarbetspartners eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och

2 användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Redeye AB påminner om att handel med värdepapper är förenat med såväl stora möjligheter som med stora risker. Redeye AB friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa Redeye ABs bedömningar på webbtjänsten bär själv hela risken för sina handlingar. Redeye AB bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Redeye AB används eller tolkas. Personuppgifter Redeye samlar in och lagrar personuppgifter ifrån besökare, medlemmar och kunder för att kunna tillhandahålla och administrera de tjänster och produkter som erbjuds på Redeye kan också lagra information om användare i marknadsföringssyften. Genom att bli prenumerant på Redeyes produkter godkänner du att Redeye handhar personuppgifter som är kopplade till din prenumeration och betalning av desamma. Du samtycker också till att Redeye kan använda dina uppgifter för att skicka information, erbjudanden eller reklam från Redeye eller dess samarbetspartners. Redeye kommer endast skicka sådant som utifrån den insamlade informationen kan anses vara relevant för dig som mottagare. Redeye kommer inte vidareföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller personer. Du har möjlighet att begära ut ett utdrag på de personuppgifter som Redeye handhar om dig. Begäran om detta skickas till adressen angiven i andra stycket i dessa allmänna villkor. Användande av Redeyes Webbsidor och olovligt förfogande Du får återpublicera material från Redeyes Webbsidor genom att använda och länka från en sk URL- adress (Unique Resourses Location) som leder till Redeyes material på Redeyes webbsidor, det skall vid URL- adressen angivande också framgå att det är en länk till Redeyes Webbsidor. Som besökare och användare av Webbsidor accepterar du att det är otillåtet att använda alla former av sk robotar, spindlar, eller andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer såsom Google, Bing, Yahoo och motsvarande) utan ett skriftligt medgivande från Redeye ABs sida. Du accepterar samtidigt att ej 1) vidta någon åtgärd som enligt Redeye ABs bedömning åsamkar en orimligt eller oproportionelig stor belastning av Redeye ABs webbsidor; 2) ändra, återpublicera, dock med undantag för vad som ovan

3 angivits, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller härleda arbeten från Redeye ABs webbsidor till allmänheten; 3) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på Redeye ABs webbsidor. Som användare och besökare av Redeyes webbsidor accepterar du de riktlinjer som Redeye tillämpar, riktlinjer- blogginlagg för inlägg på dess webbsidor. Force Majeure Redeye AB är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Redeye ABs kontroll, som explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Redeye AB själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Redeye ABs kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för Redeye AB jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Redeye AB är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Redeye AB varit normalt aktsamt. Särskilda villkor vid köp av premiumprodukt. Dessa villkor gäller för dig som är kund på någon av Redeyes prenumerationsprodukter. Genom att bli prenumerationskund hos Redeye godkänner du dessa villkor. Läs därför igenom villkoren noggrant. 1. Prenumeration Du blir kund hos Redeye genom att beställa en prenumeration på en produkt via ett formulär på Redeyes hemsida Direkt efter att din beställning har slutförts skickas en bekräftelse till din angivna e- postadress. Prenumerationer på Redeyes produkter är personliga och får inte föras vidare, överlåtas eller utnyttjas av någon annan. Inloggningsuppgifter är personliga och får inte lämnas ut till annan. Vid misstanke om att någon annan kan ha fått tillgång till dina uppgifter, kontakta Redeye snarast. Kontaktuppgifterna finns sist i detta avtal. Prenumerationen ger dig tillgång till produkten direkt på

4 därtill skickas i regel ett mail ut så snart en ny upplaga, version eller nummer publicerats. 2. Priset för prenumeration Avgiften för prenumerationen presenteras i samband med det formulär där prenumerationen beställs. Redeye har rätt att förändra priset för prenumerationen när som helst. Sådan prisförändring sker på samt via e- postmeddelande till aktiva prenumeranter senast 1 månad innan förändringen träder i kraft. 3. Prenumerationsperiod, avtalstid och uppsägning Vid beställning av prenumeration väljs en prenumerationsperiod. Perioden avser tid mellan varje förlängning av prenumerationen. Prenumerationen startar i samma stund som den beställs. Sista dagen i perioden förlängs prenumerationen automatiskt med den valda perioden. Prenumerationen förlängs löpande tillsvidare. Du har när som helst rätt att utan anledning säga upp din prenumeration utan uppsägningstid. Uppsägning sker på Mina sidor på Återbetalning av erlagd avgift görs inte utan prenumerationen förtlöper för den period som erlagd avgift avser. Prenumerationen upphör att gälla efter utgången av innestående period. Redeye har rätt att säga upp din prenumeration med 1 månads uppsägningstid. Vid särskilda fall angivna i dessa villkor har Redeye rätt att direkt stänga av en prenumeration. 4. Betalning Betalning för prenumeration kan ske via kort eller via faktura. Vid betalning med kort dras avgiften för prenumeration vid beställning samt vid varje förlängning. Vid betalning mot faktura skickas en vid beställning samt ca 30 dagar innan nästa förlängning. Vid utebliven betalning kommer din prenumeration att stängas ner omgående. När skulden är reglerad kommer prenumerationen aktiveras igen. Utebliven betalning är inte att betrakta som giltig uppsägning av prenumeration. 5. Ångerrätt Du har rätt att inom 14 dagar från det att beställning gjorts ångra din beställning. Har du tagit del av produkten som prenumerationen avser har du förbrukat din ångerrätt. Om du önskar utnyttja din ångerrätt skickar du ett mail till de kontaktuppgifter som presenteras i slutet av detta avtal. 6. Korrekta och sanningsenliga uppgifter De uppgifter som du anger vid beställning av prenumeration måste vara sanna och korrekta. Om du lämnar uppgifter som inte är sanna eller korrekta äger Redeye rätt att med omedelbar verkan stänga av

5 prenumerationen. I detta fall äger Redeye rätt att innehålla belopp som redan betalats för prenumerationen. 7. Användandet av produkterna Användandet av produkterna får endast ske för privat och icke- kommersiellt bruk. 8. Immateriella rättigheter All upphovsrätt, varumärkesrätt samt övriga immateriella rättigheter till produkterna innehavs av Redeye AB eller dess samarbetspartners. Som prenumerant förvärvar du ingen rätt till dessa immateriella rättigheter. Det är exempelvis inte tillåtet att ändra, kopiera, vidare distribuera, återpublicera, sälja produkterna i delar eller sin helhet. 9. Redeyes ansvar Inga garantier gällande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls på lämnas. Redeye kan inte ställas till svar för eventuella direkta eller indirekta skador orsakade av brukandet eller oförmåga att bruka någon av produkterna. 10. Brott mot villkoren Vid brott mot särskilda villkor vid köp av premiumprodukt har Redeye rätt att omgående utan förhandsmeddelande stänga ner din prenumeration. Du är skyldig att ersätta Redeye för all direkt och indirekt skada som du orsakat Redeye efter brott mot villkoren i detta avtal. 11. Personuppgifter Se allmänna villkor ovan. 12. Förändrat innehåll Innehållet i produkterna kan ändras eller tas bort utan särskilt meddelande. Redeye har rätt att ändra villkoren i detta avtal utan ditt godkännande. Information om ändrade villkor kommer publiceras på minst 1 vecka innan de träder i kraft. Genom att fortsätta använda tjänsten efter det att ändring trätt i kraft godkänner du ändringen. 13. Lagval och tvist Villkoren i detta avtal skall tolkas efter svensk lag. Tvist hänförliga till villkoren skall i första hand prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och lämpbar för nämndens rekommendation. I annat fall skall tvisten avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren.

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. 1 DEFINIERADE BEGREPP 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. Allmänna villkor Cellips vid varje tillfälle

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer