1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:"

Transkript

1 Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med medlemskonto eller gäst till registrerad medlem får använda vår webbsida ("Webbsida" eller "Webbsidan"). Webbsidan tillhandahålls och administreras av Photobox SAS ("Vi", "Vår" eller "Oss"). Vänligen läs dessa Allmänna Villkor noggrant innan du påbörjar användandet av Webbsidan. Du är endast berättigad att använda Webbsidan samt de tjänster som Vi tillhandahåller under förutsättning att du godtar dessa Allmänna Villkor. Ditt fortsatta användande av Webbsidan innebär att du godtar att dessa Allmänna Villkor gäller för Webbsidan, för ditt användande av den och för de tjänster som Vi tillhandahåller. 1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: a) möjligheten att ladda upp digitala bilder på Webbsidan eller möjligheten att skicka digitala bilder till Oss via e-post för att Vi ska ladda upp dem på Webbsidan för din räkning; b) möjligheten att beställa utskrifter av digitala bilder som har laddats upp på Webbsidan; c) möjligheten att beställa produkter med tryck av de digitala bilder som laddats upp på Webbsidan eller av de som du har skickat till Oss för att Vi ska ladda upp dem för din räkning; och

2 d) möjligheten att beställa andra produkter eller tjänster via Webbsidan. 1.3 Du måste vara över 18 år för att använda Webbsidan och de tjänster som Vi tillhandahåller. 1.4 Vi förbehåller Oss rätten att ändra, modifiera eller revidera dessa Allmänna Villkor genom att göra tillägg häri. Ändringar som genomförs gäller från den tidpunkt då ändringarna införs för din användning av Webbsidan och de tjänster som Vi tillhandahåller. Dessa Allmänna Villkor är bindande för dig och du förväntas därför att kontinuerligt ta del av detta dokument för att uppmärksamma de eventuella ändringar som Vi genomfört. 1.5 Vi uppdaterar priserna på Webbsidan i realtid och dessa visas inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna är angivna i svenska kronor. 2. DITT MEDLEMSKONTO 2.1 Du kan öppna ett medlemskonto i enlighet med dessa Allmänna Villkor genom att fylla i vårt registreringsformulär. När din registrering har accepterats, och fram tills dess att ditt medlemskonto är avslutat, kommer du ha möjligheten att ta del av de tjänster som Vi erbjuder. Observera att vissa tjänster är förenliga med tilläggsvillkor som du måste godkänna för att kunna beställa den typen av tjänster. 2.2 Under registreringsprocessen kommer du att tillfrågas att ange din e-postadress. För det fall att e-postadressen tillhör någon annan än dig förbehåller Vi Oss rätten att avsluta ditt medlemskonto omedelbart utan föregående meddelande. 2.3 Varje registrering gäller för en enskild användare.

3 2.4 Du kommer även att behöva ange ett lösenord för att kunna komma in på ditt medlemskonto och för att komma åt de bilder som laddats upp. Vi tillåter inte att du delar ditt lösenord med någon annan person. Du är skyldig att alltid hålla ditt lösenord skyddat och säkert förvarat. Du är ansvarig för eventuell skada och förluster resulterande från icke auktoriserad åtkomst av ditt konto som beror på din underlåtenhet att hålla ditt lösenord skyddat och säkert förvarat. 2.5 Öppnandet av ett medlemskonto hos Oss är kostnadsfritt. Däremot kan andra produkter och tjänster som Vi tillhandahåller vara förenliga med kostnad. När du beställer produkter eller tjänster som är förenlig med kostnad måste du ange ditt kredit-/betalkortsnummer samt andra personliga uppgifter för att Vi ska kunna utföra din beställning. Kostnaden för produkter eller tjänster kommer att dras från ditt kredit- /betalkort när Vi har accepterat din beställning. 2.6 För det fall att du förser Oss med ett ogiltigt kredit- /betalkortsnummer eller med kredit-/betalkortsnummer som tillhör någon annan förbehåller Vi Oss rätten att avsluta ditt medlemskonto omedelbart utan föregående meddelande. 2.7 För att bli en "Aktiv medlem", måste du köpa fotoprodukter (inklusive foton och förstoringar) via Webbsidan minst en gång per år. Om ditt konto är inaktivt i mer än ett år, kan Vi, 14 dagar efter att ha skickat ett meddelande till dig via epost; (i) helt eller delvis säga upp ditt medlemskap, (ii) utesluta dig från webbplatsen och de tjänster som erbjuds, (iii) avsluta all kommunikation samt radera alla information ansluten till ditt konto, som t.ex. inlägg, fotoalbum, foton, filer som lagrats av dig på webbplatsen eller (iv) ge dig möjlighet att registrera dig på en lagringstjänst som kostar.

4 3. BILDER 3.1 Du kan själv ladda upp bilder på Webbsidan. Bilderna vara i JPEG format. För ytterligare vägledning och information om bilder och uppladdning kan du besöka våra Hjälpsidor. 3.2 Bilder som laddas upp av dig eller av Oss för din räkning kommer, med reservation för de begränsningar som framgår av dessa Allmänna Villkor, att vara tillgängliga för dig i ett album åtkomligt via ditt medlemskonto genom att använda din e-postadress och lösenord. 3.3 Du kan dela med dig av dina album och bilder till andra genom att tillåta dem åtkomst till dessa ("Gäster"). Du kan göra detta genom att antingen: a) använda Webbsidan för att tillåta åtkomst av dina album för allmänheten; eller b) använda Webbsidan för att tillåta åtkomst av dina album för de Gäster som du har nominerat genom att ange deras e-postadresser. 3.4 Genom att dela med dig av bilder, album och fotoprodukter garanterar du att du har erhållit nödvändigt samtycke från relevanta tredje parter och att detta tillgängliggörande inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter. 3.5 Dina Gäster har rätt att köpa utskrivna produkter, ge kommentarer och anmäla stötande material vad gäller de bilder som du har givit dem tillgång till. Vi kan inte hållas ansvariga för någon åtgärd utförda av dina Gäster till vilka du har givit tillgång till dina album och bilder. 3.6 Du ska inte nominera Gäster om du inte vill att de ska ha rätt att beställa utskrivna produkter med bilder från ditt album.

5 3.7 Du kan när som helst ta bort bilder som blivit laddats upp av dig själv eller som laddats upp av Oss för din räkning. 4. VAD DU HAR RÄTT ATT GÖRA 4.1 Du har tillgång till alla delar på Webbsidan så länge som de inte är lösenordsskyddade. Tillgång till vissa delar av webbsidan är endast möjlig om du har ett giltigt lösenord. Det är inte tillåtet att tillträda dessa delar utan ett giltigt lösenord. 4.2 Du har rätt att skriva ut ett obegränsat antal av dina egna bilder. Förutom dina egna bilder har du endast vid varje enskilt tillfälle rätt att skriva ut en kopia av en individuell sida eller delar av en sida för din egen användning. 5. VAD DU INTE HAR RÄTT ATT GÖRA 5.1 Du har inte rätt att använda Webbsidan (eller att kopiera eller använda något material från Webbsidan) för några andra kommersiella ändamål utanför ditt förhållande gentemot Oss. Detta innefattar att ge någon tillgång till dina album och foton mot betalning eller för något annat kommersiellt syfte. 5.2 Du har inte rätt att ta bort någon upphovsrättslig, varumärkesrättslig eller annan immaterialrättslig symbol i något material, från några kopior eller från utskrivna produkter hämtat från Webbsidan. 5.3 Du har inte rätt at registrera fler än ett medlemskonto för en och samma person utan föregående skriftligt tillstånd från Oss. Förfarande i strid med denna klausul kan resultera i en omedelbar uppsägning av ditt medlemskonto.

6 5.4 Du har inte rätt att ladda upp, e-posta till Oss eller beställa utskrivna produkter som innehåller exempelvis: a) material som innebär kränkande av någon person; b) material som är pornografiskt, oanständigt, opassande eller stötande; c) material som förespråkar diskriminering baserat på, men inte begränsat till, ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder; d) material som kan framkalla hat eller våld mot någon person eller grupp; e) material som riskerar att vara missledande för någon person; f) material som är hädiskt ; g) material som berör eller relaterar till någon kriminell handling; h) material som vars användning eller inbegripande gör intrång i någon tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt, databasrätt eller annan immateriell rättighet; i) material som skapats i strid mot någon legal skyldighet gentemot tredje part, som skyldighet baserat på avtal eller konfidentialitet; j) material som förespråkar någon illegal aktivitet; k) material som hotar, missbrukar eller gör intrång i någon annan persons rätt till privatliv; l) material som orsakar irritation, olägenhet eller onödig oro hos någon person; m) material som riskerar att trakassera, uppröra, skämma ut, oroa eller förarga någon annan person;

7 n) material som används till att imitera någon person eller för att felaktigt framställa din identitet eller din anknytning till någon annan person; o) material som ger intrycket att det härstammar från Oss om så inte är fallet; p) material som förespråkar, främjar eller stödjer något olagligt agerande som, men inte begränsat till, upphovsrättsintrång eller data missbruk; eller q) material som i övrigt bryter mot gällande lag eller föreskrifter. 6. UPPLADDADE BILDER OCH MATERIAL 6.1 Trots att uppladdningen av vissa typer av bilder på Webbsidan är förbjuden kan Vi inte kontrollera eller har möjlighet att övervaka innehållet på Webbsidan. Det är möjligt att bilder eller annat material kan förekomma på Webbsidan som är olagligt eller stötande och som strider mot de restriktioner för innehåll som framgår ovan. Vi tar inget ansvar för sådana bilder eller material. Vänligen kontakta Oss omedelbart om du upptäcker sådana bilder eller material. 6.2 Vi förbehåller Oss rätten att efter egen bedömning kontakta polis, åklagare eller andra rättsvårdande myndigheter om Vi blir uppmärksammade på att något olagligt pågår eller har pågått i relation till Webbsidan inkluderande, men inte begränsat till, uppladdning eller e- postande av bilder i strid mot de restriktioner för innehåll som framgår ovan. Vi kan av den anledningen förse rättsvårdande myndigheter med kopior av bilder eller material och i anslutning därtill ge dessa myndigheter tillgång till personuppgifter som Vi innehar.

8 6.3 Vi förbehåller Oss rätten att utan föregående meddelande och efter eget omdöme radera eller ta bort bilder som har uppladdats, e-postats eller ingivits för utskrift i strid mot dessa Allmänna Villkor. 6.4 Vi förbehåller Oss rätten att vägra att tillhandahålla ytterligare tjänster till personer som bryter mot dessa Allmänna Villkor. 6.5 Du är skyldig att hålla Oss, våra företrädare och personal skadelösa för anspråk, krav, skadestånd, ansvar, kostnader och utgifter som uppkommer från: a) ditt eller dina Gästers användande av Webbsidan i strid mot dessa Allmänna Villkor; b) anspråk på att uppladdningen eller e-postandet av bilder av dig eller för din räkning utgör ett brott mot tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet, eller som i övrigt strider mot lag eller förskrifter; eller c) anspråk på att vår behandling, utskrift eller annat förfarande av bilder uppladdade eller e-postande av dig eller för din räkning utgör ett brott mot tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet, eller som i övrigt strider mot lag eller förskrifter. 7. LAGRING AV DIGITALA BILDER Webbsidan erbjuder sina aktiva medlemmar att lagra sina digitala foton, överförda till sitt konto. Vi har däremot rätt att begränsa användningen av lagringstjänsten och bland annat, utan att denna gräns är definierad, bestämma: (i) en maximal gräns av utrymme som får användas på Webbsidans server för att lagra foton, (ii) en maximal gräns för hur många gånger tjänsten får användas över en given tidsperiod (samt den

9 maximala tidsperioden av lagring). Om ändring av detta skulle ske, skickas ett meddelande med information om detta via epost 30 dagar före en eventuell förändring. Webbsidan ger inga garantier i de fall då bilder raderats, detta gäller alla uppgifter, information eller annat innehåll som förmedlas via tjänsten. Vi förbehåller oss även rätten att (i) komprimera bilder, (ii) förminska bilder och (iii) konvertera format, för bättre lagring av bilder. 8. RÄTTIGHETER 8.1 Du behåller alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, som du innehar till de bilder som du har laddat upp på Webbsidan eller som du har e-postat till Oss. Vi är innehavare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter till våra webbsidor. 8.2 Vi förbehåller Oss rätten att efter egen bedömning radera, ta bort eller vägra att visa material i ditt fotoalbum. 8.3 Vi förbehåller Oss rätten att visa, modifiera, skriva ut, överföra eller distribuera bilder som du laddat upp eller e-postat till Oss för att Vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som Vi erbjuder genom Webbsidan i enlighet med dessa Allmänna Villkor. 8.4 En förutsättning för att du ska få använda Webbsidan och de tjänster som Vi tillhandahåller är att du innehar rätten till att kopiera, ladda upp och på annat sätt använda de bilderna i relation till Webbsidan och till att tillåta Oss att behandla och på andra sätt använda bilderna i enlighet med dessa Allmänna Villkor. 8.5 Du har inte rätt att ladda upp, e-posta till Oss, beställa utskrift från Oss eller på annat sätt behandla bilder eller annat material i relation till

10 Webbsidan som du inte har rätt att behandla på sådant sätt eller till att tillåta Oss att använda sådana bilder eller annat material i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Exempelvis har du inte rätt att ta foton från andra webbplatser eller andra publiceringar och på något sätt använda dem om du inte har erhållit rätten till att göra så från innehavaren av den relevanta rättigheten. 9. DRIVANDET AV WEBBSIDAN 9.1 Vi kan utan föregående meddelande komma att ändra formatet och innehållet på Webbsidan eller någon av de produkter eller tjänster som Vi tillhandahåller. 9.2 Vi kan komma att utan föregående meddelande avsluta eller stänga av Webbsidan (eller att avsluta eller stänga av tillhandahållandet av någon av de produkter eller tjänster som Vi tillhandahåller) på grund av support eller underhåll för att uppdatera innehållet. 9.3 Du uppmanas att behålla säkerhetskopior av allt material som du laddar upp på Webbsidan eller på annat sätt tillhandahåller Oss. Vi tar inte ansvar för att upprätta säkerhetskopior eller för förluster, borttagandet eller förvanskningar av bilder eller annat material som har laddats upp på Webbsidan eller på annat sätt tillhandahållits Oss. 10. PERSONUPPGIFTER 10.1 De personuppgifter som du tillhandahåller Oss genom Webbsidan kommer endast att användas i enlighet med vår Integritetspolicy. Du uppmanas att noggrant läsa igenom denna innan du fortsätter Genom att tillhandahålla Oss dina personuppgifter anses du ha samtyckt till att dessa behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

11 11. TJÄNSTER OCH PRODUKTER 11.1 När du har beställt en vara eller tjänst genom Webbsidan (inklusive beställning av utskrift) kommer beställningen inte att anses vara accepterad förrän dess att du erhållit en bekräftelse från Oss att så är fallet. Denna bekräftelse kan tillhandahållas dig antingen via e-post eller via brev Vi förbehåller Oss rätten att efter eget tycke besluta om att acceptera en beställning från dig Om en utskrift av en produkt är utförd men ännu inte har skickats till dig och det upptäcks att detta är i strid med dessa Allmänna Villkor kommer Vi inte att skicka produkten till dig eller till en Gäst som har beställt den. Vi kan komma att betala tillbaka hela eller delar av den betalning som gjorts i relation till en sådan order men förbehåller Oss rätten att ta betalt som om de utskrivna bilderna har skickats till dig För att bibehålla kontinuitet i vår service förbehåller Vi Oss rätten att använda andra typer av fotopapper vid utskrifter än de som framgår av Webbsidan Gratis utskrivna produkter kan komma att erbjudas från tid till annan som en del av marknadsföring eller tävling. Storlekar för gratis fotoutskrifter är 10x15 och 11x15cm. Gratis utskrivna produkter kan endast göras anspråk på som en del av en online-beställning på Webbsidan. Porto och paketavgifter kommer, om inget annat framgår, att gälla och ska betalas med kredit-/betalkort eller via ditt medlemskonto Erbjudande-koder kan komma att publiceras på Webbsidan från tid till annan som en del av vår marknadsföring. Dessa kan komma att

12 erbjuda ett antal gratis utskrifter av produkter eller en rabatt på en beställning. Erbjudande-koder kan endast användas vid onlinebeställning via Webbsidan. Det maximala antalet erbjudande-koder som får användas vid en beställning kan komma att anges. Om inte annat framgår kommer kostnader för porto och paket att gälla för beställningar där erbjudande-koder används. Ytterligare villkor kan komma att gälla och om så är fallet kommer det att anges vid den relevanta erbjudandekoden Vi strävar efter att svara på all korrespondens så fort som möjligt. Sådant svar kan ske antingen via e-post eller via brev. 12. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKONTO 12.1 Du kan säga upp ditt konto genom att kontakta Oss via e-post, brev eller via telefon. Du kan komma att uppmanas att tillhandahålla Oss bevis på att du är innehavare av det medlemskonto som ska sägas upp. Ditt medlemskonto kommer att upphöra så fort som det är praktiskt möjligt efter det att Vi erhållit din uppsägning Vi förbehåller Oss rätten att säga upp ditt medlemskonto utan föregående meddelande och utan att behöva ange skälen för detta När ditt medlemskonto är avslutat kommer ditt fotoalbum att tas bort från Webbsidan och ditt lösenord kommer inte längre att vara giltigt för åtkomst av de lösenordsskyddade delarna av Webbsidan. 13. ÅNGERRÄTT, REKLAMATION OCH RETUR 13.1 Vi erbjuder alla våra kunder en "nöjd eller pengarna tillbaka garanti". Detta innebär att du som kund har rätt att ångra din beställning

13 och få ersättning för vad du betalat. För att utöva denna rättighet måste du meddela Oss senast inom en vecka från det att du mottagit produkten och i samband med detta returnera produkten. Returkostnaden bekostas av dig som kund. Vi accepterar enbart retur av de produkter som returneras i orginalförpackning och som skickas till följande adress: ICA Foto - Box 9145 SE Malmö, Sverige, Sverige. Produkter som returneras skadade eller inkompletta återbetalas inte Reklamation och eventuella krav i relation till beställda produkter ska vid fel på produkten vara Oss tillhanda inom trettio (30) dagar, eller för dig som är konsument senast inom två månader, efter det att felet upptäcktes. Försenad leverans ska reklameras inom skälig tid efter det att produkten förväntades att levereras. Vid leveransförsening äger du som kund rätt att häva köpet utan extra kostnad Om du har fått en felaktig produkt, var vänlig kontakta oss så att vi på bästa sätt kan lösa problemet så snabbt som möjligt; antingen genom omleverans eller genom återbetalning. Du kan kontakta oss per telefon, chat eller e-post. Om du kontaktar oss per e-post, var vänlig bifoga bild på skadan. Vi återbetalar dig för erlagd betalning senast 30 dagar efter att vi mottagit din reklamation. Om vi ber dig återsända en felaktig produkt, ersätter vi dig för de utgifter som uppkommit i samband med retur under förutsätting att sådan kostnad är skälig. För att utgifter ska kunna ersättas måste dessa styrkas av dig som kund genom kvitto eller motsvarande handling. Vi accepterar endast retur av de produkter som returneras i originalförpackning och som skickas till förljande adress: ICA Foto - Box 9145 SE Malmö, Sverige.

14 14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 14.1 Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag Tvist angående dessa Allmänna Villkor eller angående villkoren för produkter och tjänster från Oss ska avgöras av svensk domstol. Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss. 15. FRÅGOR, FUNDERINGAR OCH KLAGOMÅL Du är välkommen att kontakta Oss genom att skicka e-post till om du har några frågor, funderingar eller klagomål om de Allmänna Villkoren eller angående material som förekommer på Webbsidan.

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten SoundsAhead. Genom att du godkänner dessa villkor accepterar du Göteborgs-Posten Nya

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Allmänna Villkor för Konsumenter

Allmänna Villkor för Konsumenter Allmänna Villkor för Konsumenter 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren")

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR

PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR 1. Bakgrund 1.1 Dessa auktions- och medlemsvillkor ( Villkoren ) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person ( Kunden

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8); Avtalsvillkor icke kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal.

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna villkor 2013 01 01:1

Allmänna villkor 2013 01 01:1 Allmänna villkor Version 2013 01 01:1 Villkor för avtal om nyttjande av Streamio AB:s internetbaserade tjänster för uppladdning, administration, publicering och distribution av digitalt innehåll på webbplatser,

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller:

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller: Allmänt vidaxl.se version 2.0, 2014-11-20 Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaxl som säljare. vidaxl är ett varumärke som ägs och marknadsförs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

1. Allmänna regler för medlemskapet

1. Allmänna regler för medlemskapet 1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR

CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i dessa Villkor. Välkommen till CMC Markets Chart Forum Chart Forum. Villkoren nedan Villkoren och

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m.

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m. Allmänna villkor Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2017-05- 10 Detta är ett avtal (" Avtalet " ) mellan Zoezi AB (" Zoezi ") och en kund (" Kunden " ) som anger villkoren och förutsättningarna för användningen

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer