Att skriva referenser till dokument hämtade från Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skriva referenser till dokument hämtade från Internet"

Transkript

1 1 Att skriva referenser till dokument hämtade från Internet Av Helen Hed, bibliotekarie, Tek/Nat-Avd, Umeå universitetsbibliotek ; uppdaterad augusti Uppdaterad februari Innehållsförteckning Att skriva referenser till dokument hämtade från Internet Inledning Instruktioner till författaren Några goda allmänna råd till att börja med: Hur skiljer sig elektroniska dokument från tryckta? Hur gör du det lättare för läsaren att komma åt referensen?... 4 Kan läsaren komma åt referensen? Exempel på hur man skriver referenser Elektroniska tidskrifter och andra seriella publikationer a. Hel, elektroniskt publicerad, tidskrift b. Artiklar publicerade i elektroniska tidskrifter a. Elektroniskt publicerad monografi (bok) c. Del av en elektroniskt publicerad monografi Filer från FTP (File Transfer Protocol) arkiv E-post. Hur man citerar e-postmeddelanden Citera en fil i sitt sammanhang på webben Oxford eller Harvard - olika citeringsstilar Mer om citeringsstilar... 11

2 2 1. Inledning Det finns klara regler för hur man skriver referenser som gäller hela eller delar av dokument av olika slag som hämtas från Internet. Reglerna har skapats för att så långt som möjligt göra det helt entydigt vilken källa som författaren åsyftar. Tanken med dessa regler är att varje läsare själv ska kunna hitta och läsa de dokument som författaren refererar till. i Hur skall du, när du skriver en uppsats, veta vilken information om det du refererar till som verkligen behövs? Jag antar att du emellanåt har behövt leta fram litteratur, om så bara en kursbok. Och du vet att för att du skall kunna få tag i den behöver du ha viss information för att kunna få reda på var den finns. Du behöver känna till: - bokens titel - namnet på minst en av författarna eller på bokens redaktör, - utgivningsår eller upplaga. Dessa uppgifter räcker vanligen långt när det gäller böcker i tryckt form. Gäller det att hitta en artikel behöver du även veta: - i vilken tidskrift artikeln är publicerad, - i vilken volym samt i vilket häfte - på vilka sidor i detta häfte som artikeln finns. Så långt är det alltså egentligen ganska enkelt - så länge du har korrekt information att utgå ifrån. Skall du skriva referens- eller litteraturlistan till en artikel som skall publiceras i en viss bestämd tidskrift så tillhandahåller utgivarna av tidskriften instruktioner som anger exakt hur informationen skall utformas. Du som författare måste följa dessa om du vill att de skall publicera det du skrivit. Och här kommer ett av problemen; det finns flera hundra olika riktlinjer för hur referenserna skall vara utformade. Hur garderar du dig mot det? Jo, genom att från början välja att alltid skriva referenslistor enligt en mall som gör det enkelt för dig att senare anpassa din lista efter den enskilda tidskriftens eller lärarens önskemål. Varifrån kommer uppgiften du vill citera? En sak som kan stöka till det när du skall citera en uppgift i en artikel är att uppgiften egentligen kommer från en annan källa än den artikel eller bok eller webbsida där du hittade uppgiften. Vilken källa skall du då uppge? Svaret är faktiskt väldigt enkelt - använd primärkällan, det vill säga det ställe där uppgiften du vill använda först publicerades, när det är möjligt. Exempel: I en artikel i en tidskrift, vi kan kalla den "Fågelvärlden", hittar jag i volym 4, nummer 3 en uppgift i en artikel skriven av Bo Fink (sid ). Artikeln har titeln "Bara tre ägg i glasstrutens bo". I denna artikel citerar Dr. B. Fink en uppgift om antalet ägg i spelevinkens bo som han hämtat från en annan artikel. Vill jag använda informationen om antalet ägg i spelevinkbon så bör jag försöka få tag i den artikel som Bo Fink hänvisar till och använda informationen i den och ange den som källa. Jag kan inte ta uppgiften ur Bo Finks artikel och sedan i min källförteckning (litteraturlista) hänvisa till originalartikeln som Bo Fink hade hämtat informationen ur. Jag kan emellertid ta uppgiften från Bo Finks artikel och ange den artikeln som källa om jag inte kan få tag i den artikel där uppgiften först publicerades.

3 3 2. Instruktioner till författaren Tack vare Internet så är det idag lätt att få tag i olika tidskrifters instruktioner till författare via webben. Även tidskrifter som inte finns i fulltext på webben kan ha författarinstruktioner tillgängliga på en webbplats. Ett sätt att snabbt hitta till dessa är via bibliotekets webbsida om tidskrifter. 3. Några goda allmänna råd till att börja med: 1. Om du hittar ett dokument på Internet som du tror att du kommer att vilja citera: gör ett bokmärke och ta en utskrift av sidan eller spara filen. Du kan inte alltid lita på att filen finns kvar på samma ställe och i samma utförande som den version du tänker citera. Länkrötan är fortfarande besvärande. 2. På utskriften bör du skriva upp det datum då du tog utskriften samt dokumentets Internetadress (dess URL). Det är möjligt att den dator du använder är inställd så att dessa data automatiskt skrivs på varje utskrift, i så fall kan du hoppa över detta råd. 3. En liten varning för frames (läsramar)! De gör det svårare att direkt se dokumentets egen unika URL (Uniform Resource Locator). Detta löser du genom att öppna dokumentet i ett eget fönster. Först då får du veta dokumentets egen unika URL. (En enkel förklaring av begreppet frames hittar du på svenska datatermgruppens Sökordsregister till ordlistan (http://www.nada.kth.se/dataterm/ordreg.html). 4. Tyvärr tillåter inte alla webbställen dig detta - det är då det är extra viktigt att spara en papperskopia eller elektronisk version av filen/webbsidan. För att summera - se till att du för varje källa har följande uppgifter: Författarens namn Dokumentets titel Det fullständiga verkets titel (Kan vara webbplatsens namn, bokens titel, tidskriftens namn) Datum då det du citerar senast ändrades Protokoll och adress (=URL) Datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet.

4 4 4. Hur skiljer sig elektroniska dokument från tryckta? Det är inte alltid alldeles säkert att en tryckt text och dess motsvarighet på nätet är identiska. Om du är osäker dubbelkolla innan du t ex väljer att i referensen skriva till en URL. Finns det viktiga skillnader mellan de två versionerna så lurar du ju läsaren. Om vi utgår från att den tryckta och den elektroniska versionen är identiskt lika med varandra. Då bör du tänka på följande: att skilja mellan Internetadress och kommandosekvens, sökväg eller menyval att skilja mellan publiceringsdatum och det datum när du hittar och läser ett visst dokument att skilja mellan publiceringsadress och åtkomstadress att ange relevant URL till ett dokument En del dokument (pdf:er) kan vara svåra att hänvisa till. Exempelvis kan URL:en vara sanslöst lång (= jättesvår att skriva av rätt). Använd då klipp-och-klistra-metoden. Eller ännu bättre leta rätt på textens DOI eller den av utgivaren rekommenderade URL:en. Det finns också tillfällen då man, när man vill hänvisa till en webbsida och enda riktigt bra sättet är att skriva ut hur man ska klicka sig fram till den från en startsida. 5. Hur gör du det lättare för läsaren att komma åt referensen? Genom att alltid försöka göra alla referenser så kompletta som möjligt med avseende på de element som skall ingå så underlättar du för användaren att hitta de texter, bilder, program, videosnuttar, mm, mm som du refererar till. Det innebär att det inte alltid räcker med att ange en av författarnas efternamn, arbetets titel och ett årtal. Om ett dokument finns på mer än ett ställe på Internet och kanske dessutom i tryckt form så är det i vissa fall bra att ange alla de åtkomstmöjligheter som du känner till i din referenslista. Om du vet om att någon eller några av adresserna fungerar bättre än de andra så har dessa givetvis prioritet över adresser via vilka det är svårt att nå dokumentet. Se till att det är samma version av dokumentet på alla adresser du anger för ett visst dokument. För att gardera dig ska du uppge vilken version som du utgått ifrån och vilket datum du hämtat hem en kopia av texten. ii Kan läsaren komma åt referensen? En sak som du kanske kan uppleva som ett problem är att olika läsare har olika möjligheter att ta del av de elektroniska källorna du hänvisar till. Vissa dokument finns gratis online och då är det i princip aldrig något problem - utom om det uppstår rent tekniska problem att nå den dator där materialet finns. Då är det nämligen via den URL du anger som alla kommer åt det aktuella materialet. Många användare når de elektroniska tidskrifter som kräver prenumeration via sitt bibliotek. Observera att detta inte är ditt problem. Du skriver din uppsats och sedan måste läsaren själv veta hur han eller hon kan komma åt respektive e-tidskrift. Har du angivit korrekta uppgifter så har du gjort allt du kan.

5 5 Eventuellt kan det vara på sin plats att i en C-uppsats eller motsvarande, ange vilken väg du använt generellt för att komma åt material i e-tidskrifter som ej är gratis. Ett sätt är att du har med en anmärkning eller fotnot där du talar om att access till tidskrifterna har du fått via Umeå UB:s webbsidor och att du markerar de referenser det gäller. Jämför med hur det är när du använder dig av tryckta källor (t ex böcker och tidskrifter). Inte behöver du då tänka på om läsaren har tillgång till dessa böcker och tidskrifter. Normalt är det läsarens bekymmer att få tag i det som han eller hon vill läsa. iii 6. Exempel på hur man skriver referenser 6.1. Elektroniska tidskrifter och andra seriella publikationer En hel tidskrift eller serie eller delar av den skall kunna identifieras på ett otvetydigt sätt. Referensen skall innehålla all den information läsaren behöver för att kunna få tag i originalpublikationen. Jämfört med referenser till tryckta källor behövs det generellt sett mer information för att helt säkert kunna identifiera ett dokument som har publicerats elektroniskt. En enskild tidskrift har ofta en egen hemsida. Denna och ibland ytterligare några webbsidor med allmän information om tidskriften är i princip alltid tillgänglig för alla. När du gör din egen lista över litteratur som du hittat och tror att du kommer att använda bör du vara noga med att skriva ut hela URLen. Hoppa inte över om webbadressen inleds så. Det spelar ingen roll att det i praktiken kanske räcker för användaren att skriva t ex chemweb.com i adressfönstret i sin webbläsare. 6.1a. Hel, elektroniskt publicerad, tidskrift När du enbart vill hänvisa till en viss tidskrift i sin helhet så räcker det med att ange tidskriftens namn och dess webbadress, URLen till startsidan. Givetvis bör du även här ange datum för när du gjorde dina observationer. 1 Scientific American [online] (1993). (Åtkomstdatum) <http://www.sciam.com> (Årtalet 1993 gäller bara den elektroniska versionen 2.) The Alchemist [online] (1997). Elsevier. (Åtkomstdatum) Journal of field ornithologists Quarterly. [online] (publiceringsdatum). Association of Field Ornithologists. (Åtkomstdatum) 1 (Åtkomstdatum) = skriv t ex Hämtad: yymmdd eller Verifierad: dag månad år. (Publiceringsdatum) = Här avses det år tidskriften började utges. 2 Årtalet avser tidskriftens startår på webben, inte det år du kollade.

6 6 American Literature. Quarterly. (publiceringsdatum). Duke University Press. (Åtkomstdatum) Also alvailable in print. Literature and medicine [online] (1995) Baltimore (Maryland): Johns Hopkins University Press. [cited yymmdd] Semi-annual. Human IT [online] (1997). (Åtkomstdatum) Borås: Institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Arkiv: Hygiea internationalis [online] (publiceringsdatum). (Åtkomstdatum) Linköping Arkiv: Vår fågelvärld [online] (publiceringsdatum). (Åtkomstdatum) Stockholm: Sveriges ornitologiska förening. Access via Arkiv: Följande två exempel gäller andra elektroniska publiceringsformer: Journal of Technology Education (1989-). Blackburg (Va.): Virginia Polytechnic Institute and State University, [cited 15 mars 1995]. Semi-annual. Available from the Internet: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. ISSN Profile Canada [CD-ROM]. Toronto: Micromedia, The Canadian Connection. Accompanied by: user's guide. Systems requirements: IBM PC or compatible; MPC Standard CD-ROM drive; DOS 3.30 or higher; 490 kb RAM; MS-DOS Extensions 2.1 or higher. Quarterly. Dagstidningar och veckotidningar, svenska: Svenska dagstidningar har ofta relativt begränsade arkiv på sina egna webbplatser. Men ett antal samarbetar när det gäller elektronisk arkivering. Mycket av de senare årens artiklar i de vanligaste svenska dagstidningarna hittar du i Mediarkivet respektive i Presstext. Skall du bara hänvisa till en viss tidnings webbplats kan du utgå från följande exempel: Västerbottens-Kuriren [online]. (Publiceringsdatum). Umeå: Mediehuset. (Hämtad: dag månad år) Dagens Nyheter. [online] (Publiceringsdatum). Stockholm: Bonnierkoncernen. (Hämtad: dag månad år) Veckans affärer. (Publiceringsdatum). Stockholm: Affärsförlaget. (Hämtad: dag månad år) 6.1b. Artiklar publicerade i elektroniska tidskrifter. Ett problem med att ange korrekt URL (webbadress) för en artikel kan vara att URLen blir väldigt lång ibland. Ett annat problem är hur du skall kunna ange exakt var i en viss artikel det du refererar till finns. När tidskrifterna använder sig av pdf-format för själva artiklarna är det lätt att ange vilka sidor det gäller - på samma sätt som om det vore en tryckt tidskrift - 3 ISSN utläses International Standard Serial Number och gör det lätt att identifiera t ex en tidskrift om det verkar finnas mer än en tidskrift med samma namn. Är inget obligatoriskt element i en referens. (Här kan man möjligen tänka sig att frasen "available from the Internet" är överflödig.)

7 7 eftersom pdf-formatet återger tidskriftsartikeln på samma sätt och med samma sidnumrering som i den tryckta förlagan. Många gånger kan artikeln finnas i både html- och pdf-format. Html-formatet är bra när du vill läsa artikeln direkt på datorskärmen. Men när du skall citera är i pdf-versionen du ser var i artikeln det du vill citera står. Långa URLar är givetvis inget problem om uppsatsen skall publiceras elektroniskt, men väl när uppsatsen skall publiceras i pappersform. I princip kan du alltid ange den URL som gäller för tidskriftens eller förlagets startsida, om det inte finns något bättre sätt. Det normala är att länka antingen till den URL som du ser att artikelns abstrakt har eller till den URL eller DOI som utgivaren anger att man skall använda. Ofta anger idag utgivarna själva hur du skall skriva referensen. I vissa fall går det även att länka direkt till artikeln egen unika URL. Detta gäller främst för tidskrifter som är fritt tillgängliga på webben. För tidskrifter som kräver prenumeration för access till hela artikeln gäller huvudregeln att ange URL för artikelns abstrakt. Exempel på referenser till artiklar: Hopkin, Karen (2001) The Risks on the Table. Scientific American. April Retrieved Mars 30, 2001 from Stone, Nan. "The globalization of Europe." Harvard Business Review. May-June 1989 [Cited 3 September 1990]. Costanza, Robert, Ralph D'Arge, Rudolf De Groot, Stephen Farber, Monica Grasso, Bruce Hannon, Karin Limburg, Shahid Narem, Robert V. O'Neill, Jose Paruelo, Robert G. Raskin, Paul Sutton& Marjan Van Den Belt. "The value of the world's ecosystem services and natural capital." Nature. 15 May 1997, vol 387, no.6230 [cited ], Web Specials section. Smith, Alastair G. "Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources." The Public-Access Computer Systems Review. Vol 8, no.3 (1997) [cited ] ISSN I de ovanstående referenserna har bara länken till respektive tidskrift tagits med. Nedan följer ett exempel där det finns mer information som kan tas med i referensen: Här finns information om tidskrift, volym, nummer, sidor, publiceringsdatum samt DOI för just denna artikel.

8 8 Använd den information som finns. Det är inte alltid den finns överst i ett abstrakt som i figuren ovan. Den kan finnas längst ner till höger på samma webbsida som abstraktet, eller på annan plats, men den finns oftast där. Och så här kan man skriva referensen i en litteraturlista: Zheng, J., et al. (2005) Ultrafast Dynamics of Solute-Solvent Complexation Observed at Thermal Equilibrium in Real Time. Science, vol.309(5739): [Åtkomst: ] 6.2. Andra dokument publicerade i form av webbsidor. I denna kategori hamnar en mängd dokument publicerade på webben eller tillgängliga via webben och som man når med hjälp av t ex Netscape, Internet Explorer eller någon annan webbläsare. 6.2a. Elektroniskt publicerad monografi (bok) Aminoff, Iwan T. (1914) "Det eröfrade landet (Invasionen)" (online) Stockholm: Åhlén & Åkerlund. Tillgänglig på webben via Projekt Runeberg: Filformat: HTML. [verifierad: ] Tacitus, Cornelius (?) Tacitus On Germany. Translated by Thomas Gordon from the 1910 edition, published by P F Collier & Son Company, New York. Tillgänglig via: ftp://ftp.sunet.se/pub/etext/gutenberg/etext01/tctgr10.txt. text-file. [verifierad: 30/3 2001] Också tillgänglig via Project Gutenbergs officiella hemsida CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed.2.1. [Dortmund, Germany] : WindSpiel, November 1994 [cited 10 February 1995]. Available: ftp://ftp.germany.eu.net/pub/books/carroll/. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [online]. 3rd ed. New York : John Wiley, 1984 [cited 3 January 1990]. Available from: DIALOG Informations Services, Palo Alto (Calif.). Miller, Allison. "Allison Miller's Home Page." Lkd. EKU Honors Program Home Page, at "Personal Pages." (11 Nov. 1995). 6.2c. Del av en elektroniskt publicerad monografi. Om din hänvisning gäller enbart en del av en bok, t ex ett eller några få kapitel, så bör det av texten och av litteraturlistan framgå att så är fallet. Jämför med hänvisning till kapitel i tryckt bok. Det är i princip bara det att du ska lägga till en länk och ett hämtdatum.

9 Filer från FTP (File Transfer Protocol) arkiv. Bruckman, Amy. "Approaches to Managing Deviant Behavior in Virtual Communities." ftp://ftp.media.mit.edu/pub/asb/papers/deviance-chi-94 (4 Dec. 1994) E-post. Hur man citerar e-postmeddelanden. Franke, Norman. "SoundApp " 29 April Personal . (3 May 1996) Citera en fil i sitt sammanhang på webben. Detta kan ibland vara väldigt svårt. Men om du ändå vill citera en webbsida så se till att efter bästa förmåga ta reda på så mycket information om webbsidan som möjligt. Och det är de vanliga sakerna du vill veta: Vem har skrivit sidan? Finns det en författare angiven? Vad heter sidan? Har den en titel? Finns det en rubrik eller titel överst på sidan. (Blanda inte ihop med titel-taggen i sidans html-kod.) När skrevs sidan och uppdateras den? Vanligen finns den upplysningen längst ner på sidan eller i närheten av uppgift om författare eller så kan ett publiceringsdatum finnas på en föregående sida. Vem är utgivare? Är det författaren eller någon annan person eller organisation? Vilken URL gör det enklast att hitta tillbaka till denna sida? Att det kan vara så svårt att skriva en korrekt referens till en webbsida beror delvis på att många som gör webbsidor bara glömmer bort att infoga den informationen. Eller så har de aldrig tänkt på att den information de glömmer att ta med faktiskt bara gör det enklare för folk att hitta tillbaka till deras webbsidor. 4 Exemepel: Miller, Allison. "Allison Miller's Home Page." Lkd. EKU Honors Program Home Page, at "Personal Pages." (11 Nov. 1995). Odsjö, Tjelvar (2003) Avelshägn för gråsäl i Forsmark. riksmuseets webbplats (åtkomst: 5 februari 2004). 4 Om man orkar och har lust så kan var och en av oss bidra till att förbättra situationen. Dels kan vi vara noggranna själva när vi gör webbsidor, dels kan vi försöka kontakta andra och påtala brister (vänligt). Dessutom kan vi givetvis avstå från att citera webbsidor som saknar nödvändig information om upphov.

10 10 Garman, Andrew ( ) History and evolution. In: Big Cats Online (åtkomst: 6 februari 2004) Bergman, Per (2003) Förslaget till ny kemikalielagstiftning en klar förbättring jämfört med i dag. Information från KEMI (online). Nr.3, sid. 3-4, Via Kemikalieinspektionens webbplats: under rubriken Trycksaker. Robertson, David (?) Virtual Frog Dissection Kit. Copyright 1994 by Lawrence Berkeley National Laboratory, 7. Oxford eller Harvard - olika citeringsstilar Det finns ett flertal olika citeringsstilar. Du kommer antagligen att stöta på begreppen Harvard- respektive Oxfordsystemet. Oxford-systemet Om du tillhör de som gärna använder dig av noter när du citerar, antingen längst ner på aktuell sida (sk fotnot) eller i slutet av varje kapitel - då hör du till de som använder Oxfordsystemet. Exempel Att det inte skadar att tänka efter före [1] är väl inte så dumt tänkt av Johansson som Och i fotnoten (numeriskt sorterad) ser det ut på följande sätt: [1] I stycke 3 på sidan 69 i: Johansson, M. (1993) "Det tänkvärda." Tidskrift för grunda tankar. 143(2), Harvard-systemet Om du istället föredrar att sätta in hänvisning till författare inom parentes i löpande text - då använder du Harvard-systemet för citering. Exempel Johansson (1993) antyder i sin artikel, på sidan 69, att det kanske inte skadar att tänka efter före. Och i referenslistan (alfabetiskt sorterad) kommer det då att se ut så här: Johansson, M. (1993) "Det tänkvärda." Tidskrift för grunda tankar. 143(2),

11 Mer om citeringsstilar Det finns många böcker om uppsatsskrivning. En del av dessa är generellt utformade medan andra utgår från en viss stil. Om du vill ha fullständig information om vad som gäller för en viss stil bör skaffa en manual för just den stil du är ute efter. Om du söker i bibliotekets katalog så kommer du att märka att det finns ganska många att välja bland. Många av dessa böcker innehåller mycket mer än bara information om hur du citerar och refererar. Här nedan hittar tips om ett antal webbplatser med mer information om ett antal citeringsstilar: American Psychological Association (APA) - Psykologi Chicago Manual of Style author-date system style Chicago Manual of style 16 th ed. online Finns via Album (du måste vara inloggad) Council of Biology Editors (CBE) - Biologi Guide till Harvardsystemet se under fliken Skriva på UmUB:s webb Guide till Oxfordsystemet se under fliken Skriva på UmUB:s webb ICMJE (Vancouver Style) - Medicin och biomedicin och biologi Se även Modern Language Association (MLA) - Moderna språk Turabian - Historia och humaniora Quick guide i Det finns idag, både för dokument i pappersform och elektroniska dokument, internationell standard. Standarden för tryckta dokument har beteckningen ISO 690: 1987 samt i svensk version SS (1989). Standarden för elektroniska dokument har beteckningen ISO 690-2:1997 samt ISO-SS 690-2:1998. Det är inte rimligt att varje person som skall skriva en enkel uppsats eller artikel skall behöva läsa dessa dokument. Ett skäl till att inte behöva läsa standarderna är att man vanligen som författare ändå måste rätta sig efter vilka krav på en artikels/uppsats utformning som beställaren har. (Beteckningen beställare använder jag här för att kunna inkludera alla från lärare till redaktörer av tidningar, böcker och tidskrifter i ett.) ii Många av exemplen i denna guide är skrivna på engelska. Vissa ord eller uttryck kan därför behöva bytas ut om referenslistan skall bifogas en svenskspråkig uppsats eller artikel. Många av exemplen har jag hämtat från Harnack & Kleppinger (1996). iii Ett givet undantag är dina lärare.

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet)

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) INSTRUKTIONER FÖR REFERENSHANTERING (Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) 2012-01-10 Katarina Ayton När du skriver en examination,

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality Lathund till PEP Databasen PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) innehåller 59 tidskrifter och 96 klassiska böcker inom psykoanalys. Dessutom innehåller PEP fulltext och redaktörskommentarer till

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek Karlstads universitetsbibliotek 2015 Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor

Läs mer

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA?

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? CITATTEKNIK VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? Du måste behärska detta på universitetet. Det är ett källkritiskt måste! Annars kan vem som helst ljuga om vad som helst utan att någon kan kontrollera det. Kolla t.ex.

Läs mer

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek EndNote X8 Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering

Läs mer

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011 1 Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliotek Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Elektroniska dokument

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Viktigt om informationssökning

Viktigt om informationssökning Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, vt 2016 Viktigt om informationssökning Sker

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Harvardmetoden. en liten lathund

Harvardmetoden. en liten lathund Harvardmetoden en liten lathund Thomas Rosén och Christina Grundström Industriell marknadsföring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Version 2010-08-25 Innehåll

Läs mer

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA Uppdaterad 2016-11-12 Registrera/publicera i DiVA En lathund för manuell registrering Registrera en publikation manuellt: 1. Sök i DiVA: http://ltu.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Informations- och artikelsökning

Informations- och artikelsökning 1 Informations- och artikelsökning Kort introduktion till UmUB:s webb och sökverktyg Innehåll Inledning... 2 Var börjar man?... 2 Val av databas(-er):... 2 HUVUDTIPS... 3 Umeå UB:s startsida:... 4 Logga

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, ht 2015 Innehåll Källkritik Vetenskapliga

Läs mer

Bygg ditt eget referensbibliotek

Bygg ditt eget referensbibliotek Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering och hantering

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 När man skriver ett skolarbete är det viktigt att man anger var man tagit informationen från. Anledningen till det är att andra personer

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se EndNote online T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se Idag går vi igenom: (Skapa konto i EndNote online) Hur EndNote online är uppbyggt Hämta in referenser

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

Referenshantering med Zotero Introduktion

Referenshantering med Zotero Introduktion Referenshantering med Zotero Introduktion Innehåll Om Zotero Att tänka på Installation Organisera ditt bibliotek Importera referenser Lägg in referenser manuellt Redigera referenser Etiketter (taggar)

Läs mer

Registrera/publicera i DiVA

Registrera/publicera i DiVA Registrera/publicera i DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser (t ex Web of Science, PubMed, Libris, EndNote) till DiVA istället för att registrera uppgifterna manuellt. För instruktioner

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

Att ange källor i ett skolarbete

Att ange källor i ett skolarbete Att ange källor i ett skolarbete Varför ange källor? Den som läser din text lättare ska få ta del av uppsatsen samt lära sig något från den. Det ska vara tydligt vad som är dina egna tankar och åsikter

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad Att tänka på innan du börjar Importera om möjligt referenser från en databas istället för att registrera uppgifter manuellt. Se Manual för att importera referenser - http://www.ub.umu.se/publicera/manualer

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Import från databaser till Mendeley

Import från databaser till Mendeley 2015-05-11 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till Mendeley Instruktioner för att importera referenser till Mendeley från flera av databaserna som tillhandahålls av Linköpings universitet.

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA 1 av 9 Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA Tänk på att:!! Innan du registrerar en publikation, sök i DiVA och kontrollera om den redan finns inlagd. Om publikationen

Läs mer

Guide för referenshantering

Guide för referenshantering Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Ingrid Engdahl Anna Westberg Broström Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen PM Barn- och ungdomsvetenskap Vårterminen

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Formalia Enkäter Öppna föreläsningar Stöd via sociala medier facebook.com/peter.t.ryden

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer