IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA"

Transkript

1 IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad:

2 2

3 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek Inledning... 5 Kontrollera om publikation redan är registrerad i DiVA... 5 Kontrollera språk efter import... 5 Exportera poster ur andra databassystem för import i DiVA... 6 Dra-och-släpp-registrering av artikel... 6 Importera xml-filen till DiVA... 7 Exportera post från PubMed... 8 Hämta PuBMedID... 8 Importera till DiVA... 9 Exportera post ur Scopus... 9 Importera till DiVA från Scopus Exportera en post från en tidskrift Några exempel på export av poster från en tidskrift Knapp med texten Export Länk med texten Export Citation for this Article Länk med texten Download to Citation Manager Länk med texten Export Citation Exportera poster från Libris Ändra i formatet efter nedladdning av fil Importera till DiVA från Libris Bristfällig export och import Libris och DiVA

4 4

5 Inledning Linköpings universitetsbibliotek Registrera en post i DiVA kan göras enklare och öka kvalitén genom att använda exportfunktionen i olika databaser och importfunktionen i DiVA. Detta dokument beskriver de mest förekommande exportfunktionerna i de olika databassystemen och importfunktionen i DiVA. Kontrollera om publikation redan är registrerad i DiVA Kontrollera först om publikationen redan finns i DiVA. Linköping University Electronic Press importerar varje vecka poster från Web of Science (WoS), vilket betyder att din publikation kan finnas i DiVA. Kontrollera språk efter import En post som importeras i DiVA, oavsett från vilket databassystem, är standardspråket satt till engelska. Om den importerade publikationen är på svenska eller annat språk än engelska, ändra språket för publikationens titel, abstract och nyckelord till korrekt språk. 5

6 Exportera poster ur andra databassystem för import i DiVA Dra-och-släpp-registrering av artikel Den nya tjänsten dra och släpp-registrering av en artikel är utarbetad så att minimalt med manuellt arbete behöver utföras efter import av en post till DiVA och tjänsten skapar en xmlfil för import i DiVA. Med hjälp av vår personaldatabas kontrolleras organisationstillhörighet och LIU-ID och dessa uppgifter läggs till i xml-filen. Den enda uppgift som måste läggas till manuellt är Nationell ämneskategori. 1. Dra och släpp en pdf-fil, som innehåller en DOI-länk i fältet enligt bild 1 nedan. Använd med fördel förlagets originalfil. 2. Ibland kan DOI även ingå i en direktlänk till sidan med artikeln och i dessa fall visas två länkar som illustreras enligt bild 2. Klicka på DOI-länken med röd ram för att gå vidare. Normalt ska det finnas endast en DOI-länk i pdf-filen 3. Slutresultatet efter dra-och-släpp visas enligt bild 3. Om det finns fler personer med t.ex. samma namn men olika organisationstillhörighet måste rätt person väljas (siffran 1, bild 3). 4. Fyll i din e-postadress (siffran 2, bild 3). 5. Klicka på knappen för att skapa och skicka en xml-fil (siffran 3, bild 3). 6. Spara ned filen på hårddisken för import i DiVA. Bild 1. Dra och släpp en pdf-fil i rutan. Bild 2. Två länkar med DOI. 6

7 Bild 3. Välj rätt författare om flera finns med samma namn, ange e-post och skicka xml-fil. Importera xml-filen till DiVA 1. Logga in i DiVA och i startmenyn klicka på länken med den gröna texten Importera uppgifter om publikation (röd ram, bild 4). 2. Ett nytt fönster visas (bild 5). Klicka på Importera poster från externa databaser (röd ram, bild 5) 3. En dialogruta visas enligt bild 6. Välj formatet MODS V3 (röd ram, bild 6). 4. Hämta den sparade xml-filen för import (blå ram, bild 6). 5. Klicka på knappen Importera (grön ram, bild 6). 6. När importen är klar visas en klickbar länk i röd text (bild 7). Klicka på länken för att kontrollera posten, lägga till Nationell ämneskategori och slutligen publicera posten. Bild 4. Importera uppgifter om publikation. Bild 5. Välj Importera från externa databaser. 7

8 Bild 6. Välj format, hämta xml-fil och klicka på knappen Importera Bild 7. Den importerade filen visas som en klickbar länk. Exportera post från PubMed Hämta PuBMedID Den enklaste exporten från en extern databas är från PubMed, där importen sker direkt i DiVA enbart med hjälp av ett ID-nummer. 1. Leta fram posten i PubMed som ska importeras till DiVA. 2. Strax under abstract finns ett antal siffror med texten PMID framför siffrorna (bild 8, röd ram). Markera siffrorna enligt bild 1 och kopiera (Ctrl+C). Bild 8. PubMedID markerat i posten. 8

9 Importera till DiVA 1. Logga in i DiVA och i startmenyn klicka på länken med den gröna texten Importera uppgifter om publikation (Bild 4 ovan). 2. Klicka på Importera poster från externa databaser. Ett nytt fönster visas (bild 5 ovan, röd ram). 3. Klistra in siffrorna i fältet PubMedID enligt bild 9 (Ctrl+V). 4. Klicka på knappen Importera (bild 9). 5. När posten är importerad visas den som klickbar länk i nytt fönster (bild 7 ovan). 6. Posten måste kompletteras med information som saknas. Klicka på länken för att öppna posten. Kontrollera att all metadata är importerad i posten och komplettera metadata som saknas samt: Lägg till organisationstillhörighet för samtliga författare. Lägg till LiU-ID för författare anställda vid LiU. Lägg till Nationell ämneskategori på minst nivå 2 helst på nivå Kontrollera att DOI-länken ligger i rätt fält (DOI). Om fältet för URL innehåller text t.ex. DOI ska texten tas bort. DOI ska endast finnas i fältet för DOI-länk. Bild 9. Importera posten. Exportera post ur Scopus Exporten från Scopus är enkel och det är möjligt att med hjälp av sitt Scopus författare-id leta fram alla sina artiklar och exportera antingen samtliga eller ett urval av dem. 1. När sökningen är utförd markera antingen hela sökresultatet genom att klicka på rutan All (siffran 1, bild 10) eller klicka i respektive kryssruta för de poster som ska exporteras. 2. Klicka därefter på Export i menyraden (siffran 2, bild 10). 3. En dialogruta öppnas för val av format och vilken information som ska exporteras (bild 10). 4. Välj BibTex eller RIS som exportformat. I detta exempel är formatet BibTex valt (siffran 3, bild 10). 5. Välj Citation and abstract information ur listan (siffran 4, bild 10) 6. Klicka därefter på knappen Export (röd ram, bild 10). 7. En dialogruta öppnas för att spara ned filen (bild 11) för att spara ned filen på hårddisken 8. Filen kan nu importeras i DiVA. 9

10 Bild 10. Välj format och exportinformation ur Scopus. Bild 11. Spara ned filen på hårddisken. 10

11 Importera till DiVA från Scopus Linköpings universitetsbibliotek 1. Logga in i DiVA och i startmenyn klicka på Importera uppgifter om publikation (Bild 4 ovan). 2. Klicka på Importera poster från externa databaser (bild 5, röd ram). Ett nytt fönster visas (bild 12). 3. Välj formatet BibTex (röd ram bild 12), leta fram filen som ska importeras genom att klicka på Bläddra (blå ram bild 8) och klicka därefter på Importera (grön ram, bild 12). 4. När posten är importerad visas den som en klickbar röd länk (bild 13). Klicka på länken för att öppna posten. 5. Posten måste kompletteras med information som saknas. Kontrollera att all metadata är importerad: Antal sidor. Ingår i bok om det är ett kapitel i bok. Lägg till organisationstillhörighet för samtliga författare. Lägg till LiU-ID för författare anställda vid LiU. Lägg till Nationell ämneskategori på minst nivå 2, helst på nivå 3. Bild 12. Välj format och fil för import till DiVA. Bild 13. BibTex-filen importerad till DiVA och visas som en klickbar länk. Exportera en post från en tidskrift Exportfunktionerna skiljer sig åt mellan de olika tidskrifterna/förlagen och benämningen export är inte genomgående. Elsevier har en knapp överst på hemsidan med texten Export medan flertalet tidskrifter kallar exporten för Download citation eller Export citation for this article. Sammantaget för dessa är att det är möjligt att ladda ned en fil i olika format t.ex. RIS eller BibTex, som är de två vanligaste formaten som kan användas vid import till DiVA. Vid export av metadata finns möjlighet att välja med eller utan abstract. Välj alltid att ta med abstract. Ju fler uppgifter som går att importera desto kvalité på posten, högre synlighet och bättre sökbarhet. 11

12 Några exempel på export av poster från en tidskrift Knapp med texten Export Elsevier har en knapp med texten Export för all export av poster ur de olika tidskrifterna för import i DiVA. 1. Klicka på Export (röd ram, bild 14). 2. Välj formatet BibTex (blå ram, bild 14). 3. Under rubriken Content, välj Citation and Abstract (brun ram, bild 14). 4. Klicka på knappen Export. 5. En dialogbox visas med möjlighet att spara filen på disken (bild 15). 6. Döp filen till lämpligt namn och spara filen på disken. 7. Filen är nu klar att importeras i DiVA. Bild 14. Export från en tidskrift utgiven av Elsevier. 12

13 Bild 15. Spara fil på disk. Länk med texten Export Citation for this Article Detta exempel är hämtat från Wiley Online Library. Länken finns oftast i den högra kolumnen. 1. Klicka på länken Export Citation for this Article. 2. En dialogruta visas (bild 16). 3. Välj formatet BibText. 4. Som Export Type välj Citation & Abstract. 5. En dialogruta visas för att spara ned filen (bild 15 ovan). 6. Döp filen till lämpligt namn och spara filen på disken. 7. Filen är klar att importeras i DiVA. Bild 16. Exempel på export från Wiley Online Library. Länk med texten Download to Citation Manager 1. Tidskriften Pediatrics lösning för export sker i flera steg men i gengäld finns det mer exportformat att välja mellan. 2. Öppna artikeln som ska exporteras. 3. När artikeln visas, välj Download to citation manager under rubriken Services (bild 17). 4. En ny sida visas med rubriken Download to Citation Manager (bild 18). 5. Välj formatet BibTex under rubriken Citation Manager Formats. 13

14 6. BibTex-formatet visas därefter som text i webbläsaren (bild 19). 7. Markera texten och kopiera (Ctrl+C). 8. Öppna Anteckningar/Notepad och klistra in texten (Ctrl+V). 9. Spara ned som fil och istället för.txt ändra till.bib. 10. Filen är klar för import i DiVA. Bild 17. Välj Download to citation manager. Bild 18. Välj format (bilden beskuren). Bild 19. BibTex-formatet visas som text i webbläsaren. Här är texten markerad för kopiering (bilden beskuren). 14

15 Länk med texten Export Citation Nedanstående exempel är hämtat från tidskriften Journal of Pediatrics och visar på ytterligare en annorlunda exportfunktion med standardformatet RIS. 1. Klicka på Länken Export Citation (röd ram bild 20). 2. En dialogruta öppnas (bild 21). 3. Under rubriken Options, klicka Citation + Abstract (röd ram i bild 21). Det är viktigt att få med även abstract och så mycket uppgifter som möjligt om publikationen. 4. Klicka sedan på knappen Export. 5. En dialogruta visas för val att spara ned filen (bild 22). Namnge filen och spara ned den på hårddisken. 6. Filen är nu klar att importera i DiVA. Bild 20. Exportera fil. Bild 21. Välj Citation + Abstract. 15

16 Bild 22. Namnge och spara ned filen på hårddisken. Exportera poster från Libris Poster med publikationstypen Bok, Kapitel i bok, Antologier och Bok/Konferensmaterial kan exporteras ur Libris och importeras i DiVA. Om en post finns i Libris, men inte i DiVA, sparas mycket tid på att importera en post ur Libris istället för att registrera posten från grunden i DiVA. Med export ur Libris får vi en post i DiVA med hög kvalité eftersom mycket av registrering redan är gjord i Libris. Posten behöver dock kompletteras efter import från Libris. Efter importen måste saknad metadata bl.a. organisationstillhörighet, LiU-ID och Nationell ämneskategori läggas till. 1. Gå till Libris (libris.kb.se) och leta fram posten som ska exporteras. 2. I träfflistan, klicka på titeln för posten som ska exporteras. 3. Klicka sedan på knappen med texten Skapa referens (röd ram i bild 23). 4. Välj formatet RIS (röd ram bild 24). 5. En dialogruta visas för att spara ned filen på disken (bild 25). Namnge filen och spara ned den på lämpligt plats på disken. Bild 23. Klicka Skapa referens för export ur Libris. 16

17 Bild 24. Val av format. Bilden är beskuren. Bild 25. Spara ned filen på disken. Ändra i formatet efter nedladdning av fil Om publikationstypen i Libris är Kapitel i bok visas sidintervall på samma rad inte som separata fält (bild 26, röd ram). Det betyder att sidintervallet inte kommer att importers till DiVA. Med en liten justering i den nedladdade filen kan detta åtgärdas. 1. Öppna filen i Anteckningar. 2. Istället för VL ändra till SP (Start Page). 3. Ställ markören efter sista sidangivelsen, i detta fall 43 på raden och gör en radmatning. 4. Skriv EP (End Page), gör två mellanslag, lägg till ett bindestreck och därefter ett mellanslag och skriv sidangivelsen (i exemplet 43). I raden ovan ta bort bokstaven S, den efterföljande punkten, bindestrecket och sista sidangivelsen som är 43 i detta exempel. 5. Spara filen. 6. Efter justering ska texten se ut som i bild 27, röd ram. 17

18 7. Filen är nu klar för import i DiVA. Bild 26. Exportresultatet ur Libris. Bild 27. Formatet efter justering. Importera till DiVA från Libris 6. Logga in i DiVA och i startmenyn klicka på Importera uppgifter om publikation (Bild 4 ovan). 7. Klicka på Importera poster från externa databaser (bild 5, röd ram). Ett nytt fönster visas (bild 28). 8. Välj formatet RIS (röd ram, bild 28), leta fram filen som ska importeras genom att klicka på Bläddra (blå ram, bild 28) och klicka därefter på Importera (grön ram). 9. När posten är importerad visas den som en klickbar länk i röd text på en ny sida (bild 13 ovan). 10. Klicka på länken för att öppna posten. Kontrollera att all metadata är importerad: Antal sidor. Ingår i bok om det är ett kapitel i bok. Lägg till organisationstillhörighet för samtliga författare. Lägg till LiU-ID för författare anställda vid LiU. Lägg till Nationell ämneskategori på minst nivå 2, helst på nivå 3. 18

19 Bild 28. Välj format, leta fram fil och importera posten. Bristfällig export och import Libris och DiVA Observera att exporten ur Libris och importen till DiVA av formatet RIS är ofullständig. Vid import i DiVA anges språket på publikationens titel till engelska som förvalt värde. Om titeln är på svenska måste språket ändras till svenska eller annat språk om annat än svenska eller engelska. Raderna med texten PB i formatet RIS ska egentligen innehålla information om förlaget inte boken där kapitlet ingår i. Detta fel uppstår om publikationstypen i Libris är Kapitel i bok. Förlag måste därför fyllas i manuellt i DiVA. Om publikationstypen i Libris är Bok visas förlaget korrekt och importen fungerar i DiVA. Raden med JF, som innehåller titeln på boken, där kapitlet ingår i, importeras inte i DiVA. Även detta fält måste fyllas i manuellt i DiVA efter import. Redaktörernas namn kräver också manuell åtgärd i DiVA (om uppgift finns). 19

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2013-06-11 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Endast publicerat material skall registreras. Följande

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA 2012-04-23 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Sid 1 (7) referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: ISI, PubMed XML, EndNote XML, MODS v.3,

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2009-03-09 http://diva.ub.uu.se/helpdesk Följande format accepteras av DiVA: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote Referer Format, MODS V3, BibTex, BibLatex, RIS

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA 1 Importera referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA Uppdaterad 2016-11-12 Registrera/publicera i DiVA En lathund för manuell registrering Registrera en publikation manuellt: 1. Sök i DiVA: http://ltu.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen

Läs mer

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad Att tänka på innan du börjar Importera om möjligt referenser från en databas istället för att registrera uppgifter manuellt. Se Manual för att importera referenser - http://www.ub.umu.se/publicera/manualer

Läs mer

Om publikationen inte är registerad: Registrera den enligt nedan.

Om publikationen inte är registerad: Registrera den enligt nedan. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2014 11 26) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Import av referenser från bibliotekets databaser

Import av referenser från bibliotekets databaser Import av referenser från bibliotekets databaser 140630 Granska referensen! Det är viktigt att det blir rätt när du ska använda referenserna i dina texter så tänk på att det ibland finns fel i referenserna

Läs mer

Importera från PubMed till DiVA

Importera från PubMed till DiVA Importera från PubMed till DiVA Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Ja: Ändra i den befintliga registreringen om du vill redigera eller komplettera

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad

Manual för manuell publicering i DiVA Uppdaterad Att tänka på innan du börjar Importera om möjligt referenser från en databas istället för att registrera uppgifter manuellt. Se Manual för att importera referenser i DiVA - http://www.ub.umu.se/publicera/forskningspublikationer/importera-till-diva

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Registrera/publicera avhandling (sammanläggningsavhandling)

Registrera/publicera avhandling (sammanläggningsavhandling) Registrera/publicera avhandling (sammanläggningsavhandling) Inför spikningen ska både avhandlingens delarbeten (artiklar och manuskript) och ramberättelsen (kappan) registreras i DiVA. Registreringen sker

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA 1 av 9 Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering/publicering i DiVA Tänk på att:!! Innan du registrerar en publikation, sök i DiVA och kontrollera om den redan finns inlagd. Om publikationen

Läs mer

Registrera/publicera i DiVA

Registrera/publicera i DiVA Registrera/publicera i DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser (t ex Web of Science, PubMed, Libris, EndNote) till DiVA istället för att registrera uppgifterna manuellt. För instruktioner

Läs mer

Import från databaser till Mendeley

Import från databaser till Mendeley 2015-05-11 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till Mendeley Instruktioner för att importera referenser till Mendeley från flera av databaserna som tillhandahålls av Linköpings universitet.

Läs mer

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar 2013-02-05 Karlstads universitetsbibliotek Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar Import av referenser från American Chemical Society Gör en sökning i ACS. Markera relevanta poster.

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek EndNote X8 Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Registrera forskningspublikation i DiVA

Registrera forskningspublikation i DiVA Registrera forskningspublikation i DiVA Om möjligt, importera uppgifter från en databas istället för att registrera manuellt. Det går att importera från många olika databaser. Se manual om att importera

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Referenshantering med EndNote X6

Referenshantering med EndNote X6 Referenshantering med EndNote X6 Innehåll Vad är EndNote?... 2 Hur får jag tillgång till programmet?... 2 Tekniska krav... 2 Skapa ett EndNote bibliotek... 2 Importera referenser... 3 PubMed... 3 Web of

Läs mer

Bygg ditt eget referensbibliotek

Bygg ditt eget referensbibliotek Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering och hantering

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Lathund för uppsatsadministratörer

Lathund för uppsatsadministratörer 1 Lathund för uppsatsadministratörer godkänn publicering av uppsatser/examensarbeten från Stockholms universitet i DiVA Ansvaret för studentuppsatser i DiVA ligger hos institutionerna. Om du som DiVA-administratör

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA Allmän information om publicering av doktorsavhandlingar: http://www.ub.umu.se/publicera/avhandlingar Manualen kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek Karlstads universitetsbibliotek 2015 Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor

Läs mer

Lathund för uppsatsadministratörer

Lathund för uppsatsadministratörer Lathund för uppsatsadministratörer godkänn publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Det är nu möjligt att arkivera uppsatser digitalt i DiVA! Kontakta universitetsarkivet univark@uadm.uu.se

Läs mer

Vanliga frågor för forskare

Vanliga frågor för forskare Vanliga frågor för forskare Om registreringen Vad skall registreras i DiVA? Ska jag (kan jag?) registrera publikationer från tidigare anställningar? Kan jag hämta in uppgifter om min publikation från andra

Läs mer

Lathund för studenter

Lathund för studenter Lathund för studenter publicera och arkivera studentuppsatser/examensarbeten i publikationsdatabasen Gör så här: 1. Logga in i publikationsdatabasen http://ltu.diva-portal.org/login med universitetskontot

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

Publicera och registrera uppsats (examensarbete) i DiVA

Publicera och registrera uppsats (examensarbete) i DiVA 2016-04-01 Lathund för studenter Publicera och registrera uppsats (examensarbete) i DiVA Enligt ett Högskolebeslut, Rutiner och ansvarsförhållanden för självständigt arbete (examensarbete) vid Högskolan

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Handledning för uppsatsregistrering i DiVA

Handledning för uppsatsregistrering i DiVA Handledning för uppsatsregistrering i DiVA Fyll i uppgifterna om uppsatsen/examensarbetet enligt följande. Var noga du som student ansvarar själv för att uppgifterna blir rätt ifyllda. Läs anvisningarna!

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Hämta via databaser Se Hämta referenser från databaser.

Hämta via databaser Se Hämta referenser från databaser. Guide till RefWorks Denna guide beskriver kort hur du kommer igång med RefWorks, hur du importerar referenser till RefWorks, delar dina referenser med andra samt hur du refererar och skapar referenslistor.

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

EndNote X5 en kortfattad introduktion

EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek... 3... 3 Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Hämta via databaser Pröva några olika databaser. Se Hämta referenser från databaser.

Hämta via databaser Pröva några olika databaser. Se Hämta referenser från databaser. RefWorks Miniguide Skapa ett RefWorks-konto 1. Gå till bibliotekets webbplats: www.bibl.liu.se 2. Citera och referera 3. RefWorks 4. Skapa ett konto/logga in 5. Gå till RefWorks login center 6. Sign up

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Guide till New RefWorks

Guide till New RefWorks Guide till New RefWorks Version 4 2017-05-12 Innehåll Lägga in referenser i New RefWorks... 1 Importera dina referenser från RefWorks Legacy... 1 Direktexportera referenser från databaser (bl.a. från bibliotekets

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Att hämta organisationers publikationsposter ur DiVA

Att hämta organisationers publikationsposter ur DiVA Att hämta organisationers publikationsposter ur DiVA Ulf Kronman, 2011-08- 08. Version 1.0 Följande guide beskriver hur man kan ladda ned kompletta publikationsposter i så kallat CSV- format 1 för organisationer

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2015

Umeå Universitetsbibliotek Mars, 2015 Kort manual på svenska. För en engelsk utförligare manual se hjälpfunktion i programmet. Quick guide in Swedish. For an English more detailed user guide see the help function in the program. På UmUB:s

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Registrera konstnärlig output i DiVA. Uppdaterad

Registrera konstnärlig output i DiVA. Uppdaterad Registrera konstnärlig output i DiVA Uppdaterad 2017-10-27 Allmän information om konstnärlig output Konstnärliga publikationer/produktioner bedöms av Filosofisk fakultetsnämnds konstnärliga utskott. Granskning

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Sida 1 (8) Import från HippoHov Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Arbetsgång... 3 Placera filerna i en mapp på lämplig disk.... 3 Installera... 3

Läs mer

RefWorks user guide för studenter

RefWorks user guide för studenter RefWorks user guide för studenter 1. Skapa ett användarkonto i RefWorks Öppna RefWorks startsida (http://www.refworks.com/) och klicka på Login. Klicka på Sign up for a New Account, fyll i uppgifterna

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett eget EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Skapa en ny stil 5. Ta bort fältkoder

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1. Skapa ett EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Ta bort fältkoder 5. Skapa en ny stil

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

E-spikning/e-publicering av doktorsavhandlingar i GUPEA

E-spikning/e-publicering av doktorsavhandlingar i GUPEA 1 E-spikning/e-publicering av doktorsavhandlingar i GUPEA Detta dokument innehåller anvisningar för e-spikning och e-publicering av doktorsavhandlingar. Support för registreringen i GUPEA ges av Digitala

Läs mer

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X6 Innehåll

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X6 Innehåll Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X6 Innehåll 1. Skapa ett eget EndNote-bibliotek 2. Import av referenser 3. Använd EndNote för citering i Word-dokument 4. Skapa en ny stil 5. Ta bort fältkoder

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

Uppdaterad Registrera studentuppsats i DiVA

Uppdaterad Registrera studentuppsats i DiVA Uppdaterad 2017-02-15 Registrera studentuppsats i DiVA Gör så här: 1. Skapa omslag: Börja med att gå till http://www.ltu.se/ltu-cover för att skapa ett omslag till din studentuppsats. 2. Logga in i DiVA:

Läs mer

Att hålla sig uppdaterad

Att hålla sig uppdaterad Att hålla sig uppdaterad med hjälp av RSS Vad är RSS? RSS är ett tidsbesparande sätt att prenumerera på uppdateringar. Istället för att surfa runt till var och en av dina favoritsidor kommer uppdateringarna

Läs mer

Skapa fil som ska exporteras

Skapa fil som ska exporteras Funktionen Importera förälder används för att läsa in förälder för elever i Skola24. Importen sker genom att en fil innehållande elev och dess förälder läses in via Skola24 webbgränssnitt. De elever som

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera dataöverföringar Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera dataöverföringar...4

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor Export till SAM Internet 2017 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer