Nyhetsbrev från Kanslistöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Kanslistöd"

Transkript

1 Nyhetsbrev från Kanslistöd februari 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Enkät om gemensamma system och Svenska kyrkans Kanslistöd... 1 Organisationsregistret... 2 Registrering av Kontaktperson IT... 2 KOB... 3 Verksamhetsstatistik... 3 Avtal med Telia om Kyrknätet förlängt... 3 Information om insamling av uppgifter i fastighetsenkät i samband med ekonomisk redogörelse avseende bokslutsåret Om Kanslistöd... 5 Kanslistöds ordinarie öppettider... 6 Stängt på knappval 2 under februari... 6 Vilka har fått detta brev... 6 Enkät om gemensamma system och Svenska kyrkans Kanslistöd I nästa vecka (v.7) skickas en enkät ut till ca 800 slumpvis utvalda personer som använder de gemensamma administrativa systemen (Kbok2003, KOB, Organisationsregistret, e-postsystemet) samt är kunder hos Kanslistöd. Syftet med enkäten är att undersöka om systemen och Kanslistöd uppfyller de behov som finns i Svenska kyrkan. Undersökningen görs av fristående forskare och de som svarar på enkäten kommer att behandlas helt anonymt. Resultatet av undersökningen beräknas vara klart i slutet av maj. Nyhetsbrev februari 2007 från Kanslistöd Sida 1

2 Organisationsregistret Påminnelse om registreringar och protokollsunderlag Vi vill påminna de församlingar och samfälligheter som efter 2005 års val ännu inte har registrerat kompletta uppgifter om kyrkonämnd och kyrkoråd i Organisationsregistret samt styrkt detta med protokollskopia, att snarast göra detta. Vi vill också påminna om att registrera och skicka in protokollskopia på eventuella förändringar som sker i kyrkoråd och kyrkonämnder under mandatperioden. T.ex. nya ledamöter, ordförande och firmateckningsregler. Detta gäller även direktvalda kyrkoråd. Vidimerade underlag skickas till: Kyrkostyrelsen, Organisationsregistret, Uppsala. Registrering av Kontaktperson IT Med virusattacken mot Kyrknätet i färskt minne, vill vi poängtera vikten av att varje samfällighet och församling med egen ekonomi registrerar funktionen Kontaktperson IT i Organisationsregistret. Idag saknas uppgifter helt för drygt 300 enheter vilket är ett problem. Vid tillfällen som exempelvis virusattacker är det oerhört viktigt att vi snabbt kan komma i kontakt med någon på enheten, med vars hjälp vi kan utföra akuta åtgärder för att minimera skadan inom enheten, men även för att minimera risken för spridning ut mot andra enheter inom Kyrknätet. Viktigt är också att telefonnummer och e-postadresser registreras, förutom namn. Ganska många har idag enbart registrerat namn (som dessutom saknas i det globala adressregistret), vilket alltså inte är tillräckligt. Alltså - vänligen se över uppgifterna om Kontaktperson IT i Organisationsregistret. Se Handboken för Organisationsregistret för registreringsintruktioner. Mer information om funktionen Kontaktperson IT finns på Organisationsregistrets sida på Kyrknätet Nyhetsbrev februari 2007 från Kanslistöd Sida 2

3 KOB Vid revision och avstämning av kollektböckerna används rapporten Avstämningslista kollekter. (inga rapporter skickas längre ut från kyrkokansliet i Uppsala). Samma rapport kan också enkelt användas för att kontrollera så att alla riks- och stiftskollekter samt församlingskollekt nationell organisation har blivit attesterade och utbetalda. Välj då Kollekttyp: Förskollekt nationell org, Rikskollekt, Stiftskollekt och Summering: Per status. Verksamhetsstatistik Om tre veckor, onsdagen den 28:e februari 2007, är det sista dag för redovisning av verksamhetsstatistiken. Vänligen redovisa statistiken före dess. Verksamhetsstatistiken redovisas på Kyrknätssidan: välj redovisa verksamhetsstatistik, nästa, logga in Inrikes och använd de inloggningsuppgifter som skickats ut till er via e-post. Har ni frågor om eller problem med formuläret, kontakta Svenska kyrkans Kanslistöd, telefon: och välj knappval 3, e-post: För frågor angående innehållet i formuläret, skriv till eller kontakta Erika Willander, telefon: eller Anna Larsson, telefon Avtal med Telia om Kyrknätet förlängt Svenska kyrkan har förlängt avtalet med Telia om driften av de centrala delarna av Kyrknätet Avtalet innebär väsentliga förbättringar för att höja kvalité och tillgänglighet i de tjänster Telia levererar. I förlängningen av avtalet ingår bl a att väsentliga förbindelser till e-post, kbok och Internet blir alla dubblerade och får höjd kapacitet. Enheter ute i landet som idag använder ISDN för att ansluta till Kyrknätet kommer att bli kontaktade och Nyhetsbrev februari 2007 från Kanslistöd Sida 3

4 få erbjudande om att få byta till bredbandsföbindelser. Enheter i Svenska kyrkan kan kontakta Telia angående bredbandsförbindelser på telefon eller till vår kontaktperson hos Telia Niklas Lundberg som har adress: Information om insamling av uppgifter i fastighetsenkät i samband med ekonomisk redogörelse avseende bokslutsåret 2006 Vid årets insamling av den ekonomiska redogörelsen avseende år 2006 för församlingar och samfälligheter kommer en särskild del att utgöras av en fastighetsenkät, ett elektroniskt frågeformulär för varje kyrka. Fastighetsenkäten ska vara besvarad och insänd till Statistiska centralbyrån samtidigt med resterande del av den ekonomiska redogörelsen, senast fredagen den 4 maj. Fastighetsenkäten innehåller frågor om byggnadsegenskaper, installationer såsom stöldskydd och brandlarm, tillgänglighet för funktionshindrade, användning av kyrkobyggnaden och kyrkorummet, nuvarande och planerad användning, vård- och underhållsplaner samt begravningsplatser. Grunduppgifter om kyrkorna och alla andra uppgifter som under årens lopp samlats in i utjämningssystemet samt det under 2003 uppdaterade begravningsplatsregistret, kommer att vara förifyllda i enkäterna, med möjlighet till ändring om de skulle vara felaktiga. I enkäten kommer det till de flesta frågorna att finnas tabeller med flera svarsalternativ, varav ett skall klickas för. Uppgifterna i excelarket om vård- och underhållsplanerna, som de enheter har fyllt i som sökt kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, för år 2008, kommer att finnas förifyllda i fastighetsenkäten. Det ställs i enkäten även frågor som rör verksamhetsstatistik, detta är en engångsföreteelse och hänför sig främst till att en kartläggning f n sker i samband med det nationel-a projektet Differentierad användning och förvaltning av kyrkobyggnader, DAK. Den information som samlas in utgör också underlag för förberedelse inför diskussioner och förhandlingar med staten om fortsatt erhållande av kyrkoantikvarisk ersättning efter år Fastighetsenkäten kommer att samlas in elektroniskt och församlingar och samfälligheter kommer att logga in sig på SCB:s server för att fylla i blanketten, utan att behöva ladda hem några excelfiler till sin dator. Detta system användes Nyhetsbrev februari 2007 från Kanslistöd Sida 4

5 även vid insamlingen av löner i kyrkan i november 2006, sedan dess har SCB underlättat utskriften av blanketten. Bokslutsenkäten i den ekonomiska redogörelsen utgörs liksom tidigare av ett elektroniskt excelformulär som ska laddas hem till den egna datorn. Svenska kyrkan, kyrkokansliet, bygger f n en databas, Svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister, där uppgifter kommer att samlas om samtliga kyrkor och begravningsplatser i Sverige, vad avser vård- och underhållsplaner, inventarieförteckningar, nyttjandegrad m m. På sikt är även tanken att kunna erbjuda möjligheten att samla samtliga byggnader som finns inom Svenska kyrkan i databasen. All information som samlas in i fastighetsenkäten kommer att föras in i kyrkobyggnadsregistret. Till varje kyrka finns också en länk till all information som finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Den 19 februari kommer excelformuläret och fastighetsenkäten att finnas tillgängliga som PDF-filer med endast frågorna, utan förifyllda uppgifter för respektive enhet, under webbadressen: Den 15 mars sänds följebrev med ID och lösenord samt internetadresser för den ekonomiska redogörelsens del 1, bokslutsblanketten och del 2, fastighetsenkäten ut till samtliga församlingar och samfälligheter som utgör egna ekonomiska enheter. Lämna gärna redan från början uppgiften att fylla i fastighetsenkäten till den som har kunskaper för att fylla i den, så slipper ni komma i tidsnöd inför den sista inlämningsdagen. Vi hoppas att ni har förståelse för att denna insamling är viktig för hela Svenska kyrkans fortsatta arbete med kyrkobyggnaderna och på sikt även för de övriga byggnaderna samt de ekonomiska uppgifternas nödvändighet för vårt utjämningssystem. Tack på förhand! Ekonomi- och finansavdelningen Om Kanslistöd På Kanslistöds telefonnummer svarar just nu fem medarbetare på frågor som rör Svenska kyrkans gemensamma administrativa system, t ex Kyrknätet, Kyrkobokföring, Organisationsregistret och Kyrkkontot. Vi svarar både Nyhetsbrev februari 2007 från Kanslistöd Sida 5

6 på teknik- och regelverksfrågor: Helena Vilminko, Linnea Edlund, Malin Wrigstad, Elisabet Andersson, Oscar Björnhag och Lotta Nyström - samordnare. Se även vår hemsida Kanslistöds ordinarie öppettider Mån-tors 9-12 samt Fre 9-12 Dag före helgdag öppet 9-12 Helgdagar stängt Stängt på knappval 2 under februari Ons-Tors 14-15/2 Stängt för planering Mån 26/2 Stängt för utbildning (knappval 3 tekniska frågor har öppet som vanligt dessa dagar) Vilka har fått detta brev Vi har använt oss av organisationsregistret för att göra detta utskick. Utskicket går alltså till alla stift, samfälligheter och församlingar som har lagt in sin e- postadress i Organisationsregistret. Utskicket går även till sändlistorna för Sakkunniga i kyrkobokföringsfrågor samt Kontaktperson IT som registrerat sin e- postadress i Organisationsregistret. Ni hittar Nyhetsbreven på den här sidan under länken Nyhetsbrev Nyhetsbrev februari 2007 från Kanslistöd Sida 6

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd December 2009 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Lansering av Kbok2003 version 4.1... 2 Windows Vista/Windows

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Maj 2010 Innehållsförteckning Fel marginal på rapporter som skrivs ut från Kbok2003... 2 Var ligger felet?... 2 Tillfällig lösning... 2 Hur rättas felet?... 2 Vad menas med rapporter?...

Läs mer

Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001

Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001 Kanslistöd förr och nu 1 oktober 2001 Statistik Ungefär 1000 frågor i månaden E-post Telefon Webbformulär Statistik Jan April 2012 Cirka 1200 ärenden Ministerialbok 400 (Sök präst: 31) In- och Utträden

Läs mer

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen kyrkan måste ha system som fungerar 2006 års användare om Svenska kyrkans datasystem? av Jørgen Straarup & Fredrik Sundin Uppsala 2007-08-31 Innehåll

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång MBF NYTT Se pte mb er 2014 nummer 3 september Budget 2015 4 MBF erbjuder Pontus har ordet 5 3 MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång 2 September 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

På grund av mycket nyutveckling har nyhetsbreven blivit lidande. Men här kommer de stora nyheterna som ni inte får missa!

På grund av mycket nyutveckling har nyhetsbreven blivit lidande. Men här kommer de stora nyheterna som ni inte får missa! 2008-03-17 Nyhetsbrev #15 s.1 av 3 På grund av mycket nyutveckling har nyhetsbreven blivit lidande. Men här kommer de stora nyheterna som ni inte får missa! Skrotauktion.se ny sajt! Idag lanserades SkrotAuktion

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer