Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001"

Transkript

1 Kanslistöd förr och nu 1 oktober 2001

2

3 Statistik Ungefär 1000 frågor i månaden E-post Telefon Webbformulär

4 Statistik Jan April 2012 Cirka 1200 ärenden Ministerialbok 400 (Sök präst: 31) In- och Utträden 212 Regelverk 201 Blanketter 199 Kbok Utland 136 Systemfrågor 60 Sök person 58

5 Enkätundersökning Ett frågeformulär till användare som varit i kontakt med K-stöd eller T-stöd under svar på enkäten 90% har haft mer än ett ärende under 2011 Av dem har 10% haft fler än 10 ärenden

6 Enkätundersökning Hur uppfattade du Kanslistöds bemötande vid ditt senaste ärende? 95,8% svarar godkänt, bra, eller mycket bra Vilket stöd fick du vid din senaste kontakt med Kanslistöd? 92,9% svarar godkänt, bra, eller mycket bra

7 Enkätundersökning 7 av 10 använder Kanslistöds supportsidor 7 av 10 läser Kanslistöds nyhetsbrev

8 Kanslistöds webbanmälan

9 Webbanmälan

10 Webbanmälan finns även:

11 Så här loggar du in Samma användarnamn och lösenord som i Kbok

12 Klicka på den profil du vill använda

13 Börja med att ange ärendetyp Registrera ditt ärende

14 Ange en beskrivning av ärendet

15 Du får ett ärendenummer och en e-post

16 Hur man följer sitt ärende

17 Finns det en lathund? Ja den finns och nås från IT fliken dvs. internwww.svenskakyrkan.se/kanslistöd Klicka sedan i vänstermenyn på kanslistöd. Lathunden finns sedan till höger på sidan.

18 T-stöd

19 Fakturering e-post, lösenordsdosor, SPAR-sökningar

20

21 Gemensamma behörighetssystemet

22 Inloggning

23 Inloggning

24

25

26

27 Vanliga frågor i Kbok

28 DOP Personen saknas i tillhörighetsregistret

29 DOP Registrera direkt i ministerialboken

30 DOP Hämta uppgifter från Folkbokföringen

31 DOP Fyll i uppgifterna och skriv ut blankett

32 Sök präst

33 Vad ser man i sök präst

34 När ska jag välja att ange annan präst i formuläret välj präst?

35 Vilka präster är det som visas i droplistan med präster? De präster som finns registrerade i Organisationsregistret, under präster i tjänst i pastorat, inom det pastorat som du har behörighet för visas i din droplista med präster. Om du har behörighet i en församling som ingår i en flerpastoratssamfällighet visas alla präster som tjänstgör inom samfälligheten och som är registrerade i Organisationsregistret.

36 Hantering av präster i droplistor Om prästen i en flerpastoratssamfällighet är registrerad på samfälligheten visas nu alla ingående pastorat i samfälligheten i fältet pastorat/församling. Välj det pastorat som är aktuellt för den kyrkliga handlingen.

37 Hur många dop har vår präst haft?

38 Jag ska skriva ut en vigselblankett men får bara upp den gamla vigselboken Utskrifter vigselblankett fungerar inte om du har behörighet för personens tidigare vigselbok. Du får då välja ny vigsel via ministerialboken.

39 Den äldste har en vigselbok sedan tidigare och när du

40 När du väljer utskrifter ->vigselblankett skrivs den gamla vigseln ut

41 När du väljer ny -> vigsel visas den gamla vigseln

42 Hur gör jag då? Välj arbeta med -> ministerialbok Ny -> vigsel eller utskrifter -> vigselblankett Eller utgå från person 2 personakt om denne inte har en vigselbok sedan tidigare. (Om så är fallet välj något av de övre alternativen)

43 Funktioner i Kbok

44 Aktuelltsida

45 Lägg till/ta bort funktion

46 Lägg till funktionen aktuella uppgifter

47 Aktuella uppgifter

48 Länkar

49 Skicka e-post Förutsättning för att kunna skicka e-post från Kbok är att Microsoft Outlook används som e-postklient.

50

51

52

53 Nytt fält i verksamhetsregistret

54 Ändrad text på beslutsunderlag

55 Behandling av personuppgifter

56 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter : Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. Personuppgifter : All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

57 Personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter Personuppgiftsbiträde den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning Personuppgiftsombud den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

58 Personuppgiftslagen 17 Ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte får inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana andra personer som på grund av organisationens syfte har regelbunden kontakt med dem.

59 Personuppgiftsansvar Kyrkobokföringen Kyrkostyrelsen bestämmer ändamålen för behandlingen av personuppgifter och tillhandahåller medlen (Kbok) Verksamhetsregistren Församlingen bestämmer ändamålen för behandlingen av personuppgifter vilka verksamhetsgrupper man vill ha i församlingen

60 Den personuppgiftsansvarige ska se till att De personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen Inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till behandlingen Personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen

61 Loggning av visning i Kbok När en användare loggar in med sitt personliga användarnamn och lösenord i Kbok för att söka uppgift om en person så sparas uppgift om inloggningen t.ex bcl I loggen visas vem som tagit del av uppgiften och när det har skett.

62 Hantering av beslutsunderlag Kanslistöds nyhetsbrev april 2012

63 När skapas beslutsunderlag? Svensk medborgare invandrar till Sverige och som saknas helt i det centrala tillhörighetsregistret. Svensk medborgare invandrar till Sverige och som finns i det centrala tillhörighetsregistret men uppgift om kyrkotillhörighet saknas. Utländsk medborgare som invandrar till Sverige och som finns i det centrala tillhörighetsregistret med uppgift om dop och/eller konfirmation. Utländsk medborgare som förlorade medlemskapet vid utvandringen och som saknar uppgift om dop eller konfirmation Personen är tysk eller österrikisk medborgare och har invandrat eller flyttat tillbaka till församlingens upptagningsområde.

64 Beslutsunderlag då svensk medborgare återinvandrar till Sverige och som saknas helt i centrala tillhörighetsregistret Kommer att tas bort från slutet av november månad i år, d.v.s. år 2012

65 Det finns inga uppgifter Personen är inte medlem Personen har inte varit medlem Personen har ingen uppgift om dop Personen har ingen uppgift om konfirmation Personuppgiftslagen!! Kyrkan ska inte behandla några personuppgifter för personen!

66 Församlingen bör redan nu Upphöra med att skicka förfrågan om tillhörighet då församlingen fått beslutsunderlag om att svensk medborgare invandrat och som saknas helt i centrala tillhörighetsregistret. Se Kboks hemsida!! Arbetsflöden och sammanfattande regelverk för kyrkobokföringen kommer att uppdateras snarast! OBS!! Kyrkoherdens beslut!!!

67 Verksamhetsregister Extra nyhetsbrev från kanslistöd mars 2012

68 Verksamhetsregister i församlingarna Församlingen registrerar själv sina grupper Församlingen registrerar deltagare i gruppen Vilka uppgifter registreras? Vilket ändamål har gruppen? Adressuppgifterna uppdateras genom Kbok Församlingen är personuppgiftsansvarig Kyrkostyrelsen är personuppgiftsbiträde

69 Tidigare deltagare och avslutade grupper Kyrkostyrelsens beslut om gallring (SvKB 2003:3) Uppgifter i digitalt eller manuellt förda verksamhetsregister ska gallras senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade inte längre deltar i någon verksamhet

70 Förslag till hantering Verksamhetsgrupper Säkerställ att alla grupper har ett ändamål Vänd dig till verksamhetsansvarig för att få information om detta Gå igenom de grupper som finns i församlingens verksamhetsregister Ta bort de grupper som inte är aktuella Deltagare Gå igenom listan med deltagare i gruppen och kontrollera att de fortfarande deltar i gruppen Se till att endast aktiva deltagare finns under fliken Aktuella Ta bort de deltagare som inte längre deltar i gruppen

71 Ta bort grupp Markera gruppen i träfflistan. Klicka på makulera verksamhet för att ta bort gruppen. Svara Ja på frågan.

72 Hantering av grupper och deltagare i verksamhetsregistret Lathunden finns på Kbok:s webbsida IT-system -> Kbok -> Verktygslåda -> Lathundar Kbok

73 Konfirmation

74 Vem får konfirmeras? Den som är döpt, tillhör Svenska kyrkan och själv begär det får konfirmeras. Den som tillhör en annan evangelisk-luthersk kyrka inom Lutherska världsförbundet eller en kyrka eller ett samfund som Svenska kyrkan genom beslut av Kyrkomötet ingått en överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan med får också konfirmeras i Svenska kyrkan. Kyrkoordningen 22 kap. 2

75 Vilka är det? Metodistkyrkan Svenska Missionskyrkan Evangelische Kirche in Deutschland Filippinska oberoende kyrkan Fortsättning

76 Borgåöverenskommelsen Finland, Island, Norge och Sverige, de lutherska kyrkorna i Estland och Litauen, Engelska kyrkan (The Church of England), Irländska kyrkan (The Church of Ireland), Skotska episkopala kyrkan (The Scottish Episcopal Church), Kyrkan i Wales (The Church in Wales) och Den danske folkekirken. Kyrkoordningen 17kap. 17

77 Vem tar reda på om en blivande konfirmand är döpt och tillhörig? Det är konfirmationsprästens uppgift att ta reda på om en blivande konfirmand är döpt och tillhörig före konfirmationsstarten. VAR STÅR DET??? Kyrkoordningen 22 kap. 4 Ansvar för undervisning och gudstjänst

78 Hur kan man enkelt se om personen inte är döpt eller tillhörig? Det kommer upp kontrollfrågor vid registreringen

79 Kontroller konfirmation Vid skapande av preliminär post Vid skapande av verifikat Vid bekräftande av verifikat

80 eller När man skapar en konfirmationsgrupp Lathund finns under fliken IT-system, Kbok, Verktygslåda, Lathundar Kbok

81

82

83 Var finns bra information om det mesta kring konfirmation?

84 Konfirmationsinformation Finns under fliken IT-system, Kbok, Verktygslåda, Frågor och svar

85 Arbetsflöden och sammanfattande regelverk för kyrkobokföring Finns under fliken IT-system, Kbok, Verktygslåda Längst ner på sidan finns dokumentet.

86 IT-fliken på intranätet

87 IT-fliken på intranätet

88

89 Samtal till Kanslistöd Hej, jag ska registrera begravning för en person med skyddad identitet. Hur gör jag då?

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Clearing yrkan.se Verksamhetsstöd Rådgivning Clearing

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 Valnämnd obligatorisk I varje församling, som ej ingår i samfällighet och i varje samfällighet Antal ledamöter och ersättare beslutas av kyrkofullmäktige Kyrkofullmäktige utser ledamöter och ersättare och bland dem en ordförande och minst en vice ordförande Uppdragstid fyra år från 1 januari året efter valåret

115 Vad är en komplett valnämnd? Minimikravet är: Minst tre ledamöter En ordförande och minst en vice Start- och slutdatum enligt uppdragstiden

116 Organisationsregistret Uppgift om vilka som ingår i valnämnden Start- och slutdatum för uppdraget Kontaktuppgifter (post- och leveransadress, telefon, e-post) Ev. kontaktperson och informationsmottagare För att snabbt kunna kommunicera med valnämnderna behöver en e-postadress registreras. För att valnämndsmaterialet ska komma till rätt adress måste en leveransadress registreras.

117 Var finns information om kyrkovalet 2013? internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller under fliken verksamhetsstöd Valhandboken kommer att levereras i ett ex. till varje valnämnd i slutet av augusti och början av september 2012 Det finns möjlighet att beställa fler handböcker mot en kostnad.

118 Vallokalsystemet Öppnar 6 september 2012 och är till viss del nyutvecklat sen förra valet. Uppgifterna som registreras i systemet kommer att finnas med på röstkortet. Instruktioner för registrering kommer att publiceras i början av september 2012 på internwww.svenskakyrkan.se och svenskakyrkan.se

119 Dubblettröstkort Kan beställas som en rapport ur Kbok (Kyrkobokföringssystemet) från augusti 2013.

120 Clearing

121 Information Clearing Beräkning av intäkter Regler och tillämpning och kostnader

122 Ersättning för kyrkliga handlingar Vem bestämmer om regelverket? 1

123 Ekonomisk ersättning till präst Förbud för präst att ta emot arvode eller annan ekonomisk ersättning från annan än församling i Svenska kyrkan. 17 kap. 16 a. För utförande av en kyrklig handling är det inte tillåtet för en präst att uppbära arvode eller ekonomisk ersättning från någon annan än en församling i Svenska kyrkan 1

124 Kyrkomötet 2011 Beslut: att utvärdering om ersättning för kyrkliga handlingar sker skyndsamt av kyrkostyrelsen, att kyrkostyrelsen lämnar förslag till ändring i kyrkoordningen om det är motiverat samt att en utvärdering av clearingsystemet bör ske snarast. 1

125 Enkät Till Präster utan anställning i församling (500 st) Alla kyrkoherdar i landet (895 st) Svarsfrekvens ca 75 % Majoriteten positiva till gällande ordning 1

126 Problem med clearingen Arvodesbeloppens storlek Reseersättning Förordnanden i församlingar 1

127 Hur har kyrkostyrelsen löst uppdraget? Tillämpning av bestämmelserna för reseersättning har justerats. reseersättning betalas av förrättningsförsamlingen till prästen, men församlingen har rätt att i sin tur debitera den enskilde för denna kostnad Anvisningar kommer att ges ut. 1

128 Clearingbeloppen Clearingbeloppen kommer att ses över under året. 1

129 KOB Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem 129

130 130 Kollekter

131 Kollekttyper 131

132 Endast förutbestämda mottagare 132

133 Öronmärkning? 133

134 Klarmarkera! 134

135 135

136 136

137 137 Gåvor

138 Gåvor Gåvor och anslag till Svenska kyrkans internationella arbete och Utlandskyrkan Öronmärkning möjlig Nettas mot kyrkoavgiften Ni slipper skicka pengarna på Bg/Pg 138

139 Färdiga formulär 139

140 Attesträttigheter 140

141 Registrera attesträttigheter - Ny administration från juni 141

142 Internationellt arbete, Insamlingsteman och projekt Ändamål är fem insamlingsteman som återfinns i insamlingskatalogen och på webben Geografiskt område används för öronmärkning till ett specifikt land eller region Projekt är aktuella insamlingsprojekt som återfinns i insamlingskatalogen och på webben 142

143 143

144 144 Fakturering

145 Svenska kyrkan nationell nivå Faktureringsrutiner from 1 januari Trossamfundet Svenska kyrkan Vi vill ha alla fakturor ni skickar till oss via KOB 3. Referens måste anges på alla fakturor till oss. I fältet Er referens på KOB-fakturan ska referensnummer 6 siffror och beställarens namn uppges. 4. För clearing av konfirmationskostnad för utomlands boende anges Birgitta Gunnarsson 145

146 Sök Kbok-händelse 146

147 Fakturering Om församlingen har anlitat och anställt en annan präst än sin egen för en kyrklig handling som ska faktureras, skriv gärna det i meddelandefältet i fakturan så att mottagaren av fakturan får tillräcklig information. 147

148 Specificera! vår/er referens meddelande till mottagaren 148

149 Attesträttigheter 149

150 Fakturering För att undvika att fakturera gamla handlingar: Se till att slutföra den kyrkliga handlingen i Kbok så snart det går efter att den är genomförd. 150

151 Fakturering i annat system Vid fakturering av kyrklig handling bör du kontrollera att posten är slutgiltig i Kbok innan den faktureras och fakturan importeras till KOB. Det underlättar för mottagaren av fakturan om Kbokhändelsen finns med som bilaga. Kbok-händelse bifogas alltid som bilaga till fakturan om händelsen finns i KOB och om handlingsdatum, personnummer och typ matchar. För vigsel måste den äldstes personnummer anges som person 1 i fakturan för att Kbok-händelsen ska kunna matchas mot fakturan. 151

152 Kontrollera innan fakturering! 152

153 Kreditera faktura 153

154 Mottagaren Attesterar Båda 154

155 155 Support

156 Internet Explorer 8 och 9 KOB måste köras i kompatibilitetsvy Fel som annars uppträder i IE9: Menyer flyttar runt Datum går inte att ange i en följd ÅÅÅÅMMDD Belopp kan bli dubbla vid registrering 156

157 Kompatibilitetsvy IE8 IE9 157

158 Kortkommandon 158

159 159

160 160

161 KOB Handbok 161

162 Exempel flödesbeskrivning 162

163 163

164 164 SACER

165 SACER nationellt inventarieregister Kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier. Bilder och bilagor kan bifogas. Produktionssättning i juni. Kyrkoprojektet en hjälp att registrera kyrkliga inventarier. 165

166 SACER nationellt inventarieregister Kostnadsfritt för församlingen Webbapplikation inga installationer Inom Kyrknätet datasäkerhet Samma behörighetssystem som andra nationella administrativa system 166

167 SACER nationellt inventarieregister Specialbyggt för ändamålet Enhetliga begrepp Gemensam support Indelningsändringshantering 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 Kyrkkontot i Swedbank De flesta tjänster avgiftsfria Reporänta från första kronan Möjlighet till internkredit Om ni tömmer saldot till annan bank, se till att ni har minst samma villkor! Extra ränteutbetalning 3 år i rad! 175

176 Rapporter 176

177 Rapporter I flera av rapporterna kan man välja en, flera eller alla, församlingar eller typer. Vid de val som kan göras med en/flera eller alla, gör så här: Vid val av en: klicka på den församling/typ som önskas. Vid val av flera håll ned ctrl samtidigt som du klickar på de önskade församlingarna/typerna. Vid val av alla markera första i listan håll ned shift och markera den sista i listan, alla blir då markerade. Alternativt håll ned vänster musknapp och dra för att markera alla. De poster som valts blir markerade med blå bakgrundsfärg. 177

178 En flera eller alla 178

179 Avstämningslista kollekter Summering för församlingskollekt till egen verksamhet respektive förmedlad Koppla rätt typ av mottagare Intern enhet Egna ekonomiska enheten egen verksamhet Extern kontakt eller ingen mottagare kopplad förmedlad 179

180 180

181 Total kollektsumma per mottagare Belopp per kollektmottagare för församlingskollekter. - mottagare måste vara kopplad för att kollekt ska visas på rapporten 181

182 182

183 Externa kontakter Kontaktregister kollektmottagare. Utskrift av det egna kontaktregistret. - alla registrerade uppgifter 183

184 Kontaktregister kollektmottagare 184

185 Kollekten kontanterna Hur gör ni med pengarna Tips Bokför i Kassa Återanvända i annan verksamhet? Samla ihop större summor OM säker förvaring finns? Avtal om hämtning via säkerhetsföretag? 185

186 Kyrksam 186 2

187 Vad är Kyrksam? Kyrksam är ett organisations- och verksamhetssystem som ska ersätta Organisationsregistret och verksamhetsregistret

188 Vad är Kyrksam? Organisationsregistret Kyrksam Verksamhetsregistret i Kbok + E-post + SMS 189 2

189 Vad är Kyrksam? I etapp 1 är Kyrksam ett titthål till registrerade uppgifter i Organisationsregistret och verksamhetsregistret Alla uppgifter registreras fortfarande i Organisationsregistret och verksamhetsregistret! 190 2

190 Fortsatt utveckling Fler rapporter Förbättrade sökningar Möjlighet att registrera och underhålla alla uppgifter direkt i Kyrksam Kommunikation med andra system. Släcka ner de gamla systemen Detta sker under

191 Nyfikna? 195 2

192 Startsida 196 2

193 197 2

194 Enhetsdetaljsida 198 2

195 199 2

196 Persondetaljsida 200 2

197 Gruppdetaljsida 201 2

198 Söka i Kyrksam 202 2

199 204 2

200 Förfinad sökning 205 2

201 Spara sökning 206 2

202 207 2

203 208 2

204 209 2

205 Skicka sms och e-post 210 2

206 211 2

207 212 2

208 213 2

209 Behörigheter 214 2

210 Allmänt om behörigheter Tillgång till kontaktuppgifter till alla anställda, förtroendevalda och ledare i grupper i hela Svenska kyrkan. Se alla enheter (församlingar, samfälligheter, stift etc.), enheternas kontaktuppgifter och vilka anställda, förtroendevalda och grupper som finns registrerade på enheten. Man kan söka, skicka e-post och skriva ut rapporter

211 Detta kan inte alla se Personnummer, Privata kontaktuppgifter, Meddelanden om avlidna personer, Meddelanden om komplettering av enhetsuppgifter och registrering av förtroendevalda. Deltagare i grupper där man inte är ledare (eller har särskild behörighet) 216 2

212 Den vanligaste behörigheten Anställd De behörighet som de flesta skall ha. Anställd ger behörighet att se alla deltagare i grupper där man själv är ledare eller ordförande (kören, kyrkorådet etc) 217 2

213 Enhetsadminstratör Varje enhet ska ha minst en person med behörigheten Enhetsadministratör. Ser alla enhetens deltagare och deras personnummer. Göra en sparad sökning tillgänglig för alla anställda på enheten Har man behörigheten Enhetsadministratör så får man också meddelanden när enhetsuppgifter behöver kompletteras, förtroendevalda behöver registreras och när deltagare i någon grupp har avlidit. Den person som idag sköter registreringar i Organisationsregistret och i verksamhetsregistret i Kbok bör ha denna behörighet

214 SMS Tilläggsbehörigheter Ger möjlighet att skicka sms Gruppdeltagare läs Ger möjlighet att se alla gruppdeltagare och deras kontaktuppgifter på enheten 219 2

215 Behörigheter Enhetsadministratör Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättigheter för enhetens alla deltagare, spara sökning på enhet, meddelanden Kyrkoherde Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättigheter för enhetens alla deltagare, spara sökning på enhet Anställd Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättighet enhetens sparade sökningar Ej anställd Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättighet enhetens sparade sökningar SMS Ger behörighet att skicka SMS för den enhet behörigheten omfattar Grupp läs Ger läsrättigheter för enhetens alla deltagare

216 Nytt system nya begrepp 221 2

217 Kategoriträd Översättning eller mappning sker från Organisationsregistret och verksamhetsregistret 222 2

218 Gruppfamilj Medarbetare Verksamhetsområde/ anställningsområde Församlings- och främjandeuppgifter Grupptyp/ anställningstyp Prästuppgifter Roll Komminister Inriktning Präst inom kriminalvården

219 Personegenskaper En persons roll, uppdrag eller attribut som inte kan placeras i kategoriträdet Alltid personliga och ibland kopplade till enheter Bl a vigd präst, certifierad kboksanvändare, kontaktperson IT 224 2

220 Mer information på intranätet 228 2

221 Att göra lista Registrera alla anställda med tjänsteadress, tjänstemobil, tjänste epost, tjänstetelefon. Se till att så många som möjligt har e-post och mobiltelefon kopplat till sig 229 2

222 TACK!

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd oktober 2007 Innehållsförteckning Registrering av in- och utträden inför inkomståret 2008... 2 Sista dagen för att registrera rättelser/ändringar... 2 Skatteverket har

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd April månad 2010 Innehållsförteckning Vigselbehörighet för Svenska kyrkans präster... 2 Beslutsunderlag i Kbok2003: Personen har invandrat till Sverige... 2 Förändring av epost-lösenordspolicyn

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd September 2007 Innehållsförteckning Budgetsimuleringsverktyget uppdatera med skatteverkets septemberprognos... 2 Förändringar i skatteverkets organisation... 2 Avgiftsregistrering

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd februari 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Enkät om gemensamma system och Svenska kyrkans Kanslistöd... 1 Organisationsregistret... 2 Registrering av Kontaktperson

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd December 2009 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Lansering av Kbok2003 version 4.1... 2 Windows Vista/Windows

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Maj 2010 Innehållsförteckning Fel marginal på rapporter som skrivs ut från Kbok2003... 2 Var ligger felet?... 2 Tillfällig lösning... 2 Hur rättas felet?... 2 Vad menas med rapporter?...

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Oktober månad 2008 Innehållsförteckning Organisationsregistret... 2 Nya rapporter... 2 Trossamfundsregistret... 2 Västerås stift visar vägen.... 2 Fel om valsedlar i valhandboken...

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något.

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något. Arrangemang via webb Arrangemang via webb eller Registrera arrangemang är en webbapplikation där cirkelledare samt utbildnings- och studieansvariga kan logga in och anmäla nya arrangemang samt anmäla deltagare.

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning Aveny Bokning Med Eniac Aveny Bokning bokas enkelt både kyrkliga aktiviteter såsom dop,

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

- en ny webblösning för föreningen

- en ny webblösning för föreningen - en ny webblösning för föreningen Broschyren som du håller i din hand ska förhoppningsvis reda ut en del frågetecken kring IdrottOnline Klubb Information från idrotten i Västergötland Detta ingår i IdrottOnline

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder SSAB Innehåll Skapa ordererkännande Skapa fraktavisering Skapa faktura 2 Introduktion Denna guide går inte in på alla detaljer/möjligheter gällande:

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Nacka24 - Lathund för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Innehåll Inloggning... 3 Hantera Inflytt/byte - se sökande... 3 Direktplacering...

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Snabbguide till Min ansökan

Snabbguide till Min ansökan Version 2015-05-12 Snabbguide till Min ansökan Innan du börjar För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör Inloggning Gå in via Mälarenergis hemsida www.malarenergi.se Välj: > Företag > Elnät > Anslutning till elnätet > För- och färdiganmälan

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer