Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001"

Transkript

1 Kanslistöd förr och nu 1 oktober 2001

2

3 Statistik Ungefär 1000 frågor i månaden E-post Telefon Webbformulär

4 Statistik Jan April 2012 Cirka 1200 ärenden Ministerialbok 400 (Sök präst: 31) In- och Utträden 212 Regelverk 201 Blanketter 199 Kbok Utland 136 Systemfrågor 60 Sök person 58

5 Enkätundersökning Ett frågeformulär till användare som varit i kontakt med K-stöd eller T-stöd under svar på enkäten 90% har haft mer än ett ärende under 2011 Av dem har 10% haft fler än 10 ärenden

6 Enkätundersökning Hur uppfattade du Kanslistöds bemötande vid ditt senaste ärende? 95,8% svarar godkänt, bra, eller mycket bra Vilket stöd fick du vid din senaste kontakt med Kanslistöd? 92,9% svarar godkänt, bra, eller mycket bra

7 Enkätundersökning 7 av 10 använder Kanslistöds supportsidor 7 av 10 läser Kanslistöds nyhetsbrev

8 Kanslistöds webbanmälan

9 Webbanmälan

10 Webbanmälan finns även:

11 Så här loggar du in Samma användarnamn och lösenord som i Kbok

12 Klicka på den profil du vill använda

13 Börja med att ange ärendetyp Registrera ditt ärende

14 Ange en beskrivning av ärendet

15 Du får ett ärendenummer och en e-post

16 Hur man följer sitt ärende

17 Finns det en lathund? Ja den finns och nås från IT fliken dvs. internwww.svenskakyrkan.se/kanslistöd Klicka sedan i vänstermenyn på kanslistöd. Lathunden finns sedan till höger på sidan.

18 T-stöd

19 Fakturering e-post, lösenordsdosor, SPAR-sökningar

20

21 Gemensamma behörighetssystemet

22 Inloggning

23 Inloggning

24

25

26

27 Vanliga frågor i Kbok

28 DOP Personen saknas i tillhörighetsregistret

29 DOP Registrera direkt i ministerialboken

30 DOP Hämta uppgifter från Folkbokföringen

31 DOP Fyll i uppgifterna och skriv ut blankett

32 Sök präst

33 Vad ser man i sök präst

34 När ska jag välja att ange annan präst i formuläret välj präst?

35 Vilka präster är det som visas i droplistan med präster? De präster som finns registrerade i Organisationsregistret, under präster i tjänst i pastorat, inom det pastorat som du har behörighet för visas i din droplista med präster. Om du har behörighet i en församling som ingår i en flerpastoratssamfällighet visas alla präster som tjänstgör inom samfälligheten och som är registrerade i Organisationsregistret.

36 Hantering av präster i droplistor Om prästen i en flerpastoratssamfällighet är registrerad på samfälligheten visas nu alla ingående pastorat i samfälligheten i fältet pastorat/församling. Välj det pastorat som är aktuellt för den kyrkliga handlingen.

37 Hur många dop har vår präst haft?

38 Jag ska skriva ut en vigselblankett men får bara upp den gamla vigselboken Utskrifter vigselblankett fungerar inte om du har behörighet för personens tidigare vigselbok. Du får då välja ny vigsel via ministerialboken.

39 Den äldste har en vigselbok sedan tidigare och när du

40 När du väljer utskrifter ->vigselblankett skrivs den gamla vigseln ut

41 När du väljer ny -> vigsel visas den gamla vigseln

42 Hur gör jag då? Välj arbeta med -> ministerialbok Ny -> vigsel eller utskrifter -> vigselblankett Eller utgå från person 2 personakt om denne inte har en vigselbok sedan tidigare. (Om så är fallet välj något av de övre alternativen)

43 Funktioner i Kbok

44 Aktuelltsida

45 Lägg till/ta bort funktion

46 Lägg till funktionen aktuella uppgifter

47 Aktuella uppgifter

48 Länkar

49 Skicka e-post Förutsättning för att kunna skicka e-post från Kbok är att Microsoft Outlook används som e-postklient.

50

51

52

53 Nytt fält i verksamhetsregistret

54 Ändrad text på beslutsunderlag

55 Behandling av personuppgifter

56 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter : Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. Personuppgifter : All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

57 Personuppgiftsansvarig den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter Personuppgiftsbiträde den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning Personuppgiftsombud den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

58 Personuppgiftslagen 17 Ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte får inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana andra personer som på grund av organisationens syfte har regelbunden kontakt med dem.

59 Personuppgiftsansvar Kyrkobokföringen Kyrkostyrelsen bestämmer ändamålen för behandlingen av personuppgifter och tillhandahåller medlen (Kbok) Verksamhetsregistren Församlingen bestämmer ändamålen för behandlingen av personuppgifter vilka verksamhetsgrupper man vill ha i församlingen

60 Den personuppgiftsansvarige ska se till att De personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen Inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till behandlingen Personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen

61 Loggning av visning i Kbok När en användare loggar in med sitt personliga användarnamn och lösenord i Kbok för att söka uppgift om en person så sparas uppgift om inloggningen t.ex bcl I loggen visas vem som tagit del av uppgiften och när det har skett.

62 Hantering av beslutsunderlag Kanslistöds nyhetsbrev april 2012

63 När skapas beslutsunderlag? Svensk medborgare invandrar till Sverige och som saknas helt i det centrala tillhörighetsregistret. Svensk medborgare invandrar till Sverige och som finns i det centrala tillhörighetsregistret men uppgift om kyrkotillhörighet saknas. Utländsk medborgare som invandrar till Sverige och som finns i det centrala tillhörighetsregistret med uppgift om dop och/eller konfirmation. Utländsk medborgare som förlorade medlemskapet vid utvandringen och som saknar uppgift om dop eller konfirmation Personen är tysk eller österrikisk medborgare och har invandrat eller flyttat tillbaka till församlingens upptagningsområde.

64 Beslutsunderlag då svensk medborgare återinvandrar till Sverige och som saknas helt i centrala tillhörighetsregistret Kommer att tas bort från slutet av november månad i år, d.v.s. år 2012

65 Det finns inga uppgifter Personen är inte medlem Personen har inte varit medlem Personen har ingen uppgift om dop Personen har ingen uppgift om konfirmation Personuppgiftslagen!! Kyrkan ska inte behandla några personuppgifter för personen!

66 Församlingen bör redan nu Upphöra med att skicka förfrågan om tillhörighet då församlingen fått beslutsunderlag om att svensk medborgare invandrat och som saknas helt i centrala tillhörighetsregistret. Se Kboks hemsida!! Arbetsflöden och sammanfattande regelverk för kyrkobokföringen kommer att uppdateras snarast! OBS!! Kyrkoherdens beslut!!!

67 Verksamhetsregister Extra nyhetsbrev från kanslistöd mars 2012

68 Verksamhetsregister i församlingarna Församlingen registrerar själv sina grupper Församlingen registrerar deltagare i gruppen Vilka uppgifter registreras? Vilket ändamål har gruppen? Adressuppgifterna uppdateras genom Kbok Församlingen är personuppgiftsansvarig Kyrkostyrelsen är personuppgiftsbiträde

69 Tidigare deltagare och avslutade grupper Kyrkostyrelsens beslut om gallring (SvKB 2003:3) Uppgifter i digitalt eller manuellt förda verksamhetsregister ska gallras senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade inte längre deltar i någon verksamhet

70 Förslag till hantering Verksamhetsgrupper Säkerställ att alla grupper har ett ändamål Vänd dig till verksamhetsansvarig för att få information om detta Gå igenom de grupper som finns i församlingens verksamhetsregister Ta bort de grupper som inte är aktuella Deltagare Gå igenom listan med deltagare i gruppen och kontrollera att de fortfarande deltar i gruppen Se till att endast aktiva deltagare finns under fliken Aktuella Ta bort de deltagare som inte längre deltar i gruppen

71 Ta bort grupp Markera gruppen i träfflistan. Klicka på makulera verksamhet för att ta bort gruppen. Svara Ja på frågan.

72 Hantering av grupper och deltagare i verksamhetsregistret Lathunden finns på Kbok:s webbsida IT-system -> Kbok -> Verktygslåda -> Lathundar Kbok

73 Konfirmation

74 Vem får konfirmeras? Den som är döpt, tillhör Svenska kyrkan och själv begär det får konfirmeras. Den som tillhör en annan evangelisk-luthersk kyrka inom Lutherska världsförbundet eller en kyrka eller ett samfund som Svenska kyrkan genom beslut av Kyrkomötet ingått en överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan med får också konfirmeras i Svenska kyrkan. Kyrkoordningen 22 kap. 2

75 Vilka är det? Metodistkyrkan Svenska Missionskyrkan Evangelische Kirche in Deutschland Filippinska oberoende kyrkan Fortsättning

76 Borgåöverenskommelsen Finland, Island, Norge och Sverige, de lutherska kyrkorna i Estland och Litauen, Engelska kyrkan (The Church of England), Irländska kyrkan (The Church of Ireland), Skotska episkopala kyrkan (The Scottish Episcopal Church), Kyrkan i Wales (The Church in Wales) och Den danske folkekirken. Kyrkoordningen 17kap. 17

77 Vem tar reda på om en blivande konfirmand är döpt och tillhörig? Det är konfirmationsprästens uppgift att ta reda på om en blivande konfirmand är döpt och tillhörig före konfirmationsstarten. VAR STÅR DET??? Kyrkoordningen 22 kap. 4 Ansvar för undervisning och gudstjänst

78 Hur kan man enkelt se om personen inte är döpt eller tillhörig? Det kommer upp kontrollfrågor vid registreringen

79 Kontroller konfirmation Vid skapande av preliminär post Vid skapande av verifikat Vid bekräftande av verifikat

80 eller När man skapar en konfirmationsgrupp Lathund finns under fliken IT-system, Kbok, Verktygslåda, Lathundar Kbok

81

82

83 Var finns bra information om det mesta kring konfirmation?

84 Konfirmationsinformation Finns under fliken IT-system, Kbok, Verktygslåda, Frågor och svar

85 Arbetsflöden och sammanfattande regelverk för kyrkobokföring Finns under fliken IT-system, Kbok, Verktygslåda Längst ner på sidan finns dokumentet.

86 IT-fliken på intranätet

87 IT-fliken på intranätet

88

89 Samtal till Kanslistöd Hej, jag ska registrera begravning för en person med skyddad identitet. Hur gör jag då?

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Clearing yrkan.se Verksamhetsstöd Rådgivning Clearing

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 Valnämnd obligatorisk I varje församling, som ej ingår i samfällighet och i varje samfällighet Antal ledamöter och ersättare beslutas av kyrkofullmäktige Kyrkofullmäktige utser ledamöter och ersättare och bland dem en ordförande och minst en vice ordförande Uppdragstid fyra år från 1 januari året efter valåret

115 Vad är en komplett valnämnd? Minimikravet är: Minst tre ledamöter En ordförande och minst en vice Start- och slutdatum enligt uppdragstiden

116 Organisationsregistret Uppgift om vilka som ingår i valnämnden Start- och slutdatum för uppdraget Kontaktuppgifter (post- och leveransadress, telefon, e-post) Ev. kontaktperson och informationsmottagare För att snabbt kunna kommunicera med valnämnderna behöver en e-postadress registreras. För att valnämndsmaterialet ska komma till rätt adress måste en leveransadress registreras.

117 Var finns information om kyrkovalet 2013? internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller under fliken verksamhetsstöd Valhandboken kommer att levereras i ett ex. till varje valnämnd i slutet av augusti och början av september 2012 Det finns möjlighet att beställa fler handböcker mot en kostnad.

118 Vallokalsystemet Öppnar 6 september 2012 och är till viss del nyutvecklat sen förra valet. Uppgifterna som registreras i systemet kommer att finnas med på röstkortet. Instruktioner för registrering kommer att publiceras i början av september 2012 på internwww.svenskakyrkan.se och svenskakyrkan.se

119 Dubblettröstkort Kan beställas som en rapport ur Kbok (Kyrkobokföringssystemet) från augusti 2013.

120 Clearing

121 Information Clearing Beräkning av intäkter Regler och tillämpning och kostnader

122 Ersättning för kyrkliga handlingar Vem bestämmer om regelverket? 1

123 Ekonomisk ersättning till präst Förbud för präst att ta emot arvode eller annan ekonomisk ersättning från annan än församling i Svenska kyrkan. 17 kap. 16 a. För utförande av en kyrklig handling är det inte tillåtet för en präst att uppbära arvode eller ekonomisk ersättning från någon annan än en församling i Svenska kyrkan 1

124 Kyrkomötet 2011 Beslut: att utvärdering om ersättning för kyrkliga handlingar sker skyndsamt av kyrkostyrelsen, att kyrkostyrelsen lämnar förslag till ändring i kyrkoordningen om det är motiverat samt att en utvärdering av clearingsystemet bör ske snarast. 1

125 Enkät Till Präster utan anställning i församling (500 st) Alla kyrkoherdar i landet (895 st) Svarsfrekvens ca 75 % Majoriteten positiva till gällande ordning 1

126 Problem med clearingen Arvodesbeloppens storlek Reseersättning Förordnanden i församlingar 1

127 Hur har kyrkostyrelsen löst uppdraget? Tillämpning av bestämmelserna för reseersättning har justerats. reseersättning betalas av förrättningsförsamlingen till prästen, men församlingen har rätt att i sin tur debitera den enskilde för denna kostnad Anvisningar kommer att ges ut. 1

128 Clearingbeloppen Clearingbeloppen kommer att ses över under året. 1

129 KOB Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem 129

130 130 Kollekter

131 Kollekttyper 131

132 Endast förutbestämda mottagare 132

133 Öronmärkning? 133

134 Klarmarkera! 134

135 135

136 136

137 137 Gåvor

138 Gåvor Gåvor och anslag till Svenska kyrkans internationella arbete och Utlandskyrkan Öronmärkning möjlig Nettas mot kyrkoavgiften Ni slipper skicka pengarna på Bg/Pg 138

139 Färdiga formulär 139

140 Attesträttigheter 140

141 Registrera attesträttigheter - Ny administration från juni 141

142 Internationellt arbete, Insamlingsteman och projekt Ändamål är fem insamlingsteman som återfinns i insamlingskatalogen och på webben Geografiskt område används för öronmärkning till ett specifikt land eller region Projekt är aktuella insamlingsprojekt som återfinns i insamlingskatalogen och på webben 142

143 143

144 144 Fakturering

145 Svenska kyrkan nationell nivå Faktureringsrutiner from 1 januari Trossamfundet Svenska kyrkan Vi vill ha alla fakturor ni skickar till oss via KOB 3. Referens måste anges på alla fakturor till oss. I fältet Er referens på KOB-fakturan ska referensnummer 6 siffror och beställarens namn uppges. 4. För clearing av konfirmationskostnad för utomlands boende anges Birgitta Gunnarsson 145

146 Sök Kbok-händelse 146

147 Fakturering Om församlingen har anlitat och anställt en annan präst än sin egen för en kyrklig handling som ska faktureras, skriv gärna det i meddelandefältet i fakturan så att mottagaren av fakturan får tillräcklig information. 147

148 Specificera! vår/er referens meddelande till mottagaren 148

149 Attesträttigheter 149

150 Fakturering För att undvika att fakturera gamla handlingar: Se till att slutföra den kyrkliga handlingen i Kbok så snart det går efter att den är genomförd. 150

151 Fakturering i annat system Vid fakturering av kyrklig handling bör du kontrollera att posten är slutgiltig i Kbok innan den faktureras och fakturan importeras till KOB. Det underlättar för mottagaren av fakturan om Kbokhändelsen finns med som bilaga. Kbok-händelse bifogas alltid som bilaga till fakturan om händelsen finns i KOB och om handlingsdatum, personnummer och typ matchar. För vigsel måste den äldstes personnummer anges som person 1 i fakturan för att Kbok-händelsen ska kunna matchas mot fakturan. 151

152 Kontrollera innan fakturering! 152

153 Kreditera faktura 153

154 Mottagaren Attesterar Båda 154

155 155 Support

156 Internet Explorer 8 och 9 KOB måste köras i kompatibilitetsvy Fel som annars uppträder i IE9: Menyer flyttar runt Datum går inte att ange i en följd ÅÅÅÅMMDD Belopp kan bli dubbla vid registrering 156

157 Kompatibilitetsvy IE8 IE9 157

158 Kortkommandon 158

159 159

160 160

161 KOB Handbok 161

162 Exempel flödesbeskrivning 162

163 163

164 164 SACER

165 SACER nationellt inventarieregister Kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier. Bilder och bilagor kan bifogas. Produktionssättning i juni. Kyrkoprojektet en hjälp att registrera kyrkliga inventarier. 165

166 SACER nationellt inventarieregister Kostnadsfritt för församlingen Webbapplikation inga installationer Inom Kyrknätet datasäkerhet Samma behörighetssystem som andra nationella administrativa system 166

167 SACER nationellt inventarieregister Specialbyggt för ändamålet Enhetliga begrepp Gemensam support Indelningsändringshantering 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 Kyrkkontot i Swedbank De flesta tjänster avgiftsfria Reporänta från första kronan Möjlighet till internkredit Om ni tömmer saldot till annan bank, se till att ni har minst samma villkor! Extra ränteutbetalning 3 år i rad! 175

176 Rapporter 176

177 Rapporter I flera av rapporterna kan man välja en, flera eller alla, församlingar eller typer. Vid de val som kan göras med en/flera eller alla, gör så här: Vid val av en: klicka på den församling/typ som önskas. Vid val av flera håll ned ctrl samtidigt som du klickar på de önskade församlingarna/typerna. Vid val av alla markera första i listan håll ned shift och markera den sista i listan, alla blir då markerade. Alternativt håll ned vänster musknapp och dra för att markera alla. De poster som valts blir markerade med blå bakgrundsfärg. 177

178 En flera eller alla 178

179 Avstämningslista kollekter Summering för församlingskollekt till egen verksamhet respektive förmedlad Koppla rätt typ av mottagare Intern enhet Egna ekonomiska enheten egen verksamhet Extern kontakt eller ingen mottagare kopplad förmedlad 179

180 180

181 Total kollektsumma per mottagare Belopp per kollektmottagare för församlingskollekter. - mottagare måste vara kopplad för att kollekt ska visas på rapporten 181

182 182

183 Externa kontakter Kontaktregister kollektmottagare. Utskrift av det egna kontaktregistret. - alla registrerade uppgifter 183

184 Kontaktregister kollektmottagare 184

185 Kollekten kontanterna Hur gör ni med pengarna Tips Bokför i Kassa Återanvända i annan verksamhet? Samla ihop större summor OM säker förvaring finns? Avtal om hämtning via säkerhetsföretag? 185

186 Kyrksam 186 2

187 Vad är Kyrksam? Kyrksam är ett organisations- och verksamhetssystem som ska ersätta Organisationsregistret och verksamhetsregistret

188 Vad är Kyrksam? Organisationsregistret Kyrksam Verksamhetsregistret i Kbok + E-post + SMS 189 2

189 Vad är Kyrksam? I etapp 1 är Kyrksam ett titthål till registrerade uppgifter i Organisationsregistret och verksamhetsregistret Alla uppgifter registreras fortfarande i Organisationsregistret och verksamhetsregistret! 190 2

190 Fortsatt utveckling Fler rapporter Förbättrade sökningar Möjlighet att registrera och underhålla alla uppgifter direkt i Kyrksam Kommunikation med andra system. Släcka ner de gamla systemen Detta sker under

191 Nyfikna? 195 2

192 Startsida 196 2

193 197 2

194 Enhetsdetaljsida 198 2

195 199 2

196 Persondetaljsida 200 2

197 Gruppdetaljsida 201 2

198 Söka i Kyrksam 202 2

199 204 2

200 Förfinad sökning 205 2

201 Spara sökning 206 2

202 207 2

203 208 2

204 209 2

205 Skicka sms och e-post 210 2

206 211 2

207 212 2

208 213 2

209 Behörigheter 214 2

210 Allmänt om behörigheter Tillgång till kontaktuppgifter till alla anställda, förtroendevalda och ledare i grupper i hela Svenska kyrkan. Se alla enheter (församlingar, samfälligheter, stift etc.), enheternas kontaktuppgifter och vilka anställda, förtroendevalda och grupper som finns registrerade på enheten. Man kan söka, skicka e-post och skriva ut rapporter

211 Detta kan inte alla se Personnummer, Privata kontaktuppgifter, Meddelanden om avlidna personer, Meddelanden om komplettering av enhetsuppgifter och registrering av förtroendevalda. Deltagare i grupper där man inte är ledare (eller har särskild behörighet) 216 2

212 Den vanligaste behörigheten Anställd De behörighet som de flesta skall ha. Anställd ger behörighet att se alla deltagare i grupper där man själv är ledare eller ordförande (kören, kyrkorådet etc) 217 2

213 Enhetsadminstratör Varje enhet ska ha minst en person med behörigheten Enhetsadministratör. Ser alla enhetens deltagare och deras personnummer. Göra en sparad sökning tillgänglig för alla anställda på enheten Har man behörigheten Enhetsadministratör så får man också meddelanden när enhetsuppgifter behöver kompletteras, förtroendevalda behöver registreras och när deltagare i någon grupp har avlidit. Den person som idag sköter registreringar i Organisationsregistret och i verksamhetsregistret i Kbok bör ha denna behörighet

214 SMS Tilläggsbehörigheter Ger möjlighet att skicka sms Gruppdeltagare läs Ger möjlighet att se alla gruppdeltagare och deras kontaktuppgifter på enheten 219 2

215 Behörigheter Enhetsadministratör Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättigheter för enhetens alla deltagare, spara sökning på enhet, meddelanden Kyrkoherde Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättigheter för enhetens alla deltagare, spara sökning på enhet Anställd Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättighet enhetens sparade sökningar Ej anställd Grundläggande läsrättighet i Kyrksam, läsrättighet enhetens sparade sökningar SMS Ger behörighet att skicka SMS för den enhet behörigheten omfattar Grupp läs Ger läsrättigheter för enhetens alla deltagare

216 Nytt system nya begrepp 221 2

217 Kategoriträd Översättning eller mappning sker från Organisationsregistret och verksamhetsregistret 222 2

218 Gruppfamilj Medarbetare Verksamhetsområde/ anställningsområde Församlings- och främjandeuppgifter Grupptyp/ anställningstyp Prästuppgifter Roll Komminister Inriktning Präst inom kriminalvården

219 Personegenskaper En persons roll, uppdrag eller attribut som inte kan placeras i kategoriträdet Alltid personliga och ibland kopplade till enheter Bl a vigd präst, certifierad kboksanvändare, kontaktperson IT 224 2

220 Mer information på intranätet 228 2

221 Att göra lista Registrera alla anställda med tjänsteadress, tjänstemobil, tjänste epost, tjänstetelefon. Se till att så många som möjligt har e-post och mobiltelefon kopplat till sig 229 2

222 TACK!

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd mars 2012 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Webb för hantering av behörigheter... 2 Åtkomst till gemensamma behörighetssystemet via webb... 2 Hur

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd oktober 2007 Innehållsförteckning Registrering av in- och utträden inför inkomståret 2008... 2 Sista dagen för att registrera rättelser/ändringar... 2 Skatteverket har

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Januari 2012 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Färgsättning i Kbok 6.0... 2 Problem att skicka e-post från Kbok när man arbetar i Citrix- eller Terminal

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd juni 2007 Innehållsförteckning Kyrkobokföring / Kbok2003... 2 Dop av icke folkbokförda... 2 När dopregistrering saknas för blivande konfimander... 2 Vem som får konfirmeras?...

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd April månad 2010 Innehållsförteckning Vigselbehörighet för Svenska kyrkans präster... 2 Beslutsunderlag i Kbok2003: Personen har invandrat till Sverige... 2 Förändring av epost-lösenordspolicyn

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Urval av frågor som Kanslistöd får Tips och trix från Kanslistöd Aktuella ämnen

Urval av frågor som Kanslistöd får Tips och trix från Kanslistöd Aktuella ämnen KSSK 2017-04-28 Vilka är vi? Oscar Björnhag Kanslistöd Nikki Classon Kanslistöd Elisabet Andersson Ämnesansvarig Kbok Mikael Dahl Systemförvaltare Kyrksam Gabriella Lange Utbildningssamordnare Johan Berkman

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd februari 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Enkät om gemensamma system och Svenska kyrkans Kanslistöd... 1 Organisationsregistret... 2 Registrering av Kontaktperson

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd September 2007 Innehållsförteckning Budgetsimuleringsverktyget uppdatera med skatteverkets septemberprognos... 2 Förändringar i skatteverkets organisation... 2 Avgiftsregistrering

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra nyhetsbrev december 2009 Innehållsförteckning Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Preliminära poster i Kbok 2003... 2 Hantering av dop när dopkandidaten bor utomlands

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Personuppgiftsansvar och ändamålsprövning enligt fastighetsregisterlagen

Personuppgiftsansvar och ändamålsprövning enligt fastighetsregisterlagen Personuppgiftsansvar och ändamålsprövning enligt fastighetsregisterlagen Kundträff, Lantmäteriet 2016-09-29 Christine Repond Malgorzata Drewniak När kan vidareförädlare få eget beslut enligt fastighetsregisterlagen?

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om kyrkobokföring i Svenska kyrkan meddelat den 8 december 2009. SvKB 2009:9 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 56 kap. 4 i

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd Extra nyhetsbrev från Kanslistöd juni 2007 Innehållsförteckning Störningar på Kyrknätet fredag 15 juni... 2 Kyrkostyrelsens beslut om Organisationsregistret... 2 KBOK2003... 3 Rapportöversynen är äntligen

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Maj 2010 Innehållsförteckning Fel marginal på rapporter som skrivs ut från Kbok2003... 2 Var ligger felet?... 2 Tillfällig lösning... 2 Hur rättas felet?... 2 Vad menas med rapporter?...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Vallokalssystemet Period 2

Vallokalssystemet Period 2 Vallokalssystemet Period 2 Instruktion till valnämnd Registrering av vallokaler och särskilda röstmottagningsställen på valdagen KYRKOKANSLIET POSTADRESS: 751 70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Clearing av kyrkliga handlingar. Mall för samarbetsavtal för konfirmationsersättning med kommentar SvKB 2004:12

FÖRBUNDSINFO. Clearing av kyrkliga handlingar. Mall för samarbetsavtal för konfirmationsersättning med kommentar SvKB 2004:12 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 5 2005 Clearing av kyrkliga handlingar Detta FörbundsInfo behandlar bestämmelserna om clearing av kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning)

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Februari 2010 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Clearing vid vigsel... 2 KOB och Bokslut 2009... 2 Inkomna fakturor i KOB måste tas om hand i KOB!...

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd December 2009 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Lansering av Kbok2003 version 4.1... 2 Windows Vista/Windows

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Oktober månad 2008 Innehållsförteckning Organisationsregistret... 2 Nya rapporter... 2 Trossamfundsregistret... 2 Västerås stift visar vägen.... 2 Fel om valsedlar i valhandboken...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR FÖRTROENDEVALD INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:... 2 HSB MINA SIDOR... 3 INLOGGNING... 3 INLOGGNINGSPROBLEM... 4 STARTSIDAN - ATT GÖRA... 5 STARTSIDAN - NYTT ÄRENDE...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Innehåll Kom igång Lägga till personer i medlemsregistret Import av personer genom excel Skapa lag (grupper) Redigera

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Manual för GRABO Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2013-01-31 Version 3.1.2 1 (14) Innehåll: Bakgrund och behörighet till Grabo

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Gemensamt intranät för Linköpings stift

Gemensamt intranät för Linköpings stift Gemensamt intranät för Linköpings stift Den 15 oktober 2009 lanserades Svenska kyrkans gemensamma intranät. Under 2010 började vi bygga Linköpings stifts intranät för dig som är förtroendevald i något

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Valresultat. Instruktion till valnämnd. Registrering av preliminärt valresultat på valdagen.

Valresultat. Instruktion till valnämnd. Registrering av preliminärt valresultat på valdagen. Valresultat Instruktion till valnämnd Registrering av preliminärt valresultat på valdagen. 1 Innehåll INTRODUKTION... 3 Systemets delar... 3 Om behörighet... 3 BEHÖRIGHET FÖR VALNÄMND... 4 UTBILDNINGSSYSTEM...

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR MEDLEM/BOENDE/BOSPAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:... 2 HSB MINA SIDOR... 3 INLOGGNING... 3 INLOGGNINGSPROBLEM... 4 STARTSIDAN - ATT GÖRA... 5 STARTSIDAN -

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 37-2013 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR 1 SAMMANFATTNING Det centrala

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning för sina klienter. En e-tjänst som erbjuder

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder SSAB Innehåll Skapa ordererkännande Skapa fraktavisering Skapa faktura 2 Introduktion Denna guide går inte in på alla detaljer/möjligheter gällande:

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något.

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något. Arrangemang via webb Arrangemang via webb eller Registrera arrangemang är en webbapplikation där cirkelledare samt utbildnings- och studieansvariga kan logga in och anmäla nya arrangemang samt anmäla deltagare.

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör Inloggning Gå in via Mälarenergis hemsida www.malarenergi.se Välj: > Företag > Elnät > Anslutning till elnätet > För- och färdiganmälan

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Innehållsförteckning. Klicka på det kapitel du vill läsa om, alternativt scrolla ner och ta del av hela användarmanualen.

Innehållsförteckning. Klicka på det kapitel du vill läsa om, alternativt scrolla ner och ta del av hela användarmanualen. KUNDPORTAL Innehållsförteckning Klicka på det kapitel du vill läsa om, alternativt scrolla ner och ta del av hela användarmanualen. 1. Allmänt om Kundportalen 2. Kontoansökan 3. Rundvandring i Kundportalen

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer