Nyhetsbrev från Kanslistöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Kanslistöd"

Transkript

1 Nyhetsbrev från Kanslistöd Oktober månad 2008 Innehållsförteckning Organisationsregistret... 2 Nya rapporter... 2 Trossamfundsregistret... 2 Västerås stift visar vägen Fel om valsedlar i valhandboken... 2 Förnyelse av Software Assurance... 3 Nya Nyckeln till Svenska kyrkan... 3 Registrering av in- och utträden inför inkomståret Sista dagen för att registrera rättelser/ändringar... 4 Kbok2003 version Driftstörningar... 4 Pålysningar... 5 Dags för avgiftsregistrering för Se upp för mobilskojare... 7 Nytt helpdesksystem på kanslistöd... 7 Om Kanslistöd... 8 Kanslistöds ordinarie öppettider... 8 Vilka har fått detta brev... 8 Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 1

2 Organisationsregistret Nya rapporter Enklare med utskrifter. De nya rapporterna i Organisationsregistret är lanserade. Nu kan du ta ut etiketter, kontaktlistor och adressfiler i Excelformat direkt i systemet. Etiketter kan skrivas ut i samma format som i Kbok2003:s verksamhetsregister. Med Adressfil PDF kan du sätta samman kontaktlistor till exempelvis valnämnden eller kyrkorådet. Dessa adressfiler i PDF-format finns både på verksamhetssidan och på söksidorna och innehåller bland annat postdress, e-postadress och telefonnummer om det är registrerat. Vi har också gjort innehållet i de tidigare adressfilerna lättingängligare i Adressfil Excel. Det finns även ett Adressfil Total uttag som innehåller ytteligare lite mer informtion. Dessa rapporter finns tillgängliga på verksamhetssidan och på några av söksidorna. Möjligheten att ta ut adressfil i textformat förändras inte i och med lanseringen av de nya rapporterna. Trossamfundsregistret Västerås stift visar vägen. Enligt lagen om trossamfund och lagen om Svenska kyrkan har Svenska kyrkan en skyldighet att lämna uppgifter om samtliga organisatoriska delar till Kammarkollegiets trossamfundsregister. Uppgifterna skall styrkas dels genom att vidimerade protokollsutdrag skickas in och dels genom registrering i Organisationsregistret. Glädjande nog kan vi nu meddela att Västerås stifts alla församlingar och samfälligheter har registrerat och anmält samtliga uppgifter om dess behöriga företrädare. Västerås stift är det stift som är först med att bli klart någonsin. Bakom denna framgång ligger en medveten strategi och aktivt arbete med dessa frågor på Västerås stiftskansli. Tätt bakom följer ett flertal stift som slåss om andraplatsen. Grattis till Västerås stift ifrån oss på Kyrkokansliet! Fel om valsedlar i valhandboken Bilaga 2 i valhandboken innehåller Svenska kyrkans närmare bestämmelser för valet. I bilaga 2 c, SvkB 2008:2 angående valsedlar, saknas i bilagan sista stycket om signallinjer. En rätt version finns att skriva ut på välj Valnämnder, Valhandbok och nedladdningsbara filer Bilaga 2 c. Svenska kyrkans bestämmelser finns även på Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 2

3 Informationen i bestämmelsen berör i första hand de nomineringsgrupper som väljer att inte trycka sina valsedlar med hjälp av kyrkostyrelsen. Ytterligare information kommer att gå ut till dessa berörda. Förnyelse av Software Assurance Den sista oktober löper Svenska kyrkans Selectavtal med Microsoft ut. Detta innebär att alla Software Assurance-licenser slutar att gälla. Det går dock bra att förlänga giltighetstiden på dessa licenser. De enheter som köpt s.k. SA-licenser ska kontakta Svenska Kyrkans Kanslistöd för att beställa förlängning på dessa. Om man inte önskar förlänga behöver man inte göra någonting. Licenserna slutar då automatiskt att gälla. Nya Nyckeln till Svenska kyrkan I slutet av oktober utkommer nya Nyckeln till Svenska kyrkan - en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi Skriften är en ny och utvidgad version av den tidigare Nyckeln. Tabeller som tidigare presenterats återfinns nu på statistikdatabasens webbplats (http://statistik.svenskakyrkan.se). Den nya Nyckeln presenterar perspektiv och analyser som kan vara av intresse för anställda, förtroendevalda och frivilliga inom Svenska kyrkan. Nya Nyckeln kommer att distribueras till de ekonomiska enheterna. Fler exemplar kommer att kunna beställas från Svenska kyrkans informationsservice, tel Registrering av in- och utträden inför inkomståret 2009 Onsdagen den 19 november är sista dag att registrera in- och utträden som gjorts under perioden 2 november november Trossamfundet Svenska kyrkan kommer därefter att lämna uppgift till Skatteverket om samtliga personer som är tillhöriga Svenska kyrkan den 1 november Skatteverket hanterar utifrån dessa uppgifter kyrkoavgiften för inkomståret Den som tillhör Svenska kyrkan den 1 november 2008 har att betala kyrkoavgift för inkomståret Den som vill utträda ur Svenska kyrkan och därmed inte betala kyrkoavgift påföljande år måste därför anmäla utträde senast den 1 november. Utträde kan antingen ske genom att man personligen besöker kyrkoherden i den församling man tillhör/är folkbokförd eller genom att man gör en skriftlig anmälan till kyrkoherden. En skriftlig anmälan ska vara egenhändigt undertecknad av den som anmäler utträdet. Utträdet gäller från och med den Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 3

4 dag anmälan inkommer till kyrkoherden. Har anmälan inkommit före kl lördagen den 1 november upphör kyrkotillhörigheten från och med den dagen. Fax eller liknande handling som följs av en undertecknad anmälan om utträde i original anses vanligen inkommen den dag faxet inkommer till församlingen. E- post anses vanligen inte som en egenhändigt undertecknad handling. Vid e-post bör personen därför omgående få information om hur anmälan om utträde skall göras. Sista dagen för att registrera rättelser/ändringar Onsdagen den 5 november är sista dag att registrera rättelser/ändring av utträden som avser tiden före den 2 november Rapportering av rättelser/ändringar av kyrkotillhörigheten meddelas till Skatteverket från trossamfundet Svenska kyrkan i en särskild rättelseavisering. Det kan här t.ex. vara ett utträde som av någon anledning inte har blivit registrerat tidigare eller en rättelse/ändring av datum för utträde enligt kyrkoherdens beslut. För att uppgiften skall finnas med vid nästa aviseringstillfälle måste uppgiften registreras i församlingen senast den 5 november. Skatteverket vidtar sedan de åtgärder som behövs för reglering av eventuell kyrkoavgift som felaktigt har betalats. Rättelseavisering görs närmast i mitten av november månad. Nästa rättelseavisering därefter görs till Skatteverket i mitten av februari månad. Kbok2003 version 4.0 Kbok2003 version 4.0 är nu lanserad. Installationsarbetet gick enligt plan. Tyvärr hade vi i nära anslutning till lanseringen problem med systemets tillgänglighet. Dessa problem fanns både före och efter lanseringen. Läs mer om detta under rubriken driftstörningar. Vår uppfattning är nu att installationerna har gått bra runt om i landet och att det endast är en begränsad mängd användare som har stött på problem som ännu inte är lösta. Driftstörningar Vi har tidigare informerat om de problem som inträffade under vecka 40, efter att en felaktig uppdatering av folkbokföringsinformation gjorts av leverantören. De problem som uppstod ledde till att vi tvingades hålla systemen stängda under delar av veckan. Fredag förmiddag, direkt efter genomförandet av lanseringen, var systemet stängt p.g.a. ett annat problem i systemets databas, som var av mer teknisk Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 4

5 karaktär. Leverantören löste detta med stöd av databasprogramvarans leverantör. Systemen öppnades kl på fredagen. Måndagen den 6 oktober konstaterades att det fanns problem med utskrift av rapporter i den nya versionen. Den logik som hanterar rapportkön fungerade inte tillfredsställande, vilket ledde till problem när många skrev ut rapporter samtidigt. Därför fick du som användare ibland ett felmeddelande. Leverantören hittade en lösning på problem under eftermiddagen och sedan dess har inte problemet uppstått. Därefter har ytterligare driftstörningar funnits i form av kortare systemstopp. Problemen har återigen konstaterats vara i systemets databas. Problemen är av annat slag än de problem som tidigare under året då och då resulterat i systemstopp. Leverantören utreder vad de nya stoppen beror på. Pålysningar I Kbok2003 version 3.3 (föregående version) och i version 4.0 (den nya versionen) finns ett fel som innebär att pålysningar där funktionen minnesgudstjänst används ibland sparas på fel år. Felet gäller endast endast pålysningar som skapats eller ändrats efter 6 december Förklaring till hur funktionen minnesgudstjänst ska fungera: Exempel: Att välja innevarande år/nästkommande år innebär att man väljer för vilket kalenderår minnesgudstjänsten ska gälla. Kbok2003 säkerställer att innevarande år är förvalt fram till 15 oktober. Därefter är nästkommande år förvalt. Minnesgudstjänsten vid Allhelgona kommer äga rum lördagen den 1 november Sker registreringen i september 2008 är innevarande år redan förvalt. Personen listas för innevarande år Sker registreringen den 20 oktober 2008 är nästkommande år förvalt. Ändra manuellt till innevarande år. Personen listas för innevarande år Sker registreringen den 15 november 2008 är nästkommande år förvalt. Personen listas för nästkommande år Sker registreringen den 21 januari 2009 är innevarande år förvalt. Personen listas för innevarande år Hur beter sig felet: De registreringar som görs hamnar/listas för innevarande år oavsett vad som markerats i funktionen minnesgudstjänst. Detta innebar som regel att användare Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 5

6 under perioden 6 december till 31 december 2007 via gränssnittet såg att registrering hamnade på nästkommande år (2008), vilket inte var fallet, de hamnade på Vad händer med de pålysningar som hamnade/listades fel 2007? Vi analyserar just nu hur vi ska hantera de felaktiga uppgifterna i registret. En möjlighet som utreds är att samtliga pålysningar som registrerats under perioden 6 december till 31 december flyttas via registervård till Detta skulle alltså innebära att registreringarna flyttas per automatik utan att användaren behöver göra en registrering. Detta skulle innebära att pålysningarna kommer att få år 2008 som minnesgudstjänst år istället för år Om vi beslutar att utföra den åtgärden är vår intention att också informera församlingarna om vilka minnesgudstjänstregistreringar som flyttats på detta sätt, så att det blir enkelt att kontrollera att det blivit korrekt. Oavsett vilken metod vi kommer använda behöver ni förbereda er på att manuellt gå igenom pålysningarna som registrerades sent förra året och säkerställa att det blir rätt pålysningar som läses upp vid minnesgudstjänsten. Vi återkommer med mer information om detta så snart vi tagit ställning till om detta är det bästa sättet att hantera den uppkomna situationen. Hur gör jag för att det inte ska bli fel igen? Eftersom felet fortfarande finns i klienten kommer felet uppstå även i kommande registreringar. Vi tittar för närvarande på olika alternativ till lösningar, t.ex. om användaren kan göra på något särskilt sätt i klienten för att undvika felet. Tills vidare rekommenderar vi att ni upprättar en pärm eller annan temporär lösning som gör att ni har korrekt information väl organiserad vid sidan av systemet. Detta kan t.ex. göras genom att ni sparar pålysningsrapporterna i en pärm sorterat per vilket år som minnesgudstjänst är aktuellt. Vi återkommer med ny information så snart vi vet mer om felet. Utskick inför Alla helgons dag? Vi rekommenderar att ni om möjligt väntar med att göra utskick inför alla helgons dag tills vi har kommit med mer information. Om ni inte kan vänta med ert utskick rekommenderar vi följande: Gör en särskild sökning på de datum under slutet på förra året då ni hade pålysningar i er församling. Om ni endast pålyst på söndagar gäller det: 9 december, 16 december, 23 december och 30 december och eventuellt 6 januari (om registreringar för även detta datum utfördes under 2007). Använd sökfunktionen i pålysningsboken. Från träfflistan i sökbilden kan du också skriva ut de rapporter du behöver inför alla helgons dag. Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 6

7 Dags för avgiftsregistrering för 2009 Den 1 oktober öppnades, i Svenska kyrkans kollekt och betalsystem (KOB), registreringen för kyrkoavgiftssats, begravningsavgiftssats och budget för begravningsverksamheten för Närmaste deadline för detta arbete är fredagen den 31 oktober. Då ska preliminär begravningsavgiftssats och budget för begravnings-verksamheten för 2009 vara registrerad av alla begravningshuvudmän. Mer information finns på KOBs hemsida. För att uppgifter ska kunna registreras för enheter som nybildas 1 januari 2009 måste användaren ha behörigheten "KOB - Avgiftsreg för den nya enheten. Som vanligt är det behörighetsadministratören som tilldelar behörigheten. Se upp för mobilskojare Ett missat samtal på mobiltelefonen. Men när du ringer upp dras stora summor från abonnemanget. Det är ett av de sätt som mobilskojare använder och som nyligen drabbat mobilanvändare inom Svenska kyrkan men också tusen tals andra mobilanvändare. Så skyddar du dig mot mobilbluffen Var skeptisk mot nummer du inte känner igen. Ring aldrig upp okända utlandsnummer. Svara aldrig på sms om du är osäker på var de kommer ifrån. Är du tveksam om ett nummer kontakta din operatörs kundtjänst. Nytt helpdesksystem på kanslistöd Vi på kanslistöd arbetar kontinuerligt på att förbättra servicen. Sedan 2006 har vi t.ex. halverat kötiderna i telefon. Som ett led i vårt förbättringsarbete inför vi under vecka 43 ett nytt helpdesksystem. I helpdesksystemet håller vi koll på vilka ärenden som kommer in och följer upp att alla får svar/hjälp. Det nya systemet är snabbare och mer lättöverskådligt för oss som använder systemet. En stor förbättring är att den manuella hanteringen av e-post försvinner vilket innebär att vi kan ägna mer tid åt att svara på e-post. En annan förbättring är ökade möjligheter för handläggaren att se om det finns liknade ärenden registrerade och hur de har besvarats. Längre fram kommer vi att ge dig möjlighet att följa vad som händer med ditt ärende. Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 7

8 Helpdesksystemet hämtar namn och kontaktuppgifter från Organisationsregistret och behörighetssystemet. För att underlätta för oss är det bra om du kontrollerar att de kontaktuppgifter som finns i Organisationsregistret är riktiga. Om Kanslistöd På Kanslistöds telefonnummer svarar just nu åtta medarbetare på frågor som rör Svenska kyrkans gemensamma administrativa system, t ex Kyrknätet, Kyrkobokföring, Organisationsregistret och Kyrkkontot. Vi svarar både på teknik- och regelverksfrågor: Elisabet Andersson, Ann-Cecile Björklund, Oscar Björnhag, Mikael Dahl, Stefan Kostet, Monica Jansson, Linnea Edlund och Helena Vilminko. Stefan Olsson Granmo är samordnare. Se även vår hemsida Kanslistöds ordinarie öppettider Mån-tors 9-12 samt Fre 9-12 Dag före helgdag öppet 9-12 Lördag och helgdagar stängt Vilka har fått detta brev Vi har använt oss av organisationsregistret för att göra detta utskick. Utskicket går alltså till alla stift, samfälligheter och församlingar som har lagt in sin e- postadress i Organisationsregistret. Utskicket går även till sändlistorna för sakkunniga i kyrkobokföringsfrågor samt kontaktperson IT som registrerat sin e-postadress i Organisationsregistret. Ni hittar Nyhetsbreven på den här sidan under länken Nyhetsbrev. Nyhetsbrev från Kanslistöd Sida 8

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd December 2009 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Lansering av Kbok2003 version 4.1... 2 Windows Vista/Windows

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Maj 2010 Innehållsförteckning Fel marginal på rapporter som skrivs ut från Kbok2003... 2 Var ligger felet?... 2 Tillfällig lösning... 2 Hur rättas felet?... 2 Vad menas med rapporter?...

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd April månad 2010 Innehållsförteckning Vigselbehörighet för Svenska kyrkans präster... 2 Beslutsunderlag i Kbok2003: Personen har invandrat till Sverige... 2 Förändring av epost-lösenordspolicyn

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd februari 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Enkät om gemensamma system och Svenska kyrkans Kanslistöd... 1 Organisationsregistret... 2 Registrering av Kontaktperson

Läs mer

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen kyrkan måste ha system som fungerar 2006 års användare om Svenska kyrkans datasystem? av Jørgen Straarup & Fredrik Sundin Uppsala 2007-08-31 Innehåll

Läs mer

Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001

Kanslistöd förr och nu. 1 oktober 2001 Kanslistöd förr och nu 1 oktober 2001 Statistik Ungefär 1000 frågor i månaden E-post Telefon Webbformulär Statistik Jan April 2012 Cirka 1200 ärenden Ministerialbok 400 (Sök präst: 31) In- och Utträden

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten 1 (30) Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten R2A Box 2223, 550 02 Jönköping Besöksadress: Hovrättsgränd 4 Telefon: 036-15 65 00 Fax: 036-15 65 36 gota.hovratt@dom.se www.gotahovratt.se Expeditionstid:

Läs mer

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll)

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) Nyhetsbrevet i korthet VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2014:22 V Stockholm

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

SourceTech Tellus R2 Webklient

SourceTech Tellus R2 Webklient SourceTech Tellus R2 Webklient Användarhandbok Copyright SourceTech AB 2008 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer