Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer"

Transkript

1

2

3 1 Ärende 9 Bo Hallin Dnr RS Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer Bakgrund De tre vanligaste formerna av hudcancer är malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer. Hudcancer (exklusive basalcellscancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige efter prostatacancer och bröstcancer. Malignt melanom är den mest allvarliga formen av hudcancer. Antalet maligna melanom har ökat kraftigt under senare tid i Sverige och i västra sjukvårdsregionen. Incidensen i regionen har sedan 1970-talet varit större i regionen än i riket. Malignt melanom är en hudcancer med uttalad förmåga att ge dottersvulster. När sjukdomen väl har spridit sig i kroppen finns idag ingen effektiv behandling att ge. Mer än 400 personer avlider varje år i landet och ett 60-tal i regionen till följd av malignt melanom. Tidig diagnostik och behandling av maligna melanom är därför avgörande för det fortsatta sjukdomsförloppet. Förslag till åtgärder Regionalt cancercentrum och sektorsrådet i dermatologi och venereologi har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsavdelningen utrett behoven och möjligheterna till att förbättra den tidiga diagnostiken av maligna hudtumörer. Utredningen Bättre tillgänglighet till diagnostik av maligna hudtumörer i Västra Götalandsregionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsavdelning. Utredningen bifogas. Med utgångspunkt från utredningen föreslås följande åtgärder. Hudmottagningarna på regionens sjukhus genomför regelbundna prick-mottagningar där personer med misstänkta hudtumörer diagnostiseras och vid behov behandlas. Patienterna kommer efter remiss från primärvården, andra sjukhusmottagningar och genom s k egenremiss från patienterna själva. En beskrivning av nuvarande mottagningsverksamhet finns i bilaga 1. Sjukhusens hudkliniker har ansvar för att fortlöpande vidareutveckla och effektivisera mottagningsverksamheten för att skapa möjligheter till tidig diagnostik och behandling av hudtumörer. I mottagningsverksamheten bör allmänläkare fortlöpande vidareutbildas i diagnostik och behandling av misstänkta hudtumörer. En regiongemensam plan för vidareutbildning av allmänläkare bör utarbetas. Implementering av standardremiss De medicinska sektorsråden i dermatologi och allmänmedicin har gemensamt utarbetat en standardremiss (bilaga 2) som ska användas för att remittera patienter med misstänkta hudförändringar till hudmottagningarna. Test av remissen pågår i regionen och kan leda till vissa justeringar av remissen. Standardremissen behöver efter eventuella justeringar börja användas av alla läkare/mottagningar som remitterar patienter med misstänkta hudtumörer till hudklinikerna. Möjligheterna att integrera denna standardremiss i primärvårdens journalsystem undersöks för närvarande.

4 Regionen har parallellt med detta ansökt om nationella medel från SKL för en försöksverksamhet (bilaga 3) om att använda teledermatoskopi för snabbare och bättre prioritering av patienter med misstänkta hudtumörer som remitteras från primärvård till hudspecialist. SKL har beviljat regionen kronor för att genomföra försöksverksamheten, där cirka 15 vårdcentraler planeras delta tillsammans med hudklinikerna på SkaS och SU under Behov av hudläkare Hudläkarkompetensen i regionen behöver långsiktigt förstärkas för att kunna genomföra och upprätthålla en god hudsjukvård med tidig diagnostik och behandling av maligna hudtumörer. Behovet av hudläkare inklusive ST-tjänster utreds gemensamt av hälso- och sjukvårdsavdelningen och personalstrategiska avdelningen i arbetet med kompetensförsörjningsplan Handlingsplanen genomförs tillsammans med berörda förvaltningar, sektorsråd och regionalt cancercentrum. 2 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta att godkänna handlingsplanen för vidareutveckling av tidig diagnostik av maligna hudtumörer att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att tillsammans med berörda förvaltningar implementera standardremiss hudtumörer i verksamheten att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att tillsammans med sektorsråden i allmänmedicin och dermatologi och venereologi utarbeta en regiongemensam plan för vidareutbildning av allmänläkare i hudtumördiagnostik och att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda och redovisa behovet av hudläkare inklusive ST-tjänster inom dermatologi och venereologi som en del i arbetet med kompetensförsörjningsplan HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Peter Lönnroth

5 Bilaga 1 3 Regelbundna prick-mottagningar m m Vid hudklinikerna på regionens sjukhus genomförs regelbundna prick-mottagningar där personer med misstänkta hudtumörer diagnostiseras och vid behov behandlas. Parallellt med dessa prick-mottagningar pågår flera andra typer av mottagningar och ronder. Dessa mottagningar genomförs för närvarande på följande sätt. Skaraborgs sjukhus/kss 1. Mottagningar genomförs en halvdag varannan vecka enligt one-stop-shop modellen enligt förebild från SUS/Lund. 18 patienter tas emot per mottagning (1,5 tim ca 10 min per patient). Bemanning sker med 3 läkare och 3 ssk/usk, 4-5 undersökningsrum och en operationssal. Behov finns av att utöka antalet mottagningar. Utbildningskapacitet finns för 2 allmänläkare per mottagning. 2. Prickmottagning 2-3 tim per vecka med patienter (10 min per patient) 3. Hud-öronmottagning (hud- och ÖNH-läkare, multidisciplinärmottagning) en halvdag per vecka där patienter som kommer på remiss gällande hudtumörer i ansikte/hals. 20 patienter per mottagning (5 min per patient). Utbildningskapacitet 1-2 ST-läkare (hud/öron/allmänmedicin). 4. Hud-kirurgmottagning (hud- och kirurgläkare, multidisciplinär mottagning) en halvdag varannan vecka. Här bedöms patienter med PAD-verifierat melanom eller där stark misstanke om melanom finns enligt remiss. Hit kommer även patienter för uppföljning av kirurgisk behandling och för planering ev vidare kirurgi som led i melanombehandling. Under 2010 registerades 53 nybesök och 113 återbesök på denna mottagning. Utbildningskapacitet 1-2 STläkare (hud/kirurgi) eller AT-läkare). Uöver dessa mottagningar kontrolleras också patienter med ökad hudcancerrisk (bl a dysplastiskt naevus syndrom, organtransplanterade patienter m fl) regelbundet på hudmottagningen. NU-sjukvården Tre typer av mottagningar bedrivs. 1.Tumörmottagningar där behandling sker vid första besöket. Kapacitet 8 10 patienter per läkare/mottagningspass. I genomsnitt genomförs 9 mottagningspass per vecka. 2.Prickmottagningar genomförs 4-5 gånger per vecka med kapacitet för 12 patienter under två timmar. Mottagningarna bemannas med en läkare, en ssk och en läkare under utbildning. Vid behov behandlas dessa patienter direkt under mottagningen, alternativt efter mottagningen samma dag. 3.Öron/Hud rond (teambesök där öronläkare och hudläkare deltar) för bedömning och vid behov åtgärd av hudtumörer i huvud/hals regionen. Stort utbildningsvärde. Utbildningskapacitet 1-2 ST-läkare (hudklinikens och även andra ST-läkare under randutbildning). Antalet tumörmottagningar anpassas till behoven, som ökar konstant. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Två typer av prickmottagningar bedrivs. 1. Mottagningar genomförs en halvdag per vecka enligt one-stop-shop modellen efter förebild från SUS/Lund. 30 nyremitterade patienter tas emot varje mottagning. Tre läkare och tre ssk/usk bemannar mottagningen. Utbildningskapacitet finns för 1 2 allmänläkare per mottagning.

6 vanliga prickmottagningar (en halvdag per mottagning) genomförs varje vecka. Dessa bemannas av en läkare och en ssk/usk. Här undersöks patienter, varav de flesta är nyremitterade patienter och där procent av besöken är återbesök för behandling av hudtumörer som kräver behandling med exempelvis kryokirurgi eller mindre operativa ingrepp. Med ett ständigt ökat remissflöde behöver antalet prickmottagningar utökas, med en onestop-shop -mottagning eller två vanliga prickmottagningar per vecka. Utöver prickmottagningarna har kliniken 1. En gemensam melanomrond med en hudläkare och en plastikkirurg varje vecka där 4-6 patienter med remisser för stark misstanke om melanom bedöms. 2. Två mottagningar (halvdagar) per vecka för regelbundna kontroller av patienter med ärft lighet för melanom (dysplastiskt nevus syndrom). Här följs cirka 400 patienter tillhörande över 100 familjer med åtminstone två fall av melanom samt dysplastiska nevi. 3. Fyra mottagningar per vecka (två heldagar) för bedömning av patienter med icke-melanom hudcancer inför behandling med fotodynamisk terapi samt behandling av patienter med kraftiga solskador och ständigt återkommande hudtumörer. Här följs även organtransplanterade patienter som utvecklar ett stort antal skivepitelcancer och patienter med Gorlins syndrom som utvecklar 100-tals basalcellcancer. 4. En gemensam rond med en hudläkare och en ögonläkare per månad för bedömning av basaliom på ögonlock samt behandling med kryoterapi. 5. Sex Mohsbedömningsmottagningar á timme vardera per månad. En till två hudkirurger träffar nya patienter remitterade från hela Sverige med högaggressiva basaliom i ansiktet för att planera inför Mohs mikrografisk kirurgi. Södra Älvsborgs sjukhus Mottagningsverksamheten bedrivs på följande sätt. 1. För närvarande finns tumörronder insprängda i övrig mottagningsverksamhet, som planeras efter behov. Vanligtvis har minst en läkare tumörmottagning/mottagningspass med kapacitet att ta hand om 8 10 patienter. Mindre ingrepp som stansar, kryo och curettage görs vid behov. I genomsnitt genomförs ca en tumörmottagning per mottagningspass eller 9-10 tumörmottagningar per vecka. Dessa tumörmottagningar innefattar även sk prickmottagningar liksom mottagning för immunosupprimerade. Kliniken erbjuder utbildning för 2 ST-läkare i allmänmedicin (1-3 mån efter val) samt för en AT-läkare vid behov. 2. Ingen specifik prickmottagning. 3. I nuläget inga gemensamma ronder med kirurg- eller ÖNH-läkare. Till följd av det ökande remissinflödet kommer en översyn av tumörverksamheten göras under hösten 2011.

7 Standardremiss hudtumörer Bilaga 2 5

8 Bilaga 3 6 Projektplan för försöksverksamhet för ett mer patientfokuserat och effektivt vårdflöde för diagnostik och åtgärd av misstänkta hudtumörer Försöksverksamhet: Att använda teledermatoskopi för snabbare och bättre prioritering av de patienter som har misstänkta hudtumörer och som remitteras från primärvård till hudspecialist. Sökande: John Paoli, MD, PhD Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Ansvarig för verksamheten för hudcancer och kirurgi Karin Terstappen, MD, PhD Hudkliniken, Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) Processägare Hudcancer (Regionalt Cancercentrum) Alexander Börve, MD Doktorand vid Sahlgrenska akademin Ägare av idoc24 Carin Sandberg, MD, PhD Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetschef Johan Dahlén Gyllencreutz, MD Hudkliniken, Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) Hudläkare Akademisk samarbetspartners: Sahlgrenska akademin, Inst för kliniska vetenskaper, avdelningen för dermatologi och venereologi John Paoli, MD, PhD Karin Terstappen, MD, PhD Carin Sandberg, MD, PhD CHI Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola Svante Lifvergren, MD Förståndare CHI Andreas Hellström, PhD Föreståndare CHI Alexander Chakhunashvili, PhD CHI

9 7 Definitioner: Teledermatologi innebär diagnostik av hudsjukdomar med hjälp av digitala fotografier skickade till en hudläkare för konsultation. 1 Dermatoskopi är en välbeprövad teknik som används av hudläkare för att öka den diagnostiska säkerheten vid bedömning av hudtumörer. 2,3 Ett dermatoskop är ett diagnostiskt verktyg med ett förstoringsglas och speciell belysning som tillåter avbildning av färger, strukturer och mönster inom överhuden samt översta delen av läderhuden. Teledermatoskopi är en vidareutveckling av teledermatologin. Vid teledermatoskopi skickas både kliniska fotografier samt dermatoskopibilder på hudtumörer för att ge ytterligare diagnostisk information till den bedömande hudläkaren. 4 En smartphone är en mobiltelefon med uppkoppling till internet samt med möjlighet till installation och användning av IT applikationer. I telefonen kan kliniska och dermatoskopiska bilder skickas via Multimedia Messaging Service (MMS) eller e mail.

10 Beskrivning av försöksverksamheten: 8 Distriktsläkare inom primärvården i Västra Götalandsregionen (VGR) ser dagligen hundratals patienter som söker för oklara hudförändringar. I vissa fall är hudförändringar godartade och distriktsläkaren kan då lämna lugnande besked till patienten. Men i många fall har distriktsläkaren svårt att avgöra om hudförändringen är godartad eller elakartad. Patienten måste då remitteras till en hudspecialist. Varje dag skickas många pappersremisser inom VGR. På varje remiss beskrivs den aktuella hudtumören. Hudläkaren får remissen via vanlig post först några dagar senare, för att sedan bedöma och prioritera patienten. Dessvärre är beskrivningen av hudförändringen i remissen ofta otillräcklig, varför så gott som alla patienterna prioriteras lågt, vilket innebär tid hos hudläkare inom 3 månader (inom ramen för den aktuella vårdgarantin). Vi föreslår härmed en försöksverksamhet som bygger på digitala remisser med kliniska respektive dermatoskopiska bilder på hudtumörer för bättre, snabbare och säkrare prioritering av patienter som remitteras från distriktsläkare till hudspecialist inom VGR. Distriktsläkare som vill remittera en patient till hudspecialist för en eller flera misstänkta hudtumörer tar kliniska bilder samt dermatoskopibilder på dessa med en smartphone (iphone 4) och anpassat dermatoskop (Fotofinder Handyscope ). Bilderna skickas som remiss till hudspecialist tillsammans med svar på standardiserade kliniska frågor med information om patientens hudförändring ( ar) och symtom. Hudspecialisten besvarar teledermatoskopiremissen inom 1 2 arbetsdagar via Short Message Service (SMS) eller e mail. Exempel på svar kan vara: Godartad förändring (exakt diagnos kan anges) som inte behöver behandlas. Patienten bör informeras om vikten av egenkontroll och att han/hon kan höra av sig till inremitterande vid tillväxt, ändrad form, ändrad färg eller annat. Elakartad tumör (exakt diagnos kan specificeras) kan inte uteslutas. Patienten kallas inom X antal veckor till Hudkliniken, SU eller SkaS. Svar enligt det första exemplet innebär att man sparar ett onödigt läkarbesök för patienten. Samtidigt får såväl distriktsläkaren som patienten snabb feedback på diagnosen utan att behöva vänta på tid hos hudspecialisten. Svar enligt det andra exemplet innebär sannolikt en bättre och mer korrekt prioritering av patienten jämfört med när man bedömer vanliga pappersremisser som endast innehåller text och som därmed är svåra att bedöma. Dessutom ökar sannolikheten för att patienten kan få diagnos och att man därför kan planera för den mest sannolika behandlingen på det första läkarbesöket på hudkliniken. Idag får patienten endast en diagnos på första besöket och behöver därför komma på ytterligare återbesök om kirurgisk behandling planeras. Om distriktsläkaren överväger att operera bort en hudförändring direkt på vårdcentralen för säkerhets skull så erbjuder metoden också möjlighet till en snabb second opinion av hudläkare. Onödiga ingrepp kan därmed undvikas i högre utsträckning. Osäkerhet/oerfarenhet avseende hudtumördiagnostik inom primärvården har i flera studier visat sig leda till många onödiga operationer. Detta leder i sin tur till ökade kostnader för sjukvården och överbelastning av de patologer som bedömer tumörerna mikroskopiskt. Sammanfattningsvis kan försöksverksamheten leda till 5,6 :

11 En säkrare prioritering av de tumörremisser som bör skickas till hudspecialist Snabbare besked om diagnos för patienten och inremitterande Minskad onödig väntetid för patienter med hög misstanke om malignt melanom eller skivepitelcancer Färre onödiga ny och återbesök hos hudspecialist Färre onödiga excisioner 9 Bakgrund: Hudcancer i Sverige Varje år drabbas över svenskar av hudcancer. Incidensen av de tre vanligaste cancerformerna (malignt melanom, skivepitelcancer och basaliom) ökar kraftigt i Sverige. Dessutom har antalet patienter med förstadier till malignt melanom tredubblats det senaste decenniet och antalet förstadier till skivepitelcancer ökar lika snabbt som de invasiva formerna. 7 All hudcancer är botbar om patienten får diagnosen i tidigt stadium. Dessvärre dör 500 personer per år i hudcancer pågrund av sen diagnostik. God tillgänglighet till hudspecialist är därför av största betydelse. Bedömning av hudtumörer med dermatoskopi hos hudspecialister leder till ökad diagnostisk säkerhet och högre kostnadseffektivitet. 3,8 Studier visar att patienter med malignt melanom får sin diagnos tidigare av hudläkare jämfört med andra läkare, vilket förbättrar prognosen avsevärt. 9 Idag finns dock för få utbildade hudspecialister vilket innebär en minskad tillgänglighet till bästa möjliga vård samt ökade kostnader för sjukvården. Allmänläkare måste dagligen bedöma misstänkta hudtumörer utan den utbildning eller de nödvändiga verktyg som behövs för att kunna ställa korrekt diagnos. Studier har visat att allmänläkare endast ställer rätt diagnos på 20 av de vanligaste hudåkommorna hos 50 % av patienterna medan en hudspecialist gör det i 92 % av fallen. 10 Telemedicin Utvecklingen inom informationstekniken innebär nya möjligheter att förenkla kommunikationen mellan olika vårdgivare, men också mellan vårdgivare och vårdtagare. De senaste åren har begreppet e hälsa (ehealth) kommit i fokus, både på det nationella planet och inom EU. Med hjälp av ITlösningar kan tillgängligheten i vården öka och den enskilde individen bör därmed kunna ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Teledermatologi Telemedicin inom dermatologi har varit ett mycket aktivt område globalt de senaste 20 åren. Det finns över 100 studier publicerade inom området teledermatologi. 11 Dermatologiska sjukdomar lämpar sig särskilt väl för telemedicin. Det vanligaste systemet som används inom teledermatologi bygger på Store & Forward (S&F) teknik. 12 Detta innebär i praktiken att bild och textinformation skickas från en avsändare och lagras digitalt för att vid lämplig tidpunkt bedömas av hudspecialisten som sedan kan besvara förfrågan. Resultat från en pågående studie med S&F teknik utförd vid Hudklniken, SU (i manuskript) visar att remisser från distriktsläkare till dermatolog skickade via MMS (text & kliniskt foto taget med mobiltelefonkamera) ger snabbare remisshantering och har stor potential för en bättre prioritering jämfört med vanliga skriftliga remisser. Hela 15 % av patienterna i studien kunde få diagnos och behandlingsförslag utan att behöva träffa dermatolog. De remisser som hade hudtumörfrågeställning, vilket var en majoritet, var dock svårbedömda pga att endast kliniskt foto, och ej dermatoskopifoto bifogades remissen. Utan dermatoskopibilder har mottagande hudläkare svårigheter att på telemedicinsk väg bedöma tumörens malignitetspotential. Där

12 för vore det fördelaktigt med teledermatoskopi som ger hudläkaren möjlighet att med större säkerhet urskilja godartade tumörer från elakartade tumörer (t ex melanom). Nya mobiler (smartphones) som iphone med anpassade dermatoskop (Fotofinder Handyscope, Bild 1) kan utnyttjas för att skicka teledermatoskopiska bilder. Studier har visat att teledermatoskopi tillåter en korrekt handläggningsplan för patienter med såväl pigmenterade som icke pigmenterade hudtumörer. 13,14 Teledermatoskopi med bilder tagna med mobiltelefonkamera har också visat sig ge hög diagnostisk säkerhet Bild 1. Fotofinder Handyscope och iphone 4, digitalt dermatoskop anpassat till smartphone. IT lösningen (Tele dermis ): Företaget idoc24 AB grundades av Alexander Börve, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand inom patientcentrerade hälsosystem på Sahlgrenska akademin. idoc24 AB erbjuder IT lösningar för att överföra bilder och textinformation på ett anonymt och säkert sätt via mobila applikationer (t ex Internet eller MMS). Under 2009 utförde idoc24 ett pilotprojekt med Vården på Webben i VGR med mycket bra resultat (i manuskript). Privatpersoner i VGR fick skicka in bilder och text om sin hudåkomma anonymt till hudspecialist för bedömning och sjukvårdsrådgivning. I 70 % av fallen fick patienterna egenvårdsinformation och 30 % hänvisades till en hudläkare eller till vårdcentralen för vidare utredning eller åtgärd. idoc24s IT lösning bygger på plattformen Tele Dermis. Plattformen ligger på en egen fysisk server (dedikerad) i Sverige på ett serverhotell. Plattformen kan ta emot bilder och text från mobiler med MMS, en iphone applikation, en Android applikation och från ett internetformulär. När bilden skickas in får avsändaren oavsett hur man har skickat in sin förfrågan en 8 siffrig randomiserad kod som kvitto. Ingen information som kan spåras till avsändaren (e post, IP nummer, telefonnummer) lagras på servern. Medverkande specialistläkare inom Dermatologi och Venereologi kan logga in på plattformen för att bedöma och besvara inkommande fall på ett snabbt, säkert och bekvämt sätt. 16 MMS tjänsten går genom en så kallad MMS aggregator som har avtal med samtliga operatörer och funkar med Svenska SIM kort och fungerar även från utlandet där roaming kan användas. IPhone applikationen fungerar för alla modeller av iphone /ipod använda inom EU. Från försöksverksamhet till forskning Försöksverksamheten med telemedicinsk remittering och teledermatoskopi som presenteras här föreslås även utvärderas som forskningsprojekt vid Sahlgrenska akademin (Göteborgs

13 11 Universitet) samt i samarbete med CHI, Chalmers, för att garantera patientsäkerhet, analysera fördelar och nackdelar samt beräkna potentiella besparingar för patienten och sjukvården. Likaså kommer flödestider samt resultat ur patientperspektiv följas och analyseras före, under och efter interventionen. Därför planeras även en ansökan till Etikprövningsnämnden som skrivs parallelt med denna ansökan. Praktiskt genomförande Utvalda vårdcentraler i VGR (förslagsvis stycken) förses med en iphone 4 och ett dermatoskop av typen Handyscope. Samtliga iphone får idoc24s applikation installerad i förväg så att de kan börja användas direkt. En specifik plattform inom Tele Dermis förbereds för att dedikeras till de patienter som är anknutna till forsöksverksamheten. Samtliga patienter som kräver remiss på grund av hudtumör från de utvalda vårdcentralerna till hudspecialist inom regionen skickas via applikationen. För att skicka en remiss öppnar distriktsläkaren applikationen i sin iphone. Applikationen uppmanar distriktsläkaren att först ta en makroskopisk bild och sedan en dermatoskopibild med telefonen och det anpassade dermatoskopet. Därefter fyller distriktsläkaren i ett kort formulär med uppgifter om patienten och tumören: kön, ålder, antal misstänkta lesioner, lokal, storlek, duration, hur de har ändrat sig, misstänkt diagnos, andra tidigare sjukdomar och annan relevant information. Dessa uppgifter har visat sig vara av intresse vid bedömning av teledermatoskopiremisser. 17 Tekniken är mycket enkel och kan läras ut till användarna på bara några minuter. Teledermatoskopiremissen skickas till Tele Dermis plattformen. Deltagande hudläkare med spetskompetens inom hudcancer och dermatoskopi får direkt besked via e mail att ett nytt fall finns på plattformen för bedömning. Efter inloggning i systemet kan fallet bedömas och ett svar kan skickas tillbaka via sms till distriktläkarens iphone. Svar skickas i regel inom timmar men kan även komma så snabbt som inom några minuter. 16 Distrikstläkaren får en 8 siffrig kod tillsammans med svaret från hudspecialisten. Om remiss till hudspecialist bedöms vara nödvändigt skickar distrikstläkaren en vanlig pappersremiss med personuppgifter och den 8 siffriga koden till hudspecialist för kallelse. Anledningen till att personuppgifterna inte kan skickas direkt via applikationen beror på att det fortfarande idag är olagligt enligt föreskrift 2008:14. Under det år som försöksverksamheten utförs beräknar vi att kunna få in över 1000 patientfall som är ett mer än tillräckligt underlag för att utvärdera metodens säkerhet, kostnadseffektivitet, fördelar och nackdelar.

14 Budget 12 Anpassning av iphone applikationen för försöksverksamheten : Anpassa IT plattformen för att ta emot bilder (inhyrd konsult) : Fortlöpande teknikstöd (inhyrd konsult, initialt 80 h, därefter 20 h per månad) : 20 Handyscope (6000: /st) : 20 iphone (7500: /st) : Telefonabonnemang (200kr/mån i 1 år) : Serverkostnad : Personal kostnad (projektledare med ansvar för utbildning av distriktsläkare samt rapportering, statistiker, sjuksköterska mm) : Resor för leverans av utrustning och utbildning : Totalt: : Ansvariga för projektets genomförande: Teknik Alexander Börve och företaget idoc24 ansvarar för alla tekniska lösningar. Hudspecialister John Paoli, Sahlgrenska Universitetssjukhus Karin Terstappen, Kärnsjukhuset Skövde Carin Sandberg, Sahlgrenska Universitetssjukhus Johan Dahlén Gyllecreutz, Kärnsjukhuset Skövde Vårdcentraler som redan har anmält sitt intresse Backa VC Bergsjöns VC

15 Referenser 13 1 Whited JD. Teledermatology research review. Int J Dermatol 2006; 45: Carli P, de Giorgi V, Chiarugi A et al. Addition of dermoscopy to conventional naked eye examination in melanoma screening: a randomized study. J Am Acad Dermatol 2004; 50: Vestergaard ME, Macaskill P, Holt PE et al. Dermoscopy compared with naked eye examination for the diagnosis of primary melanoma: a meta analysis of studies performed in a clinical setting. Br J Dermatol 2008; 159: Massone C, Brunasso AM, Campbell TM et al. Mobile teledermoscopy melanoma diagnosis by one click? Semin Cutan Med Surg 2009; 28: Hsiao JL, Oh DH. The impact of store and forward teledermatology on skin cancer diagnosis and treatment. J Am Acad Dermatol 2008; 59: Moreno Ramirez D, Ferrandiz L, Bernal AP et al. Teledermatology as a filtering system in pigmented lesion clinics. J Telemed Telecare 2005; 11: Socialstyrelsen. The Swedish Cancer Registry. National Board of Health and Welfare. Cancer incidence in Sweden 2009 Cancerförekomst i Sverige Lindelof B, Hedblad MA, Ringborg U. [Nevus or malignant melanoma? Correct diagnostic competence results in lower costs]. Lakartidningen 2008; 105: Pennie ML, Soon SL, Risser JB et al. Melanoma outcomes for Medicare patients: association of stage and survival with detection by a dermatologist vs a nondermatologist. Arch Dermatol 2007; 143: Ramsay DL, Fox AB. The ability of primary care physicians to recognize the common dermatoses. Arch Dermatol 1981; 117: Eminovic N. Evaluation of telemedicine triage services with a special focus on dermatology. 2008; University of Amsterdam, Doctoral Thesis. 12 Moreno Ramirez D, Ferrandiz L, Nieto Garcia A et al. Store and forward teledermatology in skin cancer triage: experience and evaluation of 2009 teleconsultations. Arch Dermatol 2007; 143: Warshaw EM, Lederle FA, Grill JP et al. Accuracy of teledermatology for pigmented neoplasms. J Am Acad Dermatol 2009; 61: Warshaw EM, Lederle FA, Grill JP et al. Accuracy of teledermatology for nonpigmented neoplasms. J Am Acad Dermatol 2009; 60: Kroemer S, Fruhauf J, Campbell T et al. Mobile teledermatology for skin tumour screening: Diagnostic accuracy of clinical and dermoscopic image teleevaluation using cellular phones. Br J Dermatol. 16 Borve A, Molina Martinez R. A pilot study of a medical information service using mobile phones in Sweden. J Telemed Telecare 2009; 15: Blum A, Hofmann Wellenhof R, Luedtke H et al. Value of the clinical history for different users of dermoscopy compared with results of digital image analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004; 18:

16 Del av ärende 9 BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET TILL TIDIG DIAGNOSTIK AV MALIGNA HUDTUMÖRER I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

17 Innehåll Arbetsgruppen 3 Uppdrag 4 Bakgrund 6 Hudcancer behovet ur befolkningsperspektiv 7 Kostnader för hudcancervård 11 Nuvarande vårdprocesser identifierade problemområden 12 Förslag: tydligare vårdprocess med tidig diagnostik 13 Konsekvensanalys; kompetensförsörjning 15 Konsekvensanalys; kostnader 17 Genomförande och uppföljning 18 Bilagor 20 Referenser 31 2

18 Arbetsgruppen Regionkansliet, Strategisk utvecklingsenhet Bo Hallin Hälso- och sjukvårdsstrateg (deltog i utredningen fram till april 2010) Elisabeth Malmborg Regionövergripande ansvarig för tillgänglig vård Elisabet Danielsson Utvecklingsledare och koordinator sektorsrådet för dermatologi och venereologi Hudläkare VGR John Paoli Ansvarig för hudcancer- och kirurgiverksamheten Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Olle Larkö Professor, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Decanus, Sahlgrenska Akademin Karin Terstappen, Processägare (Hudcancer) Överläkare Hudkliniken, Kärnsjukhuset i Skövde Justin Dobrescu Överläkare Hudkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus Joanna Holm Överläkare Hudkliniken, NU-sjukvården Barbro Lindemalm-Lundstam Överläkare Hudkliniken, Frölunda Specialistsjukhus Primärvården VGR Monica Ericson-Sjöström Ordförande Sektorsrådet allmänmedicin Onkologiskt Centrum Nils Conradi (ordförande och uppdragsansvarig) Verksamhetschef 3

19 Uppdrag Förekomst av hudcancer De tre vanligaste formerna av hudcancer är malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer (basaliom). Hudcancer (exklusive basalcellscancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige efter prostatacancer och bröstcancer. Malignt melanom är den mesta allvarliga formen av hudcancer. Antalet maligna melanom har ökat kraftigt under senare tid i Sverige och västra sjukvårdsregionen. Incidensen i regionen har sedan 1970-talet varit högre i regionen än riket. Det högre insjuknandet i regionen anses ha samband med större solexposition men framförallt genetiska skillnader i förhållande till riket. Malignt melanom är en hudcancer med uttalad förmåga att ge dottersvulster. När sjukdomen väl spridit sig i kroppen finns idag ingen effektiv terapi att ge. Mer än 400 personer avlider varje år i Sverige och ett 60-tal i regionen till följd av malignt melanom. Vidare har antalet invånare med skivepitelcancer ökat under senare tid i såväl Sverige som i regionen. Ungefär 60 personer i landet respektive cirka 20 personer i regionen dör årligen på grund av spridd sjukdom. Antalet fall av basalcellscancer har mer än fördubblats under de senaste tio åren till cirka per år i riket och uppskattningsvis i regionen. Ett ökande hälsoproblem är hudcancer efter organtransplantation. Personer som får ett nytt organ behandlas under resten av livet med läkemedel som sänker det egna immunförsvaret i syfte att inte stöta bort den nya vävnaden. En bieffekt av denna immundämpning är att risken ökar för fler och mer aggressiva hudcancrar. Hudcancer efter organtransplantation kan uppkomma redan efter några år hos cirka 40 procent av de transplanterade. Den ökade förekomsten av hudcancer har medfört att antalet remisser, läkarbesök, operationer och andra tumörbehandlingar har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden på hudklinikerna i regionen. Ett exempel är att antalet remisser för hudcancer som inkommit till SU:s hudklinik under denna period har tredubblats. Remisserna kommer både från primärvården och andra sjukhuskliniker. Kirurgisk behandling av hudcancer utförs både på hudklinikerna och inom kirurgiska verksamheter på sjukhusen. Den kraftiga ökningen av hudcancer i regionen och den ökade tillströmningen av patienter har förändrat förutsättningarna för främst hudklinikernas verksamhet. Det finns därför anledning att regiongemensamt identifiera de största problemen, analysera dessa och föreslå åtgärder för att säkra tillgången till tidig diagnostik och behandling av hudcancer i regionen. Uppdrag Hudcancer är en allvarlig sjukdom och det är av stor vikt att kunna erbjuda medborgarna i regionen en god vård vid hudcancer. En avgörande faktor är en tidig diagnostik och behandling särskilt vid malignt melanom. Tidig diagnostik och behandling förutsätter en väl fungerande vårdprocess med god kompetens och korta ledtider. För att främja en jämlik vård ska det finnas regionala medicinska riktlinjer för tidig diagnostik och behandling av hudcancer och en tydlig arbetsfördelning mellan primärvård, hudklinik och kirurgin på sjukhusen. Hudcancervården ska följas upp fortlöpande och uppföljningen ska ligga till grund för lärande och förbättringsarbete. Uppdraget innebär att identifiera och beskriva de viktigaste problemen för att åstadkomma och upprätthålla en tidig diagnostik och behandling av hudcancer i regionen på kort och längre sikt. redovisa förslag till regiongemensam vårdprocess vid hudcancer som baseras på bästa tillgängliga kunskap och med en tydlig arbetsfördelning mellan primärvård, hudklinik och kirurgiska verksamheter. 4

20 föreslå mål och åtgärder för att säkra tillgången till tidig diagnostik och behandling vid hudcancer. Som en del av åtgärderna bör en plan för kompetensförsörjning av hudläkare och en plan för kompetensutveckling av allmänläkare utarbetas. redovisa hur implementeringen av föreslagna mål och åtgärder ska följas upp samt hur uppföljningen av tidig diagnostik och behandling av hudcancer fortsatt ska ske i regionen. Primärprevention av hudcancer ingår inte uppdraget utan denna typ av åtgärder behandlas i den regionala cancerstrategin. Arbetsorganisation och tidplan Förslag till åtgärder för tidig diagnostik och behandling av hudcancer utarbetas av Onkologiskt centrum/hälso- och sjukvårdsavdelningen med Nils Conradi som uppdragsansvarig. Arbetet bör kopplas till de uppdrag som Regionala processägare i cancervården ska utföra och som är under införande. En arbetsgrupp bildas med representanter för sektorsråden i allmänmedicin, hudsjukdomar och kirurgi, personalstrategiska avdelningen samt Onkologiskt centrum/hälso- och sjukvårdsavdelningen. Arbetet kommuniceras med berörda intressenter och rapporteras till program- och prioriteringsrådet. Förslag redovisas senast den 30 september 2010 till hälsooch sjukvårdsdirektören. 5

Ökande incidens av hudcancer. Dagens vårdprocess

Ökande incidens av hudcancer. Dagens vårdprocess Mobil teledermatoskopi för snabbare och bättre prioritering av patienter med misstänkta hudtumörer Projektledare: Docent John Paoli Medarbetare: Alexander Börve, Ane;e Aldenbra;, Johan Dahlén- Gyllencreutz,

Läs mer

Hudcancer och Hudsjukdomar. Hudsjukvård idag och i framtiden! Markus E.S Danielsson Läkare Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hudcancer och Hudsjukdomar. Hudsjukvård idag och i framtiden! Markus E.S Danielsson Läkare Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hudcancer och Hudsjukdomar Hudsjukvård idag och i framtiden! Markus E.S Danielsson Läkare Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Conflicts of interest: None declared Utan huden flyger själen iväg

Läs mer

Mobil teledermatoskopi för snabbare och bättre prioritering av patienter med misstänkta hudtumörer

Mobil teledermatoskopi för snabbare och bättre prioritering av patienter med misstänkta hudtumörer Projekt finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting: Försöksverksamhet för ett mer patientfokuserat och effektivt vårdflöde för diagnostik och åtgärd av misstänkta hudtumörer - SLUTRAPPORT - Mobil teledermatoskopi

Läs mer

Projektplan. Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011. Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD

Projektplan. Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011. Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD 2013 Projektplan Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011 Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD Bakgrund En vanlig sökorsak på landets vårdcentraler

Läs mer

Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik

Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Upprättare: Susanne Vandell Uddströmer Fastställandedatum: Fast dat Giltigt t.o.m.: datum Fastställare: Fast Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik Innehåll

Läs mer

Gränssnitt Hudtumörer PV/Specialistkliniken

Gränssnitt Hudtumörer PV/Specialistkliniken Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-54708 Fastställandedatum: 2017-04-20 Upprättare: Susanne I Vandell Uddströmer Giltigt t.o.m.: 2018-04-20 Fastställare: Kent Åhlenius Gränssnitt Hudtumörer

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Hudmelanom. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp. Processägare Carin Sandberg

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Hudmelanom. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp. Processägare Carin Sandberg Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Hudmelanom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Carin Sandberg maj 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet en deskriptiv journalstudie

Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet en deskriptiv journalstudie Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet en deskriptiv journalstudie Ahmad Armando El Hage, ST-läkare, VC Jakobsgårdarna Oktober 2015 ahmad.elhage@ltdalarna.se Handledare Witold Pisarek, distriktsläkare,

Läs mer

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av cancer Handlingar i ärendet:

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av cancer Handlingar i ärendet: Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av cancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo

Läs mer

Hudcancer: Basalcellscancer

Hudcancer: Basalcellscancer Hudcancer: Basalcellscancer Basalcellscancer, även kallat basaliom, är den vanligaste formen av hudcancer. Tumören förmodas utgå från de celler som finns längst ner i överhuden, basalcellerna. Den växer

Läs mer

Tar vi bort för många hudförändringar på Vårdcentral?

Tar vi bort för många hudförändringar på Vårdcentral? Tar vi bort för många hudförändringar på Vårdcentral? VESTA Åsa Nordesjö ST-läkare Capio Husläkarmottagning Serafen Oktober 2012 Datum: 2012-10-26 Vetenskaplig handledare: Professor Per Wändell, CeFAM

Läs mer

Kortversion av Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik

Kortversion av Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Upprättare: Susanne Vandell Uddströmer Fastställandedatum: Fast dat Giltigt t.o.m.: datum Fastställare: Fast Kortversion av Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik

Läs mer

Malignt melanom svår klinisk diagnos

Malignt melanom svår klinisk diagnos Malignt melanom svår klinisk diagnos Hudläkare borde konsulteras oftare Att diagnostisera malignt melanom i huden är utan tvivel svårt, eftersom melanom kan se ut som t ex en aktinisk keratos, en vårta,

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Malignt melanom tidig diagnostik och behandling av primära hudmelanom Kortversion av nationellt vårdprogram

Malignt melanom tidig diagnostik och behandling av primära hudmelanom Kortversion av nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom tidig diagnostik och behandling av primära hudmelanom Kortversion av nationellt vårdprogram Versionshantering Datum

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Specialitetsråd Dermatovenereologi Anna Josefson, Överläkare, PhD Verksamhetschef Hudkliniken USÖ 2 (6) Instruktioner i röd text ska alltid tas bort när dokumentet är färdigställt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Råd angående handläggning av pat med BASALCELLSCANCER - Hudkliniken

Råd angående handläggning av pat med BASALCELLSCANCER - Hudkliniken Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-40582 Fastställandedatum: 2016-09-13 Upprättare: Susanne I Vandell Uddströmer Giltigt t.o.m.: 2017-09-13 Fastställare: Kent Åhlenius Råd angående

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 BILAGA 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-10-24 RS Anna Karevi Verdoes Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Pigmenterade hudlesioner i primärvården finns det skillnader mellan män och kvinnor i konsultationsfrekvens och förekomst av dysplasier?

Pigmenterade hudlesioner i primärvården finns det skillnader mellan män och kvinnor i konsultationsfrekvens och förekomst av dysplasier? Studie under specialisttjänstgöring i allmänmedicin Pigmenterade hudlesioner i primärvården finns det skillnader mellan män och kvinnor i konsultationsfrekvens och förekomst av dysplasier? Oxana Anckar

Läs mer

Malignt melanom. Nils Hamnerius överläkare Skånes universitetssjukhus Hudkliniken Malmö

Malignt melanom. Nils Hamnerius överläkare Skånes universitetssjukhus Hudkliniken Malmö Malignt melanom Nils Hamnerius överläkare Skånes universitetssjukhus Hudkliniken Malmö Är melanom farligt? 1960-talet - ca 50 % överlevde idag överlever ca 80-90 % Är melanom farligt? avgörande är att

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt hudmelanom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt hudmelanom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt hudmelanom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-02

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Regelverk Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Grunden för en god vård innebär en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Hudmelanom. Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012. Uppsala-Örebroregionen.

Regionens landsting i samverkan. Hudmelanom. Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012. Uppsala-Örebroregionen. Regionens landsting i samverkan Hudmelanom Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014-08-18 Hudmelanom Regional rapport från kvalitetsregistret för

Läs mer

FAKTA -Hudtumörer. Johan Carlsson Marianne Maroti 2013 01 23/ 31

FAKTA -Hudtumörer. Johan Carlsson Marianne Maroti 2013 01 23/ 31 FAKTA -Hudtumörer Johan Carlsson Marianne Maroti 2013 01 23/ 31 Ansvar och handläggning av tumörer Skall omhändertagandet av hudtumörpatienter förändras? Kan vi höja kunskapen för bedömning av hudtumörer

Läs mer

Slutrapport Teledermatoskopi mellan primärvårds- och hudspecialist

Slutrapport Teledermatoskopi mellan primärvårds- och hudspecialist Slutrapport Teledermatoskopi mellan primärvårds- och hudspecialist Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland Projektägare Roger Henriksson Projektgruppen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07

RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07 RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07 Bakgrund Vuxna med funktionsnedsättningar behöver ofta olika vårdinsatser från olika vårdgivare och vårdnivåer. Det finns oklarheter om ansvarsfördelning

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare Fotodynamisk TERAPI För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom Information till patienten att utdelas av behandlande läkare 2 Aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-09 1 (3) HSN 1105-0476 Handläggare: Camilla Jakobsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 7 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

Hudkliniken. Centralsjukhuset Kristianstad. Långvarig god tillgänglighet, god arbetsmiljö och hög patienttillfredsställelse är möjliga att förena

Hudkliniken. Centralsjukhuset Kristianstad. Långvarig god tillgänglighet, god arbetsmiljö och hög patienttillfredsställelse är möjliga att förena Hudkliniken Centralsjukhuset Kristianstad Långvarig god tillgänglighet, god arbetsmiljö och hög patienttillfredsställelse är möjliga att förena Presentation av Hudkliniken Inom nordöstra Skånes upptagningsområde

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Obesitas-processen kirurgisk behandling

Obesitas-processen kirurgisk behandling -processen kirurgisk behandling Regional styrning för ökad patient- och koncernnytta Ordförandekonferensen 12-04-12 Aggestam, Angerås & Stjernlöf Bakgrund Produktions- och kapacitetsplanering: En regiongemensam

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation. Handläggare: Agneta Calleberg Mats Haapanen 1 (3) PaN 2015-09-17 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 PaN 1210-0436549 K 2268-2012 Principärende Väntat tio år på operation Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Hudbiopsi en praktisk handledning

Hudbiopsi en praktisk handledning Hudbiopsi en praktisk handledning 1 Inledning Provtagning i huden (hudbiopsi, stansbiopsi) är ett enkelt och säkert ingrepp som rutinmässigt används för diagnostik av hudförändringar, t.ex. oklara hudutslag,

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010 God remisshantering för läkare och patient ST-läkare Primärvården Södra Bohuslän FoU-arbete 2010 Handledare: Mille Milacovic, Mölnlycke VC God remisshantering för läkare och patient Inledning En patient

Läs mer

Hudmalignitet på Gottsunda vårdcentral, - kan diagnostiken förbättras?

Hudmalignitet på Gottsunda vårdcentral, - kan diagnostiken förbättras? Hudmalignitet på Gottsunda vårdcentral, - kan diagnostiken förbättras? Författare: Anna Karlsson- Groth, ST- läkare, Gottsunda Vårdcentral Handledare: Gudmundur Jörgensen, distriktsläkare, Knivsta Vårdcentral

Läs mer

Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län

Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län Återkoppling på Teledermatoskopi SVF melanom 40% av tumörremisserna hade bifogat foto under hösten 2016, av dessa

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Fotodynamisk behandling vid hudcancer

Fotodynamisk behandling vid hudcancer Fotodynamisk behandling vid hudcancer Publicerad 01-03-20 Version 1 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Antalet nya fall av hudcancer har ökat under en lång rad av år. Det finns tre olika former av hudcancer;

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN UV-STRÅLNING OCH HUDCANCER I VÄSTRA GÖTALAND

SAHLGRENSKA AKADEMIN UV-STRÅLNING OCH HUDCANCER I VÄSTRA GÖTALAND UV-STRÅLNING OCH HUDCANCER I VÄSTRA GÖTALAND Eva Andersson Miljömedicinskt centrum Arbets- och miljömedicin Göteborg Kraftig ökning av hudcancer Kraftig ökning av antal hudcancerfall senaste 20-30 åren.

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:92 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Stansbiopsi. en praktisk handledning

Stansbiopsi. en praktisk handledning Stansbiopsi en praktisk handledning 1 Inledning Provtagning av huden (hudbiopsi, stansbiopsi) är ett enkelt och säkert ingrepp som rutinmässigt används för diagnostik av hudförändringar, t.ex. oklara hudutslag,

Läs mer