Projektplan. Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011. Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD"

Transkript

1 2013 Projektplan Nevus på Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök Björn Ericson ST-läkare Handledare: Kjell Reichenberg MD, PhD

2 Bakgrund En vanlig sökorsak på landets vårdcentraler är oro för födelsemärken (nevus, plural nevi). Nevi kan utvecklas till malignt melanom och det är en cancerform som ökar i västvärlden [1,2,3,4]. Malignt melanom utgår från de pigmentbildande melanocyterna och uppstår vanligen i huden, men kan även drabba ögon och slemhinnor. Sjukdomen har en heterogen etiologi där man anser att ultraviolett strålning från solen är den viktigaste faktorn, och då särskilt intermittent solning och brännskador av solen [5]. Prognosen för malignt melanom har på senare tid förbättrats, och numera botas %. Detta kan i första hand förklaras med tidigare upptäckt. Vid spridd sjukdom är prognosen däremot mycket dålig [6]. Incidensen av malignt melanom i västra Sverige har från 1970 till 2007 fyrdubblats bland män och tredubblats bland kvinnor [1]. Årligen i Sverige drabbas nu över människor av malignt melanom i jämn könsfördelning med genomsnittsålder 60 år [7]. Då den genomsnittlige svensken har 67 nevi [8] och befolkningsmängden är 9,5 miljoner ger detta över 600 miljoner födelsemärken att bedöma. Detta är problematiskt ur diagnostisk och samhällsekonomisk synvinkel. I en studie baserad på Stockholmsregionens sjukvårdsersättning (vilken skiljer sig från Västra Götalandsregionen, men ändå kan fungera som en fingervisning) beräknas kostnaden för excision av nevus (läkarbesök, lokalanestesi, excision, sutur, PAD, återbesök för suturtagning) till SEK [9]. Senaste åren har malignt melanom alltmer uppmärksammats i medierna, och det finns årliga preventionskampanjer likt Melanoma Monday [10] som även fått spridning i Sverige [11]. Både medvetenheten och oron kring denna cancerform har ökat. Enligt egen och även kollegors erfarenhet har det på Landvetter Vårdcentral successivt skett en ökning av både nevi som sökorsak samt antalet excisioner som utförs. Inte sällan är det patientens uttryckliga önskan att ett födelsemärke skall tas bort för säkerhets skull. Både läkarens inneboende strävan att tillmötesgå patientens önskan och även här ett säkerhetstänkande medför troligen att man exciderar fler nevi än vad som egentligen är medicinskt berättigat. Om man samtidigt betänker mängden nevi i populationen finns starka incitament att skärpa diagnostiken. Men först behövs mer forskning kring om det verkligen föreligger en signifikant ökning av nevi som bedöms och excideras vilket är denna studies frågeställning. Syfte Att studera om incidensökningen av malignt melanom motiverar det antal excisioner som utförts på Landvetter Vårdcentral under samt om det har skett en ökning av nevus som sökorsak. Frågeställning Har antalet excisioner ökat väsentligen mer än vad malignt melanom gjort? Har antalet besök med sökorsak nevus ökat under studiens 10-årsperiod? 1

3 Material och metod Studiepopulationen består av alla patienter som sökt Landvetter Vårdcentral under åren 2002, 2005, 2008 och 2011 med bedömning av nevus som kontaktorsak. Åren är valda då det finns data tillgänglig samt är jämna intervall under studiens 10-årsperiod. När en patient söker Landvetter Vårdcentral för ett födelsemärke bokas en kortare läkartid där det vanligtvis görs en första bedömning. Under studieperioden fanns inget dermatoskop (handhållen förstoringslampa avsedd för hudförändringar) tillgängligt, utan det har handlat om inspektion under ledning av ordinär ljuskälla. Om läkaren gör bedömningen att födelsemärket bör tas bort bokas normalt en tid enbart för detta. Anledningen till excision är i de flesta fall misstänkt dysplastiskt nevus alternativt svag till måttlig misstanke om malignt melanom, stark oro hos patient eller (kraftiga) kosmetiska besvär. Vid hög misstanke om malignt melanom skickas vanligtvis remiss direkt till hudspecialist, likaså vid misstänkta hudförändringar i huvud-hals-regionen. Upptagningsområdet för Landvetter Vårdcentral utgörs huvudsakligen av Landvetter tätort belägen i Härryda kommun. Antalet listade patienter uppgår till drygt Med hjälp av RAVE3, som är ett mjukvaruprogram för att hantera uppgifter från journalsystem, kommer patienterna identifieras retrospektivt i journalsystemet Medidoc. Sökkriterier som kommer att användas är hudförändringar som enligt KSH97 (en primärvårdsanpassad variant av ICD-10) inbegrips i följande diagnoskoder: R238P (hudförändring) D22 (nevus) C43 (malignt melanom) C44 (hudcancer) D43 (benign hudtumör) Journaltexten för respektive patient granskas sedan för att säkerställa att hudförändringen gäller ett nevus och har malignt melanom som en av frågeställningarna. Den statistiska metoden kommer vara trend- och regressionsanalys. Analysen kommer visa om det finns en statistiskt säkerställd trend (95%-igt konfidensintervall) i förhållandet mellan antalet excisioner på Landvetter Vårdcentral och incidensen av malignt melanom i en större befolkning (invånare i Västra Götalands län). Vidare kommer även belysas om det finns en statistiskt signifikant ökning av nevi som sökorsak under studiens 10-årsperiod. Tidsplan Fem veckors heltidsarbete förutses tas i anspråk för att utföra studien. Veckorna fördelas på tre respektive två veckor under våren

4 Kostnadskalkyl Min tidsåtgång beräknas till fem heltidsveckor. Med en timkostnad på 400 SEK medför detta SEK. Min handledares arbetsinsats beräknas till SEK. Inga materialkostnader förväntas. Den sammanlagda summan blir SEK. Tänkbar nytta av projektet Den främsta nyttan är att belysa om det skett en ökning av antalet excisioner och om denna ökning i så fall motiveras av incidensökningen av malignt melanom. Att excidera ett nevus tar tid (läkarens, sköterskans, patientens) och innebär även en materialkostnad. Det finns alltid även en risk för kirurgiska komplikationer. Resultaten av denna studie kommer i första hand användas som diskussionsunderlag för läkargruppen på Landvetter Vårdcentral. Behöver vi förbättra vår diagnostik? Kan till exempel utbildning i användande av dermatoskop medföra att vi reducerar antalet onödiga excisioner? I ett större sammanhang medför studien att man inom Primärvården får mer kunskap kring denna viktiga frågeställning. Om tydliga resultat framkommer indikerar detta även på en generaliserbarhet. Referenser 1. Claeson M, Andersson EM, Wallin M, et al. Incidence of cutaneous melanoma in Western Sweden, Melanoma Res. 2012;22: Jemal A, Devesa SS, Hartge P, et al. Recent trends in cutaneous melanoma incidence among whites in the United States. J Natl Cancer Inst. 2001;93: Fuglede NB, Brinck-Claussen I, Deltour EH, et al. Incidence of cutaneous malignant melanoma in Denmark, Br J Dermatol. 2011;165: Godar DE. Worldwide increasing incidences of cutaneous malignant melanoma. J Skin Cancer. 2011;2011: Volkovova K, Bilanicova D, Bartonova A, et al. Associations between environmental factors and incidence of cutaneous melanoma. Environ Health. 2012;11:S Paoli, J. Malignt melanom i huden. Internetmedicin.se. 14 juli 2012 [citerat 14 maj 2013]. 7. Cancer incidence in Sweden Socialstyrelsen. 7 dec 2012 [citerat 14 maj 2013]. Lists/Artikelkatalog/Attachments/18919/ pdf 8. Augustsson A, Stierner U, Suurkula M, et al. Prevalence of common and dysplastic naevi in a Swedish population. Br J Dermatol. 1991;124: Lindelöf B, Hedblad MA, Ringborg U. Nevus eller malignt melanom? Rätt kompetens vid diagnos ger lägre kostnader. Läkartidningen. 2008;105:

5 10. American Academy of Dermatology [citerat 14 maj 2013] Krynitz B, Lindelöf B. Melanoma Monday räddar liv och sparar pengar. Fyra maligna melanom hittades bland 161 undersökta personer. Läkartidningen. 2003;100:

Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer

Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer 1 Ärende 9 Bo Hallin 2011-11-14 Dnr RS 705-2011 Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer Bakgrund De tre vanligaste formerna av hudcancer är malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer.

Läs mer

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Gustav Tinghög Ingrid Synnerstad Per Carlsson Inger Rosdahl CMT Rapport 2007:5 Omslag och layout: Sussanne A. Larsson

Läs mer

Diagnos. Cancerfondsrapporten 2012 61

Diagnos. Cancerfondsrapporten 2012 61 Hudcancer Solen ger liv, men den är också en källa till cancerframkallande UVstrålning som ger 40 000 personer i Sverige någon form av hudcancer varje år. Malignt melanom, den allvarligaste typen, beräknas

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

2014:37. Forskning. Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013

2014:37. Forskning. Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013 Forskning 2014:37 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013 Rapportnummer: 2014:37 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv Bakgrund Bakgrund

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 BILAGA 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-10-24 RS Anna Karevi Verdoes Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för

Läs mer

Förkylning på vårdcentralen

Förkylning på vårdcentralen Förkylning på vårdcentralen Kartläggning av orsaker till att vuxna patienter med övre luftvägsinfektion/förkylning söker läkare i svensk primärvård och analys av huruvida det finns något samband mellan

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Gäller 12 01 01 13 12 31 Register för malignt hudmelanom Nionde upplagan Malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Vårdprogrammet finns på www.rccuppsalaorebro.se

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika RAPPORT TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Katarina Hedin, Malin André, Annika Brorsson, Hedvig Gröndal, Joaquim Soares, Eva Lena

Läs mer

Behovsanalys hudsjukdomar

Behovsanalys hudsjukdomar 1 Behovsanalys hudsjukdomar Inledning Vården och behandlingen i samband med hudsjukdom har kraftigt förändrats över tid. Nya behandlingsmetoder har avsevärt förbättrat livskvaliteten för många patienter.

Läs mer

Sammanfattningar av uppsatser för specialistexamen i allmänmedicin 2008

Sammanfattningar av uppsatser för specialistexamen i allmänmedicin 2008 ar av uppsatser för specialistexamen i allmänmedicin 2008 Kliniska kunskapkällor och lärstilar. En beskrivande undersökning av underläkare. Christian Axelsson Syfte (1) Beskriva vilka kliniska kunskapskällor

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Del 2: Tillgänglighet och konsumtionsmönster Cecilia Dahlgren Hilja Brorsson Sofia Sveréus Clas Rehnberg Institutionen för lärande, informatik, management

Läs mer

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra?

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper RAPPORT 2014:2 Citera gärna Centrum

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Så svårt; men ack så viktigt!

Så svårt; men ack så viktigt! Så svårt; men ack så viktigt! En kvalitativ intervjustudie om hur läkare på Storvreta vårdcentral ställer diagnosen depression. Författare: Cecilia Lund Handledare: Malin André 1 Abstract/sammanfattning

Läs mer