Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två"

Transkript

1 Copyright 2014 CWT

2 Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Den globala konjunkturen står och stampar. I delar av världsekonomin är dock den ekonomiska utvecklingen relativt stark sedan en tid tillbaka, bland annat i USA och Storbritannien. På andra håll är utvecklingen svagare, inte minst i euroområdet där BNP-tillväxten varit nära noll andra och tredje kvartalen Även i flera av de stora tillväxtekonomierna är utvecklingen svag, bland annat Ryssland och Brasilien. 1 Detta påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. I nuläget är det hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser. De försämrade vinstmarginalerna gör det mindre lönsamt för företagen att investera. Detta är bekymmersamt eftersom investeringarna redan i dag är låga. 2 Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två Under årets andra tertial (maj-augusti) har den försäljning av resetjänster som sker via landets resebyråer (inte researrangörer men inkl. online-resebyråer) minskat med cirka 3 %. Ackumulerat från årets början är minskningen 2 %. Detta är både privat- och affärsresor. Till skillnad från de närmast föregående åren är det försäljningen av privatresor som gått tillbaka, -13 % under tertialet och -3 % ackumulerat jan-aug, medan affärsreseförsäljningen skjutit fart och ökat med 6 % under tertialet. Försäljningen av flygresor har i kronor minskat med 4 % (under tertial 2, 2014), vilket inte är detsamma som att färre biljetter har sålts. Dessvärre är uppgifterna om antalet utställda biljetter i den statistik som IATA förser agenterna med inte jämförbara med motsvarande uppgifter under Därför kan inte med säkerhet konstateras att biljettpriserna sjunkit, men uppgifterna från Transportstyrelsen, som visar på ett större antal passagerare på landets flygplatser, tyder på det. 3 1 Konjunkturläget, December 2014, Konjunkturinstitutet 2 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering november 2014, Svenskt Näring 3 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

3 Den globala flygtrafiken väntas öka signifikant under året Flygtrafiken väntas öka med 7 % under 2015 vilket är det högsta värdet sedan 2010 och en bra bit över trenden på 5,5 % som vi har sett under de senaste 20 åren. Ökningen drivs till stor del av att den ekonomiska cykeln har vänt mot det positiva men också för att slutkonsumentet drar nytta av lägre biljettpriser som följd av fallande oljepriser och därför tenderar att resa mer. Resan väntas kosta ca 5 % mindre 2015 än det gjort under Flygbolagen rapporterar att de förväntar sig att passagerartillväxten under året kommer att nå upp i samma nivåer som under 2010 och tidigt Detsamma gäller för frakttrafiken. Observera dock att den ekonomiska uppgången som väntas driva dessa förändringar är till viss del osäker eftersom vi kan se tecken på att uppgången står och stampar både i Europa och i Asien. Flygindustrins bidrag till en övergripande, globala ekonomin Faktum är att den ekonomiska utvecklingen runt om i världen får en avsevärd push från den alltmer utbredda flygtrafiken. Fler antal flyglinjer och bättre anslutningar mellan länder och städer bidrar till ett bättre flöde av människor, kapital, varor, teknologi och idéer vilket bidrar till ekonomin fortsatta utveckling. Konsumenten Kostnaden för att flyga fortsätter att falla efter att vi justerat för inflationen. Jämfört med för 20 år sedan så har de reella transportkostnaderna mer än halverats. Regeringen Även länderna som helhet drar nytta av flygindustrins goda utveckling genom den skatt den genererar, genom de jobb den genererar och genom att den möjliggör för företagen att faktiskt bedriva en internationell verksamhet. 4 Swedavias flygplatser slog nytt resenärsrekord Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med 7 procent under 2014 jämfört med Totalt reste eller ankom drygt 35,6 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner passagerare. 4 IATA Economic performance of the airline industry, Year end report 2014

4 Under december månad reste drygt 2,6 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed 6 procent fler jämfört med december föregående år. Antalet utrikesresenärer var nära 1,7 miljoner vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma månad förra året. 5 Inriktning avseende Göteborg City Airport beslutad Fördjupade analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport visar att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. Med anledning av detta har Swedavia valt att överta resterande andelar i bolaget som driver flygplatsen samt beslutat om en inriktning vilken innebär en successiv avveckling av Göteborg City Airport. Kommersiella flygbolag, vilka har verksamhet vid Göteborg City Airport, kommer att erbjudas etableringsmöjligheter vid Göteborg Landvetter Airport. Därtill kommer dialoger inledas med kvarvarande verksamheter, bland andra allmänflyg och samhällsnyttigt flyg, med syfte att finna långsiktiga lösningar års flygbolagsstrejker påverkar hela branschens förtjänst och rykte Det europeiska flygbolagen har relativt goda förutsättningar idag. Sjunkande räntor och sjunkande bränslepris. Tyvärr så har det under året inte varit till stor hjälp på grund av det stora antal strejker som kantat flygåret För att beskriva ett exempel så orsakade september månads pilotstrejk hos Air France-KLM förlorade intäkter på ca 416 miljoner Euro vilket i förlängningen medförde att tredje kvartalets rörelseresultat minskade med mer än hälften. 7 Även Lufthansa har drabbats hårt av det gångna årets strejker. De menar att det har inneburit ca 160 miljoner dollar ner på flygbolagets rörelseresultat. 8 Förutom att de återkommande strejkerna påverkar bolagens resultat negativ så påverkar det även resenärernas förtroende för att flygbolaget ska leverera vad de lovar. Under årets tre första kvartal gick Lufthansas piloter ut i strejk inte mindre än åtta gånger vilket till slut medför att bolagets lojala kunder kanske väljer att flyga med ett annat bolag. Så länge flygbolaget befinner sig mitt i en arbetsrättslig process tenderar är vi mindre benägna att boka flyg med just det bolaget eftersom det kan komma att påverka vår egen planering och vårt eget arbete. Många menar att det i strejksituationer blir väldigt tydligt att det lönar sig att ha en TMC som hanterar företagets resande. Detta för att strejkinformation ofta når TMC:erna snabbare än det kommuniceras ut i media vilket gör att resenären också kan bli meddelade och får hjälp med att boka om. 9 5 Trafikstatistik, januari-december 2014, Swedavia 6 Pressmeddelande , Swedavia 7 BBC Business News, 29 oktober BBC Business News, 1 december Travel Market Report, 28 oktober 2014

5 Den globala hotellmarknaden upplever stigande efterfrågan För närvarande befinner sig den globala hotellmarknaden i en period av stabil och stigande efterfrågan samtidigt som expansionen av nya hotellrum är relativt modest. Detta leder till att hotellens resultat som helhet stärks vilket följaktligen innebär större tryck på Travel Managers som ska förhandla priser. En växande efterfrågan och en viss fördröjning vad gäller utbud kommer att pressa upp det genomsnittliga rumspriset (ADR 10 ). Hotelloperatören kommer följaktligen att befinna sig i en bättre förhandlingssits än de gjort på mycket länge. Räkna med en prisökning på 2,6 % globalt sett under Latinamerika är den marknaden där priserna kommer stiga som mest (6,3 %). Hotellpriserna i USA och APAC 11 kommer att ha en måttlig tillväxt medan priserna i EMEA kommer att stiga långsammare än det globala snittet under Bristande utbud driver upp rumspriserna APAC 13 tillfredsställande utbud håller tillbaka prisökningen Hotellpriserna i regionen väntas stiga med 2,7 % under 2015 drivet att stor efterfrågan både från privat- och affärsresesidan. LATAM 14 tvåsiffrig prisökning Hotellpriserna förväntas skjuta i höjden (6,3 %) under året till största del på grund av bristande rumstillgång. Efterfrågan fortsätter att stiga och även om prisuppgången lugnade ner sig under 2012 och 2013 så har World Cup Brazil i kombination med stärkt regional ekonomi gjort att uppgången satt fart igen. EMEA 15 rumsbrist i UK driver priserna uppåt Västra Europa håller fortsatt på att återhämta sig från den ekonomiska krisen och vi kan vänta oss en generell prisuppgång på omkring 1 % under Med tanke på att västra 10 ADR=Average Daily Rates 11 APAC=Asia-Pacific Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 13 APAC=Asia-Pacific 14 LATAM=Latinamerika 15 EMEA=Europa, Mellanöstern, Africa

6 Europa är oerhört fragmenterat och därför varierar förstås den siffran signifikant, från land till land. I östra Europa återhämtade sig hotellpriserna något under 2014 efter att ha fallit betydligt under 2012 och Uppgången drivs delvis av en ökad mötes- och eventsaktivitet eftersom mötesplanerare ser detta som ett relativt prisvärt alternativ. I Afrika ser priserna ut att öka blygsamt för fjärde året i rad. NORAM 16 något högre ökning än tidigare år Ökad efterfrågan på rum inom affärsresesektorn i kombination med långsam tillväxt på utbudssidan fortsätter att driva upp hotellpriserna. Under 2015 räknar vi med en generell ökning på 3,5 %. 17 Hotellmarknaden i Norden Mot slutet av Q3, 2014 ledde Köpenhamn med en 5 procentig RevPar ökning. Den starka tillväxten beror till största delen på högre priser samt att staden sett väldigt begränsat med nyetableringar sedan Under 2015 kommer dock ett antal nya hotell öppna upp sina dörrar i staden. I Stockholm är det privatresesegmentet som visar de största tillväxttalen, men även affärsresesegmentet börjar nu sakta men säkert att visa samma mönster. Däremot visar fortfarande grupp och konferens negativa siffror. Under året som gick (2014) har utbudet i Stockholm vuxit med 1000 rum och trots det ser vi en ökning i RevPar på 2 % under årets första nio månader. I Oslo visade marknaden stark tillväxt under första kvartalen (2014) men som sedan backade under andra kvartalet på grund av påsk och på grund av utebliven Shipping event week. Mot slutet av tredje kvartalen var RevPar upp på nära 1 % tillväxt och liksom i Stockholm drevs den av privatresesegmentet. I Helsingfors visar hotellmarkanden bättre resultat än den finska ekonomin gör som helhet trots en minskning av ryska besökare samt begränsat inhemskt affärsresande. Mot slutet av kvartal 3 ser vi en ökning i RevPar om 2 %. 18 Nyckeltrender för hotell under 2015 Mobilt, millennials 19, hälsa samt att behaga affärsresenären är vad hotellen måste hålla koll på under detta år. Generation Y tar över mer och hotellföretagen slåss för att fånga deras uppmärksamhet. Generation Y är ofta toleranta och flexibla men också mer krävande och kritiska än tidigare generationer. Generation Y är också den första generationen som vuxit upp med internet vilket påverkar deras sätt att boka och söka efter boende. Med detta i åtanke måste hotellen se till att hålla sina mobila bokningskanaler och sina mobila tjänster som helhet aktuella, tillgängliga och väl fungerande. Affärsresenären är ofta både krävande och tidspressad vilket gör att ytterligare en utmaning blir att hålla denna grupp kunder nöjda. Det innebär exempelvis att äldre hotellanläggningar måste uppgraderas för att klara av att hantera mängden datatrafik som vi kräver idag. Hälsa och välbefinnande är ytterligare en trend som kommer mer under Hälsosamma måltider, gym och kanske till och med Yogapausar under företagsmötet NORA=Nordamerika Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 18 Positive outlook on many hotelmarkets, Pandox Up Grade, issue 2, Generation Y, dvs personer födda tidigt 80-tal till tidigt Key trends for hotels to watch in 2015, The guest experience top trends 2015

7 CWT Meetings & Events det behövs bara en strategisk partner Under förra året lanserade CWT Meetings & Events ett uppdaterat varumärke med ny look and feel och ett nytt tänk bakom. I och med att vår Meetings & Events affär har vuxit på global basis så har det blivit mer och mer uppenbart hur viktigt det är att skapa ett unikt varumärke som verkligen klarar av att stå för vårt erbjudande på marknaden. Förutom det rent visuella så vill vi att det nya varumärket ska spegla mötes- och events världen tydligare genom att andas mer dynamik och kreativitet. Den nya taglinen Where ideas meet results visar ett åtagande på både kreativitet och resultat. Man brukar tala om att människor och även organisationer har en vänster och en höger hjärnhalva. Den vänstra är skicklig på logistik, administration, planering och kostnadskontroll medan den högra står för fantasi, kreativitet och samarbete. Vi vill och kan leverera båda halvorna vilket vi nu, på ett tydligt sätt, visar med vårt varumärke. Vi kan leverera helheten vilket gör att våra kunder endast behöver en strategisk partner. CWT s prognos för 2015 Även om det finns enstaka undantag från land till land så kommer de huvudsakliga trenderna under nästa år se ut så här: Efterlevnad är en gemensam angelägenhet, oavsett bransch eller geografi. Fler inrikes möten. Mellanklasshotell som fortsatt erbjuder traditionell on site M&E tjänster är mest populära. Kortare bokningsledtider. Kunder är mer fokuserade på att minska den förbetalning som krävs. Utom för de riktigt stora eventen. Användandet av social teknologi ökar markant. Asien och Stillahavsområde (APAC) Den stabila ekonomiska tillväxten som vi kan vänta oss under nästa år i APAC-regionen borde kunna möjliggöra för företagen att investera i möten och events. Det i sin tur kan driva upp priset per deltagare samt gruppstorleken något. Centraliserade helhetsgrepp över det totala mötandet är fortfarande i sin vagga i regionen men till viss del kommer globala organisationer med säte i APAC att hjälpa till och driva den utvecklingen.

8 Europa, Mellanöster och Afrika (EMEA) En något stabilare ekonomi generellt sett borde medföra att gruppstorlekarna stannar på samma nivåer under 2015 som i år. Förmodligen kan vi vänta oss något lägre kostnad per deltagare eftersom leverantörerna slåss om att få göra affärer. Allt detta leder till att ledtiderna kommer att vara korta 2-3 veckor och viss fluktuation kommer att förekomma i linje med företagens resultatrapporter. Latinamerika (LATAM) Den ekonomiska utvecklingen på vissa nyckelmarknader i regionen mattas av vilket skapar viss osäkerhet som leder till minskad efterfrågan. Samtidigt så gör den fortsatt höga inflationen att vi kan vänta oss den största ökning i pris per deltagare i just den här regionen. Nordamerika (NORAM) En stabil förbättringstrend i ekonomin och därmed stärkt företagande bidrar till en viss ökning i vad som spenderas per deltagare samt även på gruppstorlek under Ökning hålls dock tillbaka av att många NORAM baserade företag tar ett helhetsgrepp över sina möten för att kunna driva besparingar. 21 Tekniska lösningar för events skjuter i höjden under 2015 Högt upp på agendan nästa år kommer att vara möteshantering från a till ö det vill säga att skapa sig en övergripande strategisk kontroll på hela sin mötesinvestering från idé till uppföljning och ROI. Vi ser att teknologi kommer att spela en allt större roll för hela eventet, från specialdesignade delegathanteringssystem till social media och dedikerade eventappar. Mycket pekar på att det finns ett positivt samband mellan användandet av appar och ett ökat engagemang och nöjdhet från deltagarna. Antalet mötesplanerare som vill integrera social media i sin eventstrategi kommer att öka under Att använda sig av Facebookuppdateringar och live tweeting är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lyfta nivån på kommunikationen och interaktionen, det vill säga och förbättra, optimera och driva på engagemanget hos deltagarna. Det är anledningen bakom att vi just nu på CWT M&E skapar en egen mötesapp som vi lanserar till marknaden och våra kunder under början av Därför är teknologi viktigt för events Trenden går från användande av software som är specialdesignat för möten och events till ett bredare användande av social media och egna appar. Detta öppnar upp för möjligheten att strömlinjeforma, effektivisera och höja deltagarupplevelsen på ett helt nytt sätt. Teknik är inte en gimmick Det finns så många häftiga appar och verktyg på marknaden, men det är viktigt att tänka efter och bestämma sig för vad som ska uppnås. Det finns ingen vinst i att använda appar bara för att det är nytt och coolt. När kommer tekniken till nytta Se över omfattningen av ditt event, dess syfte och mål och fundera över var tekniken kan stötta. Eftersom alla kostnader ska godkännas så är det viktigt att ha en klar bild av hur tekniken kommer att förhöja upplevelsen. Börja från början Ett välfungerande registreringssystem kan göra en stor skillnad för hela boknings och processen. Sikta mot papperslöst Sociala kanaler och appar kan ta bort behovet av buntar med papper genom att ladda upp reseinfo, marknadsmaterial och konferensprogram på Facebook, LinkedIn och Twitter samt på eventets webbsida Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 22 ENGAGE, CWT Meeting & Events Magazine UK, september 2014

9 Flyg och hotellpriserna 2015 Carlson Wagonlit Travel s (CWT) och GBTA Foundations rapport, 2015 Global Travel Price Outlook, visar att de globala priserna på resor kommer att få en blygsam ökning även under Stor efterfrågan från snabbväxande marknader som Kina, Indien och Brasilien samt stabiliserande ekonomi i de mer avancerade ekonomierna i kombination med att utbudet av resor växer långsamt bidrar till att pressa priserna uppåt. Flygpriserna är det som förväntas stiga mest med tanke på flertalet konsolideringar på stora marknader. Flyg Med tanke på ökad efterfrågan, en gynnsam kostnadsstruktur och långsamt växande kapacitet så väntas flygpriseran stiga stegvis under 2015 med så mycket som 2,2 %. Lågprisflygen kommer dock att begränsa prisuppgången i vissa regioner. Hotell Under 2015 hamnar hotelleverantörerna i bättre förhandlingsläge än på många år. Till stor del beror detta på ökad efterfrågan, ökat investeringsintresse samt förmånliga kapitalkostnader. Detta kan leda till större press på förhandlade avtalspriser för Travel Managers. Den globala prisökningen väntas bi 2,6 %. I Sverige räknar vi med att flygpriserna kan gå ner något (0,4 %) medan hotellpriserna ökar med ca 0,5 %. 23 Trendbarometer för 2015 CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings and Events: Baserat på en enkät på mer än 1100 travel och meetings managers runt om i världen har det identifierats 11 trender som kommer att ha stort inflytande på deras jobb under nästa år; Den globala ekonomin, social media, IATA och NDC, mobil teknologi, Big Data, politisk miljö, hur reser generation X, data security, corporate social responsibility och lågkostnadsflygbolag. 23 Global Travel Price Outlook 2015, Carlson Wagonlit Travel i samarbete med GBTA Foundation

10 Undersökningen visar att data security och mobile technology kommer vara de största påverkansfaktorerna på hur rese- och mötesansvariga lägger sina planer och riktlinjer för Den digitala verkligheten Världen blir mer och mer digital. Många tar sina beslut på resande fot baserat på all den information som finns tillgänglig oavsett tidpunkt och var man befinner sig. Denna verklighet skapar helt nya utmaningar och möjligheter för hur företag ska hantera sitt totala resande. Vi på CWT har definierat resandets ekosystem vilket innefattar hela resans livscykel före, under och efter resan både ur ett resenärsperspektiv och för den reseansvarig på företaget. I vår rapport, CWT Vision april 2014, delar vi med sig av vad detta innebär och vilka områden man som reseansvarig bör fokusera på för att få mest möjliga effekt av sina insatser. Dagens växande trender med fokus på den enskilde slutanvändaren driver på resenärens förväntningar på användarupplevelsen även i samband med affärsresor. Vi måste och vi kommer att möta dessa förväntningar genom ny teknik och ett nytt förhållningssätt. I korta drag innebär det att vi ska leverera ett enklare och snabbare sätt att hantera hela reseprocessen, all er reserelaterade information tillgänglig var som helst och när du vill samt ett sätt att följa upp, analysera, förbättra och personalisera. Vi är övertygande om att ju snabbare både vi och våra kundföretag välkomnar det digitala och integrerar det som en självklar del i vår strategi desto mer framgångsrika kommer vi att vara. Framgångsrika med att öka nöjdheten hos resenärerna samtidigt som vi ser till att företagens totala resande hanteras på ett sätt som stämmer bättre överens med deras övergripande målsättningar. 25 Den mobila trenden -inte längre en trend utan en del av vardagen Mobil teknik och mobila applikationer är inte längre en trend; det är en del av vår vardag både privat och professionellt. Med stöd av den senaste studien från CWT Travel Management Institute menar vi att om man använder den mobila tekniken rätt så kan man förhöja hela reseupplevelsen för resenären och samtidigt bidra till att företag får ut mer av sina totala reseoch mötesinvesteringar. Det är också ett faktum att affärsresenären blir mer och mer angelägen om att kunna hantera sina affärsresor på samma sätt som sina privata resor. Det vill säga, de vill kunna genomföra bokningar var de än befinner sig och på det sätt som passar dem just då oavsett om det är via smartphone, platta eller dator. I linje med det visar vår studie att antalet mobila bokningar kommer att dubbleras från nu till år Vår prisbelönta app, CWT To Go, är en av de mest innehållsrika reseapparna på marknaden idag. Den får positiva utlåtanden och innehåller precis de funktioner som resenärerna sagt att de helst vill ha. Det vill säga band annat flygstatus uppdateringar och sin egen reseinformation. Tack vare våra studier så vet vi också vad de prioriterar härnäst och därför introducerar vi under hösten en hotellbokningsfunktion som förstås följs av flygbokning tidigt under nästa år CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings & Events 25 CWT Vision, april Tap into mobile services, CWT Travel Management Institute, juli 2014

11 Källor

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen Copyright 2014 CWT Världsekonomin återhämtar sig sakta men säkert Återhämtningen i omvärldsekonomin går som förväntat trögt och drivs till stor del av extraordinär expansiv penningpolitik. Den globala

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa.

De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa. Copyright 2013 CWT Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis i de utvecklade ekonomierna. Undantaget är euroländerna i Sydeuropa, som fortsätter

Läs mer

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 MAJ 16 Exportchefsindex, EMI, fortsatte att öka det andra kvartalet till 58,8 från 56,9 det första kvartalet. Det

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Konjunkturläget våren 2017 Richard Palmer Internationell utblick: gryende optimism Den globala tillväxten återhämtar sig Den globala tillväxten förväntas återhämta sig

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Boksluts- meddelande 2011

Boksluts- meddelande 2011 Bokslutsmeddelande 2011 Bokslutskommuniké 2011 Sida 1 Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2012 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Sverige kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015.

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 Sverige idag, i morgon Hägringar och därefter Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 onomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Tänkt innehåll DEN SVENSKA EKONOMISKA UTVECKLINGEN AVTALSRÖRELSEN VALET

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

2008-06-04. Prognos för perioden 2008-2013

2008-06-04. Prognos för perioden 2008-2013 1 2008-06-04 Prognos för perioden 2008-2013 Motiv för revidering 1. Utfallet för första tertialet indikerar att den preliminära prognosen (PP) som togs fram under våren kan vara för låg. Antal avresande

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Svag världsekonomi Den globala konjunkturen är fortsatt svag under första halvan av 2013. Euroområdet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer