Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013"

Transkript

1 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Copyright 2013 CWT

2 Det övergripande läget Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis i de avancerade ekonomierna. Undantaget är euroländerna i Sydeuropa, som fortsätter sin smärtsamma justeringsprocess. Japan har vidtagit kraftfulla åtgärder som stimulerar en viss återhämtning och tillväxtländerna i Asien och Latinamerika fortsätter att agera draglok i världsekonomin. Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, men uppgången är bräcklig. I Europa dominerar fortfarande stora skulder, hög arbetslöshet och politisk oenighet. I USA är det ljusare där sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. En tillväxtmotor för den amerikanska ekonomin är skiffergasen, som ritar om den globala energikartan. Tillväxtländerna i Asien och Latinamerika är draglok för världsekonomin. Svenska Framtidsutsikter Konjunkturnedgången i Europa är djup och segdragen. Det finns dock tecken på att utvecklingen sakta börjat vända. Siffrorna för de flesta stora ekonomierna har börjat vända uppåt de senaste månaderna. För Spanien och Grekland tyder siffrorna på en starkare konjunktur än de gjort de senaste två åren. Ändå hålls tillväxten tillbaka av budgetsaneringsprocessen och att de svaga banksystemen i flera sydeuropeiska länder begränsar penningpolitikens effektivitet. De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa. Den svenska ekonomin växte trots det med 0,8 procent under det första kvartalet i år i årstakt. Utvecklingen var överraskande då varuexport från Sverige föll kraftigt och investeringarna minskade oroande mycket inom näringslivet. Den totala konsumtionen fortsatte visserligen att öka, men i något långsammare takt än kvartalet före. Svag utveckling första kvartalet trots stark BNP-siffra. Konjunkturen bottnar under sommaren, men uppgången blir långsam. Tillväxten balanserar på ett ben, hushållens konsumtion, under året. Sju procent av företag med utlandsverksamhet har flyttat hem produktion det senaste året. 1 Försäljning av affärsresor oförändrad Den sammanlagda försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna blev i stort sett oförändrad under årets första fyra månader jämfört med samma period under föregående år. Dock förändrades förhållandet mellan de olika tjänsterna. Medan försäljningen av flygresor minskade räknat i kronor, ökade charterreseförsäljningen. Räknat i antal ökade däremot 1 Återvändarna Det ekonomiska läget Juni 2013, Konjunkturrapport från Svenskt Näringsliv 2

3 försäljningen av flygbiljetter, vilket tyder på att genomsnittspriset på en flygbiljett gått ner något. En närmare analys av fördelningen mellan privat- och affärsresor visar att privatreseförsäljningen ökar (+7 %), medan försäljningen av affärsresor fortsätter att backa (-5 %). 2 Trots det faktum att den europeiska ekonomin fortsatt kämpar så är utsikterna för affärsresandet i västra Europa förvånansvärt positivt för Det finns tecken på återhämtning i Tyskland och Storbritannien där båda länderna väntas få en tillväxt under året. Det ser ut som om detta kan vara tecken på att hela regionen går mot en återhämtning och att vi kan förvänta oss att affärsreseförsäljningen under 2014 kommer att återgå till de nivåer vi såg före den ekonomiska krisen i Eurozonen. 3 Alla indikationer pekar annars mot att affärsresevolymen kommer att vara oförändrad i Europa under hela Detta konstaterande vilar på den ekonomiska bild vi ser omkring oss. Företag kommer fortsatt att resa till viss del men de kommer fortsatt ha reserestriktioner och bedriva strikt kostnadskontroll. En ökning av affärsresandet kan vi förvänta oss först när den europeiska krisen klarnar vilket kan tänkas dröja en god bit in i Statistik 2013, Tertial 1 (Januari-April) Svenska Resebyråföreningen 3 Forecast Biz travel Growth in Europe for 2013, GBTA April CWT Vision, Q4 2012; Economic indicators offer mixed signals for Eurozone in

4 Flyg Den globala flygtrafiken Trots besvärliga affärsförhållanden i världen så ljusnar det sakta men säkert för den globala flygtrafiken. Mer och mer pekar på att de omstruktureringar som gjorts har bidragit till att flygbolagen generellt sett kan uppvisa positiva finansiella resultat utifrån de förutsättningar som finns just nu. Utsikterna för den globala ekonomiska tillväxten har försämrats något då recessionen i Europa visar sig vara djupare än väntat. Oljepriset är lägre i år, på grund av att den förväntade tillväxten är lägre och det gör det något enklare för flygbolagen att uppvisa vinst. Förbättringen märks tydligast i Nordamerika, där marginalerna har förbättrats sedan 2011, trots fortsatt höga bränslepriser och trög ekonomisk tillväxt. Konsolidering via sammanslagningar på hemmamarknaderna samt joint ventures på Atlantflygningarna, har uppvägt för de svåra marknadsförhållandena. Resultat för de Europeiska flygbolagen har även de förbättrats, från en låg nivå. Efter två år av avmattning ser vi nu en ekonomisk tillväxt på global nivå. Den kommer att vara måttlig men den senaste tiden ser vi indikationer på att den inte kommer bli så långsam som vi förutspådde i början av Vi ser också en strukturell förändring hos flygbolagen i form av omstrukturering som lett till lägre kostnader och högre avkastning. Allianser och joint ventures som möjliggör skalekonomi samtidigt som det ökar utbudet för passagerarna. En kraftig minskning av antalet nya aktörer (mestadels på grund av bristen på finansiering) och ett antal flygbolagskonkurser har också bidragit till en förbättrad industristruktur som helhet. 6 I Sverige Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med nio procent under juli jämfört med motsvarande period föregående år. Under juli månad reste cirka 2,9 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, en uppgång med nio procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes ökade med sex procent till och antalet utrikes resenärer ökade med tio procent till Utrikesresandet driver flyget Den senaste tiden har det varit de internationella resorna som ökat mest och Swedavia jobbar också hårt för att tillsammans med andra aktörer ytterligare stärka den svenska tillgängligheten. De utrikes destinationer från Stockholm Arlanda Airport som ökar mest i popularitet är Berlin följt av Paris och London. 5 IATA, Financial Forecast, Juni IATA, Financial Forecast, Dec Trafikstatistik, , Swedavia 4

5 Det ökande behovet av att resa internationellt stärker potentialen i den svenska flygmarknaden. Under året etableras sju nya interkontinentala linjer från Stockholm Arlanda Airport och fler behövs för att möta resebehoven och stärka förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft. 8 Alla flygplatser i en app från Swedavia Från och med idag kan resenärer vid Swedavias flygplatser använda en gemensam app. Både vid utresa och hemresa kan resenärer alltså följa ankomst- och avgångstider i realtid, se utbudet av restauranger och butiker och ett smidigt sätt att förboka parkering vid Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. 9 Den senaste flygtrenden Fly Fit Vi blir generellt sätt mer och mer måna om vår hälsa och vi gör aktiva val baserat på detta. Frekventa resenärer känner många gånger att det är svårt att upprätthålla en hälsosam livsstil medan de är på resa med tanke på torr flygplansluft, flygplats- och flygplansmat samt jet lag. Den stressade affärsresenärens agenda lämnar dessutom ofta lite utrymme för motion. På grund av allt detta placerar nu flygplatser och flygbolag dessa frågor högt upp på sina listor för att möta behov och krav från resenären. På flygplatsen Flygplatser runt om i världen anstränger sig på olika sätt för att förbättra kvaliteten på den mat och dryck som erbjuds. På Köpenhamns flygplats har man bland annat öppnat en ny food market med meny baserat på idéer från en känd näringsexpert samt QR-koder som ger innehållsspecifikation. San Fransisco blev under förra året först i världen med att öppna ett yogarum. Resenärer som kommer till Amsterdams flygplats kan ladda batteriet i sin mobiltelefon genom att trampa på en motionscykel. I Paris, på Carles de Gaulle, installerar man solljusenergi lampor som kan användas i 15 minuter för att bekämpa sin jet lag. I luften Nästa generations flygplan, exempelvis Boeings 787 Dreamliner, förbättrar välmåendet hos resenärerna genom bättre luftcirkulation, högre luftfuktighet och genom att hålla lufttrycket på en lägre nivå än i äldre flygplan. Flygbolag som Virgin Atlantic och Air Asia har introducerat så kallade Snooze zones och Quiet zones där passagerare slipper bli störda av barn eller andra passagerare som pratar. På SAS långa flygningar kan passageraren hänga i en så kallad stretch bar för att sträcka ut ryggen. Många flygbolag tenderar nu för tiden att servera lättare måltider med mindre fett och mindre kryddning. Vissa bolag visar till och med kaloriinnehållet i menyn Trafikstatistik, , Swedavia 9 Pressmeddelande , Swedavia 10 5

6 Hotell Hotellmarknaden generellt sett på väg tillbaka Den positiva utvecklingen på den amerikanska marknaden som inleddes förra året håller i sig och marknaden utvecklas väl. Norra Europa är oförändrat men vi ser vissa positiva signaler på konferensmarknaderna i de större städerna vilket ofta ett tidigt tecken på ökad aktivitet. Dessvärre så befinner sig den nordiska marknaden i en negativ trend och första halvan av 2013 har varit tuff. Den huvudsakliga anledningen till det är alla nytillkomna hotell. Den skandinaviska hotellmarknaden 2013 kommer att se lite mörk ut medan Europa rent generellt kommer att vara stabil med möjlighet till en markant förbättring i slutet av året. Stabilt i USA och New York Den amerikanska hotellmarknaden följer i stort landets ekonomi och har för närvarande en relativt god utveckling, i synnerhet i jämförelse med euroområdet. RevPAR 11 för de första tre kvartalen steg med 7 procent jämfört med föregående år. Främst är det ökade priser som driver tillväxten i kombination med ett starkt företagssegment. Efter att tidigare ha släpat efter USA genomsnittet har nu New York marknaden fått en skjuts och tillväxten under första kvartalen var nästan 13 % och till skillnad från övriga USA marknaden så är det ökade kostnader för arbetskraft som driver tillväxten. Ojämnt i Europa De europeiska hotellmarknaderna börjar året ganska mycket som de avslutade det senaste, det vill säga splittrade och svåra att förutsäga. RevPAR var oförändrat för första kvartalet med betydande skillnader mellan länder, regioner och segment. London I London avslutades år 2012 negativt och den trenden har fortsatt in i RevPAR gick ner nästan 6 procent under det första kvartalet vilket drevs av både lägre priser och svag beläggning. London förväntas ha en fortsatt negativ tillväxt under 2013 på grund av den exceptionellt höga nivån under 2012 då staden var värd för ett antal stora händelser. Londonmarknaden tvingas också absorbera en betydande kapacitetsökning som är ett resultat av förra årets olympiska spel. Berlin Berlinhotellen hade en mycket god utveckling under 2013 med en RevPAR ökning med 9 procent drivet av både pris och beläggning. Detta berodde till största del på ett stort antal större kongresser och evenemang. Marknaden ser fortfarande tillväxt under årets första kvartal 2013 men takten har trappats ner väsentligt. RevPAR för första kvartalen landade på positiva 4 procent RevPAR = intäkt per tillgängligt rum. 12 Up Grade, Marknadsinformation från Pandox, #

7 Paris Paris slutade 2012 med en tillväxt på 9 procent i RevPAR. Tillväxten under första kvartalet 2013 landade på 4 procent vilket man tror kommer att hålla i sig resten av året. Detta drivs i huvudsak av rumspriser. Svagt och splittrat i Norden Tillväxten har varit svag i de nordiska länderna och alla huvudstäder visar negativ tillväxt under första kvartalet. Detta förklaras delvis av de kalendereffekter vi haft på grund av att påsken i år inföll i mars i stället för april som den vanligtvis gör. Vi kan också se en nedgång i besök från nationer som normalt sett är starka, så som Tyskland och Danmak samt att week-end resenärer från Södra Europa uteblir. Nedgång i Stockholm Stockholmsmarknaden har tappat 8 procent i RevPAR under årets första tre månader drivet av både pris- och volymtapp. Efterfrågan har sjunkit på grund av minskat affärsresande vilket haft en negativ effekt på prisnivån. Samtidigt som beläggningssiffrorna påverkas av den kapacitetsökning som skett i form av ett flertal nya hotell. Nedgång även i Oslo Oslo visar också upp ett svagt första kvartal men en nedgång i RevPAR på 7 procent, i huvudsak drivet av fallande beläggninssiffror. I tillägg till det som vi kallar för påskeffekten 13 så påverkas Oslosiffrorna av en markant kapacitetsökning under 2012 i skepnad av det nyöppnade Scandic Fornebu, Quality Hotel Expo och Comfort Grand Central. Den kortsiktiga trenden i Oslo ser ut att innefatta sjunkande priser och lägre volymer om än något positivare än i Stockholm. Köpenhamn den nordiska marknadens stjärna Köpenhamn har varit stabilt under första kvartalet, i nivå med slutet av 2012 då återhämtningen var god mycket tack vare en begränsad kapacitetsökning i staden. Påskeffekten fick siffrorna att sjunka lite men en begränsad kapacitetsökning även under 2013 bidrar till en fortsatt positiv utveckling. Tillväxt i Helsingfors Helsingfors påverkas av eurokrisen och det kommer med stor sannolikhet även karaktärisera hotellmarknaden under hela Under 2012 och flera år innan det kunde hotellnäringen i Helsingfors luta sig emot en långsiktig ökning av turister från Ryssland. Den trenden tog dessvärre slut under början av 2013 vilket ledde till en minskning med 3 procent. Trots detta förväntas Helsingfors få en svag ökning, totalt sett under Att påsken i år inföll i mars istället för april som den vanligtvis gör. 14 Up Grade, Marknadsinformation från Pandox, #

8 Meetings & Events CWT s prognos för 2014 Som ett led i att hjälpa företag att lägga budget samt planera för sina mötesinvesteringar lanserade Carlson Wagonlit Travel nyligen en Meetings & Events prognos för Intentionen är att denna ska underlätta företagens strävan att få största möjliga effekt av sina mötesinvesteringar. Meetings & Events (M&E) leverantörer runt om i världen kommer att lyckas med att höja sina priser under nästa år vilket leder till att ökade deltagarkostnader för mötesplanerarna. Eftersom budgeterna fortsatt är begränsade kommer detta i många fall medföra att mötesplanerarna känner sig uppmanade att minska gruppstorleken eller åtminstone hålla dessa oförändrade i jämförelse med föregående år. Den enda undantaget från denna regel under 2014 kommer att vara Asien och Stillahavsområdet, där en blomstrande M&E industrin kommer att medföra att gruppstorlekarna ökar lika mycket som deltagarnas kostnader Asien och Stillahavsområdet Den kraftigaste M&E ökningen kommer vi att se i detta område under 2014 då både gruppstorlekar och deltagarkostnader kommer att öka. Efterfrågan kommer att vara fortsatt stark i allmänhet men efterfrågan kontra utbudet varierar mycket inom regionen med hänsyn till betydande hotellinvesteringar i länder som Indien och Kina. Europa, Mellanöster och Afrika (EMAE) Fortsatt ekonomisk oro i hela euroområdet gör att mötesplanerare är försiktiga med vad de spenderar och de tenderar även att bli tuffare gentemot leverantörerna och då särskilt hotellen. Det kommer förmodligen att leda till minskade gruppstorlekar. Samtidigt kommer kostnad per deltagare vara oförändrat då leverantörerna tvingas hålla nere priserna för att stimulera efterfrågan. Latinamerika Den största ökningen i kostnad per deltagare förväntas i Latinamerika och det för med sig minskade grupper eftersom mötesplanerare/inköpare ser över sina budgetar. Betydande prisökningar föranleder också att man väljer att ha nationella möten istället för internationella för att hålla nere resekostnaderna. Nordamerika Gruppstorlekarna kommer att öka blygsamt under 2014 medan kostnaden per deltagare stiger med 5,5 procent eftersom man tvingas betala mer för boende och mat. Efterfrågan på mötesplatser kommer fortsatt att överstiga den begränsade ökningen av utbud vilket ger leverantören makt att höga sina priser CWT Travel Price Forecast 2014, Meetings & Events projections 8

9 Nyckelfaktorer för Meetings Managers Teknologi Meeting Managers försöker i större utsträckning standardisera sina mötesprogram runt om i världen. Detta medför en större efterfrågan på verktyg som kan säkerställa konsekvens i alla led. Till viss del så uppfylls detta redan idag men en mer omfattande utveckling måste till för att kunna garantera att allt från mötesregistrering till uppföljning fungerar oavsett destination. Teknologin måste dessutom vara tillräckligt flexibel för att klara av en anpassning till de lokala behov som finns. Förstå din mötesstruktur och mötesvolym De flesta organisationer har ett stort utrymme för att förbättra sina mötesprogram/mötesplanering genom att faktiskt sätta sig in och förstå hela sin mötesstruktur och mötesvolym. De flesta kan fortfarande inte redogöra för hur mycket pengar de spenderar på möten varje år, var de spenderar det, samt vem/ vilka som gör vad. Om detta var en enkel uppgift skulle det inte undkomma så många! Men det är ingen omöjlighet. Meeting Manager bör som första steg undersöka vilka de interna intressenterna är och förstå deras nuvarande mötesprislapp samt deras önskemål och behov för framtiden. Det viktiga är att fokusera på att de mötesprocesserna du försöker införa kommer att göra dessa intressenters liv enklare och samt ge organisationen en god avkastning på investeringen. Strategisk mötesplanering Allt börjar med en mötesplan. Den ska ge grunden för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med möten som en del av företagets totala kommunikation med medarbetare, marknad och omvärld. Det räcker att göra planen en gång per år, men den måste göras. Strategic Meetings Management är inte längre enbart branschens nya modeord. Det blir mer och mer tydligt, i och med att att SMM fått viss legitimitet, att väldigt få stora organisationer hat haft en aning om vad de faktiskt spenderar på möten och att de inte heller har en aning om huruvida pengarna varit väl investerade. Ett väl utarbetat Strategic Meeting Management Program (SMMP) bör innefatta process för kostnadskontroll, finansiella mål och tydliga definitioner för programbesparingar. Man bör också kategorisera sina möten efter ändamål, storlek, deltagardemografi, geografiska regioner och budget och sen skapa policys som passar varje kategori. Det absolut mest kritiska faktorn för att detta ska ge utdelning är att företagsledningen är involverad i och dedikerad till att arbeta utefter den utarbetade planen. Genom att införa SMMP kan besparingar på procent göras utan att för den sakens skull offra några viktiga möten Meeting & Events Insights, CWT Vision Q

10 Vad ser vi i framtiden Så här utvecklas priserna på flyg och hotell under 2014 Carlson Wagonlit Travel s (CWT) senaste rapport, 2014 Travel Price Forecast, visar att de globala priserna på resor kommer att få en blygsam ökning under nästa år i linje med en förväntat begränsad ekonomisk tillväxt rent generellt världen över under Förutom denna blygsamma ökning av resepriser rent generellt så kan vi se några få anmärkningsvärda undantag; Priserna i Europa kommer sannolikt att falla på grund av fortsatt ekonomisk osäkerhet samtidigt som tillväxtmarknader som exempelvis Argentina kan komma att uppleva betydligt större prisökningar. Detta beror dock främst på en förväntat hög BNP-tillväxt och hög inflation i just Argentina. Flygindustrin fortsätter att vara dynamisk även under Bolagen anpassar sig till marknadens krav genom att antingen ingå så kallade code-share avtal, allianser eller regelrätta fusioner. Samtidigt tar sig fler och fler lågprisflygbolag (LCC) in på både den globala och den Skandinaviska marknaden vilket sätter press på de mer etablerade bolagens prissättning men också på deras helhetserbjudande i form av nya produkter och tjänster. Hotell på typiska affärsresedestinationer, det vill säga stora städer med hög efterfrågan, kommer att vara i princip fullbelagda en stor del av Vissa av dessa nyckeldestinationer kommer förmodligen att uppleva sin högsta prisökning på många år. Hotellpriserna i stora delar av Europa förväntas däremot sjunka baserat på fortsatt ekonomisk oro, undantaget stora europeiska städer med hög efterfrågan som fortsatt kommer att medföra sunda prishöjningar. I Sverige ser vi att prisförändringen på hotellmarknaden under 2014 kommer att fluktuera mellan minskning på 2,2 procent till ökning på 2,1 procent beroende på storlek av hotell samt var i Sverige hotellet ligger. 17 Förutom priser ytterligare perspektiv på % av tillfrågade travel managers har inga planer på att implementera så kallad open booking, det vill säga låta resenärerna boka sina resor hur och var de vill. Men resenärerna kommer att kräva omedelbar åtkomst och oändliga möjligheter så reseprogrammen måste bli mer flexibla för att möte alla de krav som resenären har. För att resenärerna ska förbli lojala till sin resepolicy krävs nya och intressant tillvägagångssätt, så som sociala element, gaming techniques, process för ökat resenärsvälmående osv. 17 CWT Travel Price Forecast

11 Reseinköpare kommer att börja se över även de små kostnaderna i resebudgeten så som mat, taxi, parkering samt internetuppkoppling. Mer fokus på säkerhet i och med den utveckling vi kan se i världen. Det räcker inte längre att bara kunna spåra sina resenärer utan det kommer att krävas tillgänglighet till läkarassistans, evakueringsträning och annat. Utökad service via mobiler och läsplattor. Reseköpare måste kunna hantera sina reseprogram via sina mobiler och plattor och resenärerna måste få känna att de verkligen kan dra nytta av den omedelbara kommunikation som dessa verktyg faktiskt kan leverera. 18 Affärsresenärens största stressfaktor; borttappat bagage och obefintligt internet Carlson Wagonlit Travel s senaste studie, CWT Travel Stress Index, visar att borttappat bagage och obefintlig tillgång till internet orsakar affärsresenären mest stress under resan. Studien har genomförts av CWT s egen konsultverksamhet, CWT Solutions Group, och baseras på svar från affärsresenärer på nio globala företag. CWT kan utifrån detta utkristallisera tre huvudområden för stress; förlorad tid, oförutsedda händelser och rutinbrytare (som gör att du inte kan upprätthålla dagliga vanor). De som deltagit i undersökningen blev ombedda att gradera 33 stressfaktorer som kan uppkomma under resans gång. Det visade sig då att de blir mest stressade av förlorad tid som orsakas av exempelvis borttappat bagage, dålig internetuppkoppling, flygförseningar samt att behöva flyga ekonomiklass på långa flygningar. Man kan också se att olika typer av affärsresenärer är mer eller mindre mottagliga för reserelaterad stress. Reserelaterad stress ökar med ålder och resefrekvens. Kvinnor rapporterar att de känner av stress mer än män och ledande befattningshavare rapporterar också att de blir mer stressade än övriga. Resultatet från studien kommer vi använda som underlag för att bedöma effekten som reserelaterad stress har på företagens produktivitetsnivå. Genom att kvantifiera stress och den kostnad det medför så kan vi hjälpa våra kunder att lägga upp sin resepolicy på ett smartare sätt. 19 Pengar att spara och produktivitet att vinna En faktor som motverkar stress är, det som CWT Solutions Group valt att kalla, connectivity. Att finnas tillgänglig per telefon och via mail medan du är på affärsresa är nyckeln för att du ska kunna sköta ditt jobb även utanför kontorets väggar. Carlson Wagonlit Travels forskning menar att företag kan hjälpa sina medarbetare att förbli uppkopplade på ett effektivt sätt och samtidigt reducera kostnader och minska stress. I branschen betraktas ofta marktransporter och möten och events som områden inom Travel Management där de flesta företag har betydande sparpotential. Detta skulle kunna förbättras genom en effektiv förhandling med rätt leverantörer, en väl genomtänkt resepolicy samt ett fungerande sätt att driva igenom beslut i organisationen. Forskning visar att det finns ytterligare ett område som är helt ogenomtänkt trots att det i vissa fall motsvarar miljontals spenderade kronor. Det är det område som innefattar att hålla sina resenärer uppkopplade och tillgängliga när de är på affärsresa, CWT Solutions Group (Carlson Wagonlit Travels egen konsultverksamhet) konstaterar att finna 18 Where now for managed travel?, CWT Travel Management Institute 19 Research & Studies, Stress Triggers for Business Travelers, CWT Solutions Group, oktober

12 ett sätt att hantera detta område är nästa stora steg att ta för Travel Managers som vill optimera spenderade kronor och säkerställa produktivitet. Förutom att det är bra för företaget både ur ett kostnads- och produktivitetsperspektiv så är ytterligare uppkoppling ett sätt att minska stressen för affärsresenären. Det är viktigt att komma ihåg att ytterligare uppkoppling måste ses som ett sätt att minska stress, inte ett sätt att utöka antalet timmar man känner att man måste arbeta. Att råka ut för en dålig eller kanske obefintlig internetuppkoppling kan vara väldigt frustrerande för en affärsresenär samtidigt som möjligheten att kunna hålla kontakt med sin familj när man är på resande fot betyder oerhört mycket för individen. 20 Nya tider nya bokningsmönster Allt fler gäster bokar hotell via de stora bokningssajterna och marknaden för mobila applikationer har precis kommit igång. Handelns utredningsinstitut (HUI) har gjort en första studie för att utreda hur bokningsmönstret ser ut i Sverige där personer mellan 18 och 80 år fått frågan om hur de vanligtvis bokar hotell när de reser som privatpersoner. Av dem som brukade bo på hotell svarade 44 procent att de bokar genom sajter som Hotels.com, Expedia och Booking.com. Ju yngre person desto vanligare att bokningssajter används. I åldersgruppen år uppger hela 53 procent att de bokar via olika bokningssajter. Anmärkningsvärt är att bara 1 2 procent av de tillfrågade använt möjligheten att boka via applikationer i mobilen. Troligen är detta något som kommer ändras framöver och mobila webbplatser och appar väntas konkurrera med de traditionella bokningssajterna. 21 Social travel management Travel Management företagets perspektiv: Travel Management företagen (TMC) använder sig i större utsträckning av social media för att kommunicerar med sina kunder. Antalet affärsresenärer som använder social media i jobbet ökar stadigt och det är bara en tidsfråga innan samtliga TMC:er i världen använder de sociala nätverken för att komma närmare sina kunder och skapa en mer personlig relation. Den naturliga utvecklingen är att TMC:erna håller kontakt med kunden via de social plattformarna för att på så vis addera värde för kunden och höja helhetsupplevelsen av den tjänst man erbjuder. Stora möjligheter öppnas upp för de företag som lyckas leverera smarta lösningar för kundservice och andra add-ons som i förlängning ger en nöjdare kund. 22 Travel Managerns perspektiv: Om vi tittar rent generellt på researrangörer så är sammanfattningen att som alla andra industrier har reseindustrin både blivit hjälpta och stjälpta av social media. Om vi tittar från andra sidan så kan vi konstatera att social media har en väldigt liten plats inom Travel Management. Få företag har implementerat social media som ett travel management verktyg och frågan huruvida man bör göra det eller inte kvarstår. Två starka argument tenderar att dominerar debatten kring detta; 1. Sociala nätverk är framtiden. Om företag (Travel Managers) inte anammar den nya teknologin nu så kommer de att halka efter vad gäller att påverka och kommunicera 20 Research & Studies, Managing connectivity next big thing in travel management, CWT Solutions Group, oktober Up Grade, Marknadsinformation från Pandix, # Research & Studies, TravelScene Corporate, november

13 med och påverka sina medarbetare/resenärer. 2. Företagssäkerhet och sekretess är en primär oro vad gäller sociala närverk eftersom dessa medier tenderar att vara helt transparenta i sin karaktär. Det är anledningen till att implementering av social media i reseprogrammet kan tänkas vara en omöjlig nöt att knäcka. En undersökning visar att större delen av affärsresenärerna ser ett flertal hinder för att inte använda social media i samband med sitt resande; det känns osäkert för individen att kommunicera resplan, det känns oklokt för företaget att kommunicera resplan, man ämnar inte använda Facebook/Twitter i affärssammanhang, företagen tillåter inte aktivitet på Facebook/Twitter och så vidare. Med tanke på att frågorna i undersökningen var relaterade till Facebook och Twitter så kan dessa svar/hinder tyckas naturliga. Vad man kanske bör begrunda är att det finns ett ytterligare alternativ för sociala nätverk där man skapar ett socialt nätverk i skydd av ett företags brandväggar och därmed kommer ifrån det faktum att allt bli publikt. Det finns inget enkelt svar på hur använda socialt närverkande inom travel management. Varje företag måste överväga vilken typ av information som ska delas och hur man vill hantera dessa frågor som helhet Social Networking & Travel Management, Business travel Media Group. 13

14 Källor

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor...

På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... Årsredovisning 2012 Innehåll På väg mot Route 2015... Flik Intervju med Kurt Ritter och Wolfgang M. Neumann... 3 Hälsning från Kurt Ritter... 5 Kort om Rezidor... 6 Varumärken Radisson Blu... 8 Park Inn

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Please, do not disturb.

Please, do not disturb. Please, do not disturb. Come inside and join our world of hospitality! Årsredovisning 2013 Innehåll Rezidor på 30 sekunder... Flik VD-ord...2 4D-strategin...6 Våra varumärken...10 Marknadsutveckling...16

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Förord. USA visade vägen

Förord. USA visade vägen Hotels.com Hotel Price Index Översikt över globala hotellpriser: Jan-Jun 2013 Översikt över globala hotellpriser: Jan-Jun 2013 Inledning Hotels.com Hotel Price IndexTM (HPI ) är en regelbundet återkommande

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Omvärldsanalys 1. april 2012

Omvärldsanalys 1. april 2012 Omvärldsanalys 1 april 2012 1. Inledning Följande omvärldsrapport tar sin utgångspunkt i de händelser i omvärlden som kan tänkas påverka Kronofogden under de närmaste åren. När det gäller konsekvenserna

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Stark konjunktur, tecken på avmattning...sid 3 Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer