Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013"

Transkript

1 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna September 2013 Copyright 2013 CWT

2 Det övergripande läget Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis i de avancerade ekonomierna. Undantaget är euroländerna i Sydeuropa, som fortsätter sin smärtsamma justeringsprocess. Japan har vidtagit kraftfulla åtgärder som stimulerar en viss återhämtning och tillväxtländerna i Asien och Latinamerika fortsätter att agera draglok i världsekonomin. Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, men uppgången är bräcklig. I Europa dominerar fortfarande stora skulder, hög arbetslöshet och politisk oenighet. I USA är det ljusare där sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. En tillväxtmotor för den amerikanska ekonomin är skiffergasen, som ritar om den globala energikartan. Tillväxtländerna i Asien och Latinamerika är draglok för världsekonomin. Svenska Framtidsutsikter Konjunkturnedgången i Europa är djup och segdragen. Det finns dock tecken på att utvecklingen sakta börjat vända. Siffrorna för de flesta stora ekonomierna har börjat vända uppåt de senaste månaderna. För Spanien och Grekland tyder siffrorna på en starkare konjunktur än de gjort de senaste två åren. Ändå hålls tillväxten tillbaka av budgetsaneringsprocessen och att de svaga banksystemen i flera sydeuropeiska länder begränsar penningpolitikens effektivitet. De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa. Den svenska ekonomin växte trots det med 0,8 procent under det första kvartalet i år i årstakt. Utvecklingen var överraskande då varuexport från Sverige föll kraftigt och investeringarna minskade oroande mycket inom näringslivet. Den totala konsumtionen fortsatte visserligen att öka, men i något långsammare takt än kvartalet före. Svag utveckling första kvartalet trots stark BNP-siffra. Konjunkturen bottnar under sommaren, men uppgången blir långsam. Tillväxten balanserar på ett ben, hushållens konsumtion, under året. Sju procent av företag med utlandsverksamhet har flyttat hem produktion det senaste året. 1 Försäljning av affärsresor oförändrad Den sammanlagda försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna blev i stort sett oförändrad under årets första fyra månader jämfört med samma period under föregående år. Dock förändrades förhållandet mellan de olika tjänsterna. Medan försäljningen av flygresor minskade räknat i kronor, ökade charterreseförsäljningen. Räknat i antal ökade däremot 1 Återvändarna Det ekonomiska läget Juni 2013, Konjunkturrapport från Svenskt Näringsliv 2

3 försäljningen av flygbiljetter, vilket tyder på att genomsnittspriset på en flygbiljett gått ner något. En närmare analys av fördelningen mellan privat- och affärsresor visar att privatreseförsäljningen ökar (+7 %), medan försäljningen av affärsresor fortsätter att backa (-5 %). 2 Trots det faktum att den europeiska ekonomin fortsatt kämpar så är utsikterna för affärsresandet i västra Europa förvånansvärt positivt för Det finns tecken på återhämtning i Tyskland och Storbritannien där båda länderna väntas få en tillväxt under året. Det ser ut som om detta kan vara tecken på att hela regionen går mot en återhämtning och att vi kan förvänta oss att affärsreseförsäljningen under 2014 kommer att återgå till de nivåer vi såg före den ekonomiska krisen i Eurozonen. 3 Alla indikationer pekar annars mot att affärsresevolymen kommer att vara oförändrad i Europa under hela Detta konstaterande vilar på den ekonomiska bild vi ser omkring oss. Företag kommer fortsatt att resa till viss del men de kommer fortsatt ha reserestriktioner och bedriva strikt kostnadskontroll. En ökning av affärsresandet kan vi förvänta oss först när den europeiska krisen klarnar vilket kan tänkas dröja en god bit in i Statistik 2013, Tertial 1 (Januari-April) Svenska Resebyråföreningen 3 Forecast Biz travel Growth in Europe for 2013, GBTA April CWT Vision, Q4 2012; Economic indicators offer mixed signals for Eurozone in

4 Flyg Den globala flygtrafiken Trots besvärliga affärsförhållanden i världen så ljusnar det sakta men säkert för den globala flygtrafiken. Mer och mer pekar på att de omstruktureringar som gjorts har bidragit till att flygbolagen generellt sett kan uppvisa positiva finansiella resultat utifrån de förutsättningar som finns just nu. Utsikterna för den globala ekonomiska tillväxten har försämrats något då recessionen i Europa visar sig vara djupare än väntat. Oljepriset är lägre i år, på grund av att den förväntade tillväxten är lägre och det gör det något enklare för flygbolagen att uppvisa vinst. Förbättringen märks tydligast i Nordamerika, där marginalerna har förbättrats sedan 2011, trots fortsatt höga bränslepriser och trög ekonomisk tillväxt. Konsolidering via sammanslagningar på hemmamarknaderna samt joint ventures på Atlantflygningarna, har uppvägt för de svåra marknadsförhållandena. Resultat för de Europeiska flygbolagen har även de förbättrats, från en låg nivå. Efter två år av avmattning ser vi nu en ekonomisk tillväxt på global nivå. Den kommer att vara måttlig men den senaste tiden ser vi indikationer på att den inte kommer bli så långsam som vi förutspådde i början av Vi ser också en strukturell förändring hos flygbolagen i form av omstrukturering som lett till lägre kostnader och högre avkastning. Allianser och joint ventures som möjliggör skalekonomi samtidigt som det ökar utbudet för passagerarna. En kraftig minskning av antalet nya aktörer (mestadels på grund av bristen på finansiering) och ett antal flygbolagskonkurser har också bidragit till en förbättrad industristruktur som helhet. 6 I Sverige Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med nio procent under juli jämfört med motsvarande period föregående år. Under juli månad reste cirka 2,9 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, en uppgång med nio procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes ökade med sex procent till och antalet utrikes resenärer ökade med tio procent till Utrikesresandet driver flyget Den senaste tiden har det varit de internationella resorna som ökat mest och Swedavia jobbar också hårt för att tillsammans med andra aktörer ytterligare stärka den svenska tillgängligheten. De utrikes destinationer från Stockholm Arlanda Airport som ökar mest i popularitet är Berlin följt av Paris och London. 5 IATA, Financial Forecast, Juni IATA, Financial Forecast, Dec Trafikstatistik, , Swedavia 4

5 Det ökande behovet av att resa internationellt stärker potentialen i den svenska flygmarknaden. Under året etableras sju nya interkontinentala linjer från Stockholm Arlanda Airport och fler behövs för att möta resebehoven och stärka förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft. 8 Alla flygplatser i en app från Swedavia Från och med idag kan resenärer vid Swedavias flygplatser använda en gemensam app. Både vid utresa och hemresa kan resenärer alltså följa ankomst- och avgångstider i realtid, se utbudet av restauranger och butiker och ett smidigt sätt att förboka parkering vid Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. 9 Den senaste flygtrenden Fly Fit Vi blir generellt sätt mer och mer måna om vår hälsa och vi gör aktiva val baserat på detta. Frekventa resenärer känner många gånger att det är svårt att upprätthålla en hälsosam livsstil medan de är på resa med tanke på torr flygplansluft, flygplats- och flygplansmat samt jet lag. Den stressade affärsresenärens agenda lämnar dessutom ofta lite utrymme för motion. På grund av allt detta placerar nu flygplatser och flygbolag dessa frågor högt upp på sina listor för att möta behov och krav från resenären. På flygplatsen Flygplatser runt om i världen anstränger sig på olika sätt för att förbättra kvaliteten på den mat och dryck som erbjuds. På Köpenhamns flygplats har man bland annat öppnat en ny food market med meny baserat på idéer från en känd näringsexpert samt QR-koder som ger innehållsspecifikation. San Fransisco blev under förra året först i världen med att öppna ett yogarum. Resenärer som kommer till Amsterdams flygplats kan ladda batteriet i sin mobiltelefon genom att trampa på en motionscykel. I Paris, på Carles de Gaulle, installerar man solljusenergi lampor som kan användas i 15 minuter för att bekämpa sin jet lag. I luften Nästa generations flygplan, exempelvis Boeings 787 Dreamliner, förbättrar välmåendet hos resenärerna genom bättre luftcirkulation, högre luftfuktighet och genom att hålla lufttrycket på en lägre nivå än i äldre flygplan. Flygbolag som Virgin Atlantic och Air Asia har introducerat så kallade Snooze zones och Quiet zones där passagerare slipper bli störda av barn eller andra passagerare som pratar. På SAS långa flygningar kan passageraren hänga i en så kallad stretch bar för att sträcka ut ryggen. Många flygbolag tenderar nu för tiden att servera lättare måltider med mindre fett och mindre kryddning. Vissa bolag visar till och med kaloriinnehållet i menyn Trafikstatistik, , Swedavia 9 Pressmeddelande , Swedavia 10 5

6 Hotell Hotellmarknaden generellt sett på väg tillbaka Den positiva utvecklingen på den amerikanska marknaden som inleddes förra året håller i sig och marknaden utvecklas väl. Norra Europa är oförändrat men vi ser vissa positiva signaler på konferensmarknaderna i de större städerna vilket ofta ett tidigt tecken på ökad aktivitet. Dessvärre så befinner sig den nordiska marknaden i en negativ trend och första halvan av 2013 har varit tuff. Den huvudsakliga anledningen till det är alla nytillkomna hotell. Den skandinaviska hotellmarknaden 2013 kommer att se lite mörk ut medan Europa rent generellt kommer att vara stabil med möjlighet till en markant förbättring i slutet av året. Stabilt i USA och New York Den amerikanska hotellmarknaden följer i stort landets ekonomi och har för närvarande en relativt god utveckling, i synnerhet i jämförelse med euroområdet. RevPAR 11 för de första tre kvartalen steg med 7 procent jämfört med föregående år. Främst är det ökade priser som driver tillväxten i kombination med ett starkt företagssegment. Efter att tidigare ha släpat efter USA genomsnittet har nu New York marknaden fått en skjuts och tillväxten under första kvartalen var nästan 13 % och till skillnad från övriga USA marknaden så är det ökade kostnader för arbetskraft som driver tillväxten. Ojämnt i Europa De europeiska hotellmarknaderna börjar året ganska mycket som de avslutade det senaste, det vill säga splittrade och svåra att förutsäga. RevPAR var oförändrat för första kvartalet med betydande skillnader mellan länder, regioner och segment. London I London avslutades år 2012 negativt och den trenden har fortsatt in i RevPAR gick ner nästan 6 procent under det första kvartalet vilket drevs av både lägre priser och svag beläggning. London förväntas ha en fortsatt negativ tillväxt under 2013 på grund av den exceptionellt höga nivån under 2012 då staden var värd för ett antal stora händelser. Londonmarknaden tvingas också absorbera en betydande kapacitetsökning som är ett resultat av förra årets olympiska spel. Berlin Berlinhotellen hade en mycket god utveckling under 2013 med en RevPAR ökning med 9 procent drivet av både pris och beläggning. Detta berodde till största del på ett stort antal större kongresser och evenemang. Marknaden ser fortfarande tillväxt under årets första kvartal 2013 men takten har trappats ner väsentligt. RevPAR för första kvartalen landade på positiva 4 procent RevPAR = intäkt per tillgängligt rum. 12 Up Grade, Marknadsinformation från Pandox, #

7 Paris Paris slutade 2012 med en tillväxt på 9 procent i RevPAR. Tillväxten under första kvartalet 2013 landade på 4 procent vilket man tror kommer att hålla i sig resten av året. Detta drivs i huvudsak av rumspriser. Svagt och splittrat i Norden Tillväxten har varit svag i de nordiska länderna och alla huvudstäder visar negativ tillväxt under första kvartalet. Detta förklaras delvis av de kalendereffekter vi haft på grund av att påsken i år inföll i mars i stället för april som den vanligtvis gör. Vi kan också se en nedgång i besök från nationer som normalt sett är starka, så som Tyskland och Danmak samt att week-end resenärer från Södra Europa uteblir. Nedgång i Stockholm Stockholmsmarknaden har tappat 8 procent i RevPAR under årets första tre månader drivet av både pris- och volymtapp. Efterfrågan har sjunkit på grund av minskat affärsresande vilket haft en negativ effekt på prisnivån. Samtidigt som beläggningssiffrorna påverkas av den kapacitetsökning som skett i form av ett flertal nya hotell. Nedgång även i Oslo Oslo visar också upp ett svagt första kvartal men en nedgång i RevPAR på 7 procent, i huvudsak drivet av fallande beläggninssiffror. I tillägg till det som vi kallar för påskeffekten 13 så påverkas Oslosiffrorna av en markant kapacitetsökning under 2012 i skepnad av det nyöppnade Scandic Fornebu, Quality Hotel Expo och Comfort Grand Central. Den kortsiktiga trenden i Oslo ser ut att innefatta sjunkande priser och lägre volymer om än något positivare än i Stockholm. Köpenhamn den nordiska marknadens stjärna Köpenhamn har varit stabilt under första kvartalet, i nivå med slutet av 2012 då återhämtningen var god mycket tack vare en begränsad kapacitetsökning i staden. Påskeffekten fick siffrorna att sjunka lite men en begränsad kapacitetsökning även under 2013 bidrar till en fortsatt positiv utveckling. Tillväxt i Helsingfors Helsingfors påverkas av eurokrisen och det kommer med stor sannolikhet även karaktärisera hotellmarknaden under hela Under 2012 och flera år innan det kunde hotellnäringen i Helsingfors luta sig emot en långsiktig ökning av turister från Ryssland. Den trenden tog dessvärre slut under början av 2013 vilket ledde till en minskning med 3 procent. Trots detta förväntas Helsingfors få en svag ökning, totalt sett under Att påsken i år inföll i mars istället för april som den vanligtvis gör. 14 Up Grade, Marknadsinformation från Pandox, #

8 Meetings & Events CWT s prognos för 2014 Som ett led i att hjälpa företag att lägga budget samt planera för sina mötesinvesteringar lanserade Carlson Wagonlit Travel nyligen en Meetings & Events prognos för Intentionen är att denna ska underlätta företagens strävan att få största möjliga effekt av sina mötesinvesteringar. Meetings & Events (M&E) leverantörer runt om i världen kommer att lyckas med att höja sina priser under nästa år vilket leder till att ökade deltagarkostnader för mötesplanerarna. Eftersom budgeterna fortsatt är begränsade kommer detta i många fall medföra att mötesplanerarna känner sig uppmanade att minska gruppstorleken eller åtminstone hålla dessa oförändrade i jämförelse med föregående år. Den enda undantaget från denna regel under 2014 kommer att vara Asien och Stillahavsområdet, där en blomstrande M&E industrin kommer att medföra att gruppstorlekarna ökar lika mycket som deltagarnas kostnader Asien och Stillahavsområdet Den kraftigaste M&E ökningen kommer vi att se i detta område under 2014 då både gruppstorlekar och deltagarkostnader kommer att öka. Efterfrågan kommer att vara fortsatt stark i allmänhet men efterfrågan kontra utbudet varierar mycket inom regionen med hänsyn till betydande hotellinvesteringar i länder som Indien och Kina. Europa, Mellanöster och Afrika (EMAE) Fortsatt ekonomisk oro i hela euroområdet gör att mötesplanerare är försiktiga med vad de spenderar och de tenderar även att bli tuffare gentemot leverantörerna och då särskilt hotellen. Det kommer förmodligen att leda till minskade gruppstorlekar. Samtidigt kommer kostnad per deltagare vara oförändrat då leverantörerna tvingas hålla nere priserna för att stimulera efterfrågan. Latinamerika Den största ökningen i kostnad per deltagare förväntas i Latinamerika och det för med sig minskade grupper eftersom mötesplanerare/inköpare ser över sina budgetar. Betydande prisökningar föranleder också att man väljer att ha nationella möten istället för internationella för att hålla nere resekostnaderna. Nordamerika Gruppstorlekarna kommer att öka blygsamt under 2014 medan kostnaden per deltagare stiger med 5,5 procent eftersom man tvingas betala mer för boende och mat. Efterfrågan på mötesplatser kommer fortsatt att överstiga den begränsade ökningen av utbud vilket ger leverantören makt att höga sina priser CWT Travel Price Forecast 2014, Meetings & Events projections 8

9 Nyckelfaktorer för Meetings Managers Teknologi Meeting Managers försöker i större utsträckning standardisera sina mötesprogram runt om i världen. Detta medför en större efterfrågan på verktyg som kan säkerställa konsekvens i alla led. Till viss del så uppfylls detta redan idag men en mer omfattande utveckling måste till för att kunna garantera att allt från mötesregistrering till uppföljning fungerar oavsett destination. Teknologin måste dessutom vara tillräckligt flexibel för att klara av en anpassning till de lokala behov som finns. Förstå din mötesstruktur och mötesvolym De flesta organisationer har ett stort utrymme för att förbättra sina mötesprogram/mötesplanering genom att faktiskt sätta sig in och förstå hela sin mötesstruktur och mötesvolym. De flesta kan fortfarande inte redogöra för hur mycket pengar de spenderar på möten varje år, var de spenderar det, samt vem/ vilka som gör vad. Om detta var en enkel uppgift skulle det inte undkomma så många! Men det är ingen omöjlighet. Meeting Manager bör som första steg undersöka vilka de interna intressenterna är och förstå deras nuvarande mötesprislapp samt deras önskemål och behov för framtiden. Det viktiga är att fokusera på att de mötesprocesserna du försöker införa kommer att göra dessa intressenters liv enklare och samt ge organisationen en god avkastning på investeringen. Strategisk mötesplanering Allt börjar med en mötesplan. Den ska ge grunden för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med möten som en del av företagets totala kommunikation med medarbetare, marknad och omvärld. Det räcker att göra planen en gång per år, men den måste göras. Strategic Meetings Management är inte längre enbart branschens nya modeord. Det blir mer och mer tydligt, i och med att att SMM fått viss legitimitet, att väldigt få stora organisationer hat haft en aning om vad de faktiskt spenderar på möten och att de inte heller har en aning om huruvida pengarna varit väl investerade. Ett väl utarbetat Strategic Meeting Management Program (SMMP) bör innefatta process för kostnadskontroll, finansiella mål och tydliga definitioner för programbesparingar. Man bör också kategorisera sina möten efter ändamål, storlek, deltagardemografi, geografiska regioner och budget och sen skapa policys som passar varje kategori. Det absolut mest kritiska faktorn för att detta ska ge utdelning är att företagsledningen är involverad i och dedikerad till att arbeta utefter den utarbetade planen. Genom att införa SMMP kan besparingar på procent göras utan att för den sakens skull offra några viktiga möten Meeting & Events Insights, CWT Vision Q

10 Vad ser vi i framtiden Så här utvecklas priserna på flyg och hotell under 2014 Carlson Wagonlit Travel s (CWT) senaste rapport, 2014 Travel Price Forecast, visar att de globala priserna på resor kommer att få en blygsam ökning under nästa år i linje med en förväntat begränsad ekonomisk tillväxt rent generellt världen över under Förutom denna blygsamma ökning av resepriser rent generellt så kan vi se några få anmärkningsvärda undantag; Priserna i Europa kommer sannolikt att falla på grund av fortsatt ekonomisk osäkerhet samtidigt som tillväxtmarknader som exempelvis Argentina kan komma att uppleva betydligt större prisökningar. Detta beror dock främst på en förväntat hög BNP-tillväxt och hög inflation i just Argentina. Flygindustrin fortsätter att vara dynamisk även under Bolagen anpassar sig till marknadens krav genom att antingen ingå så kallade code-share avtal, allianser eller regelrätta fusioner. Samtidigt tar sig fler och fler lågprisflygbolag (LCC) in på både den globala och den Skandinaviska marknaden vilket sätter press på de mer etablerade bolagens prissättning men också på deras helhetserbjudande i form av nya produkter och tjänster. Hotell på typiska affärsresedestinationer, det vill säga stora städer med hög efterfrågan, kommer att vara i princip fullbelagda en stor del av Vissa av dessa nyckeldestinationer kommer förmodligen att uppleva sin högsta prisökning på många år. Hotellpriserna i stora delar av Europa förväntas däremot sjunka baserat på fortsatt ekonomisk oro, undantaget stora europeiska städer med hög efterfrågan som fortsatt kommer att medföra sunda prishöjningar. I Sverige ser vi att prisförändringen på hotellmarknaden under 2014 kommer att fluktuera mellan minskning på 2,2 procent till ökning på 2,1 procent beroende på storlek av hotell samt var i Sverige hotellet ligger. 17 Förutom priser ytterligare perspektiv på % av tillfrågade travel managers har inga planer på att implementera så kallad open booking, det vill säga låta resenärerna boka sina resor hur och var de vill. Men resenärerna kommer att kräva omedelbar åtkomst och oändliga möjligheter så reseprogrammen måste bli mer flexibla för att möte alla de krav som resenären har. För att resenärerna ska förbli lojala till sin resepolicy krävs nya och intressant tillvägagångssätt, så som sociala element, gaming techniques, process för ökat resenärsvälmående osv. 17 CWT Travel Price Forecast

11 Reseinköpare kommer att börja se över även de små kostnaderna i resebudgeten så som mat, taxi, parkering samt internetuppkoppling. Mer fokus på säkerhet i och med den utveckling vi kan se i världen. Det räcker inte längre att bara kunna spåra sina resenärer utan det kommer att krävas tillgänglighet till läkarassistans, evakueringsträning och annat. Utökad service via mobiler och läsplattor. Reseköpare måste kunna hantera sina reseprogram via sina mobiler och plattor och resenärerna måste få känna att de verkligen kan dra nytta av den omedelbara kommunikation som dessa verktyg faktiskt kan leverera. 18 Affärsresenärens största stressfaktor; borttappat bagage och obefintligt internet Carlson Wagonlit Travel s senaste studie, CWT Travel Stress Index, visar att borttappat bagage och obefintlig tillgång till internet orsakar affärsresenären mest stress under resan. Studien har genomförts av CWT s egen konsultverksamhet, CWT Solutions Group, och baseras på svar från affärsresenärer på nio globala företag. CWT kan utifrån detta utkristallisera tre huvudområden för stress; förlorad tid, oförutsedda händelser och rutinbrytare (som gör att du inte kan upprätthålla dagliga vanor). De som deltagit i undersökningen blev ombedda att gradera 33 stressfaktorer som kan uppkomma under resans gång. Det visade sig då att de blir mest stressade av förlorad tid som orsakas av exempelvis borttappat bagage, dålig internetuppkoppling, flygförseningar samt att behöva flyga ekonomiklass på långa flygningar. Man kan också se att olika typer av affärsresenärer är mer eller mindre mottagliga för reserelaterad stress. Reserelaterad stress ökar med ålder och resefrekvens. Kvinnor rapporterar att de känner av stress mer än män och ledande befattningshavare rapporterar också att de blir mer stressade än övriga. Resultatet från studien kommer vi använda som underlag för att bedöma effekten som reserelaterad stress har på företagens produktivitetsnivå. Genom att kvantifiera stress och den kostnad det medför så kan vi hjälpa våra kunder att lägga upp sin resepolicy på ett smartare sätt. 19 Pengar att spara och produktivitet att vinna En faktor som motverkar stress är, det som CWT Solutions Group valt att kalla, connectivity. Att finnas tillgänglig per telefon och via mail medan du är på affärsresa är nyckeln för att du ska kunna sköta ditt jobb även utanför kontorets väggar. Carlson Wagonlit Travels forskning menar att företag kan hjälpa sina medarbetare att förbli uppkopplade på ett effektivt sätt och samtidigt reducera kostnader och minska stress. I branschen betraktas ofta marktransporter och möten och events som områden inom Travel Management där de flesta företag har betydande sparpotential. Detta skulle kunna förbättras genom en effektiv förhandling med rätt leverantörer, en väl genomtänkt resepolicy samt ett fungerande sätt att driva igenom beslut i organisationen. Forskning visar att det finns ytterligare ett område som är helt ogenomtänkt trots att det i vissa fall motsvarar miljontals spenderade kronor. Det är det område som innefattar att hålla sina resenärer uppkopplade och tillgängliga när de är på affärsresa, CWT Solutions Group (Carlson Wagonlit Travels egen konsultverksamhet) konstaterar att finna 18 Where now for managed travel?, CWT Travel Management Institute 19 Research & Studies, Stress Triggers for Business Travelers, CWT Solutions Group, oktober

12 ett sätt att hantera detta område är nästa stora steg att ta för Travel Managers som vill optimera spenderade kronor och säkerställa produktivitet. Förutom att det är bra för företaget både ur ett kostnads- och produktivitetsperspektiv så är ytterligare uppkoppling ett sätt att minska stressen för affärsresenären. Det är viktigt att komma ihåg att ytterligare uppkoppling måste ses som ett sätt att minska stress, inte ett sätt att utöka antalet timmar man känner att man måste arbeta. Att råka ut för en dålig eller kanske obefintlig internetuppkoppling kan vara väldigt frustrerande för en affärsresenär samtidigt som möjligheten att kunna hålla kontakt med sin familj när man är på resande fot betyder oerhört mycket för individen. 20 Nya tider nya bokningsmönster Allt fler gäster bokar hotell via de stora bokningssajterna och marknaden för mobila applikationer har precis kommit igång. Handelns utredningsinstitut (HUI) har gjort en första studie för att utreda hur bokningsmönstret ser ut i Sverige där personer mellan 18 och 80 år fått frågan om hur de vanligtvis bokar hotell när de reser som privatpersoner. Av dem som brukade bo på hotell svarade 44 procent att de bokar genom sajter som Hotels.com, Expedia och Booking.com. Ju yngre person desto vanligare att bokningssajter används. I åldersgruppen år uppger hela 53 procent att de bokar via olika bokningssajter. Anmärkningsvärt är att bara 1 2 procent av de tillfrågade använt möjligheten att boka via applikationer i mobilen. Troligen är detta något som kommer ändras framöver och mobila webbplatser och appar väntas konkurrera med de traditionella bokningssajterna. 21 Social travel management Travel Management företagets perspektiv: Travel Management företagen (TMC) använder sig i större utsträckning av social media för att kommunicerar med sina kunder. Antalet affärsresenärer som använder social media i jobbet ökar stadigt och det är bara en tidsfråga innan samtliga TMC:er i världen använder de sociala nätverken för att komma närmare sina kunder och skapa en mer personlig relation. Den naturliga utvecklingen är att TMC:erna håller kontakt med kunden via de social plattformarna för att på så vis addera värde för kunden och höja helhetsupplevelsen av den tjänst man erbjuder. Stora möjligheter öppnas upp för de företag som lyckas leverera smarta lösningar för kundservice och andra add-ons som i förlängning ger en nöjdare kund. 22 Travel Managerns perspektiv: Om vi tittar rent generellt på researrangörer så är sammanfattningen att som alla andra industrier har reseindustrin både blivit hjälpta och stjälpta av social media. Om vi tittar från andra sidan så kan vi konstatera att social media har en väldigt liten plats inom Travel Management. Få företag har implementerat social media som ett travel management verktyg och frågan huruvida man bör göra det eller inte kvarstår. Två starka argument tenderar att dominerar debatten kring detta; 1. Sociala nätverk är framtiden. Om företag (Travel Managers) inte anammar den nya teknologin nu så kommer de att halka efter vad gäller att påverka och kommunicera 20 Research & Studies, Managing connectivity next big thing in travel management, CWT Solutions Group, oktober Up Grade, Marknadsinformation från Pandix, # Research & Studies, TravelScene Corporate, november

13 med och påverka sina medarbetare/resenärer. 2. Företagssäkerhet och sekretess är en primär oro vad gäller sociala närverk eftersom dessa medier tenderar att vara helt transparenta i sin karaktär. Det är anledningen till att implementering av social media i reseprogrammet kan tänkas vara en omöjlig nöt att knäcka. En undersökning visar att större delen av affärsresenärerna ser ett flertal hinder för att inte använda social media i samband med sitt resande; det känns osäkert för individen att kommunicera resplan, det känns oklokt för företaget att kommunicera resplan, man ämnar inte använda Facebook/Twitter i affärssammanhang, företagen tillåter inte aktivitet på Facebook/Twitter och så vidare. Med tanke på att frågorna i undersökningen var relaterade till Facebook och Twitter så kan dessa svar/hinder tyckas naturliga. Vad man kanske bör begrunda är att det finns ett ytterligare alternativ för sociala nätverk där man skapar ett socialt nätverk i skydd av ett företags brandväggar och därmed kommer ifrån det faktum att allt bli publikt. Det finns inget enkelt svar på hur använda socialt närverkande inom travel management. Varje företag måste överväga vilken typ av information som ska delas och hur man vill hantera dessa frågor som helhet Social Networking & Travel Management, Business travel Media Group. 13

14 Källor

De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa.

De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier men de känner av svagheten i Europa. Copyright 2013 CWT Världsekonomin fortsätter sin ojämna återhämtning Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis i de utvecklade ekonomierna. Undantaget är euroländerna i Sydeuropa, som fortsätter

Läs mer

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013

Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013 Market Watch Norden En överblick av branschtrenderna Januari 2013 Copyright 2013 CWT Det övergripande läget Svag världsekonomi Den globala konjunkturen är fortsatt svag under första halvan av 2013. Euroområdet

Läs mer

Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två

Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två Copyright 2014 CWT Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Den globala konjunkturen står och stampar. I delar av världsekonomin är dock den ekonomiska utvecklingen relativt stark

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen

1 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering juni 2014, Svenskt Näringsliv 2 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen Copyright 2014 CWT Världsekonomin återhämtar sig sakta men säkert Återhämtningen i omvärldsekonomin går som förväntat trögt och drivs till stor del av extraordinär expansiv penningpolitik. Den globala

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar -

- Kostnaderna för affärsresor förväntas generellt sett att stiga, trots nuvarande ekonomiska förutsättningar - Kontakt: Suzanne Withers +44 (0) 207 976 4604 Suzanne.A.Withers@aexp.com 18 november 2008 AMERICAN EXPRESS PRESENTERAR GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT FÖR 2009 - Kostnaderna för affärs förväntas generellt

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO)

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO) 1 INNEHÅLL Logga in... 2 Boka Flyg... 4 Sittplats ombord... 5 Avsluta bokning... 7 Boka flera resenärer samtidigt... 8 Hotellbokning... 9 Marktransport... 11 Tågbokning... 16 Sittplatsbokning... 19 elektronisk

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Utfall för helår 2011: Utfallet 2011 visar att det totala resandet och boendet hamnar på en rekordnivå jämfört med 2010, dock

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Resiabarometern. och trendspaning för höst och vinter 2011 2012

Resiabarometern. och trendspaning för höst och vinter 2011 2012 Resia presenterar: Resiabarometern och trendspaning för höst och vinter 2011 2012 Vinterns resande sammanfattas i Resiabarometern en återkommande undersökning om svenskarnas resvanor. Den genomförs av

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE

NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE NU STARTAR VI VÅR NYA RESA 4EXCELLENCE 4EXCELLENCE Ditt arbete inom SAS är som en resa. Varje tid erbjuder sina utmaningar. Frågorna vi brottas med är ofta de samma Hur uppfyller vi kundernas behov bättre?

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

SAS, San Francisco & bilhyra

SAS, San Francisco & bilhyra SAS, San Francisco & bilhyra MyPlanet har satt samman en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor av frihet. Vi

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer