framgångsrik stresshantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framgångsrik stresshantering"

Transkript

1 Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de sju nycklarna till ett ledarskap för hållbara prestationer och sunda arbetsklimat. Nycklarna har identifierats utifrån intervjuer med tio svenska chefer och lika många experter kring stress och hälsa. Det krävs också en känsla av trygghet i arbetsgruppen. Denna trygghet kan nås genom ett utvecklande ledarskap där ledaren ser till att alla medarbetare just får utveckla och fördjupa sina relationer inom arbetslaget. Detta sker naturligt genom samarbete mellan individer, i samtal mellan individer, gärna där värderingar synliggörs. Vidare i ett klimat där feedback används som ett ärligt instrument för personlig utveckling. Skapas denna trygghet förminskas effekten av de stressorer som ger upphov till stress! Jan Svensson, ledarutvecklare, Hemvärnets stridsskola

2 Kompetenshäfte: 3 framgångsrik stresshantering Innehåll Nyckel 1: Tydlighet s.3 Nyckel 2: Ge frihet och ansvar att styra sin tid och arbetsupplägg s.5 Nyckel 3: Kommunicera, informera och stäm av s.7 Nyckel 4: Prioritera, fokusera och välj bort s.9 Nyckel 5: Skapa teamanda och samarbete s.11 Nyckel 6: Diskutera hälsa, stress och förse med verktyg s.12 Nyckel 7: Skapa trygghet och förtroende s.14 2 InsightLab

3 framgångsrik stresshantering Ledarskapets 7 nycklar Nyckel 1: Tydlighet Många av de chefer och experter som vi intervjuat lyfter fram tydlighet, i alla dess former, som en förutsättning för att minimera stressen bland medarbetarna (och hos sig själv som chef). Det handlar om tydliga förväntningar, processer, mål, ansvarsområden, ramar, uppföljning och utvärderingar. Motsatsen otydlighet leder till osäkerhet vilket ofta är en säker väg till ökad stress. Jan Svensson, ansvarig för ledarutveckling inom Hemvärnet, konstaterar exempelvis hur viktigt det är med ramar, arbetsbeskrivningar, regler och policys för att medarbetarna ska vara bekväma i sina roller. Här krävs enligt Jan en tydlighet som chef vad gäller målsättningar, utvärderingar och uppföljningar hela ledet. Det blir en transparens som minimerar risken för missförstånd och olika tolkningar något som annars snabbt ökar den upplevda stressen. Vi lever i en på flera sätt osäker omvärld vilket gör att behovet av trygghet och tydlighet ökar. Många chefer och ledare underskattar, enligt Jan, tyvärr hur människor påverkas av osäkerhet. Chefskapet behöver tydliggöras Roy Olofsson, ledarutvecklare på ValuesOnline Leadership Centre, anser att chefskapet har kommit i skymundan för ledarskapet de senaste åren och det har bidragit till den ökade stressen på arbetsplatserna: Chefskapet handlar om att strukturera och planera verksamheten så att alla har bra förutsättningar att vara effektiva och prestera väl. Det här är en viktig del i att vara chef. Vi sätter alltför stor tilltro till att tekniken ska göra oss effektiva. Mobiltelefoner, e-post och sociala medier har många fantastiska fördelar men för att bli effektiva måste vi bli mycket bättre på att välja hur vi använder vår tid. Det är inte effektivt att få flera hundra mejl på en dag. Det är heller inte effektivt att snegla på inkommande sms och mail i mobilen när vi sitter i ett möte för då blir vi inte närvarande i det vi gör. Det här området är eftersatt och det finns massor att göra som kan få oss alla att prestera bättre och må bättre. Tydliggör roller, uppdrag och förväntningar Peter Westford, vd på Navigio Rekrytering & Ledarskap och vinnare av utmärkelsen Årets Hälsosamma Chef 2011, menar att ett hälsobefrämjande ledarskap till stor del handlar om att minska stressen. Otydlighet är ett stort problem. Otydlighet är den främsta orsaken till utbrändhet. Att inte säkert veta vad som gäller är värre än att veta, men inte hålla med. Det är ingen tvekan om att det är så. Det har att göra med hur vår mänskliga hjärna fungerar. De allra bästa cheferna som jag har haft förmånen att jobba med de som lyckas gång på gång de har alla det gemensamt att de är riktigt bra på att fokusera verksamheten och affären. Jag skulle säga att det är 80 procent av vad det handlar om. Och det går inte att få till en god stämning på jobbet om det är otydligt hur man ska tjäna pengar. Det spelar ingen roll hur bra vi trivs med varandra och hur många fredagsöl vi har. Jan Sandgren, psykolog, affärskonsult och författare med förändring av mänskliga beteenden som specialområde Vårt hälsobefrämjande ledarskap går ut på att höja effektiviteten och sänka ohälsan. Nummer ett i det arbetet är att skapa en förståelse för sammanhanget och vårt uppdrag som företag. Det handlar också om att förstå sin egen roll, sitt uppdrag och vilka förväntningar som finns. Att ha den förståelsen är jätteviktigt för att sänka stressen. InsightLab 3

4 Kompetenshäfte: 3 framgångsrik stresshantering Vikten av ett pålitligt ledarskap "Ett grundläggande krav för att undvika negativ stress är att man skall kunna uppfatta människor och ting i sin omgivning som pålitliga. Pålitlighet innebär inte att människor och ting måste vara oföränderliga, att man alltid måste göra på samma sätt, att man måste kunna förutse vad som skall hända eller att människorna måste vara hederliga. Begreppet pålitlighet innebär i detta fall bara att den andres handlingar måste upplevas vara i linje med det vill säga vara kongruenta med det man tidigare sett av den personen." Källa: Rapporten Ohälsa och negativ stress i ett arbetsliv i förändring, Yrkesinspektionen i Örebro Tydlighet ännu viktigare med flexibla arbetsupplägg På arbetsplatser med flexibla arbetsupplägg, mycket tid ute hos kund, virtuella team eller distansarbetare blir tydlighet än viktigare. Vi verkar i en socialt intensiv bransch där dagarna präglas av många kontakter. Att arbeta hemma ger medarbetarna en möjlighet att sitta i fred och tänka utan att bli störda. De flesta jobbar hemma en dag i veckan. Att ha struktur handlar inte om vilken stol man sitter på utan om vad som förväntas av dig, att du har ett tydligt uppdrag, vad ditt mandat är och vad du får för återkoppling. Lena Bergström, vd MiL Institute Hos oss är god struktur, information, dialog och positiv feedback nycklar för att nå resultat och minimera eventuell stress. Jag tror att stressen är lägre hos oss på grund av att vi satsar på struktur, att vi informerar, att konsulterna är delaktiga och att vi ger återkoppling. Börja redan i rekryteringen Christina Savén, ansvarig HR/Marknad, MedEffekt AB Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson, är mån om att sätta förväntningarna fullständigt tydligt för blivande anställda, i annons och vid intervjuer. Det kan handla om allt möjligt, från förväntad kompetens och erfarenhet till löner och sociala faktorer. Sociala faktorer kan vara svårare att klargöra förväntningarna kring, men en bra fråga som man kan ställa är: Vad förväntar du dig av en bra chef? Det kan trigga igång en diskussion. Självständighet är en annan punkt som kan vara bra att få klarhet kring. Oftast förväntar man sig att en senior person ska kunna arbeta självständigt relativt snabbt medan en nyexaminerad behöver mer tid. Det är också viktigt att den som blir anställd är tydlig om sina egna förväntningar så att båda parter är tydliga och öppna mot varandra. Dina fem huvuduppgifter som chef och ledare 1. Uppgiftsfokus. Hur ska vi tjäna pengar? eller Hur ska vi ge den bästa vården, den bästa utbildningen? eller vad uppgiften nu är. 2. Ha en tydlig framtidsbild och visa på mål och visioner. Vår mänskliga hjärna älskar att få veta vart vi är på väg. 3. Se till att det finns spelregler i organisationen. Vi måste ha en gemensam strategi för hur vi ska bete oss för att nå våra mål. Vilka typer av handlingar leder oss framåt och vilka gör det inte? 4. Kommunicera uppgift ett till och med tre genom att lyssna och berätta, lyssna och berätta. 5. Den femte och sista av ledarens huvuduppgifter, som jag ser det, blir sedan att hjälpa alla att se meningen med det vi gör tillsammans. Vad betyder det här i ett större sammanhang för hela organisationen för samhället? Källa: Intervju med Jan Sandgren, psykolog, affärskonsult och författare med förändring av mänskliga beteenden som specialområde. Leadership:Briefing nr , Insightlab AB 4 InsightLab

5 framgångsrik stresshantering Ledarskapets 7 nycklar Nyckel 2: Ge frihet och ansvar att styra sin tid och arbetsupplägg Den andra nyckeln för att skapa hållbara arbetsklimat är kombinationen frihet och ansvar vilket handlar om en känsla av kontroll över den egna situationen för den enskilde. Många av de intervjuade cheferna har betonat vikten av att ge medarbetarna ansvar, förtroende och frihet att utforma sitt eget arbete men också att stötta med ramar och rätt utveckling. Aktuell forskning stöder uppfattningen om vikten av personligt utrymme och kontroll över den egna situationen. Gunnar Aronsson, professor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, lyfter fram följande faktorer för att människor ska uppleva att de utövar kontroll över sin situation på arbetsplatsen: Våga lita på dina anställda och våga släppa taget. Låt dina medarbetare ta egna beslut, ge dina medarbetare mer frihet med eget ansvar. Dick Björklund, Leverans- och Logistikansvarig, Bavaria Stockholm Utveckla färdigheter och kunskaper Utarbeta egna metoder och rutiner Använda sin utbildning Lära nytt Ta ansvar Vara oberoende Kunna variera arbetet Tydliga värderingar en förutsättning För att kunna ta ansvar och agera självständigt krävs rätt förutsättningar. En av dessa är tydliga värderingar och en gemensam värdegrund, något som Peter Westford på Navigio Rekrytering & Ledarskap och vinnare av utmärkelsen Årets Hälsosamma Chef 2011 stryker under: Nummer två i vårt hälsobefrämjande ledarskap är värdegrunden. Vår värdegrund består av fyra delar: kunden i fokus, respekt för individen, affärsmässighet och professionalism i allt. Vi har tillsammans definierat vad det betyder för oss. Vi har också tagit fram beskrivningar av beteenden för varje yrkeskategori, så att alla vet vad som skapar framgång. Om man vet det så behöver man inte vara osäker. Det är viktigt för att inte känna sig stressad. Låt medarbetarna hitta egna lösningar Lena Hansson, förste rektor på Birger Sjöberggymnasiet, menar att deras låga sjukfrånvaro hänger ihop med en större frihetsgrad för lärarna: Vi har lyckats med mycket utveckling och vi har en låg sjukfrånvaro. Till exempel har vi utvecklat utbildningsprogrammen. Vi har också skapat mer frihet under ansvar för lärarna. De har möjlighet att prova andra metoder istället för att följa fastställda mallar och scheman. Många tror att det är bra med central schemaläggning men det försvårar för lärarna om de till exempel vill utvecklas genom att delta i projekt eller närvara på mässor. InsightLab 5

6 Kompetenshäfte: 3 framgångsrik stresshantering Att vara betydelsefull och respekterad Ett grundläggande krav för att undvika negativ stress är att bli respekterad som en unik individ som väljer att göra vad man gör och som kan ansvara för sina val. Att uppleva att man reduceras till ett medel eller ett verktyg för andras ambitioner skapar en mycket negativ belastning. Yrkesinspektionen har iakttagit att arbetstagarna på ett tillverkningsföretag i studien inte känner sig individuellt sedda av arbetsledningen, det vill säga man upplever sig varken respekterad för sin kompetens eller behövd som person. Vi har då gjort bedömningen att upplevelsen av att bara känna sig som en kugge i maskinen innebär ökad risk för ohälsa. Denna negativa känsla blir än mer betonad på grund av att positiv feedback inte förekommer så ofta. "Gör dig själv överflödig som chef!" Som chef har du en viktig uppgift i att sätta ramarna och spelreglerna vilket skapar de nödvändiga förutsättningarna för medarbetarna att agera med större frihet och ansvar: Min vision, även om den kanske inte går att nå, är att jag inte ska behövas. Som chef ska jag sätta upp ramverket men sedan ska medarbetarna få frihet inom ramarna. När man planerar är det väldigt viktigt att medarbetarna förstår att inom ramverket får de agera fritt, här har de ansvar och befogenheter. Zoran Stojcevski, försäljningschef, Competens Learning Center Frihet att styra över sin arbetstid och val av uppdrag Christina Savén på MedEffekt poängterar hur viktigt det är med individuell frihet och vilka positiva effekter det ger: Konsulterna är engagerade, lojala, effektiva och positiva. De stannar länge i företaget. Vi har låg om ingen sjukfrånvaro. Många har jobbat på stora företag tidigare. Hos oss är de friare att själva styra över sin tid och vilka uppdrag de vill arbeta med. Frihet i förhållande till privatlivet är jätteviktigt såväl som löneläget! Stötta genom att utbilda och utveckla medarbetarna i deras roller Flera av de chefer Insightlab intervjuat lyfter även fram betydelsen av att komplettera den egna friheten med att hjälpa medarbetarna att utvecklas och hitta rätt. Peter Westford, vd på Navigio, är en av dem: Varaktig konkurrenskraft skapas i miljöer där medarbetare kan utvecklas till sin fulla potential. Fråga dig sedan: Vad behöver jag göra som chef för att hjälpa medarbetarna att utvecklas till sin fulla potential? Som ledare har du till uppgift att hjälpa varje medarbetare att vara sitt bästa jag. Det är väldigt individuellt för varje medarbetare och hänger samman med personlighet och kompetens. Inom Navigio Academy får medarbetarna gå på både intern utbildning och externa kurser på högskolor och universitet. Man har mellan 10 till 30 utbildningsdagar per person och år. Det är mycket, men det är för att vi ska få tillräckligt med kunskap för att klara av vårt jobb. Stress beror ofta på att man upplever att man inte har tillräcklig kunskap eller kompetens. Källa: Rapporten Ohälsa och negativ stress i ett arbetsliv i förändring, Yrkesinspektionen, Örebro distrikt 6 InsightLab

7 framgångsrik stresshantering Ledarskapets 7 nycklar Nyckel 3: Kommunicera, informera och stäm av Löpande dialog, kommunikation och information är den tredje nyckeln för att skapa det hållbara arbetsklimatet. Frånvaron av detta skapar osäkerhet vilket i sin tur leder till oro och spekulationer, särskilt i tider av förändring och osäker konjunktur. Kommunikationen helt avgörande för att vi ska utvecklas och må bra Jan Svensson på Hemvärnets stridsskola menar att kommunikationen mellan människor har som övergripande syfte att säkerställa egen överlevnad. Den har också underliggande syften som att: Etablera relationer Utveckla relationer Fördjupa relationer I grund och botten handlar det om att mötet människor emellan ska upplevas som välgörande. Det handlar enligt Jan om att ha inställningen att mötet mellan människor och kommunikationen är viktig i själva verket helt avgörande för att verksamheten och människor ska utvecklas och må bra. Jans råd är därför att prioritera kommunikationen låt den ta plats! De goda arbetsklimaten skapas där relationer får utvecklas och fördjupas. Pernilla Alexandersson, verksamhetschef på AddGender, poängterar hur viktigt det som chef är att ge information till medarbetare regelbundet och genomtänkt. Informerar man bara när det är katastrofläge eller när något speciellt har hänt, tenderar medarbetarna att få information mest när något är dåligt och det är stressande. Att ge rätt information om läget även då det inte har hänt något särskilt, till exempel genom ett regelbundet veckobrev, hjälper att hålla medarbetarnas arbetsminne fritt från oro. Om man inte får information kan man lätt bli rädd för att man missat något, att man blivit utesluten eller bortglömd eller att det finns information som inte är positiv som därför inte informeras ut. De unga ställer andra krav på ledarskapet Undersökningar som Kairos Future har gjort, visar att den yngre generationen har andra förväntningar på ledarskapet. När de unga medarbetarna får definiera vilka egenskaper en bra ledare bör ha hamnar ordet»lyhörd«i topp och som god tvåa kommer ordet»rak«, som i rak kommunikation. Men rakhetsoch tydlighetsskolan är inte riktigt vad svenska chefer har gått i enligt Thomas Fürth på Kairos Future. Många chefer är födda på 50-talet och är inte vana vid 2000-talets feedback och»rejtande«. De har varken lärt sig att»gilla«eller»dissa«så det här är en utmaning. Låt medarbetarnas behov styra Vad ska man då informera om som chef? Utgångspunkten är att informera om sådant som medarbetarna efterfrågar. Det är alltså deras behov som i stor utsträckning ska få styra. Är du osäker så fråga. Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson, är mån om att kommunicera så öppet till teamet som möjligt om allt möjligt företagsresultat, teamets måluppfyllnad, organisationsförändringar, branschbenchmark och så vidare. InsightLab 7

8 Kompetenshäfte: 3 framgångsrik stresshantering Jag tror att stressen i arbetsgruppen blir lägre med en god planering samt att vi leder och fördelar arbetet på ett bra sätt. Här är konsulterna alltid delaktiga. Vi kommer alltid överens om prisnivå och tidsuppskattning tillsammans med konsulten, innan vi skickar förslaget till kund. Det är ett sätt att skapa delaktighet och återkoppling. När ett projekt är avslutat får jag ofta feedback från kunden. Då är det viktigt att komma ihåg att berömma offentligt och ge eventuell kritik i enrum. Christina Savén, MedEffekt Kommunicerande chefer allt viktigare för att skapa hållbara och framgångsrika arbetsklimat Bra chefer är mer relevanta idag än någonsin. Resultaten från nyligen genomförda undersökningar av McKinsey & Company och Towers Watson visar att ett bra ledarskap kan öka de anställdas produktivitet med så mycket som 25 procent. Samtidigt menar organisationsexperter att det är en ny sorts chefsprofil som efterfrågas. Den moderna chefen är inte alls lika inriktad på processer och arbetsflöden som på att kommunicera med och skapa samhörighet med sitt team för att få dem att prestera sitt bästa varje dag. Den nya önskeprofilen för chefer är utan tvekan en central faktor för de anställdas utveckling, lojalitet och engagemang. Denna typ av moderna chefer kommer att bli ännu mer värdefulla för arbetsgivare under kommande år. Ledarskap är viktigt, men gott chefskap är ovärderligt! Källa: Management Today; co.uk/news/ /management-makescomeback/ Information skapar delaktighet Information i sig är viktigt för att undanröja osäkerhet. Men den fyller flera behov inte minst att svetsa samman gruppen. Detta är något som Christina Savén på MedEffekt understryker: Vi lägger också stor vikt vid information i form av månadsmöten med presentationer av projekt vilket skapar delaktighet samt återkoppling resultatmässigt. Varje vecka skickar dessutom vd ut ett veckobrev med information från den gångna veckan och om viktiga händelser kommande vecka. Medarbetarsamtal och dialog om utvecklingsmöjligheter är också en betydelsefull del. Vi arbetar även med att skapa trygghet och kontinuitet och ger regelbunden information om marknadsläget. Öppna landskap kan underlätta kommunikationen Yvonne Peters Mårtenson på CYMKO Förvaltning berättar att man har flyttat till öppet landskap för att alla skall känna sig mer delaktiga och vara uppdaterade i det som sker på företaget. Vi har veckomöten istället för månadsmöten där allt ventileras och uppdateras. Under veckomötena följer vi ett protokoll där vi bland annat tar upp förra veckans möte, vilket innebär att inget faller mellan stolarna. Det leder till mer aktivitet. Alla blir mer delaktiga med löpande kommunikation. Den stora skillnaden är att vi kommer på saker tillsammans. Visst har vi som är chefer ett föregripande ansvar men numera arbetar vi tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare. Öppenheten och den ökade informationen till medarbetarna har gjort att alla ställer upp mer för varandra. Den ökade kompetensen och viljan att förändra har tillsammans med öppenheten gjort att samtliga känner sig mindre stressade. 8 InsightLab

9 framgångsrik stresshantering Ledarskapets 7 nycklar Nyckel 4: Prioritera, fokusera och välj bort En av de svåraste uppgifterna som alla chefer måste lära sig att behärska är konsten att prioritera. På grund av begränsade resurser i form av både kapital och personal är det i princip omöjligt att arbeta med alla aktuella projekt på en och samma gång i en organisation. Därför är det helt avgörande att som chef kunna prioritera vissa projekt framför andra. En av de viktigaste uppgifterna för chefen Lena Hansson på Birger Sjöberggymnasiet konstaterar att ett gott arbetsklimat där alla känner sig nöjda med sina prestationer är grunden för att motverka stress. För att kunna prestera väl behöver antalet uppgifter vid varje given tidpunkt hållas på rätt nivå: När uppgiftsregnet ökar är det viktigt att sortera ut vad som är viktigast och som chef stötta medarbetarna i att ta bort vissa arbetsuppgifter. Vi jobbar med att ständigt förbättra arbetsprocesserna och skapa tydliga rutiner som underlättar arbetet. Prioritera på en övergripande nivå Arbetet med att prioritera bland arbetsuppgifterna sker på flera nivåer, dels den övergripande och långsiktiga, dels den som görs varje dag. Ja jag tror att många är ovana vid att prioritera bort. Det här arbetssättet kom framför allt i samband med en stor nedskärning där vi blev tvungna att minska personalstyrkan, då blev det mer aktuellt än tidigare. Många vill först inte prioritera bort för de tror att de då gör ett sämre jobb, men så behöver det inte vara. Vi har fått en viss mängd resurser och det innebär att vi inte kan göra allt. Det ger trygghet att jag som rektor backar upp om någon skulle klaga på sämre service. Lena Hansson, försterektor på Birger Sjöberggymnasiet Tips! Lena Hansson på Birger Sjöberggymnasiet tipsar om följande för att minska stressen i vardagen och skapa förutsättningar för hållbara prestationer: Arbeta med att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som är viktigast. Jag brukar använda rubrikerna: Det här ska vi göra Det här gör vi i mån av tid Det här gör vi inte Medarbetarna blir lidande om chefen inte prioriterar När chefen inte prioriterar slutar det med att de anställda, som då måste försöka arbeta på alla projekt samtidigt, tvingas avgöra vad som är viktigt. I och med att de anställda ofta har en mer begränsad bild av företagets strategi så baserar de främst sina beslut på sin egen förmåga att utföra olika projekt. När cheferna på detta vis inte prioriterar så flyttar de, omedvetet, beslutsfattandet nedåt i organisationen och överlämnar det åt individer som kanske inte har tillräcklig överblick för att fatta rätt beslut. Källa: InsightLab 9

10 Kompetenshäfte: 3 framgångsrik stresshantering Utbildningen i effektivitet var startskottet i vårt arbete med effektivare ärendehantering och lärdomen från kursen har vi haft nytta av när vi har resonerat kring arbetsbelastning och vad vi själva har makten över. Lite kom-ihåg i vardagen som att sortera först agera sedan, att-göra-listor ska börja med verb: Ring Ta reda på Hämta, och så vidare. Det har varit till stor hjälp. Carina Rudnert, Sektionschef Trafikmiljö, Trafikverket Region Syd Hantera avvikelser Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson, poängterar vikten av att på ett direkt och rakt sätt hantera situationer när planeringen inte kommer att hålla. Han rapporterar uppåt i organisationen och prioriterar om på medarbetarnivå: Gör uppföljningar av teamets tidrapportering (via enkla grafer) minst månadsvis för att se om du kan flytta uppgifter. Det här är inget man visar för teamet utan är ett sätt, bland många andra, att se om man i vissa fall behöver fördela om arbetet eller prioritera om för en medarbetare. 4 steg för att prioritera bland aktuella projekt 1. Gå igenom existerande projekt för att identifiera de verkliga prioriteringarna De flesta organisationer klargör sina prioriteringar i den strategiska planen som vid något tillfälle har upprättats. Över tiden minskar klarheten över vad dessa prioriteringar faktiskt innebär. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum samla sitt team och gå igenom alla projekt för att se om de fortfarande ingår i prioriteringarna. Om projekten faller in under prioriteringarna visar det att den strategiska planen fungerar, om projekten å andra sidan inte stämmer överens med prioriteringarna så bör endera planen eller projekten revideras. 2. Sortera projekten efter betydelse så att det framkommer vilka som är viktigast Ett sätt att bestämma vilka projekt som ska satsas på är att genomföra en undersökning på chefsnivå, där cheferna individuellt får bestämma hur resurserna ska allokeras mellan olika projekt. På så vis får man reda på vilka projekt som prioriteras av cheferna, det vill säga vilka projekt som ses som viktigast. 3. Kommunicera med resten av organisationen Undersökningen måste ske på chefsnivå men resultatet av den måste förstås av alla i företaget. De anställda behöver veta vilka projekt som prioriteras och varför. 4. Upprepa processen med jämna mellanrum Nya möjligheter, omständigheter och hot kommer hela tiden att uppstå och nya projekt kommer att skapas. Det är en del av organisationens liv och eftersom organisationen inte är statisk är det viktigt att hela tiden uppdatera prioriteringarna för att se till så att de anställda och cheferna arbetar mot rätt mål. Som chef är det med andra ord lika viktigt att kunna välja bort för att möjliggöra att resurserna fördelas på bästa möjliga vis. Källa: 10 InsightLab

11 framgångsrik stresshantering Ledarskapets 7 nycklar Nyckel 5: Skapa teamanda och samarbete En stor del av arbetet i dagens organisationer utförs av arbetslag vi är med andra ord beroende av varandra för att både lyckas med våra egna och de gemensamma uppgifterna och för att skapa en hållbar arbetssituation. Många av de intervjuade cheferna har tryckt på vikten av samarbete och laganda för att skapa ett utvecklande och hållbart arbetsklimat. Teamanda och chefer som servar Peter Westford, vd på Navigio Rekrytering & Ledarskap och vinnare av utmärkelsen Årets Hälsosamma Chef 2011, är en av dem som understryker vikten av gemenskap: Vi är ett team med många kompetenser som tillsammans gör skillnad. Vi har gemensamma mål och är framgångsrika tillsammans. Vi har utvecklat tydliga processer, för då vet vi vad vi ska göra för att bli framgångsrika. Det är också av stor betydelse för att få ner stressen. Om jobbet känns svårt så får man hjälp av andra. Vi utgår ifrån att alla kan. Lyckas man inte så beror det på att man ännu inte har lärt sig. Alla ledare i vår organisation har ett uppdrag: Att höja effekten. När någon befordras till chef så säger vi grattis, nu får du serva våra medarbetare. Öppenhet och en vilja att hjälpa varandra På arbetsplatserna med hållbara arbetsklimat finns det en anda av att göra sitt eget jobb bra, men lika viktigt är inställningen att rycka in där det behövs för att stötta sina kollegor: Öka samarbetet och öppenheten på arbetsplatsen. Det gör att viljan att hjälpa varandra och att vara delaktig ökar och stressen för att inte hinna med minskar. Förståelsen för toppar i arbetet ökar. För att uppnå denna gemenskap och förståelse för varandra krävs att alla bjuder till och att man då och då gör något trevligt tillsammans. Vi har till exempel lagat mat tillsammans och när vi får en ny order så skålar vi. Då känner alla att det vi gör är bra och vi gör det tillsammans. Som ledning är det viktigt att man är öppen, lyhörd och verkligen beaktar idéer från personalen och visar att de är med och för företaget framåt. Yvonne Peters Mårtenson, en av cheferna på CYMKO Förvaltning Fördela arbetsuppgifter och lär känna varandras områden I arbetet med att skapa både utvecklande arbetsuppgifter och säkra en rimlig arbetsbörda för var och en är det ofta en poäng att lära sig varandras uppgifter. Detta leder både till ökad utveckling och till minskad sårbarhet och stress i händelse av frånvaro. Bygg teamet genom att ha roligt tillsammans Team fungerar bättre och är mer produktiva när de består av människor som är vänner. Människor arbetar också hårdare för ledare som de tycker om. Teammedlemmar som blir berörda på ett känslomässigt plan ger mer till teamet och till kunder. De flesta tycker att det är roligare att arbeta när alla är engagerade. Det kan därför löna sig att ha många teambyggande aktiviteter, eller att göra saker tillsammans på arbetstid som egentligen inte handlar om arbete, utan som enbart syftar till att bygga teamkänslan. Källor: Tio teman i psykologins historia, Henry Egidius, Studentlitteratur Vi är tre personer i min arbetsgrupp och det var tidigare lite rörigt. Det fanns inga tydliga fasta arbetsuppgifter eller ansvarsområden. Vi behövde få ett bättre flöde och mer lugn och ro i arbetet. Jag gjorde på följande sätt för att nå målet: Istället för att göra allting själv så fördelade vi arbetsuppgifterna likvärdigt i vår arbetsgrupp med veckoschema så att olika arbetsuppgifter fördelas i gruppen. Varje vecka har man ansvar för en viss del och sedan byter man nästa vecka. Jobbet blir på så sätt omväxlande för alla varje vecka, och man får en bredare kunskap inom områden vi håller på med. Ingen håller på sitt, alla kan varandras arbetsuppgifter och vi blir mindre sårbara. Dick Björklund, Leverans- och Logistikansvarig, Bavaria Stockholm InsightLab 11

12 Kompetenshäfte: 3 framgångsrik stresshantering Tips! Börja på en nivå du är bekväm med Känns det obehagligt och besvärligt att prata med medarbetarna om problem på ett mer personligt plan, såsom privatliv, stress och hälsa? Börja då med att ta de steg du är bekväm med. Lyssna på de omkring dig. Skapa förtroende genom att dela med dig av dina egna funderingar/utmaningar. Nyckel 6: Diskutera hälsa, stress och förse med verktyg Det hållbara arbetsklimatet skapas till stor del genom ett medvetet ledarskap, delaktighet, tydlighet, samarbete och löpande prioriteringar. Förutom dessa grundläggande förutsättningar är det många av de intervjuade cheferna som berättar om vikten av att adressera frågor om hälsa och stress direkt. Träning och rätt kost I dagens ofta hektiska arbetsliv är det många som periodvis försummar sin hälsa genom brist på motion och felaktig kost. Peter Westford på Navigio arbetar därför medvetet för att underlätta träning och rätt kost för medarbetarna: Om vi är hyfsat vältränade för att klara en normal arbetsdag så hjälper det oss att undvika stressproblem. När vi har uppmärksammats i media för vårt hälsoarbete så har det ofta handlat om att vi har mätt faktorer som snittet på vår fysiologiska ålder. Vid första mätningen var vår fysiologiska snittålder 39 år. Fyra år senare var den 23 år, trots att vår faktiska snittålder ökade. Vi har allt från 40-talister till 90-talister hos oss och vilken träning och kost som passar är olika, men vi provar ihop och det bygger gemenskap. Vi har till exempel provat akrobatik med Cirkus Cirkör och vi har tränat med itrim. Vi har bitvis hög arbetsbelastning och då behöver man sätta in aktiviteter där vi kan tala om det tillsammans. När det tynger är det viktigt att uppmärksamma det. Det vi gör på jobbet är inget sprintlopp. Det är snarare ett maratonlopp och då behöver man gå in och stötta som ledare. Vi brukar också ladda upp inför tyngre perioder. Vi har till exempel gjort sådant som att bjuda på smoothies och vitaminshots. Utbildning och verktyg för personlig effektivitet I arbetet med att förebygga stress är det flera av cheferna som har tagit initiativ till att förse sina medarbetare med konkreta verktyg och utbildning i personlig effektivitet. Carina Rudnert på Trafikverket Region Syd berättar att man i våras specialbeställde en kurs som heter Mer lugn mer gjort. Kursen innehöll bland annat följande delar: Grunder i mänskligt beteende: Hur hjärnan fungerar, Att få lugn och ro i huvudet, Ditt fokus påverkar din varseblivning Verktyg och vanor för effektivitet kopplat till mål/ansvarsområden: Kalendern som ett verktyg för att skapa resultat, Handlingsplaner, Fungerande att göra-listor Att kommunicera med raka budskap 12 InsightLab

13 framgångsrik stresshantering Ledarskapets 7 nycklar E-post och informationshantering: Hur du regelbundet håller inkorgen tom, även med mail per dag, Fungerande arbetsvanor/e-posthantering, Kalenderhantering, Funktioner i Outlook/Lotus Notes som hjälper dig med arbetsflödet, Arkivera och hitta information Vi valde att låta alla i sektionen gå utbildningen och i princip alla hittade något matnyttigt. Framför allt har vi en gemensam grund att stå på och ett gemensamt språk när vi pratar effektivitet. Workshops kring hälsa Claes Schrewelius på Sony Ericsson berättar att man har genomfört ett antal workshops med företagshälsan för att dels mäta hälsa och välbefinnande, dels anordnat föreläsningar om dessa frågor: Det här kan man inte göra alltför ofta, men det kan ge ökad insikt hos vissa medarbetare. Man ser att det finns ett gemensamt ansvar hos både individen och företaget. Människor är ofta snälla och säger inte till när det är för mycket, eller tar på sig för mycket för att de antingen är överambitiösa eller rädda för att säga nej. Tips på hälsoaktiviteter Restaurangsamarbete Be en närliggande lunchrestaurang eller ansvariga på lunchmatsalen att ta fram fettsnål/hälsosam lunchmat. Medarbetarnas egen kokbok Ta fram en kokbok med medarbetarnas egna recept på hälsosam mat. Samarbeta gärna med lunchmatsalen så att medarbetarnas egna recept finns med på lunchmenyn då och då. Dietistbesök Bjud in en dietist för en lunchföreläsning om näringsriktig kost. Veckotidningarna är fulla av olika dieter och viktminskningsprogram. Tyvärr är många av dessa dieter inte alls så hälsosamma eller effektiva som utlovas. Prata hellre med en dietist om du vill göra stora förändringar i dina matvanor. Checkfrågor 1. Hur tar vi löpande tempen på våra medarbetares välmående? 2. Hur identifierar och hanterar vi de faktorer som ligger bakom ohälsa och stress? 3. Vilka förebyggande friskvårdssatsningar efterfrågas av våra medarbetare? Tillgodoser vi dem? 4. Har vi tydliggjort vilka chefer och medarbetare som är ytterst ansvariga för hälsoarbetet? 5. Vilka är friskfaktorerna som ger långsiktigt välmående hos medarbetarna i vår verksamhet? Källa: Personal:Manual 2010, Insightlab AB Tydligare näringsinformation Be kafeterian eller matsalen att sätta upp lappar om näringsinnehåll och fetthalt på mat och smörgåsar. Starta en hälsoklubb Skapa möjligheter till hälsosamt umgänge bland medarbetarna genom att starta klubbar på arbetet såsom motionsklubb, promenadklubb, viktväktarklubb, fotbollsklubb osv. Personalens bästa hälsotips Publicera mitt bästa hälsotips på en anslagstavla, via intern e-post eller på intranätet där VD, personalchefen, receptionisten, teknikern m fl berättar om sina bästa hälsoknep. Lunchföreläsningar Anlita talare från organisationen eller utomstående experter för att hålla lunchföreläsningar om hälsa. Låt chefen ta första steget Be en person ifrån ledningsgruppen inviga nya hälsoaktiviteter. Det brukar inspirera fler till att delta. Källa: Insightguide Hälsa & Friskvård, Insightlab AB InsightLab 13

14 Kompetenshäfte: 3 framgångsrik stresshantering Nyckel 7: Skapa trygghet och förtroende Osäkerhet om framtiden är starkt förknippat med stress. När vi oroar oss för vår anställning, vår privatekonomi, hälsa eller arbetssituation ökar stressen och mycket onödig energi går till spillo. Ett genomgående drag i intervjuerna har därför varit att arbeta aktivt för att skapa "trygghet" i många olika former. Som medarbetare har du ansvar för att säga till när det är för mycket. Och som chef har jag ansvar för att åtgärda det. Ofta handlar det om den totala livssituationen för någon när det blir för mycket. Det ska man inte stå ensam i. Lena Bergström, vd MiL Institute Trygghet kring privatekonomin Eftersom vi är ett mindre företag och inte har kollektivavtal för de anställda anlitar vi en försäkringsmäklare gällande försäkringar och pensionssparande. Att ha en god privatekonomi är viktigt för att inte känna sig stressad. Christina Savén, ansvarig HR/Marknad, MedEffekt AB Trygghet kring hur det går för verksamheten Vi har olika upplägg för de anställda lönemässigt där vissa har garantilön samt provision medan andra jobbar helt provisionsbaserat, enligt eget önskemål. Under månadsmötet informerar vi alla konsulter om hur det går för företaget, vilka uppdrag som har kommit in, vilka som är på ingång och vilka prospects vi har. Det ger trygghet för såväl ledning som konsulter. De vet hur det går och är informerade om vad som händer. Christina Savén, ansvarig HR/Marknad, MedEffekt AB Trygghet kring anställningen Trygghet är en mycket viktig del. Vi är ett stabilt företag som inte säger upp folk så snart det blir lågkonjunktur. Vi återinvesterar delar av vinsten på ett klokt sätt och vi har bra försäkringar för medarbetarna. Att känna sig trygg gör också att stressen minskar. Peter Westford, vd på Navigio Rekrytering & Ledarskap Trygghet kring aktuella uppgifter Ha regelbundna face to face-möten, varannan vecka i normalfallet och varje vecka för nyanställda, där man bland annat följer upp målen, både kort- och långsiktiga, och har möjlighet att mitigera. Att ha f2f-möten är framför allt viktigt när man har ett större team, eftersom risken då är större att man tappar bort någon. Regelbundna möten är ett sätt att hålla kontakten. Medarbetarna får också möjlighet att prata av sig och kan ta upp saker som de oroar sig för, till exempel en arbetsuppgift. Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson Trygghet kring ledarskapet Jan Svensson på Hemvärnets stridsskola menar att en av de viktigaste förutsättningarna för att minimera den upplevda stressen bland medarbetarna är att det finns tillit och förtroende för chefen och ledningen. Det handlar bland annat om chefens empati att medarbetarna upplever att det finns en förståelse för den egna situationen och vardagen. Att man upplever att chefen förstår konsekvenserna av olika beslut och åtgärder. Jan Svensson, ledarutvecklare, Hämvärnets stridsskola 14 InsightLab

15

16 De sju nycklarna för ett hållbart ledarskap Nyckel 1: Tydlighet Nyckel 2: Ge frihet och ansvar att styra sin tid och arbetsupplägg Nyckel 3: Kommunicera, informera och stäm av Nyckel 4: Prioritera, fokusera och välj bort Nyckel 5: Skapa teamanda och samarbete Nyckel 6: Diskutera hälsa, stress och förse med verktyg Nyckel 7: Skapa trygghet och förtroende Kungsgatan 71 SE Stockholm SWEDEN Tel +46 (0) Fax +46 (0)

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 3 Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010 Tjänsteskrivelse 2011-11-02 Handläggare: Stina Lindbäck-Ohlsson FHN 2011.0093 Folkhälsonämnden Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning Sammanfattning Förvaltningen hade

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer