framgångsrik stresshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framgångsrik stresshantering"

Transkript

1 Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska chefer om hur de arbetar för att minska stressen och ohälsan på arbetsplatsen, och hur man kan göra arbetet roligare, förstärka lagandan och uppnå ett bättre arbetsresultat. Skratt är tid för återhämtning och som chef är det superviktigt att tillåta skratt, en paus, en fika eller vad det nu är. Återhämtning och arbetsglädje, i stort som smått. Pernilla Alexandersson, verksamhetschef på Add Gender

2 Kompetenshäfte: 6 framgångsrik stresshantering Innehåll Peter Westford, vd på Navigio Rekrytering & Ledarskap och vinnare av utmärkelsen Årets Hälsosamma Chef 2011 s.3 Yvonne Peters Mårtenson, chef på CYMKO Förvaltning s.5 Christina Savén, ansvarig HR/Marknad, MedEffekt AB: s.6 Dick Björklund, leverans- och logistikansvarig, Bavaria Stockholm s.7 Lena Hansson, förste rektor, Birger Sjöberggymnasiet s.8 Anette Cederberg, vd, Acceptus AB s.9 Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson s.10 Carina Rudnert, sektionschef trafikmiljö, Trafikverket Region Syd s.11 Jan Svensson, ansvarig för ledarutbildningsenheten, Hemvärnets stridsskola s.12 Pernilla Alexandersson, verksamhetschef på Add Gender s.13 2 InsightLab

3 framgångsrik stresshantering Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem Peter Westford, vd på Navigio Rekrytering & Ledarskap och vinnare av utmärkelsen Årets Hälsosamma Chef 2011: Vi vill höja effekten och sänka ohälsan Vilka satsningar har ni gjort för att minska stressen? Vi har fått mycket uppmärksamhet i media om vad vi har gjort inom motion och träning. Det är ett viktigt inslag men långtifrån stommen i vårt hälsobefrämjande ledarskap som till stor del handlar om att minska stressen. Vårt hälsobefrämjande ledarskap går ut på att höja effekten och sänka ohälsan. Nummer ett i det arbetet är att skapa en förståelse för sammanhanget och vårt uppdrag som företag. Det handlar också om att förstå sin egen roll, sitt uppdrag och vilka förväntningar som finns. Att ha den förståelsen är jätteviktigt för att sänka stressen. Nummer två i vårt hälsobefrämjande ledarskap är värdegrunden. Vår värdegrund består av fyra delar: kunden i fokus, respekt för individen, affärsmässighet och professionalism i allt. Vi har tillsammans definierat vad det betyder för oss. Vi har också tagit fram beskrivningar av beteenden för varje yrkeskategori, så att alla vet vad som skapar framgång. Om man vet det så behöver man inte vara osäker. Det är viktigt för att inte känna sig stressad. Kort om Navigio Rekrytering & Ledarskap Navigio Rekrytering & Ledarskap erbjuder tjänster inom områdena rekrytering, urval, organisations- och ledarskapsutveckling. Företaget har kontor i Stockholm, Örebro, Oslo och London. Finns det fler faktorer som utmärker ert hälsobefrämjande ledarskap? Trygghet är en annan viktig del. Vi är ett stabilt företag som inte säger upp folk så snart det blir lågkonjunktur. Vi återinvesterar delar av vinsten på ett klokt sätt och vi har bra försäkringar för medarbetarna. Att känna sig trygg gör också att stressen minskar. En annan del är gemenskap. Vi är ett team med många kompetenser som tillsammans gör skillnad. Vi har gemensamma mål och är framgångsrika tillsammans. Vi har utvecklat tydliga processer, för då vet vi vad vi ska göra för att bli framgångsrika. Det är också av stor betydelse för att få ner stressen. Om jobbet känns svårt så får man hjälp av andra. Vi utgår ifrån att alla kan. Lyckas man inte så beror det på att man ännu inte har lärt sig. Alla ledare i vår organisation har ett uppdrag: att höja effekten. När någon befordras till chef så säger vi grattis, nu får du serva våra medarbetare. Hur servar man sina medarbetare som chef på Navigio? Det är ytterligare en del i vårt hälsobefrämjande ledarskap personlig utveckling utifrån roll och personliga ambitioner. Inom Navigio Academy får medarbetarna gå på både Fortsättning på nästa sida InsightLab 3

4 Kompetenshäfte: 6 framgångsrik stresshantering intern utbildning och externa kurser på högskolor och universitet. Vi har mellan 10 till 30 utbildningsdagar per person och år. Det är mycket, men det är för att vi ska få tillräckligt med kunskap för att klara av vårt jobb. Stress beror ofta på att man upplever att man inte har tillräcklig kunskap eller kompetens. Om jag ska ge tips på litteratur som tar ett helhetsgrepp så är det Good to great av Jim Collins som handlar om att skapa rätt arbetsmiljö och att vem är viktigare än vad: Vilka som jobbar i organisationen och hur vi tillsammans kan lyckas bättre än vi kan göra på egen hand. Vad vi tillsammans kan göra som företag. Ni jobbar också med friskvård? Ja ytterligare en dimension är träning och kost. Om vi är hyfsat vältränade för att klara en normal arbetsdag så hjälper det oss att undvika stressproblem. När vi har uppmärksammats i media för vårt hälsoarbete så har det ofta handlat om att vi har mätt faktorer som snittet på vår fysiologiska ålder. Vid första mätningen var vår fysiologiska snittålder 39 år. Fyra år senare var den 23 år, trots att vår faktiska snittålder ökade. Vi har allt från 40-talister till 90-talister hos oss och vilken träning och kost som passar är olika, men vi provar ihop och det bygger gemenskap. Vi har till exempel provat akrobatik med Cirkus Cirkör och vi har tränat med itrim. Vi har bitvis hög arbetsbelastning och då behöver man sätta in aktiviteter där vi kan tala om det tillsammans. När det tynger är det viktigt att uppmärksamma det. Det vi gör på jobbet är inget sprintlopp. Det är snarare ett maratonlopp och då behöver man gå in och stötta som ledare. Vi brukar också ladda upp inför tyngre perioder. Vi har till exempel gjort sådant som att bjuda på smoothies och vitaminshots. Vilka resultat har du sett? Parallellt med att vi har mätt vår fysiologiska snittålder så har vi också mätt produktiviteten. Den ökade som mest med 33 procent inom en arbetsgrupp och som minst med 25 procent inom en annan arbetsgrupp. Produktivitetsökningen beror också på processutveckling, men det ser jag som en del av det övergripande hälsoarbetet, att man ska kunna göra sitt jobb på vettig tid. Våra sjuktal har sjunkit från 1,8 till 0,7. Vi gör också nöjd medarbetarundersökningar. För något år sedan gick vi med i Great Place to Work för att få ett externt mått och vi blev Sveriges sjätte bästa företag i vår kategori. Nu har vi varit med i år igen och vi har lyft oss på alla områden sedan föregående år. Den sista frågan i enkäten var sammantaget, skulle du säga att du arbetar på en mycket bra arbetsplats? Så många som 92 procent av våra medarbetare svarade ja på den frågan. Vilket är ditt bästa tips till andra chefer? Börja med att förstå att varaktig konkurrenskraft skapas i miljöer där medarbetare kan utvecklas till sin fulla potential. Fråga dig sedan: Vad behöver jag göra som chef för att hjälpa medarbetarna att utvecklas till sin fulla potential? Som ledare har du till uppgift att hjälpa varje medarbetare att vara sitt bästa jag. Det är väldigt individuellt för varje medarbetare och hänger samman med personlighet och kompetens. 4 InsightLab

5 framgångsrik stresshantering Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem Yvonne Peters Mårtenson, chef på CYMKO Förvaltning: Öka samarbetet och öppenheten på arbetsplatsen Vilka satsningar har ni gjort för att minska stressen? Vi har flyttat till öppet landskap för att alla ska känna sig mer delaktiga och vara uppdaterade i det som sker på företaget. Vi har veckomöten istället för månadsmöten där allt ventileras och uppdateras. Under veckomötena följer vi ett protokoll där vi bland annat tar upp förra veckans möte, vilket innebär att inget faller mellan stolarna. Det leder till mer aktivitet. Alla blir mer delaktiga med löpande kommunikation. Den stora skillnaden är att vi kommer på saker tillsammans. Visst har vi som är chefer ett föregripande ansvar men numera arbetar vi tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare. En annan förändring är att äldre personal har slutat. Ny personal med högre utbildning och mer ambitioner har anställts. Vilka resultat eller effekter har ni sett så här långt? Öppenheten och den ökade informationen till medarbetarna har gjort att alla ställer upp mer för varandra. Den ökade kompetensen och viljan att förändra har tillsammans med öppenheten gjort att samtliga känner sig mindre stressade. Kort om CYMKO Förvaltning CYMKO Förvaltning är en oberoende förvaltare av bostadsrättsföreningar. Ca 15 personer arbetar på den ekonomiska förvaltningen under Yvonne Peters Mårtenson och något fler arbetar inom fastighetsförvaltningen. Vilket är ditt bästa tips till andra chefer för att minska stressen i vardagen och skapa förutsättningar för hållbara prestationer? Öka samarbetet och öppenheten på arbetsplatsen. Det gör att viljan att hjälpa varandra och att vara delaktig ökar och stressen för att inte hinna med minskar. Förståelsen för toppar i arbetet ökar. För att uppnå denna gemenskap och förståelse för varandra krävs att alla bjuder till och att man då och då gör något trevligt tillsammans. Vi har till exempel lagat mat tillsammans och när vi får en ny order så skålar vi. Då känner alla att det vi gör är bra och vi gör det tillsammans. Som ledning är det viktigt att man är öppen, lyhörd och verkligen beaktar idéer från personalen och visar att de är med och för företaget framåt. InsightLab 5

6 Kompetenshäfte: 6 framgångsrik stresshantering Kort om MedEffekt MedEffekt är ett konsultbolag som bildades Företaget är specialiserat på effektivisering av interna processer och system kopplat till ekonomifunktionen hos tjänsteföretag som jobbar tid- och projektinriktat. MedEffekt består av tio medarbetare och ytterligare tio associerade konsulter. God struktur, information, dialog och positiv feedback. Jag tror som sagt att stressen är lägre hos oss på grund av att vi satsar på struktur, att vi informerar, att konsulterna är delaktiga och att vi ger återkoppling. Christina Savén, ansvarig HR/Marknad, MedEffekt AB: Satsa på en god struktur Vilka satsningar har ni gjort för att minska stressen? Vi har en god planering av uppdrag så att konsulterna kan jobba med intressanta och tydliga uppdrag. Vi lägger också stor vikt vid information i form av månadsmöten med presentationer av projekt vilket skapar delaktighet samt återkoppling resultatmässigt. Varje vecka skickar dessutom vd ut ett veckobrev med information från den gångna veckan och om viktiga händelser kommande vecka. Medarbetarsamtal och dialog om utvecklingsmöjligheter är också en betydelsefull del. Vi arbetar även med att skapa trygghet och kontinuitet och ger regelbunden information om marknadsläget. Hur planerar ni uppdragen? De uppdrag vi får kan vara antingen löpande eller tidsbestämda. Det som gör arbetet strukturerat är att vi jobbar i ett CRM-system. Där har vi koll på kunderna och deras behov, stora som små. Det ligger normalt inte för en säljare att jobba så strukturerat men det ger stora fördelar och en bra framförhållning. Hela relationen finns där. Jag tror att stressen i arbetsgruppen blir lägre med en god planering samt att vi leder och fördelar arbetet på ett bra sätt. Här är konsulterna alltid delaktiga. Vi kommer alltid överens om prisnivå och tidsuppskattning tillsammans med konsulten, innan vi skickar förslaget till kund. Det är ett sätt att skapa delaktighet och återkoppling. När ett projekt är avslutat får jag ofta feedback från kunden. Då är det viktigt att komma ihåg att berömma offentligt och ge eventuell kritik i enrum. Hur skapar ni trygghet? Eftersom vi är ett mindre företag och inte har kollektivavtal för de anställda anlitar vi en försäkringsmäklare gällande försäkringar och pensionssparande. Att ha en god privatekonomi är viktigt för att inte känna sig stressad. Vi har olika upplägg för de anställda lönemässigt där vissa har garantilön samt provision medan andra jobbar helt provisionsbaserat, enligt eget önskemål. Under månadsmötet informerar vi alla konsulter om hur det går för företaget, vilka uppdrag som har kommit in, vilka som är på ingång och vilka prospects vi har. Det ger trygghet för såväl ledning som konsulter. De vet hur det går och är informerade om vad som händer. Vilka resultat eller effekter har ni sett så här långt? Konsulterna är engagerade, lojala, effektiva och positiva. De stannar länge i företaget. Vi har låg om ingen sjukfrånvaro. Många har jobbat på stora företag tidigare. Hos oss är de friare att själva styra över sin tid och vilka uppdrag de vill arbeta med. Frihet i förhållande till privatlivet är jätteviktigt såväl som löneläget! 6 InsightLab

7 framgångsrik stresshantering Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem Dick Björklund, Leverans- och Logistikansvarig, Bavaria Stockholm: Istället för att göra allting själv så fördelade vi arbetsuppgifterna likvärdigt Vilka satsningar har ni gjort för att minska stressen? Under tiden jag gick kursen Kommunikation och Ledarskap hos Dale Carnegie hade vi alla ett mål att nå innan kurstidens slut. Mitt mål var att göra en leveransdokumentation. Vi är tre personer i min arbetsgrupp och det var lite rörigt. Det fanns inga tydliga fasta arbetsuppgifter eller ansvarsområden. Vi behövde få ett bättre flöde och mer lugn och ro i arbetet. Jag gjorde på följande sätt för att nå målet: Istället för att göra allting själv så fördelade vi arbetsuppgifterna likvärdigt i vår arbetsgrupp med veckoschema så att olika arbetsuppgifter fördelas i gruppen. Varje vecka har man ansvar för en viss del och sedan byter man nästa vecka. Jobbet blir på så sätt omväxlande för alla varje vecka, och man får en bredare kunskap inom områden vi håller på med. Ingen håller på sitt, alla kan varandras arbetsuppgifter och vi blir mindre sårbara. Kort om Bavaria Stockholm Bavaria Stockholm är en fullserviceanläggning för BMW och MINI med anläggningar i Stockholmsområdet. Företaget är helägt av den norska koncernen Bavaria. Vilka resultat eller effekter har du sett så här långt? Stressnivån har sjunkit betydligt och alla mår bättre och tycker det är roligare att arbeta. Det blir omväxlande på grund av veckoschemat. Vilket är ditt bästa tips till andra chefer för att minska stressen i vardagen och skapa förutsättningar för hållbara prestationer? Våga lita på dina anställda och våga släppa taget. Låt dina medarbetare ta egna beslut ibland, ge dina medarbetare mer frihet med eget ansvar. InsightLab 7

8 Kompetenshäfte: 6 framgångsrik stresshantering Kort om Birger Sjöberggymnasiet Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg har ca 1400 gymnasieelever. På skolan arbetar omkring 200 lärare och gemensam personal. Arbeta med att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som är viktigast. Jag brukar använda rubrikerna: - "Det här ska vi göra - Det här gör vi i mån av tid - Det här gör vi inte. Lena Hansson, Förste rektor, Birger Sjöberggymnasiet: Sortera ut vad som är viktigast Vilka satsningar har ni gjort för att minska stressen? Ett gott arbetsklimat där alla känner sig nöjda med sina prestationer är grunden för att motverka stress. När uppgiftsregnet ökar är det viktigt att sortera ut vad som är viktigast och som chef stötta medarbetarna i att ta bort vissa arbetsuppgifter. Vi jobbar med att ständigt förbättra arbetsprocesserna och skapa tydliga rutiner som underlättar arbetet. En vision och tydlig viljeinriktning är viktigt så att alla förstår även om de inte håller med. Personalfrämjande åtgärder där många är delaktiga i planeringen är viktigt att ha återkommande. Konferenser utanför arbetsplatsen, gärna med en övernattning, är bästa tillfället för att ta strategiska steg som är jobbiga. Är det svårt att prioritera bort? Ja jag tror att många är ovana vid att prioritera bort. Det här arbetssättet kom framför allt i samband med en stor nedskärning där vi blev tvungna att minska personalstyrkan, då blev det mer aktuellt än tidigare. Många vill först inte prioritera bort för de tror att de då gör ett sämre jobb, men så behöver det inte vara. Vi har fått en viss mängd resurser och det innebär att vi inte kan göra allt. Det ger trygghet att jag som rektor backar upp om någon skulle klaga på sämre service. Hur förbättrar ni arbetsprocesserna? Det är väldigt verksamhetsspecifikt men det är viktigt att som ledare hjälpa till att reda ut hur man kan arbeta. Till exempel var våra skolsköterskor stressade över alla elevsamtal som de skulle ha. Men ett sätt att göra det på är att avsätta några dagar istället för att ständigt ha det hängande över sig. Ett annat exempel är att de som jobbar med administration kan använda bärbar dator. Mötesrutiner är också något man kan se över. Ofta är det en fördel att göra saker mer koncentrerat under en kort tid. Om man sätter ett tajt tidsschema så blir det mer effektivt. Vilka resultat har du sett? Vi har lyckats med mycket utveckling och vi har en låg sjukfrånvaro. Till exempel har vi utvecklat utbildningsprogrammen. Vi har också skapat mer frihet under ansvar för lärarna. De har möjlighet prova andra metoder istället för att följa fastställda mallar och scheman. Många tror att det är bra med central schemaläggning men det försvårar för lärarna om de till exempel vill utvecklas genom att delta i projekt eller närvara på mässor. 8 InsightLab

9 framgångsrik stresshantering Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem Anette Cederberg, vd, Acceptus AB: Värderingarna utgör grunden Hur har ni gjort för att minska stressen? Acceptus AB är ett företag som befinner sig i en tillväxtfas. Under denna fas är det mycket viktigt att arbeta med våra värderingar. För att alla anställda ska kunna stå för och känna sig bekväma med värderingarna har vi utarbetat dessa tillsammans. Det är viktigt att alla känner en delaktighet i att förstå sambandet man är i. Att som anställd känna en trygghet, en fast punkt i sitt företag och även kunna påverka. Jag tar mig alltid tid till att sätta mig ner med mina anställda när de känner behov av detta. Genom mitt coachande ledarskap ger jag medarbetarna stöd. Både det gemensamma värderingsarbetet och mitt coachande ledarskap förbereder de anställda inför att arbeta självständigt som konsult hos kund. Hur har ni utarbetat värderingarna? Vi har utarbetat dem på våra planeringsdagar som vi har två gånger per år. Vi har då suttit i grupperingar och diskuterat tillsammans vad vi står för som företag. Sedan pratar vi också om våra värderingar på möten. Företaget befinner sig i en tillväxtfas och de medarbetare som arbetar här nu är med och formar företaget. Nya medarbetare kommer sedan fasas in i det som vi gemensamt har tagit fram. Men vi kommer alltid att jobba med värderingarna, det är inget arbete som tar slut. Värderingarna utgör grunden i företaget. Hur coachar du dina medarbetare? En konsult som har ett uppdrag hos kund är ansvarig för arbetsuppgifterna och är också ansvarig för att komma överens med kunden om hur arbetet ska ske. Jag träder in när avtalet ska skrivas. När diskussionerna med kunden pågår brukar jag träffa konsulten som då kan berätta för mig om han eller hon är osäker på något. Jag kan bidra med min erfarenhet men framför allt frågar jag hur löser du den här diskussionen på bästa sätt?. Många kunder är inte vana vid att arbeta på det här sättet. De brukar ringa konsultchefen eller vd istället för att komma överens direkt med konsulten. Men jag tycker att diskussionen och besluten ska tas på plats. Här är värderingarna viktiga utgångspunkter. Konsulterna växer när de får nya uppgifter som de själva har varit med och diskuterat fram istället för att få ett uppdrag tilldelat sig. Beroende på kundernas önskemål går det inte alltid att jobba så här. Vårt arbetssätt innebär därmed mycket kommunikation runt värderingar. Vilka resutat har du sett? En kombination av att vi tillsammans har skapat företagets grunder och värderingar och den tid jag lägger på ett coachande ledarskap medför att de anställda känner minskad stress ute på sina uppdrag. De växer, tar ansvar och bidrar till gruppens och företagets utveckling, och vårt varumärke. De känner en trygghet genom att de kan luta sig tillbaka på företagets värderingar. Vetskapen om att de alltid kan vända sig till mig för att få stöd och råd gör att de känner ett lugn när de arbetar hos kund. Acceptus i korthet Acceptus erbjuder ledarförsörjning vid behov av interimschef eller projektledare inom hälsooch sjukvården, inom såväl privat vård som landstingsdriven vård. Ta ledarskapet på allvar, ge medarbetarna möjligheten att växa och ge stöd så att de själva kan hantera svåra situationer. I konsultrollen ställs vi inför en mångfald av situationer. Tryggheten i ledarrollen är en förutsättning för att leda, och om medarbetarna ges möjlighet att delta växer också företaget och utveckling blir en del av vinsten för bägge parter. InsightLab 9

10 Kompetenshäfte: 6 framgångsrik stresshantering Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson. Gör uppföljningar av teamets tidrapportering (via enkla grafer) minst månadsvis för att se om du kan flytta uppgifter. Det här är inget man visar för teamet utan är ett sätt, bland många andra, att se om man i vissa fall behöver fördela om arbetet eller prioritera om för en medarbetare. Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson: Ha regelbundna face to face-möten Hur arbetar du för att minska stressen? Det går inte att vara omtyckt av alla som chef, men jag tror att jag uppfattas som stöttande och att jag försöker vara öppen. Jag har använt mig av vad jag tror är allmängods, eller vedertagna principer inom ledarskap, framför allt under åren då jag var linjechef: Sätt förväntningarna fullständigt tydligt för blivande anställda, i annons och vid intervjuer. Det kan handla om allt möjligt, från förväntad kompetens och erfarenhet till löner och sociala faktorer. Sociala faktorer kan vara svårare att klargöra förväntningarna kring, men en bra fråga som man kan ställa är: Vad förväntar du dig av en bra chef? Det kan trigga igång en diskussion. Det är också viktigt att den som blir anställd är tydlig om sina egna förväntningar så att båda parter är tydliga och öppna mot varandra. Sätt upp tydliga (smarta) verksamhetsmål som är fullt spårbara till övergripande företagsmål. Ge aldrig avkall på grundlig planering av verksamheten, det vill säga vilka projekt som ligger i pipen och ta in utfall/tidsåtgång från tidigare projekt. Ge aldrig avkall på att rapportera uppåt om planeringen inte kommer att hålla. Ha regelbundna face to face-möten, varannan vecka i normalfallet och varje vecka för nyanställda, där man bland annat följer upp målen, både kort- och långsiktiga, och har möjlighet att mitigera. Att ha f2f-möten är framför allt viktigt när man har ett större team, eftersom risken då är större att man tappar bort någon. Regelbundna möten är ett sätt att hålla kontakten. Medarbetarna får också möjlighet att prata av sig och kan ta upp saker som de oroar sig för, till exempel en arbetsuppgift. Håll workshop med företagshälsan för att dels mäta hälsa och välbefinnande, dels föreläsa om detta. Det här kan man inte göra alltför ofta, men det kan ge ökad insikt hos vissa medarbetare. Man ser att det finns ett gemensamt ansvar hos både individen och företaget. Människor är ofta snälla och säger inte till när det är för mycket, eller tar på sig för mycket för att de antingen är överambitiösa eller rädda för att säga nej. Utse erfaren fadder för nyanställda och följ upp progressen efter exempelvis några veckor. Det är viktigt att faddern uppfattar det som ett hedersuppdrag. Ett bra tillfälle att utse någon till fadder är vid ett personligt möte eller att medarbetaren får det som uppgift vid utvecklingssamtalet. Agera som chef som de anställdas advokat inte bara som företagets megafon nedåt. Kommunicera så öppet till teamet som möjligt om allt möjligt företagsresultat, teamets måluppfyllnad, organisationsförändringar, branschbenchmark osv. Fira framgångar både individuella och teammässiga. 10 InsightLab

11 framgångsrik stresshantering Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem Carina Rudnert, Sektionschef Trafikmiljö, Trafikverket Region Syd: Framför allt har vi en gemensam grund att stå på Vilka satsningar har ni gjort för att minska stressen? I våras specialbeställde vi en kurs som heter Personlig effektivitet, när Lexicon ger den som öppen kurs, men i den version som riktade sig specifikt till vår sektion hette den Mer lugn mer gjort. Exempel på innehåll: Grunder i mänskligt beteende, Hur hjärnan fungerar, Att få lugn och ro i huvudet, Ditt fokus påverkar din varseblivning Verktyg och vanor för effektivitet kopplat till mål/ansvarsområden: Kalendern som ett verktyg för att skapa resultat, Handlingsplaner, Fungerande att göra-listor Att kommunicera med raka budskap E-post och informationshantering: Hur du regelbundet håller inkorgen tom, även med mail per dag, Fungerande arbetsvanor/e-posthantering, Kalenderhantering, Funktioner i Outlook/Lotus Notes som hjälper dig med arbetsflödet, Arkivera och hitta information Kort om sektionen Trafikmiljö på Trafikverket Region Syd På Trafikmiljö inom Trafikverket Region Syd, arbetar omkring 20 trafikingenjörer och trafikärendehandläggare. De handlägger myndighetsärenden så som trafikanordningsplaner, vägvisningsärenden, hastighetsärenden samt tillstånd enligt väglagen till exempel vid tävlingar på väg. Vi valde att låta alla i sektionen gå utbildningen och i princip alla hittade något matnyttigt. Framförallt har vi en gemensam grund att stå på och ett gemensamt språk när vi pratar effektivitet. Vilka resultat eller effekter har ni sett så här långt? Detta var startskottet i vårt arbete med effektivare ärendehantering och lärdomen från kursen har vi haft nytta av när vi har resonerat kring arbetsbelastning och vad vi själva har makten över. Lite kom-ihåg i vardagen som att sortera först agera sedan, att-göralistor ska börja med verb: Ring Ta reda på Hämta, och så vidare. Det har varit till stor hjälp. Vilket är ditt bästa tips till andra chefer? En liknande gemensam utbildning som plattform och att hela tiden prata om metoden för att hjälpa varandra att hålla ut och inte falla in i gamla spår. I grunden handlar det ju om att ändra på egna destruktiva vanor. InsightLab 11

12 Kompetenshäfte: 6 framgångsrik stresshantering Kort om Hemvärnets stridsskola, HvSS Hemvärnets stridsskola, HvSS, har uppgiften att leda chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation och metodik. Sedan 2009 arbetar HvSS med central planering, genomförande och uppföljning av rekrytering till hemvärnsförbanden. Du ser inte världen som den är! Du ser världen som DU är! (Talmud) Jan Svensson, ansvarig för ledarutbildningsenheten, Hemvärnets stridsskola: Trygga relationer minimerar stressen En av de viktigaste uppgifterna som chef och ledare är att prioritera mötet med och mellan människor. För att skapa verksamheter där goda resultat nås samtidigt som stressen minimeras behöver chefer bli bättre på att skapa och fördjupa relationer säger Jan Svensson, ansvarig för ledarutbildningsenheten på Hemvärnets stridsskola HvSS. Stressen kan komma via stressorer inifrån, ("jag måste klara det här, jag får inte misslyckas, undra vad de andra tycker om min insats och så vidare) eller via yttre stressorer, ("överengagemang, snabba förändringar, tidspress, ny teknik" och så vidare). Jan understryker att chefer och ledare har en mycket stor uppgift i att reducera den negativa inverkan som dessa stressorer har på de egna medarbetarna. Han lyfter fram ett antal nycklar för att åstadkomma detta: Nyckel 1: Fungerande kommunikation Kommunikationen mellan människor har som övergripande syfte att säkerställa egen överlevnad. Den har också underliggande syften som att: 1) Etablera relationer, 2) Utveckla relationer, 3) Fördjupa relationer. I grund och botten handlar det om att mötet människor emellan ska upplevas som välgörande. Det handlar enligt Jan om att ha inställningen att mötet mellan människor och kommunikationen är viktig i själva verket helt avgörande för att verksamheten och människor ska utvecklas och må bra. Jans råd är därför att prioritera kommunikationen låt den ta plats! De goda arbetsklimaten skapas där relationer får utvecklas och fördjupas. Nyckel 2: Ett tydligt chefskap För att vara bekväma i sina roller behöver medarbetare ramar med beskrivningar, regler, policys med mera. Här krävs enligt Jan en tydlighet som chef vad gäller målsättningar, utvärderingar, och uppföljningar hela ledet. Det blir en transparens som minimerar risken för missförstånd och olika tolkningar något som annars snabbt ökar den upplevda stressen. Vi lever i en på flera sätt osäker omvärld vilket gör att behovet av trygghet och tydlighet ökar. Nyckel 3: Trygghet i arbetsgruppen Det krävs också en känsla av trygghet i arbetsgruppen. Tryggheten är stark kopplad till relationernas djup. Denna trygghet kan nås genom ett utvecklande ledarskap där ledaren ser till att alla medarbetare just får utveckla och fördjupa sina relationer inom arbetslaget. Detta sker naturligt genom samarbete mellan individer, i samtal mellan individer, gärna där värderingar synliggörs. Vidare i ett klimat där feedback används som ett ärligt instrument för personlig utveckling. Skapas denna trygghet förminskas effekten av de stressorer som ger upphov till stress! Nyckel 4: Tillit Jan menar vidare att en av de viktigaste förutsättningarna för att minimera den upplevda stressen bland medarbetarna är att det finns tillit och förtroende för chefen och ledningen. Det handlar bland annat om chefens empati att medarbetarna upplever att det finns en förståelse för den egna situationen och vardagen. Att man upplever att chefen förstår konsekvenserna av olika beslut och åtgärder. 12 InsightLab

13 framgångsrik stresshantering Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem Pernilla Alexandersson, verksamhetschef på Add Gender: Fokusera på resultat, inte prestation! Det viktigaste vid stresshantering är att fokusera på resultat, inte på prestation. Har du en sund och stark livsfilosofi, kan du sedan arbeta dig nedåt med olika konkreta verktyg för att förebygga och hantera stress. Det säger Pernilla Alexandersson, verksamhetschef för konsultföretaget Add Gender. När Pernilla var 24 år blev hon sjukskriven för utmattningssyndrom (i folkmun kallat utbrändhet) och har sedan dess använt sig av olika verktyg för att förebygga och hantera stress. Varför blev du utbränd? Jag har alltid varit en oerhört kreativ person. Innan jag blev stressjuk arbetade jag på en ideell förening där normerna kring kreativitet inte var bra. Jag kände att jag inte fick utlopp för mina idéer där. Stress handlar om obalans mellan krav och resurser. Obalansen kan komma både från för låga eller för höga krav. Jag hamnade i obalans då kraven på kreativitet var för låga och jag hade för mycket resurser inom det området. Stress handlar inte alltid om att ha för mycket att göra! Det kan vara tvärtom, att man inte kan använda det man har i ryggsäcken. Hur hanterar du stress? Eftersom jag har varit sjukskriven för utmattningsdepression, så är det här ett centralt ämne för mig och jag har flera verktyg som jag använder. För det första är det är viktigt att ta sig tid för reflektion och återhämtning. Jag älskar att jobba och jobbar gärna mycket. Då är det extra angeläget att planera in tid för vila och återhämtning. Jag är också mycket medveten om riskzonen. Jag har inte glömt tiden då jag var stressjuk och är uppmärksam på symptomen exempelvis att jaga klockan, humörsvängningar eller att vara nära till gråten i situationer som annars känns under kontroll. Sen är det väldigt viktigt att bekräfta rimliga normer, för sig själv och för andra. För mig kan det handla om att berömma mig själv när jag har tillräckligt med energi för att handla och laga mat efter arbetsdagens slut. Det är när jag inte har kört slut på mig själv jag är värd beröm och belöning, inte när jag är så trött att jag knappt orkar gå från arbetet. Samma gäller med medarbetare. Beröm och belöna rimliga normer, inte orimliga! Ge istället uppmärksamhet och beröm när någon går hem i tid eller har roligt på jobbet. Men det viktigaste verktyget är att fokusera på resultat och inte på prestation. Att sitta och stirra på en datorskärm i två timmar ger inget resultat, förutom att du möjligen blir trött i huvudet. Det är onekligen en prestation att sitta kvar, men det är inte det som ska räknas. Resultaten ska räknas. Vad anser du vara viktigast? Jag tycker att det viktigaste är att ha ett sunt förhållningssätt, en grundfilosofi vad gäller livet och arbetet. Sen kan man jobba sig nedåt till konkreta verktyg för att hantera stress. För mig handlar grundfilosofin just om att fokusera på resultat och inte prestation, Kort om Pernilla Alexandersson Pernilla Alexandersson är grundare och verksamhetschef på Add Gender, ett konsultföretag som erbjuder nulägesanalyser, kompetensutveckling och rådgivning inom organisationsförbättring och jämställdhet. Pernilla har varit med och grundat Sundbybergs Tjejjour; Stjärnjouren. Hon är också samordnare för Genusföretagarna, Sveriges första och enda branschorganisation för företagare med jämlikhet, mångfald eller jämställdhet i sin affärsidé. Pernilla föreläser om engagemang och stresshantering och är en av författarna till boken Brinntid (kommer ut i april på bokförlaget Atlas). Foto: Kalle Larsson Fortsättning på nästa sida InsightLab 13

14 Kompetenshäfte: 6 framgångsrik stresshantering att bekräfta rimliga normer, att vara medveten om riskzonen och att skapa balans, där tid för reflektion och återhämtning finns med i schemat. Det är också ett förhållningssätt jag vill förmedla som chef. Utifrån detta har jag en massa verktyg som jag själv använder och som passar just mig. Till exempel har jag bra ordning på min inbox, använder kalendern på ett bra sätt och har ett träningskort. För mig sätter sig stress lätt på andningsrytmen, därför har jag gått hos andningspedagog för att lära mig andas rätt. Jag tänker också att hjärnan är som en dator med arbetsminne och lagringsminne. Arbetsminnet ska vara så fritt som möjligt. Därför skriver jag ned och arkiverar mycket, både mentalt och i verkligheten. Försöker du göra en sak i taget? Jag älskar att göra tio saker samtidigt, det är då jag mår som bäst. För mig är det därför bättre att boka in tid för reflektion och tid då jag inte gör något alls, för att balansera alla de här bollarna. Det är viktigt att inse att människor är väldigt olika och det som är stressande för vissa är kanske bra för andra och tvärtom. Detta är viktigt att inse som chef inte minst. Att det som fungerar för dig kanske inte fungerar för dina medarbetare. Hur håller man koll på riskzonen? Det är bra att skaffa sig en omtänksam omgivning som kan hålla koll på dig och din situation. Det kan vara kollegor, en chef, vänner eller partner. Ofta trappas stressnivån upp långsamt och det kan vara svårt att se sig själv utifrån. Det är också lätt att förlora greppet om vad som är rimligt och vad som är orimligt. Det jag tyckte var livsviktigt när jag blev utbränd känns som småpotatis idag, men då hade jag förlorat proportionerna vad gällde mitt arbete. Att mäta av sig mot omgivningen på ett medvetet och överenskommet sätt är bra. Om jag börjar snäsa eller plötsligt prioritera prestation istället för resultat, säg till mig! Viktigt att komma ihåg är att sådana här överenskommelser med personer i ens omgivning ska träffas i lugnt vatten, inte i stridens hetta. Samma gäller förstås om du är chef var uppmärksam på dina medarbetares situation! Ser jag någon i min närhet visa tecken på att bli stressjuk, då är det mitt ansvar att göra den personen uppmärksam på det. Hur kan man hjälpa sina medarbetare att hantera och förebygga stress? Ett tips jag har till chefer är att ge information till medarbetare regelbundet och genomtänkt. Informerar man bara när det är katastrofläge eller när något speciellt har hänt, tenderar medarbetarna att få information mest när något är dåligt och det är stressande. Att ge rätt information om läget även då det inte har hänt något särskilt, till exempel genom ett regelbundet veckobrev, hjälper att hålla medarbetarnas arbetsminne fritt från oro. Om man inte får information kan man lätt bli rädd för att man missat något, att man blivit utesluten eller bortglömd eller att det finns information som inte är positiv som därför inte informeras ut. Som chef är det också viktigt att ha sunda värderingar kring stress och följa dem. Medarbetarna är olika individer och har individuella behov. De metoder som fungerar för dig som chef kanske inte fungerar för dina medarbetare, men din filosofi kan du sprida. Chefen är viktigast och du sätter normen! Sitter du kvar på kvällarna eller mejlar på nätterna, sätter det normen. Sköter du din hälsa, sätter det normen. Själv bekräftar jag de rimliga normerna och jag tycker att humor och ett vänligt klimat är en bra förebyggare av stress. Skratt är tid för återhämtning och som chef är det superviktigt att tillåta skratt, en paus, en fika eller vad det nu är. Återhämtning och arbetsglädje, i stort som smått. 14 InsightLab

15

16 Cheferna vi intervjuat Peter Westford, vd på Navigio Rekrytering & Ledarskap: Det handlar också om att förstå sin egen roll, sitt uppdrag och vilka förväntningar som finns. Att ha den förståelsen är jätteviktigt för att sänka stressen. Yvonne Peters Mårtenson, chef på CYMKO Förvaltning: Öppenheten och den ökade informationen till medarbetarna har gjort att alla ställer upp mer för varandra. Christina Savén, ansvarig HR/Marknad, MedEffekt AB: Jag tror att stressen i arbetsgruppen blir lägre med en god planering samt att vi leder och fördelar arbetet på ett bra sätt. Här är konsulterna alltid delaktiga. Dick Björklund, leverans- och logistikansvarig, Bavaria Stockholm: Ingen håller på sitt, alla kan varandras arbetsuppgifter och vi blir mindre sårbara. Lena Hansson, förste rektor, Birger Sjöberggymnasiet: När uppgiftsregnet ökar är det viktigt att sortera ut vad som är viktigast och som chef stötta medarbetarna i att ta bort vissa arbetsuppgifter. Anette Cederberg, vd, Acceptus AB: Vetskapen om att de alltid kan vända sig till mig för att få stöd och råd gör att de känner ett lugn när de arbetar hos kund. Claes Schrewelius, tidigare linjechef och projektledare inom R&D på Sony Ericsson: Människor är ofta snälla och säger inte till när det är för mycket. Carina Rudnert, sektionschef trafikmiljö, Trafikverket Region Syd: Lärdomen från kursen har vi haft nytta av när vi har resonerat kring arbetsbelastning och vad vi själva har makten över. Jan Svensson, ansvarig för ledarutbildningsenheten, Hemvärnets stridsskola: I grund och botten handlar det om att mötet människor emellan ska upplevas som välgörande. Pernilla Alexandersson, verksamhetschef på Add Gender: Som chef är det viktigt att ha sunda värderingar kring stress och följa dem. Medarbetarna är olika individer och har individuella behov. De metoder som fungerar för dig som chef kanske inte fungerar för dina medarbetare, men din filosofi kan du sprida. Kungsgatan 71 SE Stockholm SWEDEN Tel +46 (0) Fax +46 (0)

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser www.vgregion.se/stressmedicin Institutet för stressmedicin

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer