Rapport maj juli 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport maj juli 2010"

Transkript

1 Rapport maj juli 2010 Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under de gångna månaderna 7 maj Studieforum om digital delaktighet i Göteborg Anne Hederén medverkade vid Studieforum ett forum för fortbildning och kunskapsutbyte för bibliotekspersonal i Göteborg. Se anteckningar från workshop om upplägg av datakurser bilaga 1 24 maj studiebesök i Mjölby och Boxholm från Jönköpings län 16 personer från bibliotek och folkbildning i Jönköpings län besökte biblioteken i Mjölby och Boxholm. Anne Hederén medverkade tillsammans med bibliotekspersonalen. utvecklingsarbeten/ikt lyftet/studieresa till mjolby ochboxholm 24 maj 2010/ 26 maj Riksdagsdebatt där östgötabiblioteken nämndes Vid i riksdagens IT politiska debatt den 26 maj inledde Desirée Liljevall (s) med att lyfta fram Gun Nydahl, 78, från Mjölby, känd från östgötabibliotekens e kampanj "Internet för alla" i höstas. Hon nämnde även satsningarna på östgötabiblioteken. Läs mer i Birgitta Hellmans blogginlägg: maj/271 internetkampanjens gun nydahl i riksdagen 27 maj Arbetsmöte via Adobe Connect för projektgruppen för lärmiljöprojektet. Vid mötet diskuterades bl.a. planer för hur projektaktiviteterna ska integreras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. Vadstena bibliotek har gjort ett erbjudande som nu går ut med till föreningar och studieförbund: Vid varje tillfälle och för varje person med speciella behov, kommer biblioteket att erbjuda introduktion inom något av följande områden: 1. Grundläggande datorkunskap 2. Grundläggande användning av Internet 3. Bibliotekets resurser i datorn och på Internet 4. Ämnesanpassade resurser på Internet utifrån föreningens eller studiecirkelns behov Vadstena har också gjort en revidering av sin biblioteksplan där arbetet med lärmiljön och samverkan med studieförbund och föreningar tas med. Revideringen är tagen i kulturnämnden: men ej ännu i fullmäktige ur Revidering av biblioteksplan (protokoll ): 1

2 Lärmiljön på biblioteket med internet, tekniska lösningar och hjälpmedel samt tillgång till referenslitteratur ska fortsätta utvecklas. Samarbetet med föreningar och studieförbund ska öka. Mjölby bibliotek berättade om sin handlingsplan för biblioteket som lärmiljö. Planen beskriver vilken verksamhet som ska ske under Se bilaga 2. Birgitta H. informerade från ett möte om IT och funktionshindrade. Hjälpmedelsinstitutet driver en försöksverksamhet, "IT support i hemmet", som pågår under två år i Bromma, Norrtälje och Mölndal. Äldre och personer med funktionsnedsättning kan ringa till IT supporten och få hjälp med problem som rör datorn, skrivaren, TV:n och att föra över bilder från digitalkamera och mobiltelefon. Syftet är att utveckla bättre och tillgängligare IT support. Nu vill man gärna ha kontakt med någon kommun i Östergötland för att pröva hur man skulle kunna sprida information om tjänsten via ett bibliotek. Söderköpings bibliotek nappade på erbjudandet. Läs mer: juni Eurocities konferens i Linköping Frågan om digital delaktighet är högaktuell i många andra europeiska länder. I början av juni hölls en Eurocities konferens som i Linköping. Tema var hur man med hjälp av IKT kan bygga den attraktiva, hållbara och delaktiga staden How to plan and build the inclusive, sustainable and desirable city. Under rubrik Inclusion and ICT höll Anne Hederén i ett s.k. speednetworking pass på fyrtio minuter på följande tema: Many people see their local libraries as a resource when they need to use a computer and the internet. Libraries must however find a suitable structure for this kind of support. One solution is that libraries and adult education organisations work together to involve a larger group of people in the digital society. Läs mer på bloggen där det även finns länk till presentation och intressanta exempel från Storbritannien: juni/275 digital delaktighet hett aemne paeurocities konferens i linkoeping Förlängning av lärmiljöprojektet Projektmedel från Kulturrådet Östergötland har beviljats kr från Kulturrådet för år två på lärmiljöprojektet ( kr söktes). Projektansökan är inriktad mot insatser för mångkultur och integration. Mål och upplägg av projektet behöver modifieras något eftersom projektbidraget är lite mindre jämfört med vad som söktes, men i stora drag kommer målen att vara följande: Mål: Ökad tillgång till internet som medborgarverktyg för personer med utländsk bakgrund. 2

3 Ökad tillgång till information om svenskt samhälle och annat stöd/utbud på biblioteken som förbättrar möjligheterna för målgruppen att etablera sig i Sverige och lära sig svenska. Ökat samarbete mellan biblioteken och aktörer som är ansvariga för introduktion av nyanlända, kommunal vuxenutbildning, studieförbund. Vidga bibliotekens kontaktytor och nätverk med lokala föreningar och organisationer. Att genomföra internetguidning med tvåspråkiga handledare är en av intentioner. I det här läget vet vi inte hur mycket vi kommer att kunna genomföra eftersom projektmedlen är lägre än de vi ansökte. Tanken var att nå personer med utländsk bakgrund som inte har datorvana eller saknar vana att använda sig av internet i syfte att visa hur internet kan vara ett användbart verktyg i vardagen och för att delta i det svenska samhällslivet. Vi ville vidareutveckla de koncept som vi använder i internetintroduktioner på svenska för att användas i liknande aktiviteter för personer med utländsk bakgrund. Vi vill pröva att rekrytera handledare som är tvåspråkiga genom invandrarföreningarna i länet. Med hjälp av dessa handledare vill vi sedan erbjuda gratis datakurser och individuell handledning både i bibliotekens regi och som studiecirklar i samarbete med studieförbundet Ibn Rush på olika språk. En del av internetguidningen var tänkt att erbjudas som en del i kommunernas introduktion av nyanlända. Delredovisning från biblioteken Korrigering period två januari mars 2010 Den andra redovisningen av aktiviteter gällande perioden 1 januari 31 mars är kompletterad med Vadstena bibliotek som nu har lämnat sina uppgifter för period 2 och korrigerat period 1. Det innebär att totala summorna för aktiviteter och deltagare för båda perioderna är ändrade, se nedan. Totalt under period två har grundläggande internethandledning i olika former erbjudits vid 245 tillfällen och 505 personer har deltagit. Nio kommunbibliotek har genomfört internetguidningar: Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög. Fördelningen mellan kurser, datacirklar och individuella handledningar framgår av nedanstående tabell: Aktivitet Antal Antal deltagare Kurser Datacirklar Individuella handledningar Summa:

4 Sammanställningen visar att 48 % av personerna har deltagit i bibliotekens olika kurser, 15 % i datacirklar och 37 % har erbjudits individuella handledningar under period två. Kurser 37% 48% Datacirklar 15% Individuell handledning Figur 1 Fördelning mellan olika typer av Internetguidningar, period 2 Vilka typer av aktiviteter som anordnats i de olika kommunerna varierar. Nedanstående diagram visar fördelningen av antal deltagare per aktivitet och kommun. Antal deltagare per kommun Boxholm Finspång Kinda Link. Mjölby Motala Norrk. Söderk. Vadstena Åtvidaberg Ödeshög Kurser Datacirklar Individuell handledn. Totalt Figur 2 Antal deltagare per aktivitet och kommun period 2 Totalt oktober 2009 mars 2010 Efter halva projekttiden har grundläggande internethandledning i olika former erbjudits vid 523 tillfällen och totalt 1347 personer har deltagit. Elva kommunbibliotek har genomfört internet guidningar: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög. Fördelningen mellan kurser, datacirklar och individuella handledningar framgår av nedanstående tabell: Aktivitet Antal Antal deltagare Kurser Datacirklar Individuella handledningar Summa:

5 Sammanställningen visar att av de totalt 1347 deltagarna har 55 % av personerna deltagit i bibliotekens olika kurser, 18 % i datacirklar och 27 % har erbjudits individuella handledningar. 27% 18% 55% Kurser Datacirklar Individuell handledning Figur 3 Fördelning mellan olika typer av Internetguidningar, totalt 1 oktober mars 2010 Vilka typer av aktiviteter som anordnats i de olika kommunerna varierar. Nedanstående diagram visar fördelningen av antal deltagare per aktivitet och kommun. Antal deltagare per kommun Boxholm Finspång Kinda Link. Mjölby Motala Norrk. Söderk. Vadstena Åtvidaberg Ödeshög Kurser Datacirklar Individuell handledn. Totalt Figur 4 Antal deltagare per aktivitet och kommun, totalt 1 oktober mars 2010 Period tre: april 2010 juni 2010 Endast tre bibliotek har hittills lämnat rapportering för den tredje perioden: Finspång, Söderköping och Åtvidaberg. Minst fyra bibliotek har genomfört internetguidningar under den gånga perioden och förväntas rapportera detta när semestrarna är slut. Finspångs bibliotek utmärker sig med en oerhörd kursaktivitet under perioden 383 personer har deltagit i kurserna som hållits i både centralorten Finspång och på filialen i Rejmyre. Det innebär att enbart på dessa tre bibliotek har totalt 129 aktiviteter genomförts. 497 personer fått internetguidningar i någon form under perioden. 99 kurser har genomförts för 438 deltagare, 7 studiecirklar med 40 deltagare och 24 personer har fått individuell handledning. 5

6 2. Viktiga händelser den kommande månaden. 8 9 aug IFLA Satellite Meeting Malmö Building strong communities: unleashing the potential of public libraries to build community capacity, engagement and identity Anne Hederén medverkar med paper och föreläsning om bl.a. digital delaktighet och projektet: Towards a truly public library: making libraries a learning environment 3. Fördelning av medel Kommunernas rapportering hittills under projektåret (ersättningen betalas ut månaden efter) Period Aktiviteter Deltagare Kostnad 1 okt 31 dec jan 31 mars april 30 juni 129 * 497 * * 1 juli 30 sept Summa: * Hittills endast tre bibliotek har rapporterat. Under den andra perioden har totalt 245 aktiviteter motsvarande ersättning för kronor redovisats. Enligt leveransplanen i projektavtalet är den andra leveransen av projektmedel för period 2 baserad på utförda aktiviteter beräknad till för 200 kurstillfällen. 4. Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen Målet är att under projektperioden 1 okt sept genomföra 400 tillfällen med internetguidning på östgötabiblioteken. Ambitionen är att 1600 östgötar genom projektet ska få en grundläggande internetguidning på biblioteket. Projektmedlen beräknades i ansökan enligt ett riktvärde där ersättningen 750 kr utbetalas för ett kurstillfälle som har i genomsnitt fyra deltagare, vilket motsvarar 188 kr/deltagare. Efter projekttiden 1 oktober juni 2010 har (minst) personer deltagit i bibliotekens aktiviteter, vilket innebär att målet att nå personer är nått med råge. Sammanlagt har biblioteken hittills genomfört internetguidningar vid 652 tillfällen, vilket motsvarar i genomsnitt 2,8 deltagare per tillfälle. Totalt har aktiviteter motsvarande ersättningar för kronor redovisats. Det innebär att den genomsnittliga kostnaden är 171 kr/deltagare. (Riktvärde: 750/4=188 kr/deltagare). Korrigering av budget I den ursprungliga budgeten anslogs till ersättning för internetguidningar. Vi har 6

7 beslutat att använda ytterligare kr av projektmedlen till ersättning till biblioteken. Detta är möjligt eftersom vi inte fullt har utnyttjat den pott som skulle användas till projektledare. Vi kommer alltså att ha möjlighet att stödja fler internetguidningar vid biblioteken och har vid dags dato kr kvar till detta. Vi sänder kompletterande rapport så fort alla bibliotek lämnat sina redovisningar. Anne Hederén & Sofia Larsson Projektledare 7

8 Sammanfattning workshop 7 maj 2010 Studieforum i Göteborg BIL 1 A. Optimal datorkurs för nybörjare Finns det en kurs som är optimal för alla? En kurs som är 4 gånger, 6 deltagare och 2 handledare. Det viktigaste är att ge självförtroende! Börja med word. Alla ska sitta själva framför datorn och de får arbeta i sin egen takt med en självinstuerande material. Sen kan man gå vidare till internet. Får lära sig katalogen, söka information... Kan utgå ifrån en länksamling så kan alla gå sin egen väg utifrån sina egna intressen. Viktigt att se individen. Kan innebära att en handledare talar fler språk. Enskild handledning och utgå ifrån personens önskemål och behov. Internet kan vara inledningen om det är önskemålet. Börja där personen är. Viktigt att de går från kursen med känslan att de blivit sedda och fått sitt behov tillgodosett gånger är optimalt(?) Kan gå mer på djupet och upprepning av moment. Ca 45 minuter per gång de första gångerna (word) 2 timmar när man går in på internet. Ibland kan det krävas att börja med tangentbordsträning genom tex typing master. Sluta med en repetition och ett litet test. Viktigt att skapa trygghet i gruppen när det är en handledare på 8-9 deltagare. De kan hjälpa varandra. Kursmoduler en inledning/grundintroduktion sen olika inriktningar utifrån intresse. Prestigelös inledningen. Inte allt för teknisk och det är viktigt att tänka på språket. Word kanske inte är passande för inledningen utan som en inriktning? Hur kul är word? Viktigt att lära sig tekniken/ verktygen och sen kan man gå vidare. Hjälp till självhjälp Exempel på verktyg: Hur är en webbsida uppbyggd? Kombinera gruppkurs med enskild handledning. Få tillfällen, 4 gånger. 4 max 6 deltagare 1,5 timme. B. Specifik målgrupp Arbetslösa. Viktigt att utgå ifrån tidigare kunskaper. Kan utgå ifrån Arbetsförmedlingens hemsida där det tex finns mallar för cv och personligt brev. Söka jobb. Vuxenstuderande. Börja med word och Gustavas ordbok, stava rätt. Skriva ett cv. Viktigt att lära ut att skaffa ett e-postkont tidigt. Förutsättningarna kan variera mycket och därför svårt att forma. Sen erbjuda fortsättning. 8

9 BIL 2 Lärmiljöplan för Mjölby bibliotek 2010 Handlingsplan för biblioteket som lärmiljö Delmål Erbjuda en bra lärmiljö Detta gör vi genom att erbjuda användarundervisning i form av handledning, både enskild och i grupp. Vi samarbetar med olika aktörer, såsom studieförbund, för att kunna erbjuda kostnadsfria studiecirklar på biblioteket. Detta mäter vi både genom antal tillfällen och genom antal deltagare vid varje tillfälle. Vi erbjuder föreläsningar på biblioteket. Önskat resultat är att erbjuda en föreläsningsserie per termin på huvudbiblioteket, och en föreläsning på minst två av tre filialer. Förutsättningar: E-kampanjen som genomfördes i oktober 2009 var framgångsrik. Vi vill dra nytta av de erfarenheter och det positiva gensvar vi fick. Länsbibliotek Östergötlands projekt Biblioteken som lärmiljöer pågår t.o.m. augusti Vi får projektpengar från stiftelsen.se inom projektet Nytta och nöje på nätet för de genomgångar och handledningar som genomförs t.o.m. september Vi har en handledare för studiecirklar i grundläggande datoranvändning. En cirkel startade i februari 2010 och förhoppningsvis blir det fler under året. Användarundervisning: 1. Grundläggande datoranvändning Både i mindre grupper på 4 6 personer, och som individuell handledning. Genomgång i grupp genomförs i tre steg som innehåller viktiga grunder för att komma igång med datoranvändning: grundläggande datoranvändning, internet för nybörjare samt e-post för nybörjare. Minst 2 omgångar (varav en omgång = tre tillfällen)/termin. Föranmälan. Individuell handledning bokas in med bibliotekarie. I övrigt samma upplägg som vid genomgång i grupp. 9

10 Minst 15 tillfällen/termin. Föranmälan. 2. Bibliotekets e-tjänster (katalog, hemsida, databaser etc.) Både i mindre grupper på 4 6 personer, och som föreläsning i större grupp. Kan med fördel integreras i ett bredare tema av typen Nyfiken på nätet för att göras mer lockande t.ex. Tema Litteratur och böcker på internet, Tema tidningar och tidskrifter på internet. Minst 2 tillfällen/termin. Föranmälan till de mindre grupptillfällena. Drop in vid föreläsningstillfällena. 3. Informationssökning/länktips Både i mindre grupper på 4 6 personer, och som föreläsning i större grupp. Använda temamodellen Nyfiken på Nätet eftersom det är ett koncept som fungerar bra. Minst 2 tillfällen/termin. Föranmälan till de mindre grupptillfällena. Drop in vid föreläsningstillfällena Samverkan med andra aktörer: 1. Studiecirklar Om handledare finns att tillgå; en omgång/termin på minst 5 gånger med minst 4 deltagare/omgång. Förutsätter samverkan med studieförbund. 2. Genomgång/visning av externa e-tjänster Bygga vidare på det samarbete vi inlett med externa aktörer under e- kampanjen; Medborgarservice, webbredaktör, myndigheter, Apoteket, Försäkringskassan, Landstinget etc. och andra företag med e-tjänster t.ex. banker. Minst 1 tillfälle/termin. Föreläsningar: Vi vill erbjuda två föreläsningsserier/termin på huvudbiblioteket, och en föreläsning på minst två av tre filialer/termin. Utöver detta vill vi erbjuda enstaka föreläsningar på huvudbiblioteket med teman som t. ex. släktforskning och lokalhistoria. Här strävar vi efter att samverka med studieförbund. 10

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning och förslag... 4 Bibliotekens besökare... 6 Bibliotek och integration... 9 Digital delaktighet... 12 Digitala klyftor i Östergötland... 14 Användarundersökning på

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Slutredovisning av projektet IKT-stöd på kommunala bibliotek i Östergötland

Slutredovisning av projektet IKT-stöd på kommunala bibliotek i Östergötland 1 2008-10-31 Östsam 45-2007-148 Slutredovisning av projektet IKT-stöd på kommunala bibliotek i Östergötland Av Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland 2 Innehållsförteckning: Foto omslagssidan:

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06 Internet- och datorguidning på modersmål i Östergötland En utvärdering av integrerad dator- och internetguidning och samhällsorientering på modersmål i Östergötland Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 Slutrapport för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning

Läs mer