BEHA DLI GSHEMMET JABBOKS VAD I HÖRBY. Under perioden till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHA DLI GSHEMMET JABBOKS VAD I HÖRBY. Under perioden 2006-04-30 till 2007-04-30"

Transkript

1 1 UTVÄRDERI G OCH VERKSAMHETSUPPLYS I GAR GÄLLA DE BEHA DLI GSHEMMET JABBOKS VAD I HÖRBY Under perioden till Under året har vi arbetat hårt med kvaliteten och kompetensen. Vi har jobbat med organisationen och med behandlingsinnehållet. Vi har också påbörjat en omstrukturering av lantbruksdelen av företaget, som är den del som skapar fysiska arbetstillfällen för våra klienter under behandlingstiden. Kvalitetssäkring enligt ISO 9001:2000 Kvalitetssäkringsarbetet och kompetensutvecklingen har i mångt och mycket gått hand i hand och hela personalstyrkan har varit delaktig i arbetet som har tagit mycket tid i anspråk. Kvalitetssäkringen har fastställts i en kvalitetshandbok. Denna bok innehåller lagar och författningar som styr vårt arbete, organisationsplan, verksamhetsbeskrivning, omvårdnads- och ledningsprocess, kompetens- och utbildningsmatris, funktionsbeskrivningar för all personal, rutiner och etiska regler, samt avvikelserapporter checklistor och blanketter av olika slag. Till hjälp att genomföra kvalitetssäkringssystemet har vi haft en inhyrd konsult. Kompetensutveckling Kompetensutvecklingen har förutom en del teknisk utbildning såsom ASIutbildningar och löneadministration till stor del handlar om vad vår behandling skall handla om och innehålla. All personal har deltagit och vi har haft ett tiotal halvdagar att avverka. Resultatet har bland annat blivit ett grundläggande ideologiskt dokument samt en behandlingsprocess. Förutom dessa dokument har vi också jobbat med resten av innehållet i kvalitetshandboken. Behandlingsinnehåll Behandlingen har blivit mera strukturerad och fokuserad på 12-stegsbehandling och vi använder numera NA:s stegguidesbok. Detta arbete föregår endera i grupper eller enskilt. De enskilda samtalen har också ökat i omfattning och varje inskriven gäst får för det mesta mer än inkallat samtal per vecka. Vi har startat en ny grupp på måndagseftermiddag för våra ADHD killar, något som vi är ganska stolta över och som fungerar mycket bra. Vi har infört 12 månaders eftervård för alla som fullföljer sin behandling. Detta går till så att man blir hitkallad 1 gång/månad under det nästkommande året efter utskrivning. Vi har beslutat att låta kostnaderna för eftervården ingå i dygnsavgiften. Detta ger oss helt andra möjligheter att följa upp våra gäster och kanske hjälpa till om det skulle gå snett.

2 2 Uppföljning är över huvud taget något som står högt på önskelistan och därför kommer vi att jobba mera intensivt med ASI, dels som kartläggningsinstrument och dels som uppföljningsinstrument. Omstrukturering av lantbruket Fysiskt arbete fyra timmar om dagen, måndag till fredag, är en viktig del i vår behandling. Eftersom vi har ett befintligt lantbruk med 20 hektar mark, fina stallar, och mycket kunskap om hur man bedriver lantbruk har vi beslutat att omstrukturera detta från ett ganska lättskött och rationellt lantbruksföretag till ett mera arbetsintensivt lantbruk. Vi kommer att dra ned på antalet kor och kalvar och i stället skaffa flera djursorter. Vi kommer att starta odlingar av sådana produkter som vi själva använder Personalförändringar Under verksamhetsåret har det inträffat en del personalförändringar. Vår gamle medarbetare Christer Steiner har tragiskt gått bort och vi har anställt en ny biträdande föreståndare. I maj 2006 anställdes Ingrid Hill, 54 som rådgivare/biträdande föreståndare och numera är det hon som administrerar det mesta som rör behandlingen. Ingrid har mer än 20 års erfarenhet av övergripande behandlingsansvar från i huvudsak statliga behandlingsinstitutioner. Vi är mycket glada för Ingrid då hon förutom att hon gör ett alldeles utmärkt jobb som rådgivare och behandlingsadministratör också är den typen av förebild, utan egen missbruksbakgrund, som vi tror att vi behöver på Jabboks Vad. I augusti 2006 anställde vi en ny behandlingsassistent för natt- och helg. Det var Joacim Lindahl, 37 som med i bagaget har en teol. kand. Joacim anställdes dock främst på sina personliga meriter och sin uttalade önskan att få jobba med medlevarskap. Joacim har liksom Ingrid Hill ingen egen erfarenhet av missbruk. Våra behandlingsassistenter nattoch helg är inte några nattvakter utan skall ingå i behandlingsteamet och också utföra behandlingsarbete i form av samtal, grupper och föreläsningar. Behandlingsassistenterna svarar dessutom för planeringen av fritidsaktiviteterna samt skall liksom all annan behandlingspersonal kunna utföra ASI-intervjuer. Det har också varit byte på kocktjänsten. Ingrid Rosander, 45 tillrädde som ansvarig för köket i september Ingrid ansvarar för matlagning och matinköp samt för ordningen och redan i klienternas eget hus. Hon har varje dag en inskriven gäst till sin hjälp och skall också försöka att lära ut en del om hur man sköter ett kök. Vår gamle medarbetare Göran Persson är tyvärr långtidssjuk och har varit så sedan oktober Vi kan inte med säkerhet räkna med att han kommer tillbaka. Efter flera försök anställdes Jan Rosemar, 54 som vikarierande alkohol- och drogrådgivare i februari Jan har egen missbrukserfarenhet och har varit nykter och drogfri sedan nästan 17 år och är utbildad drogterapeut via Pro Vita Jan har tillfört mycket genom sina

3 3 samtal och hans uppgift är främst att få våra klienter att fokusera på 12 stegsprogrammet. Jan är själv mycket aktiv i AA. Alldeles nyligen har vi på prov nyanställt den sista medarbetaren i behandlingsteamet. Det är den andra behandlingsassistenten natt- och helg. Också denna medarbetare har egen erfarenhet av missbruk och en utbildning som alkohol- och drogterapeut. Jörgen Borgqvist, 44 har nu 7 års egen nykterhet och redan en hel del praktik på andra behandlingshem bakom sig. Han är inledningsvis anställd fram till den 1:a september Vad det gäller utomhusarbetet och främst lantbruket har vi sedan årsskiftet hyrt in en konsult med lantmästarutbildning. Det är Daniel Edvinsson, 30 som hjälper oss med omstruktureringen samt inskolningen av en av våra gamla klienter Göran Persson 45, som den första juli i år får anställning hos oss som ansvarig för lantbruket, bilar och maskiner, arbetsledning utomhus, underhåll av fastigheter. För det kommande verksamhetsåret Vi har redan påbörjat en del nybyggnationer som främst är kopplade till omstruktureringen av lantbruket och så småningom planerar vi också att inreda ett minigym och mera fritidslokaler. Vi kommer att fortsätta omstruktureringen av utomhussysselsättningen och vi är just i färd med att upprätta en ny kompetensutvecklingsplan som i huvudsak kommer att innehålla teknisk kompetensutveckling. Mera ASI-utbildningar och mer om kognitiv beteendeterapi. Arbetet med att vidareutveckla behandlingsprocessen kommer också att fortsätta.

4 4 Statistik/utvärdering I behandling den 30/ var Av dessa fullföljde Självutskrev sig gjorde Och 11 st. 4 st sin behandling 4 st 3 st skrevs ut av oss p.g.a återfall Under perioden 30/4-06 till 30/4-07 Har det tillkommit Av dessa har Utskrivna av oss p.g.a återfall har Och självutskrivna är Avvikna klienter Klienter som fullföljt av nytillkomna är Och kvar i behandling var I behandling den 30/ var 27 st nya klienter 3 st avbrutit sina behandlingar inom 14 dagar 5 st blivit 2 st 1 st 8 st 8 st 12 st. Kommentar Med tanke på våra relativt långa behandlingstider (minst 6 månader) och den typ av klienter som blir placerade här känner vi oss nöjda med resultatet. Väsentligt flera personer än tidigare år har fullföljt sin behandling (40 %), färre har blivit utskrivna p.g.a återfall (26%) och färre har skrivit ut sig själv(20 %). Avbrutna behandlingar inom 14 dagar Av de tre som avbröt sina behandlingar strax efter ankomst tog 2 st återfall och vår bedömning var att de inte riktigt hade bestämt sig för att sluta att droga. Den tredje hade en psykisk sidodiagnos och ville inte riktigt finna sig tillrätta, utan valde att återvända hem där det enligt uppgift har gått ganska bra för honom. Återfallen Av de som har blivit utskrivna av oss under perioden p.g.a återfall, hade en person en behandlingstid om 9 månader (orsak kvinnoaffär samt återfall som inte ville ge sig), en hade 2 månader ( placerad av kriminalvården och återfall vid ledighet, därför återförd till anstalt) en annan hade 2,5 månader(placerad av kriminalvården, avviken och därefter återförd till

5 5 anstalt), en annan hade 2 månader och ett svårt benzoberoende och tog därför in droger på behandlingshemmet och blev utskriven, den siste hade 3 månaders vistelse här och tog ett återfall i samband med ledighet som inte gav med sig, också i detta fall var det en kvinna inblandad Självutskrivningarna Bland självutskrivningarna hade vi en man som var här en månad och därefter avbröt. Vår bedömning var och detta bekräftades också av mannen själv var att han var törstig. Den andra självutskrivningen var en av dem som också återfinns under återfallen. Denne man fick en chans att komma tillbaka efter att långt om länge ha brutit sitt återfall, men skrev ut sig själv efter 2 månader eftersom han inte kunde bryta den destruktiva relationen han hade till en kvinna. Mannen är nu tillbaka för ett tredje besök, relationen till kvinnan är bruten, och han har varit här i 6 månader med rak nykterhet och är nu satt i praktikarbete i Malmö. Avvikelse En person fick komma hit genom kriminalvårdens försorg och stannade 1 månad, sedan avvek han och vi har inte hört vidare från honom. För Jabboks Vad recovery den 25 juni 2007 Mikael Harkell föreståndare

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! Copyright 2014 Handikappförbunden Projektledare: Fredrik Lindgren Manus: Fredrik Lindgren Foto: Emil Erdtman, Istock Illustrationer:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid...

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... W ORKING- PAPER SERIEN Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... - Bostad först ur de boendes perspektiv ARNE KRISTIANSEN & ANNA ESPMARKER Nr 4 2012 ISSN

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Vägen ut! blev vägen in

Vägen ut! blev vägen in Socialt företagande och empowerment Några slutsatser ur forskningsrapporten Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ i -projektet från Göteborgs universitet, Institutionen för

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

En påtvingad relation?

En påtvingad relation? En påtvingad relation? Kontaktmannaskapets utövande och villkor inom LVM-vården Leila Billquist Anette Skårner F o r s k n i n g s r a p p o r t n r 4 2009 FOU En påtvingad relation? Kontaktmannaskapets

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer