12 &12 Behandlingshem AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 &12 Behandlingshem AB"

Transkript

1 12 &12 Behandlingshem AB Kvalitetscertifierat HVB-hem enl ISO 9001:2008 Vi finns vid vackra Sinnesroklippan på Svanö! Missbruksbehandling enligt 12-stegsfilosofin som grund för män- och par från 18 år

2 Ideologi Vi ser missbruk som en primär, mångfasetterad kronisk sjukdom. Det innebär att det inte går att dricka eller droga socialt om man en gång utvecklat ett beroende, utan det krävs avhållsamhet från alkohol och droger. Missbruket påverkar människan psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt. Vi har därför en holistisk syn på människan och våra behandlingsinsatser grundas på denna tro. Vi tror inte att det räcker med att bara plocka bort drogen utan att det krävs en förändring av livsstil, såsom kriminalitet, attityder, värderingar och negativt umgänge. Metod Vi använder oss av 12-stegsfilosofins steg och traditioner som grund i vår behandling och i det obligatoriska dagsschemat ingår: lektioner, grupper, kvinno- och mansgrupper, enskilda kontaktmannasamtal med fokus på individens behov, parsamtal, speglingar i grupp och enskilt, morgon- och kvällsmöten, självhjälpsmöten på AA och NA, fysiska aktiviteter, träning på beteendeförändringar, avslappning, arbetsträning, ADL, social träning och helg- och trivselaktiviteter. Som komplement erbjuder vi Öronakupunktur, enskilda samtalsserier utifrån ett KBT- förhållningssätt för klienter som lider av ångest och destruktiva tankemönster. Vi har också fördjupade processveckor: 4:e stegsveckor med en djupinventering av den personliga karaktären, processveckor i skam och sorg och Kriminalitetsveckor enligt Kriminalitetsprogrammet, Gunnar Bergström. Även om sjukdomen ter sig likartat för de allra flesta, så har alla individer olika behov och önskemål. Vi arbetar med behandlingen till största delen i grupp utifrån generella behandlingsplaner, men med utrymme för individens behov.

3 Vi har personal dygnet runt. Vi arbetar nära våra klienter och ger alla mycket tid för vi tror att alla människor har ett behov av att bli sedda och positivt uppmärksammade. Klienten får en tilldelad kontaktperson på behandlingshemmet, som har till uppgift att upprätta behandlingsplan, följa upp och finnas till hands som extra stöd under hela behandlingstiden. Kontaktpersonen blir också placerarens främsta kontakt. I vår parbehandling får paret bo och göra sin behandlingstid tillsammans. De ingår i dagsschemat tillsammans med de övriga klienterna som individ men har utöver det även schemalagda parsamtal med vägledning i relationen och hur man tillsammans kan leva ett sunt och drogfritt liv. De får som övriga klienter utrymme som individer genom enskilda kontaktmannasamtal där de får vägledning och stöd utifrån sina personliga behov och de ingår i våra mans- resp. kvinnogrupper. Överhuvudtaget är vår utgångspunkt att behandla våra klienter med respekt. Vi behandlar våra klienter på samma sätt som vi själva skulle vilja bli bemötta och behandlade. Här finns vi! Svanö... ett drogfritt alternativ Att tillfriskna på Svanö är speciellt. Ön ligger i naturskön idyllisk miljö i Ångermanälven, Höga Kusten med en befolkning på ca 200 personer. På ön finns ett Folkets hus, tennisbana, fina promenadstråk, elljusspår, bordtennisrum, Volleybollplan, båthamn, klättervägg, fotbollsplan, fiske- och badmöjligheter mm. På ön finns självhjälpsmöten 6 dgr i veckan. I Kramfors kommun finns ett stort nätverk av tillfrisknande beroende vilket är positivt för våra klienter då tillfrisknande från missbruk är omvälvande process och man behöver stöd, hjälp och identifiering i andra som gått före. Först ska drogen tömmas ut från en missbrukares liv, sen ska det tomma hålet sakta men säkert fyllas med något nytt: ett sunt liv utan destruktivitet! Då är det en stor fördel med personer runt sig som gjort samma sak. Behandlingstid Vi har individuellt anpassade vårdtider och är alltid villiga att diskutera nya lösningar. Vanligen är våra vårdtider enligt följande: Fas 1 (primärbehandling) Fas 2 (halvvägshus) Fas 3 (utsluss m stödbehandling) 3 mån individuellt individuellt

4 Fas 1 (Primärbehandling) Under denna period bor klienten i vårt primärvårdshus med personal dygnet runt. Obligatoriskt deltagande i behandlingshemmets dagsschema och man får inte lämna ön utan personal. Under denna period ges grundläggande kunskaper om hur beroende utvecklas till ett sjukdomstillstånd och hur man med hjälp av 12- stegsprogrammet kan tillfriskna och finna en drogfri livsstil. Fokus ligger på insikt, kunskaper, erkännande och hopp. Klienten deltar på minst två självhjälpsmöten i NA-/AA i veckan. Det ingår också regelbundna individuella samtal med sin kontaktperson med fokus på individens behov. För par ges utöver detta också regelbundna parsamtal. 12 & 12:s Dagsschema Fas 1 Klocka n Må nda g Tisda g Onsda g Torsda g Fre da g Lörda g Sönda g Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost 9.00 Morg.möte Morg.möte Morg.möte Morg.möte Morg.möte Eget arbete/ Eget arbete/ Eget arbete/ Eget arbete/ Eget arbete/ egen tid egen tid egen tid egen tid egen tid Brunch Brunch Lektion Stegskola Kvinno- Parsamtal Lektion /mansgrupp Lektion Morg.möte Morg.möte Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Ledig tid Ledig tid Fys Grupp Grupp Fys Grupp Aktivitet Besökstid Fika Fika Fika Fika Fika Aktivitet Besökstid Grupp parsamtal Ärenderesa Fys Stegskola Ensk.sam Fys Aktivitet/ Ledig tid Besökstid Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag telefontid telefontid telefontid telefontid telefontid telefontid telefontid Kvinnomöte obl NA-/AA Kvinnomöte Mansmöte NA-möte NA-möte NA-möte frivilligt obl obl frivilligt frivilligt frivilligt Mansmöte obl Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte God natt God natt God natt God natt God natt God natt God natt

5 Fas 2 (Halvvägshus) Klienten flyttar in i vårt halvvägshus på tomten och deltar i Fas 2:s dagsschema. Under denna fas fördjupar klienten sig i sin beroendeproblematik genom fortsatt deltagande i lektioner, grupper, speglingar och enskilda samtal. Under denna fas deltar man också i enklare arbetsträning i utelagets arbetssysslor. Det kan innehålla underhåll, bilpark och deltagande i vårt kök tillsammans med husmor. Individuella samtal med fokus på individen fortsätter och för par fortsätter parsamtalen. Det kan också vara växelvård under denna period. Stor vikt läggs under denna fas på personlighetsutveckling. Vi utgår från individens behov i behandlingsplan och det finns möjlighet till våra processveckor. Vi har också för de klienter som lider av ångest och destruktiva tankemönster kan få gå en serie KBT-vägledande samtal. Under denna period är det lämpligt att mer fördjupat återta-/fördjupa sin kontakt med anhöriga. Vi erbjuder i samband med detta möjlighet till gemensamma nätverksträffar, stödsamtal alt trepartssamtal med klientens godkännande. Klienten börjar också under denna period planera för boende, lämplig sysselsättning och eftervård efter vistelsen på behandlingshemmet tillsammans med oss och placeraren. Fas 3 (Utsluss med stöd) Denna period planeras helt utifrån önskan och behov från klient och placerare, och behandlingsplan skrivs utifrån det. Det kan vara boende i egen möblerad lägenhet i närheten av behandlingshemmet med deltagande på behandlingshem, arbetspraktik eller studier. Alternativt växelvård mellan och hemkommun. Vi har för våra utslussfaser ett samarbete med bl.a Hola Folkhögskola och Kramfors vuxenskola för de klienter som vill studera. Individuella samtal och parsamtal fortsätter. Under överseende och vägledning från behandlingshemmet ansvarar nu klienten själv över sitt eget hushåll och fritid. Allt runt omkring Våra två fastigheter, är renoverade och kulturmärkta. Klienterna inackorderas i eget rum. Vi har möblerade lägenheter för utslussperioden på Svanö. Vår husmor dukar utifrån vår måltidspolicy varje dag fram 3 näringsriktiga mål med bas på husmanskost med tillhörande salladsbuffé i vår gemensamma matsal.

6 Halvvägshuset med egna möblerade lägenheter. Här finns även kontor, grupprum, lektionssal och matsal Utvärdering av verksamhet och individ Vi har ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 där systematiska uppföljningar är basen till förbättring. I det ingår analys av den egna verksamheten och tillvaratagande av föreslagna förbättringar. Verksamheten analyseras utifrån måluppfyllelse och ur kvalitetssynpunkt. Vi utvecklar genom ständiga förbättringar vårt eget kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete med hjälp av mål, rutiner, policys, avvikelse-, synpunkts och klagomålshantering, korrigerande åtgärder, intern och extern revision och interna och externa utvärderingar på verksamhet och individnivå. Vi följer upp kundnöjdhet (placerare och klient) internt och anonymt externt och våra klienter har full delaktighet i sin behandlingsplan. Behandlingsplan utvärderas tillsammans med klient och är underlag för delrapporter som skickas till placeraren varje månad under Fas 1 och enl överenskommelse för andra faser. Interna uppföljningar: Behandlingsprogrammet utvärderas internt utifrån resultat, avvikelser, klagomål-/synpunkter, årlig Intern revision, Ledningsmöten och arbetsmöten. Kompetensutvecklingsplanens utbildningar utvärderas vid utvecklingssamtalen med resp. anställd och vid 1 Ledningens genomgång. Extern uppföljning/utvärdering: Vi har köpt tjänst genom Ssil för anonyma intervjuer med våra placerare från kommuner och kriminalvård. Dessa sammanställs som skickas till oss samt läggs ut på: Den har alla handläggare tillgång till under rubrik Kvalitetsindex där de går in via en kod som alla ska ha fått via mail, brevutskick eller via svaret på Enskilda placeringar. Man kan vid problem eller frågor nå dem via tfn: för vidare information. Vi har haft denna utvärdering sedan

7 Personal Alla anställda har utbildning och erfarenhet för sina arbetsuppgifter. Vår personal är våra verktyg i behandlingen med egna erfarenheter och utbildningar. Per Bjuhr, VD och behandling Kristina Aronsson, Föreståndare Enskilda KBT-vägledande samtal Öronakupunktur Mentalskötare Div ledarskapsutbildningar Socionom/Soc.ped, undersköterska 1 årig kompetenshöjande KBT-utbildning Neuropsykiatri grund Öronakupunktör Dipl MI MHFA första hjälpen till psykisk hälsa Psykologi A och B Patrik Rikner, Platschef och behandling Alkohol och drogterapeut 1 årig KBT-utbildning Kriminalitetsprogrammet steg 1 och 2, Gunnar Bergström Underskötare/Mentalskötare div. ledarskaps- och fackliga utbildningar Psykologiska perspektiv 7,5 p Personlighetspsykologi 7,5 p Socialpsykologi 6 p. Anneli Bergqvist, behandling Kvalitetssamordnare Robert Lidberg, behandling Morgan Karlsson, jour/medlevare Esa Seittu, jour/medlevare Miljösamordnare Alkohol och drogterapeut Behandlingsassistent Gestaltterapi Grundutbildning Neuropsykiatri förståelse och bemötande Dipl MI Problemlösning, 4 mån Alkohol och drogterapeut ASI Psykosocialt behandlingsarbete 80 p, KY-utb dipl MI Kurser inom omvårdnad Grundutbildning neuropsykiatri Behandlingsassistent dipl MI Henrik Millqvist, jour/medlevare Catarina Nordlander, Husmor Åke Wallinder, leg Läkare Peter Ståhl, eftervårdsgrupp Umeå Kock Leg läkare som arbetar hos oss 2 tim varannan vecka. Addiktolog

8 Vid placeringsförfrågan eller övriga frågor, kontakta oss: 12&12 Behandlingshem AB Svanövägen Lunde Tel kontor: , Fax: Patrik Rikner, Platschef Platsförfrågan Tel: Per Bjuhr (VD) , Kristina Aronsson (Föreståndare) , En del av den storslagna utsikten!

En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl

En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl Författare: Johan Holmdahl Frälsningsarmén 202 ISBN 9 85956 63 5 Frälsningsarmén Högkvarteret, Programkontoret 2 Innehållsförteckning

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9973-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

SJUKVÅRDSINFORMATION PERSONALEN. köpte behandlingshemmet. möjligheterna med kundval. 8 Frågor Till maria larsson. Fokus På de glömda barnen

SJUKVÅRDSINFORMATION PERSONALEN. köpte behandlingshemmet. möjligheterna med kundval. 8 Frågor Till maria larsson. Fokus På de glömda barnen möjligheterna med kundval # 1 OKTOBER 2007 årg 1 skandinavisk SJUKVÅRDSINFORMATION PERSONALEN köpte behandlingshemmet 8 Frågor Till maria larsson Fokus På de glömda barnen lars håkan om köp av vård uppskattad

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling och skola, inom målgruppen psykiatrisk

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 2009 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Sidan Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 4 Organisationsskiss 5 Årsmöte

Läs mer

Brukarrevision av Hornö LVM-hem

Brukarrevision av Hornö LVM-hem Brukarrevision av Förord är först ut inom SiS med att genomföra en brukarrevision. Den rapport du håller i handen är alltså den första i sitt slag inom myndigheten. En brukarrevision utförs av brukare

Läs mer

Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning

Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning ll Frihet... Vägen ti Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning Ett speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem

Läs mer

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-02-06 SCN-2015-0073 Socialnämnden Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 Förslag till beslut

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Vy över Dagöholm. Långhalsen

Vy över Dagöholm. Långhalsen 1 Vy över Dagöholm Det gamla säteriet och överstebostället Dagöholm kom 1939 i IOGT-NTO:s ägo. Samma år startade verksamheten med en erkänd alkoholistanstalt, som senare övergick till allmän alkoholistanstalt.

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

SJUKVÅRDSINFORMATION FÖRÄNDRING. motiverande samtal en uppskattad metod. osynliga droger möter svensk lag

SJUKVÅRDSINFORMATION FÖRÄNDRING. motiverande samtal en uppskattad metod. osynliga droger möter svensk lag osynliga droger möter svensk lag # 4 SEPTEMBER 2008 ÅRG 2 skandinavisk SJUKVÅRDSINFORMATION FÖRÄNDRING motiverande samtal en uppskattad metod personalägt aktiebolag rätt att välja äldreomsorg anker står

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer