Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se"

Transkript

1 Angeläget ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet En presentation hämtad från Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

2 BAKGRUND Tanken på Angeläget föddes efter ett projekt med att utveckla ett material om arbetsorganisatoriska förutsättningarna för hälsa; Arbetsmiljöspelet. Då, och i många samtal med människor, framstår det tydligt att arbetsorganisationen visserligen är viktig för vår upplevelse av hälsa och livskvalitet, men den är bara en del av bilden. Våra personliga val, vanor och tankemönster påverkar i stor utsträckning också vårt välmående. Angeläget har tagits fram för att stödja interna eller externa handledares arbete med dessa frågeställningar. SYFTE Angeläget är ett material för enskilda medarbetares, patienters eller klienters välmående och livskvalitet. Syftet med materialet är att det ska vara ett stöd i att identifiera och prioritera områden som personen själv väljer ut som viktiga, angelägna, för att öka det egna välbefinnandet och förebygga ohälsa. MÅLGRUPPER Deltagare När materialet togs fram var den primära målgruppen medarbetare som är friska och mår bra. Vi hade identifierat behovet att arbeta med den egna balansen och livskvaliteten, ett behov av att reflektera och bearbeta brytpunkten mellan arbetsmiljö och livskvalitet. Därefter har vi kommit att förstå att Angeläget även kan användas tillsammans med människor i andra delar av målgruppsbilden härintill. Handledare Materialet kan användas i grupper Sjuk eller enskilt med individer. Det är handledarens profession och kompetens som avgör var, hur och när Angeläget kan används. Det beror i stor utsträckning på vem handledaren är van att möta i sin profession. Må dåligt Verksam Utve ckling, Källsborn Idé & Utbildning AB De svar vi fått vid utvärderingen av materialet talar sitt tydliga språk: - Det här var jättespännande, jag vill använda det tillsammans med min personalgrupp under en konferens vi ska ha om vår arbetsmiljö. Jag ser det som ett stöd till var och en att utvecklas själv. (Chef inom en kommun.) - I samtal kognitiv behandlingssituation där jag och en klient kan diskutera starka och angelägna kort. (Beteendevetare på Företagshälsovård) VERKTYGET ANGELÄGET BESTÅ AV Verktyget Angeläget består av fyra delar. 1. Kort med individuell arbetsbok, Mina angelägna kort 2. Handledarmaterial, Angeläget handledarmaterial 3. Deltagardokumentation, Angelägen bok 4. Handledarutbildning MÅLGRUPP Må bra Frisk Angeläget Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

3 1. Kort med individuell arbetsbok, Mina angelägna kort Grunden i materialet är en uppsättning kort med positivt formulerade påståenden baserade på vetenskaplig forskning om mänskliga behov och andra aspekter som påverkar upplevelsen av balans, välmående och livskvalitet. De behandlar fysiska behov liksom mentala behov. Innehållet i korten har testats, utvärderats och reviderats i flera omgångar. Korten används för att prioritera och sortera fram olika högar utifrån den egna upplevelsen av starka kort, dvs områden som användaren upplever sig vara nöjd med och angeläga kort, dvs kort vars innehåll eller budskap upplevs som just angeläget att göra något åt. I en tredje hög hamnar kort som användaren upplever som inte viktiga just nu. Till korten hör en individuell arbetsbok. Den individuella arbetsboken är både en instruktion till deltagaren och en bok att teckna ner egna sorteringar, prioriteringar och reflektioner i. 2. Handledarmaterial, Angeläget handledarmaterial Dispositionen av handledarmaterialet är följande: FÖRE UNDER EFTER Vad en handledare kan tänka på innan han/hon använder Mina angelägna kort i en grupp eller tillsammans med enskilda personer. När handledaren leder aktiviteter med kort och arbetsbok. Som stöd för uppföljningsträffar finns fördjupningsavsnitt med teorigenomgångar, bilder, formulär, övningar och annat som handledaren kan använda vid uppföljningsträffar etc. Cd-rom och overheadmaterial: På CDn finns bilderna i materialet i Powerpoint format. Där finns allt material en handledare behöver för att arbeta med grupper eller individer finns på CDn. 3. En angelägen bok Deltagarboken består innehållsmässigt av handledarmaterialets fördjupningstexter, presenterade ur ett användarperspektiv. 4. Handledarutbildning Erbjuds till handledare som så önskar. FLEXIBILITET Angeläget kan beställas som ett paket eller som enskilda delar, helt beroende på användarorganisationens behov, kompetens och ambitionsnivå. Det är framtaget för att handledare ska få tankar och uppslag om hur de kan arbeta tillsammans med grupper eller individer. Interna handledare är positivt både ur kostnadssynpunkt och för att de ofta skapar större kontinuitet. Men runt om Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

4 i landet finns också erfarna konsulter som kan anlitas för arbete med verktyget. EXEMPEL PÅ UPPLÄGG Verktyget kan användas både för korta och långvariga aktiviteter. Bilden visar ett exempel på upplägg som innefattar en dags arbete med korten och därefter en serie kortare fördjupningsträffar med förslagsvis några veckors mellanrum. Arbete med korten Fördjupningsträff 1 Fördjupningsträff 2 Relationer Fördjupningsträff 3 Forts.. T ex. Balans Stress Starka Angelägna kort kort Inte viktiga just nu Mina ang elägna kort Utifrån gruppens behov och önskemål planeras och genomförs en serie träffar som fördjupning av det enskilda arbetet med korten. Fördjupningsträffarna syftar till att ge ett forsatt stöd i processsen. För organisationer som vill ägna mer tid för reflektion finns många möjligheter att använda materialet. Ett exempel på detta är att använda det som struktur och innehåll i ett vecko-program där medarbetare får avsätta tid för personlig reflektion. Ytterligare ett användningsområde är att erbjuda arbete med Angeläget som uppföljning av medarbetar- och arbetsmiljöenkäter. Fördjupningskapitlens rubriken är: Våra behov Balans - Tankens kraft - Val - Att sätta gränser Relationer Kommunikation Självbild Stress (Samt 16 gruppövningar kopplade till innehållen i kapitlen.) TANKAR BAKOM VERKTYGET Livskvalitet Den definition av begreppet livskvalitet materialet utgår från är hämtad från kvalitets- och verksamhetsutvecklingens områden. En vanlig definition av kvalitet är: När kundens uttalade och outtalade krav och förväntningar på varor och tjänster är tillgodosedda och ibland överträffade. Samma sak gäller på individnivån: När våra uttalade och outtalade krav och förväntningar på livet är tillgodosedda och ibland överträffade. Det innebär att vi alla behöver reflektera över våra uttalade och outtalade krav och förväntningar på livet. - Är det realistiska förväntningar jag har? Eller kan det vara så att jag ska dra ner på mina krav och förväntningar på mig själv, på livet. Andemeningen med materialet är inte att det skall resultera i fler Att Göra Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

5 Listor. Att acceptera att släppa på krav, att göra mindre, är enligt vår uppfattning många gånger en mycket större utmaning. Det handlar om att hitta rätt balans. I BALANS? VAD JAG VILL Mina kra v och förväntningar på livet LIVSKVALITET VAD JAG FÅR Tillgodosedda och ibland överträffade krav och förväntningar Kort- ett sätt att gestalta Vi har valt att skriva de påståenden en användare ska ta ställning till på kort. Det är ett mycket medvetet val bakom detta och det tillför ett mervärde jämfört med att enbart samtala eller använda enkät. Korten får gestalta, representera, vårt förhållningssätt till tankar vi har. Vi vill tydliggöra för användare att de har sina egna liv i sina egna händer. I det här verktyget handlar det om att ta hand om sig själv. Det första steget när man använder materialet består av att plocka, med händerna, fram sina starka kort. Att ge sig själv beröm och godkänt inom ett antal områden faller sig olika naturligt för olika människor. Vad som är gemensamt för oss alla är att vi mår väl av det. Korten tillåter oss också att arbeta med frågeställningarna utifrån begreppen distans och närhet. En användare kan fysiskt skjuta kort ifrån sig eller välja att ta till sig ett kort. Vissa kort, som inte känns angelägna går nästan spårlöst förbi, medan andra bränner till i fingertopparna. Din uppgift som handledare är att uppmuntra användare att verkligen arbeta med korten. Att fundera över och överväga, att göra rangordningar, flytta kort fram och tillbaka, ja nästan ta ett steg tillbaka och titta på avstånd och fundera över sin egen rad : -Är det så där jag tycker just nu? Det är den typen av fysiskt påtagbart arbete med sina egna prioriteringar som korten tillåter på ett helt annat sätt än en enkät gör. En enkät ger en samlad bild, medan korten direkt leder till fördjupning, dialog och handling. Det pratbara När vi på olika ställen i materialet använder begreppet pratbart menar vi vad som är tillåtet eller accepterat att tala om. Det kan vara inom organisationen, ungefär samma sak som kallas högt i tak eller öppet klimat. Men det kan också handla om vad som är pratbart, OK att ta upp, i en relation mellan två människor, inom en arbetsgrupp eller mellan chef och med- Verksam Utve ckling, Källsborn Idé & Utbildning AB PRATBARHET JAG SAMHÄLLET FÖRETAGET ARBETSGRUPPEN FAMILJ/ NÄRA VÄN Angeläget Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

6 arbetare. Arbetet med korten leder i första hand till ett samtal med sig själv, egen reflektion. Men en av tankarna bakom verktyget är att reflektionerna inte enbart ska stanna inom den enskilda användaren, utan även leda till samtal. Vissa av korten tar upp frågeställningar de flesta anser att de kan prata med vem som helst om. Motion är t. ex ett område som många upplever att de kan tala om på en samhällsnivå, d v s med vem som helst. - Nu har jag kommit igång med gympan efter sommaruppehållet. I cirkelns kärna finns de frågeställningar eller områden som de flesta upplever som mycket privata. En deltagare sa till och med - Det var intressant, för det fanns kort jag inte vågade ta i, fast jag var ensam. Hon insåg att hon inte ens var beredd att prata med sig själv om det området. Privata områden finns med bland korten, men ska absolut respekteras. Det finns inget krav på redovisningar från enskilda användare. Däremot finns det mycket att vinna på det igenkännande som öppenhet leder till. - Vad säger du? Tänker du så, jag trodde jag var ensam om det. BOJEN - att tydliggöra värderingar Genomgående i hela materialet finns en boj avbildad. Den symboliserar kopplingen mellan våra värderingar och det vi gör, vårt beteende. Beteende Våra värderingar ligger på botten och utgör den mest grundläggande nivån i den här bilden. Där återfinns våra egna personliga värderingar, som vi är mer eller mindre medvetna om. Att de framställs som en bojsten är ett sätt att visa att värderingar är något som går att ändra (flytta på) men att det inte händer utan ansträngning. De ger oss därigenom en viss stadga. Värderingarna styr våra ställningstaganden och handlingar, de hjälper oss att avgöra vad vi anser är rätt och fel, bra eller mindre bra, och hur vi bör handla i olika situationer. Genom detta förenklar de vår tillvaro, på gott och ont. Utan en uppsättning värderingar i botten skulle vi annars få ta ställning till varje enskild företeelse som om den var något nytt. Värderingar Att bojen får pryda verktyget beror på att många människor idag lever i en situation där beteende och värderingar inte överensstämmer. Det resulterar i slitningarna i kättingen som håller samman bojen, vårt beteende och bojstenen, våra värderingar. EGNA VAL OCH TID FÖR REFLEKTION Ytterligare en av grundbultarna till verktyget är att vi har val. Det är inte alltid vi uppfattar det så, och det är inte alltid vi uppskattar att vi har dessa valmöjligheter. Reflekterandet i verktyget handlar om att öka medvetenheten om de egna valen, och att göra medvetna val. Begreppet reflektion återkommer på många ställen. Vad som avses är ett medvetet tänkande om både vad som är och vad som skulle kunna vara. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

7 KOPPLING TILL ANNAT UTVECKLINGSARBETE Angeläget kan användas för att arbeta med personlig utveckling och personlig hälsa. Men förhoppningen är att det ska användas som ett komplement till övrigt utvecklingsarbete inom ledarskap och arbetsmiljö. Det ger en möjlighet att koppla ihop det organisatoriska med det individuella. En viktig övning i materialet är till exempel avsedd för att öka medvetenheten bland chefer/ledare om tecken på överbelastning både hos sig själva och hos sina medarbetare. Organisationen: Organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete som följer lagen Visioner, mål och ledarskap Ekonomiskt resultat/uthållighet Arbetsplatsen/enheten: Lokalt ledarskap Påverkansmöjligheter Fysiska arbetsmiljöförutsättningar Kvalitet/Kundkontakter Medarbetare/individ: Arbetsglädje Fysiskt välbefinnande Psykiskt välbefinnande Bilden ovan positionerar arbetet med det här verktyget till basen av bilden. När vi beskriver Angeläget som ett Individuellt förebyggande arbetsmiljöverktyg är det främst på de två sista raderna i triangeln vi befinner oss. Men nivåerna ovanför utgör förutsättningen för ett psykiskt välbefinnande. De behandlar övergripande arbetsorganisatoriska förutsättningarna för hälsa. Medarbetarnas välmående i alla avseenden utgör grunden för en väl fungerande organisation. Ju mer organisationen förmår att koppla det övergripande med det individuella, desto bättre blir det - för alla. Sist men inte minst: Medarbetarnas välmående i alla avseenden utgör grunden för en väl fungerande organisation. Ju mer organisationen förmår att koppla det övergripande med det individuella, desto bättre blir det - för alla. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

8 Prislista Angeläget Kort, 40 st.37 inplastade, 3 tomma kort (En lek per deltagare, de inplastade behålls av handledaren och kan återanvändas) Tomma kort för egna påståenden (Tre kort per deltagare, återanvänds ej) Arbetsboken Mina angelägna kort (En bok per deltagare) Handledarmaterial Deltagarmaterial 450 kr/lek 15 kr/3 kort 120 kr/st kr/st 230 kr/st Handledarträning offereras. Moms och fraktkostnad tillkommer. För beställningar över 50 kortlekar eller 100 arbetsböcker begär offert. Likaså om ni önskar få materialet företagsanpassat, förpackat i småboxar, eget Förord, uppföljning kopplad till egen mötesstruktur, namn och telefonnummer till stödpersoner etc. Om Du vill beställa Mina angelägna kort (laminerade) antal lekar Tomma kort antal kort Arbetsbok antal böcker Deltagarmaterial En angelägen bok antal böcker Handledarmaterial antal hl-mat Leveransadress: Namn: Företag/Org Postadress(gatu / utdelningsadress)) Postnr, ort Fakturaadress om annan än leveransadress: fax Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

9 KOSTNADSEXEMPEL FÖR MATERIAL De laminerade korten kan återanvändas. Detta är ett räkneexempel baserat på arbete med grupper om 10 deltagare: Kostnad för första gruppen: Kort 450:- x 10 st 4500:- Arbetsböcker 120:- x 10 st 1200:- Tomma kort 15:- x 10 st 150:- Kostnad första gruppen 5850:- Per deltagare: 585:- Med deltagardokumentation, En angelägen bok: 815:- Kostnad för andra gruppen och fortsättningsvis: Kort (återanvänds) 0:- Arbetsböcker 120:- x 10 st 1200:- Tomma kort 15:- x 10 st 150:- Kostnad andra gruppen 1350:- Per deltagare: 135:- Med deltagardokumentation, En angelägen bok: 365:- Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

10 Angeläget Helena Svahn fil kand i pedagogik, påbyggd med forskarutbildning inom Förändrings- och Utvecklingsarbete. Helena har många års erfarenhet av kompetens- och kvalitetsutveckling i internationella handels och industriföretag, samt som konsult. Från åttiotalet och framåt har hon arbetat med verksamhetsutveckling utifrån ett beteendevetenskapligt helhetsperspektiv, bl a som examinator och utvärderingsledare inom QUL och Sambandet. Kultur och värderingar kopplat till verksamheters utveckling är hennes specialområde. Helena har tidigare utvecklad ett antal utbildningsmaterial dels i egen regi, dels behovsanpassade material i nära samverkan med kunder. Idéen till Angeläget fick hon i samband med utvecklingen av ett kompetensverktyg som handlar om värderingar och arbetsmiljö. Verksam Utveckling startade 1994 och är idag inriktat på utveckling, utbildning och materialframställning. Helena Svahn Verksam Utveckling , epost: Medförfattare till Handledarmaterialet har Kerstin Källsborn varit. Kerstin har mer än 20 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel

Skräddarsydda utbildningsmaterial

Skräddarsydda utbildningsmaterial Skräddarsydda utbildningsmaterial Var är ni? Vart ska ni? Hur ska ni komma dit? En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Skräddarsydda program för kompetensutveckling Varje organisation har

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetsmiljöspelet. ett dialogverktyg om psykosocial arbetsmiljö. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se

Arbetsmiljöspelet. ett dialogverktyg om psykosocial arbetsmiljö. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se Arbetsmiljöspelet ett dialogverktyg om psykosocial arbetsmiljö En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Arbetsmiljöspelet är ett dialogverktyg för att väcka tankar, underlätta kommunikation

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Jag, vi och våra värderingar

Jag, vi och våra värderingar Jag, vi och våra värderingar ett dialogverktyg om värderingar och kvalitetskultur En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se Helena Svahn Verksam Utveckling 2003, tel 0155-50708 www.verksamutveckling.se

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården Medarbetarskap & Ledarskap Vilket är sjukvårdens uppdrag? Att ge vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på lika villkor till alla i samhället med en ändlig resurs Med begränsade resurser Hur kan

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och översikt för er som vill arbeta med Ledarskap i studiecirkelform.

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Webbutbildning Barnkonventionen från teori till praktik, Vägledning. Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Webbutbildning Barnkonventionen från teori till praktik, Vägledning. Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen Webbutbildning Barnkonventionen från teori till praktik, 2017 Vägledning! Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen Till dig som leder Den här vägledningen ger dig en överblick över utbildningens

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

MÖTESPLATS HÄLSA. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

MÖTESPLATS HÄLSA. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? MÖTESPLATS HÄLSA Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? Finns det facit för ett lyckat hälsoarbete? NEJ! Men det finns erfarenheter och kunskaper som kan vägleda TANKE och HANLING Jan Winroth Frågor med

Läs mer

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Aktivitet Relation - Identitet

Aktivitet Relation - Identitet Aktivitet Relation - Identitet perspektiv på fritidens betydelse för unga med funktionsnedsättningar Jens Ineland Umeå universitet Innehåll Perspektiv på hälsa och funktionsnedsättningar Fritidens roll

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

VVÄRDEGRUND OCH DDELAKTIGHET DIALOGKORT ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA FÖRHÅLLNINGSSÄTT MÅLKVALITET OCH UPPFÖLJNING OCH GEMENSKAP

VVÄRDEGRUND OCH DDELAKTIGHET DIALOGKORT ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA FÖRHÅLLNINGSSÄTT MÅLKVALITET OCH UPPFÖLJNING OCH GEMENSKAP DIALOGKORT ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Med stöd av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkortens syfte är att skapa delaktighet inom viktiga områden, för att hitta de

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Elev: APL -matris Barnskötare!

Elev: APL -matris Barnskötare! Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: APL -matris Barnskötare visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer