Tuggarent rapport om ett tandhygienprojekt utfört vid Certec, LTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tuggarent rapport om ett tandhygienprojekt utfört vid Certec, LTH"

Transkript

1 Tuggarent rapport om ett tandhygienprojekt utfört vid Certec, LTH Författare: Fredrik Burman, de99 Annica Forsberg, de99 Jenny Nordberg, de99 Sofia Ridbäck, f96 Magnus Rolf, f96 Handledare: Björn Breidegard Arne Svensk

2 Sammanfattning Tandvård för kognitivt handikappade utgör i dag ett stort samhällsekonomiskt problem. Den traditionella tandborstens dåliga kognitiva utformning leder till skyhöga tandläkarkostnader och att enorma personalresurser varje år slukas i helt i onödan. Förutom de ekonomiska aspekterna handlar det också om människor och deras välmående och hälsa. Vårt mål har varit att utveckla ett hjälpmedel, som med sin enkelhet och sitt låga pris ska ge alla människor en chans till friska tänder och en frihet att kunna planera och sköta sin dagliga munhygien. Hjälpmedlet baseras på människans naturliga och framför allt enkla tuggrörelse. Genom att kombinera den med Tuggarent fås en produkt som - via sin användbarhet - inom snar framtid kommer leda till en revolution inom tandrengöring. Ett stort tack till följande personer (i bokstavsordning) på Certec som kommit med förslag och funnits i bakgrunden som stöd under hela projekttiden: Björn Breidegard Håkan Eftring Charlotte Magnusson Arne Svensk Vi vill även tacka konsulten Morgan Bergström samt tandläkarna Leif Alenmyr och Bengt Göttrik. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Introduktion 3 2. Målgrupp 3 3. Designmetodik Funktionsanalys Brief 4 4. Metod 5 5. Teori 6 6. Laboration Blomsterspruta Morot Tuggummi Bettskena med tandkräm Bettskena med Denton 0,2 % fluorskölj Bettskena med tandkrämspreparerade skumgummiinlägg Användartest Slutlig Modell Underhåll Ekonomi Slutsats 12 2

4 1. Introduktion Vårt mål med projektet har varit att ta fram ett hjälpmedel som ska förbättra munhygienen bland personer i vissa utsatta grupper. Ursprungstanken har inte varit att ge en hundraprocentig rengöring utan att erbjuda ett hjälpmedel, som avsevärt kan förbättra dagens låga nivåer på tandrengöring inom dessa grupper, och därigenom spara stora summor av både pengar och personligt lidande. Rengöring av tandytor och tandkött, förbättring av andedräkt och minskade tandläkarkostnader har eftersträvats. Eventuella begränsningar kan yttra sig i form av att hjälpmedlet måste vara lättanvänt, ekonomiskt och kanske måste kompletteras för att få en fullgod tandrengöring. 2. Målgrupp Den huvudsakliga målgruppen är personer med kognitiva handikapp, vilket innebär att att de har svårt att tillgodogöra sig och därefter tillämpa information. Detta leder till att de behöver assistans för att klara av sin dagliga tandhygien. Tuggarents slutliga utformning har dock lett till att produkten kan nyttjas av ytterligare målgrupper: Äldre personer som har problem med armrörelser och ork Reumatiker och andra personer som av olika anledningar har försvagad muskulatur och begränsad rörlighet Tillfälligt intagna på sjukhus och som antingen har begränsad rörlighet eller avsaknad av ork för att utföra daglig tandborstning Med Tuggarent så kommer även personal som sköterskor, personliga assistenter m.fl. att avlastas och stora tidsresurser kommer att frigöras. 3. Designmetodik Efter val av projekt inleddes en intensiv brainstorming där alla projektmedlemmarna bidrog med fria associationer till tandrengöring. Ur detta föddes ett antal rimliga idéer att arbeta vidare från. Därefter gjordes en funktionsanalys (se nedan) där produktens egenskaper identifierades. Vidare skrevs en designbrief och dessutom konsulterades två erfarna tandläkare, Leif Alenmyr och Bengt Göttrik, för att ge grundläggande information, feedback på idéer och rimliga kostnadsramar. Grundidéerna utvärderades genom användartest, som gav en mer specifik bild av vilken idé som lämpade sig bäst för fortsatt utveckling. Efter ytterliggare konsultation av användbarhets-experten Arne Svensk, återupptogs användartesterna med vidareutvecklade prototyper. Då utvärderingen var färdig vidtog arbetet med att skapa en fullgod funktions- respektive utseendemodell. Sista momentet bestod i att sammanställa en rapport om projektet och utifrån denna framföra en kort presentation. 3

5 3.1 Funktionsanalys N=nödvändig funktion Ö=önskvärd funktion HF=huvudfunktion Egenskap Grad Begränsning För användaren skall produkten: Underlätta Tandrengöring HF Motverka Karies N Erbjuda Tidsmarkering N Berätta när färdigrengjort Erbjuda Engångskostnad Ö Reducera Tandläkarkostnader Ö Minska Tandköttsslitage Ö Introducera Helhetslösning Ö Effektivisera Tandrengöring N Förbättra Andedräkt N Främja Kontinuitet Ö Erbjuda Mobilitet Ö Under användning Generera Användarglädje Ö Produkten skall: Minimera Bakterieansamlingar N Mellan tänder, tandköttsfickor Medge Lättrengörlighet N Möjliggöra Individanpassning Ö Äga Ergonomitet Ö Utstråla Renhet/fräschör Ö Äga Användarglädje Ö Utstråla Säkerhet Ö Erbjuda Mobilitet N Öka Kostnadseffektivitet Ö Utstråla Formskönhet Ö Äga Slitstyrka N För lång livslängd Tabell 1 Funktionsanalys. 3.2 Brief Produktens grundfunktion är att på ett smidigt sätt rengöra de väsentliga delarna i munhålan, för god munhygien. Den nya produkten vill vara portabel, lättanvänd, hygienisk och effektiv. Produkten kommer att kännas enkel och säker att använda. Brukaren ser den som ett snabbt, smidigt, effektivt och enkelt hjälpmedel för att erhålla god munhygien. Den är lätt att ha med sig. Den får brukaren att känna sig fräsch. Den har dessutom ett överkomligt pris. 4

6 Den passar för hela befolkningen, men är extra lämplig för dem som har svårt med vanlig tandborstning. Precis som vid ordinär tandborstning används produkten i kombination med ett flourpreparat. Produkten ska ha en egen personlighet, detta kan göras genom t.ex. individuell utformning och anpassning för olika användare. Den ska passa användarens mun bra, ha god komfort och inte ge skavsår eller liknande besvär. 4. Metod Efter att ha samtalat med konsulten Morten Bergström, verksam industridesigner från Zenith Designgroup, bestämde vi oss att strukturera upp arbetsprocessen på ett tydligt och överskådligt sätt. För att få en bra överblick valde vi att visa processen grafiskt. analys motivation analys spola skena X skisser tugga modell er Figur 1 Designprocessen. Analys 1 består av brainstorming, idékläckning, faktainsamling, samtal med tandläkare, skapande av en brief och funktionsanalys. Ur analys 1 väljs ett antal idéer ut och tilldelas motivering. Därefter tar analys 2 vid med utförande av tester. Förhoppningsvis leder en 5

7 eller flera av dessa laborationer till ett gott resultat och bärande idéer. Sedan följer en skissfas, som sedan övergår till modellbygge. Ofta behövs dock processen itereras innan förväntat resultat uppnås. 5. Teori Under utvecklingsarbetet hade vi hade som sagt en konsultation med Bengt Göttrik och Leif Alenmyr. Vid detta möte fick vi grundläggande information om tandhygien och blev informerade om att det viktigaste momentet vid tandrengöring var avlägsnande av bakterier från tandyta och tandköttskant. Det är dessutom viktigt att få bort matrester, vilka fungerar som substrat för bakterier. Borttagandet kan ske mekaniskt, kemiskt, farmakologiskt eller med hjälp av strålning i både optisk och akustisk form. Det mekaniska alternativet är mest förekommande och består utav borstning (med mjuka borst för att tandköttet inte ska skadas), som bör ske både horisontellt och vertikalt minst två gånger per dag och då några minuter varje gång. Fluor bör vara huvudingrediensen i tandkräm, då ämnet förstärker utbytet av mineraler i tanden. Polerämnen kan tillsättas för att bakteriebeläggningarna lättare ska slipas bort. Allmänt kan sägas att salivproduktion leder till neutralisering av syra, bortspolning av matrester samt minskar bakteriernas chans att fästa på tänderna. Det är salivens höga ph-värde som minskar syraattacken, men ökar risken för tandlossning. Muntorrhet kan leda till karies. Enda negativa sidan hos saliven är den kalkavfällning som sker kontinuerligt och bildar tandsten. Tandköttet dras ned mellan tänderna med åren, vilket ger större fickor där matrester kan fastna och därmed blir rengöringen mellan tänder och i tandköttsfickor extra viktig. Tyvärr är det vanligaste felet vid tandborstning att man missar rengöring just på dessa ställen. Barn behöver dock ej använda tandtråd på grund av att dels så ska mjölktänderna snart bytas ut och dels så når tandköttet högt upp på tandhalsen. Fluor ackumuleras i kroppen vid förtäring och för mycket fluor som barn kan störa mineraliseringen i tänderna senare i livet. Småätning ökar mängden substrat för de illasinnade bakterierna och självklart skulle ett stopp av matintag leda till att bakterierna svalt ihjäl. Tuggrörelser stimulerar dock salivproduktionen för att just vid ätprocessen hjälpa till bortsköljning av matrester. Med dessa kunskaper ses att just en tuggskena formad efter tandraden och fylld med fluor - skulle kunna vara ett bra alternativ till tandborsten. Det viktiga är att skenan inte har några vassa delar och att rengöringen mellan tänderna inte försummas. 6

8 6. Laboration För att testa de olika teorierna gällande munhygien gjordes flera olika laborationer där testpersonerna inte tilläts borsta tänderna varken kvällen innan och samma morgon testet skulle utföras. Frukosten som intogs på testdagen bestod utav: 2 dl yoghurt 2 msk russin 1 ½ dl cornflakes 3 dl Coca Cola 3 dl te 1 limpsmörgås med smör, ost och plommonmarmelad 6 st sega gelegodisar Urvalet gjordes utifrån matvaror som lätt fastnar i tänderna och/eller ger beläggning. Tre timmar efter avslutad frukost inleddes laborationen. Varje testperson fick tugga en tablett Actaplac (består av ett rött pigment, som färgar bakterier). Testresultaten bedömdes sedan utifrån hur andelen rött pigmentet förändrades efter genomförd laboration. De olika testmetoderna: blomsterspruta, morot, tuggummi och bettskena med tandkräm eller 0,2-%-ig fluorskölj står beskrivna nedan: 6.1 Blomsterspruta Tanken var att en vattenstråle med tillräckligt högt tryck skulle slå bort bakteriebeläggningarna [bild 1] från tänder och tandkött. Vid laborationen användes som första prototyp en blomsterspruta fylld med vatten. Resultatet blev att tandköttet rengjordes bra [bild 2], men på och mellan tänderna satt beläggningarna så hårt att de gick att avlägsna i önskvärd mån trots att testet pågick i fem minuter. För övrigt så upplevde testpersonen att strålen kittlades. Bild 1. Bakteriebeläggning på tänder och tandkött innan behandling med blomsterspruta. Bild 2. Tänder och tandkött efter behandling med blomsterspruta. 7

9 6.2 Morot Tanken var att morotens konsistens i samverkan med tuggrörelsen skulle nöta bort bakteriebeläggninarna [bild 3] från tänderna. Testpersonen skulle noggrant tugga två skalade morötter av medelstorlek och försöka fördela tuggandet jämt över alla tandytor. Tandytorna blev fria från beläggning, men vid tandköttskanten och på framtänderna fanns det fortfarande bakterier kvar [bild 4]. Positivt var att det kändes nyttigt näringsmässigt sett och att metoden var enkel. Däremot kändes det frenetiska tuggandet onaturligt. Bild 3. Bakteriebeläggning innan behandling med morot. Bild 4. Tänder och tandkött efter behandling med morot. 6.3 Tuggummi Tanken var att bakterierna [bild 5] skulle fastna i tuggummit och ryckas loss från tandytorna. Tuggummit som användes var Sensodyne (berikat med fluor och xylitol) och testtiden valdes i denna laboration till 15 minuter. Även här skulle tuggningen fördelas jämt över alla tandytor. Tuggytorna rengjordes väl, men tandhalsar och tandköttskant förblev belagda med bakterier [bild 6]. Precis som i fallet med bettskena kändes metoden lätt och andra sysslor kunde utföras under tiden. Bild 5. Bakteriebeläggning innan behandling med tuggummi. Bild 6. Tänder och tandkött efter behandling med tuggummi. 8

10 6.4 Bettskena med tandkräm Tanken var att en tuggrörelse i kombination med mjuk och personligt utformad bettskena kryddad med tandkräm skulle avlägsna bakteriebeläggningarna [bild 7]. I laborationen användes ett brottarskydd i form av en bettskena, som formades (efter uppvärmning i kokande vatten) efter överkäkens/underkäkens tänder och sedan fylldes med en tjock sträng fluortandkräm. I fem minuter fick testpersonen tugga på anordningen. Rengöringen med bettskena gav gott resultat [bild 8], speciellt på tandytorna. En positiv egenskap var att man kunde utföra annat under tiden, då händerna var fria. Dock upplevdes det vara jobbigt att tugga så länge och på både tandhalsar samt tandkött fanns en del bakteriebeläggningar kvar. Bild 7. Bakteriebeläggning innan behandling med bettskena och tandkräm. Bild 8. Tänder och tandkött efter behandling med bettskena. 6.5 Bettskena med Denton 0,2 % fluorskölj De för testpersonen personligt utformade bettskenorna fylldes med fluorskölj och placerades i munnen, som hade bakteribeläggningar enligt bild 9. Tuggtiden valdes denna gång till två minuter. Resultatet blev bättre än när boxningsskydden användes men fortfarande hade bakterier en tendens till att fastna mellan tänder och på tandkött [bild 10]. Bild 9. Bakteriebeläggning innan behandling med bettskena och denton. Bild 10. Tänder och tandkött efter behandling med bettskena och denton. 9

11 6.6 Bettskena med tandkrämspreparerade skumgummiinlägg Tanken var att ett skumgummiinlägg skulle hjälpa till att komma åt bättre mellan tänderna och även öka bortnötning av beläggningar [bild 11]. Skumgummiinläggen gjordes utifrån ett diskunderlägg, som klipptes till två passande remsor att lägga i vardera bettskenan. Dessutom preparerades de med tandkräm. Skenorna placerades i munnen och testpersonen tuggade i två minuter. Resultatet blev mycket bra både på tandytor och tandkött [bild 12]. De mycket lovande resultaten ledde till att ytterliggare utprovning av denna modell skulle ske. Bild 11. Bakteriebeläggning innan behandling med bettskena och skumgummi. Bild 12. Tänder och tandkött efter behandling med bettskena. 7. Användartest Efter de mycket lovande resultaten med bettskena kombinerad med trasa så beslutades det att idén skulle provas ut i större skala. De två försökspersonerna rengjorde under fem dagar tänderna enbart med hjälp av bettskenor och tandkrämspreparerade tyginlägg [bild 13]. Ett materialbyte från disktrasa till mirakeltrasa bestämdes och dessutom fastslogs rengöringstiden till ca en minut per rengöringstillfälle två gånger dagligen. Som bettskenor användes återigen boxningsskydd. Resultatet utvärderades på samma sätt som tidigare. Båda testpersonerna noterade en bra rengöringsgrad trots boxningsskenans dåliga passform. Där skenorna passade tandraden bra kunde man notera en mycket bra rengöring av tandyta, tuggyta, tandkött och tandköttskant. Med individuellt anpassade bettskenor skulle, med stor sannolikhet, dessa resultat uppnås i hela munnen. Rengöringen mellan tänderna kan förbättras ytterliggare genom att man bygger på avgjutningarna i de spetsar som ska passa in mellan tänderna. Bild 13. Användartest med funktionsmodell. 10

12 8. Slutlig modell Vår slutliga lösning, Tuggarent [bild 14], bygger på den enkla men effektiva tekniken med bettskena och tuggrörelse. Handtaget, som sitter fast vid framtänderna på de ihopsatta skenorna, medför att Tuggarent på ett enkelt sätt kan hållas på plats, men fyller även en annan viktig funktion: upphävande av tyngdlagen. Då Tuggarent är exakt anpassad efter tandraderna är det viktigt att den förs in på rätt sätt för att optimal rengöring och minimalt obehag ska uppnås. En markering med taktila inslag på handtagets ovansida indikerar att den sidan ska vara upp och hjälper därmed användaren med en väldigt enkel kontroll: Syns markeringen är Tuggarent rätt isatt. Bettskenorna har kompletterats med tygpåsar vars struktur bidrar till att öka friktionen mellan tänder och skena, och därigenom förbättras rengöringen. Tygpåsarna ska dessutom, innan användandet, dränkas in med någon form av flourlösning för att ytterliggare förstärka rengöringseffekten på kemisk väg. Lösningen kan erhållas färdigdoserad i små flaskor för dem som behöver det. I Tuggarent-konceptet [bild 15] ugör även förvaringsasken för bettskenan en viktig kognitiv assistans. I askens lock finns både visuell och audiell indikering av hur lång tid som återstår av tandborstningen. Visuellt kommer det att ske med en tidsskala bestående av lysdioder, som släcks allteftersom tiden fortskrider. Den audiella återkopplingen består i en melodi, som spelas upp under den tid som rengöringen ska pågå. Både Tuggarent och tillhörande förvaringsask ska gå att anpassa individuellt för att ge en ökad känsla av samhörighet mellan användare och produkt. Detta kan bestå i att produkten kan levereras i olika färger, med olika infällningar som t.ex. glitter, med olika melodier och med olika motiv på asken. Bild 14. Tuggarent utseendemodell samt funktionsmodell. Bild 15. Tuggarent med tillbhörande fluorlösning på flaska samt förvaringsaskar för både Tuggarent och flaskor respektive tygpåsar. 11

13 9. Underhåll Underhållet av Tuggarent är väldigt enkelt. Vår tanke är att användaren klarar borstning helt på egen hand och att en assistent sköter underhållet genom rengöring av utrustningen en gång i veckan. Denna består i att byta påsen, av tygmaterial, och av att desinficera Tuggarent. På detta sätt kommer de anställda att kunna avlastas avsevärt och de kommer att få avsevärt mycket mer tid över till annat. Personer med lindrigare handikapp kan utan problem utföra rengöringen på egen hand. 10. Ekonomi Kostnader är väldigt beroende på produktionens omfattning och nedanstående beräkning är utförd på en väldigt småskalig serie och därför väldigt hög. Avgjutning och sammansättning 300 kr Förvaringsask med timer 100 kr Tygpåsar Ett års förbrukning 500 kr Fluorlösning Ett års förbrukning 200 kr Avgjutningen och förvaringsasken är engågsutgifter och de löpande kostnaderna är för tygpåsar och fluorskölj. Om tygtrasorna återanvänds genom tvätt (90 grader) så sätts även de löpande kostnaderna på en mycket låg nivå. Tygpåsarna är mycket slitstarka och borde tåla åtminstone en månads användning om de sköts på rätt sätt. 11. Slutsats Resultaten av våra tester med Tuggarent [bild 16] verkar väldigt lovande. Vi har lyckats med vårt mål: att utveckla ett billigt, enkelt och effektivt hjälpmedel för tandrengöring; ett mycket bra alternativ till den rådande tandborstningen. Det som återstår att göra är att gå vidare med användartester och utvärdering i större skala. Först och främst borde tandläkarhögskolan kontaktas för genomförande av kliniska tester. Där finns de resurser och den kunskap som behövs för att kunna utveckla vår produkt. Dessutom borde flertalet testpersoner ur huvudmålgruppen få exemplar av Tuggarent för att förslag på förbättringar ska komma fram. På grund av felplanering gjordes inte detta i projektet, men vi hoppas att våra idéer ska inspirera till en vidare utveckling och en eventuell produktion av Tuggarent. Bild 16. Den färdiga Tuggarent i sin förvaringsask. 12

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund En liten skrift om: Munhygien för katt & hund Bakterier i munhålan Hundens och kattens tänder utsätts dagligen för bakterieangrepp. Normalt ryms det flera miljoner bakterier i munhålan och varje gång hunden/katten

Läs mer

Dentalett. - tandrengöring med ultraljud. Josefina Brismar Ulrika Carlberg Michael Götberg Hans Lekeberg Linda Meiby Pierre Palm

Dentalett. - tandrengöring med ultraljud. Josefina Brismar Ulrika Carlberg Michael Götberg Hans Lekeberg Linda Meiby Pierre Palm Certec, Lunds Tekniska Högskola Projekt i Funktionshinder Universal Design VT 2001 - tandrengöring med ultraljud Josefina Brismar Ulrika Carlberg Michael Götberg Hans Lekeberg Linda Meiby Pierre Palm 1

Läs mer

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning Det kan vara svårt att borsta tänderna på någon annan. I det här avsnittet vill vi ge praktiska tips på hur tandborstningen kan underlättas och bli så effektiv som

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm.

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. Miswak Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. N3G 19940112 Läsår, 2012/13 Hvitfeldtska gymnasiet Handledare, Bodil Ellen-Marie Nyström Sammanfattning Miswak är en tandrengörande

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND Hej! Hej! Det är vi som är Ipan och Jompen. Vi ses på folktandvården. Folktandvården Västernorrland verkar för en god folkhälsa och en god livsmiljö genom att utföra och utveckla

Läs mer

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT 2 Produkter som ingår i Aptus blå serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt

Läs mer

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT VITARE TÄNDER FAKTA OM NYA iwhite INSTANT Ett pressmaterial från Actavis. Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis. Tel: 08-13 63 74, mobil: 070-384 10 04 e-post: SHedman@actavis.se Pressbilder

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG Här kan du köpa / BUCACAT Apotek, med utökad service för djurägare. Veterinärkliniker, med försäljning av hälsovårdsprodukter, som valt att ta in Aptus

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation Så skyddar Decapinol delmopinol HCl mot tandköttsinflammation Förebygg plack och behåll Ditt leende Information om en enkel daglig rutin som hjälper mot tandköttsinflammation och förebygger tandlossning

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall Kariesutredning-Patientfall 1 Bakgrund Patienten var senast på VUX-kliniken 2012-10-01, då var patienten på visning för implantat. 2012-10-11, var patienten hos tandhygienist på skolan för undersökning.

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008

Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008 Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008 Xylitol idag: fördelar och rekommenderad användning Experttandläkare Helinä Keskinen Hälsoeffekter av xylitol - Vad är skillnaden mellan xylitoltuggummi

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Rengör dina tänder rätt. av Torbjörn Pertt

Rengör dina tänder rätt. av Torbjörn Pertt Rengör dina tänder rätt av Torbjörn Pertt Inledning Så got som alla människor har hål i tänderna. Samtidigt känner de allra festa till de allmänna rekommendationerna: man ska borsta tänderna två gånger

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Låt munnen vara med. Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013. Pia Andersson Leg tandhygienist, docent

Låt munnen vara med. Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013. Pia Andersson Leg tandhygienist, docent Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013 Pia Andersson Leg tandhygienist, docent Ett bra munstatus betydelse för Ätande tugga och svälja maten, matspjälkning Utseende

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Produktkatalog munvård

Produktkatalog munvård Produktkatalog munvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktkatalog munvård DÅLIG ANDEDRÄKT / HALITOSIS SB12 3 SB12 boost/drops 4 SB12 tandkräm 4 Tazink 4 KARIES / MUNTORRHET Dentan 5 Fluorette 5 NaF 6 Stisal 6

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Version februari 2015 1 Upphovsrätt ROAG är ett standardiserat instrument för munbedömning. Instrumentet är utarbetat av

Läs mer

Munhälsa 2014-04 - 28

Munhälsa 2014-04 - 28 Munhälsa 2014-04 - 28 Välkomna! Kort om Ågrenska Presentation av Mun-H-Center Orofacial funktion MHC-basen /diagnosbeskrivningar Mun-H-Centers hemsida Anna Nielsen Magnéli och Annette Carlsson Tandhygienister

Läs mer

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork:

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork: Bas för munvård Smörj läppar med Decubal Inspektera med lampa och spegel Smärtlindra Borsta tänderna, rengör mellan tänderna Rengör slemhinnorna Återfukta Åtgärd läppar Smörj läppar med Decubal Vid sår

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Tandvården för äldre människor

Tandvården för äldre människor Tandvården för äldre människor En frisk mun är en del av allmänkonditionen Salivens betydelse Muntorrhet Symtom på muntorrhet Vård av muntorrhet Kostens betydelse för munnens hälsa Sjukdomar i munnen Tandsjukdomar,

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

TA N D B O R S TA R TA N D S T I C K O R

TA N D B O R S TA R TA N D S T I C K O R munapoteket har det du behöver! Välkommen till munapoteket. Här hittar du utvalda produkter till priser som tål att jämföras. Passa på att göra munnen extra glad! TA N D B O R S TA R TePe mini TePe Mini

Läs mer

Behandling av tandlossning

Behandling av tandlossning Behandling av tandlossning Liksom vid all tandbehandling, inleds också behandlingen av blödande tandkött och tandlossning med en noggrann undersökning. I allmänhet omfattar denna undersökning följande

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Graviditet och tandhälsa

Graviditet och tandhälsa familjens munhälsa Graviditet och tandhälsa Under graviditeten utsätts den blivande mammans tänder för påfrestning. Särskilt i slutet av graviditeten ändras salivens buffertkapacitet och hormonbalansen.

Läs mer

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J Åtgärderna ska ha föregåtts av en riskbedömning munhälsa enligt ROAG-J, Revised Oral Assessement Guide Jönköping. Vid en eller flera 2:or bör

Läs mer

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies NYTT GENOMBROTT INOM KARIESSKYDD Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies Lär dig hur hål i tänderna uppstår och hur DU bäst

Läs mer

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Version 20140527 Munvårdsåtgärder Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Innehåll Introduktion sid 1 Röst sid 2 Läppar sid 2 Munslemhinnor sid 3 Tunga sid 4 Tandkött, Tänder, Implantat

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se A Amalgam Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag. Analgetika Smärtstillande preparat. Anestesi Bedövning. Antibiotika Bakteriedödande preparat,

Läs mer

nyhet! ENKEL ATT: öppna använda förvara

nyhet! ENKEL ATT: öppna använda förvara Produktkatalog 2015 ENKEL ATT: öppna använda förvara nyhet! Proxident muntork är ett enkelt och hygieniskt hjälpmedel vid munvård. Användbar såväl vid rengöring som vid behandling med flytande lösningar

Läs mer

Munvård hela livet PRAKTISKA TIPS TILL DIG SOM UTFÖR MUNVÅRD PÅ NÅGON ANNAN

Munvård hela livet PRAKTISKA TIPS TILL DIG SOM UTFÖR MUNVÅRD PÅ NÅGON ANNAN Munvård hela livet PRAKTISKA TIPS TILL DIG SOM UTFÖR MUNVÅRD PÅ NÅGON ANNAN God munvård för bättre livskvalitet Alla har rätt till en frisk mun hela livet oavsett ålder och egen förmåga. Många av oss drabbas

Läs mer

Hur vet vi att något är begripligt?

Hur vet vi att något är begripligt? Hur vet vi att något är begripligt? Håkan Eftring Certec, Lunds Tekniska Högskola Hur vet vi att något är begripligt? Svårt, men vi kan: Fråga personen Testa personen Kontrollera informationen Kontrollera

Läs mer

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård Rätt munvårdshjälpmedel en hjälp i omvårdnadsarbetet 2009-10-08 Hur ska man kunna bibehålla en god munhälsa på äldre dagar? Ej släppa tandvårdskontakten Sjukhustandvården Mölndals sjukhus, Mun-H-Center

Läs mer

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK Munvård och kontroll av avtagbar protetik Ann-Christin Johansson Sebastian Malmqvist Tandproteser Helprotes Över- och underkäksprotes Sugkoppseffekt Partiell protes Över- och underkäksprotes

Läs mer

folktandvårdens munapotek har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa!

folktandvårdens munapotek har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa! folktandvårdens munapotek har det du behöver! Vad ska jag välja? Det bästa tipset för friska tänder är att sköta

Läs mer

har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa

har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa Tandborstar TePe mini TePe Mini är en barntandborste i flera färger med söta motiv. TePe Mini

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Projektdeltagare: Handledare: 2003-05-26. Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola

Projektdeltagare: Handledare: 2003-05-26. Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola 2003-05-26 Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola Handledare: Charlotte Magnusson Håkan Neveryd Projektdeltagare: Fredrik Aidehag Peter Aluuan Sofie Collin Pernilla Danielsson

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR Mun_o_tand_original.indd 1 06-09-26

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727)

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727) 3M ESPE Behaglig tandvård Ett friskt leende lekande lätt. BR61/3-1(7727) Clinpro Prophy Powder 999-3M_Clinpro_ProphyPowder_F.i1 1 8-8-7 16:19:21 Systematisk profylax med ett komplett produktprogram I forskningens

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Karies eller

Läs mer

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken karin sjögren Forskningen kring fluorens effekter på den goda tandhälsan finns presenterad i en stor mängd vetenskapliga publikationer. Denna artikel avser

Läs mer

Tandlossning en infektionssjukdom

Tandlossning en infektionssjukdom Tandlossning en infektionssjukdom Lennart Hänström Universitetslektor i parodontologi Vi lever i fredlig samexistens med en stor mängd bakterier. Räkna med att kroppen kan innehålla upp till ett par kilo

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme Mun- och tandvård VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR 4 6 8 12 Bakgrund och komplikationer Symptom från

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Scen: intro Bild: 1.1-1.2 Intro 1.1 Bakrunden föreställer en gomvägg och i över- samt underkant skymtar

Läs mer

DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD

DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD 1 DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD Under graviditeten är det bra att lägga om hela familjens vanor och bruk så att de bidrar till att ge det kommande barnet en god munhälsa. KOST Att modern äter mångsidigt

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Friskbladet Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Nytt år nya möjligheter Nu har vi summerat år 2012 och känner oss väldigt glada över den positiva respons vi fått kring

Läs mer

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN MUN TANDSJUKDOMAR (Rev 080829) Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid upprepade kraftiga, spontana ilningar från tänderna. Vid värk, svullnad och allmänpåverkan. Vid tandköttsblödningar

Läs mer

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier.

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Dentala erosioner Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Pindborg 1971 Tecken på dental erosion Dentinexponering Utslätad anatomi

Läs mer

PlaqueOff Animal. Innehåll och dosering

PlaqueOff Animal. Innehåll och dosering PlaqueOff Animal Innehåll och dosering Dosering Hund under 10 kg och katt: 1/2 mått*/dag, Hund 10-25 kg: 1mått/dag, Hund över 25 kg: 2 mått/dag *mått, motsvarande ett halvt kryddmått, medföljer i förpackningen.

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad 01054 1(6) Planerat startdatum: 20-09-01 Planerat slutdatum: 20-06- Beställare: Bo Hansson Kange, Verksamhetschef, FTV Nyhem Projektledare: Annica Malmlöf, Avdelningschef, FTV Nyhem Öster i Halmstad Innehållsförteckning

Läs mer

Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling

Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling Version 9601 Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling Namn...Personnr... Adress...Postadress... Säkerställd diagnos... Utreds avseende diagnos... Medicinering (även dosering)... BOENDE

Läs mer

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem.

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem. Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Disposition är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Resultatet vid all typ av tandblekning är individuellt och beror på typen och graden av missfärgningar.

Resultatet vid all typ av tandblekning är individuellt och beror på typen och graden av missfärgningar. Brilliant Smiles re:fresh är en enkel tandblekningsbehandling som utförs på klinik. Man använder en mild blekningsgel (6% väteperoxid) som appliceras i en specialdesignad bettskena och aktiveras med blått

Läs mer

Patient fall. Terapiplanering

Patient fall. Terapiplanering Patient fall Introduktion Till detta patientfall har jag valt att ta upp en 59 årig kvinnlig patient som har parodontit och tandvårdsrädsla. Anledningen till att jag valde just denna patient är att hon

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge En bild av de äldre Tand- och munhälsa bland äldre ( 60 år) i Karlskrona kommun (2001-2007) Pia Gunnarsson Jan Resebo

kompetenscentrum Blekinge En bild av de äldre Tand- och munhälsa bland äldre ( 60 år) i Karlskrona kommun (2001-2007) Pia Gunnarsson Jan Resebo Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vd och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner En bild av de äldre Tand- och munhälsa bland äldre ( 6 ) i Karlskrona

Läs mer

Fluor i kariesprofylaxen

Fluor i kariesprofylaxen Fluor i kariesprofylaxen 1 Innehåll Fluor... 3 Basprofylax- till alla... 4 Förstärkt basprofylax- till sociodemografiskt utsatta områden... 4 Tilläggsprofylax- till barn/ungdomar med stor kariesrisk...

Läs mer

Susanne Westerbring Leg logoped Logopedmottagningen

Susanne Westerbring Leg logoped Logopedmottagningen Susanne Westerbring Leg logoped Logopedmottagningen Dysfagibegreppet Transport av mat från munnen till magen Subjektiva & objektiva svårigheter att svälja fast/flytande föda Sätter i halsen och/eller hostar

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Angelmans syndrom Rapport från frågeformulär

Angelmans syndrom Rapport från frågeformulär Angelmans syndrom -- Orofacial funktion hos personer med Angelmans syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och mindre

Läs mer

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 Som naturliga tänder 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 2012-08-09 14.41 DENTSPLY Implants har en lång tradition av forskning och produkt utveckling. Omfattande vetenskaplig dokumentation och kliniska

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE MUNHÄLSA 23 APRIL 2006 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL 2006 FLUORTANTEN ÄR TILLBAKA

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård Maj-Britt Rosèn Tandhygienist Folktandvården Falköping CÄT Centrum för äldretandvård Frisk i munnen hela livet Frisk i munnen hela livet Normal åldrande i munnen Tänderna blir mörkare Tandhalsar/rotytor

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

Mat för äldre inom vård och omsorg

Mat för äldre inom vård och omsorg Nr 20 juni 2007 Författare: Inger Wårdh Mål i mun en artikel om äldre och mat Hur mycket som än satsas på bra mat och en trevlig måltidssituation för äldre så kan matlusten ändå utebli för dem som har

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Cystinos Rapport från frågeformulär

Cystinos Rapport från frågeformulär Cystinos -9-9 Orofacial funktion hos personer med Cystinos Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och mindre kända handikappgrupper,

Läs mer