Behandling av tandlossning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av tandlossning"

Transkript

1 Behandling av tandlossning Liksom vid all tandbehandling, inleds också behandlingen av blödande tandkött och tandlossning med en noggrann undersökning. I allmänhet omfattar denna undersökning följande delmoment. Genomgång av hälsodeklaration och sjukdomshistoria Kartläggning av munhålan, antal kvarvarande tänder, förekomst av tidigare tandvård Fortsatt kartläggning mätning av tandköttsfickornas djup, förekomst av blödning, plack och tandsten Dokumentation genom röntgen, fotografering och ibland studiemodeller (avtryckstagning) Sammanställning av preliminär behandlings- och tidplan, undersökningsprotokoll, kostnadsberäkning Behandling av blödande tandkött och tandlossning kan sägas följa ett i princip förutbestämt flödesdiagram. Naturligtvis förekommer avvikelser på individuell basis, men vanligen följer behandlingen dessa stadier. Här medvetet presenterat utan tidslinje.

2 Hygienfasen Eftersom orsaken till både blödande tandkött och tandlossning är bakterier som tillåtits växa på tänderna och bilda ett så kallat plack, så tar behandlingen av båda tillstånden alltid först sikte på att eliminera orsaken till problemet placket. Det finns dock ett problem med detta och det är att plack växer på tänderna och uppnår skadliga nivåer inom tre dygn efter det att placket avlägsnats fullständigt i en behandlingssituation. Därför kan inte blödande tandkött och/eller tandlossning behandlas enbart inom tandvården, om inte patienten kommer för behandling två gånger i veckan för plackborttagning. Patienten själv blir alltid den som måste axla det huvudsakliga ansvaret för behandlingen, allt annat vore ekonomiskt och logistiskt ogenomförbart. Tandvårdens initiala roll blir således rollen som utbildare och lagbyggare. Laget som behandlar blödande tandkött och tandlossningen består till 90% av patienten själv och till 10% av tandvårdspersonalen. Att avlägsna placket fullständigt är svårt och tidskrävande. Ändå måste det göras helst varje dygn av patienten. I vissa fall där inte tandlossning ännu utgör något större problem kan tidsperioden mellan plackfriheten utsträckas till två dygn. Tidsåtgången för att bli helt plackfri på tänderna varierar beroende på hur manuellt skicklig individen är. En minsta tidsåtgång torde sällan underskida 15 minuter/dygn. Ett med tidsåtgången sammanhängande problem är att denna egenvård inte är tidsbegränsad. Arbetet måste utföras idag, i morgon och i övermorgon. Och varje dag nästa vecka och nästa månad och nästa år och nästa decennium! Erfarenheten säger att det inte är realistiskt att vara förvisad till badrummet för detta. Kanske fungerar det då i några veckor eller månader, eller så lång tid som den aktiva behandlingen tillsammans med tandvårdsteamet pågår, men inte långsiktigt. Dessutom är arbetet faktiskt ganska tråkigt. Ett av de vanligaste förslagen från oss på Maria Tandvård är att den egna plackkontrollen bäst utförs under läsning, TV-tittande eller någon annan stillasittande aktivitet. Vad ska man då göra för att avlägsna placket fullständigt från tänderna?

3 Den första hälften av tiden ska användas till att lossgöra det plack som sitter på tändernas mellanrumsytor. Detta kan vara mycket svårt och besvärligt, men är helt avgörande för behandlingsresultatet. De hjälpmedel som kommer ifråga är tandtråd och tandtrådshållare samt olika typer och storlekar av mellanrumsborstar. Den andra hälften av tiden ska användas till att lossgöra det plack som sitter på tändernas in- och utsidor. Avslutningsvis lossgörs även placket från tändernas tuggytor. Hjälpmedlen är här manuella eller elektriska tandborstar i standardutförande men använda på ett långt ifrån standardiserat sätt! Inledningen av behandlingen utgörs således av instruktion och övning i den manuella hantering av de instrument som beskrivits. Behandlingssvårigheterna ligger huvudsakligen i att kunna skapa tillräcklig motivation hos patienten som kanske ännu inte har fått några allvarligare symtom (annat än blödning från tandköttet) av sin tandlossning. Behandlingen är vanligen förknippad med initial smärta och känslan av att vara skinnflådd i munnen. Smärtan minskar gradvis efter cirka tio dagars behandling och brukar vanligen vara helt borta inom en månad efter igångsättningen av plackkontroll-regimen. Förutsättningen för en fortsatt god tandhälsa är nu etablerad. Tandvårdens fortsatta roll i behandlingen under hygienfasen är att löpande underlätta för individen beträffande hennes egen plackkontroll. I de flesta fall med blödande tandkött och tandlossning finns det försvårande faktorer som gör det svårt att fullständigt avlägsna placket. Till dessa hör tandsten, som kan finnas både över och under tandköttskanten. Att under lokalbedövning skrapa bort tandstenen under tandköttskanten tillsammans med det plack som alltid finns i botten av djupa tandköttsfickor påskyndar läkningsprocessen märkbart.

4 Anatomisk korrektion Efter tre till sex månader utvärderas resultatet av hygienfasen genom att eventuellt kvarvarande tandköttsfickor mäts. Men även individens förmåga till följsamhet av plackkontroll-regimen bedöms med ett så långsiktigt perspektiv som möjligt. Det är helt klart att vid denna bedömning rör sig tandvården inom beteendevetenskapernas område. Eventuella så kallade restfickor (kvarstående fördjupade tandköttsfickor) efter hygienfasen kan behöva åtgärdas genom olika kirurgiska tekniker. Den vanligaste brukar kallas för lambåoperation som fungerar så att tandköttet försiktigt viks åt sidan under lokalbedövning. Orsakerna till de kvarstående fickorna, oftast "kratrar", eller defekter i käkbenet, blir nu åtkomliga för behandling. Den vanligaste behandlingen består i att benkanterna justeras, så att tandköttet kan tillbakaplaceras utan att några icke åtkomliga restfickor kvarstår. Detta brukar kallas för att en plastik har utförts på käkbenet. Även utfyllnad av de bendefekter som är orsaken till restfickorna kan förekomma. Då används ofta patientens eget käkben taget från något lämpligt ställe i närheten. Även artificiellt ben kan komma ifråga för att fylla ut defekter i käkbenet. En annan metod förtjänar också att nämnas i detta sammanhang. När en anatomisk korrektion bedöms nödvändig beror detta nästan alltid på att käkbenet under tandlossningssjukdomens fortskridande blir särskilt förstört på sådana ställen som har varit extra svåra ur plackkontrollsynpunkt. Ofta har käkbenet en ganska jämn utformning runt tänderna, men på vissa ställen kan djupare benkratrar förkomma. Om man utför det som tidigare kallats för plastik av käkbenet på dessa ställen, så behöver man avverka så mycket käkben att en eller flera tänders fortsatta funktion kan äventyras genom att de blir alltför instabila. Om man lämnar sådana bendefekter obehandlade så kommer tandköttet att ganska snabbt växa ner och fästa vid tanden i botten på bendefekten. För att förhindra denna nerväxt av tandkött och för att tillåta att käkbenet läker in i defekten underifrån, så kan man sätta in ett så kallat membran som just hindrar tandköttets nerväxt. Denna teknik brukar kallas för Guided Tissue Regeneration (GTR) vilket på svenska kan översättas till Riktad VävnadsNybildning.

5 Att flera av de nämnda kirurgiska behandlingsteknikerna oftast utförs av specialister eller speciellt intresserade tandläkare hindrar på intet sätt alla tandläkare från att aktivt dianosticera och behandla tandlossningssjukdomen och blödande tandkött. Både den inledande hygienfasen och den efterföljande underhållsfasen är mycket mer betydelsefulla för slutresultatet än den marginellare finjustering av anatomiska detaljer som utförs under denna andra behandlingsfas. Underhållsfasen En individ som genomgått behandling för blödande tandkött eller tandlossning blir aldrig färdigbehandlad i den meningen att hon kan återgå till sina tidigare munhygienvanor. Den plackkontrollprocedur som beskrivits i inledningen kommer att behöva bli en permanent och livlång beteendeförändring från patientens sida. Tandvårdens roll i denna behandling blir understödjande och motiverande. Ofta underlättas plackborttagningen också av vissa åtgärder som behövs med återkommande regelbundenhet. Trots de egna ansträngningarna beträffande plackkontrollen, är det inte ovanligt att så kallad salivsten bildas vid spottkörtlarnas mynningar. Detta måste patienten få hjälp med att ta bort. Det är också viktigt att polera tand- och fyllningsytor, så att onödig plackretention undviks. Därför återkallas alltid en patient som genomgått behandling för tandlossning till tandhygienist mycket ofta under de första åren efter behandlingen. Om allt förlöper normalt under denna tid kan årliga kontroller anses tillräckligt efter några år. Ofta kan både hygien- och underhållsfaserna hanteras av tandhygienister och speciellt utbildade tandsköterskor.

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer