Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade alkoholtest Fick sägas upp Sidan 3 Långbänk! A-kassan sänks Från den 1 juli kommer ST:s a- kassa att sänkas från dagens 188:- till 143 kronor. A- kasseavgiften är uppdelad i två delar varav den första grundavgiften är oförändrad 98 kronor. Den så kallad arbetslöshetsavgiften som i dagsläget är 95 kronor sänks från halvårsskiftet till 45 kronor. Arbetslöshetsavgiften bygger på antalet arbetslösa inom branschen och justeras årligen. Börje Berglund Ombud föreningsstämman Danmarksaffären I våras pekade allt på att det nya svensk/danska bolaget skulle komma igång med verksamheten senast den 1 juni. Den dagen är nu passerad och något nytt bolag har vi ännu inte sett. Vad som orsakar fördröjningen är svårt att säga men troligtvis finns det frågor som ännu inte har lösts av de svenska och danska regeringarna. En bolagsstämma ska genomföras och en styrelse ska utses med lika många ledamöter från båda län- derna. Förhoppningsvis kan detta genomföras under juni månad så att bolaget kan börja verka från den 1 juli. Då har det gått 15 månader sedan de båda länderna skrev sitt Letter of internt om att skapa en gemensamt svensk/ danskt postbolag. Vi avvaktar med spänning vad som händer under juni månad. Vi återkommer fortlöpande med kommentarer. Ordförande, ST inom Posten Posten AB Synlighet på HK Ökad synlighet för ST inom Posten Fackligt samarbete Etablerat med Danmark Lönespridning Positivt eller negativt? Meddelande AB Logistik AB Sidan 6 Lönerevision 2009 Sista revisionen enligt avtalet... Utdelningsstopp Posten avblåser efter löfte... Minskade volymer Ändrat tidsfönster... Scannerstation i Kallhäll Blir kvar i Postens regi... Sidan 7 Extra samverkan Segeltorp Ställs in då volymminskning... Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen ordförande Kjell Öström vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektionsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Börje Berglund Anette Ericsson Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. A-kassesystemet måste reformeras Sverige behöver ett nytt förenklat system för arbetslöshetsförsäkringen. Den ordning som gällde fram till för några år sedan, a- kassorna var knutna till resp. fackförbund, fungerade i stort sett bra. Den nuvarande ordningen vilken innebär att avgifterna måste justeras i takt med att arbetslösheten ökar eller minskar, medför mycket stora skillnader beroende på vilken a-kassa man är med i. Det tidigare systemet var solidariskt finansierat av alla arbetstagare. Nu ska varje bransch betala för sin egen arbetslöshet. Ju fler arbetslösa en a-kassa har ju högre blir avgiften. Det är inte rimligt att det ska skilja flera hundra kronor i månaden i a-kasseavgift beroende på vilken bransch man arbetar inom. För ST:s del är det här inte något större problem f.n. Den 1 juli blir avgiften 143 kronor per månad vilket är en av de lägsta avgifterna i systemet. För andra a-kassor kan avgiften uppgå till 400 kronor per månad och för några enstaka mindre kassor, ännu högre. Det här har medfört att kraven på en obligatorisk a-kassa växer sig allt starkare ju längre tiden går. Det finns givetvis fördelar med ett obligatorium men det finns också nackdelar. En av de stora fördelarna är att avgifterna blir lika oavsett var man arbetar. En nackdel är att det specifika branschkunnande som dagens a- kassehandläggare har, kommer att försvinna. En annan är att med ett obligatorium blir kopplingen till fackförbunden inte längre lika stark, vilket får effekter på den fackliga organisationsgraden. Med färre medlemmar försvagas fackförbunden och får därmed svårare att företräda sina medlemmar. Ett alternativ till både dagens system och en obligatorisk a-kassa kan vara ett färre antal a-kassor. En sådan utveckling har redan inletts bl.a. genom att Statens Erkända Arbetslöshetskassa (SEA) nu har gått upp i ST:s a-kassa. Fler sådana sammanslagningar lär vara på gång. Huvudorganisationen SACO har i huvudsak en a- kassa för samtliga medlemsförbund. En sådan lösning skulle vara att föredra även för a-kassorna inom TCO-området, kanske även för LO-området. Men det räcker inte. Regeringen måste dessutom göra a-kassan så attraktiv att det blir naturligt att vilja vara med. Reglerna måste ändras så att fler får rätt till ersättning. Dagens regler är i vissa fall så krångliga att de för en vanlig löntagare är nästan omöjliga att förstå. Många uteslutningar och återkrav som idag drabbar medlemmar skulle kunna undvikas om regelverket var lättare att sätta sig in i. Regeringen måste även sänka avgifterna kraftigt och differentieringen per bransch måste avskaffas. Taket i ersättningen måste höjas så att de flesta arbetslösa får en reell inkomsttrygghet. Att a-kassesystemet måste reformeras är helt klart, dagens system kommer på lite sikt att bli ohållbart, i synnerhet inom branscher med hög arbetslöshet. Det är bråttom, det går inte att vänta hur länge som helst. Arbetslöshetsförsäkringen spelar en viktig roll för att hela arbetsmarknaden ska fungera. Fackförbundens ansvar är därför att skapa gemensamma och bärkraftiga a-kassor med ett solidariskt avgiftssystem. Regeringens ansvar är att ändra regelverket så att vi får en reell arbetslöshetsförsäkring. Ordförande, ST inom Posten > 2 <

3 Omvärldsorientering Företagshälsovården vill bedöma arbetsförmågan Företagshälsovården ska syssla med bedömning av arbetsförmåga. Det anser Föreningen Svensk Företagshälsovård som föreslår ett nytt koncept för den statliga medfinansieringen av företagshälsovården. Föreningen vill ge företagshälsovården en mer central roll i rehabiliteringsprocessen. Det nya konceptet bygger på att företagshälsovården ska komma tidigt in i sjukskrivningsprocessen, helst redan de första dagarna och göra en bedömning av individens arbetsförmåga i relation till det aktuella arbetet. Förslaget innebär även att företagshälsovården ska ta fram prognoser och planer och medverka i stödet till den enskilde. Föreningen jobbar nu intensivt tillsammans med socialdepartementet och siktet är att det nya systemet ska kunna sättas i drift vid halvårsskiftet. Så slipper du semesterträngsel Vill du ha lugn och ro i sommar ska du undvika Västkusten i allmänhet och Liseberg i synnerhet. Det är uppenbarligen där en stor del av den semesterfirande befolkningen kommer att befinna sig, visar undersökningar. Fiske i Norrland är att rekommendera för den som vill vara i fred. Drygt Medmerakunder har tillfrågats om sina semesterönskemål och resor kom högst på listan tätt följt av sol och bad. SJ:s resebarometer har stämt av vart man vill resa inom landets gränser och funnit att Västkusten är hetaste resmålet. Och där är det uppenbart inte enbart sol och bad som lockar - på frågan om vilken speciell attraktion man helst åker till svarade närmare en fjärdedel Liseberg. Kolmården kom på andra plats, men så fanns varken Ullared eller Clas Ohlson i Insjön med bland svarsalternativen - utflyktsmål som annars brukar utpekas som populära turistattraktioner. Vill du ha lugn och ro så res till Norrland eller möjligtvis Dalarna. Bara fem procent av de tillfrågade kan tänka sig resa dit i sommar och åtminstone Norrland är ju ganska stort så risken att behöva köa och slåss om utrymmet är tämligen liten. Och spela golf eller fiska är semesteraktiviteter som kommer i botten i MedMeras undersökning. Ska du prompt besöka en attraktion, så välj i så fall Äventyrslandet eller Fun City som trots att båda faktiskt ligger på Västkusten, kommer att vara ganska öde om man utgår från SJ:s resbarometer. Noll procent av de tillfrågade kan tänka sig att resa dit. Ordförande, ST inom Posten Arbete i grupp effektivt Grupparbete är en bra metod vid förändrings och utvecklingsarbete. Det visar en ny avhandling från Örebro universitet Att grupparbeta på jobbet kan gynna både effektivitet och produktivitet. Det anser forskaren Agneta Brav som i sin avhandling studerat grupparbete som arbetsform på fyra svenska industriföretag som sysslar med tillverkning och montering. Samtliga företag arbetar med självstyrande grupper på verkstadsgolvet. Grupparbete är ett bra sätt för ledningen att uppmuntra till nya initiativ som går utöver de gängse arbetsuppgifterna. Särskilt lämpligt är det med grupparbete när företag står inför utvecklingsarbete av olika slag. För att man skall få ut största möjliga effekt av grupparbete visar avhandlingen att det förutsätter att chefen inte är rädd för att bli ifrågasatt. Har man en ledningsgrupp som vill ha saker som det alltid varit så fungerar det inte särskilt bra med grupparbete som arbetsform framgår det vidare av avhandlingen. Skyddsombud vägrade alkotest fick sägas upp enligt dom i Arbetsdomstolen Det gick att avskeda två skyddsombud på ett renhållningsföretag som vägrade att blåsa i ett så kallat alkoskåp. AD ger arbetsgivaren rätt: företagets intresse att testa väger tyngre än den personliga integriteten. Ett renhållningsföretag installerade ett skåp där bilnycklarna förvarades. Där skulle förarna blåsa i en alkoholmätare innan man kunde hämta ut eller lämna tillbaka bilnycklarna. Två av de anställda, tillika skyddsombud, vägrade att blåsa. Deras motiv till att vägra blåsa var att de ansåg det integritetskränkande att måsta stå och blåsa i alkoholmätaren inför sina arbetskamrater. Efter att ha fått en varning från företaget avskedades de båda skyddsombuden. Skyddsombudens fackliga organisation, drev ärendet till arbetsdomstolen och begärde att avskedandet skulle hävas och begärde skadestånd. AD gick dock på arbetsgivarens linje. > 3 <

4 Omvärldsorientering AD menade att motivet till att alkoholtesta väger tyngre än den personliga integriteten. Metoden som användes strider inte heller mot god sed på arbetsmarknaden. Skyddsombudens fackliga organisation hävdade att de två avskedade hade särbehandlats p.g.a. sina fackliga uppdrag och att det utgjorde föreningsrättskränkning. AD finner dock att inga andra anställda än de två skyddsombuden har vägrat att blåsa i alkoskåpet sedan rutinen permanentas. AD dom nr 36/09 Nu tar arbetsgivarorganisationerna till övertoner inför avtalsrörelsen 2010 Flera företrädare för de stora arbetsgivarorganisationerna, bla Almega, har nyligen givit sin syn på avtalsrörelsen Man uttalar att Sverige befinner sig i ett av de skarpaste lägena någonsin. Budskapet från deras sida är föga oväntat, nämligen att det gäller att anpassa nästa års avtalsrörelse till verkligheten och inte spä på problemen ytterligare. Företrädarna för de stora arbetsgivarorganisationerna uttalar att avtalsförhandlingarna 2010 kommer att ske under förutsättningar som ingen nu yrkesverksam upplevt. Man pekar bl.a. på att Bruttonationalprodukten (BNP) väntas falla drastiskt under Regeringen beräknar nedgången till över 4 procent. Även om en liten ökning förväntas under 2010 väntas arbetslösheten stiga både 2010 och 2011 till närmare 12 procent. I detta läge drar förberedelserna för avtalsrörelsen 2010 igång. Under 2010 ska avtal träffas för ca 1,5 miljoner medarbetare bara i företag som är anslutna till Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Posten är ett av de företag som ska träffa nya avtal från 1 oktober Arbetsgivarna går ut med denna information samtidigt som flera av ekonomerna i huvudorganisationerna går ut med budskapet att det finns ett löneökningsutrymme som ligger på över 3% per år. Konfrontationen har redan börjat. Det mesta talar för att det kommer att bli en tuff avtalsrörelse Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen har nu fattat beslut om vissa ändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagsbeslutet innebär att regeringens förslag till lagändringar antogs. Inträdeskravet i arbetslöshetsförsäkringen Det tidigare gällande kravet på pågående arbete respektive viss arbetad tid för rätt till inträde i arbetslöshetsförsäkringen slopas. Även den som är arbetslös kan således bli medlem i en arbetslöshetskassa. Medlemsvillkoret mjukas upp för 2009 Den som under 2009 ansöker om medlemskap i en arbetslöshetskassa får sitt medlemsvillkor uppfyllt redan efter sex månaders medlemskap Tydligare begrepp i arbetslöshetsförsäkringen. Begreppen ramtid och dagpenning förtydligas i lagtexten Samordning av dagpenning och aktivitetsstöd Reglerna för aktivitetsstöd och dagpenning samordnas. Dessa förändringar innebär att deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program inte sänker arbetslöshetsersättningen. Normalarbetstid för ersättningsberättigade Arbetslöshetskassorna ska vid beräkning av normalarbetstid också tillgodoräkna den arbetslöse tid då han/hon uppburit sjuklön, föräldrapenning, sjukpenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning och närståendevårdspenning. Ikraftträdande De nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen träder i kraft den 1 juli Arbetslösa får ut allt mindre från a-kassan Allt färre får en ersättning på 80% av den förlorade inkomsten. Åtta av tio som tidigare jobbat heltid ligger över taket i a- kassan och får en lägre ersättning, visar nya beräkningar. A-kassornas samorganisation har följt utvecklingen sedan Under den tiden har andelen arbetslösa som får en ersättning på 80% av sin förlorade inkomst stadigt sjunkit. Nu är andelen nere på 21% av dem som jobbat heltid. Det är en halvering på bara två år. Anledningen till att allt fler blir underförsäkrade är att taket i a- kassan varit oförändrat kronor sedan år Det har inte räknats upp i takt med att lönerna höjts. Den sk inkomstbortfallsprincipen har försvunnit utan att det har tagits något politiskt beslut i frågan. Kravet på höjt tak i a-kassan får nu ökat tryck. TCO driver frågan om höjning av taket stenhårt. I rapporten från a-kassornas samorganisation ingår inte de tilläggsförsäkringar som finns hos bl.a. många fackförbund. Bl.a. har medlemmar i ST möjligheter att teckna en sådan försäkring. I rapporten ingår inte heller den avgångsersättning (AGE) som tex anställda i Posten kan få från Trygghetsrådet (TRR) med stöd av Omställningsavtalet. Kjell Öström Vice ordförande, ST inom Posten > 4 <

5 Allmän information Det här är kollektivavtalet värt för Anna Anna är 32 år. Hon arbetar på arbetsförmedlingen där man följer avtalet ALFA. Hon tjänar kr i månaden, och arbetar vanligen på kontorsarbetstid. Förra året var hon sjuk fem dagar och var borta två dagar på grund av nära släktings dödsfall. Hennes medlemsavgiften till ST är kronor per år (192kr/månad). Vad är då kollektivavtalet värt för henne per år? Jo: Extra semester, 6 dagar kr Semestertillägg kr Ob-ersättning 600 kr Övertid kr Sjuklön 657 kr 2 dagar ledigt (dödsfall) kr Tjänstepension kr Avtalsförsäkringar kr Löneökning 4 % kr Summa per år: kronor! PS. Det här gäller för Anna: I ALFA är antalet semesterdagar för den som har fyllt 30 år 31 dagar. I semestertillägget ingår en del som är lagstadgad och en del som beror på kollektivavtalsregler. Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet och den får Anna i pengar för att hon arbetar obekväma tider. Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet och ersätter de 75 timmar per år som Anna arbetat övertid. Sjuklönedelen i kollektivavtalet gör att inkomstbortfallet blir mindre än det skulle bli om Anna bara fick ersättning från försäkringskassan. Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Annas räkning det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Till avtalsförsäkringarna betalar arbetsgivaren också in premier för Anna. Det handlar om försäkringar vid bland annat arbetsskada, olycksfall i arbetet och vid arbetslöshet. Flera av Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 96 kr 98 kr 45 kr 30 kr 269 kr kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 136 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 160 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 168 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 176 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr eller mer 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 365 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 192 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbestlöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till Ny medlemsavgift den 1:a juli 2009 I tabellen ovan hittar du din nya medlemsavgift från halvårsskiftet. Som mest betalar du nu 365 kronor per månad. Orsaken till att medlemsavgiften sjunkit med 45 kronor är att den arbetslöshetsavgift som fastställts sjunkit med motsvarande belopp. Avgiften är knuten till hur stor arbetslösheten är inom förbundet. Ny A-kasseavgift Vid ST:s Arbetslöshetskassas föreningsstämma den 28 maj beslutades att sänka avgiften till kassan Grundavgiften på 98 kronor är oförändrad, arbetslöshetsavgiften dessa försäkringar går inte att teckna som privatperson. Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. År 2008 blev det genomsnittliga utfallet 4,4 procent. Det betyder inte att alla är 95 konor per månad minus att avdrag om 50 kronor enligt ett regeringsförslag. Sammanfattningsvis, från och med den 1:a juli innebär det att den a- kassemedlem som ej är att anse som arbetslös kommer att betala 143 kronor per månad. Börje Berglund Ombud föreningsstämman får 4,4 procent, eftersom lönesättningen är individuell. Grattis Anna, att facket och kollektivavtalet finns! Saxat ur ST-rapport > 5 <

6 Posten AB Ökad synlighet och närvaro för ST inom Region HK ST inom Posten region HK planerar för en offensivare och tydligare framtoning samt en ökad synlighet för alla medlemmar och medarbetare inom Postens Huvudkontor. Sedan hösten 2008 har ST:s sektion POAB arbetat aktivt för att få igång en bredare dialog med medlemmar inom Huvudkontoret genom regelbundna arbetsplatsbesök och temabaserade medlemsmöten. Ett av de viktigaste fundamenten i vår verksamhet, bygger på en aktiv dialog med medlemmarna, säger Sören Jakobsson. Startskottet för det nya offensivare arbetet gick av stapeln måndagen den 1 juni, då arbetsplatsombud från samtliga sektioner träffades för att dra upp riktlinjerna för ett gemensamt och effektivare arbete för medlemmarna. En ökad synlighet och närhet till Anette Ericsson, Lars-Erik Torstensson och Per Melin. Foto: Elisabeth Jonson medlemmarna skapar inte bara förutsättningar till dialog mellan fack och medlem. Det är också nödvändigt för att det fackliga arbetet skall få en förankring hos medlemmarna. Det är inte minst viktigt inför den kommande avtalsrörelsen 2010, avslutar Sören. Som även vill passa på att uppmana alla medlemmar till att bli en del i denna dialog. Planen är att effekterna av detta samarbete skall börja synas under hösten Gudrun Glipe Ledamot, Sektion Posten AB Isa Rogild och Sören Jakobsson Fackligt fusionssamarbete etableras Ordförande Sören Jakobsson och vice ordförande Elisabeth Jonsson mötte vår danske facklige motsvarighet, HK Posts representanter Isa Rogild och Eigil Johannesen måndagen den 25 maj på ST:s kansli på Tomteboda. Syftet med detta möte var att starta upp ett gemensamt fackligt samarbete mellan båda länders systerorganisationer, ST och HK Post. HK är en förkortning av Handel och kontor. Det är av stor vikt för båda parter att vi har en öppen och nära dialog med varandra inför det stundande fusionsarbetet, säger Elisabeth Jonsson. Till att börja med handlar det om att skapa en förståelse och kunskap om varandras Postala lika väl som fackliga organisationer, för att identifiera likheter och olikheter mellan länderna. Men det är naturligtvis också mycket viktigt att lära känna varandra och komma överens om formerna för samarbetet, inflikar Sören. Vilket vi alltså nu påbörjat och kommer att vidareutveckla med bl.a. ett besök i Köpenhamn i slutet av augusti. Kalendarium Sektion POAB vecka Ska fusionsarbetet utvecklas på ett positivt sätt för det nya bolaget, vilket vi alla önskar, så behöver inte bara arbetsgivaren ha Sören Jakobsson ett gott samarbete med samtliga arbetstagarorganisationer, utan samarbete mellan arbetstagarorganisationer är lika viktigt. Det känns som att vi mellan ST och HK Post är rörande överens, om att vi som fack bl.a. skall bidra till att fusionsarbetet inte utvecklas till en dragkamp eller landskamp länderna emellan, avslutar Sören. Vi får säkert inom kort anledning till att återkomma med mer information om både fusionsarbetet liksom samarbetet. Sören Jakobsson Ordförande, Sektion Posten AB Är lönespridning positivt eller negativt? Inför den kommande lönerevisionen kan man fundera över om lönespridning inom och mellan olika befattningsgrupper är positivt eller negativt. Kan den bidra till en positiv löneutveckling för alla, eller blir den enbart ett negativt och störande hinder? Har du själv någonsin funderat över det? Är det något som du törs resonera om med kollegorna eller är det förbjuden mark? Om det är okej med lönespridning, vilket sannolikt många anser, så infinner sig bums frågan, hur stor får den vara innan den känns oskälig? Vad kan vara rimliga skäl till olika lön? Kan befattningen ha betydelse för hur stor spridning man kan acceptera? Är det okej med en större lönespridning mellan olika projektledare och systemutvecklare, än vad det är 10 Juni Skyddsombudsmöte 10 Juni Samverkan KH (KH-sam) 11 Juni Samverkan KE (KE-sam) 11 Juni Arbetsplatsbesök IT Alingsås (datumändrat) 11 Juni Samverkan KK (KK-sam) 17 Juni Samverkan IT (IT-sam) > 6 <

7 Meddelande AB Lönerevision 2009 Avtalsperiodens sista lönerevision startar inom kort och förhoppningsvis skall det vara slutförhandlat och klart, så att nya löner kan betalas ut i samband med novemberlönen. För medlemmar som ligger under kr i lön (heltid) finns en lönegaranti på 350 kr. och där sker traditionella löneförhandlingar lokalt mellan din arbetsgivare och din lokala fackliga företrädare. Till dig med en lön över inom Meddelande AB kommer vi liksom i fjol att låta samtliga ha ett lönesättande samtal med sin chef, dvs. att man själv har en möjlighet att förhandla ny lön. Skulle denna förhandling stranda och ingen överenskommelse görs, så kommer vi lokala fackliga företrädare att ta vid och fortsätta förhandlingen. För de medlemmar som INTE önskar ha ett löne- sättande samtal med sin chef gäller som tidigare år att man erbjuds ett lönesamtal. Innehållsmässigt bör inte skillnaderna mellan samtalsformerna vara mer än just själva lönesättningen. Väljer du det andra alternativet vill vi att du meddelar oss detta via mail. Vi vill också att du mailar över direkt till oss om vilken summa ni kommit överens om. Deborah Pettersson V ordförande, Sektion Meddelande Postens hot om stoppad utdelning är över Efter snart tre år är fighten över i Karlstad. Det gällde de tröga brevinkasten som blev en arbetsmiljöfråga för brevbärarna i stadsdelen RUD. Först då Arbetsmiljöverket kopplades in på ärendet så började det hända saker. När dessutom Posten hotade med att sluta dela ut brev blev situationen allvarlig, men nu Mikael Andersson har bostadsrättsföreningen beslutat att åtgärda alla 758 brevinkast till en kostnad motsvarande ca.500 kronor per lägenhet. Posten har fått en handlingsplan från bostadsrättsföreningen som lovar att reparera alla brevinkast. Posten svarade med att genast dra tillbaka sitt tidigare hot om att stoppa brevutbärningen som skulle ha trätt i kraft den 8 juni. Arbetena kommer att påbörjas omedelbart och beräknas vara klara under vecka 28. Bosse Palmberg Ledamot, Sektion Meddelande mellan IT-supporttekniker eller assistenter? Du som har en åsikt i frågan, är välkommen att dela med dig av dina synpunkter och funderingar till oss inom sektionen, skriv några rader i ett mejl till oss på STinom- eller varför inte diskutera vid ett av våra arbetsplatsbesök. Självklart kommer vi att hantera dina personliga värderingar anonymt och inget som vi kommer att sprida vidare. Däremot så är det viktigt för oss som din fackliga företrädare att känna till hur du resonerar och tänker inom olika områden. Sören Jakobsson Ordförande, Sektion Posten AB Kontaktpersoner under sommaren Under sommarveckorna når du oss Sören Jakobsson (v , 29-31, 34-37) Elisabeth Jonsson (v , 35-37) Lewis Simon (v. 33) Gudrun Glipe Ledamot, Sektion Posten AB Sommaruppehåll Nästa nummer av ST-posten utkommer den 30 juni. Därefter gör vi ett sommaruppehåll och nummer 11 ska du finna i din e- postlåda den 4 augusti. Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 30 juni. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 23 juni. Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 7 <

8 Logistik AB Minskade volymer och tidsfönster Posten har under diskussioner med oss fackliga fört en dialog om möjligheten att titta på kombo tjänster, vilket skulle innebära att man får arbeta med mer än en arbetsuppgift exempelvis DO och paketterminal. Detta kan vara ett bra sätt att möta de minskande volymerna och tidsfönstren. Vi har inte kommit så långt i våra diskussioner, så vidare information kommer. Patrik Lindbladh Ordförande, Sektion Logistik Scannerstationen i Kallhäll blir kvar ett tag till Hösten 2008 fick scannerstationen i Kallhäll veta att den skulle tas med i den större upphandlingen av all scanning som pågår inom LOAB. Vid detta läge hade arbetsvolymerna på scannerstationen minskat. Den ekonomiska krisen gjorde också sig påmind och förvärrade arbetssituationen ytterligare. Nu efter några månader har det gjorda upphandlingsförsöket lagts på is. Anledningen var den kommande fusionen med Danska posten. Man kan dock konstatera att faran inte helt är över. Ett nytt helhetsgrepp om scannerverksamheten kommer tas upp igen när fusionsarbete fortskridit lite längre. Nu kan arbete gå vidare ett tag till. Värt att notera är att när buden i upphandlingen granskats så kan man konstatera att scannerstation i Kallhäll var betydligt billigare än samtliga offerter. I nuläget jobbar centralen mer åt MEAB än LOAB. Hervé Louvet Regionombud Stockholm Ingen extra samverkan på Segeltorp i juni Patrik Lindbladh I juni skulle en extra samverkan äga rum gällande analysen av volymkurvan för resten av året. Efter överenskommelse mellan AV och facken har detta lagts på is. Vi har i nuläget konstaterat att volymminskningen i paketnätet stannat upp och att utvecklingen inte verkar leda till fler stora minskande paketvolymer. En viss stabilitet är alltså på gång hos oss på segeltorpsterminalen. Detta är ett glädjande besked för våra medarbetare. Inga ytterligare uppsägningar är i dagsläget aktuella. Kan dock ändras om den ekonomiska konjunkturen fördjupas ytterligare. Hervé Louvet Regionombud Stockholm > 8 <

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

SEKO Postens förslag om miljöbonus får positiv respons

SEKO Postens förslag om miljöbonus får positiv respons Nummer 3.2011 Årgång 1 Information till medlemmar i SEKO Posten Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram... Nalle Puh Ur innehållet Arbetstidsbanken

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 3/jun 2007 Posten utnyttjar nya LAS! På våra terminaler har vi hundratals deltidare och tidsbegränsat anställda som

Läs mer