Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade alkoholtest Fick sägas upp Sidan 3 Långbänk! A-kassan sänks Från den 1 juli kommer ST:s a- kassa att sänkas från dagens 188:- till 143 kronor. A- kasseavgiften är uppdelad i två delar varav den första grundavgiften är oförändrad 98 kronor. Den så kallad arbetslöshetsavgiften som i dagsläget är 95 kronor sänks från halvårsskiftet till 45 kronor. Arbetslöshetsavgiften bygger på antalet arbetslösa inom branschen och justeras årligen. Börje Berglund Ombud föreningsstämman Danmarksaffären I våras pekade allt på att det nya svensk/danska bolaget skulle komma igång med verksamheten senast den 1 juni. Den dagen är nu passerad och något nytt bolag har vi ännu inte sett. Vad som orsakar fördröjningen är svårt att säga men troligtvis finns det frågor som ännu inte har lösts av de svenska och danska regeringarna. En bolagsstämma ska genomföras och en styrelse ska utses med lika många ledamöter från båda län- derna. Förhoppningsvis kan detta genomföras under juni månad så att bolaget kan börja verka från den 1 juli. Då har det gått 15 månader sedan de båda länderna skrev sitt Letter of internt om att skapa en gemensamt svensk/ danskt postbolag. Vi avvaktar med spänning vad som händer under juni månad. Vi återkommer fortlöpande med kommentarer. Ordförande, ST inom Posten Posten AB Synlighet på HK Ökad synlighet för ST inom Posten Fackligt samarbete Etablerat med Danmark Lönespridning Positivt eller negativt? Meddelande AB Logistik AB Sidan 6 Lönerevision 2009 Sista revisionen enligt avtalet... Utdelningsstopp Posten avblåser efter löfte... Minskade volymer Ändrat tidsfönster... Scannerstation i Kallhäll Blir kvar i Postens regi... Sidan 7 Extra samverkan Segeltorp Ställs in då volymminskning... Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen ordförande Kjell Öström vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektionsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Börje Berglund Anette Ericsson Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. A-kassesystemet måste reformeras Sverige behöver ett nytt förenklat system för arbetslöshetsförsäkringen. Den ordning som gällde fram till för några år sedan, a- kassorna var knutna till resp. fackförbund, fungerade i stort sett bra. Den nuvarande ordningen vilken innebär att avgifterna måste justeras i takt med att arbetslösheten ökar eller minskar, medför mycket stora skillnader beroende på vilken a-kassa man är med i. Det tidigare systemet var solidariskt finansierat av alla arbetstagare. Nu ska varje bransch betala för sin egen arbetslöshet. Ju fler arbetslösa en a-kassa har ju högre blir avgiften. Det är inte rimligt att det ska skilja flera hundra kronor i månaden i a-kasseavgift beroende på vilken bransch man arbetar inom. För ST:s del är det här inte något större problem f.n. Den 1 juli blir avgiften 143 kronor per månad vilket är en av de lägsta avgifterna i systemet. För andra a-kassor kan avgiften uppgå till 400 kronor per månad och för några enstaka mindre kassor, ännu högre. Det här har medfört att kraven på en obligatorisk a-kassa växer sig allt starkare ju längre tiden går. Det finns givetvis fördelar med ett obligatorium men det finns också nackdelar. En av de stora fördelarna är att avgifterna blir lika oavsett var man arbetar. En nackdel är att det specifika branschkunnande som dagens a- kassehandläggare har, kommer att försvinna. En annan är att med ett obligatorium blir kopplingen till fackförbunden inte längre lika stark, vilket får effekter på den fackliga organisationsgraden. Med färre medlemmar försvagas fackförbunden och får därmed svårare att företräda sina medlemmar. Ett alternativ till både dagens system och en obligatorisk a-kassa kan vara ett färre antal a-kassor. En sådan utveckling har redan inletts bl.a. genom att Statens Erkända Arbetslöshetskassa (SEA) nu har gått upp i ST:s a-kassa. Fler sådana sammanslagningar lär vara på gång. Huvudorganisationen SACO har i huvudsak en a- kassa för samtliga medlemsförbund. En sådan lösning skulle vara att föredra även för a-kassorna inom TCO-området, kanske även för LO-området. Men det räcker inte. Regeringen måste dessutom göra a-kassan så attraktiv att det blir naturligt att vilja vara med. Reglerna måste ändras så att fler får rätt till ersättning. Dagens regler är i vissa fall så krångliga att de för en vanlig löntagare är nästan omöjliga att förstå. Många uteslutningar och återkrav som idag drabbar medlemmar skulle kunna undvikas om regelverket var lättare att sätta sig in i. Regeringen måste även sänka avgifterna kraftigt och differentieringen per bransch måste avskaffas. Taket i ersättningen måste höjas så att de flesta arbetslösa får en reell inkomsttrygghet. Att a-kassesystemet måste reformeras är helt klart, dagens system kommer på lite sikt att bli ohållbart, i synnerhet inom branscher med hög arbetslöshet. Det är bråttom, det går inte att vänta hur länge som helst. Arbetslöshetsförsäkringen spelar en viktig roll för att hela arbetsmarknaden ska fungera. Fackförbundens ansvar är därför att skapa gemensamma och bärkraftiga a-kassor med ett solidariskt avgiftssystem. Regeringens ansvar är att ändra regelverket så att vi får en reell arbetslöshetsförsäkring. Ordförande, ST inom Posten > 2 <

3 Omvärldsorientering Företagshälsovården vill bedöma arbetsförmågan Företagshälsovården ska syssla med bedömning av arbetsförmåga. Det anser Föreningen Svensk Företagshälsovård som föreslår ett nytt koncept för den statliga medfinansieringen av företagshälsovården. Föreningen vill ge företagshälsovården en mer central roll i rehabiliteringsprocessen. Det nya konceptet bygger på att företagshälsovården ska komma tidigt in i sjukskrivningsprocessen, helst redan de första dagarna och göra en bedömning av individens arbetsförmåga i relation till det aktuella arbetet. Förslaget innebär även att företagshälsovården ska ta fram prognoser och planer och medverka i stödet till den enskilde. Föreningen jobbar nu intensivt tillsammans med socialdepartementet och siktet är att det nya systemet ska kunna sättas i drift vid halvårsskiftet. Så slipper du semesterträngsel Vill du ha lugn och ro i sommar ska du undvika Västkusten i allmänhet och Liseberg i synnerhet. Det är uppenbarligen där en stor del av den semesterfirande befolkningen kommer att befinna sig, visar undersökningar. Fiske i Norrland är att rekommendera för den som vill vara i fred. Drygt Medmerakunder har tillfrågats om sina semesterönskemål och resor kom högst på listan tätt följt av sol och bad. SJ:s resebarometer har stämt av vart man vill resa inom landets gränser och funnit att Västkusten är hetaste resmålet. Och där är det uppenbart inte enbart sol och bad som lockar - på frågan om vilken speciell attraktion man helst åker till svarade närmare en fjärdedel Liseberg. Kolmården kom på andra plats, men så fanns varken Ullared eller Clas Ohlson i Insjön med bland svarsalternativen - utflyktsmål som annars brukar utpekas som populära turistattraktioner. Vill du ha lugn och ro så res till Norrland eller möjligtvis Dalarna. Bara fem procent av de tillfrågade kan tänka sig resa dit i sommar och åtminstone Norrland är ju ganska stort så risken att behöva köa och slåss om utrymmet är tämligen liten. Och spela golf eller fiska är semesteraktiviteter som kommer i botten i MedMeras undersökning. Ska du prompt besöka en attraktion, så välj i så fall Äventyrslandet eller Fun City som trots att båda faktiskt ligger på Västkusten, kommer att vara ganska öde om man utgår från SJ:s resbarometer. Noll procent av de tillfrågade kan tänka sig att resa dit. Ordförande, ST inom Posten Arbete i grupp effektivt Grupparbete är en bra metod vid förändrings och utvecklingsarbete. Det visar en ny avhandling från Örebro universitet Att grupparbeta på jobbet kan gynna både effektivitet och produktivitet. Det anser forskaren Agneta Brav som i sin avhandling studerat grupparbete som arbetsform på fyra svenska industriföretag som sysslar med tillverkning och montering. Samtliga företag arbetar med självstyrande grupper på verkstadsgolvet. Grupparbete är ett bra sätt för ledningen att uppmuntra till nya initiativ som går utöver de gängse arbetsuppgifterna. Särskilt lämpligt är det med grupparbete när företag står inför utvecklingsarbete av olika slag. För att man skall få ut största möjliga effekt av grupparbete visar avhandlingen att det förutsätter att chefen inte är rädd för att bli ifrågasatt. Har man en ledningsgrupp som vill ha saker som det alltid varit så fungerar det inte särskilt bra med grupparbete som arbetsform framgår det vidare av avhandlingen. Skyddsombud vägrade alkotest fick sägas upp enligt dom i Arbetsdomstolen Det gick att avskeda två skyddsombud på ett renhållningsföretag som vägrade att blåsa i ett så kallat alkoskåp. AD ger arbetsgivaren rätt: företagets intresse att testa väger tyngre än den personliga integriteten. Ett renhållningsföretag installerade ett skåp där bilnycklarna förvarades. Där skulle förarna blåsa i en alkoholmätare innan man kunde hämta ut eller lämna tillbaka bilnycklarna. Två av de anställda, tillika skyddsombud, vägrade att blåsa. Deras motiv till att vägra blåsa var att de ansåg det integritetskränkande att måsta stå och blåsa i alkoholmätaren inför sina arbetskamrater. Efter att ha fått en varning från företaget avskedades de båda skyddsombuden. Skyddsombudens fackliga organisation, drev ärendet till arbetsdomstolen och begärde att avskedandet skulle hävas och begärde skadestånd. AD gick dock på arbetsgivarens linje. > 3 <

4 Omvärldsorientering AD menade att motivet till att alkoholtesta väger tyngre än den personliga integriteten. Metoden som användes strider inte heller mot god sed på arbetsmarknaden. Skyddsombudens fackliga organisation hävdade att de två avskedade hade särbehandlats p.g.a. sina fackliga uppdrag och att det utgjorde föreningsrättskränkning. AD finner dock att inga andra anställda än de två skyddsombuden har vägrat att blåsa i alkoskåpet sedan rutinen permanentas. AD dom nr 36/09 Nu tar arbetsgivarorganisationerna till övertoner inför avtalsrörelsen 2010 Flera företrädare för de stora arbetsgivarorganisationerna, bla Almega, har nyligen givit sin syn på avtalsrörelsen Man uttalar att Sverige befinner sig i ett av de skarpaste lägena någonsin. Budskapet från deras sida är föga oväntat, nämligen att det gäller att anpassa nästa års avtalsrörelse till verkligheten och inte spä på problemen ytterligare. Företrädarna för de stora arbetsgivarorganisationerna uttalar att avtalsförhandlingarna 2010 kommer att ske under förutsättningar som ingen nu yrkesverksam upplevt. Man pekar bl.a. på att Bruttonationalprodukten (BNP) väntas falla drastiskt under Regeringen beräknar nedgången till över 4 procent. Även om en liten ökning förväntas under 2010 väntas arbetslösheten stiga både 2010 och 2011 till närmare 12 procent. I detta läge drar förberedelserna för avtalsrörelsen 2010 igång. Under 2010 ska avtal träffas för ca 1,5 miljoner medarbetare bara i företag som är anslutna till Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Posten är ett av de företag som ska träffa nya avtal från 1 oktober Arbetsgivarna går ut med denna information samtidigt som flera av ekonomerna i huvudorganisationerna går ut med budskapet att det finns ett löneökningsutrymme som ligger på över 3% per år. Konfrontationen har redan börjat. Det mesta talar för att det kommer att bli en tuff avtalsrörelse Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen har nu fattat beslut om vissa ändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagsbeslutet innebär att regeringens förslag till lagändringar antogs. Inträdeskravet i arbetslöshetsförsäkringen Det tidigare gällande kravet på pågående arbete respektive viss arbetad tid för rätt till inträde i arbetslöshetsförsäkringen slopas. Även den som är arbetslös kan således bli medlem i en arbetslöshetskassa. Medlemsvillkoret mjukas upp för 2009 Den som under 2009 ansöker om medlemskap i en arbetslöshetskassa får sitt medlemsvillkor uppfyllt redan efter sex månaders medlemskap Tydligare begrepp i arbetslöshetsförsäkringen. Begreppen ramtid och dagpenning förtydligas i lagtexten Samordning av dagpenning och aktivitetsstöd Reglerna för aktivitetsstöd och dagpenning samordnas. Dessa förändringar innebär att deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program inte sänker arbetslöshetsersättningen. Normalarbetstid för ersättningsberättigade Arbetslöshetskassorna ska vid beräkning av normalarbetstid också tillgodoräkna den arbetslöse tid då han/hon uppburit sjuklön, föräldrapenning, sjukpenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning och närståendevårdspenning. Ikraftträdande De nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen träder i kraft den 1 juli Arbetslösa får ut allt mindre från a-kassan Allt färre får en ersättning på 80% av den förlorade inkomsten. Åtta av tio som tidigare jobbat heltid ligger över taket i a- kassan och får en lägre ersättning, visar nya beräkningar. A-kassornas samorganisation har följt utvecklingen sedan Under den tiden har andelen arbetslösa som får en ersättning på 80% av sin förlorade inkomst stadigt sjunkit. Nu är andelen nere på 21% av dem som jobbat heltid. Det är en halvering på bara två år. Anledningen till att allt fler blir underförsäkrade är att taket i a- kassan varit oförändrat kronor sedan år Det har inte räknats upp i takt med att lönerna höjts. Den sk inkomstbortfallsprincipen har försvunnit utan att det har tagits något politiskt beslut i frågan. Kravet på höjt tak i a-kassan får nu ökat tryck. TCO driver frågan om höjning av taket stenhårt. I rapporten från a-kassornas samorganisation ingår inte de tilläggsförsäkringar som finns hos bl.a. många fackförbund. Bl.a. har medlemmar i ST möjligheter att teckna en sådan försäkring. I rapporten ingår inte heller den avgångsersättning (AGE) som tex anställda i Posten kan få från Trygghetsrådet (TRR) med stöd av Omställningsavtalet. Kjell Öström Vice ordförande, ST inom Posten > 4 <

5 Allmän information Det här är kollektivavtalet värt för Anna Anna är 32 år. Hon arbetar på arbetsförmedlingen där man följer avtalet ALFA. Hon tjänar kr i månaden, och arbetar vanligen på kontorsarbetstid. Förra året var hon sjuk fem dagar och var borta två dagar på grund av nära släktings dödsfall. Hennes medlemsavgiften till ST är kronor per år (192kr/månad). Vad är då kollektivavtalet värt för henne per år? Jo: Extra semester, 6 dagar kr Semestertillägg kr Ob-ersättning 600 kr Övertid kr Sjuklön 657 kr 2 dagar ledigt (dödsfall) kr Tjänstepension kr Avtalsförsäkringar kr Löneökning 4 % kr Summa per år: kronor! PS. Det här gäller för Anna: I ALFA är antalet semesterdagar för den som har fyllt 30 år 31 dagar. I semestertillägget ingår en del som är lagstadgad och en del som beror på kollektivavtalsregler. Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet och den får Anna i pengar för att hon arbetar obekväma tider. Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet och ersätter de 75 timmar per år som Anna arbetat övertid. Sjuklönedelen i kollektivavtalet gör att inkomstbortfallet blir mindre än det skulle bli om Anna bara fick ersättning från försäkringskassan. Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Annas räkning det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Till avtalsförsäkringarna betalar arbetsgivaren också in premier för Anna. Det handlar om försäkringar vid bland annat arbetsskada, olycksfall i arbetet och vid arbetslöshet. Flera av Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 96 kr 98 kr 45 kr 30 kr 269 kr kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 136 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 160 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 168 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 176 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr eller mer 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 365 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 192 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbestlöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till Ny medlemsavgift den 1:a juli 2009 I tabellen ovan hittar du din nya medlemsavgift från halvårsskiftet. Som mest betalar du nu 365 kronor per månad. Orsaken till att medlemsavgiften sjunkit med 45 kronor är att den arbetslöshetsavgift som fastställts sjunkit med motsvarande belopp. Avgiften är knuten till hur stor arbetslösheten är inom förbundet. Ny A-kasseavgift Vid ST:s Arbetslöshetskassas föreningsstämma den 28 maj beslutades att sänka avgiften till kassan Grundavgiften på 98 kronor är oförändrad, arbetslöshetsavgiften dessa försäkringar går inte att teckna som privatperson. Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. År 2008 blev det genomsnittliga utfallet 4,4 procent. Det betyder inte att alla är 95 konor per månad minus att avdrag om 50 kronor enligt ett regeringsförslag. Sammanfattningsvis, från och med den 1:a juli innebär det att den a- kassemedlem som ej är att anse som arbetslös kommer att betala 143 kronor per månad. Börje Berglund Ombud föreningsstämman får 4,4 procent, eftersom lönesättningen är individuell. Grattis Anna, att facket och kollektivavtalet finns! Saxat ur ST-rapport > 5 <

6 Posten AB Ökad synlighet och närvaro för ST inom Region HK ST inom Posten region HK planerar för en offensivare och tydligare framtoning samt en ökad synlighet för alla medlemmar och medarbetare inom Postens Huvudkontor. Sedan hösten 2008 har ST:s sektion POAB arbetat aktivt för att få igång en bredare dialog med medlemmar inom Huvudkontoret genom regelbundna arbetsplatsbesök och temabaserade medlemsmöten. Ett av de viktigaste fundamenten i vår verksamhet, bygger på en aktiv dialog med medlemmarna, säger Sören Jakobsson. Startskottet för det nya offensivare arbetet gick av stapeln måndagen den 1 juni, då arbetsplatsombud från samtliga sektioner träffades för att dra upp riktlinjerna för ett gemensamt och effektivare arbete för medlemmarna. En ökad synlighet och närhet till Anette Ericsson, Lars-Erik Torstensson och Per Melin. Foto: Elisabeth Jonson medlemmarna skapar inte bara förutsättningar till dialog mellan fack och medlem. Det är också nödvändigt för att det fackliga arbetet skall få en förankring hos medlemmarna. Det är inte minst viktigt inför den kommande avtalsrörelsen 2010, avslutar Sören. Som även vill passa på att uppmana alla medlemmar till att bli en del i denna dialog. Planen är att effekterna av detta samarbete skall börja synas under hösten Gudrun Glipe Ledamot, Sektion Posten AB Isa Rogild och Sören Jakobsson Fackligt fusionssamarbete etableras Ordförande Sören Jakobsson och vice ordförande Elisabeth Jonsson mötte vår danske facklige motsvarighet, HK Posts representanter Isa Rogild och Eigil Johannesen måndagen den 25 maj på ST:s kansli på Tomteboda. Syftet med detta möte var att starta upp ett gemensamt fackligt samarbete mellan båda länders systerorganisationer, ST och HK Post. HK är en förkortning av Handel och kontor. Det är av stor vikt för båda parter att vi har en öppen och nära dialog med varandra inför det stundande fusionsarbetet, säger Elisabeth Jonsson. Till att börja med handlar det om att skapa en förståelse och kunskap om varandras Postala lika väl som fackliga organisationer, för att identifiera likheter och olikheter mellan länderna. Men det är naturligtvis också mycket viktigt att lära känna varandra och komma överens om formerna för samarbetet, inflikar Sören. Vilket vi alltså nu påbörjat och kommer att vidareutveckla med bl.a. ett besök i Köpenhamn i slutet av augusti. Kalendarium Sektion POAB vecka Ska fusionsarbetet utvecklas på ett positivt sätt för det nya bolaget, vilket vi alla önskar, så behöver inte bara arbetsgivaren ha Sören Jakobsson ett gott samarbete med samtliga arbetstagarorganisationer, utan samarbete mellan arbetstagarorganisationer är lika viktigt. Det känns som att vi mellan ST och HK Post är rörande överens, om att vi som fack bl.a. skall bidra till att fusionsarbetet inte utvecklas till en dragkamp eller landskamp länderna emellan, avslutar Sören. Vi får säkert inom kort anledning till att återkomma med mer information om både fusionsarbetet liksom samarbetet. Sören Jakobsson Ordförande, Sektion Posten AB Är lönespridning positivt eller negativt? Inför den kommande lönerevisionen kan man fundera över om lönespridning inom och mellan olika befattningsgrupper är positivt eller negativt. Kan den bidra till en positiv löneutveckling för alla, eller blir den enbart ett negativt och störande hinder? Har du själv någonsin funderat över det? Är det något som du törs resonera om med kollegorna eller är det förbjuden mark? Om det är okej med lönespridning, vilket sannolikt många anser, så infinner sig bums frågan, hur stor får den vara innan den känns oskälig? Vad kan vara rimliga skäl till olika lön? Kan befattningen ha betydelse för hur stor spridning man kan acceptera? Är det okej med en större lönespridning mellan olika projektledare och systemutvecklare, än vad det är 10 Juni Skyddsombudsmöte 10 Juni Samverkan KH (KH-sam) 11 Juni Samverkan KE (KE-sam) 11 Juni Arbetsplatsbesök IT Alingsås (datumändrat) 11 Juni Samverkan KK (KK-sam) 17 Juni Samverkan IT (IT-sam) > 6 <

7 Meddelande AB Lönerevision 2009 Avtalsperiodens sista lönerevision startar inom kort och förhoppningsvis skall det vara slutförhandlat och klart, så att nya löner kan betalas ut i samband med novemberlönen. För medlemmar som ligger under kr i lön (heltid) finns en lönegaranti på 350 kr. och där sker traditionella löneförhandlingar lokalt mellan din arbetsgivare och din lokala fackliga företrädare. Till dig med en lön över inom Meddelande AB kommer vi liksom i fjol att låta samtliga ha ett lönesättande samtal med sin chef, dvs. att man själv har en möjlighet att förhandla ny lön. Skulle denna förhandling stranda och ingen överenskommelse görs, så kommer vi lokala fackliga företrädare att ta vid och fortsätta förhandlingen. För de medlemmar som INTE önskar ha ett löne- sättande samtal med sin chef gäller som tidigare år att man erbjuds ett lönesamtal. Innehållsmässigt bör inte skillnaderna mellan samtalsformerna vara mer än just själva lönesättningen. Väljer du det andra alternativet vill vi att du meddelar oss detta via mail. Vi vill också att du mailar över direkt till oss om vilken summa ni kommit överens om. Deborah Pettersson V ordförande, Sektion Meddelande Postens hot om stoppad utdelning är över Efter snart tre år är fighten över i Karlstad. Det gällde de tröga brevinkasten som blev en arbetsmiljöfråga för brevbärarna i stadsdelen RUD. Först då Arbetsmiljöverket kopplades in på ärendet så började det hända saker. När dessutom Posten hotade med att sluta dela ut brev blev situationen allvarlig, men nu Mikael Andersson har bostadsrättsföreningen beslutat att åtgärda alla 758 brevinkast till en kostnad motsvarande ca.500 kronor per lägenhet. Posten har fått en handlingsplan från bostadsrättsföreningen som lovar att reparera alla brevinkast. Posten svarade med att genast dra tillbaka sitt tidigare hot om att stoppa brevutbärningen som skulle ha trätt i kraft den 8 juni. Arbetena kommer att påbörjas omedelbart och beräknas vara klara under vecka 28. Bosse Palmberg Ledamot, Sektion Meddelande mellan IT-supporttekniker eller assistenter? Du som har en åsikt i frågan, är välkommen att dela med dig av dina synpunkter och funderingar till oss inom sektionen, skriv några rader i ett mejl till oss på STinom- eller varför inte diskutera vid ett av våra arbetsplatsbesök. Självklart kommer vi att hantera dina personliga värderingar anonymt och inget som vi kommer att sprida vidare. Däremot så är det viktigt för oss som din fackliga företrädare att känna till hur du resonerar och tänker inom olika områden. Sören Jakobsson Ordförande, Sektion Posten AB Kontaktpersoner under sommaren Under sommarveckorna når du oss Sören Jakobsson (v , 29-31, 34-37) Elisabeth Jonsson (v , 35-37) Lewis Simon (v. 33) Gudrun Glipe Ledamot, Sektion Posten AB Sommaruppehåll Nästa nummer av ST-posten utkommer den 30 juni. Därefter gör vi ett sommaruppehåll och nummer 11 ska du finna i din e- postlåda den 4 augusti. Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 30 juni. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 23 juni. Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 7 <

8 Logistik AB Minskade volymer och tidsfönster Posten har under diskussioner med oss fackliga fört en dialog om möjligheten att titta på kombo tjänster, vilket skulle innebära att man får arbeta med mer än en arbetsuppgift exempelvis DO och paketterminal. Detta kan vara ett bra sätt att möta de minskande volymerna och tidsfönstren. Vi har inte kommit så långt i våra diskussioner, så vidare information kommer. Patrik Lindbladh Ordförande, Sektion Logistik Scannerstationen i Kallhäll blir kvar ett tag till Hösten 2008 fick scannerstationen i Kallhäll veta att den skulle tas med i den större upphandlingen av all scanning som pågår inom LOAB. Vid detta läge hade arbetsvolymerna på scannerstationen minskat. Den ekonomiska krisen gjorde också sig påmind och förvärrade arbetssituationen ytterligare. Nu efter några månader har det gjorda upphandlingsförsöket lagts på is. Anledningen var den kommande fusionen med Danska posten. Man kan dock konstatera att faran inte helt är över. Ett nytt helhetsgrepp om scannerverksamheten kommer tas upp igen när fusionsarbete fortskridit lite längre. Nu kan arbete gå vidare ett tag till. Värt att notera är att när buden i upphandlingen granskats så kan man konstatera att scannerstation i Kallhäll var betydligt billigare än samtliga offerter. I nuläget jobbar centralen mer åt MEAB än LOAB. Hervé Louvet Regionombud Stockholm Ingen extra samverkan på Segeltorp i juni Patrik Lindbladh I juni skulle en extra samverkan äga rum gällande analysen av volymkurvan för resten av året. Efter överenskommelse mellan AV och facken har detta lagts på is. Vi har i nuläget konstaterat att volymminskningen i paketnätet stannat upp och att utvecklingen inte verkar leda till fler stora minskande paketvolymer. En viss stabilitet är alltså på gång hos oss på segeltorpsterminalen. Detta är ett glädjande besked för våra medarbetare. Inga ytterligare uppsägningar är i dagsläget aktuella. Kan dock ändras om den ekonomiska konjunkturen fördjupas ytterligare. Hervé Louvet Regionombud Stockholm > 8 <

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet Arbetsgivarfrågor Butiksavtalet Augusti 2013 Avtal 2013 Butiksavtalet Nytt Butiksavtal har äntligen träffats med Handelsanställdas förbund. Avtalet är, liksom Livsmedelsavtalet, på tre år och gäller från

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

HÖK 07 Medlemsmöte Manus

HÖK 07 Medlemsmöte Manus HÖK 07 Medlemsmöte Manus Stöd och kommentarer till bildspel Bild 2: HÖK 07 Ge en kortfattad beskrivning av avtalsrörelsen och dess innehåll utifrån nedanstående redogörelse: SKL önskade ett tillsvidareavtal

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 12 med Kommunal inklusive samtliga protokollsanteckningar

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer