Elhandlarranking Elområde 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elhandlarranking Elområde 2"

Transkript

1 Elhandlarranking Elområde 2 November december 2011 Gävle Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 2 under november och december En småhusägare med en årlig användning om kwh kunde som mest spara 3200 kronor på att välja rätt avtal.

2 Elhandlarranking Elområde 2 November december 2011 Inledning Sedan 1996 är elhandelsmarknaden avreglerad och företag kan fritt etablera sig som leverantör av el till slutkund. I stort förefaller handelsmarknaden fungera väl det finns ett relativt stort antal aktörer, konkurrensen är hård och företagen är i varierande grad innovativa och kundorienterade. Aktiva och informerade kunder gör att konkurrensen hårdnar och marknaden fungerar bättre. Att samla information kan emellertid vara tidskrävande och besvärligt för den enskilde kunden. Därför vill Villaägarna med denna återkommande rapport synliggöra vilka elhandlare som konsekvent erbjudit de lägsta elpriserna i avtalsformen fastpris 1 år under perioden november-december 2011, för att leda kunderna rätt och uppmuntra till hårdare prispress. Startdatumet följer av att Sverige den 1 november delades in i fyra elområden, inom vilka det tidvis råder olika priser. Alla företag konkurrerar inte med låga priser. En del satsar på att erbjuda någon form av mervärde som kan tänkas motivera högre priser. El är dock en tämligen homogen vara, och kunderna kan spara pengar på att välja en elhandlare som konsekvent håller låga priser. Sammanfattande resultat, elområde 2 Gävle Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 2 under november och december Den som tecknade ett ettårsavtal med företaget under perioden kunde vara tämligen säker på att få ett av marknadens bästa priser. Den största observerade prisskillnaden under perioden var 15,81 öre per kwh, vilket betyder att en småhusägare med en årlig användning om kwh som mest kunde spara 3200 kronor på att välja rätt avtal. Fakta: Elmarknaden Elmarknaden består av tre delar: produktion, distribution och handel. Elhandelsmarknaden är avreglerad sedan Distributionen (elnäten) är ett så kallat naturligt monopol det finns bara en enda elnätsleverantör per ort. Marknaden för produktion är ett reglerat oligopol, vilket innebär att olika tillståndsprocesser avgör när, var och hur etablering kan ske, och att marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer. Sedan den 1 november är Sverige indelat i fyra elområden, inom vilka elpriset tidvis skiljer sig åt. Prisskillnaderna är en följd av att utbud och efterfrågan sätter priset i varje elområde (delmarknad), och inte som tidigare i landet som helhet. Elhandlarranking elområde 1 november december

3 Medelpriset var 100,43 öre per kwh, vilket kan jämföras med genomsnittet av varje dags lägsta notering, 93,85 öre per kwh. En kund som lyckats medelbra i sitt val av elavtal kunde således ha sparat drygt 1300 kronor genom att välja det bästa priset. Metod Data över elpriser för fasta ettårskontrakt har inhämtats från Energimarknadsinspektionen för perioden 1 november till 31 december. Dessa grunddata har modifierats enligt bilagan. För varje dag beräknas varje företags avstånd i pris till dagens lägsta pris. Det billigaste företaget kommer alltså att få ett värde på noll. Medelvärdet av detta avstånd beräknas över perioden, och företagen rankas efter det. Det företag som har lägst genomsnittligt avstånd till bästa pris har alltså konsekvent varit bland de billigaste under hela perioden. I tabellen framgår också hur många dagar som genomsnittet är beräknat på. Om företaget har rapporterat in en siffra för ett litet antal dagar, så går det kanske inte att säga så mycket om hur företaget presterat. Metoden fångar in vilka företag som konsekvent är bättre än sina konkurrenter. Ett alternativ hade varit att ranka elhandlarna efter respektive medelpris över perioden. Det är sämre eftersom det oförtjänt belönar det företag som är aktivt på marknaden eller rättare sagt rapporterar in uppgifter till EI under lågprisperioder, men inte högprisperioder. Att mäta avstånd till bästa pris belönar både att vara bättre än konkurrenterna, och att vara så med god marginal, eftersom en stor distans till dessa även om den bara gäller under ett visst antal dagar slår igenom proportionellt på hela periodens genomsnittliga nivå. Slutsatser Det finns pengar att spara genom att välja rätt elhandlare. Fel beslut kunde underden undersökta perioden kosta ett vanligt villahushåll med en användning på kwh per år upp till kronor i elområde 1. Vissa elhandlare har en uttalad strategi att erbjuda ett mervärde som kan tänkas motivera högre priser. Att det finns innovativa företag som vill diversifiera produkten kan ses som ett tecken på att elhandelsmarknaden fungerar väl, men det är upp till kunderna att avgöra om produkten är värd priset. För kunder som inte söker något slags mervärde utan endast är intresserade av priset är det således klokt att välja en elhandlare som placerar sig väl i rankingen, eftersom det visar på en vilja och förmåga att hålla konsekvent låga priser. Genom att välja en sådan handlare hjälper kunden inte bara sig själv utan även andra kunder, eftersom det bidrar till hårdare konkurrens på marknaden. Elhandlarranking elområde 1 november december

4 Fördjupad metod Borås Energi har uteslutits från studien, eftersom priserna vid kontroll inte stämde, enligt företaget självt. Trelleborgs Energi och Halmstads Energi har rapporterat in priser i elområden 1,2 och 3, trots att de inte är verksamma i dessa områden. Dessa data har raderats Vallentuna Elhandel och Eon har rapporterat in uppenbarligen felaktiga värden (runt öre, att jämföra med nivåer kring 90 öre för andra bolag samma dagar). Dessa värden har raderats efter diskussion med Energimarknadsinspektionen. Trelleborgs Energi utmärker sig med ett högt pris även i elområde 4. Detta värde har dock bekräftats av företaget vid telefonkontakt den 1 februari Alingsås Energi, Sjöbo Energi, Sjogerstads Energi, Storuman Energi och Fortum har beretts möjlighet att kontrollera sina siffror den 2 februari Fortum och Alingsås bekräftade att siffrorna stämde. Storuman menade att siffrorna var missvisande eftersom de var ett slags takpris. Storumans kommentar bifogas separat. Övriga hade inte återkommit per den 7 februari OKQ8:s uppgift för den 9 november i EO 4 var 225,8 öre, vilket var dubbelt så mycket som dagen före och dagen efter. Efter samtal till Marie-Sofie på Bixias kundtjänst (som administrerar OKQ8:s fakturering, enligt uppgift) ändrades uppgiften till 111,25 öre. I det fall flera siffror har rapporteras in för samma dag vilket kan vara fallet för ett företag som erbjuder två ettårsavtal varav ett är exempelvis bra miljöval så har det lägsta priset valts. Villaägarnas Riksförbund reserverar sig för felaktigheter i det underliggande materialet. Om elhandlare har rapporterat felaktiga eller på något sätt missvisande uppgifter, så kan förbundet inte lastas för det. Förbundet har som framgår ovan gått utöver vad som rimligen kan krävas vad gäller kvalitetskontroll av offentlig statistik. Om en elhandlare har haft ett bättre priserbjudande än det som rapporterats till Energimarknadsinspektionen, så syns det naturligtvis inte i underlaget. Denna rapport presenterar rätt och slätt offentlig statistik. Elhandlarranking elområde 1 november december

5 Resultat av ranking över elhandlare Listan visar de elhandlare som erbjudit avtalsformen 1 år fast pris under perioden novemberdecember Företagen är rankade efter genomsnittligt avstånd till respektive dags lägsta prisnotering. 1 Genomsnittet av alla dagars lägsta prisnotering var 93,85 för elområde 2. Som framgår av listan var Gävle Energi oftast i toppen, tätt följd av Skellefteå Kraft och Gävle Energi. I och med att inget enskilt företag intog förstaplatsen varje dag, så får alla företag ett positivt värde i kolumnen avstånd till lägsta pris. Den kund som någon dag under perioden valde dagens lägsta pris fick i genomsnitt priset 93,85 öre, vilket multiplicerat med en antagen användning om kwh/år innebär en årlig kostnad på kronor. Om kunden istället för att undersöka vad dagens lägsta pris är (och välja det) av gammal vana tog sin vanliga elhandlare eller en som man av någon anledning känner förtroende för så var det förenat med en viss förlust. Även om man på detta sätt slentrianvalde det i snitt bästa företaget (Gävle Energi), innebar det i snitt en viss förlust jämfört med varje enskild dags bästa erbjudande, eftersom företaget inte var nummer ett alla dagar. Kolumnen näst längst till höger visar hur mycket pengar det handlar om per år mellan ett slentrianval av respektive företag och att välja det för dagen bästa erbjudandet. Kolumnen längst till höger visar den ungefärliga årliga kostnaden för en småhusägare med årlig användning på kwh, som tecknade ett avtal med respektive bolag någon gång under perioden. Den antagna användningen har alltså multiplicerats med det genomsnittliga priset för perioden. Vad gäller kundbeteendet så är det alltså uppenbart att aktiva kunder kan spara pengar genom att välja det för dagen bästa erbjudandet. 1 Data kommer från Energimarknadsinspektionen och har kvalitetskontrollerats som beskrivs i rapporten. Villaägarnas Riksförbund reserverar sig för felaktigheter i de material elhandlarna har skickat till Energimarknadsinspektionen, och för eventuella felaktigheter som kan ha uppkommit i EI:s hantering av data. Elhandlarranking elområde 1 november december

6 Elhandlare, Elområde 2 fast pris 1 år avstånd till lägsta pris Antal dagar rapporterade Årlig förlust av "slentrianval" jmf med dagens lägsta Årskostnad ber på snittpriset Gävle Energi AB 94,94 1, kr kr Skellefteå Kraft AB 95,46 1, kr kr Jämtkraft AB 95,50 1, kr kr Sundsvall Energi AB 96,26 2, kr kr Luleå Energi AB 96,40 2, kr kr Jukkasjärvi Energi AB 96,79 2, kr kr Fyrfasen Energi AB 96,84 2, kr kr Vattenfall AB 97,20 3, kr kr Kalmar Energi Försäljning AB 97,48 3, kr kr Dala Kraft AB 97,77 3, kr kr Sollentuna Energi Handel AB 98,04 4, kr kr Elverket Vallentuna El AB 98,04 4, kr kr Umeå Energi Elhandel AB 98,12 4, kr kr Tranås Energi AB 98,28 4, kr kr Övik Energi AB 98,75 4, kr kr Boo Energi 98,88 5, kr kr OKQ8 99,15 5, kr kr Karlstads Energi AB 99,15 5, kr kr AB Edsbyns Elverk 99,28 5, kr kr Elhandel i Vetlanda AB 100,05 6, kr kr Eskilstuna Energi och Miljö 100,03 6, kr kr Ale El Elhandel AB 100,11 6, kr kr Norrtälje Energi Försäljnings AB 100,12 6, kr kr E.ON 100,25 6, kr kr PiteEnergi Handel AB 100,36 6, kr kr Oskarshamn Energi AB 100,31 6, kr kr Bodens Energi AB 100,36 6, kr kr

7 Elhandlare, Elområde 2 fast pris 1 år avstånd till lägsta pris Antal dagar rapporterade Årlig förlust av "slentrianval" jmf med dagens lägsta Årskostnad ber på snittpriset 7H Kraft 99,19 6, kr kr Gotlands Elförsäljning AB 100,55 6, kr kr Ljusdal Energi Försäljning AB 100,67 6, kr kr Eksjö Energi ELIT AB 100,68 6, kr kr Kraft & Kultur i Sverige AB 100,73 6, kr kr Linde Energi Försäljning AB 100,77 6, kr kr Billinge Energi AB 100,91 7, kr kr Härryda Energi Elhandel AB 101,11 7, kr kr Björklinge Energi Försäljning AB 101,21 7, kr kr Mälarenergi AB 101,30 7, kr kr Bengtsfors Energi Handel AB 101,41 7, kr kr Bixia AB 101,52 7, kr kr Kvänum Energi AB 101,57 7, kr kr Falkenberg Energi 100,97 7, kr kr Varberg Energimarknad AB 101,91 8, kr kr Mölndal Energi AB 102,04 8, kr kr Näckåns Energi AB 102,27 8, kr kr Göta energi ab 102,46 8, kr kr Storuman Energi AB 102,51 8, kr kr Habo Energi AB 102,53 8, kr kr BestEl 102,65 8, kr kr Jönköping Energi AB 102,78 8, kr kr Karlshamn Energi Elförsäljning AB 102,79 8, kr kr Rödeby Energi AB 103,02 9, kr kr Öresundskraft 102,85 9, kr kr Elhandlarranking elområde 1 november december

8 Elhandlare, Elområde 2 fast pris 1 år avstånd till lägsta pris Antal dagar rapporterade Årlig förlust av "slentrianval" jmf med dagens lägsta Årskostnad ber på snittpriset Grästorp Energi AB 103,02 9, kr kr Gislaved Energiring AB 103,10 9, kr kr Varbergsortens Elförsäljning AB 103,50 9, kr kr Vaggeryds Energi 103,64 9, kr kr Tibro Energi Försäljning AB 104,18 10, kr kr Fortum 104,20 10, kr kr Sjogerstads Energi AB 104,73 10, kr kr Alingsås Energi AB 105,01 11, kr kr Elhandlarranking elområde 1 november december

9 Bilaga: Kommentar kring Energimarknadsinspektionens inhämtning av sifferunderlag från Storuman Energi. Mail från Storuman Energis VD Nils Gunnar From Hej Jakob Dom har aldrig redovisat vårt pris rätt. Så jag utgår från att det är fel nu också. Detta är vårt största problem. Det kan jämföras med om du vill ha en Volvo så frågar du vad den kostar...med det du vill ha. Inte vad den kostar med ALL utrustning. Elmarknadsinspektionen förutsättar att alla ska ha pappersfaktura hemskickad att alla kunder är nytecknade DVS den adm avgift vi har första gången vi tar in en kund medräknas. Detta vara bara några exempel på pålägg på vårt pris som elpriskollen gör. Tar du med rörligt avtal så kan du förstå vad det innebär, ointressant trots att vi har ett av marknadens lägsta påslag Långsiktigt,( ej provapå 3 månaders mm som är rena lock avtalen som en del jobbar med). Tar du marknadens förnämsta elavtal elmixen så får vi inte jämföra det med vad vi anser som det bästa avtalet just nu "dagen elmix". Utan dom har bestämt ett förhållande som ska gälla. ja... Om kunderna ska få en bra information så måste ett radikalt omtänk införas på elpriskollen. Satt med i referensgruppen och efter 2 år så bojkottar jag mötet. Har inget med konsumentupplysning att göra. Begärde att de skulle fråga elkonsumenten om vad de önskar få ut av elpriskollen...naturligtvis lovade man det till hösten...tyvärr glömde man säga vilken så det är inte redovist än. Uppdraget tolkas som en spegel av marknaden och titta framåt...nej det gör man inte. Vårt avtal är unikt och tillhör inte marknaden vi är ju ensamma... ja är deras kommentar. Det ska alltså undanhållas marknaden därför att vi är ensamma. Sitter nu så till att jag inte kan verifiera priserna, måste återkomma. Storuman Energi AB har börjat prisa fastprisavtal med dess rätt pris, marknaden har underprisat avtalen eller rättare sagt underskattat riskerna så även vi. Vi anser att vi har en bra produkt i stället nämligen elmixen som erbjuder en bindning av en given volym så kallad fast effekt och de utöver köpes till aktuellt spottpris skulle du köpt för mycket så återköper vi till aktuellt spottpris. Sommaren kan du med fördel ligga rörligt, allt detta gör vi med timme som upplösning. Vi är förberedd för timavräkning som kommer till hösten (vi håller tummarna). Här kan kunden välja bort de dyra dagtimmarna och köpa billigare på helger och kvällar. Se vårt nyhetsbrev om Jari en verklig kund som sparat en slant på vårt avtal och han är inte ensam.

10 Vår tävling i fjol i Sollentuna sänkte elpriset för vinnare med 15 öre per kwh jämfört mot vanligt rörligt spott avtal. Med vårt avtal och timmavräkning har kunderna möjlighet att värkligen sänka elkostnaden och medverka till att minska pristopparna dagtid vilket skulle hjälpa industrin och andra som är beroende av el dagtid. Pristopparna försvinner direkt det behövs oerhört små mängder el som flyttas för att det ska bli verklighet. Marginal prissättningens mekanismer. Jätte bra att Ni från villaägarna jobbar med jämförelser och hjälper konsumenten villaägaren till en sänkt elkostnad. Med en djupanalys av vårt avtal och andra kommer det är jag säker på så kan Ni ge era medlemmar ett kvalitativt gott råd som sänker kostnaden, det finns så många sigheter som jämför fastprisavtal så det vore spännande om Ni pekade på nya alternativ för konsumenten.. De vore stor medlemsnytta och nu gagnar det oss men säkert kommer fler i den debatten. Hälsningar Nils Gunnar From, vd Elhandlarranking elområde 1 november december

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 Jämförpris för el En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Genomförande...3 2.

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform.

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform. Så sänker du din el kontrollera om du har rätt avtal Skenande elkostnader blir en onödigt dyr smäll för många. Men det går att krympa elnotan. Privata Affärer lotsar dig rätt på den snåriga elmarknaden.

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden.... 2 1.2

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. S. David Freeman, chef för Energikommisionen i Kalifornien om hur de svarade på oskäligt höga priser från Enron (nu i konkurs)

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS Bild: Hans Thoursie FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE - En avgiftsstudie för år 2003 - Slutrapport 1 Avgiftsstudie 2003 Förord Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Priser som passar din verksamhet.

Priser som passar din verksamhet. Elpriser. Priser som passar din verksamhet. 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme

Läs mer

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning.

EnergyWatch Pro. Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. EnergyWatch Pro Användarmanual så får du kontroll över din elförbrukning. Innehållsförteckning Användarmanual EnergyWatch 3 Om EnergyWatch Pr 3 Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro 4 Användning

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i september 2007. Avgiftsgruppen 2 (35) Rapport Avgiftsstudie 2007

FÖRORD. Stockholm i september 2007. Avgiftsgruppen 2 (35) Rapport Avgiftsstudie 2007 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus. Sättet som de produceras på inverkar på de boendes komfort och på miljön i stort.

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer