Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (7) BAKGRUND De senaste åren har priserna i elnäten stigit kraftigt. Inför 2012 har elnätsföretagen om att ytterligare höja priserna med i genomsnitt 32 procent. Det är därför intressant att se vilka vinstmarginaler som redan idag finns i de olika nätföretagen. Villaägarnas Riksförbund har låtit konsultföretaget Pöyry sammanställa information från den myndighet som ansvarar för statistik och även tillsynen av marknaden, Energimarknadsinspektionen (EI). Siffrorna gäller för år RESULTAT Genom att jämföra rörelseresultatet med omsättningen ges ett mått på vinsten som varje nätbolag gör i själva verksamheten. Det är i vanliga fall relevant att jämföra storleken på vinsten med det totala värdet på tillgångarna och sålunda beräkna den så kallade räntabiliteten på kapitalet. Dessvärre är de bokförda värdena på tillgångarna inte tillförlitliga, till följd av stora omstruktureringar. Uppköp och sammanslagningar av olika nätföretag gör att de olika nätbolagens bokförda värden är svårtolkade och omöjliga att jämföra med varandra på ett rättvist sätt. Detta har konstaterats av bland andra Energimarknadsinspektionen, som följaktligen har valt att jämföra företagens vinster med ett nuanskaffningsvärde, snarare än bokförda värden. Själva vinstmarginalen i sig är emellertid ett nog så talande mått på vinsten i verksamheten. I bilagan visas en tabell där nätföretagen rankats efter lönsamhet, med det mest lönsamma företaget först. Tabellen redovisar nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal (alltså rörelseresultatet delat med omsättningen.) 1 Som framgår av tabellen har somliga företag hög lönsamhet, medan andra har låg. I genomsnitt är lönsamheten hög; rörelsemarginalen för branschen som helhet är strax över 20 procent. De tio största redovisningsenheterna i statistiken är dessa: Nettoomsättning, Nätbolag E.ON Elnät Sverige AB Inkl. Kungsbacka & Västbo Vattenfall Eldistribution AB Södra & Mellersta Fortum Distribution AB Storstockholm Fortum Distribution AB Västra Svealand Göteborg Energi Nät AB Fortum Distribution AB Västkusten Vattenfall Eldistribution AB Norrnät E.ON Elnät Stockholm AB Fortum Distribution AB Södra norrland och Dalarna E.ON Elnät Sverige AB Nord Tillsammans omsätter de 14,5 miljarder kronor, vilket är 58 procent branschens totala omsättning. En nedbrytning av siffrorna på dessa grupper de tio största respektive alla andra visar att de större företagen även har större marginaler i verksamheten. 1 Hjälp att tolka: 50 % betyder att en av två insamlade kronor är vinst. 33 % procent innebär att en av tre kronor är vinst, och så vidare.

3 3 (7) Nettoomsättning, Rörelseresultat, Rörelsemarginal 10 största redovisningsenheterna ,0% Alla andra ,5% Alla ,2% Det är värt att notera att Vattenfall distribution drar ner medelvärdet. För att komplettera bilden krävs att man ser även till regionnäten alltså det grövre nät som sammankopplar lokalnäten med stamnätet. Regionnät (Belopp i ) Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal E.ON Elnät Sverige AB ,0% Fortum Distribution AB (Stockholm) ,8% Fortum Distribution AB (Dalarna/Örebro) ,2% Skellefteå Kraft Elnät AB ,7% Vattenfall Eldistribution AB ,5% Totalt ,5% Som synes är marginalerna höga även i regionnäten. 2 Vattenfalls förhållandevis blygsamma lönsamhet i lokalnäten kan alltså delvis uppvägas av höga marginaler i regionnäten. ETT RÄKNEEXEMPEL 50 företag har rörelsemarginaler över 20 procent. Om dessa företag hade legat på exakt 20 procent vilket måste anses som en hög marginal för ett monopolföretag i en lågriskbransch så hade det sänkt de samlade intäkterna med över 1 miljard kronor. Det finns alltså uppenbarligen marginaler att sänka priserna mot konsumenterna utan att äventyra företagens ekonomiska stabilitet. SLUTSATSER De höga marginaler som många nätbolag uppvisar är ett resultat av hur tillsynen av marknaden går till. EI granskar varje år företagens priser, och har uppenbarligen godkänt de vinstnivåer som redovisas här. Villaägarna efterlyser därför en hårdare bedömning av vilka vinster som är rimliga att göra på denna monopolmarknad. Som beskrivits i andra rapporter är problemet att den prismodell som EI använder för att bedöma skäligheten i priserna övervärderar tillgångarna, eftersom ingen hänsyn tas till ålder. När gamla, avskrivna nät värderas till vad de skulle kosta att bygga idag bortses från att kunderna betalat dessa nät en gång. Det är inte rimligt att betala av dem en gång till, genom att vrida tillbaka klockan i avbetalningsplanen. Det är dessvärre precis vad EI gör. Resultatet är omotiverat höga priser. För att skydda kunderna från omotiverade prishöjningar krävs att övervakningen skärps. Det är politikernas ansvar att åstadkomma detta. Energimarknadsinspektionens prismodell bör justeras så att nätbolagens vinster står i proportion till den låga risk som gäller på denna monopolmarknad. 2 Röbergsfjället, Ljusnans Samkörning och Bliekevare Nät är borttagna därför att de är så små. Omsättningen var under 2009 kring fem miljoner.

4 4 (7) BILAGA: NÄTBOLAGEN RANKADE EFTER LÖNSAMHET Nettoomsättning, Rörelseresultat, Rörelsemarginal Nätbolag Fortum Distribution AB Södra norrland och Dalarna ,84% Grästorps Energi Ek för ,08% Ringsjö Energi AB ,39% Kalmar Energi Elnät AB ,07% Fortum Distribution AB Västkusten ,15% Falkenberg Energi AB ,48% Utsikt Nät AB ,04% Ekerö Energi AB ,45% Öresundskraft AB ,29% Telge Nät AB ,10% E.ON Elnät Sverige AB Inkl. Kungsbacka & Västbo ,75% E.ON Elnät Stockholm AB ,63% Gävle Energi AB ,56% Sundsvall Elnät AB ,45% GEAB ,40% Dala Energi Elnät AB ,39% Skånska Energi Nät AB ,82% E.ON Elnät Sverige AB Nord ,11% Västerbergslagens Elnät AB ,78% Vimmerby& Mljö AB ,41% Härjeåns Nät AB ,10% Nässjö Affärsverk Elnät AB ,06% Falu Elnät AB ,11% Fortum Distribution AB Storstockholm ,04% Ystad Energi AB ,98% Karlstads Elnät AB ,83% AB Borlänge Energi Elnät ,77% Halmstads Energi & Miljö Nät AB ,55% Olofströms Kraft Nät AB ,48% Varberg Energi AB ,39% Umeå Energi Elnät AB ,05% Fortum Distribution AB Västra Svealand ,98% Utsikt Katrineholm Elnät AB ,61% Karlskoga Elnät AB ,60% C4 Elnät AB ,59% Affärsverken Karlskrona AB ,55% Borås Elnät AB ,46% Skara Energi AB ,45% Hedesunda Elektriska AB ,21% LKAB Nät AB ,20% Malungs Elnät AB ,19% Alingsås Energi Nät AB ,11% Oskarshamn Energi Nät AB ,59% Ljusdal Elnät AB ,11% Lunds Energi AB ,97%

5 5 (7) Åkab Nät & Skog AB ,85% Sollentuna Energi AB ,66% Österfärnebo El ek för ,54% Mölndal Energi Nät AB ,50% Vetlanda Energi & Teknik AB Vetab ,12% Trollhättan Energi Elnät AB ,00% Kungälv Energi AB ,66% Gagnefs Elnät AB ,62% Götene Elförening ek för ,27% Hofors Elverk AB ,96% Ljungby Energinät AB ,91% Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB ,60% Sjöbo Elnät AB ,58% Övik Energi Nät AB ,38% Falbygdens Energi Nät AB ,33% Sävsjö Energi AB ,81% Tidaholms Elnät AB ,74% Kraftringen Nät AB ,74% Staffanstorps Energi AB ,52% Bengtsfors Energi Nät AB ,02% Elverket Vallentuna AB ,78% Sevab Nät AB ,72% Mälarenergi Elnät AB ,64% Ulricehamns Energi AB ,28% Uddevalla Energi Elnät AB ,10% Arvika Elnät AB ,00% Öresundskraft Nordvästra Skåne AB ,96% Österlens Kraft AB ,85% AB Kramfors Energiverk ,75% AB PiteEnergi ,34% Näckåns Elnät AB ,07% Blåsjön Nät AB ,70% Sala-Heby Energi Elnät AB ,21% Tranås Energi AB ,92% Karlshamn Energi AB ,77% Göteborg Energi Nät AB ,63% Mariestad Töreboda Energi AB ,53% Habo Kraft AB ,50% Envikens Elnät AB ,50% Filipstad Energinät AB ,20% Eksjö Elnät AB ,10% Bodens Energi Nät AB ,85% Skurups kommun ,84% Smedjebacken Energi Nät AB ,80% Partille Energi Nät AB ,68% Dala Elnät AB ,60% Sölvesborgs Energi & Vatten AB ,59% Vaggeryd Kommuns Elverk ,55% Västerviks Kraft Elnät AB ,48% Skövde kommun ,16%

6 6 (7) Jämaft Elnät AB ,04% Norrtälje Energi AB ,63% Värnamo Elnät AB ,10% Linde Energi AB ,01% Bjäre Kraft ek för ,96% Nybro Elnät AB ,68% Öresundskraft Ängelholm AB ,66% Landskrona stad ,66% Degerfors Energi AB ,60% Vattenfall Eldistribution AB Södra & Mellersta ,37% Lerum Energi AB ,32% Ale Elförening ek för ,27% LJW Nät HB ,24% Oxelö Energi AB ,15% Härryda Energi AB ,09% Karlsborgs Energi AB ,77% Lidköpings kommun ,45% Jönköping Energinät AB ,37% Nossebroortens Energi ek för ,33% Gislaved Energi AB ,07% Nacka Energi AB ,07% Mjölby Kraftnät AB ,06% Borgholm Energi Elnät AB ,70% Nynäshamn Energi AB ,46% Vallebygdens Energi ek för ,10% Växjö Energi Elnät AB ,09% Elektra Nät AB Edsbyn ,70% Höganäs Energi AB ,59% Sandviken Energi Elnät AB ,53% Töre Energi ek för ,30% Vattenfall Eldistribution AB Norrnät ,94% LEVA i Lysekil AB ,81% Ålem Energi AB ,73% Söderhamn Elnät AB ,64% Luleå Energi Elnät AB ,53% Hallstaviks Elverk Ek för ,14% Björklinge Energi ek för ,85% Kreab Öst AB ,73% Bromölla Energi AB ,73% Mellersta Skånes Kraft ,60% Boo Energi ek för ,98% Västra Orusts Energitjänst ek för ,96% Bjärke Energi ek för ,42% Herrljunga Elektriska AB ,87% Kvänumbygdens Energi ek för ,45% Hedemora Energi AB ,45% Alvesta Elnät AB ,38% Härnösand Elnät AB ,29% Tibro Energi AB ,09% Bergs Tingslags Elektriska AB ,09%

7 7 (7) Sandhult-Sandared Elektriska ek för ,68% Hjo Energi AB ,56% Ronneby Miljö och Teknik AB ,51% Östra Kinds Elkraft ek för ,26% Södra Hallands Kraft ek för ,14% Olseröds Elektriska Distributionsförening upa ,61% Varbergsortens Elkraft ,60% Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för ,60% Kviinge El AB ,07% Rödeby Elverk ek för ,52% Emmaboda Elnät AB ,54% Larvs Elektriska Distributionsförening ,58% Närkes Kils Elektriska Ek för ,01% Trelleborgs Kommun ,07% Vinninga Elektriska Förening Ek För ,55% Årsunda Kraft & Belysningsförening upa ,58% Viggafors Elektriska Andelsförening UPA ,80% Höörs Energiverk ,27% Hjärtums Elförening Ek För ,20% Varabygdens Energi ek för ,93% Carlfors Bruk E Björklund & Co KB ,73% Brittedals Elnät Ek för ,52% Almnäs Bruk AB ,78% Kristinehamns Elnät AB ,53% Hamra Besparingsskog ,48%

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting

lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter ~ Sveriges Kommuner och Landsting Sammanfattning År 2006 finns lokala bredbandsnät verksamma i 173 kommuner.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden?

Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden? Ägarstrukturen på elmarknaden Vem äger vad på den svenska elmarknaden? Förord Energimarknadsinspektionen har som uppgift att följa och analysera elmarknadens utveckling. Som ett led i detta arbete syftar

Läs mer

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Uppsats i Kursen MVKN 10 Energitransporter HT 2010 Henrik Gadd Innehållsförteckning 1 Förord...2 2 Sammanfattning...3 3 Introduktion...4 4 Historia...5 5

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer