Sverigerapport Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!"

Transkript

1 Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

2 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden Förord Tack till våra kunder inom energibranschen? Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Vad är Miljöindex-Kundperspektivet? Mätningens uppbyggnad Uppdelning per bolagsstorlek Sverigeindex, 70, Sverigeindex Elnät, Elhandel, Fjärrvärme (68,63/69,63/74,14) Sverigeindex Små, mellanstora och stora bolagen (75,33/74,64/61,51) E.ON, Vattenfall, Fortum (67,67/55,95/60,92) Sverigeindex Topp Sverigeindex Sala-Heby Energi AB (81,65/85,72 - Rankad 1:a Elnät & Fjärrvärme) Sverigeindex Telge Energi AB (84,13 - Rankad 1:a Elhandel) Sverigeindex Elnät (68,63) Sverigeindex Elhandel (69,63) Sverigeindex Fjärrvärme (74,14)... 16

3 2 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden. 1.2 Förord Miljöindex-Kundperspektivet 2011 är en unik och rikstäckande undersökning som mäter slutkundens upplevelse av det egna energibolagets agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Det är en spännande undersökning som berör affärsområdena elnät, elhandel och fjärrvärme samt främjar till dialog och samarbete i gränslandet mellan marknad, energi och hållbar utveckling. Som skapare av Miljöindex-Kundperspektivet hoppas jag kunna bidra till en positiv dialog över landet kring miljöaspekten. På Supportföretaget arbetar vi dagligen branschövergripande, nationellt och internationellt med innovativ marknadsutveckling. När jag ställde mig frågan vad jag som marknadsutvecklare och analytiker kan göra för miljön så hittade jag tillslut ett svar: En innovativ, ständigt pågående studie, med syfte att på lång sikt bidra till ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Det är således den första frågan i Miljöindex- Kundperspektivet, tätt följt av de idag aktuella miljöfrågorna kring minskningen av koldioxidutsläppen, effektiviseringen av energianvändningen och utvecklingen av förnybar energi. Men det bästa av allt, den är innovativ. Vartefter villkoren och världen förändras över tid så följer Miljöindex-Kundperspektivet med i den förändringen. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus och för varje intervju som görs ökar både konsumentens och energibolagets insikt i det viktiga miljöarbetet vi alla står inför. Du är varmt välkommen att delta, oavsett om du är slutkonsument, arbetar på ett energibolag eller representerar media. Med dessa ord vill jag hälsa Dig hjärtligt välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling och 2011-års rapport av Miljöindex-Kundperspektivet. Med vänlig hälsning/ Tove Åkerman-Stenman, VD, Supportföretaget TMJ Group AB Dir. mobil: Till våra kunder inom energibranschen

4 3 1.3 Tack till våra kunder inom energibranschen? Vi vill rikta ett speciellt tack till våra kunder inom energibranschen. Genom att anlita oss gör ni det möjligt för oss att engagera oss i miljöfrågan. Speciellt tack till: Swärd Research and Consulting Björklinge Energi Dala Energi Karlshamn Energi Mariestad -Töreboda Energi Sandviken Energi Tekniska kontoret Köping Gällivare Värmeverk Jokkmokks Värmeverk Jukkasjärvi Energi Pite Energi SEVAB Strängnäs Energi Kils Energi VB Energi Skövde Elnät Skara Energi Sala-Heby Energi Österlens Kraft Mälarenergi Habo Energi Karlstads Energi Lidköping Elnät Linde Energi Götene Elförening Götene Vatten Vara Energi

5 4 1.4 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Vad är Miljöindex Kundperspektivet? Miljöindex-Kundperspektivet är en innovativ marknadsundersökning i tiden av omnibus-karaktär. Det är en ständigt pågående undersökning i dialogform kring kundernas upplevelse av energibolagens agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Undersökningen är tänkt att ge både kunder och energibolag verktyg att tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle, både i det stora och i det lilla, när det gäller att tänka på källsortering eller att utveckla förnybara energikällor. Idag är Miljöindex-Kundperspektivet ett rikstäckande index över Sverige och berör frågorna kring det egna energibolagets agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, minskningen av koldioxidutsläppen, effektiviseringen av energianvändningen samt utvecklingen av förnybar energi. Samtidigt som intervjuerna genomförs sker även en dialog med varje respondent där de som vill får mer information om vad just deras energibolag gör för miljön. Detta sker efter att varje fråga ställts och efter att varje betygsvärde erhållits för att inte påverka respondentens svar. Miljöindex-Kundperspektivet handlar om kundens upplevelse av sitt eget energibolag inom elnät, elhandel och fjärrvärme. Det handlar också om att ge varje energibolag en feedback på hur kunderna upplever deras miljöarbete. Vidare kommer energibolagen i Sverige att en gång per år, i juni omkring världsmiljödagen, ta del av denna undersökning så att vi tillsammans kan föra denna viktiga dialog och utveckling vidare. På ett positivt och innovativt sätt. 1.5 Mätningens uppbyggnad I denna studie finns de allra flesta av Sveriges energibolag representerade. Totalt kan varje energibolag idag beställa sitt indexvärde, således 165 elnätsföretag, 115 elhandelsföretag och 196 fjärrvärmeföretag. Hela mätningen är genomförd på ett kombinerat kvantitativt och kvalitativt sätt där både siffror och ord har studerats i sin helhet. Ett obundet slumpmässigt urval på populationen i Sverige mellan år utgör grunden för mätningen. Detta urval är sedan kompletterat med ett manuellt framtaget register samt i vissa fall urval från de av våra kunder som beställt kompletterande intervjuer. Totalt har, i denna studie, intervjuer genomförts och felmarginalen hamnar på +/- 0,6 %. Intervjuerna är genomförda från september 2010 juni 2011 vid Supportföretagets egen högkvalitativa intervjuenhet, där intervjupersonalen är väl insatta i marknadsrelaterade frågor inom energibranschen. En unik intervjuteknik utgör grunden för den dialog som sedan följer som en röd tråd genom hela intervjuarbetet. Intervjuerna i denna studie genomförs, till skillnad från vanliga marknadsundersökningar, över en längre period. Tanken är att de utan uppehåll och kontinuerligt skall pågå för att möjligtvis kunna se förändringar i både det kortare och längre perspektivet. Alla index varierar på skalan Indexvärden inom intervallet 0-60 anses som lågt, som godkänt och värden inom intervallet som mycket väl godkänt. Intervjuerna för Miljöindex-Kundperspektivet pågår ständigt sedan september 2009, bland annat för att kunna se förändringar över tid. Utgångspunkten för Miljöindex-Kundperspektivet är att dialogen för en hållbar värld aldrig tar paus, den skall ständigt vara aktiv och välkomnande med en avslutande större rapport och sammanställning varje år i juni omkring världsmiljödagen. Urvalsgrund: Slumpmässigt obundet urval ur Sveriges population, år Antal intervjuer: Mätningens population: (18-79 år boende i Sverige) Stickprov: Övergripande felmarginal: +/- 0,6 % Andelen svar: 0,01-0,5 Detaljerade felmarginaler: +/- 0,34 % - +/- 1,69 %

6 5 1.6 Uppdelning per bolagsstorlek Resultaten som visas i denna studie är indelade i tre olika storleksgrupper, Små bolag, Mellanstora bolag samt Stora bolag. Nedanstående indelningar avseende bolagens storlek är baserade enligt följande: Elnät i hur stort koncessionsområde de olika elnäten i Sverige har avseende totalt antal abonnemang i uttagspunkt (information från Energimarknadsinspektionens senaste tillgängliga databas på Elhandel i hur stor omsättning man har i TKR (information från Fjärrvärme baserat på mängd levererad värme i GWh/år samt antal leveranspunkter man totalt har (informationen hämtad från Energimarknadsinspektionens senaste tillgängliga databas på Små bolagen: De små elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De små elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De små fjärrvärmeföretagen levererar enligt följande, mikroföretagen < 25 GWh/år och små företagen mellan GWh/år samt har mellan leveranspunkter. Mellanstora bolagen: De mellanstora elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De mellanstora elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De mellanstora fjärrvärmeföretagen levererar mellan GWh/år samt har mellan leveranspunkter. De stora bolagen: De stora elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De stora elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De stora fjärrvärmeföretagen levererar från 2000 GWh/år och mer samt har mellan leveranspunkter.

7 6 2. Sverigeindex, 70, Sverigeindex Elnät, Elhandel, Fjärrvärme (68,63/69,63/74,14) Övergripande upplever Sveriges energikonsumenter inom elnät, elhandel och fjärrvärme att det egna energibolaget i stort agerar för ett miljömässigt och uthålligt samhälle till ett indexvärde av 70,80 (skala 0-100). Det är en svag försämring från föregående år med -0,56 enheter. Mest miljömässiga upplevs återigen fjärrvärmeföretagen med ett totalt index på 74,14.

8 7 2.3 Sverigeindex Små, mellanstora och stora bolagen (75,33/74,64/61,51) Vi ser i diagrammet nedan att det finns skillnader i upplevt miljöengagemang beroende på hur stora energibolagen är. De tre stora bolagen E.ON, Vattenfall och Fortum får ett totalt index på 61,51 av sina kunder när det gäller att agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Detta är i jämförelse med de mellanstora och små bolagen ett relativt lågt index, men ändå högre än förra året då de sammantaget fick 58,78. De små bolagen ligger i topp med ett index på 75,33 tätt följt av de mellanstora bolagen som hamnar på 74,64. Vidare erhåller de stora bolagen ett index om 60,53 när det gäller att agera för att minska koldioxidutsläppen. I topp ligger de mellanstora bolagen på 72,53 och de små bolagen hamnar på 72,3. När det gäller att agera för effektiviseringen av energianvändningen närmar sig branschen varandra, E.ON, Vattenfall och Fortum når tillsammans upp till 64,71 och skillnaden till de små och mellanstora bolagen är 4,79 respektive 6,47 enheter. Samma sak gäller i stort den sista kategorin avseende agerandet för att utveckla förnybar energi. De stora bolagen når ett index på 63,83, de mellanstora bolagen, 70,12 och de små bolagen 71,44. De små och mellanstora bolagen visar tecken på att i större utsträckning nå fram med sitt miljöbudskap till kunderna. Det visar sig i att ett antal av kunderna uppger att de valt att byta från något av de stora energibolagen till förmån för ett mindre bolag på elhandelssidan. Detta uppger man är på grund av att man upplever att de har ett bättre miljöarbete. Miljöaspekten är viktig och kunderna blir alltmer engagerade, det i sin tur kräver att energibolaget hittar nya vägar att nå ut med budskapet om miljön.

9 8 2.4 E.ON, Vattenfall, Fortum (67,67/55,95/60,92) I år väljer vi att särredovisa delar av de stora bolagens indexvärden. Vinnaren av de tre stora jättarna i år är E.ON som når ett index på 67,67. Däremot är det Vattenfall som totalt klättrar mest från föregående år med +2,54 enheter till 55,95. Det största förbättringsområdet hos Vattenfall enligt kunderna är agerandet för att effektivisera energianvändningen. I övrigt ligger Vattenfall totalt sett kvar på liknande värden som föregående år förutom en svag förbättring på agerandet att utveckla förnybar energi. Fortum når ett totalt index på 60,92.

10 9 3. Sverigeindex Topp 3 I detta avsnitt lyfter vi fram de energibolag som från kunderna erhållit de högsta betygen i 2011 års Miljöindex-Kundperspektivet. Dessa är som följer inom respektive affärsområden: Elnät Topp 3: 1. Sala-Heby Energi Elnät AB 81,65 2. Lidköping Elnät 81,47 3. Jönköping Energi AB 81,25 Elhandel Topp 3: 1. Telge Energi AB 84,13 2. Sala-Heby Energi 82,87 3. Jönköping Energi AB 82,81 Fjärrvärme Topp 3: 1. Sala-Heby Energi AB 85,72 2. Tekniska Verken i Linköping AB 83,89 3. Göteborg Energi AB 83,16

11 Sverigeindex Sala Heby Energi AB (81,65/85,72 Rankad 1:a Elnät & Fjärrvärme) Sala-Heby Energi Elnät/Sverigeindex Elnät Sala-Heby Energi Fjärrvärme/Sverigeindex Fjärrvärme Sala-Heby Energi hamnar även i år högst i landet avseende affärsområdena Elnät och Fjärrvärme. På en skala från hamnar Sala-Heby Energi på 81,65 på elnätssidan och 85,72 på fjärrvärmesidan. Kunden upplever i mycket hög grad att Sala-Heby Energi lever upp till att i stort sett agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, att effektivisera energianvändningen, att minska koldioxidutsläppen och att utveckla förnybar energi. Sala-Heby Energi klättrar även från en tredjeplacering på elhandelssidan 2010 till en andra placering efter Telge Energi AB. Det som utmärker Sala-Heby Energi är att kunderna upplever delaktighet i miljöengagemanget och att de på ett uppfinningsrikt sätt arbetar för att utveckla förnybar energi. Vidare berättar gärna kunderna under intervjun om vad Sala-Heby Energi konkret gör för miljön. Det handlar om alltifrån att de känns genuina i sitt miljötänk till hur de aktivt arbetar med solenergi eller anordnar miljötävlingar för sina kunder. Sala-Heby Energi har till synes en tydlig kommunikation med sina kunder samt engagerar dem på ett vardagligt sätt i miljöfrågan. Kort och gott kan man säga att Sala-Heby Energi tar varje tillfälle i akt att kommunicera miljöfrågan. De flesta aktiviteter i bolagets regi går helt enkelt ut på att leva som man lär både i smått och i stort och att kommunicera detta i alla led. Några spontana kommentarer från Sala-Heby Energi s respondenter: Jag har blivit mer intresserad av miljön på grund av deras utskick. Det känns tryggt med deras miljöprofil. De kämpar på med än det ena än det andra inom miljöområdet. De har nästan allting så hon vet inte vad mer de skulle kunna förbättra. Det är väldigt mycket fokus på miljön när det gäller SHE. Han vet att de förnyar och hänger med i svängarna när det gäller miljön. Han tycker att de absolut jobbar för att utveckla förnybar energi. Han vet att de har solceller mm. Han vet att de jobbar mycket för att bygga en ny solanläggning. Han tycker det är lite roligt med tävlingen de anordnar mellan Sala och Hebys kommuninvånare för att se vilka som förbrukar minst under ett dygn under en viss dag. Heby Kommun har nu vunnit två år i rad. Han vet att SHE har startat en biogasmack. Vet att de arbetar massor för miljön! Har energikonsulenter och solenergi. Vet att de har biogasbilar, solenergi och att de grävt ner ledningarna i backen.

12 Sverigeindex Telge Energi AB (84,13 Rankad 1:a Elhandel) Telge Energi klättrar från en andra placering 2010 till en första placering i år. Med ett miljöindexvärde på 84,13 avseende affärsområdet elhandel ligger man 14,5 enheter från elhandelssnittet på Sverigeindex. Kunden upplever i allra högsta grad att Telge Energi lever upp till att agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, att minska koldioxidutsläppen och att utveckla förnybar energi. Vad avser området att effektivisera energianvändningen når man strax över Sverigeindex. Några kommentarer från respondenterna: Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer på Telge Energis del av Miljöindex- Kundperspektivet är möjligt. Kan beställas av representant från Telge Energi. Beställ på: Får hem broschyrer med bra information från Telge Energi. Lättläst. Han har blivit erbjuden energirådgivning av Telge Energi. Man kan köpa grön el av Telge Energi. De har ren el. Telge Energi marknadsför sig med att de arbetar mycket med miljön. Valde Telge Energi för att de har grön el och arbetar mycket för miljön. Vet att man kan få råd på hemsidan. 100 % vindkraft tilltalar mig och jag följer utvecklingen. Valde Telge Energi för att de har grön el och arbetar mycket med miljön.

13 Sverigeindex Elnät (68,63) Topp 3 inom affärsområde Elnät representeras av följande bolag. 1. Sala-Heby Energi Elnät AB 81,65 2. Lidköping Elnät 81,47 3. Jönköping Energi AB 81,25 Inom affärsområde Elnät finns 165 bolag representerade i tre olika storlekar. Sala-Heby Energi och uppstickaren Lidköping Elnät återfinns bland de små företagen, således i kategorin med ett koncessionsområde mellan abonnemang i uttagspunkt. Jönköping Energi återfinns bland de mellanstora bolagen, således i kategorin med ett koncessionsområde mellan abonnemang i uttagspunkt. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre elnätsleverantörer är att man ser dem som föredömen, att man upplever att de har ett miljötänk samt att de engagerar sig i dessa frågor. För ytterligare information av resultatet avseende Miljöindex-Kundperspektivet för Sala-Heby Energi Elnät och Lidköping Elnät, kontakta respektive bolag. Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer på Jönköping Energi s del av Miljöindex, kontakta Supportföretaget på: Kan beställas av representant från Jönköping Energi.

14 13 Följande elnätsföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt elnätsföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på Affärsverken Karlskrona AB Götene Elförening ek för LKAB Nät AB Sturefors Eldistribution AB Ale Elförening ek för Habo Kraft AB Luleå Energi Elnät AB Sundsvall Elnät AB Alingsås Energi Nät AB Hallstaviks Elverk Ek för Lunds Energi AB Sävsjö Energi AB Alvesta Elnät AB Halmstads Energi & Miljö Lycksele Elnät AB Söderhamn Elnät AB Arvika Teknik AB Hamra Besparingsskog Mariestad Töreboda Energi AB Södra Hallands Kraft ek för Bengtsfors Energi Nät AB Hedemora Energi AB Mellersta Skånes Kraft Sölvesborgs Energi & Vatten Bergs Tingslags Elektriska AB Hedesunda Elektriska AB Mjölby Kraftnät AB Telge Nät AB Bjärke Energi ek för Herrljunga Elektriska AB Mälarenergi Elnät AB Tibro Energi AB Björklinge Energi ek för Hjo Energi AB Mölndal Energi Nät AB Tidaholms Elnät AB Blåsjön Nät AB Hjärtums Elförening Ek För Nacka Energi AB Tranås Energi AB Bodens Energi Nät AB Hofors Elverk AB Norrtälje Energi AB Trelleborgs Kommun Boo Energi ek för Härjeåns Nät AB Nossebroortens Energi ek för Trollhättan Energi Elnät AB Borgholm Energi Elnät AB Härnösand Elnät AB Nybro Elnät AB Töre Energi ek för Borlänge Energi Elnät AB Härryda Energi AB Malungs Elnät AB Uddevalla Energi Elnät AB Borås Elnät AB Höganäs Energi AB Nynäshamn Energi AB Ulricehamns Energi AB Brittedals Elnät Ek för. Höörs Energiverk Näckåns Elnät AB Umeå Energi Elnät AB Bromölla Energi AB Jukkasjärvi Sockens Belysn för Närkes Kils Elektriska Ek för Utsikt Katrineholm Elnät AB C4 Elnät AB Jämtkraft Elnät AB Nässjö Affärsverk Elnät AB Utsikt Nät AB Carlfors Bruk E Björklund Jönköping Energinät AB Olofströms Kraft Nät AB Vaggeryd Kommuns Elverk Dala Energi Elnät AB Kalmar Energi Elnät AB Olseröds Elektriska Vallebygdens Energi ek för Degerfors Energi AB Karlsborgs Energi AB Oskarshamn Energi Nät AB Varberg Energi AB E.ON Elnät Sverige AB Karlshamn Energi AB Oxelö Energi AB Varbergsortens Elkraft Ekerö Energi AB Karlskoga Elnät AB Partille Energi Nät AB Vattenfall Eldistribution AB Ekfors Elnät AB Karlstads Elnät AB PiteEnergi AB Vetlanda Energi & Teknik Eksjö Elnät AB Katrineholm Energi AB Ringsjö Energi AB Viggafors Elektriska Elektra Nät AB Edsbyn Kraftringen Nät AB Ronneby Miljö och Teknik AB Vimmerby Energi & Mljö AB Elverket Vallentuna AB Kraftringen Nät AB Rödeby Elverk ek för Vinninga Elektriska För Emmaboda Elnät AB Kramfors Energiverk AB Sala-Heby Energi Elnät AB Värnamo Elnät AB Envikens Elnät AB Kreab Öst AB Sandhult-Sandared Elektriska Västerbergslagens Elnät AB Eskilstuna Energi & Miljö Elnät Kristinehamns Elnät AB Sandviken Energi Elnät AB Västerviks Kraft Elnät AB Falbygdens Energi Nät AB Kungälv Energi AB Sevab Nät AB Västra Orusts Energitjänst Falkenberg Energi AB Kviinge El AB Sjogerstads Elektriska Distr. Växjö Energi Elnät AB Falu Elnät AB Kvänumbygdens Energi ek för Sjöbo Elnät AB Ystad Energi AB Filipstad Energinät AB Landskrona stad Skara Energi AB Åkab Nät & Skog AB Fortum Distribution AB Larvs Elektriska Distr Skellefteå Kraft Elnät AB Ålem Energi AB Gagnefs Elnät AB Lerum Energi AB Skurups kommun Årsunda Kraft & Belysningsför Gislaved Energi AB LEVA i Lysekil AB Skyllbergs Bruks AB Öresundskraft AB Gotlands Energi AB Lidköping Elnät Skånska Energi Nät AB Österfärnebo El ek för Grästorps Energi Ek för Linde Energi AB Skövde Elnät (Skövde kommun) Österlens Kraft AB Gävle Energi AB Ljungby Energinät AB Smedjebacken Energi Nät AB Östra Kinds Elkraft ek för Göteborg Energi Nät AB Ljusdal Elnät AB Staffanstorps Energi AB Övik Energi Nät AB

15 Sverigeindex Elhandel (69,63) Topp 3 inom affärsområde Elhandel representeras av följande bolag. 1. Telge Energi AB 84,13 2. Sala-Heby Energi 82,87 3. Jönköping Energi AB 82,81 Inom affärsområde Elhandel finns 115 bolag representerade över landet i tre olika storlekar. I topp 3 finner vi på första plats Telge Energi och tredje plats Jönköping Energi som representerande de mellanstora bolagen. På andra plats Sala-Heby Energi som representant för de små bolagen. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre elhandelsleverantörer är att man ligger i framkant vad gäller utvecklingen av förnybara energikällor samt att kunden aktivt väljer dessa elhandelsleverantörer på grund av deras miljöengagemang. Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer av Jönköping Energis samt Telge Energis del av Miljöindex-Kundperspektivet är möjligt. Kan beställas av representanter från Jönköping Energi samt Telge Energi. Beställ på: För ytterligare information av resultatet avseende Sala-Heby Energi kontakta Sala-Heby Energi direkt.

16 Följande elhandelsföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt elhandelsföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på 15 7H Kraft HEMAB Elförsäljning AB Sala-Heby Energi AB Affärsverken Energi Karlskrona AB Herrljunga Elkraft Sandviken Energi AB Alingsås Energi AB Hjo Energi Elhandel AB SEVAB Energiförsäljning AB Alvesta Energi Hjärtums Energi AB Sjogerstads Energi AB Bengtsfors Energi Handel AB Härryda Energi Elhandel AB Sjöbo Energi AB BestEl Aktiebolag Ingetextra.se Skellefteå Kraft AB Billinge Energi AB Jukkasjärvi Energi AB Skånska Energi Marknad Aktiebolag Bixia AB Jämtkraft AB Sollentuna Energi Handel AB Björklinge Energi Försäljning AB Jönköping Energi AB Storuman Energi AB Bodens Energi AB Kalmar Energi Försäljning AB Sundsvall Energi AB Boo Energi Försäljnings Aktiebolag Karlsborgs Energi Försäljnings AB Sölvesborgs Energi AB Borlänge Energi AB Karlshamn Energi Elförsäljning AB Tekniska Verken i Linköping AB Borås Elhandel AB Karlstads Energi AB Telge Energi AB Brittedals Energi Aktiebolag Kraft & Kultur i Sverige AB Tibro Energi Försäljning AB Dala Kraft AB Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB Tranås Energi Elförsäljning Aktiebolag E.ON Sverige Aktiebolag Kraftringen Elförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Edsbyns Elverk AB Kreab Försäljning Umeå Energi Elhandel AB Ekerö Energi Försäljning Aktiebolag Kundkraft Sverige AB Uppsala El Eksjö Energi ELIT AB Kvänum Energi AB Vaggeryds Energi AB Elektra Linde Energi Försäljning AB Vallebygdens Energi ek. för. Elhandel i Vetlanda AB Ljusdal Energi Försäljning AB Wallenstam Energi Elverket Vallentuna El AB Luleå Energi AB Varabygdens Energi AB Energibolaget i Sverige AB Lunds Energi Försäljning Varberg Energimarknad AB Enkla Elbolaget i Sverige AB Mariestad Töreboda Energi AB Varbergsortens Elförsäljning AB Enstar AB Mellanskånes Kraft AB Vattenfall AB Eskilstuna Energi och Miljö Min-El ebs AB VETAB Vetlanda Energi AB Falkenberg Energihandel AB Mälarenergi Försäljning AB Värnamo Energi AB Fortum Markets AB Mölndal Energi AB Västerbergslagens Elförsäljning AB Fyrfasen Energi AB Norrtälje Energi Försäljnings AB Yello Strom Fyrstad Kraft Norsk Hydro Ystad Energi AB Gislaved Energiring AB Nossebro Energi Ålem Energi AB God El i Sverige AB Nynäshamn Energi Försäljning AB Öresundskraft Marknad AB Gotlands Elförsäljning AB Näckåns Energi AB Österlens Kraft Försäljnings AB Grästorp Energi AB Nässjö Affärsverk AB Övik Energi AB Gävle Energisystem Aktiebolag Göta energi ab Göteborg Energi Din El AB (tid. Plusenergi AB) Habo Energi AB Hallstaviks Elverk Aktiebolag Halmstads Energi och Miljö AB Hedesunda Elförsäljning AB o2 Vindel OKQ8 Olseröds Energi Aktiebolag Oskarshamn Energi AB PiteEnergi Handel AB Ringsjö Energi Försäljning Rödeby Energi AB

17 Sverigeindex Fjärrvärme (74,14) Topp 3 inom affärsområde Fjärrvärme representeras av följande bolag. 1. Sala-Heby Energi AB, 85,72 2. Tekniska Verken i Linköping, 83,33 3. Göteborg Energi Aktiebolag, 82,14 Inom affärsområde Fjärrvärme finns 196 bolag representerade över landet i tre olika storlekar. I topp 3 finner vi på första plats Sala-Heby Energi AB representerande de små bolagen. På andra respektive tredje plats finner vi Tekniska Verken i Linköping samt Göteborg Energi AB som representerande de mellanstora bolagen. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre fjärrvärmeleverantörer är att fjärrvärmen såklart i sig är ett miljöalternativ, men även att man arbetar föredömligt när det gäller själva uppvärmningen av fjärrvärmen. För ytterligare information av resultatet avseende Sala-Heby Energi kontakta Sala-Heby Energi direkt Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer av Tekniska Verken i Linköpings samt Göteborg Energis del av Miljöindex- Kundperspektivet är möjligt. Kan dock enbart beställas av representanter från Tekniska Verken i Linköping samt Göteborg Energi.

18 Följande fjärrvärmeföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt fjärrvärmeföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på 17 Affärsverken Karlskrona AB Forshaga Energi AB Lantmännen Agrovärme AB Rindi AB (Flen, Gnesta, Sunne, Syd, Vadstena, Vingåker, Älvdalen) Varberg Energi AB Agrovärme Enköping AB Fortum Värme AB Laxåvärme AB Ringsjö Energi AB Vattenfall AB Fortum Värme Nynäshamn Ale Fjärrvärme AB AB Lekebergs Bioenergi AB Ronneby Miljö och Teknik AB Vattenfall AB i Ängelholm Alingsås Energi Nät AB Funäsdalens Energi AB Lenhovda Energi AB Rättviks Teknik AB Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB Alvesta Energi AB GEAB Lerum Fjärrvärme AB Sala-Heby Energi AB Vetlanda Energi & Teknik Aneby Miljö & Vatten AB Gislaved EnergiRing AB LEVA i Lysekil AB Sandviken Energi AB Vimmerby& Mljö AB Arboga Energi AB Gotlands Närvärme AB Lidköpings Värmeverk AB SEVAB Strängnäs Energi AB Vårgårda Ångfabrik AB Arjeplogs Kommun Grästorps Fjärrvärme AB Lilla Edets Fjärrvärme AB Skara Energi AB Värnamo Energi AB Arvidsjaurs Energi AB Gällivare Värmeverk AB Linde Energi AB Skellefteå Kraftaktiebolag Västerbergslagens Energi AB Arvika Fjärrvärme AB Gävle Energi AB Ljungby Energinät AB Skurups Fjärrvärme AB Västervik Miljö & Energi Bengtsfors Kommun Göteborg Energi AB Ljusdal Energi AB Skövde Värmeverk AB Växjö Energi AB Bionär Närvärme AB Götene Vatten & Värme AB Luleå Energi AB Smedjebacken Energi AB Ydre Kommun Bodens Energi AB Habo Energi AB Lunds Energi AB Sollentuna Energi AB Ystad Energi AB Bollnäs Energi AB Hagfors Energi AB Malma Kraft & Värme AB Sorsele Värmeverk AB Ånge Energi AB Borgholm Energi AB Halmstads Energi & Miljö AB Malung-Sälens kommun Staffanstorps kommun Åre Fjärrvärme AB Borlänge Energi AB Hammarö Energi AB Mariestad Töreboda Energi AB Statkraft Värme AB Åsele Energiverk AB Borås Energi och Miljö AB Haparanda Värmeverk AB Mark Kraftvärme AB Stenungsunds Energi & Miljö Åstorps Bioenergi AB Bromölla Fjärrvärme AB Hedemora Energi AB Mjölby-Svartådalen Energi AB Sundsvall Energi AB Älvsbyns Energi AB Bräcke Kommun Herrljunga Elektriska AB Molkom Biovärme AB Surahammars Kommunalteknik Öresundskraft AB BTEA Energi AB Hjo Energi AB Mullsjö Energi & Miljö AB Svenljunga Energi AB Öresundskraft Ängelholm AB C4 Energi AB Hofors Energi AB Munkfors Värmeverk AB Säffle Fjärrvärme AB Örkelljunga Fjärrvärmeverk Charlottenberg Energi AB Hyltebostäder Mälarenergi AB Sävsjö Energi AB Österlens Kraft AB Dala Energi Värme AB Hällefors Värme AB Mölndal Energi AB Söderhamn NÄRA AB Överkalix Värmeverk AB Dalkia Energy and Building Härnösand Energi & Miljö AB Mörbylånga Kommun Södertörns Fjärrvärme AB Övertorneå Värmeverk AB Degerfors Energi AB Hässleholm Miljö AB Neova AB Sölvesborgs Fjärrvärme AB Övik Energi AB E.ON MälarKraft Värme AB Höganäs Fjärrvärme AB Nordanstigs Bostäder AB Tekniska Verken i Kiruna E.ON Värme Sverige AB Jokkmokks Värmeverk AB Nordanstigs kommun Tekniska Verken i Linköping AB E.ON Värme Timrå AB Jämtkraft AB Norrenergi AB Telge Nät AB Eksjö Energi AB Jämtlands Värme AB Norrtälje Energi AB Tidaholms Energi AB Eksta Bostads AB Jönköping Energi AB Nossebro Energi Värme AB Tierps Fjärrvärme AB Elektra Värme AB Kalmar Energi Värme AB Nybro Energi AB Tingsryds Energi AB Emmaboda Energi & Miljö Karlsborgs Värme AB Nässjö Affärsverk AB Torsås Fjärrvärmenät AB ENA Energi AB Karlshamn Energi AB Olofströms Kraft AB Tranås Energi AB Eskilstuna Energi & Miljö Karlskoga Kraftvärmeverk AB Ore Energi AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Falbygdens Energi AB Karlstads Energi AB Oskarshamn Energi AB Trollhättan Energi AB Falkenberg Energi AB Kils Energi AB Oxelö Energi AB Uddevalla Energi Värme AB Falu Energi & Vatten AB Kraftringen Nät AB Pajala Värmeverk AB Ulricehamns Energi AB Farmarenergi i Ed AB Kristinehamns Fjärrvärme AB Partille Energi AB Umeå Energi AB Filipstads Värme AB Kungälv Energi AB Perstorps Fjärrvärme AB Uppsala kommun Finspångs Tekniska Verk Köpings kommun PiteEnergi AB Vaggeryds Energi AB Fjärrvärme I Osby AB Landskrona stad Pålsboda Bioenergi AB Vara Värme AB

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 848 13,86 - FORTUM VÄRME AB (samägt med Stockholm 778 E.ON Elnät Stockholm AB 36,7 Vallentuna 31,45 27 868 14,78 11,68 E ON VÄRME SVERIGE AB 739 Elverket

Läs mer

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen BLEKINGE KARLSHAMN REL00089 Karlshamn Energi AB 5 621 kr 527 kr 2 458 kr REL00143 Olofströms Kraft Nät AB 6 535 kr 571 kr 2 502 kr KARLSKRON A Affärsverken Karlskrona AB 5 840 kr 857 kr 2 788 kr REL00091

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Medlemmar Svensk Energi Utskriftsdag: 2009-03-10 Ordinarie medlem Adress Organisationsnr Telefon Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Affärsverken Energi AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Ale

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen

Medlemmar Energiföretagen Medlemmar Energiföretagen Utskriftsdag:2016-05-18 Antal medlemmar:198 st Medlemmar och utövare Adress Organisationsnr Telefon AB Edsbyns Elverk Box 82 556015-7686 0271-27400 AB Helsinge Elhandel Box 82

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 397 9,37 - Fortum Värme, AB 725 Graninge Elnät AB, Upplands Väsby 31,4 Vallentuna 31,45 26 306 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 699 Elverket Vallentuna

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 28% 274

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 28% 274 21:00 Wednesday, October 12, 1 1 Eda Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274 2 Forshaga Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274 3 Grums Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Nils Holgersson Hela Sverige 2015

Nils Holgersson Hela Sverige 2015 Ale Göteborg Energi AB 765 782 Alingsås Alingsås Energi Nät AB 858 849 Alvesta Alvesta EnergiAB 801 801 Aneby Aneby Miljö & Vatten AB 966 880 Arboga Arboga Energi AB 795 799 Arjeplog Arvidsjaur Arvidsjaurs

Läs mer

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 40% 274

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 40% 274 11:38 Friday, July 21, 1 1 Eda Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274 2 Forshaga Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274 3 Grums Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 212 Matz Tapper 214-2-21 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 212... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 397 9,37 - Fortum Värme, AB 734 Graninge Elnät AB, Upplands Väsby 31,4 Vallentuna 31,45 26 306 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 699 Elverket Vallentuna

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:168 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Nils Holgersson hela Sverige 2017

Nils Holgersson hela Sverige 2017 Ale Göteborg Energi AB 773.8 769.4-0.57% Alingsås Alingsås Energi Nät AB 820.0 805.5-1.76% Alvesta Alvesta EnergiAB 800.8 800.8 0.00% Aneby Aneby Miljö & Vatten AB 880.0 880.0 0.00% Arboga Arboga Energi

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Totalt kostnad per år inklusive moms Uppgifterna gäller från 1 januari 2005 och 1 januari 2006 Myndighetsavgifter ingår Kommun Nätföretag

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal.

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal. 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 1 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 2 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 3 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads Energi AB 83.54 1 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms.

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms. Stockholms län - kommun Ort Företag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholm -centrala Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -närvärme Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -södra Fortum Värme, AB 83,5 87,8

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Nils Holgersson hela Sverige 2016

Nils Holgersson hela Sverige 2016 Ale Göteborg Energi AB 782 773.8-1.1 Alingsås Alingsås Energi Nät AB 848.7 820-3.4 Alvesta Alvesta EnergiAB 800.8 800.8 0 Aneby Aneby Miljö & Vatten AB 880 880 0 Arboga Arboga Energi AB 799 798.9 0 Arjeplog

Läs mer

Bilaga 2. Färrvärmeföretag

Bilaga 2. Färrvärmeföretag Kommun Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 14,87 - Upplands Väsby kommun, Väsby Teknik 608 Teknik Väsby AB 25,9 Vallentuna 28,00 100 11,89 - Vallentuna Värmeverk AB c/o RENEA 588 Vallentuna Elverk

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter

Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter 1 (8) Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter Parter som företräds av A1 Advokater Mål nr 4711-15 Västra Orusts Energitjänst ek. för., 758500-2152, Box 65, 474 21 Ellös REL00242

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer