Sverigerapport Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!"

Transkript

1 Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

2 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden Förord Tack till våra kunder inom energibranschen? Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Vad är Miljöindex-Kundperspektivet? Mätningens uppbyggnad Uppdelning per bolagsstorlek Sverigeindex, 70, Sverigeindex Elnät, Elhandel, Fjärrvärme (68,63/69,63/74,14) Sverigeindex Små, mellanstora och stora bolagen (75,33/74,64/61,51) E.ON, Vattenfall, Fortum (67,67/55,95/60,92) Sverigeindex Topp Sverigeindex Sala-Heby Energi AB (81,65/85,72 - Rankad 1:a Elnät & Fjärrvärme) Sverigeindex Telge Energi AB (84,13 - Rankad 1:a Elhandel) Sverigeindex Elnät (68,63) Sverigeindex Elhandel (69,63) Sverigeindex Fjärrvärme (74,14)... 16

3 2 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden. 1.2 Förord Miljöindex-Kundperspektivet 2011 är en unik och rikstäckande undersökning som mäter slutkundens upplevelse av det egna energibolagets agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Det är en spännande undersökning som berör affärsområdena elnät, elhandel och fjärrvärme samt främjar till dialog och samarbete i gränslandet mellan marknad, energi och hållbar utveckling. Som skapare av Miljöindex-Kundperspektivet hoppas jag kunna bidra till en positiv dialog över landet kring miljöaspekten. På Supportföretaget arbetar vi dagligen branschövergripande, nationellt och internationellt med innovativ marknadsutveckling. När jag ställde mig frågan vad jag som marknadsutvecklare och analytiker kan göra för miljön så hittade jag tillslut ett svar: En innovativ, ständigt pågående studie, med syfte att på lång sikt bidra till ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Det är således den första frågan i Miljöindex- Kundperspektivet, tätt följt av de idag aktuella miljöfrågorna kring minskningen av koldioxidutsläppen, effektiviseringen av energianvändningen och utvecklingen av förnybar energi. Men det bästa av allt, den är innovativ. Vartefter villkoren och världen förändras över tid så följer Miljöindex-Kundperspektivet med i den förändringen. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus och för varje intervju som görs ökar både konsumentens och energibolagets insikt i det viktiga miljöarbetet vi alla står inför. Du är varmt välkommen att delta, oavsett om du är slutkonsument, arbetar på ett energibolag eller representerar media. Med dessa ord vill jag hälsa Dig hjärtligt välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling och 2011-års rapport av Miljöindex-Kundperspektivet. Med vänlig hälsning/ Tove Åkerman-Stenman, VD, Supportföretaget TMJ Group AB Dir. mobil: Till våra kunder inom energibranschen

4 3 1.3 Tack till våra kunder inom energibranschen? Vi vill rikta ett speciellt tack till våra kunder inom energibranschen. Genom att anlita oss gör ni det möjligt för oss att engagera oss i miljöfrågan. Speciellt tack till: Swärd Research and Consulting Björklinge Energi Dala Energi Karlshamn Energi Mariestad -Töreboda Energi Sandviken Energi Tekniska kontoret Köping Gällivare Värmeverk Jokkmokks Värmeverk Jukkasjärvi Energi Pite Energi SEVAB Strängnäs Energi Kils Energi VB Energi Skövde Elnät Skara Energi Sala-Heby Energi Österlens Kraft Mälarenergi Habo Energi Karlstads Energi Lidköping Elnät Linde Energi Götene Elförening Götene Vatten Vara Energi

5 4 1.4 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Vad är Miljöindex Kundperspektivet? Miljöindex-Kundperspektivet är en innovativ marknadsundersökning i tiden av omnibus-karaktär. Det är en ständigt pågående undersökning i dialogform kring kundernas upplevelse av energibolagens agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Undersökningen är tänkt att ge både kunder och energibolag verktyg att tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle, både i det stora och i det lilla, när det gäller att tänka på källsortering eller att utveckla förnybara energikällor. Idag är Miljöindex-Kundperspektivet ett rikstäckande index över Sverige och berör frågorna kring det egna energibolagets agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, minskningen av koldioxidutsläppen, effektiviseringen av energianvändningen samt utvecklingen av förnybar energi. Samtidigt som intervjuerna genomförs sker även en dialog med varje respondent där de som vill får mer information om vad just deras energibolag gör för miljön. Detta sker efter att varje fråga ställts och efter att varje betygsvärde erhållits för att inte påverka respondentens svar. Miljöindex-Kundperspektivet handlar om kundens upplevelse av sitt eget energibolag inom elnät, elhandel och fjärrvärme. Det handlar också om att ge varje energibolag en feedback på hur kunderna upplever deras miljöarbete. Vidare kommer energibolagen i Sverige att en gång per år, i juni omkring världsmiljödagen, ta del av denna undersökning så att vi tillsammans kan föra denna viktiga dialog och utveckling vidare. På ett positivt och innovativt sätt. 1.5 Mätningens uppbyggnad I denna studie finns de allra flesta av Sveriges energibolag representerade. Totalt kan varje energibolag idag beställa sitt indexvärde, således 165 elnätsföretag, 115 elhandelsföretag och 196 fjärrvärmeföretag. Hela mätningen är genomförd på ett kombinerat kvantitativt och kvalitativt sätt där både siffror och ord har studerats i sin helhet. Ett obundet slumpmässigt urval på populationen i Sverige mellan år utgör grunden för mätningen. Detta urval är sedan kompletterat med ett manuellt framtaget register samt i vissa fall urval från de av våra kunder som beställt kompletterande intervjuer. Totalt har, i denna studie, intervjuer genomförts och felmarginalen hamnar på +/- 0,6 %. Intervjuerna är genomförda från september 2010 juni 2011 vid Supportföretagets egen högkvalitativa intervjuenhet, där intervjupersonalen är väl insatta i marknadsrelaterade frågor inom energibranschen. En unik intervjuteknik utgör grunden för den dialog som sedan följer som en röd tråd genom hela intervjuarbetet. Intervjuerna i denna studie genomförs, till skillnad från vanliga marknadsundersökningar, över en längre period. Tanken är att de utan uppehåll och kontinuerligt skall pågå för att möjligtvis kunna se förändringar i både det kortare och längre perspektivet. Alla index varierar på skalan Indexvärden inom intervallet 0-60 anses som lågt, som godkänt och värden inom intervallet som mycket väl godkänt. Intervjuerna för Miljöindex-Kundperspektivet pågår ständigt sedan september 2009, bland annat för att kunna se förändringar över tid. Utgångspunkten för Miljöindex-Kundperspektivet är att dialogen för en hållbar värld aldrig tar paus, den skall ständigt vara aktiv och välkomnande med en avslutande större rapport och sammanställning varje år i juni omkring världsmiljödagen. Urvalsgrund: Slumpmässigt obundet urval ur Sveriges population, år Antal intervjuer: Mätningens population: (18-79 år boende i Sverige) Stickprov: Övergripande felmarginal: +/- 0,6 % Andelen svar: 0,01-0,5 Detaljerade felmarginaler: +/- 0,34 % - +/- 1,69 %

6 5 1.6 Uppdelning per bolagsstorlek Resultaten som visas i denna studie är indelade i tre olika storleksgrupper, Små bolag, Mellanstora bolag samt Stora bolag. Nedanstående indelningar avseende bolagens storlek är baserade enligt följande: Elnät i hur stort koncessionsområde de olika elnäten i Sverige har avseende totalt antal abonnemang i uttagspunkt (information från Energimarknadsinspektionens senaste tillgängliga databas på Elhandel i hur stor omsättning man har i TKR (information från Fjärrvärme baserat på mängd levererad värme i GWh/år samt antal leveranspunkter man totalt har (informationen hämtad från Energimarknadsinspektionens senaste tillgängliga databas på Små bolagen: De små elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De små elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De små fjärrvärmeföretagen levererar enligt följande, mikroföretagen < 25 GWh/år och små företagen mellan GWh/år samt har mellan leveranspunkter. Mellanstora bolagen: De mellanstora elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De mellanstora elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De mellanstora fjärrvärmeföretagen levererar mellan GWh/år samt har mellan leveranspunkter. De stora bolagen: De stora elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De stora elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De stora fjärrvärmeföretagen levererar från 2000 GWh/år och mer samt har mellan leveranspunkter.

7 6 2. Sverigeindex, 70, Sverigeindex Elnät, Elhandel, Fjärrvärme (68,63/69,63/74,14) Övergripande upplever Sveriges energikonsumenter inom elnät, elhandel och fjärrvärme att det egna energibolaget i stort agerar för ett miljömässigt och uthålligt samhälle till ett indexvärde av 70,80 (skala 0-100). Det är en svag försämring från föregående år med -0,56 enheter. Mest miljömässiga upplevs återigen fjärrvärmeföretagen med ett totalt index på 74,14.

8 7 2.3 Sverigeindex Små, mellanstora och stora bolagen (75,33/74,64/61,51) Vi ser i diagrammet nedan att det finns skillnader i upplevt miljöengagemang beroende på hur stora energibolagen är. De tre stora bolagen E.ON, Vattenfall och Fortum får ett totalt index på 61,51 av sina kunder när det gäller att agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Detta är i jämförelse med de mellanstora och små bolagen ett relativt lågt index, men ändå högre än förra året då de sammantaget fick 58,78. De små bolagen ligger i topp med ett index på 75,33 tätt följt av de mellanstora bolagen som hamnar på 74,64. Vidare erhåller de stora bolagen ett index om 60,53 när det gäller att agera för att minska koldioxidutsläppen. I topp ligger de mellanstora bolagen på 72,53 och de små bolagen hamnar på 72,3. När det gäller att agera för effektiviseringen av energianvändningen närmar sig branschen varandra, E.ON, Vattenfall och Fortum når tillsammans upp till 64,71 och skillnaden till de små och mellanstora bolagen är 4,79 respektive 6,47 enheter. Samma sak gäller i stort den sista kategorin avseende agerandet för att utveckla förnybar energi. De stora bolagen når ett index på 63,83, de mellanstora bolagen, 70,12 och de små bolagen 71,44. De små och mellanstora bolagen visar tecken på att i större utsträckning nå fram med sitt miljöbudskap till kunderna. Det visar sig i att ett antal av kunderna uppger att de valt att byta från något av de stora energibolagen till förmån för ett mindre bolag på elhandelssidan. Detta uppger man är på grund av att man upplever att de har ett bättre miljöarbete. Miljöaspekten är viktig och kunderna blir alltmer engagerade, det i sin tur kräver att energibolaget hittar nya vägar att nå ut med budskapet om miljön.

9 8 2.4 E.ON, Vattenfall, Fortum (67,67/55,95/60,92) I år väljer vi att särredovisa delar av de stora bolagens indexvärden. Vinnaren av de tre stora jättarna i år är E.ON som når ett index på 67,67. Däremot är det Vattenfall som totalt klättrar mest från föregående år med +2,54 enheter till 55,95. Det största förbättringsområdet hos Vattenfall enligt kunderna är agerandet för att effektivisera energianvändningen. I övrigt ligger Vattenfall totalt sett kvar på liknande värden som föregående år förutom en svag förbättring på agerandet att utveckla förnybar energi. Fortum når ett totalt index på 60,92.

10 9 3. Sverigeindex Topp 3 I detta avsnitt lyfter vi fram de energibolag som från kunderna erhållit de högsta betygen i 2011 års Miljöindex-Kundperspektivet. Dessa är som följer inom respektive affärsområden: Elnät Topp 3: 1. Sala-Heby Energi Elnät AB 81,65 2. Lidköping Elnät 81,47 3. Jönköping Energi AB 81,25 Elhandel Topp 3: 1. Telge Energi AB 84,13 2. Sala-Heby Energi 82,87 3. Jönköping Energi AB 82,81 Fjärrvärme Topp 3: 1. Sala-Heby Energi AB 85,72 2. Tekniska Verken i Linköping AB 83,89 3. Göteborg Energi AB 83,16

11 Sverigeindex Sala Heby Energi AB (81,65/85,72 Rankad 1:a Elnät & Fjärrvärme) Sala-Heby Energi Elnät/Sverigeindex Elnät Sala-Heby Energi Fjärrvärme/Sverigeindex Fjärrvärme Sala-Heby Energi hamnar även i år högst i landet avseende affärsområdena Elnät och Fjärrvärme. På en skala från hamnar Sala-Heby Energi på 81,65 på elnätssidan och 85,72 på fjärrvärmesidan. Kunden upplever i mycket hög grad att Sala-Heby Energi lever upp till att i stort sett agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, att effektivisera energianvändningen, att minska koldioxidutsläppen och att utveckla förnybar energi. Sala-Heby Energi klättrar även från en tredjeplacering på elhandelssidan 2010 till en andra placering efter Telge Energi AB. Det som utmärker Sala-Heby Energi är att kunderna upplever delaktighet i miljöengagemanget och att de på ett uppfinningsrikt sätt arbetar för att utveckla förnybar energi. Vidare berättar gärna kunderna under intervjun om vad Sala-Heby Energi konkret gör för miljön. Det handlar om alltifrån att de känns genuina i sitt miljötänk till hur de aktivt arbetar med solenergi eller anordnar miljötävlingar för sina kunder. Sala-Heby Energi har till synes en tydlig kommunikation med sina kunder samt engagerar dem på ett vardagligt sätt i miljöfrågan. Kort och gott kan man säga att Sala-Heby Energi tar varje tillfälle i akt att kommunicera miljöfrågan. De flesta aktiviteter i bolagets regi går helt enkelt ut på att leva som man lär både i smått och i stort och att kommunicera detta i alla led. Några spontana kommentarer från Sala-Heby Energi s respondenter: Jag har blivit mer intresserad av miljön på grund av deras utskick. Det känns tryggt med deras miljöprofil. De kämpar på med än det ena än det andra inom miljöområdet. De har nästan allting så hon vet inte vad mer de skulle kunna förbättra. Det är väldigt mycket fokus på miljön när det gäller SHE. Han vet att de förnyar och hänger med i svängarna när det gäller miljön. Han tycker att de absolut jobbar för att utveckla förnybar energi. Han vet att de har solceller mm. Han vet att de jobbar mycket för att bygga en ny solanläggning. Han tycker det är lite roligt med tävlingen de anordnar mellan Sala och Hebys kommuninvånare för att se vilka som förbrukar minst under ett dygn under en viss dag. Heby Kommun har nu vunnit två år i rad. Han vet att SHE har startat en biogasmack. Vet att de arbetar massor för miljön! Har energikonsulenter och solenergi. Vet att de har biogasbilar, solenergi och att de grävt ner ledningarna i backen.

12 Sverigeindex Telge Energi AB (84,13 Rankad 1:a Elhandel) Telge Energi klättrar från en andra placering 2010 till en första placering i år. Med ett miljöindexvärde på 84,13 avseende affärsområdet elhandel ligger man 14,5 enheter från elhandelssnittet på Sverigeindex. Kunden upplever i allra högsta grad att Telge Energi lever upp till att agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, att minska koldioxidutsläppen och att utveckla förnybar energi. Vad avser området att effektivisera energianvändningen når man strax över Sverigeindex. Några kommentarer från respondenterna: Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer på Telge Energis del av Miljöindex- Kundperspektivet är möjligt. Kan beställas av representant från Telge Energi. Beställ på: Får hem broschyrer med bra information från Telge Energi. Lättläst. Han har blivit erbjuden energirådgivning av Telge Energi. Man kan köpa grön el av Telge Energi. De har ren el. Telge Energi marknadsför sig med att de arbetar mycket med miljön. Valde Telge Energi för att de har grön el och arbetar mycket för miljön. Vet att man kan få råd på hemsidan. 100 % vindkraft tilltalar mig och jag följer utvecklingen. Valde Telge Energi för att de har grön el och arbetar mycket med miljön.

13 Sverigeindex Elnät (68,63) Topp 3 inom affärsområde Elnät representeras av följande bolag. 1. Sala-Heby Energi Elnät AB 81,65 2. Lidköping Elnät 81,47 3. Jönköping Energi AB 81,25 Inom affärsområde Elnät finns 165 bolag representerade i tre olika storlekar. Sala-Heby Energi och uppstickaren Lidköping Elnät återfinns bland de små företagen, således i kategorin med ett koncessionsområde mellan abonnemang i uttagspunkt. Jönköping Energi återfinns bland de mellanstora bolagen, således i kategorin med ett koncessionsområde mellan abonnemang i uttagspunkt. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre elnätsleverantörer är att man ser dem som föredömen, att man upplever att de har ett miljötänk samt att de engagerar sig i dessa frågor. För ytterligare information av resultatet avseende Miljöindex-Kundperspektivet för Sala-Heby Energi Elnät och Lidköping Elnät, kontakta respektive bolag. Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer på Jönköping Energi s del av Miljöindex, kontakta Supportföretaget på: Kan beställas av representant från Jönköping Energi.

14 13 Följande elnätsföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt elnätsföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på Affärsverken Karlskrona AB Götene Elförening ek för LKAB Nät AB Sturefors Eldistribution AB Ale Elförening ek för Habo Kraft AB Luleå Energi Elnät AB Sundsvall Elnät AB Alingsås Energi Nät AB Hallstaviks Elverk Ek för Lunds Energi AB Sävsjö Energi AB Alvesta Elnät AB Halmstads Energi & Miljö Lycksele Elnät AB Söderhamn Elnät AB Arvika Teknik AB Hamra Besparingsskog Mariestad Töreboda Energi AB Södra Hallands Kraft ek för Bengtsfors Energi Nät AB Hedemora Energi AB Mellersta Skånes Kraft Sölvesborgs Energi & Vatten Bergs Tingslags Elektriska AB Hedesunda Elektriska AB Mjölby Kraftnät AB Telge Nät AB Bjärke Energi ek för Herrljunga Elektriska AB Mälarenergi Elnät AB Tibro Energi AB Björklinge Energi ek för Hjo Energi AB Mölndal Energi Nät AB Tidaholms Elnät AB Blåsjön Nät AB Hjärtums Elförening Ek För Nacka Energi AB Tranås Energi AB Bodens Energi Nät AB Hofors Elverk AB Norrtälje Energi AB Trelleborgs Kommun Boo Energi ek för Härjeåns Nät AB Nossebroortens Energi ek för Trollhättan Energi Elnät AB Borgholm Energi Elnät AB Härnösand Elnät AB Nybro Elnät AB Töre Energi ek för Borlänge Energi Elnät AB Härryda Energi AB Malungs Elnät AB Uddevalla Energi Elnät AB Borås Elnät AB Höganäs Energi AB Nynäshamn Energi AB Ulricehamns Energi AB Brittedals Elnät Ek för. Höörs Energiverk Näckåns Elnät AB Umeå Energi Elnät AB Bromölla Energi AB Jukkasjärvi Sockens Belysn för Närkes Kils Elektriska Ek för Utsikt Katrineholm Elnät AB C4 Elnät AB Jämtkraft Elnät AB Nässjö Affärsverk Elnät AB Utsikt Nät AB Carlfors Bruk E Björklund Jönköping Energinät AB Olofströms Kraft Nät AB Vaggeryd Kommuns Elverk Dala Energi Elnät AB Kalmar Energi Elnät AB Olseröds Elektriska Vallebygdens Energi ek för Degerfors Energi AB Karlsborgs Energi AB Oskarshamn Energi Nät AB Varberg Energi AB E.ON Elnät Sverige AB Karlshamn Energi AB Oxelö Energi AB Varbergsortens Elkraft Ekerö Energi AB Karlskoga Elnät AB Partille Energi Nät AB Vattenfall Eldistribution AB Ekfors Elnät AB Karlstads Elnät AB PiteEnergi AB Vetlanda Energi & Teknik Eksjö Elnät AB Katrineholm Energi AB Ringsjö Energi AB Viggafors Elektriska Elektra Nät AB Edsbyn Kraftringen Nät AB Ronneby Miljö och Teknik AB Vimmerby Energi & Mljö AB Elverket Vallentuna AB Kraftringen Nät AB Rödeby Elverk ek för Vinninga Elektriska För Emmaboda Elnät AB Kramfors Energiverk AB Sala-Heby Energi Elnät AB Värnamo Elnät AB Envikens Elnät AB Kreab Öst AB Sandhult-Sandared Elektriska Västerbergslagens Elnät AB Eskilstuna Energi & Miljö Elnät Kristinehamns Elnät AB Sandviken Energi Elnät AB Västerviks Kraft Elnät AB Falbygdens Energi Nät AB Kungälv Energi AB Sevab Nät AB Västra Orusts Energitjänst Falkenberg Energi AB Kviinge El AB Sjogerstads Elektriska Distr. Växjö Energi Elnät AB Falu Elnät AB Kvänumbygdens Energi ek för Sjöbo Elnät AB Ystad Energi AB Filipstad Energinät AB Landskrona stad Skara Energi AB Åkab Nät & Skog AB Fortum Distribution AB Larvs Elektriska Distr Skellefteå Kraft Elnät AB Ålem Energi AB Gagnefs Elnät AB Lerum Energi AB Skurups kommun Årsunda Kraft & Belysningsför Gislaved Energi AB LEVA i Lysekil AB Skyllbergs Bruks AB Öresundskraft AB Gotlands Energi AB Lidköping Elnät Skånska Energi Nät AB Österfärnebo El ek för Grästorps Energi Ek för Linde Energi AB Skövde Elnät (Skövde kommun) Österlens Kraft AB Gävle Energi AB Ljungby Energinät AB Smedjebacken Energi Nät AB Östra Kinds Elkraft ek för Göteborg Energi Nät AB Ljusdal Elnät AB Staffanstorps Energi AB Övik Energi Nät AB

15 Sverigeindex Elhandel (69,63) Topp 3 inom affärsområde Elhandel representeras av följande bolag. 1. Telge Energi AB 84,13 2. Sala-Heby Energi 82,87 3. Jönköping Energi AB 82,81 Inom affärsområde Elhandel finns 115 bolag representerade över landet i tre olika storlekar. I topp 3 finner vi på första plats Telge Energi och tredje plats Jönköping Energi som representerande de mellanstora bolagen. På andra plats Sala-Heby Energi som representant för de små bolagen. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre elhandelsleverantörer är att man ligger i framkant vad gäller utvecklingen av förnybara energikällor samt att kunden aktivt väljer dessa elhandelsleverantörer på grund av deras miljöengagemang. Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer av Jönköping Energis samt Telge Energis del av Miljöindex-Kundperspektivet är möjligt. Kan beställas av representanter från Jönköping Energi samt Telge Energi. Beställ på: För ytterligare information av resultatet avseende Sala-Heby Energi kontakta Sala-Heby Energi direkt.

16 Följande elhandelsföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt elhandelsföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på 15 7H Kraft HEMAB Elförsäljning AB Sala-Heby Energi AB Affärsverken Energi Karlskrona AB Herrljunga Elkraft Sandviken Energi AB Alingsås Energi AB Hjo Energi Elhandel AB SEVAB Energiförsäljning AB Alvesta Energi Hjärtums Energi AB Sjogerstads Energi AB Bengtsfors Energi Handel AB Härryda Energi Elhandel AB Sjöbo Energi AB BestEl Aktiebolag Ingetextra.se Skellefteå Kraft AB Billinge Energi AB Jukkasjärvi Energi AB Skånska Energi Marknad Aktiebolag Bixia AB Jämtkraft AB Sollentuna Energi Handel AB Björklinge Energi Försäljning AB Jönköping Energi AB Storuman Energi AB Bodens Energi AB Kalmar Energi Försäljning AB Sundsvall Energi AB Boo Energi Försäljnings Aktiebolag Karlsborgs Energi Försäljnings AB Sölvesborgs Energi AB Borlänge Energi AB Karlshamn Energi Elförsäljning AB Tekniska Verken i Linköping AB Borås Elhandel AB Karlstads Energi AB Telge Energi AB Brittedals Energi Aktiebolag Kraft & Kultur i Sverige AB Tibro Energi Försäljning AB Dala Kraft AB Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB Tranås Energi Elförsäljning Aktiebolag E.ON Sverige Aktiebolag Kraftringen Elförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Edsbyns Elverk AB Kreab Försäljning Umeå Energi Elhandel AB Ekerö Energi Försäljning Aktiebolag Kundkraft Sverige AB Uppsala El Eksjö Energi ELIT AB Kvänum Energi AB Vaggeryds Energi AB Elektra Linde Energi Försäljning AB Vallebygdens Energi ek. för. Elhandel i Vetlanda AB Ljusdal Energi Försäljning AB Wallenstam Energi Elverket Vallentuna El AB Luleå Energi AB Varabygdens Energi AB Energibolaget i Sverige AB Lunds Energi Försäljning Varberg Energimarknad AB Enkla Elbolaget i Sverige AB Mariestad Töreboda Energi AB Varbergsortens Elförsäljning AB Enstar AB Mellanskånes Kraft AB Vattenfall AB Eskilstuna Energi och Miljö Min-El ebs AB VETAB Vetlanda Energi AB Falkenberg Energihandel AB Mälarenergi Försäljning AB Värnamo Energi AB Fortum Markets AB Mölndal Energi AB Västerbergslagens Elförsäljning AB Fyrfasen Energi AB Norrtälje Energi Försäljnings AB Yello Strom Fyrstad Kraft Norsk Hydro Ystad Energi AB Gislaved Energiring AB Nossebro Energi Ålem Energi AB God El i Sverige AB Nynäshamn Energi Försäljning AB Öresundskraft Marknad AB Gotlands Elförsäljning AB Näckåns Energi AB Österlens Kraft Försäljnings AB Grästorp Energi AB Nässjö Affärsverk AB Övik Energi AB Gävle Energisystem Aktiebolag Göta energi ab Göteborg Energi Din El AB (tid. Plusenergi AB) Habo Energi AB Hallstaviks Elverk Aktiebolag Halmstads Energi och Miljö AB Hedesunda Elförsäljning AB o2 Vindel OKQ8 Olseröds Energi Aktiebolag Oskarshamn Energi AB PiteEnergi Handel AB Ringsjö Energi Försäljning Rödeby Energi AB

17 Sverigeindex Fjärrvärme (74,14) Topp 3 inom affärsområde Fjärrvärme representeras av följande bolag. 1. Sala-Heby Energi AB, 85,72 2. Tekniska Verken i Linköping, 83,33 3. Göteborg Energi Aktiebolag, 82,14 Inom affärsområde Fjärrvärme finns 196 bolag representerade över landet i tre olika storlekar. I topp 3 finner vi på första plats Sala-Heby Energi AB representerande de små bolagen. På andra respektive tredje plats finner vi Tekniska Verken i Linköping samt Göteborg Energi AB som representerande de mellanstora bolagen. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre fjärrvärmeleverantörer är att fjärrvärmen såklart i sig är ett miljöalternativ, men även att man arbetar föredömligt när det gäller själva uppvärmningen av fjärrvärmen. För ytterligare information av resultatet avseende Sala-Heby Energi kontakta Sala-Heby Energi direkt Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer av Tekniska Verken i Linköpings samt Göteborg Energis del av Miljöindex- Kundperspektivet är möjligt. Kan dock enbart beställas av representanter från Tekniska Verken i Linköping samt Göteborg Energi.

18 Följande fjärrvärmeföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt fjärrvärmeföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på 17 Affärsverken Karlskrona AB Forshaga Energi AB Lantmännen Agrovärme AB Rindi AB (Flen, Gnesta, Sunne, Syd, Vadstena, Vingåker, Älvdalen) Varberg Energi AB Agrovärme Enköping AB Fortum Värme AB Laxåvärme AB Ringsjö Energi AB Vattenfall AB Fortum Värme Nynäshamn Ale Fjärrvärme AB AB Lekebergs Bioenergi AB Ronneby Miljö och Teknik AB Vattenfall AB i Ängelholm Alingsås Energi Nät AB Funäsdalens Energi AB Lenhovda Energi AB Rättviks Teknik AB Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB Alvesta Energi AB GEAB Lerum Fjärrvärme AB Sala-Heby Energi AB Vetlanda Energi & Teknik Aneby Miljö & Vatten AB Gislaved EnergiRing AB LEVA i Lysekil AB Sandviken Energi AB Vimmerby& Mljö AB Arboga Energi AB Gotlands Närvärme AB Lidköpings Värmeverk AB SEVAB Strängnäs Energi AB Vårgårda Ångfabrik AB Arjeplogs Kommun Grästorps Fjärrvärme AB Lilla Edets Fjärrvärme AB Skara Energi AB Värnamo Energi AB Arvidsjaurs Energi AB Gällivare Värmeverk AB Linde Energi AB Skellefteå Kraftaktiebolag Västerbergslagens Energi AB Arvika Fjärrvärme AB Gävle Energi AB Ljungby Energinät AB Skurups Fjärrvärme AB Västervik Miljö & Energi Bengtsfors Kommun Göteborg Energi AB Ljusdal Energi AB Skövde Värmeverk AB Växjö Energi AB Bionär Närvärme AB Götene Vatten & Värme AB Luleå Energi AB Smedjebacken Energi AB Ydre Kommun Bodens Energi AB Habo Energi AB Lunds Energi AB Sollentuna Energi AB Ystad Energi AB Bollnäs Energi AB Hagfors Energi AB Malma Kraft & Värme AB Sorsele Värmeverk AB Ånge Energi AB Borgholm Energi AB Halmstads Energi & Miljö AB Malung-Sälens kommun Staffanstorps kommun Åre Fjärrvärme AB Borlänge Energi AB Hammarö Energi AB Mariestad Töreboda Energi AB Statkraft Värme AB Åsele Energiverk AB Borås Energi och Miljö AB Haparanda Värmeverk AB Mark Kraftvärme AB Stenungsunds Energi & Miljö Åstorps Bioenergi AB Bromölla Fjärrvärme AB Hedemora Energi AB Mjölby-Svartådalen Energi AB Sundsvall Energi AB Älvsbyns Energi AB Bräcke Kommun Herrljunga Elektriska AB Molkom Biovärme AB Surahammars Kommunalteknik Öresundskraft AB BTEA Energi AB Hjo Energi AB Mullsjö Energi & Miljö AB Svenljunga Energi AB Öresundskraft Ängelholm AB C4 Energi AB Hofors Energi AB Munkfors Värmeverk AB Säffle Fjärrvärme AB Örkelljunga Fjärrvärmeverk Charlottenberg Energi AB Hyltebostäder Mälarenergi AB Sävsjö Energi AB Österlens Kraft AB Dala Energi Värme AB Hällefors Värme AB Mölndal Energi AB Söderhamn NÄRA AB Överkalix Värmeverk AB Dalkia Energy and Building Härnösand Energi & Miljö AB Mörbylånga Kommun Södertörns Fjärrvärme AB Övertorneå Värmeverk AB Degerfors Energi AB Hässleholm Miljö AB Neova AB Sölvesborgs Fjärrvärme AB Övik Energi AB E.ON MälarKraft Värme AB Höganäs Fjärrvärme AB Nordanstigs Bostäder AB Tekniska Verken i Kiruna E.ON Värme Sverige AB Jokkmokks Värmeverk AB Nordanstigs kommun Tekniska Verken i Linköping AB E.ON Värme Timrå AB Jämtkraft AB Norrenergi AB Telge Nät AB Eksjö Energi AB Jämtlands Värme AB Norrtälje Energi AB Tidaholms Energi AB Eksta Bostads AB Jönköping Energi AB Nossebro Energi Värme AB Tierps Fjärrvärme AB Elektra Värme AB Kalmar Energi Värme AB Nybro Energi AB Tingsryds Energi AB Emmaboda Energi & Miljö Karlsborgs Värme AB Nässjö Affärsverk AB Torsås Fjärrvärmenät AB ENA Energi AB Karlshamn Energi AB Olofströms Kraft AB Tranås Energi AB Eskilstuna Energi & Miljö Karlskoga Kraftvärmeverk AB Ore Energi AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Falbygdens Energi AB Karlstads Energi AB Oskarshamn Energi AB Trollhättan Energi AB Falkenberg Energi AB Kils Energi AB Oxelö Energi AB Uddevalla Energi Värme AB Falu Energi & Vatten AB Kraftringen Nät AB Pajala Värmeverk AB Ulricehamns Energi AB Farmarenergi i Ed AB Kristinehamns Fjärrvärme AB Partille Energi AB Umeå Energi AB Filipstads Värme AB Kungälv Energi AB Perstorps Fjärrvärme AB Uppsala kommun Finspångs Tekniska Verk Köpings kommun PiteEnergi AB Vaggeryds Energi AB Fjärrvärme I Osby AB Landskrona stad Pålsboda Bioenergi AB Vara Värme AB

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen BLEKINGE KARLSHAMN REL00089 Karlshamn Energi AB 5 621 kr 527 kr 2 458 kr REL00143 Olofströms Kraft Nät AB 6 535 kr 571 kr 2 502 kr KARLSKRON A Affärsverken Karlskrona AB 5 840 kr 857 kr 2 788 kr REL00091

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 212 Matz Tapper 214-2-21 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 212... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:168 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal.

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal. 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 1 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 2 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 3 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads Energi AB 83.54 1 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Totalt kostnad per år inklusive moms Uppgifterna gäller från 1 januari 2005 och 1 januari 2006 Myndighetsavgifter ingår Kommun Nätföretag

Läs mer

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms.

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms. Stockholms län - kommun Ort Företag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholm -centrala Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -närvärme Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -södra Fortum Värme, AB 83,5 87,8

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 21 Matz Tapper 211-12-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Statistikens omfattning... 4 1.2 Deltagande elnätsföretag 21... 4 2 Sammanfattning 6 3 Tabeller 7 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 2013 Matz Tapper 2014-08-20 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 2013... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning september 2014

EFAs Medlemsförteckning september 2014 Aktiebolaget SVAFO 42 611 23 NYKÖPING +4687395000 Ale El-förening ek. för. 33 449 14 ALAFORS +46303332400 ATS Kraftservice AB 58 711 30 LINDESBERG +4658113320 Barsebäck Kraft AB 51 246 25 LÖDDEKÖPINGE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 Elhandlare Elomr. 1 Rörligt pris elområde 1 Karlstads Energi AB 79.51 1 325 15 902 Karlstads Energi AB 1 2 Rörligt pris elområde 2 Karlstads Energi AB 79.53

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning maj 2015

EFAs Medlemsförteckning maj 2015 AB Edsbyns Elverk 12 828 22 EDSBYN +4627127400 AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 667 115 77 STOCKHOLM +4686717000 AB Helsinge Elhandel 2 828 22 EDSBYN +4627127400 ABEKA El & Kraftanläggningar AB

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer