Sverigerapport Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!"

Transkript

1 Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

2 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden Förord Tack till våra kunder inom energibranschen? Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Vad är Miljöindex-Kundperspektivet? Mätningens uppbyggnad Uppdelning per bolagsstorlek Sverigeindex, 70, Sverigeindex Elnät, Elhandel, Fjärrvärme (68,63/69,63/74,14) Sverigeindex Små, mellanstora och stora bolagen (75,33/74,64/61,51) E.ON, Vattenfall, Fortum (67,67/55,95/60,92) Sverigeindex Topp Sverigeindex Sala-Heby Energi AB (81,65/85,72 - Rankad 1:a Elnät & Fjärrvärme) Sverigeindex Telge Energi AB (84,13 - Rankad 1:a Elhandel) Sverigeindex Elnät (68,63) Sverigeindex Elhandel (69,63) Sverigeindex Fjärrvärme (74,14)... 16

3 2 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden. 1.2 Förord Miljöindex-Kundperspektivet 2011 är en unik och rikstäckande undersökning som mäter slutkundens upplevelse av det egna energibolagets agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Det är en spännande undersökning som berör affärsområdena elnät, elhandel och fjärrvärme samt främjar till dialog och samarbete i gränslandet mellan marknad, energi och hållbar utveckling. Som skapare av Miljöindex-Kundperspektivet hoppas jag kunna bidra till en positiv dialog över landet kring miljöaspekten. På Supportföretaget arbetar vi dagligen branschövergripande, nationellt och internationellt med innovativ marknadsutveckling. När jag ställde mig frågan vad jag som marknadsutvecklare och analytiker kan göra för miljön så hittade jag tillslut ett svar: En innovativ, ständigt pågående studie, med syfte att på lång sikt bidra till ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Det är således den första frågan i Miljöindex- Kundperspektivet, tätt följt av de idag aktuella miljöfrågorna kring minskningen av koldioxidutsläppen, effektiviseringen av energianvändningen och utvecklingen av förnybar energi. Men det bästa av allt, den är innovativ. Vartefter villkoren och världen förändras över tid så följer Miljöindex-Kundperspektivet med i den förändringen. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus och för varje intervju som görs ökar både konsumentens och energibolagets insikt i det viktiga miljöarbetet vi alla står inför. Du är varmt välkommen att delta, oavsett om du är slutkonsument, arbetar på ett energibolag eller representerar media. Med dessa ord vill jag hälsa Dig hjärtligt välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling och 2011-års rapport av Miljöindex-Kundperspektivet. Med vänlig hälsning/ Tove Åkerman-Stenman, VD, Supportföretaget TMJ Group AB Dir. mobil: Till våra kunder inom energibranschen

4 3 1.3 Tack till våra kunder inom energibranschen? Vi vill rikta ett speciellt tack till våra kunder inom energibranschen. Genom att anlita oss gör ni det möjligt för oss att engagera oss i miljöfrågan. Speciellt tack till: Swärd Research and Consulting Björklinge Energi Dala Energi Karlshamn Energi Mariestad -Töreboda Energi Sandviken Energi Tekniska kontoret Köping Gällivare Värmeverk Jokkmokks Värmeverk Jukkasjärvi Energi Pite Energi SEVAB Strängnäs Energi Kils Energi VB Energi Skövde Elnät Skara Energi Sala-Heby Energi Österlens Kraft Mälarenergi Habo Energi Karlstads Energi Lidköping Elnät Linde Energi Götene Elförening Götene Vatten Vara Energi

5 4 1.4 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Vad är Miljöindex Kundperspektivet? Miljöindex-Kundperspektivet är en innovativ marknadsundersökning i tiden av omnibus-karaktär. Det är en ständigt pågående undersökning i dialogform kring kundernas upplevelse av energibolagens agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Undersökningen är tänkt att ge både kunder och energibolag verktyg att tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle, både i det stora och i det lilla, när det gäller att tänka på källsortering eller att utveckla förnybara energikällor. Idag är Miljöindex-Kundperspektivet ett rikstäckande index över Sverige och berör frågorna kring det egna energibolagets agerande för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, minskningen av koldioxidutsläppen, effektiviseringen av energianvändningen samt utvecklingen av förnybar energi. Samtidigt som intervjuerna genomförs sker även en dialog med varje respondent där de som vill får mer information om vad just deras energibolag gör för miljön. Detta sker efter att varje fråga ställts och efter att varje betygsvärde erhållits för att inte påverka respondentens svar. Miljöindex-Kundperspektivet handlar om kundens upplevelse av sitt eget energibolag inom elnät, elhandel och fjärrvärme. Det handlar också om att ge varje energibolag en feedback på hur kunderna upplever deras miljöarbete. Vidare kommer energibolagen i Sverige att en gång per år, i juni omkring världsmiljödagen, ta del av denna undersökning så att vi tillsammans kan föra denna viktiga dialog och utveckling vidare. På ett positivt och innovativt sätt. 1.5 Mätningens uppbyggnad I denna studie finns de allra flesta av Sveriges energibolag representerade. Totalt kan varje energibolag idag beställa sitt indexvärde, således 165 elnätsföretag, 115 elhandelsföretag och 196 fjärrvärmeföretag. Hela mätningen är genomförd på ett kombinerat kvantitativt och kvalitativt sätt där både siffror och ord har studerats i sin helhet. Ett obundet slumpmässigt urval på populationen i Sverige mellan år utgör grunden för mätningen. Detta urval är sedan kompletterat med ett manuellt framtaget register samt i vissa fall urval från de av våra kunder som beställt kompletterande intervjuer. Totalt har, i denna studie, intervjuer genomförts och felmarginalen hamnar på +/- 0,6 %. Intervjuerna är genomförda från september 2010 juni 2011 vid Supportföretagets egen högkvalitativa intervjuenhet, där intervjupersonalen är väl insatta i marknadsrelaterade frågor inom energibranschen. En unik intervjuteknik utgör grunden för den dialog som sedan följer som en röd tråd genom hela intervjuarbetet. Intervjuerna i denna studie genomförs, till skillnad från vanliga marknadsundersökningar, över en längre period. Tanken är att de utan uppehåll och kontinuerligt skall pågå för att möjligtvis kunna se förändringar i både det kortare och längre perspektivet. Alla index varierar på skalan Indexvärden inom intervallet 0-60 anses som lågt, som godkänt och värden inom intervallet som mycket väl godkänt. Intervjuerna för Miljöindex-Kundperspektivet pågår ständigt sedan september 2009, bland annat för att kunna se förändringar över tid. Utgångspunkten för Miljöindex-Kundperspektivet är att dialogen för en hållbar värld aldrig tar paus, den skall ständigt vara aktiv och välkomnande med en avslutande större rapport och sammanställning varje år i juni omkring världsmiljödagen. Urvalsgrund: Slumpmässigt obundet urval ur Sveriges population, år Antal intervjuer: Mätningens population: (18-79 år boende i Sverige) Stickprov: Övergripande felmarginal: +/- 0,6 % Andelen svar: 0,01-0,5 Detaljerade felmarginaler: +/- 0,34 % - +/- 1,69 %

6 5 1.6 Uppdelning per bolagsstorlek Resultaten som visas i denna studie är indelade i tre olika storleksgrupper, Små bolag, Mellanstora bolag samt Stora bolag. Nedanstående indelningar avseende bolagens storlek är baserade enligt följande: Elnät i hur stort koncessionsområde de olika elnäten i Sverige har avseende totalt antal abonnemang i uttagspunkt (information från Energimarknadsinspektionens senaste tillgängliga databas på Elhandel i hur stor omsättning man har i TKR (information från Fjärrvärme baserat på mängd levererad värme i GWh/år samt antal leveranspunkter man totalt har (informationen hämtad från Energimarknadsinspektionens senaste tillgängliga databas på Små bolagen: De små elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De små elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De små fjärrvärmeföretagen levererar enligt följande, mikroföretagen < 25 GWh/år och små företagen mellan GWh/år samt har mellan leveranspunkter. Mellanstora bolagen: De mellanstora elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De mellanstora elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De mellanstora fjärrvärmeföretagen levererar mellan GWh/år samt har mellan leveranspunkter. De stora bolagen: De stora elnätsföretagen representerar intervallet mellan abonnemang i uttagspunkt. De stora elhandelsföretagen varierar på en omsättning mellan TKR. De stora fjärrvärmeföretagen levererar från 2000 GWh/år och mer samt har mellan leveranspunkter.

7 6 2. Sverigeindex, 70, Sverigeindex Elnät, Elhandel, Fjärrvärme (68,63/69,63/74,14) Övergripande upplever Sveriges energikonsumenter inom elnät, elhandel och fjärrvärme att det egna energibolaget i stort agerar för ett miljömässigt och uthålligt samhälle till ett indexvärde av 70,80 (skala 0-100). Det är en svag försämring från föregående år med -0,56 enheter. Mest miljömässiga upplevs återigen fjärrvärmeföretagen med ett totalt index på 74,14.

8 7 2.3 Sverigeindex Små, mellanstora och stora bolagen (75,33/74,64/61,51) Vi ser i diagrammet nedan att det finns skillnader i upplevt miljöengagemang beroende på hur stora energibolagen är. De tre stora bolagen E.ON, Vattenfall och Fortum får ett totalt index på 61,51 av sina kunder när det gäller att agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle. Detta är i jämförelse med de mellanstora och små bolagen ett relativt lågt index, men ändå högre än förra året då de sammantaget fick 58,78. De små bolagen ligger i topp med ett index på 75,33 tätt följt av de mellanstora bolagen som hamnar på 74,64. Vidare erhåller de stora bolagen ett index om 60,53 när det gäller att agera för att minska koldioxidutsläppen. I topp ligger de mellanstora bolagen på 72,53 och de små bolagen hamnar på 72,3. När det gäller att agera för effektiviseringen av energianvändningen närmar sig branschen varandra, E.ON, Vattenfall och Fortum når tillsammans upp till 64,71 och skillnaden till de små och mellanstora bolagen är 4,79 respektive 6,47 enheter. Samma sak gäller i stort den sista kategorin avseende agerandet för att utveckla förnybar energi. De stora bolagen når ett index på 63,83, de mellanstora bolagen, 70,12 och de små bolagen 71,44. De små och mellanstora bolagen visar tecken på att i större utsträckning nå fram med sitt miljöbudskap till kunderna. Det visar sig i att ett antal av kunderna uppger att de valt att byta från något av de stora energibolagen till förmån för ett mindre bolag på elhandelssidan. Detta uppger man är på grund av att man upplever att de har ett bättre miljöarbete. Miljöaspekten är viktig och kunderna blir alltmer engagerade, det i sin tur kräver att energibolaget hittar nya vägar att nå ut med budskapet om miljön.

9 8 2.4 E.ON, Vattenfall, Fortum (67,67/55,95/60,92) I år väljer vi att särredovisa delar av de stora bolagens indexvärden. Vinnaren av de tre stora jättarna i år är E.ON som når ett index på 67,67. Däremot är det Vattenfall som totalt klättrar mest från föregående år med +2,54 enheter till 55,95. Det största förbättringsområdet hos Vattenfall enligt kunderna är agerandet för att effektivisera energianvändningen. I övrigt ligger Vattenfall totalt sett kvar på liknande värden som föregående år förutom en svag förbättring på agerandet att utveckla förnybar energi. Fortum når ett totalt index på 60,92.

10 9 3. Sverigeindex Topp 3 I detta avsnitt lyfter vi fram de energibolag som från kunderna erhållit de högsta betygen i 2011 års Miljöindex-Kundperspektivet. Dessa är som följer inom respektive affärsområden: Elnät Topp 3: 1. Sala-Heby Energi Elnät AB 81,65 2. Lidköping Elnät 81,47 3. Jönköping Energi AB 81,25 Elhandel Topp 3: 1. Telge Energi AB 84,13 2. Sala-Heby Energi 82,87 3. Jönköping Energi AB 82,81 Fjärrvärme Topp 3: 1. Sala-Heby Energi AB 85,72 2. Tekniska Verken i Linköping AB 83,89 3. Göteborg Energi AB 83,16

11 Sverigeindex Sala Heby Energi AB (81,65/85,72 Rankad 1:a Elnät & Fjärrvärme) Sala-Heby Energi Elnät/Sverigeindex Elnät Sala-Heby Energi Fjärrvärme/Sverigeindex Fjärrvärme Sala-Heby Energi hamnar även i år högst i landet avseende affärsområdena Elnät och Fjärrvärme. På en skala från hamnar Sala-Heby Energi på 81,65 på elnätssidan och 85,72 på fjärrvärmesidan. Kunden upplever i mycket hög grad att Sala-Heby Energi lever upp till att i stort sett agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, att effektivisera energianvändningen, att minska koldioxidutsläppen och att utveckla förnybar energi. Sala-Heby Energi klättrar även från en tredjeplacering på elhandelssidan 2010 till en andra placering efter Telge Energi AB. Det som utmärker Sala-Heby Energi är att kunderna upplever delaktighet i miljöengagemanget och att de på ett uppfinningsrikt sätt arbetar för att utveckla förnybar energi. Vidare berättar gärna kunderna under intervjun om vad Sala-Heby Energi konkret gör för miljön. Det handlar om alltifrån att de känns genuina i sitt miljötänk till hur de aktivt arbetar med solenergi eller anordnar miljötävlingar för sina kunder. Sala-Heby Energi har till synes en tydlig kommunikation med sina kunder samt engagerar dem på ett vardagligt sätt i miljöfrågan. Kort och gott kan man säga att Sala-Heby Energi tar varje tillfälle i akt att kommunicera miljöfrågan. De flesta aktiviteter i bolagets regi går helt enkelt ut på att leva som man lär både i smått och i stort och att kommunicera detta i alla led. Några spontana kommentarer från Sala-Heby Energi s respondenter: Jag har blivit mer intresserad av miljön på grund av deras utskick. Det känns tryggt med deras miljöprofil. De kämpar på med än det ena än det andra inom miljöområdet. De har nästan allting så hon vet inte vad mer de skulle kunna förbättra. Det är väldigt mycket fokus på miljön när det gäller SHE. Han vet att de förnyar och hänger med i svängarna när det gäller miljön. Han tycker att de absolut jobbar för att utveckla förnybar energi. Han vet att de har solceller mm. Han vet att de jobbar mycket för att bygga en ny solanläggning. Han tycker det är lite roligt med tävlingen de anordnar mellan Sala och Hebys kommuninvånare för att se vilka som förbrukar minst under ett dygn under en viss dag. Heby Kommun har nu vunnit två år i rad. Han vet att SHE har startat en biogasmack. Vet att de arbetar massor för miljön! Har energikonsulenter och solenergi. Vet att de har biogasbilar, solenergi och att de grävt ner ledningarna i backen.

12 Sverigeindex Telge Energi AB (84,13 Rankad 1:a Elhandel) Telge Energi klättrar från en andra placering 2010 till en första placering i år. Med ett miljöindexvärde på 84,13 avseende affärsområdet elhandel ligger man 14,5 enheter från elhandelssnittet på Sverigeindex. Kunden upplever i allra högsta grad att Telge Energi lever upp till att agera för ett miljömässigt och uthålligt samhälle, att minska koldioxidutsläppen och att utveckla förnybar energi. Vad avser området att effektivisera energianvändningen når man strax över Sverigeindex. Några kommentarer från respondenterna: Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer på Telge Energis del av Miljöindex- Kundperspektivet är möjligt. Kan beställas av representant från Telge Energi. Beställ på: Får hem broschyrer med bra information från Telge Energi. Lättläst. Han har blivit erbjuden energirådgivning av Telge Energi. Man kan köpa grön el av Telge Energi. De har ren el. Telge Energi marknadsför sig med att de arbetar mycket med miljön. Valde Telge Energi för att de har grön el och arbetar mycket för miljön. Vet att man kan få råd på hemsidan. 100 % vindkraft tilltalar mig och jag följer utvecklingen. Valde Telge Energi för att de har grön el och arbetar mycket med miljön.

13 Sverigeindex Elnät (68,63) Topp 3 inom affärsområde Elnät representeras av följande bolag. 1. Sala-Heby Energi Elnät AB 81,65 2. Lidköping Elnät 81,47 3. Jönköping Energi AB 81,25 Inom affärsområde Elnät finns 165 bolag representerade i tre olika storlekar. Sala-Heby Energi och uppstickaren Lidköping Elnät återfinns bland de små företagen, således i kategorin med ett koncessionsområde mellan abonnemang i uttagspunkt. Jönköping Energi återfinns bland de mellanstora bolagen, således i kategorin med ett koncessionsområde mellan abonnemang i uttagspunkt. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre elnätsleverantörer är att man ser dem som föredömen, att man upplever att de har ett miljötänk samt att de engagerar sig i dessa frågor. För ytterligare information av resultatet avseende Miljöindex-Kundperspektivet för Sala-Heby Energi Elnät och Lidköping Elnät, kontakta respektive bolag. Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer på Jönköping Energi s del av Miljöindex, kontakta Supportföretaget på: Kan beställas av representant från Jönköping Energi.

14 13 Följande elnätsföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt elnätsföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på Affärsverken Karlskrona AB Götene Elförening ek för LKAB Nät AB Sturefors Eldistribution AB Ale Elförening ek för Habo Kraft AB Luleå Energi Elnät AB Sundsvall Elnät AB Alingsås Energi Nät AB Hallstaviks Elverk Ek för Lunds Energi AB Sävsjö Energi AB Alvesta Elnät AB Halmstads Energi & Miljö Lycksele Elnät AB Söderhamn Elnät AB Arvika Teknik AB Hamra Besparingsskog Mariestad Töreboda Energi AB Södra Hallands Kraft ek för Bengtsfors Energi Nät AB Hedemora Energi AB Mellersta Skånes Kraft Sölvesborgs Energi & Vatten Bergs Tingslags Elektriska AB Hedesunda Elektriska AB Mjölby Kraftnät AB Telge Nät AB Bjärke Energi ek för Herrljunga Elektriska AB Mälarenergi Elnät AB Tibro Energi AB Björklinge Energi ek för Hjo Energi AB Mölndal Energi Nät AB Tidaholms Elnät AB Blåsjön Nät AB Hjärtums Elförening Ek För Nacka Energi AB Tranås Energi AB Bodens Energi Nät AB Hofors Elverk AB Norrtälje Energi AB Trelleborgs Kommun Boo Energi ek för Härjeåns Nät AB Nossebroortens Energi ek för Trollhättan Energi Elnät AB Borgholm Energi Elnät AB Härnösand Elnät AB Nybro Elnät AB Töre Energi ek för Borlänge Energi Elnät AB Härryda Energi AB Malungs Elnät AB Uddevalla Energi Elnät AB Borås Elnät AB Höganäs Energi AB Nynäshamn Energi AB Ulricehamns Energi AB Brittedals Elnät Ek för. Höörs Energiverk Näckåns Elnät AB Umeå Energi Elnät AB Bromölla Energi AB Jukkasjärvi Sockens Belysn för Närkes Kils Elektriska Ek för Utsikt Katrineholm Elnät AB C4 Elnät AB Jämtkraft Elnät AB Nässjö Affärsverk Elnät AB Utsikt Nät AB Carlfors Bruk E Björklund Jönköping Energinät AB Olofströms Kraft Nät AB Vaggeryd Kommuns Elverk Dala Energi Elnät AB Kalmar Energi Elnät AB Olseröds Elektriska Vallebygdens Energi ek för Degerfors Energi AB Karlsborgs Energi AB Oskarshamn Energi Nät AB Varberg Energi AB E.ON Elnät Sverige AB Karlshamn Energi AB Oxelö Energi AB Varbergsortens Elkraft Ekerö Energi AB Karlskoga Elnät AB Partille Energi Nät AB Vattenfall Eldistribution AB Ekfors Elnät AB Karlstads Elnät AB PiteEnergi AB Vetlanda Energi & Teknik Eksjö Elnät AB Katrineholm Energi AB Ringsjö Energi AB Viggafors Elektriska Elektra Nät AB Edsbyn Kraftringen Nät AB Ronneby Miljö och Teknik AB Vimmerby Energi & Mljö AB Elverket Vallentuna AB Kraftringen Nät AB Rödeby Elverk ek för Vinninga Elektriska För Emmaboda Elnät AB Kramfors Energiverk AB Sala-Heby Energi Elnät AB Värnamo Elnät AB Envikens Elnät AB Kreab Öst AB Sandhult-Sandared Elektriska Västerbergslagens Elnät AB Eskilstuna Energi & Miljö Elnät Kristinehamns Elnät AB Sandviken Energi Elnät AB Västerviks Kraft Elnät AB Falbygdens Energi Nät AB Kungälv Energi AB Sevab Nät AB Västra Orusts Energitjänst Falkenberg Energi AB Kviinge El AB Sjogerstads Elektriska Distr. Växjö Energi Elnät AB Falu Elnät AB Kvänumbygdens Energi ek för Sjöbo Elnät AB Ystad Energi AB Filipstad Energinät AB Landskrona stad Skara Energi AB Åkab Nät & Skog AB Fortum Distribution AB Larvs Elektriska Distr Skellefteå Kraft Elnät AB Ålem Energi AB Gagnefs Elnät AB Lerum Energi AB Skurups kommun Årsunda Kraft & Belysningsför Gislaved Energi AB LEVA i Lysekil AB Skyllbergs Bruks AB Öresundskraft AB Gotlands Energi AB Lidköping Elnät Skånska Energi Nät AB Österfärnebo El ek för Grästorps Energi Ek för Linde Energi AB Skövde Elnät (Skövde kommun) Österlens Kraft AB Gävle Energi AB Ljungby Energinät AB Smedjebacken Energi Nät AB Östra Kinds Elkraft ek för Göteborg Energi Nät AB Ljusdal Elnät AB Staffanstorps Energi AB Övik Energi Nät AB

15 Sverigeindex Elhandel (69,63) Topp 3 inom affärsområde Elhandel representeras av följande bolag. 1. Telge Energi AB 84,13 2. Sala-Heby Energi 82,87 3. Jönköping Energi AB 82,81 Inom affärsområde Elhandel finns 115 bolag representerade över landet i tre olika storlekar. I topp 3 finner vi på första plats Telge Energi och tredje plats Jönköping Energi som representerande de mellanstora bolagen. På andra plats Sala-Heby Energi som representant för de små bolagen. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre elhandelsleverantörer är att man ligger i framkant vad gäller utvecklingen av förnybara energikällor samt att kunden aktivt väljer dessa elhandelsleverantörer på grund av deras miljöengagemang. Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer av Jönköping Energis samt Telge Energis del av Miljöindex-Kundperspektivet är möjligt. Kan beställas av representanter från Jönköping Energi samt Telge Energi. Beställ på: För ytterligare information av resultatet avseende Sala-Heby Energi kontakta Sala-Heby Energi direkt.

16 Följande elhandelsföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt elhandelsföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på 15 7H Kraft HEMAB Elförsäljning AB Sala-Heby Energi AB Affärsverken Energi Karlskrona AB Herrljunga Elkraft Sandviken Energi AB Alingsås Energi AB Hjo Energi Elhandel AB SEVAB Energiförsäljning AB Alvesta Energi Hjärtums Energi AB Sjogerstads Energi AB Bengtsfors Energi Handel AB Härryda Energi Elhandel AB Sjöbo Energi AB BestEl Aktiebolag Ingetextra.se Skellefteå Kraft AB Billinge Energi AB Jukkasjärvi Energi AB Skånska Energi Marknad Aktiebolag Bixia AB Jämtkraft AB Sollentuna Energi Handel AB Björklinge Energi Försäljning AB Jönköping Energi AB Storuman Energi AB Bodens Energi AB Kalmar Energi Försäljning AB Sundsvall Energi AB Boo Energi Försäljnings Aktiebolag Karlsborgs Energi Försäljnings AB Sölvesborgs Energi AB Borlänge Energi AB Karlshamn Energi Elförsäljning AB Tekniska Verken i Linköping AB Borås Elhandel AB Karlstads Energi AB Telge Energi AB Brittedals Energi Aktiebolag Kraft & Kultur i Sverige AB Tibro Energi Försäljning AB Dala Kraft AB Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB Tranås Energi Elförsäljning Aktiebolag E.ON Sverige Aktiebolag Kraftringen Elförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Edsbyns Elverk AB Kreab Försäljning Umeå Energi Elhandel AB Ekerö Energi Försäljning Aktiebolag Kundkraft Sverige AB Uppsala El Eksjö Energi ELIT AB Kvänum Energi AB Vaggeryds Energi AB Elektra Linde Energi Försäljning AB Vallebygdens Energi ek. för. Elhandel i Vetlanda AB Ljusdal Energi Försäljning AB Wallenstam Energi Elverket Vallentuna El AB Luleå Energi AB Varabygdens Energi AB Energibolaget i Sverige AB Lunds Energi Försäljning Varberg Energimarknad AB Enkla Elbolaget i Sverige AB Mariestad Töreboda Energi AB Varbergsortens Elförsäljning AB Enstar AB Mellanskånes Kraft AB Vattenfall AB Eskilstuna Energi och Miljö Min-El ebs AB VETAB Vetlanda Energi AB Falkenberg Energihandel AB Mälarenergi Försäljning AB Värnamo Energi AB Fortum Markets AB Mölndal Energi AB Västerbergslagens Elförsäljning AB Fyrfasen Energi AB Norrtälje Energi Försäljnings AB Yello Strom Fyrstad Kraft Norsk Hydro Ystad Energi AB Gislaved Energiring AB Nossebro Energi Ålem Energi AB God El i Sverige AB Nynäshamn Energi Försäljning AB Öresundskraft Marknad AB Gotlands Elförsäljning AB Näckåns Energi AB Österlens Kraft Försäljnings AB Grästorp Energi AB Nässjö Affärsverk AB Övik Energi AB Gävle Energisystem Aktiebolag Göta energi ab Göteborg Energi Din El AB (tid. Plusenergi AB) Habo Energi AB Hallstaviks Elverk Aktiebolag Halmstads Energi och Miljö AB Hedesunda Elförsäljning AB o2 Vindel OKQ8 Olseröds Energi Aktiebolag Oskarshamn Energi AB PiteEnergi Handel AB Ringsjö Energi Försäljning Rödeby Energi AB

17 Sverigeindex Fjärrvärme (74,14) Topp 3 inom affärsområde Fjärrvärme representeras av följande bolag. 1. Sala-Heby Energi AB, 85,72 2. Tekniska Verken i Linköping, 83,33 3. Göteborg Energi Aktiebolag, 82,14 Inom affärsområde Fjärrvärme finns 196 bolag representerade över landet i tre olika storlekar. I topp 3 finner vi på första plats Sala-Heby Energi AB representerande de små bolagen. På andra respektive tredje plats finner vi Tekniska Verken i Linköping samt Göteborg Energi AB som representerande de mellanstora bolagen. Kännetecknande för kundernas uppfattning om dessa tre fjärrvärmeleverantörer är att fjärrvärmen såklart i sig är ett miljöalternativ, men även att man arbetar föredömligt när det gäller själva uppvärmningen av fjärrvärmen. För ytterligare information av resultatet avseende Sala-Heby Energi kontakta Sala-Heby Energi direkt Särredovisning med ytterligare diagram, tabeller och kommentarer av Tekniska Verken i Linköpings samt Göteborg Energis del av Miljöindex- Kundperspektivet är möjligt. Kan dock enbart beställas av representanter från Tekniska Verken i Linköping samt Göteborg Energi.

18 Följande fjärrvärmeföretag finns representerade i studien per Saknar du ett specifikt fjärrvärmeföretag finns möjlighet att göra efterbeställningar. Kontakta oss gärna på 17 Affärsverken Karlskrona AB Forshaga Energi AB Lantmännen Agrovärme AB Rindi AB (Flen, Gnesta, Sunne, Syd, Vadstena, Vingåker, Älvdalen) Varberg Energi AB Agrovärme Enköping AB Fortum Värme AB Laxåvärme AB Ringsjö Energi AB Vattenfall AB Fortum Värme Nynäshamn Ale Fjärrvärme AB AB Lekebergs Bioenergi AB Ronneby Miljö och Teknik AB Vattenfall AB i Ängelholm Alingsås Energi Nät AB Funäsdalens Energi AB Lenhovda Energi AB Rättviks Teknik AB Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB Alvesta Energi AB GEAB Lerum Fjärrvärme AB Sala-Heby Energi AB Vetlanda Energi & Teknik Aneby Miljö & Vatten AB Gislaved EnergiRing AB LEVA i Lysekil AB Sandviken Energi AB Vimmerby& Mljö AB Arboga Energi AB Gotlands Närvärme AB Lidköpings Värmeverk AB SEVAB Strängnäs Energi AB Vårgårda Ångfabrik AB Arjeplogs Kommun Grästorps Fjärrvärme AB Lilla Edets Fjärrvärme AB Skara Energi AB Värnamo Energi AB Arvidsjaurs Energi AB Gällivare Värmeverk AB Linde Energi AB Skellefteå Kraftaktiebolag Västerbergslagens Energi AB Arvika Fjärrvärme AB Gävle Energi AB Ljungby Energinät AB Skurups Fjärrvärme AB Västervik Miljö & Energi Bengtsfors Kommun Göteborg Energi AB Ljusdal Energi AB Skövde Värmeverk AB Växjö Energi AB Bionär Närvärme AB Götene Vatten & Värme AB Luleå Energi AB Smedjebacken Energi AB Ydre Kommun Bodens Energi AB Habo Energi AB Lunds Energi AB Sollentuna Energi AB Ystad Energi AB Bollnäs Energi AB Hagfors Energi AB Malma Kraft & Värme AB Sorsele Värmeverk AB Ånge Energi AB Borgholm Energi AB Halmstads Energi & Miljö AB Malung-Sälens kommun Staffanstorps kommun Åre Fjärrvärme AB Borlänge Energi AB Hammarö Energi AB Mariestad Töreboda Energi AB Statkraft Värme AB Åsele Energiverk AB Borås Energi och Miljö AB Haparanda Värmeverk AB Mark Kraftvärme AB Stenungsunds Energi & Miljö Åstorps Bioenergi AB Bromölla Fjärrvärme AB Hedemora Energi AB Mjölby-Svartådalen Energi AB Sundsvall Energi AB Älvsbyns Energi AB Bräcke Kommun Herrljunga Elektriska AB Molkom Biovärme AB Surahammars Kommunalteknik Öresundskraft AB BTEA Energi AB Hjo Energi AB Mullsjö Energi & Miljö AB Svenljunga Energi AB Öresundskraft Ängelholm AB C4 Energi AB Hofors Energi AB Munkfors Värmeverk AB Säffle Fjärrvärme AB Örkelljunga Fjärrvärmeverk Charlottenberg Energi AB Hyltebostäder Mälarenergi AB Sävsjö Energi AB Österlens Kraft AB Dala Energi Värme AB Hällefors Värme AB Mölndal Energi AB Söderhamn NÄRA AB Överkalix Värmeverk AB Dalkia Energy and Building Härnösand Energi & Miljö AB Mörbylånga Kommun Södertörns Fjärrvärme AB Övertorneå Värmeverk AB Degerfors Energi AB Hässleholm Miljö AB Neova AB Sölvesborgs Fjärrvärme AB Övik Energi AB E.ON MälarKraft Värme AB Höganäs Fjärrvärme AB Nordanstigs Bostäder AB Tekniska Verken i Kiruna E.ON Värme Sverige AB Jokkmokks Värmeverk AB Nordanstigs kommun Tekniska Verken i Linköping AB E.ON Värme Timrå AB Jämtkraft AB Norrenergi AB Telge Nät AB Eksjö Energi AB Jämtlands Värme AB Norrtälje Energi AB Tidaholms Energi AB Eksta Bostads AB Jönköping Energi AB Nossebro Energi Värme AB Tierps Fjärrvärme AB Elektra Värme AB Kalmar Energi Värme AB Nybro Energi AB Tingsryds Energi AB Emmaboda Energi & Miljö Karlsborgs Värme AB Nässjö Affärsverk AB Torsås Fjärrvärmenät AB ENA Energi AB Karlshamn Energi AB Olofströms Kraft AB Tranås Energi AB Eskilstuna Energi & Miljö Karlskoga Kraftvärmeverk AB Ore Energi AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Falbygdens Energi AB Karlstads Energi AB Oskarshamn Energi AB Trollhättan Energi AB Falkenberg Energi AB Kils Energi AB Oxelö Energi AB Uddevalla Energi Värme AB Falu Energi & Vatten AB Kraftringen Nät AB Pajala Värmeverk AB Ulricehamns Energi AB Farmarenergi i Ed AB Kristinehamns Fjärrvärme AB Partille Energi AB Umeå Energi AB Filipstads Värme AB Kungälv Energi AB Perstorps Fjärrvärme AB Uppsala kommun Finspångs Tekniska Verk Köpings kommun PiteEnergi AB Vaggeryds Energi AB Fjärrvärme I Osby AB Landskrona stad Pålsboda Bioenergi AB Vara Värme AB

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer