Vinterns bästa elhandlare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Vinterns bästa elhandlare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (8) SAMMANFATTNING Edsbyns Elverk och Karlstad Energi är vinterns bästa elhandlare på fasta ettårsavtal respektive rörliga avtal. Rapporten studerar vintern, som definieras som 1 november till 31 mars. 77 elhandlare erbjöd rörliga kontrakt, 83 fasta ettårskontrakt. Största observerade prisskillnad på fasta kontrakt var strax över 23 öre. Det betyder att en småhusägare med en årlig användning om kwh som tecknade fel fastpriskontrakt förlorade 4240 kronor över ett år. Den som låg hos den dyraste handlaren för rörligt pris förlorade ca 1000 kronor för de fem månader studien täcker. Rapporten rankar företagen varje dag med avseende på priser. Snittrankingen visar om de är dyrare eller billigare än konkurrenterna över perioden som helhet. Två kompletta listor över detta finns i bilagor till rapporten. INLEDNING Sedan 1996 är elhandelsmarknaden avreglerad och företag kan fritt etablera sig som leverantör av el till slutkund. I stort förefaller handelsmarknaden fungera väl det finns ett relativt stort antal aktörer, konkurrensen är hård och företagen är i varierande grad innovativa och kundorienterade. Aktiva och informerade kunder gör att konkurrensen hårdnar och marknaden fungerar bättre. Att samla information kan emellertid vara tidskrävande och besvärligt för den enskilde kunden. Därför vill Villaägarna med denna regelbundet återkommande rapport synliggöra vilka elhandlare som konsekvent erbjudit de lägsta elpriserna under vintern , för att leda kunderna rätt och uppmuntra till hårdare prispress. Alla företag konkurrerar inte med låga priser. En del satsar på att erbjuda någon form av mervärde som kan tänkas motivera högre priser. El är dock en tämligen homogen vara, och kunderna kan spara pengar på att välja en elhandlare som konsekvent håller låga priser. METOD Två kontraktstyper har granskats, rörligt löpande pris och fast pris med bindningstiden 1 år. Dagliga data över priser för kontrakten har inhämtats från Energimarknadsinspektionen, som i förekommande fall har slagit ut en fast kostnad över en antagen årskonsumtion om kwh för att göra olika avtal jämförbara med varandra. För varje dag rankas det företag som har dagens lägsta pris som etta, det med näst lägst som tvåa, och så vidare. Denna variabel fångar upp elhandlarens förmåga att vara billigare än sina konkurrenter, oavsett vilket generellt prisläge som gäller. Genomsnittsrankingen beräknas, och den elhandlare som har lägst värde och som erbjudit respektive avtalstyp under minst 120 dagar under perioden utses till bästa prispressare i respektive avtalsform. Prispressarna har i jämförelse med konkurrenterna erbjudit lägst elpriser flest dagar under perioden 1 november mars De är således marknadsaktörer som genom sin strävan att vara billigast på marknaden sätter press på andra elhandelsbolag och som dessutom erbjuder relativt sett låga elpriser till sina kunder. En kund som ska välja elhandlare och söker ett lågt pris kunde under vintern vara förhållandevis säker på att få ett bra pris för respektive avtalstyp från dessa företag, oavsett vilken dag avtalet tecknades. Den kompletta listan med alla elhandlares ranking ligger i bilagan. Företag som erbjudit respektive avtalsform under färre än 120 dagar under perioden är exkluderade. En del företag erbjuder flera

3 3 (8) avtalsformer av samma typ, såsom olika varianter av garanterat ursprung för elen till rörligt pris. Jämförelsen utgår från varje handlares lägsta dagliga pris. Eftersom statistiken inte på ett konsekvent sätt rapporterar uppgifter om elområden, så har det inte vägts in i jämförelsen. För att få en uppfattning om hur mycket pengar som kan sparas eller förloras på att välja elhandlare, redovisas den största observerade prisskillnaden. Resultat RÖRLIGT PRIS LÖPANDE Karlstads Energi vinner denna gren med en genomsnittlig ranking på 1,6. Tvåa blir GodEl med snittranking 2,5. Wallenstam NaturEnergi placerar sig trea med en snittranking på 3,9. Karlstads Energi har placering 1 hela 78 av de totalt 151 dagarna under perioden. Under ytterligare 61 dagar var företaget tvåa. GodEl låg etta 37 dagar, tvåa 52 dagar och trea 22 dagar, medan Wallenstam låg tvåa 26 dagar, trea 55 dagar och fyra 46 dagar. Sämsta prispressare blev Göta Energi, med en snittranking på 74,0. Den maximala dagliga prisskillnaden var över 32 öre. Över perioden som helhet var medianen för skillnaden mellan högsta och lägsta pris 8,2 öre. Skillnaden i snittpris för hela perioden mellan bästa och sämsta prispressare var 7,8 öre. En vanlig småhusägare med en årlig användning om kwh använde under vintern 61 % av energin under månaderna november till och med mars, enligt en användarprofil som erhållits av Vattenfall. Det motsvarar kwh. Den småhusägare som valde den dyraste handlaren förlorade därför ungefär 1000 kronor under perioden, jämfört med om den billigaste hade valts. Eftersom vintern var kallare än vanligt är det sannolikt att mer än 61 % av husets årliga elanvändning skedde under perioden. Siffran 1000 kronor kan därför vara en underskattning. FAST PRIS 1 ÅR Bästa prispressaren på denna avtalsform är Edsbyns Elverk, med en snittranking på 11,5. Tvåa är Ingetextra.se med snittranking 17,5, och trea Vattenfall med snittranking 20. Med tanke på att Edsbyns Elverk är bästa prispressare, så är deras snittranking förhållandevis hög. Jämfört med de rörliga avtalen kan denna gren sägas vara jämnare. Inget företag utmärker sig. Esbyn vinner så att säga en klungspurt. Sämsta prispressare var Halmstadsenergi med snittranking 59,1. Totalt deltog 83 företag i grenen, varav 57 var med minst 120 av de 151 dagarna. Att högsta snittrankingen var så pass låg, och lägsta så pass hög, ger en bild av en trång klunga med företag som byter plats ofta. Den dagliga skillnaden mellan högsta och lägsta pris ligger mellan 10,1 och 23,6 öre. En småhusägare med en årlig användning på kwh kan alltså som mest ha sparat kronor på att teckna det billigaste ettårsavtalet, jämfört med det dyraste. SLUTSATSER Det finns pengar att spara genom att välja rätt elhandlare. Fel beslut kunde under vintern kosta ett vanligt villahushåll med en användning på kwh per år upp till kronor. Vissa elhandlare har en uttalad strategi att erbjuda ett mervärde som kan tänkas motivera högre priser. Att det finns innovativa företag som vill diversifiera produkten kan ses som ett tecken på att elhandelsmarknaden fungerar väl, men det är upp till kunderna att avgöra om produkten är värd priset.

4 För kunder som inte söker något slags mervärde utan endast är intresserade av priset är det således klokt att välja en elhandlare som har en låg genomsnittsranking, eftersom det visar på en vilja och förmåga att hålla konsekvent låga priser. Genom att välja en sådan handlare hjälper kunden inte bara sig själv utan även andra kunder, eftersom det bidrar till hårdare konkurrens på marknaden. 4 (8)

5 5 (8) Bilaga 1: Rankinglista rörligt pris Elhandlare Snittranking, rörligt pris Genomsnitt, rörligt pris Karlstads Energi AB 1,58 119,74 GodEl 2,50 120,10 Wallenstam NaturEnergi AB 3,91 120,50 Varberg Energimarknad AB 6,17 120,87 Elitkraft Sverige AB 6,77 121,00 Boo Energi 8,99 121,89 Jämtkraft AB 11,54 121,51 Storuman Energi AB 11,67 121,39 Vattenfall AB 12,36 121,62 Norrtälje Energi Försäljnings AB 12,45 121,46 Gislaved Energiring AB 12,46 121,48 Kalmar Energi Försäljning AB 18,12 121,93 Skellefteå Kraft AB 19,25 121,91 Göteborg Energi DinEl AB 19,58 121,90 Sundsvall Energi AB 19,68 121,94 AB Edsbyns Elverk 20,50 122,24 Elhandel i Vetlanda AB 21,32 122,25 OKQ8 21,71 122,26 Jukkasjärvi Energi AB 23,02 122,62 Gotlands Elförsäljning AB 23,85 121,68 Falkenberg Energi 24,82 122,36 Härryda Energi Elhandel AB 25,37 122,49 Tranås Energi AB 26,91 122,45 Eksjö Energi ELIT AB 27,08 122,59 Fortum 29,58 122,72 Björklinge Energi Försäljning AB 30,00 122,75 Fyrfasen Energi AB 30,96 122,69 Hjärtums Energi AB 32,20 123,41 Österlens Kraft Försäljnings AB 33,18 122,87 Halmstads Energi och Miljö AB 33,53 122,95 Karlshamn Energi Elförsäljning AB 35,01 122,77 Alvesta Energi AB 36,03 123,03 Vimmerby Energiförsäljning AB 36,76 123,08 Kraftaktörerna 37,67 123,16 Mälarenergi AB 37,71 123,18 Vaggeryds Energi 38,15 123,05 Värnamo Energi AB 38,76 123,17 Tibro Energi Försäljning AB 39,01 123,28 Linde Energi Försäljning AB 39,84 123,25 Kreab Försäljning 40,69 123,22 Ringsjö Energi Försäljning 40,72 123,22 Lunds Energi Försäljning 40,72 123,22

6 Bixia AB 42,54 123,43 Jönköping Energi AB 42,88 117,39 Kungälv Närenergi AB 44,23 123,36 Bodens Energi AB 44,51 123,58 E.ON 44,82 123,48 Affärsverken Energi Karlskrona AB 44,94 123,61 Nynäshamn Energi Försäljning AB 45,47 123,51 Habo Energi AB 45,56 123,56 Karlsborgs Energi Försäljnings AB 47,22 116,42 Gävle Energi AB 48,20 123,66 Mölndal Energi AB 49,42 123,87 Näckåns Energi AB 50,23 125,09 Övik Energi AB 53,25 123,91 Sollentuna Energi Handel AB 53,46 123,96 Alingsås Energi AB 53,59 125,57 Telge Energi AB 55,73 124,46 Umeå Energi Elhandel AB 55,91 124,12 Nossebro Energi 55,95 124,24 Luleå Energi AB 56,40 124,25 O2 Vindel AB 56,97 123,67 Öresundskraft 57,51 124,34 Borås Elhandel AB 60,13 124,34 Varbergsortens Elförsäljning AB 60,13 124,34 Sala-Heby Energi AB 61,36 124,79 PiteEnergi Handel AB 62,68 123,39 BestEl 65,26 125,86 Elverket Vallentuna El AB 66,64 125,20 Oskarshamn Energi AB 66,92 125,26 Dala Kraft AB 67,26 125,47 Enkla Elbolaget AB 69,69 125,61 Rödeby Energi AB 69,92 125,62 Göta energi ab 74,01 127,56 6 (8)

7 7 (8) Bilaga 2: Rankinglista fast pris 1 år Elhandlare Snittranking, fast pris 1 år Genomsnitt, fast pris 1 år AB Edsbyns Elverk 11,47 108,21 Ingetextra.se 17,46 107,86 Vattenfall AB 20,00 110,19 Eksjö Energi ELIT AB 21,06 110,84 Norrtälje Energi Försäljnings AB 22,38 110,93 Habo Energi AB 23,93 110,20 Gotlands Elförsäljning AB 24,38 110,82 Billinge Energi AB 24,99 110,91 Boo Energi 25,13 111,13 Borås Elhandel AB 25,25 110,28 Sundsvall Energi AB 25,27 111,00 Jukkasjärvi Energi AB 26,81 111,55 Mölndal Energi AB 26,90 111,14 Hjo Energi Elhandel AB 27,14 110,67 Mälarenergi AB 27,26 111,41 Tranås Energi AB 29,08 111,79 Härryda Energi Elhandel AB 29,17 111,63 Fortum 29,45 111,41 Varberg Energimarknad AB 30,11 110,94 Linde Energi Försäljning AB 30,20 111,11 SEVAB Energiförsäljning AB 30,80 111,51 Jämtkraft AB 30,85 111,54 Näckåns Energi AB 30,96 111,98 Fyrfasen Energi AB 31,83 112,73 Umeå Energi Elhandel AB 32,11 112,15 Bengtsfors Energi Handel AB 32,90 111,15 Nynäshamn Energi Försäljning AB 33,40 111,83 Gislaved Energiring AB 34,02 111,60 Eskilstuna Energi och Miljö 34,31 112,41 Trelleborgs Energiförsäljning AB 35,11 111,05 Hjärtums Energi AB 35,32 112,00 Oskarshamn Energi AB 35,47 112,44 Bixia AB 35,62 112,38 Sollentuna Energi Handel AB 36,13 112,55 Grästorp Energi AB 36,69 111,26 Dala Kraft AB 36,81 112,24 Elhandel i Vetlanda AB 37,40 112,66 Skellefteå Kraft AB 37,79 113,52 E.ON 38,91 112,72 Göta energi ab 38,94 113,18 Björklinge Energi Försäljning AB 41,23 112,68 Jönköping Energi AB 41,75 112,94 Öresundskraft 41,82 112,69

8 Sjogerstads Energi AB 42,30 112,70 Sala-Heby Energi AB 43,14 113,32 Min-El ebs AB 44,24 113,15 Ljusdal Energi Försäljning AB 44,66 113,29 Luleå Energi AB 45,46 114,07 Kraftaktörerna 45,52 113,42 Energibolaget i Sverige 45,77 113,82 Västerbergslagens Elförsäljning AB 45,80 113,44 Bodens Energi AB 46,52 113,77 Värnamo Energi AB 47,39 114,71 Alingsås Energi AB 50,91 113,74 BestEl 51,02 114,48 Halmstads Energi och Miljö AB 59,06 116,21 8 (8)

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 Jämförpris för el En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Genomförande...3 2.

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform.

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform. Så sänker du din el kontrollera om du har rätt avtal Skenande elkostnader blir en onödigt dyr smäll för många. Men det går att krympa elnotan. Privata Affärer lotsar dig rätt på den snåriga elmarknaden.

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS Bild: Hans Thoursie FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE - En avgiftsstudie för år 2003 - Slutrapport 1 Avgiftsstudie 2003 Förord Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE Bild: Hans Thoursie FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE - En avgiftsstudie för år 2000 Förord Avgifter för energi, vatten och avlopp, renhållning och sotning utgör tillsammans med

Läs mer

UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE

UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE Bild: Hans Thoursie FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE - En avgiftsstudie för år 2001 - Förord Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna

Läs mer

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byteskostnader på den svenska elmarknaden. Elin Hedman 2014. Civilekonomexamen Civilekonom

EXAMENSARBETE. Byteskostnader på den svenska elmarknaden. Elin Hedman 2014. Civilekonomexamen Civilekonom EXAMENSARBETE Byteskostnader på den svenska elmarknaden Elin Hedman 2014 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle SAMMANFATTNING Byteskostnader

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

Mindre lån dyrare ränta

Mindre lån dyrare ränta Mindre lån dyrare ränta Resultat från Räntekollen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer