Småhusägarens nätpris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småhusägarens nätpris"

Transkript

1 Småhusägarens nätpris Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

2 1. SAMMANFATTNING SYFTE Metod och avgränsningar De högsta och lägsta nätpriserna Nätföretag som har höjt nätpriset mest Vanliga argument till prishöjningar Nätprisets sammansättning Nätnyttomodellen Granskning av nätpriserna...8 Bilaga Nätpriser...9 Nätavgifterna finns även inklusive rörliga avgifter som Excel fil på hemsida 2

3 1. Sammanfattning I 245 kommuner har nätföretag har höjt nätpriset Endast 3 nätföretag har sänkt sina nätpriser I drygt 80 kommuner har nätföretagen höjt nätpriset med 8 procent eller mer Fortum, E.ON och Vattenfall fortsätter att dominera bland dem som har högst nätpriser Energimarknadsinspektionen kräver att 9 nätföretag ska betala tillbaka 212 miljoner kronor för 2003 år nätpriser Denna rapport redovisar Sveriges nätpriser för småhusägare mellan åren och. En vanlig småhusägare har fått sitt nätpris höjt i hela 245 kommuner. I endast 3 kommuner har nätföretagen sänkt sina nätpriser. Det ska jämföras med att nätpriserna sänktes i hela 66 kommuner mellan 2004 och 2005 och i 42 kommuner mellan 2005 och De stora nätföretagen Fortum och E. ON dominerar bland dem som har högst nätpriser. Fortums högsta nätpris för en vanlig småhusägare 1 är kr och ligger kr över genomsnittspriset i landet. E. ON högsta nätpris är och ligger kr över genomsnittspriset. I rapporten framkommer att priserna varierar kraftigt beroende på i vilken kommun småhusägaren bor. Kreab Öst AB är dyrast bland alla nätföretag och Skövde kommun är billigast. Skillnaden mellan nätägarna är kr i årskostnad 2. Allt färre nätföretag har oförändrat nätpris. I årets undersökning är nätpriset oförändrat i 40 kommuner. Det ska jämföras med 154 kommuner mellan och 111 kommuner Energimarknadsinspektionen granskar nätföretagens nätpriser. Tillsynen sker i efterhand och har lett fram till att inspektionen kräver att 9 nätföretag, däribland Vattenfall, E. ON och Fortum ska betala tillbaka 212 miljoner kronor för 2003 år nätpriser. Inspektionen har ännu inte fattat beslut om eventuella återbetalningskrav för åren Priserna avser en småhusägare som har en säkring på 20 ampere och en förbrukning på kwh per år 2 Ibid 3

4 2. Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga nätpriserna för småhusägare. 3. Metod och avgränsningar För att skapa jämförbarhet mellan nätföretagens priser har vi utgått från en så kallad typkund. Det är en villaägare som har en säkring på 20 ampere och en förbrukning på kwh per år. Nätpriserna kommer från Energimarknadsinspektionen och har kompletterats genom egna kontakter med nätföretagen. Nätföretagens nätområden följer inte kommungränserna. Ett nätföretag kan alltså ha ett fåtal villahushåll anslutna i en kommun men desto fler i en annan kommun. För att göra jämförelsen hanterbar har vi valt att redovisa de nätföretag som finns i kommunernas centralorter. Det innebär att vissa nätföretag exkluderas. De flesta nätföretag finns dock med i undersökningen. 4

5 4. De högsta och lägsta nätpriserna Kreab Öst AB är dyrast bland alla nätföretag och Skövde kommun är billigast. Det är det två stora nätföretagen Fortum och E.ON som dominerar bland dem som har högst nätpriser. Bland de tio dyraste nätföretagen är det enbart ett företag, Skånska Energi AB, som inte har höjt sitt nätpris. E. ON Elnät område Sollefteå har höjt mest med tio procent. Däremot bland de tio nätföretag som har lägst nätpriser har hälften av företagen oförändrat pris. Nätföretag som har de högsta nätpr iserna Nätföretag Januari Januari Prisförändring Kreab Öst AB ,5 % Fortum Distribution AB ,3 % Härjeåns Nät AB ,7 % Fortum Distribution AB, Hudiksvall ,3 % Fortum Distribution AB, Halland/Orust Tjörn ,2 % E.ON Elnät AB område Nord ,6 % E.ON Elnät AB område Syd ,2 % Olofström Kraft AB ,6 % E.ON Elnät AB område Sollefteå ,9 % Skånska Energi Nät AB ,0 % Vattenfall Eldistribution AB, Kalix ,7 % Uppgifterna avser en villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere. Årsförbrukningen är på kwh. Nätpriset är inklusive moms och myndighetsavgifter. Källa: Energimarknadsinspektionen, E. ON, Fortum och Vattenfall. Nätföretag som har de lägsta nätpriser na Nätföretag Januari Januari Prisförändring Skövde Kommun ,0 % Luleå Energi Elnät AB ,0 % Trelleborgs Kommun Elnätverksamhet ,0 % Ljungby Energinät AB ,0 % Lidköpings kommun ,1 % Tibro Energi AB ,6 % Fortum Distribution AB Täby ,1 % Landskrona Kommun ,0 % Trollhättan Energi AB ,6 % Halmstad Energi och Miljö nät AB ,7 % Bodens Energi Nät AB ,8 % * Uppgifterna avser en villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere. Årsförbrukningen är på kwh. Nätpriset är inklusive moms och myndighetsavgifter. Källa: Energimarknadsinspektionen, E. ON, Fortum och Vattenfall. 5

6 5. Nätföretag som har höjt nätpriset mest Nätföretag med störst höjningar Nätföretag Januari Januari 07jfr08 Alvesta Elnät AB % Härryda Energi AB % Höganäs Energi AB % E.ON Elnät Västbo AB % Falkenberg Energi AB % Sjöbo Elnät AB % C4 Elnät AB % Mariestad Töreboda Energi AB, Mariestad % Öresundskraft AB % Hofors Elverk AB % E.ON Elnät AB område Sollefteå % Bodens Energi Nät AB % Uppgifterna avser en villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere. Årsförbrukningen är på kwh. Nätpriset är inklusive moms och myndighetsavgifter. Källa: Energimarknadsinspektionen, E. ON, Fortum och Vattenfall. 6. Vanliga argument till prishöjningar Det är inte ovanligt att nätföretagen hänvisar till s.k. nätförluster när de höjer nätpriserna. Ett nätföretag förlorar alltid en viss mängd el, så kallad förlustel, i nätet innan den når kunden. Det innebär att när elpriserna är höga påverkar det även nätföretagen eftersom kostnaden för förlustelen blir större. Många nätföretag framhåller även att de har haft investeringar i nätet. Nätföretag har också utifrån den nya ellagen (SFS 2002:121) utjämnat sina nätpriser i de fall de har haft fler än ett närliggande nätområde. Det har inneburit att nätpriserna har stigit i vissa fall och minskat i andra. Exempel på kommuner som har berörts av prisutjämningen är Täby, Lidingö, Stockholm, Mariestad, Töreboda och Kungsbacka. 6

7 7. Nätprisets sammansättning Nätpriset består i de flesta fall av en fast avgift och en eller två rörliga så kallade överföringsavgifter. Den fasta avgiften varierar med säkringens storlek och den rörliga avgiften varierar med förbrukningen (öre/kwh). Ett fåtal nätföretag erbjuder enbart en fast avgift, vilket innebär att priset inte påverkas av hur mycket el småhusägaren förbrukar 3. Allt fler nätföretag har minskat möjligheten för småhusägare att välja olika nätprisabonnemang (nättariff) 4. Flera nätföretag erbjuder istället enbart en nättariff, vanligtvis då en enkeltariff eller normaltariff. Det innebär att småhusägaren har ett och samma pris oavsett när på dygnet elen förbrukas. Alternativet är att småhusägaren kan välja en tidstariff, vilket innebär att villaägaren betalar olika mycket beroende när på dygnet förbrukningen av elen sker. I regel är det billigare på natten och dyrare på dagen Nätnyttomodellen Ett nätföretag har ensamrätt att bedriva verksamhet inom sitt nätområde. Det finns alltså ingen konkurrens som kan pressa ner priserna. För att se till att konsumenterna inte betalar för mycket för leveransen av el har Energimyndigheten arbetat fram ett verktyg som kallas nätnyttomodellen. Modellen bygger på att nätpriserna ska vara skäliga i förhållande till den prestation nätbolagen utför. Det ekonomiska värdet på prestationen, nätnyttan, jämförs med vad företaget har fakturerat sina kunder. Ett nätföretag som har för högt pris kan bli skyldigt att sänka priset samt betala tillbaka överdebiteringen till villaägaren. Nätnyttan fastställs genom att nätföretagen en gång per år rapporterar in uppgifter om sina nät och ekonomiska förhållanden. Utifrån dessa uppgifter faställs om nätföretagen har en rimlig debiteringsgrad gentemot sina kunder 6. 3 Rapport från Energimarknadsinspektionen: Utveckling av nätpriser 1 januari januari 4 I ellagen (1 kap. 5 ) används begreppet nättariff och definieras enligt följande: avgifter och övriga villkor för överföring av el och anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. I rapporten används i huvudsak begreppet nätpris eftersom övriga villkor för anslutning inte berörs. I den mån begreppet nättariff används i rapporten är det för att beskriva en viss sorts abonnemang eftersom det är ett gängse begrepp bland nätföretagen. Vi har vidare avstått från att använda begreppet nätavgift, eftersom det kan tolkas som en statlig avgift. 5 Statens Energimyndighet, Utveckling av nätavgifter 1 januari, januari, 2006 sida Energimarknadsinspektionens hemsida

8 9. Granskning av nätpriserna Energimarknadsinspektionen har bland annat till uppdrag att granska nätföretagens nätpriser. Tillsynen sker i efterhand och den första januari 2004 inledde inspektionen granskning av 2003 år nätpriser. Denna granskning ledde först fram till att 14 nätföretag skulle betala tillbaka 387 miljoner kronor. Därefter har kraven ändrats till att gälla 9 nätföretag som sammanlagt skall betala tillbaka 212 miljoner kronor. Att inspektionen har ändrat sina krav beror bland annat på att nätföretagen har lämnat in nya uppgifter som lett till justering av intäktsnivåerna. Inspektionen har även justerat sin metod för beräkning av effektivitet. Alla nio nätföretag har överklagat till länsrätten i Södermanlands län 7. Nätföretag med åter betalningskrav Nätföretag Nuvarande återbetalningskrav Tidigare återbetalningskrav Mkr Mkr Fortum Distribution Stockholm 97,5 141 Fortum Distribution. Västkusten 66,6 76 Ekerö Energi AB 16,5 18 E:ON Elnät Billeberga 14,3 15 Kungälv Energi AB 7,8 Oförändrat Skånska Energinät AB 4,5 Oförändrat Vattenfall Sveanät AB 3,3 23 Ystad Energi AB 1 Oförändrat Affärsverken Karlskrona AB 0,8 5,6 Källa: Energimarknadsinspektionen Energimar kandsinspektionens fortsätter granskningen I januari 2005 fortsatte inspektionen att granska 2004 års nätpriser. Ett femtiotal nätföretag blev föremål för fördjupad granskning och av dem avskrevs 13 ärenden. Den 1 april 2006 inledde inspektionen granskning av 2005 års nätpriser, vilket resulterade i att 23 nätföretag blev föremål för fördjupad granskning. Ett år senare, den 1 april påbörjades 7 Energimarknadsinspektionens hemsida För ytterligare information se 8

9 granskningen av 2006 år nätpriser vilket ledde till att 19 nätföretag blev föremål för fortsatt tillsyn 8. Bilaga Nätpriser Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Stockholms län Nätföretag 07jfr08 % Värmdö Vattenfall Eldistribution AB, Värmdö % Huddinge Vattenfall Eldistribution AB, Huddinge % Botkyrka Vattenfall Eldistribution AB, Botkyrka % Salem Vattenfall Eldistribution AB, Botkyrka % Haninge Vattenfall Eldistribution AB, Drefviken % Tyresö Vattenfall Eldistribution AB, Tyresö % Sundbyberg Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta % Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta % Sigtuna Vattenfall Eldistribution AB, Sigtuna % Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm % Ekerö Ekerö Energi AB % Norrtälje Norrtälje Energi AB % Nynäshamn Nynäshamns Energi AB % Vallentuna Elverket Vallentuna AB % Nykvarn Telge Nät AB % Södertälje Telge Nät AB % Upplands Väsby E.ON Elnät Stockholm AB % Österåker E.ON Elnät Stockholm AB % Järfälla E.ON Elnät Stockholm AB % Upplands bro E.ON Elnät Stockholm AB % Danderyd E.ON Elnät Stockholm AB % Vaxholm E.ON Elnät Stockholm AB % Nacka Nacka Energi AB % Lidingö Fortum Distribution AB Lidingö % Täby Fortum Distribution AB Täby % Sollentuna Sollentuna Energi AB* *Går inte att jämföra pga. att Sollentuna Energi AB har en annorlunda beräkningsmodell. Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 8 Ibid. 9

10 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Uppsala län Nätföretag 07jfr08 % Älvkarleby Vattenfall Eldistribution AB, Mälarnät % Knivsta Vattenfall Eldistribution AB, Mälarnät % Tierp Vattenfall Eldistribution AB, Mälarnät % Uppsala Vattenfall Eldistribution AB, Uppsala % Östhammar Vattenfall Eldistribution AB, Östhammar (Roden) % Håbo E.ON Elnät Stockholm AB % Enköping E.ON Elnät Stockholm AB % Södermanlands län Vingåker Vattenfall Eldistribution AB, Vingåker % Gnesta Vattenfall Eldistribution AB, Trosa/Gnesta % Nyköping Vattenfall Eldistribution AB, Nyköpings tätort % Flen Vattenfall Eldistribution AB, Flen % Trosa Vattenfall Eldistribution AB, Trosa/Gnesta % Strängnäs Sevab Nät AB % Katrineholm Katrineholm Energi AB % Eskilstuna Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB % Oxelösund Oxelö Energi AB % Östergötlands län Ydre E.ON Elnät AB område Syd % Kinda E.ON Elnät AB område Syd % Åtvidaberg E.ON Elnät AB område Syd % Valdemarsvik E.ON Elnät AB område Syd % Norrköping E.ON Elnät AB område Syd % Söderköping E.ON Elnät AB område Syd % Ödeshög Vattenfall Eldistribution AB, Motala % Boxholm Vattenfall Eldistribution AB, Boxholm % Fingspång Vattenfall Eldistribution AB, Finspång/Hällestad % Motala Vattenfall Eldistribution AB, Motala % Vadstena Vattenfall Eldistribution AB, Motala % Mjölby Mjölby Kraftnät AB % Linköping Linköping Kraftnät AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 10

11 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Kalmar Kalmar Energi Elnät AB % 07jfr08 Jönköpings län Nätföretag % Aneby E.ON Elnät AB område Syd % Sävsjö Sävsjö Energi AB % Vaggeryd Vaggeryd Kommuns Elverk % Mullsjö Vattenfall AB Eldistribution Väst, Skaraborg % Vetlanda Vetlanda Energi och Teknik AB % Gnosjö E.ON Elnät Västbo AB % Värnamo Värnamo Elnät AB % Tranås Tranås Energi AB % Nässjö Nässjö Energi AB, % Eksjö Eksjö Elnät AB % Gislaved Gislaved Energi AB % Habo Habo Kraft AB % Jönköping Jönköping Energi Nät AB % Kronobergs län Uppvidinge E.ON Elnät AB område Syd % Lessebo E.ON Elnät AB område Syd % Tingsryd E.ON Elnät AB område Syd % Älmhult E.ON Elnät AB område Syd % Markaryd E.ON Elnät AB område Syd % Alvesta Alvesta Elnät AB % Växjö Växjö Energi Elnät AB % Ljungby Ljungby Energinät AB % Kalmar län Torsås Kreab Öst AB % Högsby E.ON Elnät AB område Syd % Mörbylånga E.ON Elnät AB område Syd % Hultsfred E.ON Elnät AB område Syd % Mönsterås E.ON Elnät AB område Syd % Vimmerby Vimmerby Energi AB % Emmaboda Emmaboda Elnät AB % Nybro Nybro Elnät AB % Borgholm Borgholm Energi Elnät AB % Oskarshamn Oskarshamn Energi Nät AB % Västervik Västerviks Kraft Elnät AB % 11

12 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Gotlands län Nätföretag 07jfr08 % Gotland Gotlands Energi AB % Blekinge län Olofström Olofströms Kraft AB % Karlskrona Affärsverken Karlskrona AB % Sölvesborg Sölvesborgs Energi och Vatten AB % Karlshamn Karlshamn Energi AB % Ronneby Ronneby miljö & teknik AB % Skåne län Svalöv E.ON Elnät AB område Syd % Burlöv E.ON Elnät AB område Syd % Vellinge E.ON Elnät AB område Syd % Östra Göinge E.ON Elnät AB område Syd % Örkelljunga E.ON Elnät AB område Syd % Svedala E.ON Elnät AB område Syd % Tomellia E.ON Elnät AB område Syd % Osby E.ON Elnät AB område Syd % Perstorp E.ON Elnät AB område Syd % Malmö E.ON Elnät AB område Syd % Hässleholm E.ON Elnät AB område Syd % Kävlinge Skånska Energi Nät AB % Sjöbo Sjöbo Elnät AB % Skurup Skurups Elverk % Klippan Kreab Energi AB % Åstorp Kreab Energi AB % Simrishamn Österlens Kraft AB % Lomma Lunds Energi Elnät AB % Lund Lunds Energi Elnät AB % Ystad Ystad Energi AB % Bjuv NVSH Energi AB % Hörby Ringsjö Energi AB % Eslöv Ringsjö Energi AB % Helsingborg Öresundskraft AB % Ängelholm Öresundskraft AB, % Höör Höörs Energiverk % Höganäs Höganäs Energi AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 12

13 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Skåne län Nätföretag 07jfr08 % Båstad Bjäre Kraft Ek. för % Kristianstad C4 Elnät AB % Staffanstorp Staffanstorps Energi AB % Bromölla Bromölla Energi AB % Landskrona Landskrona Kommun % Trelleborg Trelleborgs Kommun Elnätverksamhet % Hallands län Hylte E.ON Elnät AB område Syd % Kungsbacka E.ON Elnät Kungsbacka AB % Laholm Södra Hallands Kraftförening % Falkenberg Falkenberg Energi AB % Varberg Varberg Energi AB % Halmstad Halmstad Energi och Miljö nät AB % Västra Götalands län Gullspång Fortum Distribution AB % Öckerö Fortum Distribution AB, Halland % Tjörn Fortum Distribution AB, Orust/Tjörn % Sotenäs Fortum Distribution AB, Sotenäs (Hunnebo) % Munkedal Fortum Distribution AB, Munkedal % Tanum Fortum Distribution AB Halland/Orust Tjörn % Strömstad Fortum Distribution AB, Strömstad % Essunga Nossebroortens Energi ekonomiska förening % Stenungsund Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Dals Ed Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Färgelanda Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Vårgårda Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Bollebygd Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Tranemo Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Mellerud Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Lilla Edet Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Mark Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Svenljunga Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Vänersborg Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Åmål Vattenfall Eldistribution AB, Åmål % Grästorp Grästorp Energi Ek. för % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 13

14 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Västra Götalands län Nätföretag 07jfr08 % Tidaholm Tidaholms Energi AB % Vara Varabygdens Energi Ek.för % Orust Västra Orusts Energitjänst Ek. för % Bengtsfors Bengtsfors Energi Nät AB % Herrljunga Herrljunga Elektriska AB % Ale Ale Elförening Ek. för % Ulricehamn Ulricehamns Energi AB % Falköping Falbygdens Energi AB % Skara Skara Energi AB % Kungälv Kungälv Energi AB % Härryda Härryda Energi AB % Karlsborg Karlsborgs Energi AB % Uddevalla Uddevalla Energi AB % Götene Götene Elförening Ek.för % Borås Borås Energi nät AB % Göteborg Göteborg Energi Nät AB % Hjo Hjo Energi AB % Partille Partille Energi AB % Töreboda Mariestad Töreboda Energi AB % Mariestad Mariestad Töreboda Energi AB % Mölndal Mölndal Energi Nät AB % Lysekil Leva i Lysekil AB % Lerum Lerum Energi AB % Alingsås Alingsås Energi Nät AB % Trollhättan Trollhättan Energi AB % Tibro Tibro Energi AB % Lidköping Lidköpings kommun % Skövde Skövde Kommun % Värmlands län Kil Fortum Distribution AB, Värmland % Eda Fortum Distribution AB, Värmland % Torsby Fortum Distribution AB, Värmland % Storfors Fortum Distribution AB, Värmland % Hammarö Fortum Distribution AB, Värmland % Munkfors Fortum Distribution AB, Värmland % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 14

15 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Värmlands län Nätföretag 07jfr08 % Forshaga Fortum Distribution AB, Värmland % Sunne Fortum Distribution AB, Värmland % Hagfors Fortum Distribution AB, Värmland % Kristineham Kristinehamns Energi Elnät AB % Årjäng Vattenfall Eldistribution AB, Årjäng % Säffle Vattenfall Eldistribution AB, Säffle % Filipstad Filipstad Energinät AB % Grums Fortum Distribution AB, Nor Segerstad % Karlstad Karlstads Elnät AB % Arvika Arvika Elnät AB % Örebro län Laxå Fortum Distribution AB, Värmland % Hällefors Fortum Distribution AB, Ljusnarsberg % Ljusnarsberg Fortum Distribution AB, Ljusnarsberg % Lekeberg E.ON Elnät AB område Syd % Hallsberg E.ON Elnät AB område Syd % Örebro E.ON Elnät AB område Syd % Kumla E.ON Elnät AB område Syd % Askersund E.ON Elnät AB område Syd % Nora E.ON Elnät AB område Syd % Lindesberg Linde Energi AB % Degerfors Degerfors Energi AB % Karlskoga Karlskoga Elnät AB % Västmanlands län Fagersta Västerbergslagens Elnät AB, Fagersta % Skinnskatteberg Vattenfall Eldistribution AB, Norberg % Surahammar Vattenfall Eldistribution AB, Norberg % Norberg Vattenfall Eldistribution AB, Norberg % Kungsör Mälarenergi Elnät AB, Västra Mälardalen % Hallstahammar Mälarenergi Elnät AB, Hallstahammar % Västerås Mälarenergi Elnät AB, Västerås % Köping Mälarenergi Elnät AB, Västra Mälardalen % Arboga Mälarenergi Elnät AB, Västra Mälardalen % Heby Sala Heby Energi Elnät AB % Sala Sala Heby Energi Elnät AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 15

16 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Dalarnas län Nätföretag 07jfr08 % Vansbro Fortum Distribution AB, Värmland, Vansbro % Ludvika Västerbergslagens Elnät AB, Ludvika % Avesta Vattenfall Eldistribution AB, Avesta % Säter Dala Elnät AB % Falun Falu Elnät AB % Borlänge AB Borlänge Energi % Leksand Leksand Rättvik Elnät AB % Rättvik Leksand Rättvik Elnät AB % Orsa Fortum Distribution Ryssa AB % Älvdalen Fortum Distribution Ryssa AB % Mora Fortum Distribution Ryssa AB % Gagnef Gagnef Elverk AB % Smedjebacken Smedjebacken Energi Nät AB % Malung Malungs Elnät AB % Hedemora Hedemora Energi AB % Gävleborgs län Ockelbo Fortum Distribution AB, Hälsingland, Ockelbo % Bollnäs Fortum Distribution AB, Hälsingland % Hudiksvall Fortum Distribution AB, Hudiksvall % Nordanstig E.ON Elnät AB område Nord % Ljusdal Ljusdal Elnät AB % Hofors Hofors Elverk AB % Ovanåker Elektra Nät AB, Edsbyn % Söderhamn Söderhamn Elnät AB % Sandviken Sandviken Energi Elnät AB % Gävle Gävle Energi AB % Västernorrlands län Ånge Härjeåns Nät AB, Jämtland, Dalarna, Ånge % Timrå E.ON Elnät AB område Nord % Sollefteå E.ON Elnät AB område Sollefteå % Härnösand Härnösand Elnät AB % Kramfors Kramfors Energiverk AB % Örnsköldsvik Övik Energi Nät AB % Sundsvall Sundsvall Energi Elnät AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 16

17 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Jämtlands län Nätföretag 07jfr08 % Bräcke Härjeåns Nät AB % Härjedalen Härjeåns Nät AB, Jämtland, Dalarna, Ånge % Ragunda E.ON Elnät AB område Nord % Strömsund E.ON Elnät AB område Sollefteå % Berg Bergs Tingslags Elektriska AB % Krokom Jämtkraft Elnät AB % Åre Jämtkraft Elnät AB % Östersund Jämtkraft Elnät AB % Västerbottens län Dorotea E.ON Elnät AB område Sollefteå % Nordmaling Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Bjurholm Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Robertsfors Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Storuman Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Sorsele Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Vännäs Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Vilehelmina Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Åsele Åkab Nät och Skog AB % Vindeln Skellefteå Kraft Elnät AB % Norsjö Skellefteå Kraft Elnät AB % Malå Skellefteå Kraft Elnät AB % Skellefteå Skellefteå Kraft Elnät AB % Lycksele Skellefteå Kraft Elnät AB % Umeå Umeå Energi Elnät AB % **Ingen uppgift från Ekfors Kraft Ab Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 17

18 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Norrbottens län Arjeplog Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Arvidjaur Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Jokkmokk Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Kalix Vattenfall Eldistribution AB, Kalix % Överkalix Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Pajala Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Gällivare Vattenfall Eldistribution AB, Mamfälten % Älvsbyn Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Haparanda Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Kiruna Vattenfall Eldistribution AB, Malmfälten % Piteå AB PiteEnergi % Boden Bodens Energi Nät AB % Luleå Luleå Energi Elnät AB % Övertorneå Ekfors Kraft AB** Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 18

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer