Småhusägarens nätpris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småhusägarens nätpris"

Transkript

1 Småhusägarens nätpris Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

2 1. SAMMANFATTNING SYFTE Metod och avgränsningar De högsta och lägsta nätpriserna Nätföretag som har höjt nätpriset mest Vanliga argument till prishöjningar Nätprisets sammansättning Nätnyttomodellen Granskning av nätpriserna...8 Bilaga Nätpriser...9 Nätavgifterna finns även inklusive rörliga avgifter som Excel fil på hemsida 2

3 1. Sammanfattning I 245 kommuner har nätföretag har höjt nätpriset Endast 3 nätföretag har sänkt sina nätpriser I drygt 80 kommuner har nätföretagen höjt nätpriset med 8 procent eller mer Fortum, E.ON och Vattenfall fortsätter att dominera bland dem som har högst nätpriser Energimarknadsinspektionen kräver att 9 nätföretag ska betala tillbaka 212 miljoner kronor för 2003 år nätpriser Denna rapport redovisar Sveriges nätpriser för småhusägare mellan åren och. En vanlig småhusägare har fått sitt nätpris höjt i hela 245 kommuner. I endast 3 kommuner har nätföretagen sänkt sina nätpriser. Det ska jämföras med att nätpriserna sänktes i hela 66 kommuner mellan 2004 och 2005 och i 42 kommuner mellan 2005 och De stora nätföretagen Fortum och E. ON dominerar bland dem som har högst nätpriser. Fortums högsta nätpris för en vanlig småhusägare 1 är kr och ligger kr över genomsnittspriset i landet. E. ON högsta nätpris är och ligger kr över genomsnittspriset. I rapporten framkommer att priserna varierar kraftigt beroende på i vilken kommun småhusägaren bor. Kreab Öst AB är dyrast bland alla nätföretag och Skövde kommun är billigast. Skillnaden mellan nätägarna är kr i årskostnad 2. Allt färre nätföretag har oförändrat nätpris. I årets undersökning är nätpriset oförändrat i 40 kommuner. Det ska jämföras med 154 kommuner mellan och 111 kommuner Energimarknadsinspektionen granskar nätföretagens nätpriser. Tillsynen sker i efterhand och har lett fram till att inspektionen kräver att 9 nätföretag, däribland Vattenfall, E. ON och Fortum ska betala tillbaka 212 miljoner kronor för 2003 år nätpriser. Inspektionen har ännu inte fattat beslut om eventuella återbetalningskrav för åren Priserna avser en småhusägare som har en säkring på 20 ampere och en förbrukning på kwh per år 2 Ibid 3

4 2. Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga nätpriserna för småhusägare. 3. Metod och avgränsningar För att skapa jämförbarhet mellan nätföretagens priser har vi utgått från en så kallad typkund. Det är en villaägare som har en säkring på 20 ampere och en förbrukning på kwh per år. Nätpriserna kommer från Energimarknadsinspektionen och har kompletterats genom egna kontakter med nätföretagen. Nätföretagens nätområden följer inte kommungränserna. Ett nätföretag kan alltså ha ett fåtal villahushåll anslutna i en kommun men desto fler i en annan kommun. För att göra jämförelsen hanterbar har vi valt att redovisa de nätföretag som finns i kommunernas centralorter. Det innebär att vissa nätföretag exkluderas. De flesta nätföretag finns dock med i undersökningen. 4

5 4. De högsta och lägsta nätpriserna Kreab Öst AB är dyrast bland alla nätföretag och Skövde kommun är billigast. Det är det två stora nätföretagen Fortum och E.ON som dominerar bland dem som har högst nätpriser. Bland de tio dyraste nätföretagen är det enbart ett företag, Skånska Energi AB, som inte har höjt sitt nätpris. E. ON Elnät område Sollefteå har höjt mest med tio procent. Däremot bland de tio nätföretag som har lägst nätpriser har hälften av företagen oförändrat pris. Nätföretag som har de högsta nätpr iserna Nätföretag Januari Januari Prisförändring Kreab Öst AB ,5 % Fortum Distribution AB ,3 % Härjeåns Nät AB ,7 % Fortum Distribution AB, Hudiksvall ,3 % Fortum Distribution AB, Halland/Orust Tjörn ,2 % E.ON Elnät AB område Nord ,6 % E.ON Elnät AB område Syd ,2 % Olofström Kraft AB ,6 % E.ON Elnät AB område Sollefteå ,9 % Skånska Energi Nät AB ,0 % Vattenfall Eldistribution AB, Kalix ,7 % Uppgifterna avser en villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere. Årsförbrukningen är på kwh. Nätpriset är inklusive moms och myndighetsavgifter. Källa: Energimarknadsinspektionen, E. ON, Fortum och Vattenfall. Nätföretag som har de lägsta nätpriser na Nätföretag Januari Januari Prisförändring Skövde Kommun ,0 % Luleå Energi Elnät AB ,0 % Trelleborgs Kommun Elnätverksamhet ,0 % Ljungby Energinät AB ,0 % Lidköpings kommun ,1 % Tibro Energi AB ,6 % Fortum Distribution AB Täby ,1 % Landskrona Kommun ,0 % Trollhättan Energi AB ,6 % Halmstad Energi och Miljö nät AB ,7 % Bodens Energi Nät AB ,8 % * Uppgifterna avser en villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere. Årsförbrukningen är på kwh. Nätpriset är inklusive moms och myndighetsavgifter. Källa: Energimarknadsinspektionen, E. ON, Fortum och Vattenfall. 5

6 5. Nätföretag som har höjt nätpriset mest Nätföretag med störst höjningar Nätföretag Januari Januari 07jfr08 Alvesta Elnät AB % Härryda Energi AB % Höganäs Energi AB % E.ON Elnät Västbo AB % Falkenberg Energi AB % Sjöbo Elnät AB % C4 Elnät AB % Mariestad Töreboda Energi AB, Mariestad % Öresundskraft AB % Hofors Elverk AB % E.ON Elnät AB område Sollefteå % Bodens Energi Nät AB % Uppgifterna avser en villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere. Årsförbrukningen är på kwh. Nätpriset är inklusive moms och myndighetsavgifter. Källa: Energimarknadsinspektionen, E. ON, Fortum och Vattenfall. 6. Vanliga argument till prishöjningar Det är inte ovanligt att nätföretagen hänvisar till s.k. nätförluster när de höjer nätpriserna. Ett nätföretag förlorar alltid en viss mängd el, så kallad förlustel, i nätet innan den når kunden. Det innebär att när elpriserna är höga påverkar det även nätföretagen eftersom kostnaden för förlustelen blir större. Många nätföretag framhåller även att de har haft investeringar i nätet. Nätföretag har också utifrån den nya ellagen (SFS 2002:121) utjämnat sina nätpriser i de fall de har haft fler än ett närliggande nätområde. Det har inneburit att nätpriserna har stigit i vissa fall och minskat i andra. Exempel på kommuner som har berörts av prisutjämningen är Täby, Lidingö, Stockholm, Mariestad, Töreboda och Kungsbacka. 6

7 7. Nätprisets sammansättning Nätpriset består i de flesta fall av en fast avgift och en eller två rörliga så kallade överföringsavgifter. Den fasta avgiften varierar med säkringens storlek och den rörliga avgiften varierar med förbrukningen (öre/kwh). Ett fåtal nätföretag erbjuder enbart en fast avgift, vilket innebär att priset inte påverkas av hur mycket el småhusägaren förbrukar 3. Allt fler nätföretag har minskat möjligheten för småhusägare att välja olika nätprisabonnemang (nättariff) 4. Flera nätföretag erbjuder istället enbart en nättariff, vanligtvis då en enkeltariff eller normaltariff. Det innebär att småhusägaren har ett och samma pris oavsett när på dygnet elen förbrukas. Alternativet är att småhusägaren kan välja en tidstariff, vilket innebär att villaägaren betalar olika mycket beroende när på dygnet förbrukningen av elen sker. I regel är det billigare på natten och dyrare på dagen Nätnyttomodellen Ett nätföretag har ensamrätt att bedriva verksamhet inom sitt nätområde. Det finns alltså ingen konkurrens som kan pressa ner priserna. För att se till att konsumenterna inte betalar för mycket för leveransen av el har Energimyndigheten arbetat fram ett verktyg som kallas nätnyttomodellen. Modellen bygger på att nätpriserna ska vara skäliga i förhållande till den prestation nätbolagen utför. Det ekonomiska värdet på prestationen, nätnyttan, jämförs med vad företaget har fakturerat sina kunder. Ett nätföretag som har för högt pris kan bli skyldigt att sänka priset samt betala tillbaka överdebiteringen till villaägaren. Nätnyttan fastställs genom att nätföretagen en gång per år rapporterar in uppgifter om sina nät och ekonomiska förhållanden. Utifrån dessa uppgifter faställs om nätföretagen har en rimlig debiteringsgrad gentemot sina kunder 6. 3 Rapport från Energimarknadsinspektionen: Utveckling av nätpriser 1 januari januari 4 I ellagen (1 kap. 5 ) används begreppet nättariff och definieras enligt följande: avgifter och övriga villkor för överföring av el och anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. I rapporten används i huvudsak begreppet nätpris eftersom övriga villkor för anslutning inte berörs. I den mån begreppet nättariff används i rapporten är det för att beskriva en viss sorts abonnemang eftersom det är ett gängse begrepp bland nätföretagen. Vi har vidare avstått från att använda begreppet nätavgift, eftersom det kan tolkas som en statlig avgift. 5 Statens Energimyndighet, Utveckling av nätavgifter 1 januari, januari, 2006 sida Energimarknadsinspektionens hemsida

8 9. Granskning av nätpriserna Energimarknadsinspektionen har bland annat till uppdrag att granska nätföretagens nätpriser. Tillsynen sker i efterhand och den första januari 2004 inledde inspektionen granskning av 2003 år nätpriser. Denna granskning ledde först fram till att 14 nätföretag skulle betala tillbaka 387 miljoner kronor. Därefter har kraven ändrats till att gälla 9 nätföretag som sammanlagt skall betala tillbaka 212 miljoner kronor. Att inspektionen har ändrat sina krav beror bland annat på att nätföretagen har lämnat in nya uppgifter som lett till justering av intäktsnivåerna. Inspektionen har även justerat sin metod för beräkning av effektivitet. Alla nio nätföretag har överklagat till länsrätten i Södermanlands län 7. Nätföretag med åter betalningskrav Nätföretag Nuvarande återbetalningskrav Tidigare återbetalningskrav Mkr Mkr Fortum Distribution Stockholm 97,5 141 Fortum Distribution. Västkusten 66,6 76 Ekerö Energi AB 16,5 18 E:ON Elnät Billeberga 14,3 15 Kungälv Energi AB 7,8 Oförändrat Skånska Energinät AB 4,5 Oförändrat Vattenfall Sveanät AB 3,3 23 Ystad Energi AB 1 Oförändrat Affärsverken Karlskrona AB 0,8 5,6 Källa: Energimarknadsinspektionen Energimar kandsinspektionens fortsätter granskningen I januari 2005 fortsatte inspektionen att granska 2004 års nätpriser. Ett femtiotal nätföretag blev föremål för fördjupad granskning och av dem avskrevs 13 ärenden. Den 1 april 2006 inledde inspektionen granskning av 2005 års nätpriser, vilket resulterade i att 23 nätföretag blev föremål för fördjupad granskning. Ett år senare, den 1 april påbörjades 7 Energimarknadsinspektionens hemsida För ytterligare information se 8

9 granskningen av 2006 år nätpriser vilket ledde till att 19 nätföretag blev föremål för fortsatt tillsyn 8. Bilaga Nätpriser Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Stockholms län Nätföretag 07jfr08 % Värmdö Vattenfall Eldistribution AB, Värmdö % Huddinge Vattenfall Eldistribution AB, Huddinge % Botkyrka Vattenfall Eldistribution AB, Botkyrka % Salem Vattenfall Eldistribution AB, Botkyrka % Haninge Vattenfall Eldistribution AB, Drefviken % Tyresö Vattenfall Eldistribution AB, Tyresö % Sundbyberg Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta % Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta % Sigtuna Vattenfall Eldistribution AB, Sigtuna % Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm % Ekerö Ekerö Energi AB % Norrtälje Norrtälje Energi AB % Nynäshamn Nynäshamns Energi AB % Vallentuna Elverket Vallentuna AB % Nykvarn Telge Nät AB % Södertälje Telge Nät AB % Upplands Väsby E.ON Elnät Stockholm AB % Österåker E.ON Elnät Stockholm AB % Järfälla E.ON Elnät Stockholm AB % Upplands bro E.ON Elnät Stockholm AB % Danderyd E.ON Elnät Stockholm AB % Vaxholm E.ON Elnät Stockholm AB % Nacka Nacka Energi AB % Lidingö Fortum Distribution AB Lidingö % Täby Fortum Distribution AB Täby % Sollentuna Sollentuna Energi AB* *Går inte att jämföra pga. att Sollentuna Energi AB har en annorlunda beräkningsmodell. Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 8 Ibid. 9

10 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Uppsala län Nätföretag 07jfr08 % Älvkarleby Vattenfall Eldistribution AB, Mälarnät % Knivsta Vattenfall Eldistribution AB, Mälarnät % Tierp Vattenfall Eldistribution AB, Mälarnät % Uppsala Vattenfall Eldistribution AB, Uppsala % Östhammar Vattenfall Eldistribution AB, Östhammar (Roden) % Håbo E.ON Elnät Stockholm AB % Enköping E.ON Elnät Stockholm AB % Södermanlands län Vingåker Vattenfall Eldistribution AB, Vingåker % Gnesta Vattenfall Eldistribution AB, Trosa/Gnesta % Nyköping Vattenfall Eldistribution AB, Nyköpings tätort % Flen Vattenfall Eldistribution AB, Flen % Trosa Vattenfall Eldistribution AB, Trosa/Gnesta % Strängnäs Sevab Nät AB % Katrineholm Katrineholm Energi AB % Eskilstuna Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB % Oxelösund Oxelö Energi AB % Östergötlands län Ydre E.ON Elnät AB område Syd % Kinda E.ON Elnät AB område Syd % Åtvidaberg E.ON Elnät AB område Syd % Valdemarsvik E.ON Elnät AB område Syd % Norrköping E.ON Elnät AB område Syd % Söderköping E.ON Elnät AB område Syd % Ödeshög Vattenfall Eldistribution AB, Motala % Boxholm Vattenfall Eldistribution AB, Boxholm % Fingspång Vattenfall Eldistribution AB, Finspång/Hällestad % Motala Vattenfall Eldistribution AB, Motala % Vadstena Vattenfall Eldistribution AB, Motala % Mjölby Mjölby Kraftnät AB % Linköping Linköping Kraftnät AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 10

11 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Kalmar Kalmar Energi Elnät AB % 07jfr08 Jönköpings län Nätföretag % Aneby E.ON Elnät AB område Syd % Sävsjö Sävsjö Energi AB % Vaggeryd Vaggeryd Kommuns Elverk % Mullsjö Vattenfall AB Eldistribution Väst, Skaraborg % Vetlanda Vetlanda Energi och Teknik AB % Gnosjö E.ON Elnät Västbo AB % Värnamo Värnamo Elnät AB % Tranås Tranås Energi AB % Nässjö Nässjö Energi AB, % Eksjö Eksjö Elnät AB % Gislaved Gislaved Energi AB % Habo Habo Kraft AB % Jönköping Jönköping Energi Nät AB % Kronobergs län Uppvidinge E.ON Elnät AB område Syd % Lessebo E.ON Elnät AB område Syd % Tingsryd E.ON Elnät AB område Syd % Älmhult E.ON Elnät AB område Syd % Markaryd E.ON Elnät AB område Syd % Alvesta Alvesta Elnät AB % Växjö Växjö Energi Elnät AB % Ljungby Ljungby Energinät AB % Kalmar län Torsås Kreab Öst AB % Högsby E.ON Elnät AB område Syd % Mörbylånga E.ON Elnät AB område Syd % Hultsfred E.ON Elnät AB område Syd % Mönsterås E.ON Elnät AB område Syd % Vimmerby Vimmerby Energi AB % Emmaboda Emmaboda Elnät AB % Nybro Nybro Elnät AB % Borgholm Borgholm Energi Elnät AB % Oskarshamn Oskarshamn Energi Nät AB % Västervik Västerviks Kraft Elnät AB % 11

12 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Gotlands län Nätföretag 07jfr08 % Gotland Gotlands Energi AB % Blekinge län Olofström Olofströms Kraft AB % Karlskrona Affärsverken Karlskrona AB % Sölvesborg Sölvesborgs Energi och Vatten AB % Karlshamn Karlshamn Energi AB % Ronneby Ronneby miljö & teknik AB % Skåne län Svalöv E.ON Elnät AB område Syd % Burlöv E.ON Elnät AB område Syd % Vellinge E.ON Elnät AB område Syd % Östra Göinge E.ON Elnät AB område Syd % Örkelljunga E.ON Elnät AB område Syd % Svedala E.ON Elnät AB område Syd % Tomellia E.ON Elnät AB område Syd % Osby E.ON Elnät AB område Syd % Perstorp E.ON Elnät AB område Syd % Malmö E.ON Elnät AB område Syd % Hässleholm E.ON Elnät AB område Syd % Kävlinge Skånska Energi Nät AB % Sjöbo Sjöbo Elnät AB % Skurup Skurups Elverk % Klippan Kreab Energi AB % Åstorp Kreab Energi AB % Simrishamn Österlens Kraft AB % Lomma Lunds Energi Elnät AB % Lund Lunds Energi Elnät AB % Ystad Ystad Energi AB % Bjuv NVSH Energi AB % Hörby Ringsjö Energi AB % Eslöv Ringsjö Energi AB % Helsingborg Öresundskraft AB % Ängelholm Öresundskraft AB, % Höör Höörs Energiverk % Höganäs Höganäs Energi AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 12

13 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Skåne län Nätföretag 07jfr08 % Båstad Bjäre Kraft Ek. för % Kristianstad C4 Elnät AB % Staffanstorp Staffanstorps Energi AB % Bromölla Bromölla Energi AB % Landskrona Landskrona Kommun % Trelleborg Trelleborgs Kommun Elnätverksamhet % Hallands län Hylte E.ON Elnät AB område Syd % Kungsbacka E.ON Elnät Kungsbacka AB % Laholm Södra Hallands Kraftförening % Falkenberg Falkenberg Energi AB % Varberg Varberg Energi AB % Halmstad Halmstad Energi och Miljö nät AB % Västra Götalands län Gullspång Fortum Distribution AB % Öckerö Fortum Distribution AB, Halland % Tjörn Fortum Distribution AB, Orust/Tjörn % Sotenäs Fortum Distribution AB, Sotenäs (Hunnebo) % Munkedal Fortum Distribution AB, Munkedal % Tanum Fortum Distribution AB Halland/Orust Tjörn % Strömstad Fortum Distribution AB, Strömstad % Essunga Nossebroortens Energi ekonomiska förening % Stenungsund Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Dals Ed Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Färgelanda Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Vårgårda Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Bollebygd Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Tranemo Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Mellerud Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Lilla Edet Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Mark Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Svenljunga Vattenfall Eldistribution AB, Sjuhärad/Kinna % Vänersborg Vattenfall Eldistribution AB, Bohusdal % Åmål Vattenfall Eldistribution AB, Åmål % Grästorp Grästorp Energi Ek. för % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 13

14 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Västra Götalands län Nätföretag 07jfr08 % Tidaholm Tidaholms Energi AB % Vara Varabygdens Energi Ek.för % Orust Västra Orusts Energitjänst Ek. för % Bengtsfors Bengtsfors Energi Nät AB % Herrljunga Herrljunga Elektriska AB % Ale Ale Elförening Ek. för % Ulricehamn Ulricehamns Energi AB % Falköping Falbygdens Energi AB % Skara Skara Energi AB % Kungälv Kungälv Energi AB % Härryda Härryda Energi AB % Karlsborg Karlsborgs Energi AB % Uddevalla Uddevalla Energi AB % Götene Götene Elförening Ek.för % Borås Borås Energi nät AB % Göteborg Göteborg Energi Nät AB % Hjo Hjo Energi AB % Partille Partille Energi AB % Töreboda Mariestad Töreboda Energi AB % Mariestad Mariestad Töreboda Energi AB % Mölndal Mölndal Energi Nät AB % Lysekil Leva i Lysekil AB % Lerum Lerum Energi AB % Alingsås Alingsås Energi Nät AB % Trollhättan Trollhättan Energi AB % Tibro Tibro Energi AB % Lidköping Lidköpings kommun % Skövde Skövde Kommun % Värmlands län Kil Fortum Distribution AB, Värmland % Eda Fortum Distribution AB, Värmland % Torsby Fortum Distribution AB, Värmland % Storfors Fortum Distribution AB, Värmland % Hammarö Fortum Distribution AB, Värmland % Munkfors Fortum Distribution AB, Värmland % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 14

15 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter Värmlands län Nätföretag 07jfr08 % Forshaga Fortum Distribution AB, Värmland % Sunne Fortum Distribution AB, Värmland % Hagfors Fortum Distribution AB, Värmland % Kristineham Kristinehamns Energi Elnät AB % Årjäng Vattenfall Eldistribution AB, Årjäng % Säffle Vattenfall Eldistribution AB, Säffle % Filipstad Filipstad Energinät AB % Grums Fortum Distribution AB, Nor Segerstad % Karlstad Karlstads Elnät AB % Arvika Arvika Elnät AB % Örebro län Laxå Fortum Distribution AB, Värmland % Hällefors Fortum Distribution AB, Ljusnarsberg % Ljusnarsberg Fortum Distribution AB, Ljusnarsberg % Lekeberg E.ON Elnät AB område Syd % Hallsberg E.ON Elnät AB område Syd % Örebro E.ON Elnät AB område Syd % Kumla E.ON Elnät AB område Syd % Askersund E.ON Elnät AB område Syd % Nora E.ON Elnät AB område Syd % Lindesberg Linde Energi AB % Degerfors Degerfors Energi AB % Karlskoga Karlskoga Elnät AB % Västmanlands län Fagersta Västerbergslagens Elnät AB, Fagersta % Skinnskatteberg Vattenfall Eldistribution AB, Norberg % Surahammar Vattenfall Eldistribution AB, Norberg % Norberg Vattenfall Eldistribution AB, Norberg % Kungsör Mälarenergi Elnät AB, Västra Mälardalen % Hallstahammar Mälarenergi Elnät AB, Hallstahammar % Västerås Mälarenergi Elnät AB, Västerås % Köping Mälarenergi Elnät AB, Västra Mälardalen % Arboga Mälarenergi Elnät AB, Västra Mälardalen % Heby Sala Heby Energi Elnät AB % Sala Sala Heby Energi Elnät AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 15

16 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Dalarnas län Nätföretag 07jfr08 % Vansbro Fortum Distribution AB, Värmland, Vansbro % Ludvika Västerbergslagens Elnät AB, Ludvika % Avesta Vattenfall Eldistribution AB, Avesta % Säter Dala Elnät AB % Falun Falu Elnät AB % Borlänge AB Borlänge Energi % Leksand Leksand Rättvik Elnät AB % Rättvik Leksand Rättvik Elnät AB % Orsa Fortum Distribution Ryssa AB % Älvdalen Fortum Distribution Ryssa AB % Mora Fortum Distribution Ryssa AB % Gagnef Gagnef Elverk AB % Smedjebacken Smedjebacken Energi Nät AB % Malung Malungs Elnät AB % Hedemora Hedemora Energi AB % Gävleborgs län Ockelbo Fortum Distribution AB, Hälsingland, Ockelbo % Bollnäs Fortum Distribution AB, Hälsingland % Hudiksvall Fortum Distribution AB, Hudiksvall % Nordanstig E.ON Elnät AB område Nord % Ljusdal Ljusdal Elnät AB % Hofors Hofors Elverk AB % Ovanåker Elektra Nät AB, Edsbyn % Söderhamn Söderhamn Elnät AB % Sandviken Sandviken Energi Elnät AB % Gävle Gävle Energi AB % Västernorrlands län Ånge Härjeåns Nät AB, Jämtland, Dalarna, Ånge % Timrå E.ON Elnät AB område Nord % Sollefteå E.ON Elnät AB område Sollefteå % Härnösand Härnösand Elnät AB % Kramfors Kramfors Energiverk AB % Örnsköldsvik Övik Energi Nät AB % Sundsvall Sundsvall Energi Elnät AB % Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 16

17 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Jämtlands län Nätföretag 07jfr08 % Bräcke Härjeåns Nät AB % Härjedalen Härjeåns Nät AB, Jämtland, Dalarna, Ånge % Ragunda E.ON Elnät AB område Nord % Strömsund E.ON Elnät AB område Sollefteå % Berg Bergs Tingslags Elektriska AB % Krokom Jämtkraft Elnät AB % Åre Jämtkraft Elnät AB % Östersund Jämtkraft Elnät AB % Västerbottens län Dorotea E.ON Elnät AB område Sollefteå % Nordmaling Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Bjurholm Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Robertsfors Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Storuman Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Sorsele Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Vännäs Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Vilehelmina Vattenfall Eldistribution AB, Västerbotten % Åsele Åkab Nät och Skog AB % Vindeln Skellefteå Kraft Elnät AB % Norsjö Skellefteå Kraft Elnät AB % Malå Skellefteå Kraft Elnät AB % Skellefteå Skellefteå Kraft Elnät AB % Lycksele Skellefteå Kraft Elnät AB % Umeå Umeå Energi Elnät AB % **Ingen uppgift från Ekfors Kraft Ab Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 17

18 Jämförelse av nätpriser för villa med elvärme som har en säkring på 20 ampere och en och myndighetsavgifter. Norrbottens län Arjeplog Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Arvidjaur Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Jokkmokk Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Kalix Vattenfall Eldistribution AB, Kalix % Överkalix Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Pajala Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Gällivare Vattenfall Eldistribution AB, Mamfälten % Älvsbyn Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Haparanda Vattenfall Eldistribution AB, Norrbotten % Kiruna Vattenfall Eldistribution AB, Malmfälten % Piteå AB PiteEnergi % Boden Bodens Energi Nät AB % Luleå Luleå Energi Elnät AB % Övertorneå Ekfors Kraft AB** Källa: Energimarkandsinspektionen, E.ON, Vattenfall och Fortum. 18

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Einwohnerzahlen im Land, Kommunen und Gemeinden per 31. Dezember 2015 Riket 9'851'017 22'362 26'589 22'525 4'064 31'971.. 31'971 14'303.. 14'303 17'668.. 17'668 630 01 Stockholm 2'231'439 7'283 6'825 4'003

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket Riket 9 851 017 103 662 114 870 90 907 23 963 134 240.. 134 240 55 830.. 55 830 78 410.. 78 410 1 289 01 Stockholm 2 231 439 33 395 29 381 15 830 13 551 76 678. 41 480 35 198 57 063. 38 783 18 280 19 615.

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Bästa musikskolekommun Uppdelat per län

Bästa musikskolekommun Uppdelat per län Bästa musikskolekommun 2013 - Uppdelat per län AB Stockholm Solna 66 278 20 229 29 55 Nacka 82 306 46 247 13 99 Salem 110 362 85 257 20 87 Norrtälje 120 378 109 129 140 162 Vaxholm 131 390 118 263 9 114

Läs mer

Ranking vindligan 2012

Ranking vindligan 2012 Ranking vindligan 2012 Rankingen baseras på en detaljerad kartläggning av hur mycket det blåser i olika delar i Sverige som genomförts av forskare vid Uppsala universitet på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt Riket 9 954 420 48 089 30 580 21 204 9 376 50 401.. 50 401 13 011.. 13 011 37 390.. 37 390 1 323 01 Stockholm 2 260 795 12 317 7 624 3 629 3 995 25 620. 12 985 12 635 17 596. 13 050 4 546 8 024. -65 8

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer