fjärrvärme & miljö 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fjärrvärme & miljö 2015"

Transkript

1 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige

2 Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om i Sverige med fokus på koldioxidutsläpp från produktion, att detta inte alltid stämmer. Fjärrvärme & miljö i sverige Fjärrvärmen är en bra uppvärmningsform med hög leveranssäkerhet. Men priset på fjärrvärme har under senaste 15 åren stigit till orimligt höga nivåer. Vi menar att leverantörerna inte sällan utnyttjar sin position som monopolister genom att successivt höja priset på ett i många fall oskäligt sätt. Problemet är att prissättningen i många fall sker utan att leverantörerna tar hänsyn till sin roll som monopolister. Prismodellerna saknar dessutom transparens vilket kunderna upplever som ett problem i dialogen med leverantörerna. Fjärrvärmeproduktion är en trögrörlig verksamhet där effekten av nyinvesteringar dröjer, i många fall flera år. Investeringar som kan riskera att vara prishöjande för kunden, men som kan leda till mer klimatvänlig framställning av fjärrvärme måste betraktas i långt perspektiv. Vi kan av rapporten inte se att prisökningarna lett till mer klimatvänlig framställning av fjärrvärme. Om rapporten Fastighetsägarna MittNord har genomfört denna uppskattade granskning under flera år. Från och med 2014 breddar Fastighetsägarna granskningen till fler fjärrvärmeleverantörer över hela landet är det andra gången vi ger ut en nationell rapport. Prisuppgifterna för 2015 är insamlade från Nils Holgerssonundersökningen 1. Inför 2015 preciserades förbrukningen i typfastigheten i Nils Holgerssonunderssökningen. För att kunna presentera prisutvecklingen har även 2014 års priser räknats om enligt den nya förbrukningsprofilen. Vi har också tittat på ägarförhållanden, antal anslutningspunkter/kunder som kan spela roll för prissättningen. Vi redogör även för den prismodell för företagskunder som de olika leverantörerna använder samt hur stor del som är att betrakta som fast pris. Prismodellen har betydelse för eventuella besparingsåtgärder I undersökningen flyttas en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO står bakom rapporten.

3 Uppgifterna om utsläpp av koldioxid kommer från Värmemarknadskommitténs 2 senaste redovisning av utsläpp av växthusgaser. Energianvändningen Den totala energianvändningen för småhus, flerbostadshus och lokaler uppgick under 2014 till drygt 76 TWh 3. Det är en ökning med nästan 4 TWh jämfört med året innan. På 10 år har den köpta energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler har minskat med 13 TWh, från 89 TWh 2004 till 76 TWh Under samma period har oljeanvändningen för uppvärmning i bostäder och lokaler har minskat drastiskt. På tio år har den minskat med ca 90 procent, från 12,6 TWh till 1,3 TWh. svenska fjärrvärmemarknaden Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Sverige. 80 procent av flerbostadshusens uppvärmda area värmdes under 2014 upp av enbart fjärrvärme. Det är en minskning med tre procentenheter från Motsvarande siffra för lokaler var 74 procent. Inlåsningseffekterna är dock höga. Det innebär att en kund som använder fjärrvärme i dag har små reella möjligheter att på ett affärsmässigt sätt konvertera uppvärmningssystemet. Varje lokal fjärrvärmemarknad är ett naturligt monopol. I kombination med inlåsningsgraden har kunderna små, för att inte säga inga, möjligheter att påverka prissättningen på den lokala marknaden. De vanligaste orsakerna till prishöjningar är bränslekostnad, infrastrukturens kondition, kundtäthet, avkastningskrav, markförhållanden, anslutningsavgift, servicegrad samt priset på konkurrerande uppvärmningsformer. Prisutvecklingen på fjärrvärme Uppvärmningskostnaden för ett flerbostadshus som använder fjärrvärme ligger vanligtvis på mellan procent av hyresintäkten räknat per kvadratmeter. Vi lägger ingen värdering i vilken ägare som står för fjärrvärmeproduktionen i respektive kommun, men konstaterar att där kommunerna själva äger verksamheten tenderar priset att vara lägre än i kommuner med externa ägare. I denna rapports bilaga återfinns statistik för alla de 60 kommuner som ingår i studien. Statistiken visar priset i kronor per kvadratmeter och år för en lägenhet definierad i Nils Holgerssonundersökningen. Det råder inga tvivel om att antalet kunder på respektive lokal fjärrvärmemarknad har betydelse för leverantörens möjligheter att hålla ett skäligt pris trots monopol. Luleå har rapportens absolut lägsta prisnotering, till stor del tack vare att företaget kan använda spillvärme från SSAB:s tillverkning av stål. Dessutom är antalet kunder stort. Fjärrvärmenätet i Västerås har drygt anslutningspunkter och kan hålla ett av de lägre priserna. Falkenberg har bara ca 600 anslutningspunkter och har rapportens näst högsta prisnotering. Statistiken visar också hur mycket fjärrvärmepriset ökade mellan 1999 till 2014 i procent hos varje enskild leverantör. Den presenterade prisutvecklingen mellan 1999 och 2014 är enligt Nils Holgerssonhusets gamla förbrukningsprofil. Den allmänna prisutvecklingen under samma period (konsumentprisindex) steg med 22 procent. I Lund hade under samma period fjärrvärmepriset höjts med hela 122 procent. Enligt den nya förbrukningsprofilen ligger fjärrvärmepriset i snitt på 157,63 kr/ m 2 och år för 2015 vilket är en ökning jämfört med 2014 då priset i snitt var 155,70 kr/ m uppmärksammas följande kommuner: Luleå har lägst pris på 93,91 kr/m 2 och år Lund har högst pris på 184 kr/m 2 och år Västerås har ökat sitt pris mest med 6,43 kr/m 2 och år Kungsbacka är den kommun som minskat sitt pris mest med -4,25 kr/m 2 och år För närmare beskrivning av prisutvecklingen på fjärrvärme hänvisar vi till den årliga undersökningen Fjärrvärmens klimatpåverkan Siffrorna som redovisas i denna rapport avser I snitt är koldioxidutsläppen mätta i gram koldioxid per kilowattimme från fjärrvärmeproduktionen från dessa 60 bolag oförändrat jämfört med Rapporten visar dock att det är stor skillnad, drygt 60 gånger, mellan de olika leverantörernas klimatpåverkan beträffande utsläppen av koldioxid. Fjärrvärmen har potential att vara ett miljöoch klimatsmart uppvärmningsalternativ vilket det också är i flera av de kommuner vi tittat på. Men några undantag finns. Det handlar främst om Ljungby, Uppsala och Västerås som har betydligt högre utsläpp av koldioxid än genomsnittet. I andra ändan återfinns Haninge och Tyresö som inte släpper ut någon koldioxid alls. Orsaken till att Ljungby, Uppsala och Västerås hamnar högt är att det som de eldar, den så kallade bränslemixen, till största delen består av torv, avfall och fossila bränslen. Malmö har en förhållandevis hög andel fossilt bränsle på 31 procent. 2. Består av Svensk Fjärrvärme, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. 3. Energimyndigheten Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler Antalet anslutningspunkter är inte detsamma som antalet kunder. Anslutningspunkterna visar däremot hur många olika anläggningar som företaget levererar fjärrvärme till och är ett bättre mått på hur stor marknaden är lokalt än kundantalet. 3

4 År 2013, CO 2 gram/kwh År 2014, CO 2 gram/kwh Uppsala Uppsala Ljungby 186 Ljungby 186 Västerås Västerås Uppsala 181 Uppsala 181 Ljungby Linköping Västerås 162 Västerås 162 Malmö Norrköping Norrköping 133 Norrköping 133 Sundsvall Malmö Västervik 131 Västervik 131 Norrköping Sundsvall Malmö 125 Malmö 125 Täby Örebro Uddevalla 100 Uddevalla 100 Uddevalla Ljungby Hässleholms 97 Hässleholms 97 Linköping Skövde Örebro 95 Örebro 95 Västervik Västervik 9497 Linköping 93 Linköping 93 Skövde Borås 9394 Lund 87 Lund 87 Halmstad Uddevalla 9190 Halmstad 85 Halmstad 85 Örebro Halmstad 9084 Sundsvall 84 Sundsvall 84 Hässleholms Lund 8483 Skellefteå 81 Skellefteå 81 Upplands Väsby Umeå 7682 Sollentuna 76 Sollentuna 76 Stockholm Hässleholm 7282 Upplands 75 Stockholm Väsby 75 Skellefteå Jönköping 7180 Stockholm 75 Upplands Väsby 75 Lund Göteborg 6977 Jönköping 72 Jönköping 72 Jönköping Upplands Väsby 6976 Täby 64 Täby 64 Göteborg Stockholm 6976 Växjö 63 Växjö 63 Borås Skellefteå 6655 Landskrona 60 Landskrona 60 Umeå Karlstad 5953 Skövde 54 Skövde 54 Södertälje Täby 5950 Umeå 52 Umeå 52 Huddinge Växjö 5150 Göteborg 50 Göteborg 50 Örnsköldsvik Nyköping 4743 Södertälje 49 Södertälje 49 Växjö Södertälje 4743 Borås 45 Borås 45 Karlstad Huddinge 4737 Örnsköldsvik 43 Örnsköldsvik 43 Östersund Örnsköldsvik 4636 Huddinge 40 Huddinge 40 Landskrona Östersund 4435 Karlstad 37 Karlstad 37 Helsingborgs Ängelholm 4434 Östersund 33 Östersund 33 Sollentuna Landskrona 4233 Helsingborgs 32 Helsingborgs 32 Nyköping Sollentuna 3431 Ystads 29 Ystads 29 Gotland Ronneby 2730 Älmhult 28 Älmhult 28 Älmhult Trelleborg 2725 Ängelholms 28 Ängelholms 28 Ystads Falkenberg Norrtälje 27 Norrtälje 27 Ängelholms Gotland Gotland 20 Gotland 20 Ronneby Ystads 2423 Luleå 18 Luleå 18 Trelleborgs Älmhult Trelleborgs 16 Trelleborgs 16 Falkenberg Helsingborg 2321 Nyköping 15 Falkenberg 15 Luleå Norrtälje 2218 Falkenberg 15 Nyköping 15 Norrtälje Falun 2118 Katrineholm 13 Karlshamn 13 Katrineholm Luleå 2016 Karlshamn 13 Katrineholm 13 Falun Katrineholm 1715 Ronneby 12 Ronneby 12 Eskilstuna Kalmar 1714 Eskilstuna 10 Eskilstuna 10 Hudiksvall Eskilstuna 1612 Trollhättan 10 Kungsbacka 10 Karlshamn Karlskrona 1512 Kungsbacka 10 Trollhättan 10 Alingsås Alingsås 1512 Hudiksvall 9 Hudiksvall 9 Nynäshamn Varberg 1412 Kristianstads 9 Kristianstads 9 Kristianstads Kristianstad Falun 8 Alingsås 8 Kungsbacka Hudiksvall 1011 Karlskrona 8 Falun 8 Karlskrona Trollhättan 10 9 Alingsås 8 Karlskrona 8 Trollhättan Nynäshamn 10 9 Kalmar 7 Järfälla 7 Varberg Kungsbacka 9 8 Nacka 7 Kalmar 7 Kalmar Järfälla 8 8 Järfälla 7 Nacka 7 Solna Karlshamn 7 7 Nynäshamn 5 Nynäshamn 5 Järfälla Solna 7 7 Solna 5 Solna 5 Värmdö Värmdö 4 6 Varberg 4 Varberg 4 Nacka Nacka 1 4 Värmdö 3 Värmdö 3 Haninge Haninge 0 0 Haninge 0 Haninge 0 Tyresö Tyresö 0 0 Tyresö 0 Tyresö 0 3 4

5 Siffrorna på utsläpp kan jämföras med utsläppen från eldningsolja (EO1). Om enbart eldningsolja används som bränsle vid produktionen av fjärrvärme släpps 270 gram koldioxid per kilowattimme ut 5. Siffror för 2014 visar att: Ljungby släpper ut mest CO 2 Malmö har högst andel fossila bränslen. Uppsala har minskat CO 2 -utsläppet mest Sollentuna har ökat mest jämfört med Sollentuna klimatkompenserar å andra sidan för sin fjärrvärme. Diagrammet visar koldioxidutsläpp mätt i gram koldioxid per kilowattimme från fjärrvärmeproduktionen i de ingående kommunerna. Olika sätt att mäta En viktig sak att ta hänsyn till är att fjärrvärmebranschens sätt att mäta klimatpåverkan har samordnats och beräknats enhetligt de sista åren. Statistiken gällande fjärrvärmens miljövärden tar tid att sammanställa och den mest aktuella kommer från år Svensk Fjärrvärme har de senaste åren använt sig av Lokala miljövärden som bygger på en samsyn mellan branschens parter i den så kallade Värmemarknadskommittén. Värmemarknadskommittén består av Svensk Fjärrvärme, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Lokala miljövärden består av tre huvudsakliga parametrar: Resurseffektivitet mäts som använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund Klimatpåverkan mäts som emitterade koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund Andel fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till totalt använd energi i fjärrvärmeproduktionen 5. Redovisningen av genomsnittliga miljöprestanda för ett fjärrvärmenät görs genom att leverantören tillhandahåller en faktor, exempelvis koldioxid per levererad kilowattimme som en fastighetsägare kan använda för att miljövärdera sin energianvändning. Mängden använd energi från fjärrvärme multipliceras sedan med samtliga tre parametrar ovan. Det ger ett mått på totala värden för klimatpåverkan, primärenergianvändning och andel fossilt från uppvärmningen av fastigheten. Fastighetens energieffektivitet påverkar också byggnadens totala miljöpåverkan. Det finns flera saker som påverkar fjärrvärmes miljöprestanda. Vid riktigt kalla dagar kan det krävas ökad spetslastproduktion. Vid dessa tillfällen ofta fossila bränslen som släpper ut högre andel koldioxid. Kan en fjärrvärmeanläggning producera både el och värme blir verkningsgraden högre vilket resulterar i lägre klimatpåverkan per kilowattimme. Inte alla anläggningar har dock den möjligheten utan det är vanligast i större fjärrvärmenät. Val av bränsle har också betydelse, om fjärrvärmeleverantören exempelvis har en avfallsanläggning för förbränning av avfall resulterar det i högre utsläpp av koldioxidekvivalenter än om producenten använder biobränslen. Anläggningar där stora mängder avfall hanteras, får höga siffror gällande klimatpåverkan. Samtidigt är en av fjärrvärmens styrkor är just att resurser som normalt sett skulle gå till spillo 6, till exempel är spillvärme från industrin eller avfall, används för att producera värme. För den här rapporten har vi valt att se på hur stor klimatpåverkan kundens använda fjärrvärme har på omgivningen, det vill säga hur mycket koldioxid som respektive leverantör släpper ut per producerad kilowattimme. Idéer för en bättre fungerande fjärrvärmemarknad Fastighetsägarna ställer sig positiva till fjärrvärme som uppvärmningsalternativ eftersom det i många fall är ett miljö- och användarvänligt alternativ. Vi är för en stark fjärrvärmemarknad men inte utan hänsyn till kundernas trygghet. Det finns många faktorer som uppges orsaka prisutveckling på fjärrvärme, allt från bränslemix till avkastningskrav. Men måste alltid en prishöjning vara lösningen på ökade kostnader? Vi tycker inte det. På en fungerande marknad tvingas aktörerna att pröva fler vägar än höjda intäkter för att kompensera för ökade kostnader. Den primitiva affärslogiken vi ser på fjärrvärmemarknaden är också den dessvärre ett direkt resultat av monopolliknande marknadssituationen. Våra förslag för en bättre fungerande fjärrvärmemarknad: 1. Klimat- och kundvänlig prismodell: Fjärrvärmebolagen använder idag en uppsjö av olika prismodeller. De flesta har det gemensamt att de är krångligt konstruerade och gör det svårt för kunden att tänka energisnålt och klimatvänligt. Vi efterfrågar därför prismodeller för fjärrvärme som gynnar klimatet och som är begriplig för kunden. Syftet är också att så lite som möjligt av fjärrvärmepriset ska härledas till fasta kost-nader. Detta främjar kundens möjlighet att påverka sin uppvärmningskostnad i jakten på minskad klimatpåverkan. 2. Fjärrvärmenäten bör förberedas för konkurrens både ur ett produktions- och distributionsperspektiv. En möjlig lösning på det är ett så kallat tredjepartstillträde. Att konkurrensutsätta fjärrvärmen skulle minska inlåsningsgraden och riskerna för oskäliga prishöjningar. 5. Överenskommelse i Värmemarknadskommittén Energiutvinning av avfall är ett resurseffektivt sätt att göra fjärrvärme på eftersom en resurs som annars skulle gått till spillo tillvaratas. Det är alltså ett lågt användande av primära energiresurser. 5

6 Om fjärrvärmen även fortsatt ska kunna förespråkas brett som en bra uppvärmningsform krävs strukturella förändringar av marknaden, för att få till stånd en bättre prissättning och minskad inlåsningsgrad. Att som värmekund välja fjärrvärme före andra uppvärmningsformer måste löna sig. Om kunden dessutom lyckas minska klimatpåverkan genom att dra ner på sin konsumtion ska det också löna sig. förslag för bättre fjärrvärme Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärmen över tid har stigit till i det naturliga monopol som gäller oförsvarbara nivåer. Fastighetsägarna anser att fjärrvärmebolagen sedan marknadens avreglering har utnyttjat sin position som monopolister gentemot sina kunder. En av fjärrvärmens främsta sidor anses vara den ringa påverkan på miljö och klimat som uppvärmningsformen orsakar. Vår granskning visar att det är långt ifrån alla fjärrvärmebolag som håller vad fjärrvärmeförespråkare lovar i klimatsammanhang. På senare år har det tagits en del steg mot en modernare fjärrvärmemarknad där man arbetar mer med återvunnen energi och tillträde till näten för andra aktörer än fjärrvärmebolagen själva. Mycket kvarstår dock att göra, se punkt 1 och 2 ovan. Vi efterfrågar och föreslår formerna för en nödvändig fortsatt omreglering av fjärrvärmemarknaden, som sätter stopp för orimliga prisstegringar, verkar för reducerad miljöpåverkan, och som tillgodoser fjärrvärmekundernas situation på ett bättre sätt. Sammanfattning I årets rapport har vi fortsatt att granska de 60 leverantörer vi började med i och med förra årets rapport användes i snitt drygt TABELL 1 MILJÖVÄRDEN, PRISMODELL, STORLEK OCH ÄGARFORM LEVERANTÖR CO 2 -utsläpp 2013 g/kwh CO 2 -utsläpp 2014 g/kwh Andel fossilt bränsle % Andel fast del av prismodellen % Antal anslutningspunkter Ägarform Alingsås Kommun Borås Kommun Eskilstuna Kommun Falkenberg Kommun Falun Kommun Gotland Kommun/extern Göteborg Kommun Halmstad Kommun Haninge Externt Helsingborg Kommun Huddinge Vill ej uppge Kommun Hudiksvall Externt Hässleholm Kommun Järfälla Externt Jönköping Kommun Kalmar Kommun/extern Karlshamn Kommun Karlskrona Kommun Karlstad Kommun Katrineholm Externt Kristianstad Kommun Kungsbacka , Extern Landskrona Kommun Linköping Kommun Ljungby Kommun Luleå Kommun Lund Kommun Malmö Externt Nacka Vill ej uppge Externt Norrköping eller Externt Norrtälje Kommun Nyköping eller Externt Nynäshamn Externt Ronneby Kommun Skellefteå Kommun Skövde Kommun Sollentuna Kommun Solna Kommun Stockholm Vill ej uppge Externt Sundsvall Kommun Södertälje Kommun Trelleborg Kommun Trollhättan Kommun Tyresö Externt Täby Vill ej uppge Externt Uddevalla Kommun Umeå Kommun Upplands Väsby Vill ej uppge Externt Uppsala eller Externt Varberg Kommun Värmdö Externt Västervik Kommun Västerås Kommun Växjö Kommun Ystad Kommun Älmhult Externt Ängelholm Kommun Örebro Externt Örnsköldsvik Kommun Östersund Kommun 6

7 5 procent fossilt bränsle för framställning av fjärrvärme. För 2014 är motsvarande siffra strax under 4 procent. Med andra ord har fossilanvändningen sjunkit med drygt 1 procentenhet på ett år då flera av leverantörerna varit framgångsrika med att använda mindre andel fossilt bränsle. Det är positivt. Utsläpp av koldioxid har i medel minskat från 2013 och 2014 med drygt 3 gram/kwh samtidigt som priserna för fjärrvärme fortfarande ökar, men ökningen har stagnerat något. Ljungby, Uppsala och Västerås som har betydligt högre utsläpp av koldioxid än genomsnittet. I andra ändan återfinns Haninge och Tyresö som inte släpper ut någon koldioxid alls. Orsaken till att Ljungby, Uppsala och Västerås hamnar högt är att det som de eldar, den så kallade bränslemixen, till största delen består av torv, avfall och fossila bränslen. Malmö har en förhållandevis hög andel fossilt bränsle på 31 procent. De kommuner som lyckats minska sina koldioxidsläpp mest mellan 2013 och 2014 är Uppsala, som dock fortfarande befinner sig betydligt över medel, och Täby som minskat med 54 respektive 50 gram koldioxid/kwh. Täby ökade å andra sidan sitt utsläpp med lika mycket mellan 2012 och Nu är Täby tillbaka på 2012 års nivåer. Mellan 2013 och 2014 har Sollentuna ökat sitt utsläpp med 43 gram. Samtidigt är Sollentuna en av de kommuner som klimatkompenserar sin förbränning. Lägst priser återfinns Luleå (93,9 kronor per m 2 och år) medan högst pris återfinns i Lund som har nästan dubbelt så högt pris som Luleå (184 kronor per m 2 och år). Av de ingående 60 kommunerna innehar Lund topplatsen när det gäller prisökning då man på 15 år ( ) höjt priset med 122 %. Nacka, som dock har ett av de högre priserna, har under samma period höjt 14 %. TABELL 2 PRIS OCH PRISÖKNING KOMMUN Priser 2015 Förändring mot 2014 Procentuell ökning av pris Alingsås 168,06 1,85 60 Borås 163,20 3,18 57 Eskilstuna 137,50 1,51 66 Falkenberg 185,03 1,18 86 Falun 145,20 2,84 37 Gotland 168,78 1,30 69 Göteborg 136,51 3,32 48 Halmstad 155,15 2,53 53 Haninge 171,05 4,85 75 Helsingborg 154,21 2,44 83 Huddinge 147,36 4,30 63 Hudiksvall 169,20 0,00 47 Hässleholm 154,17 0,00 44 Järfälla 162,10 1,93 49 Jönköping 140,89 0,00 40 Kalmar 145,94 2,95 31 Karlshamn 133,85 2,18 40 Karlskrona 163,97 0,77 53 Karlstad 160,84 1,63 50 Katrineholm 161,00 2,17 63 Kristianstad 156,93 2,88 35 Kungsbacka 163,05 4,25 65 Landskrona 150,85 1,06 68 Linköping 147,41 1,80 93 Ljungby 112,89 2,17 16 Luleå 93,90 3,47 44 Lund 183,20 1, Malmö 155,64 3,78 63 Nacka 170,72 1,04 14 Norrköping 145,30 4,77 99 Norrtälje 164,82 0,00 46 Nyköping 164,50 5,45 57 Nynäshamn 175,78 0,54 63 Ronneby 167,67 0,00 65 Skellefteå 150,50 0,00 71 Skövde 120,74 2,90 31 Sollentuna 156,23 0,00 61 Solna 166,96 0,30 92 Stockholm 170,72 1,04 64 Sundsvall 152,50 0,69 52 Södertälje 175,63 2,92 72 Trelleborg 165,76 4,25 86 Trollhättan 158,12 4,29 68 Tyresö 171,05 4,85 75 Täby 170,72 1,04 64 Uddevalla 156,14 1,75 83 Umeå 149,40 0,42 57 Upplands Väsby 170,72 1,04 53 Uppsala 166,15 4,68 92 Varberg 154,55 1,84 58 Värmdö 175,39 5,01 19 Västervik 153,84 5,69 38 Västerås 140,60 6,43 83 Växjö 145,74 3,13 48 Ystads 156,98 0,00 55 Älmhult 155,38 3,68 52 Ängelholm 162,97 2,58 69 Örebro 159,10 3,37 64 Örnsköldsvik 157,40 1,77 93 Östersund 138,80 1,

8 8 Utdelningsadress: Box 16132, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm Telefon: webb: E-post:

FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014

FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014 FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014 FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE 2014 Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996. 1 Vi granskar här

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex blev 144,5 fjärde kvartalet ifjol högre räntor och huspriser försämrade husköpkraften Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Läs mer

FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE

FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996. 1 I vår granskning ingår

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet 2010 högre räntor och huspriser dämpar husköpkraften Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet

Läs mer

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme 2012 Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex blev 150,7 tredje kvartalet i år husköpkraften stabiliserades på tillfredsställande nivå Lägre räntor och stigande inkomster

Läs mer

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen 2-nov 03-dec 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec Alla helgons Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 2:a Måndag Tisdag Onsdag Lucia dag Alingsås 10:00-16:00 10:00-19:00

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Är fordonsgas fortfarande på tapeten? STCC en profilering av biogas Helsingborgs Dagblad Svensk Motorsport Teknikens Värld Nerikes Allehanda Ny Teknik Ulrika Freidlitz Brand

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014 Dnr TFN-213-169 Dpl 72 sid 1 (7) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 213-1-1 Emma Warolin, 54-54 68 14 Eva-Lena Beiron, 54-54 68 1 Teknik- och fastighetsnämnden 213-11-2 Ärende 11 VA-taxa

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Jan mars 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö utvecklas betydligt bättre än rikssnittet under första kvartalet... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Storbritannien

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme 2011 Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme över tid har stigit med oförsvarbara nivåer.

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp -12-06 Boindex i riket stabiliserades tredje kvartalet i år - men i storstäderna fortsätter hushållen tappa husköpkraft Boindex för landet som

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Anläggningsnamn Företagsnamn BIF Besöksadress Postnr Ort Utdelningsadress Postort Kommun Börjessons Bil i Alingsås AB BÖRJESSONS BIL I ALINGSÅS AB ÅF

Anläggningsnamn Företagsnamn BIF Besöksadress Postnr Ort Utdelningsadress Postort Kommun Börjessons Bil i Alingsås AB BÖRJESSONS BIL I ALINGSÅS AB ÅF Anläggningsnamn Företagsnamn BIF Besöksadress Postnr Ort Utdelningsadress Postort Kommun Börjessons Bil i Alingsås AB BÖRJESSONS BIL I ALINGSÅS AB ÅF Häradsvägen 44139 ALINGSÅS Box 564 ALINGSÅS Alingsås

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Svetshuset i Avesta AB Högboleden 37 774 61 AVESTA 0226-560 50 www.svetshuset.se. Ahlsell AB Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 www.ahlsell.

Svetshuset i Avesta AB Högboleden 37 774 61 AVESTA 0226-560 50 www.svetshuset.se. Ahlsell AB Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 www.ahlsell. Koppardalsvägen 8 774 41 AVESTA 0226-517 36 Svetshuset i Avesta Högboleden 37 774 61 AVESTA 0226-560 50 www.svetshuset.se Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme över tid har stigit med oförsvarbara nivåer.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG?

URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG? URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG? facebook.com/statisticssweden @SCB nyheter #SCB #Almedalen #svpol #demokrati Statistiska_centralbyran_scb Källa: Bearbetningar SCB, övrig

Läs mer

Bilaga 1. Statsbidrag för extra platser inom yrkesvux och komvux SFS (2009:43) och SFS 2015:403) Dnr 2015:1182 2015-12-15 1 (5)

Bilaga 1. Statsbidrag för extra platser inom yrkesvux och komvux SFS (2009:43) och SFS 2015:403) Dnr 2015:1182 2015-12-15 1 (5) Bilaga 1 1 (5) Återkrav Skäl till beslut 2120002775 HAPARANDA KOMMUN 5 587 kr Bidraget har helt eller delvis inte utnyttjats 2120001157 HELSINGBORGS KOMMUN 2 541 638 kr Bidraget har helt eller delvis inte

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

2015-12-17 1 (7) Är eleven behörig till nationellt gymnasieprogram efter sommarskola? (antal elever i åk 9 som huvudmannen fått bidrag för)

2015-12-17 1 (7) Är eleven behörig till nationellt gymnasieprogram efter sommarskola? (antal elever i åk 9 som huvudmannen fått bidrag för) 1 (7) Huvudmannens namn ALE KOMMUN 2 10 12 ALINGSÅS KOMMUN 6 16 22 ALVESTA KOMMUN 0 3 3 AMISGO AB 2 0 2 ANEBY KOMMUN 4 1 5 ASSAREDS SKOLKOOPERATIV EK FÖR. 1 2 3 AVESTA KOMMUN 11 3 14 BJURHOLMS KOMMUN 4

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Dialog för en fungerande värmemarknad. Prisdialogens syfte och mål

Dialog för en fungerande värmemarknad. Prisdialogens syfte och mål Verksamhet 2015 1 Dialog för en fungerande värmemarknad Prisdialogens syfte och mål En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m.

Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m. Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m. Distr. nr Marknadsområde/C enter Återförsäljare Förs. Verkst. Besöksdress Postadress Telefon 201 Alingsås Bil-Nilsson i Alingsås AB

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER. Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Aktuell beräkningsgrund. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som

OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER. Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Aktuell beräkningsgrund. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som 2010-05-25 Bilaga till Villaägarnas enkätundersökning om tomträtt för småhus kommunernas beräkningsgrunder vid omreglering, er samt hantering av äldre tomträtter OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER Kommun

Läs mer

Svenska katthem sorterade efter landskap

Svenska katthem sorterade efter landskap FAKTABLAD Vårgårda 2014-11-26 Svenska katthem sorterade efter landskap SKÅNE Djurens vänner Malmö http://www.djurskyddetlandskrona.se Djurhemmet Tassebo, Helsingborg http://www.djurhemmet-tassebo.se Djurskyddet

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Trafiksäkerhet nya perspektiv på oskyddade i tätort

Trafiksäkerhet nya perspektiv på oskyddade i tätort Trafiksäkerhet nya perspektiv på oskyddade i tätort Cykel och gång i kommunerna Variationerna i trafiksäkerhet Samband med planering/åtgärder Infrastrukturplanen 2014-2025 Presentation vid konferensen

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8 KARLSTADS KOMMUN Ärende 8 Dnr KS-2012-324 Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 3

Elhandlarranking Elområde 3 Elhandlarranking Elområde 3 November december 2011 Tranås Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 3 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om 20

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

1904-08-09 1917-07-18 3,1 T=

1904-08-09 1917-07-18 3,1 T= LANDSKRONA, Nst 19 TYP 1 TYP 2 Typ LANDSKRONA 1 1 1904-08-09 1917-07-18 3,1 T= 3mm LANDSKRONA 2 1 1917-11-21 1920-07-16 3,8 T= 4mm LANDSKRONA 1 2 1904-11-26 1920-11-03 3,1 T= 3mm LANDSKRONA 2 2 1917-12-22

Läs mer