HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)"

Transkript

1 Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll ombud vid SDR:s Förbundsmöte

2 HANDLINGSNUMMER INFORMATION REGLER PROGRAM OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE PROPOSITION (Stadgar) FÖRSLAG TILL ERSÄTTNING FÖRSLAG TILL BUDGET 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 BREV FRÅN VALBEREDNING OMBUD TILL SDR FÖRBUNDSMÖTE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

3 H1 INFORMATION

4 Ansluten till Stiftad den 14 november 1998 Anmälda ombud VGDL:s styrelse Valberedning Gäster Skövde den 7 maj 2015 Hej! Tack för att du har anmält dig till årsstämma 2015! Vi hälsar dig varmt välkommen till sessionssal på Stadshus i Skövde! Det finns många viktiga frågor som ska tas upp vid årsstämma; - Styrelseval - Godkännande av verksamhets och ekonomiska berättelse Förslag till budget 2015/ Förslag till stadgar - Verksamhetsplan för år 2015/2016 OBS! Stadshus öppnar från klocka och har du behov av att komma in tidigare så skicka SMS på Har du frågor kring årsstämman så är du välkommen att ta kontakt med oss! Väl mött och vi ses i Skövde den 13 juni! Med vänlig hälsning VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Olle Jönson Regionombudsman / enligt uppdrag Postmottagare: Texttelefon: Faxnummer: Organisationsnr: Postgiro: Bankgiro: Västra Götalands Dövas Länsförbund Björkvägen Skövde Bildtelefon: E-post: Hemsida: Sverige

5 Ansluten till Stiftad den 14 november 1998 Hitta till Stadshus i Skövde Besöksadress Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Från Mariestad Väg 26 Stadshus Parkering Skövde Arena Arbetsförmedling Parkering (Hus) (Willy) Resecentrum Från Skara/ Göteborg Väg 49 Från Borås/Falköping Väg 26 Postmottagare: Texttelefon: Faxnummer: Organisationsnr: Postgiro: Bankgiro: Västra Götalands Dövas Länsförbund Björkvägen Skövde Bildtelefon: E-post: Hemsida: Sverige

6 H2 REGLER

7 REGLER för årsstämma Varje ansluten dövförening kan delta vid och rösta på årsstämman genom att vara ombud. Om man ska rösta så använd gärna röstkort (Grön = Ja och Röd = Nej) och det är viktigt att räcka upp handen, håll den uppe tills mötesordföranden säkert har sett dig. Räck upp din hand om du vill säga något. Mötesordföranden för talarlista och säger till när det är din tur. Alla som är ombud i föreningen har rätt att tala på årsstämman. OBS! Alla förtäring och dryck är förbjudet att ta med till sessionssalen. OBS! Hela stadshuset är larmad och vill du gå ut så ska du vända dig till konferensvärd för årsstämma. Vi hoppas du kommer att känna dig välkommen på årsstämma!

8 H3 PROGRAM

9 PROGRAM Lördag 13 juni 2015 OBS! Detta är premilärt! Stadshus öppnar Årsstämmoförhandlingar Paus Årsstämmoförhandlingar Avslutning / hemresa Kaffe, frukt och läsk kommer att finnas för ombud och gäster

10 H4 OMBUDSFÖRTECKNING

11 OMBUDSFÖRTECKNING Vänersborgs Teckenspråksförening Helén Johansson Johanna Ovesen Ericsson Trollhättans Dövas Förening Roland Karlsson Astrid Norman Agneta Andersson Borås Dövas Förening Karisma El Moussaoui Göran Alfredsson Göteborgs Dövas Förening Lennart Hilmersson Jan Herbst Bert Brännström Stig Ros Margo Walatin Nicholas Winberg Herbert Månsson VGDL:s valberedning Michael Holmén Lidköpings Dövas Förening Barbro Fröjdh Uno Käll Joachim Svensson VGDL:s styrelse Tobias Engström Benny Persson Kenneth Sandberg Ingemar Larsson Anita Brodd Johansson Gäst Olle Jönson, VGDL:s tjänsteman Johnny Slotts, Örebro

12 H5 DAGORDNING

13 Dagordning vid årsstämman da skall uppta följande: 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd tillika upprop av ombud 3. Frågan om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst 4. Godkännande av dagordning 5. Val av stämmoordförande 6. Val av stämmosekreterare 7. Val av två protokolljusterare som samtidigt är rösträknare 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 9. Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna året 10. Revisorernas berättelse över länsförbundet 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 12. Behandling av a) motioner 13. Fastställande av årsavgift b) propositioner 14. Beslut om ersättning till styrelse och valberedning 15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande året 16. Val av ordförande för en tid av två år 17. Val av två ledamöter för en tid av fyra år 18. Fyllnadsval av ledamot för två år 19. Val av revisorer för två år 20. Förslag till arbetsgrupp/råd 21. Val av ombud till SDR Förbundsmöte (Information) 22. Val av valberedning på tre personer varav en är sammankallande 23. Avslutning

14 H6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15

16 Layout & Text: Olle Jönson Omslagsbild: Motorväg genom Göteborg Tryck: VGDL, Skövde Verksamhetsberättelse 2014

17 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Representantskapsmöte Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14 Innehåll Dövteam 15 Kansli & Personal 16 Bilder 17 Styrelsen 18 Arbetsgrupper & Råd 19 Representation & sammanträden 20 SDR Förbundsmöte 22 Slutord 23 Verksamhetsberättelse

18 Ledarspalten Hej! Det är dags för mig att skriva hur det har varit med verksamheten under Som vanligt har vi hunnit med mycket under året. Men samtidigt har vi fått prioritera på vad vi ville satsa på eftersom vi fick mindre bidrag från regionen igen, vilket gjorde att vi fick ses över vår verksamhet, och satsa på de områden som är mer viktiga för oss. Till exempel var det bra att vi inte behövde vara med på alla tolv stycken hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN) som finns i regionen, som nu har minskat till fem HSN som gjorde att vi kunde fokusera oss på hälso- och sjukvårdsutskott där vi har större chans att påverka. Vissa organisationer har vi fortsatt att jobba med, till exempel bland annat tolkverksamhet, hörselverksamhet, som ligger närmast oss. (Döv- och hörselverksamhet har bytt namn till hörselverksamhet). Jag vill uppmärksamma att vi fortsätter mycket med tolkverksamhet. Jag känner att vi börjar se lite ljus i tunnel, särskild nu när vi har fått ny chef. Då tror vi på att vi kan förändra och det finns möjlighet att utveckla tolkverksamhet. Jag vill bara citat min mycket underbara kloka chef som jag hade tur att fått jobba hos henne som miljö- och hälsoskyddsinspektör under sensommar Denna citaten har min chef skickat till SKL Sveriges Kommuner och Landsting. Därefter skickade SKL vidare till Jonas Grumble på tolktjänstutredningen. Så vad har vi vunnit på detta? Ja, de flesta kan förstås lätt räkna ut vad Tobias har vunnit. Han har ett arbete, lön varje månad, arbetskamrater och en känsla av att vara värdefull och bidra till samhället. Samhället har också vunnit. Det har, för en summa som är obetydligt högre än a-kassa eller någon slags pension hade kostat, fått en person som producerar ett heltidsarbete. Man har fått valuta för den långa högskoleutbildning som samhället satsat på Tobias, och dessutom skapat arbetstillfällen för tolkarna. Till det kan man lägga att en person som har ett arbete är friskare och gladare och alltså kostar betydligt mindre för t ex vård. Även jag som arbetsgivare har vunnit något. Jag har en glad och lojal medarbetare som sprider trevlig stämning och som hugger i varhelst det behövs. En medarbetare som frivilligt tar rummet invid sammanträdesrummet som alla andra tycker är för bullrigt och som arbetar koncentrerat utan att distraheras av förbipasserande eller andra ljud. Vi lär oss lite teckenspråk och får en hel del good-will och uppmärksamhet. Och jag, som har funktionshindrade barn, känner att jag bidrar till att samhället kanske kan ha en plats för dem också när de blir lite större. Det gör att jag får en gnista av att kämpa för våra rättigheter. Det är bara synd att inte alla chefer vågar göra som min chef som anställts mig trots det verkan finns en del krånglig byråkrati kring tolk. Vi ska fortsätta arbeta framåt och inte ser bakåt för mycket eftersom saker har hänt och vi inte kan påverka eller förändra. Det gäller att se framåt och att saker kan ändras som vi kan påverka och förändra därför ska vi kämpa oss framåt! Vid tangentbord och se framåt! Tobias Engström Ordförande 4 Verksamhetsberättelse 2014

19 Västra Götalands Dövas Länsförbund bildades den 14 november 1998 i Göteborg. Det nya länsförbundet ersatte då Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund och Bohus Dövas Länsförening. Sju dövföreningar ingick i det nya länsförbundet. På första mötet i teckenspråkscentrums lokal i Göteborg föreslog Västra Dövas Länsutskott (VDLU) inför 33 ombud att bilda ett länsförbund i Västra Götalands Län. Fem dövföreningar i Västra Götaland är anslutna till Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL). De dövföreningar som finns idag är i Trollhättan, Lidköping, Vänersborg, Göteborg och Borås. Att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar samt äldre. Att främja vård av behövande döva. Att jämväl i övrigt arbeta för barns och döva vuxnas intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt. Att verka för bildandet av och upprätthållandet av lokalföreningar för döva där sådana är behövliga. Historik & Ändamål Att främja och samordna kulturell verksamhet inom länet och mellan länen. Att verka i enlighet med Sveriges Dövas Riksförbunds mål och inriktning. Det finns cirka döva och teckenspråksanvändare i regionen. Cirka 800 döva är medlemmar hos sin närmaste dövförening och blir då automatiskt medlemmar i Västra Götalands Dövas Länsförbund. Styrelsen har som målsättning att ge döva i Västra Götaland ett gott liv. VGDL är anslutet till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Verksamhetsberättelse

20 Representantskapsmöte 2014 Den 10 maj genomfördes representantskapsmöte och föreningsforum i Borås. Vi var cirka 30 personer. Denna gång bjöd vi in representanter från pensionärsförening och ungdomsklubb. Syftet med detta var att diskutera hur vi kan bli fler i framtiden. Idag är det bara de anslutna dövföreningarna som får representera vid årsstämma och representantskapsmöte. VGDL:s organisationsgrupp presenterade ett förslag om att pensionärsförening och ungdomsklubb ska få möjlighet att delta på årsstämma och representantskapsmöte. Vad för regler och roller det ska bli för pensionärsförening och ungdomsklubb är fortfarande under utredning. Det slutliga förslaget ska presenteras vid lilla konferensen angående stadgar under året. Vi hade bjudit in Sveriges Dövas Riksförbunds nye ordförande Hanna Sejlitz till föreningsforum för att berätta om SDR:s projekt - Nya vindar. Enligt Hanna har medlemsantalet inte sjunkit. Det är bara annorlunda idag och detta har påverkat förningslivet. En arbetsgrupp skall med hjälp av projekt Nya Vindar jobba med att samla in orsaker till varför det har blivit så. SDR ska också jobba med hur logon och organisationsstruktur ska se ut. Hanna har rest runt i landet och fått många olika erfarenheter som hon ska ta med till projektet. Hanna delade ut notiser till alla deltagare och hon ville att vi skulle skriva på notisen vad vi tycker är viktigast att tänka på i samband med projektjobbet. Redovisning av hela projektet - nya vindar ska presenteras vid SDR Förbundsmöte Hanna informerade om hur det ser ut med antal medlemmar i Västra Götaland och i hela landet. 6 Verksamhetsberättelse 2014

21 Rättighetskommittén och rådet för rättighetsfrågor Anita Brodd-Johansson och Kenneth Sandberg har varit VGDL:s representant i rådet. Man representerar inte bara sin organisations funktionshinderområde utan ett mycket brett område för alla funktionshinder i samhället. Anita och Kenneth sitter i den grupp som är till för de som inte kan höra. Det är det tyngsta uppdraget som man kan få inom VGDL. Rådet träffas 4-6 gånger per år. Vid sammanträde med rådet kan man ta upp alla viktiga frågor som berör döva, hörselskadade, synskadade och rörelsehindrade personer. Alla ska ha lika värde är rättighetskommitténs huvudsakliga budskap. Syftet med rådet är att bidra med olika erfarenheter och kunskap till de som jobbar på Rättighetskommitténs kansli. Rättighetskommittén är en stödorganisation för regionstyrelsen. Anita Brodd-Johansson har varit representant i rådet fram till november men lämnade platsen till Kenneth Sandberg som blev ny representant. På rådet har man tagit upp om organisationsbidrag och hur rådet ska fungera i framtid. Vem ska sitta i råd och hur många möte det blir. Handlingsplan för år har diskuterats och fastställts av rådet. Anita och Kenneth har framfört många viktiga frågor som berör teckenspråkiga personer. Det finns fortfarande brister hos regionen som behöver kompletteras med flera tjänster som passar bättre för döva medborgare som bor i Västra Götaland. Regionen måste vara bättre på att följa upp olika lagar och vissa delar av innehåll i FN konventionen. Dessa frågor handlar om bristande information, bemötande, tillgänglighet och kunskap. Under åren har vi haft många möte med tvärsamråd och på mötet tog vi upp om hur rättighetskommittén ska bli bättre på frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Tvärsamrådet bestod av olika organisationer med funktionsnedsatta personer som har anknytningen till rättighetskommitté. Tvärsamrådet träffades tre gånger på olika platser i Västra Götaland. Intressepolitiska frågor Det finns oro bland organisationer med personer med funktionsnedsättning att det har skett för många förändringar inom rättighetskommitté som delvis orsakat förvirring hos oss. Dessa förändringar har också orsakat oro för framtida bidrag som kan försämras när flera organisationer ansluter till rättighetskommitté. Vi inom VGDL har varit oroliga och inte vetat hur det ska bli varje år när det ska beslutas om bidrag. Det har gett ett resultat att VGDL fått underskott två år i rad 2012 till Vi måste trappa ner med vår verksamhet och vara mer försiktiga med att hålla ekonomin i balans. Verksamhetsberättelse

22 Regionens sjukvård VGDL har representanter i olika Hälso- och sjukvårdsnämnder (HSN) men bara i några områden där flest döva bor. Idag finns 12 nämnder men tyvärr har vi ingen möjlighet att skicka våra representanter i alla. Varför inte ha en bildtelefon i ambulanser. På så sätt kan man använda teckenspråkstolk på distans. Regionvalet 2014 Kenneth Sandberg och regionombudsman fick i uppdrag av styrelsen att intervjua alla politiska partier inför regionvalet den 14 september. Vi har också en representant i rådet Hälso- och sjukvårdsutskott (HSU). I rådet tar man upp alla viktiga frågor som handlar om vår rätt till en bra sjukvård. Det har varit mycket renoveringar och uppbyggnader på många sjukhus i Västra Götaland. Vi har påpekat om att tänka på att det inte ska vara några hinder för oss döva att kunna komma in på sjukhusområdet. Speciellt när det finns portkod på dörren och reception vid entrén som inte får vara ett hinder för oss. Även är det också viktigt att hissar som har högtalare som talar om vad som händer som vi inte kan höra. Brandlarm med blinkande lampa är viktigt att tänka på. Regionen har en manual som ska följas. Tyvärr är det inte alla som följer den på grund av brist på kunskap. Det är ganska vanligt att byggfirmor har glömt bort detta. Det är svårt att hålla koll på allt men det är viktigt att påminna att det finns en manual som ska följas. Vi har även tagit upp att personal på reception måste vara mer medvetna om att det kan dyka upp en döv besökare som kanske behöver få hjälp och hur det ska kommuniceras på bra sätt. Det hade varit bra om alla sjukhus har egna teckenspråkstolkar. Akutsjukvården har blivit lite bättre men inte tillräckligt. Personal vid ambulanssjukvården måste vara mer medveten om att det kan orsaka problem med kommunikation när döv patient ska transporteras till sjukhus. Vi bjöd in alla partier till intervju i Vänersborg men tyvärr tackade bara fyra partier ja så istället fick vi skicka frågor som vi senare har översatt till teckenspråk. 7 av 8 politiska partier har svarat, viket var bra. Dessa filmer har publicerat på VGDL:s hemsida. Många svar var bra. Hoppas att de kommer att hålla dessa löften efter valet. Vi var lite besvikna på att regionen inte har tagit sitt ansvar med att ge informeration om valet på teckenspråk. Vi har tagit upp detta med rättighetskommittén. Hoppas att regionen ordnar med information på teckenspråk till nästa regionval Tillgänglighet Tillgänglighet har blivit lite bättre men det finns mycket brister kvar som måste bli bättre. Det saknas fortfarande en del av skyltar på sjukhus som ska visa var man ska gå till olika avdelningar. På vissa sjukhus har man färg på olika avdelningar och detta borde vara på alla sjukhus. Vi måste också ha tillgång till alla viktiga hjälpmedel som finns ute på marknaden. Regionen måste vara bättre på att följa nya utvecklingar som till exempel boka en tid via mobil eller bildtelefon. Det ska inte vara krångligt att ringa till vårdcentral 8 Verksamhetsberättelse 2014

23 för att boka en tid. Tyvärr har det gått trögt med TeleQ som enligt regionen skulle vara mer anpassad till våra behov. Det har varit svårt för oss att hitta alla brister på tillgänglighet i regionen för det är en stor organisation man kan inte nå fram till alla platser. Vissa platser har varit bra men andra dåliga. Det ska komma en ny lag från den 1 januari 2015 om att tillgängligheten måste förstärkas. Vi får hoppas att detta ska leda till en bättre tillgänglighet. Kollektivtrafik Det har blivit lite förbättringar med informationen om var man befinner sig men inte tillräckligt. Tyvärr har en del varit ur funktion eller inte använts längre. Detta borde ha åtgärdats. De ansvariga måste bli bättre på att kolla detta. Vi har tagit upp problemet med Västtrafik och Jernhusen. De måste förstå våra problem och att vi döva inte kan klara oss utan att få information på text. På vissa platser med perronger och hållplatser saknas det bra belysning. Det blir för mörkt och kan orsaka problem med balansen hos vissa döva. Det saknas också skyltar på var man kan hitta till den plats som man kan få eller beställa färdtjänst med taxi. Vi döva vill helst undvika att behöva fråga var man hittar den platsen. Vi har tagit upp detta med Västtrafik, Jernhusen och Statens Järnvägar. Kommunikation Det är viktigt att vi teckenspråkiga personer ska känna oss trygga att komma till alla regionens offentliga platser och att kommunikation på plats inte ska hindra oss. En god kommunikation leder till mindre missuppfattningar och färre ohälsa hos döva. Vi måste ha bättre tillgång till kommunikation inom sjukvården och snabbt kunna få hjälp med att använda lånebildtelefon på plats. Det finns möjlighet på några platser men det ska vara på alla platser. Det är en kostnadsfråga men ska ändå räknas som en hälsovinst. Om man ligger på sjukhus ökar det oron för att inte kunna kommunicera med andra. Det borde kunna lösas med en lånad bildtelefon som kan användas till teckenspråkstolk på distans. Det är viktigt att vi får en god tolkservice som ser till att kommunikation fungerar bra. Tyvärr har det inte fungerat riktigt bra på grund av att teckenspråkstolkarnas kvalitet varierar. Dessa frågor har vi tagit upp med tolkverksamhetens enhetschef och verksamhetschef. Kommunikation med personal eller chaufför är också viktig. Speciellt om det inte fungerar med att stämpla periodkort så behövs hjälp. Hur ska det gå om det inte finns möjlighet att kunna kommunicera med personal. Istället kan detta leda till böter. Det är fortfarande bara högtalare som ropar ut vad som händer på tåg. Detta har vi påpekat flera gånger tidigare att de måste tänka på oss döva som inte kan höra. Det börjar bli tjatigt men vi måste fortsätta att vara envisa. Verksamhetsberättelse

24 Patientnämnden Det är fortfarande svårt att anmäla till patientnämnden. Det saknas möjlighet att anmäla på teckenspråk. Det har orsakat många missuppfattningar då patientnämnden inte förstått innehållet i anmälan. Det saknas också information på teckenspråk i patientnämndens hemsida. Tillgänglighetsdatabas Det har kommit information på teckenspråk som finns på tillgänglighetsdatabas. Det har vi påpekat i flera år att det behövs. Det är viktigt för döva att känna till att det finns tillgänglighet på museér och att man kan få tolk om man önskar. Det gäller inte bara för döva i Västra Götaland utan att regionen ska påverka andra döva som bor utanför Västra Götaland. Det är viktigt att regionen visar att det finns bra tillgänglighet. Det är bra om döva själva kan kolla på databasen hur tillgängligheten i till exempel Västergötlands museum i Skara ser ut. Det brister också med information om vem man kontaktar för hjälp eller svar på frågor. Vi har påpekat om att tillgänglighetsdatabasen ska kunna erbjuda flera tjänster. Till exempel beställa tolk direkt på databas om man planerar att besöka den platsen. Kan man få teckenspråkig guidé vid behov via tillgänglighetsdatabasen? Det kan handla om en situation som bara döva själv kan förstå. Det är viktigt att patientnämnden har ett bra bemötande till den brukare som vill anmäla och måste förstå vad anmälan gäller. VGDL har haft ett möte med patientnämndens chef Yvonne Tellskog för att diskutera detta problem. Vi vill ha en möjlighet att kunna få anmäla på teckenspråk till en teckenspråkskunnig person. Även boka in en tid med teckenspråkstolk. Vi diskuterade också om förslag att ha ett samarbete med dövteam och få stöd därifrån. Det är en svår fråga eftersom det handlar om tystnadsplikt. 10 Verksamhetsberättelse 2014

25 Under åren har vi kämpat med att få tillbaka våra möjligheter att välja teckenspråkstolkar som man vill ha till olika uppdrag. Det varierar fortfarande med tolkkvaliten som vi vill att regionens tolkverksamhet ska förbättra. Tolkar bör gå på fortlöpande utbildning. Vi vill också att det ska finnas tillräckligt med tolkar till olika svåra uppdrag.till exempel vid domstol. Vi har också kämpat med att få möjlighet att välja den teckenspråkstolk man vill ha till speciella fall som till exempel förlossning, behandling av allvarliga sjukdomar och samtal inom psykiatrin. Beställning & samordning Vid beställning har samordnaren ställt för många detaljfrågor som brukaren inte kan svara på. Detta upplever brukaren som besvärligt och onödigt. Det skall räcka med: beställare, tid o plats och typ av uppdrag. Brukarråd Det har diskuterat om att slå ihop flera brukarråd till ett större brukarråd. Vi protesterade mot förslaget och vi var oroliga för våra viktiga frågor om tolk kan bli svårare att lyfta upp i det större brukarråd. Alla vill behålla den nuvarande brukarråd. Verksamhetschefen har gått med på att behålla den nuvarande brukarråd. Ny organisation Från den 1 januari har Habilitering & Hälsa inträttat en ny organisation HST. Hörselverksamheten, Synverksamheten och Tolkverksamheten ingår nu i det nya HST. Syftet med detta var att ha en gemensam verksamhetschef. Tolkverksamhet Detta har vi tagit upp i brukarrådsmöte och hoppas att det ska bli enklare att beställa i framtid. Bemötande av chefer Många brukare har upplevt att det har varit svårt att uttrycka sina problem med enhetschefer och verksamhetschef. Chefer har svårt att förstå olika problem som brukaren har framfört eftersom det ofta handlar om situationer som bara döva själva kan förstå. Detta har orsakat många missuppfattningar. Vi har tagit upp detta att chefer måste vara bättre på att lyssna på och förstå våra problem. Ny verksamhetschef Tolkverksamheten har fått en ny verksamhetschef Mattias S Johansson som har tagit över efter Sylvia Lång. Sylvia Lång har gått i pension. Gunilla Jansson har varit tillfälle verksamhetschef under en tid innan Mattias kom in i den nya tjänsten. Vi hoppas att den nya organisationen ska ge ett effektivare ledarskap. Avtal med tre tolkföretag Regionens tolkverksamhet har avtal med tre tolkföretag som vi inte är riktigt nöjda med. Vi tycker att regionen kunde ha varit bättre på att upphandla med det tolkföretag som uppskattas högst av tolkanvändare. Enkät VGDL har gjort en egen enkät om regionens tolkverksamhet. Vi ville jämföra med tolkverksamhetens enkät. Det har visat sig vara lite annorlunda resultat med dessa enkäter. Enligt enkäten är tolkkvaliten ganska bra men förtroendet för tolkledningen är ganska lågt. Vi har redovisat detta på brukarrådsmöte. Vi har bara haft ett möte med Mattias S Johansson innan årsskiftet. Det ska bli spännande att se hur Mattias kommer att driva regionens tolkverksamhet. Det är viktigt att tolkledningen förstår vad det är för problem som brukaren vill ha en lösning på. Det handlar om bemötande som tolkledningen måste Verksamhetsberättelse

26 Information VGDL:s hemsida Vi har utvecklat en blogg som styrelsen och regionombudsmannen kan rapportera direkt om vad som händer. Exempel på möte eller på ett uppdrag. har anmält sig till att prenumerera på VGDL:s nyhetsbrev via e-post. Men det behövs bli fler och vi har jobbat med att locka flera att börja prenumerera på VGDL:s nyhetsbrev. Nästan 80 % av de som har anmält sig läser nyhetsbrev regelbundet, vilket är bra. Vi har också bytt utseendet på första sidan. Vi har också utvecklat ett enklare sätt att skriva på ett formulär som skickas vidare till styrelsen eller brukarrådsrepresentanten. Vi har också producerat många nyheter på teckenspråk och flera filmer under året. Mobilanpassade sidor Nyhetsbrev är en viktigt del för att få fler besök på VGDL:s hemsida och facebook. Facebook Vi har använt Facebook som media och vi har lagt in samma nyheter och filmer som finns på VGDL:s hemsida. Facebook har ett verktyg som gör att man kan få nyheter upplagda på både hemsida och mobil. VGDL har också utvecklat mobilanpassade sidor som kan surfas på mobil eller surfplatta. Allt fler surfar i mobilen eller surfplattan idag. Enligt uppgift är det var tredje svensk som surfar på mobil. Det är därför allt viktigare att anpassa hemsidor för mobila enheter. Nyhetsbrev Vi har börjat med att sända nyhetsbrev om VGDLs akutella händelser. Flera Övriga information De som inte har möjlighet att hämta information via dator eller mobil kan alltid vända sig till VGDL:s kansli och begära få information på papper. Vi är medvetna om att det är inte alla som har tillgång till data och mobil eller annan tekniska utrustningar. Alla har lika rätt till att få information från oss. VGDL har också deltagit på dövföreningars medlemsmöte eller informationskväll och informerat om vad som händer inom VGDL. 12 Verksamhetsberättelse 2014

27 Teknik- & Kommunikationsmässa Den 15 oktober har VGDL deltagit på Teknik- & Kommunikationsmässan tillsammans med Göteborgs Dövas Förening, Föreningen Sveriges Dövblinda Väst och Sveriges Dövas Riksförbund på Folkets Hus i Göteborg. På utställningen berättade vi för besökare om hur det fungerar för döva och vad det finns för olika kommunikation som vi använder idag. Besökare kunde också ställa frågor till oss som vi besvarade med våra erfarenheter på hur vi klarar oss att fungera med begränsad hörsel och syn. Det handlar också om att vi som är aktiva i både döv- och dövblindrörelsen får tillfälle att informera om våra problem för de som kommer på besök. De flesta besökare kommer från kommun, region och offentliga myndigheter. Det är viktigt att sprida kunskap om varför det är viktigt med bra stöd av samhället och att få rättigheter till information på teckenspråk. Vi delade ut våra broschyrer som snabbt tog slut. Många var intresserade av våra broschyrer och många var intresserade av att lära teckenspråk. Hoppas att utställningen kommer att ge ökad medvetande om döva och dövblinda hos de som jobbar på offentliga myndigheter. Information om teckenspråk Vi informerar alltid om hur viktigt det är att vi döva ska få vår rätt till att använda teckenspråk. Regionen har ansvar för att vi inte alltid ska behöva påpeka detta vid möten eller konferenser som regionen anordnar. Regionen måste även beställa teckenspråkstolk när döva eller brukare har bjudits in att närvara. Om ingen tolk finns så bör mötet uppskjutas. Det är inte rättvist att andra ska få fortsätta mötet när vi inte kan delta på grund av utebliven tolk. Tyvärr har det inte alltid fungerat. Det har inte varit lätt för oss döva att behöva säga att vi inte kan fortsätta med mötet. Denna information har vi jobbat med under 2014 och det ska vi fortsätta med. Vi har också delat ut broschyrer när vi varit på regionens hus eller deltagit på möte som är anordnade av regionen. Det är viktigt att sprida kännedom om teckenspråk till alla som är på plats. Det bästa är att dela ut broschyrer till regionpolitiker som ofta är med på mötet. Okunskap om teckenspråk är ett av de största problem som vi alltid måste brottas med varje år. Vi kan aldrig informera för mycket om hur viktigt det är att satsa på teckenspråk. Verksamhetsberättelse

28 Dövföreningarna VGDL har vid årets slut haft 5 anslutna dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har bistått dövföreningarna med region- och lokalfrågor. Viktigt med bra samarbete mellan VGDL och dövföreningarna I många viktiga frågor som avhandlats i dövteam, tolkverksamhet, dövblindteam, handikappförvaltning och sjukvård har VGDL samarbetat med dövföreningarna. I olika brukarråd sitter representanter från VGDL och dövförening. Därför är det viktgt att vi tillsammans driver våra gemensamma krav till politiker och chefer i olika regionsverksamheter. VGDL ska ansvara för frågor på regionsnivå och dövföreningen på lokalnivå. Men det är viktigt att dövföreningen vidaresänder viktiga lokala frågor till VGDL, som kan föra de frågorna vidare till regionen. Medlemsantalet Medlemsantalet hos de 5 dövföreningarna uppgick till cirka 775 medlemmar var antalet 736 medlemmar. Vi hoppas att medlemsantalet kommer att öka i framtiden. Vi kan bli flera om vi hittar en annan lösning och organisationsgruppen har jobbat på detta men har inte kommit fram till en lösning än. Det är viktigt att vi ska vara öppna för flera grupper som är intresserade av teckenspråk ska kunna bli medlemmar. Vi måste vara bättre på att locka medlemmar. Cirka döva och upp till som är teckenpråkiga bor i hela Västra Götaland. Pensionär och ungdomar Vi får inte glömma att det finns pensionärer och ungdomar som har en viktig roll i både dövförening och VGDL. Det är viktigt att VGDL stöttar dem när det behövs. Det pågick en diskussion på föreningsforum den 10 maj i Borås att släppa in både pensionärsföreningar och ungdomsklubbar till att bli medlemmar hos VGDL. Idag är det bara dövföreningar som är ansluten till VGDL. Vi behöver bli flera för att säkra en framtid för dövrörelsen i Västra Götaland. Det är viktigt att alla dövföreningar, pensionärsföreningar och ungdomsklubbar ska få möjlighet att bli medlemmar hos VGDL. Organisationsgruppen har haft detta uppdrag att arbeta med olika förslag på hur detta ska lösas. Dessa förslag ska presenteras vid årsstämman Hoppas det kommer att leda till en starkare dövrörelse i Västra Götaland. 14 Verksamhetsberättelse 2014

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND 2 Verksamhetsberättelse 2013 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Årsstämma 2013 6 Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14

Läs mer

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman.

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman. Innehåll Inledning 3 Historik och ändamål 4 Årsstämma 2011 5 Tolkverksamhet 6-7 Dövteam 7-8 Dövföreningarna 8 Intressepolitiskt arbete 9-11 Information 12-13 Flyttning till ny lokal 13 Styrelse & övrigt

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år 2006 4 Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK)

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) Fastställda av årsmötena 2013-03-25 och 2014-03-24. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar,

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. för. föreningen XXX inom FGK:s verksamhet. fastställda av årsmötet xxxx-xx-xx

STADGAR. för. föreningen XXX inom FGK:s verksamhet. fastställda av årsmötet xxxx-xx-xx STADGAR för föreningen XXX inom FGK:s verksamhet fastställda av årsmötet xxxx-xx-xx Förening ansluten till FGK har rätt att besluta om ändringar i och tillägg till detta förslag. Dock ska stadgeändringar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer