VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND"

Transkript

1 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

2 Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information 9 Styrelsearbete 10 Arbete inom arbetsgrupper 10 Medlemmar 10 Administration 10 Projekt 11 Styrelse och arbetsgrupper 12 Representation 13 Konferenser 13 Slutord 14 OMSLAGSBILD: Representantskapsmöte och föreningsforum i Skövde Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman Foto: Per-Olof Haag och Olle Jönson Tryck: SDF:s tryckeri, Skövde Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

3 Inledning kräver en del nya utrustningar. Nu har regionen äntligen börjat sända nyheter och information på teckenspråk på regionens hemsida. Visst är det både för- och nackdelar men vi kan vara glada att det nu kommit igång! Regionens hemsida behöver nog utvecklas mer med teckenspråk under Hoppas det kommer att hända mycket. Det har varit mycket om teckenspråk under år Jag är mycket nöjd med utvecklingen av webbstudion och hoppas att ni uppskattar detta! Vi har fått mycket hjälp av handikappkommittén med ekonomiska stöd och det skulle annars inte ha gått att bygga upp webbstudion. Det har bevisat att handikappkommittén har förstått hur viktigt det är för oss att satsa på information på teckenspråk. Jag anser att information på teckenspråk är en del av det viktiga uppdrag som VGDL har arbetat med under år Nu räcker det för mig att vara ordförande och det är dags att någon annan tar över. Det är viktigt att pröva med ny person och inte sitta som ordförande i många år. Jag tycker att det har varit så roligt och lärorikt att ha varit ordförande i åtta år. Därför blir årsstämman i april mycket spännande att följa upp och få veta vem som blir ny ordförande. Tack för alla dessa åtta åren som jag har varit ordförande! Till sist vill jag tacka alla för ett gott år 2006 och förhoppningsvis ännu bättre år Hälsningar Tyvärr är det stora kostnader för att anskaffa tekniska utrustningar som behövs till en fungerande webbstudio. Än så länge klarar vi det men framtiden Ingemar Larsson VGDL:s ordförande Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

4 De största händelserna under år 2006 Enhetschef i dövteam Västra Götalands Dövas Länsförbund har kämpat länge med att få fram en teckenspråkig enhetschef i dövteam och det har lyckats. Lisa Hoflin-Bodebeck blev anställd som enhetschef och är teckenspråkskunnig. Lisa klarade sig bra utan att ha teckenspråkstolk vid VGDL:s representantskap i Skövde den 22 april Lisa behöver nog utveckla sig mer med teckenspråk men det ser positivt ut i framtiden. Föreningsforum i Skövde Vid föreningsforum tog vi upp om att arbeta för bildande av en egen avdelning med teckenspråkiga personal vid sjukvården i Regionen. Det finns idag i Frankrike och varför ska vi inte ha det också i Västra Götaland. Vi har fått i uppdrag att undersöka denna möjlighet under hela året Ragnar Veer från Sveriges Dövas Riksförbund informerade om SDR:s medlemshantering. Det ska bli centralt administrerade förbundsavgifter och SDR ansvarar för medlemsregistret. Teckenspråkig hemsida Under hösten har regionen börjat sända information och nyheter på teckenspråk. Positivt är att det nu är i gång men kvalitén behöver förbättras och utvecklas mer. Arbetsgruppen för teckenspråkig hemsida kommer att arbeta vidare under året Protest mot patientavgift VGDL har protesterat mot att döva har fått betala patientavgift för byte eller inlämning av tekniska hjälpmedel. Regionens sjukvård har svarat med att de beklagat detta och det ska inte vara så i fortsättningen. Döva har fått tillbaka pengar, men om man ska träffa en audionom eller tekniker så gäller det att betala patientavgift. 4 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

5 Historik Västra Götalands Dövas Länsförbund bildades den 14 november 1998 i Göteborg. Det nya länsförbundet ersatte då Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund, Bohus Dövas Länsförening och Göteborgs Dövas Förening. På första mötet i teckenspråkscentrums lokal i Göteborg föreslog Västra Dövas Länsutskott (VDLU) inför 33 ombud att bilda ett länsförbund i Västra Götalands Län. Sju dövföreningar i Västra Götaland är anslutna till Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL). Cirka 800 döva är medlemmar hos sin närmaste dövförening och blir då automatiskt medlemmar i VGDL. Styrelsen för VGDL har som målsättning att ge döva i Västsverige ett gott liv. VGDL är anslutet till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). VGDL bevakar alla viktiga frågor som berör döva i Västra Götalands Län och samarbetar idag med Handikappkommitténs kansli och Handikappsförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Västra Götalands Dövas Länsförbunds ändamål att att att att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar samt äldre främja vård av behövande döva jämväl i övrigt arbeta för barns och döva vuxnas intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt verka för bildandet av och upprätthållandet av lokalföreningar för döva där sådana är behövliga Västra Götalands Dövas Länsförbunds symbol V betyder Väst och D döv Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

6 Dövföreningarna VGDL har idag sju anslutna dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har bistått dövföreningar med region- och lokalfrågor. Många viktiga frågor om dövteam, tolkverksamhet, dövblindteam, handikappförvaltning och sjukvård har VGDL samarbetat med dövföreningar. Dövföreningarna i Västra Götaland får information från VGDL via hemsida och ekonomiskt stöd till olika kulturevenemang som till exempel Dövas Dag. VGDL bidrar också med bidrag till olika kurser. Det är viktigt för VGDL att stöjda dövförening med att kunna utveckla med hjälp av kurs. Medlemsantalet hos de sju dövföreningarna uppgick till cirka 850 medlemmar. Göteborgs Dövas Förening har det största och Lidkö- pings Dövas Förening det minsta medlemsantalet. Tolkverksamhet Tolkfrågor har alltid varit dövas viktigaste frågor och för att vi barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda och hörselskadade skall kunna nå full delaktighet och jämlikhet i samhället krävs en utbyggd och väl fungerande tolktjänst. Brukarråd för tolkfrågor - En fungerande tolkverksamhet i Västra Götalandsregionen är viktigt. Rådet har direkt kontakt med tolkverksamhetschef och enhetscheferna i Skara, Göteborg och Vänersborg. Rådet ser till att det inte ska finnas tolkbrist och problem med användning av tolkar. Vi kräver att vi ska ha en fullgod service och att vi alltid har rätt till att få tolk oavsett om det är frilanstolk, företagstolk eller regionens tolk. Vi måste också ha ett bra bemötande av samordnare och chefer inom tolkverksamheten. Dessa personer bör ha bra kunskap om dövhet och teckenspråk. Det räcker inte att bara vara chef och se till att förmedla tolktjänster till brukare. VGDL har framfört önskemål att tolkverksamheten ska satsa på bildtelefon och förbättra deras hemsida. VGDL har tillsammans med tolkverksamheten i Västra Götaland arrangerat den första konferensen om tolkverksamhet den 27 oktober i Göteborg. 6 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

7 Intressepolitiskt arbete Västra Götalands Dövas Länsförbund samarbetar mycket med handikappförvaltning, handikappstyrelsen och handikappkommitténs kansli i Västra Götalandsregionen. VGDL tar fram viktiga frågor om teckenspråk, social service, tillgänglighet och tolkservice. Handikappstyrelse Handikappstyrelsen består av regionspolitiker och det är viktigt att påverka dem om att döva har rätt till att få ett gott liv i Västra Götaland. Handikappstyrelsen är huvudansvariga för tolk-, dövteam-, hörsel- o dövverksamhet och dövblindteam. VGDL bevakar detta noga genom att vara med i olika brukarråd. Västhandikappråd För att kunna klara dessa uppgifter har VGDL fyra arbetsgrupper - Västhandikappråd (VHR), brukarråd för tolkfrågor, brukarråd för dövteam och brukarråd för dövblindteam. VHR är ett forum för samarbete med representanter för de olika brukarorganisationerna. Politiker och brukarrepresentanter möts för ömsesidigt kunskapsutbyte. Vid sammanträdena diskuteras de ärenden som handikappkommittén skall fatta beslut om samt frågor som brukarorganisationerna anser angelägna. Dövteam Brukarråd för dövteam - ett viktigt område för döva i Västra Götalandsregionen - så att social service till döva ska fungera. Kuratorverksamhet är viktig så att döva ska må bra och få hjälp vid behov. Familjeråd är också viktigt! Dövteam har anställt teckenspråkig enhetschef Lisa Hoflin-Bodebeck. Det är VGDL glada för. Lisa var på VGDL:s representantskapsmöte den 22 april och presenterade sig själv. Hon klarade det ganska bra utan att ha teckenspråkstolk. Det var modigt av henne. Dövblinda VGDL är också med i brukarråd för dövblindteam. Gruppen arbetar med dövblinda frågor. VGDL har två representanter i rådet Dövblinda är ofta en glömd grupp ute i samhället. Aktivitetshus för dövblinda i Västra Götaland behövs! Denna fråga har VGDL bevakat under Dövblinda har haft mycket problem med att få tolk och detta problemet ser VGDL allvarligt på. Dövblinda får inte bli utestängda från samhället. VGDL har tagit kontakt med tolkverksamhetschef Sylvia Lång och hon lovade att ta itu detta problem. Regionens sjukvård VGDL har ställt krav på att förbättra informationsskyltning om var man kan låna patienttexttelefon. Det har varit stort brist på alla regionens sjukhus och några har svarat med att detta ska åtgärdas under Skaraborgs Sjukhus har lovat att det ska finnas på plats vid akuten. NUsjukvården höll på att bygga om akutmottagning och lovade då att skylten ska finnas med då. Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) har inte hört av sig och regionombudsmannen har påpekat om detta flera gånger. Förhoppningsvis ska det lösas under Det är fortfarande ganska stor brist på kunskap om döva hos personal som arbetar på sjukhus. VGDL har skickat broschyrer om döva men det tar tid att nå fram till alla. Personal på sjukhus måste vara bättre på att möta döva på plats och att de är medvetna om att man måste ha teckenspråkstolk för att kunna kommunicera. VGDL har protesterat om patientavgift för utbyte av tekniska hjälpmedel. Regionens sjukvårdskansli har beklagat detta som har drabbat döva. Några döva patienter har fått tillbaka pengar. Sjukvårdskansliet lovade se till att informera om detta till alla sjukhus i regionen. Det är viktigt att döva ska känna sig bra bemötta av sjukvårdspersonal på sjukhus eller vårdcentral. Personalen på sjukhus och vårdcentral måste anpassa sig till dövas behov. Teckenspråkstolkar måste vara snabba på att komma till akuten och dövpatient ska inte behöva vänta länge. Läkare och sjuksköterska bör ha mer kunskap om dövhet. Det underlättar då för både döva och läkare/sjuksköterska. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

8 Tillgänglighet Myndigheters anpassning VGDL har ställt krav på att Västra Götalandsregionen ska översätta all viktig information till teckenspråk. Regionens tidning Magasinet var ett av kraven. Regionens informationsavdelning har infört en testperiod under hösten 2006 med att arbeta fram DVD med menyer som är anpassade till teckenspråk. Den ska sedan produceras på DVD/CD- skivor och skickas ut till dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har haft ett gott samarbete med regionens informationsavdelning och lämnat olika synpunkter om vad som är viktigt att informera för döva. Redivering av plan för handikappfrågor Västra Götalands Dövas Länsförbund har under år 2006 sett till att många viktiga frågor om döva ska finnas med i plan för handikappfrågor Speciellt med tillgänglighet för alla döva i Västra Götalands län. Plan för handikappfrågor innehåller uppdrag och strategier för regionens samtliga ansvarsområden. VGDL har ställt krav på några nya förändringar i handikapplan och det handlar främst om teckenspråk. Regionen måste satsa mer på teckenspråk och se till att det anpassas för dövas behov. Prioriterade områden är fysisk tillgänglighet, anpassad information, trafik, kultur, hälso- och sjukvård samt arbete enligt regionfullmäktiges beslut om Ett hållbart Västra Götaland med flerårsplaner Kollektivtrafik VGDL har tillsammans med handikappkommittén arbetat med åtgärder för en ökad tillgänglighet till naturreservat och kollektivtrafik (Västtrafik). VGDL har fortlöpande lämnat in krav på att det behövs bättre informationsskyltar på spårvagnar och bussar. Det skall visas symboler när något har inträffat. Till exempel brand, motorstopp eller olycka, så att man måste stiga av. Bättre informationskyltar ska också finnas vid buss- och tågstation. Vi har rätt till att få veta om tåg eller buss har blivit inställda. Det måste också vara enklare för oss döva att åka kollektiv trafik. Regionens hus och offentliga platser Det får inte finnas porttelefon på alla Regionens Hus och offentliga platser. Döva ska inte ha något problem med att besöka regionens hus. Det skall även fungera med andra kontakter som till exempel e-post. Informationsskyltar måste vara tydliga så man hittar till rätt plats. Det har inte skett förändringar under 2006 och VGDL har påpekat detta för regionpolitiker. Det är viktigt att personalen vid Västra Götalandsregionen skall informeras så att bemötandet fungerar bra och att de vet att vi finns. Regionen har fastställt plan för att alla regionens verksamheterna ska anpassas till levnadsvillkor för människor med funktionshinder. Det har VGDL följt upp under VGDL har två representanter i dialogsgrupp med Hälsooch sjukvårdsutskott (HSU) och Västhandikappråd (VHR), där tar VGDL upp olika viktiga frågor som berör döva i Västra Götaland. Turism Tillgång till turism för döva måste vara bättre och att vi kan få information på teckenspråk. Kulturaktiviteter måste vara mer anpassade till dövas behov. Vi måste ha samma rättigheter som andra. 8 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

9 Information VGDL:s hemsida VGDL har egen hemsida, som utvecklas ständigt. Vår största målsättning med hemsidan är att vara innehållsrik och informativ så vi kan hänga med vad som händer i samhället. Vi försöker följa vad som händer i regionen. Vi jobbade mycket med att informera om VGDL:s aktuella verksamhet. Under 2006 satsade vi mycket på att utveckla webbstudio med hjälp av projektstöd av handikappkommittén. Vi kunde anskaffa avancerad utrustningar till webbstudio. Det har varit mycket jobb med att redigera och klippa film. Vi har skaffat en bra program för videoredigering som gjorde att arbetet med film går mycket snabbare än tidigare. Vi testade också olika lösningar med större filmstorlek men det krävs då att många har bredbanduppklopping. Bildkvalitet är väldigt viktigt och det krävde mycket tid till att få fram en bra film. Man måste vara noga med att få rätt upplösning och att tiden för nerladdning inte blir för lång. Vi har arbetat mycket med försök av större bildstorlek men tyvärr blev det för stora filer. FirstClass VGDL använder FirstClass som konferenssystem. FirstClass är avsedd för intressepolitiska diskussioner inom dövområdet och även mötesplats för andra intresseområden. Dövföreningarna sprider också ut information via FirstClass. FirstClass sköts av Sveriges Dövas Riksförbund. Information VGDL åker till myndigheter, skolor, organisationer och informerar om döva och teckenspråk. Intresset för döva och teckenspråk är stort bland hörande idag. VGDL har broschyrer att dela ut när det behövs. Västra Götalandsregionen Under hösten 2006 började Västra Götalandsregionen sända information på teckenspråk på regionens hemsida. Handikappkommitténs kansli har tillsammans med VGDL haft en arbetsgrupp - Teckenspråk på webben och kommit fram till att de ska börja sända mer nyheter på teckenspråk via webb under år VGDL:s representanter i arbetsgruppen är Olle Jönson och Per Eriksson. Per Eriksson har stor erfarenhet av ett tidigare webbprojekt som drevs av Landstinget i Örebro Län och Sveriges Dövas Riksförbund. Per Eriksson har gjort en hemsida om vad man får av vården i Örebro och allt är översatt till teckenspråk. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

10 Styrelsearbete Under 2006 har 4 protokollförda möten genomförts; 4/2 Styrelse Skövde 10/6 Arbetsutskott Trollhättan 7/10 Styrelse Vänersborg 11/12 Arbetsutskott Trollhättan Arbete inom arbetsgrupper Organisationsgrupps uppgift är: Bygga upp organisation, översyn över organisation och stadgar Brukarrådsgrupps uppgift är: Bevaka tolk-, dövteam-, dövblindahörselvårds- och hjälpmedelsfrågor Intressepolitiskgrupps uppgift är: Bevaka politiska frågor om döva i Västra Götaland (Västhandikapprådet) Webbgrupps uppgift är: Utveckla webbstudio och teckenspråk på regionens hemsida. Medlemmar Länsförbundet är anslutet till och medlem i SDR = Sveriges Dövas Riksförbund ABF = Arbetarnas BildningsFörbund, Västra Götaland KFO = Kooperationens Förhandlingsorganisation Administration Kansli VGDL har två kansli i gamla sjukhuset (Ekedal) på Östermalm i Skövde och Gula huset i Trollhättan. Administration och ekonomi Adminstrationen sköts av heltidsanställd regionombudsman Olle Jönson i Skövde. Olle Jönson Anita Brodd-Johansson Ekonomin sköts av Anita Brodd-Johansson (deltid) i Trollhättan. Arbetsledare Ingemar Larsson har varit arbetsledare. Arbetsledarens uppgift är att se till att få fungerande kansli. Även fatta beslut om olika arbetsuppgifter och följa upp styrelsens beslut. 10 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

11 Projekt Västra Götalands Dövas Länsförbund har haft ett projekt under Webbprojekt steg II VGDL har fått projektbidrag av handikappkommittén. Pengarna har använt till en fortsatt utveckling av webbstudion. Projektet Webbstudio - har nu utvecklats med hjälp av bidrag och det har visat sig hur viktigt det är att producera nyheter, information och utbildning på teckenspråk via VGDL: s hemsida. Kvalitén har blivit mycket bättre med hjälp av videoredigeringsprogram som heter Adobe Production Studio Premium. Effektiva och kraftfulla arbetsflöden för film, video, DVD och webb erhålls med detta program. Production Studio Premium är en komplett miljö för postproduktion och är en del av Adobe Creative Suite-familjen. Här kombineras Adobe After Effects 7.0 Professional, Adobe Premiere Pro 2.0, Adobe Photoshop CS2, Adobe Audition 2.0, Adobe Encore DVD 2.0 och Adobe Illustrator CS2 med tidsbesparande funktioner som Adobe Dynamic Link och Adobe Bridge. Adobe After Effects 7.0 Man kan redigera häftiga texteffekter med hjälp av Adobe After Effects 7.0. Det betyder mycket för mig att kunna redigera texteffekter och det är viktigt att arbeta fram en bra information i filmen som till exempel vad det handlar om från början. Texteffekterna är gjorda av Adobe After Effects 7.0 och Premiere Pro 2.0. gjorda av Adobe Premiere Pro 2.0. Adobe Premiere Pro 2.0 Premiere är en realtidsredigering av HD, SD och DV och kan också komprimera från stor till mindre fil av film utan att behöva förlora mycket bildkvalitet. Det är väldigt viktigt för teckenspråksfilm som ofta kräver mycket av filutrymme. Till exempel en film på bara cirka tre minuter ligger ofta på mellan 250 och 300 MB. Det skulle ta för lång tid att ladda upp film men om man komprimera filmen blir det då cirka 3-4 MB. Premiere är ett av det bästa videoredigeringsprogram som används av många kända företag som till exempel Columbia Pictures, Paramount och Warner Bros. Med Premiere kan man hämta in och redigera praktiskt taget alla format från DV till okomprimerad HD och lägga ut på videoband, DVD eller webben. Adobe Encore DVD 2.0 Adobe Encore DVD 2.0 är laddat med kreativa verktyg som skapar proffsiga DVD: er för film, företagspresentationer, kurser och annat. Adobe Encore DVD 2.0 perfekt för alla som enkelt vill producera DVD:er med menyer och allt. VGDL ska börja producera DVD filmer på teckenspråk under Arbetet med Webbstudio kommer att fortsätta utvecklas under Stort tack till handikappkommittén som har bidragit med ekonomiska stöd till VGDL. Detta har möjliggjort en stor utveckling av webbstudion. Effekterna i bakgrund och textbanderoll är Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

12 Styrelse och arbetsgrupper Styrelse och övrigt Styrelsen Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Vice ordförande Elisabeth Aronsson, Hisings Kärra Sekreterare Sara Halla, Vänersborg Kassör Eva Ulfsparre, Trollhättan Ledamöter Claes Klintenberg, Uddevalla Ulla Pettersson, Trollhättan Maj-Liss Wahlström, Angered Arbetsutskottet Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Sekreterare Sara Halla, Vänersborg Kassör Eva Ulfsparre, Trollhättan Revisorer Johnny Slotts, Örebro Ernie Nilsson, Trollhättan Firmatecknare Ingemar Larsson, Trollhättan Eva Ulfsparre, Trollhättan Valberedning Ronnie Aronsson, Hisings Kärra Michael Holmén, Skövde Stig Ros, Göteborg Arbetsgrupper Västhandikappråd (VHR) Ingemar Larsson, Trollhättan Elisabeth Aronsson, Hisings Kärra Brukarråd för tolkfrågor Claes Klintenberg, Uddevalla Maj-Liss Wahlström, Angered Brukarråd för dövteam Ulla Pettersson, Trollhättan Brukarråd för dövblindteam Maj-Liss Wahlström, Angered Organisationsgrupp Ingemar Larsson, Trollhättan Olle Jönson, Skövde Arbetsgrupp för teckenspråk på regionens hemsida Per Eriksson, Göteborg Olle Jönson, Skövde Webbgrupp Sara Halla, Vänersborg Olle Jönson, Skövde Kulturgrupp Sara Halla, Vänersborg Eva Ulfsparre, Trollhättan Ulla Pettersson, Trollhättan Försäkringskassans handikappråd Berit Forsberg, Borås 12 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

13 Representation Västhandikapprådet, (VHR) Hälso- & sjukvårdsnämnden/utskott 16 februari, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson och Elisabeth Aronsson deltog 27 april, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 1 juni, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson och Elisabeth Aronsson deltog 7 september, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 7 december, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog Brukarrådet för tolkfrågor 29 maj, Tolkcentralen i Vänersborg Claes Klintenberg deltog 25 september, Tolkcentralen i Göteborg Claes Klintenberg och Maj-Liss Wahlström deltog 30 november, Tolkcentralen i Vänersborg Claes Klintenberg och Maj-Liss Wahlström deltog Brukarrådet för dövteam 8 november, Långgatan, Skövde Ulla Pettersson och Olle Jönson deltog Arbetsgrupp för teckenspråk på webben 20 juni, Regionens Hus, Vänersborg Olle Jönson och Per Eriksson deltog 10 oktober, Gröna Tecken, Skövde Olle Jönson och Per Eriksson delto Konferenser 27 april, Hälso & sjukvårdsutskott, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 29 september, dialog med hälso- & sjukvårdsnämnden 8, Borås Berit Forsberg deltog 9 november, dialog med Hälso- & sjukvårdsnämnden 10, Mariestad Barbro Fröjdh deltog 7 december, Hälso & sjukvårdsutskott, Vänersborg Ingemar Larsson deltog Försäkringskassans handikappråd 9 mars, Försäkringskassan, Göteborg Berit Forsberg deltog 10 maj, Försäkringskassan, Borås Berit Forsberg deltog Övriga verksamhet 2 februari, träff med FSDB Väst, Skövde Olle Jönson och Ingemar Larsson deltog 5 april, möte med handikappdirektör Mikael Forslund, om dövteam, Vara Folkhögskola, Vara Olle Jönson och Ingemar Larsson deltog 25 september, Upptäcktmöte för Regionens tolkverksamhet, Göteborg Claes Klintenberg deltog 4 oktober, möte med Kent Augustsson om information från Regionens tolkverksamhet, Gröna Tecken, Skövde Olle Jönson deltog 14 november, Möte om tolkverksamhet, Vara Ingemar Larsson och Olle Jönson deltog VGDL:s representantskap och föreningsforum den 22 april i Skövde Representanter var Olle Jönson, Ingemar Larsson, Claes Klintenberg, Maj-Liss Wahlström, Elisabeth Aronsson, Ulla Pettersson och Eva Ulfsparre juni, SDR:s representanskap, Leksand Ingemar Larsson och Anita Brodd-Johansson deltog 27 oktober, konferens om tolkverksamhet, Amerika Hjulet, Göteborg Ingemar Larsson och Claes Klintenberg deltog 15 september, Dövas Dag, Jönköping Ingemar Larsson deltog Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

14 Slutord - För det gångna verksamhetsåret framför styrelsen sitt TACK till alla föreningar, som på sitt sätt bidragit med arbete att förbättra länsförbundets situation. - Även vi i styrelsen vill också tacka för ert förtroende för vårt arbete under Samarbetet och relationen med sju dövföreningar i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Försäkringskassan i Västra Götaland, Sveriges Dövas Riksförbund, Hörsel- & dövverksamheten, Dövteamet, Tolkcentralen, Dövblindteamet och andra organisationer har varit fint och styrelsen hoppas på samma fina samarbete i fortsättningen. - Styrelsen vill rikta ett tack till Handikappkommitténs kansli, Handikappsförvaltningen för ett gott samarbete om handikappsfrågor. - Tack till tolkcentralerna i Västra Götaland som har gett oss tolkservice under SKÖVDE i mars 2007 Ingemar Larsson Elisabeth Aronsson Sara Halla Ordförande Vice ordförande Sekreterare Eva Ulfsparre Ulla Pettersson Claes Klintenberg Kassör Ledamot Ledamot Maj-Liss Wahlström Ledamot 14 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

15 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Ekedalsgatan 14, Skövde Texttel: Fax: E-post:

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman.

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman. Innehåll Inledning 3 Historik och ändamål 4 Årsstämma 2011 5 Tolkverksamhet 6-7 Dövteam 7-8 Dövföreningarna 8 Intressepolitiskt arbete 9-11 Information 12-13 Flyttning till ny lokal 13 Styrelse & övrigt

Läs mer

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND 2 Verksamhetsberättelse 2013 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Årsstämma 2013 6 Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Teckenspråkig version www.vgregion.se/hfv klicka på Hörsel- och dövverksamheten 1. Nyhetsbrev Nytt för i år! Nu finns nyhetsbrevet

Läs mer

Brukarråd Regionala teamen 2015-06-16

Brukarråd Regionala teamen 2015-06-16 Brukarråd Regionala teamen 2015-06-16 Närvarande: Benny Persson VGDL, Berit Jildenhed FSDB Väst, Bert Brännström FSDB Väst, Harry Eriksson, enhetschef Tove Wrånge, kurator Madeleine Persson, kurator Matilda

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Brukarråd med Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni

Brukarråd med Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni Hörselverksamheten 1 (5) Brukarråd med Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni Tid: torsdag 29 september 2016 Plats: Ekelundsgatan 8, rum 309 Närvarande:

Läs mer

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Bellino.

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Bellino. PROTOKOLL Datum 05-10-20 Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den 20 oktober 2005 kl. 10.00 15.25 på Regionens Hus, Drottninggatan 1, Mariestad, konferensrum Vättern 545. NÄRVARANDE

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann Panzar.

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann Panzar. -*- PROTOKOLL Datum 04-10-21 Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den 21 oktober 2004 kl. 10.00 14.50 på Hörsel- och dövverksamheten, Mellangatan 1, Göteborg, döv- och dövblindteamets

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Protokoll 1 (3) Stadshuset 2014-10-15 kl.18.00 20.50

Kommunala Handikapprådet Protokoll 1 (3) Stadshuset 2014-10-15 kl.18.00 20.50 Kommunala Handikapprådet Protokoll 1 (3) Tid och Plats Beslutande Stadshuset 2014-10-15 kl.18.00 20.50 Anita Ståhl, ordförande Sara Ejnell, ledamot Ann-Christin Holgersson, ledamot Jan-Erik Adamsson, Afasiföreningen

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. 1 Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. Val som förrättas av regionfullmäktige den 25 november Valperiod 1 januari 31 december 2018. Uppdrag Nominerade:

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-04-25 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-10 PaN A1303-00111-30 SLSO 13-098 SLSO 12-2099 Principärende Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Bakgrund Patientnämndens

Läs mer

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga.

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Anette Jernberg, FSBU Väst Thomas Krantz, SRF Göteborg Pia Andersson,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. FSDB Stockholm Gotland PROTOKOLL Fört vid medlemsmöte onsdagen den 17 februari 2016. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Tid: 17.00 20.15. Ordförande: Anita Örum Sekreterare: Guy Perdhe

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (5) Kommunhuset, Plan I, Sal 119, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen den 6 december 2007, Kl

Kommunala Handikapprådet (5) Kommunhuset, Plan I, Sal 119, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen den 6 december 2007, Kl Kommunala Handikapprådet 2007-12-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Plan I, Sal 119, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen den 6 december 2007, Kl. 15.00 18.40 Närvarande Övriga Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande

Läs mer

Handlingar. till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten. den 29 januari 2009 ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN "..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Handlingar. till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten. den 29 januari 2009 ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN ..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Handlingar till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten den 29 januari 2009 "..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN Arende 3 och 4 ~"VÄSTRA y GÖTALANDSREGIONEN HANDIKAPPFÖRVALTNINCEN

Läs mer

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Tecken för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Att bli gammal och vara teckenspråkig Vi är alla olika, och våra behov varierar. Varje människa har sin högst personliga uppfattning

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Godkänd av Datum 1. 2013-02-01 Nyutgåva. Länets handikappråd 2013-02-14 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Slutrapport till Allmänna arvsfonden

Slutrapport till Allmänna arvsfonden Slutrapport till Allmänna arvsfonden Utveckling av det frivilliga samhällsarbetet för teckenspråkiga inom överförmyndarverksamheten. September 2007 Mars 2010. Sammanfattning Sveriges Dövas Riksförbund

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA

TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna= dövrealia och dövkultur. Kostnad

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Lägesrapport december 2016

Lägesrapport december 2016 Lägesrapport december 2016 Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 2017-01-30 1 (5) Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA

TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna= dövrealia och dövkultur. Kostnad

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur.

Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur. Tuff våren 2014 Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur. Kostnad Undervisning, barnomsorg

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Brukarråd 2016-05-31 Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och Bildtelefoni

Brukarråd 2016-05-31 Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och Bildtelefoni 1 Hörselverksamhetens regionala team Brukarråd 2016-05-31 Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och Bildtelefoni Protokoll Närvarande: Berit Jildenhed, FSDB Väst, Agneta

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland

Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2015-10-19 kl. 9.30 Plats Vassbottengatan Vänersborg Närvarande Olle Flodin Vice ordförande Rolf Sundberg René Ahlberg Yvonne Jansson

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2012 2011-09-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år 2012 att verka för:..

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Datum Dnr 2012-06-13 Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare Minnesanteckningar 2012-06-13 Tid: 2012-06-13, kl 09.30 12.00 Plats:

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr10 2014 Tisdag den 16 december 2014 Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2010-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2010-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2010-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF (synskadades riksförbund) Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer