VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND"

Transkript

1 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

2 Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information 9 Styrelsearbete 10 Arbete inom arbetsgrupper 10 Medlemmar 10 Administration 10 Projekt 11 Styrelse och arbetsgrupper 12 Representation 13 Konferenser 13 Slutord 14 OMSLAGSBILD: Representantskapsmöte och föreningsforum i Skövde Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman Foto: Per-Olof Haag och Olle Jönson Tryck: SDF:s tryckeri, Skövde Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

3 Inledning kräver en del nya utrustningar. Nu har regionen äntligen börjat sända nyheter och information på teckenspråk på regionens hemsida. Visst är det både för- och nackdelar men vi kan vara glada att det nu kommit igång! Regionens hemsida behöver nog utvecklas mer med teckenspråk under Hoppas det kommer att hända mycket. Det har varit mycket om teckenspråk under år Jag är mycket nöjd med utvecklingen av webbstudion och hoppas att ni uppskattar detta! Vi har fått mycket hjälp av handikappkommittén med ekonomiska stöd och det skulle annars inte ha gått att bygga upp webbstudion. Det har bevisat att handikappkommittén har förstått hur viktigt det är för oss att satsa på information på teckenspråk. Jag anser att information på teckenspråk är en del av det viktiga uppdrag som VGDL har arbetat med under år Nu räcker det för mig att vara ordförande och det är dags att någon annan tar över. Det är viktigt att pröva med ny person och inte sitta som ordförande i många år. Jag tycker att det har varit så roligt och lärorikt att ha varit ordförande i åtta år. Därför blir årsstämman i april mycket spännande att följa upp och få veta vem som blir ny ordförande. Tack för alla dessa åtta åren som jag har varit ordförande! Till sist vill jag tacka alla för ett gott år 2006 och förhoppningsvis ännu bättre år Hälsningar Tyvärr är det stora kostnader för att anskaffa tekniska utrustningar som behövs till en fungerande webbstudio. Än så länge klarar vi det men framtiden Ingemar Larsson VGDL:s ordförande Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

4 De största händelserna under år 2006 Enhetschef i dövteam Västra Götalands Dövas Länsförbund har kämpat länge med att få fram en teckenspråkig enhetschef i dövteam och det har lyckats. Lisa Hoflin-Bodebeck blev anställd som enhetschef och är teckenspråkskunnig. Lisa klarade sig bra utan att ha teckenspråkstolk vid VGDL:s representantskap i Skövde den 22 april Lisa behöver nog utveckla sig mer med teckenspråk men det ser positivt ut i framtiden. Föreningsforum i Skövde Vid föreningsforum tog vi upp om att arbeta för bildande av en egen avdelning med teckenspråkiga personal vid sjukvården i Regionen. Det finns idag i Frankrike och varför ska vi inte ha det också i Västra Götaland. Vi har fått i uppdrag att undersöka denna möjlighet under hela året Ragnar Veer från Sveriges Dövas Riksförbund informerade om SDR:s medlemshantering. Det ska bli centralt administrerade förbundsavgifter och SDR ansvarar för medlemsregistret. Teckenspråkig hemsida Under hösten har regionen börjat sända information och nyheter på teckenspråk. Positivt är att det nu är i gång men kvalitén behöver förbättras och utvecklas mer. Arbetsgruppen för teckenspråkig hemsida kommer att arbeta vidare under året Protest mot patientavgift VGDL har protesterat mot att döva har fått betala patientavgift för byte eller inlämning av tekniska hjälpmedel. Regionens sjukvård har svarat med att de beklagat detta och det ska inte vara så i fortsättningen. Döva har fått tillbaka pengar, men om man ska träffa en audionom eller tekniker så gäller det att betala patientavgift. 4 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

5 Historik Västra Götalands Dövas Länsförbund bildades den 14 november 1998 i Göteborg. Det nya länsförbundet ersatte då Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund, Bohus Dövas Länsförening och Göteborgs Dövas Förening. På första mötet i teckenspråkscentrums lokal i Göteborg föreslog Västra Dövas Länsutskott (VDLU) inför 33 ombud att bilda ett länsförbund i Västra Götalands Län. Sju dövföreningar i Västra Götaland är anslutna till Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL). Cirka 800 döva är medlemmar hos sin närmaste dövförening och blir då automatiskt medlemmar i VGDL. Styrelsen för VGDL har som målsättning att ge döva i Västsverige ett gott liv. VGDL är anslutet till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). VGDL bevakar alla viktiga frågor som berör döva i Västra Götalands Län och samarbetar idag med Handikappkommitténs kansli och Handikappsförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Västra Götalands Dövas Länsförbunds ändamål att att att att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar samt äldre främja vård av behövande döva jämväl i övrigt arbeta för barns och döva vuxnas intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt verka för bildandet av och upprätthållandet av lokalföreningar för döva där sådana är behövliga Västra Götalands Dövas Länsförbunds symbol V betyder Väst och D döv Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

6 Dövföreningarna VGDL har idag sju anslutna dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har bistått dövföreningar med region- och lokalfrågor. Många viktiga frågor om dövteam, tolkverksamhet, dövblindteam, handikappförvaltning och sjukvård har VGDL samarbetat med dövföreningar. Dövföreningarna i Västra Götaland får information från VGDL via hemsida och ekonomiskt stöd till olika kulturevenemang som till exempel Dövas Dag. VGDL bidrar också med bidrag till olika kurser. Det är viktigt för VGDL att stöjda dövförening med att kunna utveckla med hjälp av kurs. Medlemsantalet hos de sju dövföreningarna uppgick till cirka 850 medlemmar. Göteborgs Dövas Förening har det största och Lidkö- pings Dövas Förening det minsta medlemsantalet. Tolkverksamhet Tolkfrågor har alltid varit dövas viktigaste frågor och för att vi barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda och hörselskadade skall kunna nå full delaktighet och jämlikhet i samhället krävs en utbyggd och väl fungerande tolktjänst. Brukarråd för tolkfrågor - En fungerande tolkverksamhet i Västra Götalandsregionen är viktigt. Rådet har direkt kontakt med tolkverksamhetschef och enhetscheferna i Skara, Göteborg och Vänersborg. Rådet ser till att det inte ska finnas tolkbrist och problem med användning av tolkar. Vi kräver att vi ska ha en fullgod service och att vi alltid har rätt till att få tolk oavsett om det är frilanstolk, företagstolk eller regionens tolk. Vi måste också ha ett bra bemötande av samordnare och chefer inom tolkverksamheten. Dessa personer bör ha bra kunskap om dövhet och teckenspråk. Det räcker inte att bara vara chef och se till att förmedla tolktjänster till brukare. VGDL har framfört önskemål att tolkverksamheten ska satsa på bildtelefon och förbättra deras hemsida. VGDL har tillsammans med tolkverksamheten i Västra Götaland arrangerat den första konferensen om tolkverksamhet den 27 oktober i Göteborg. 6 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

7 Intressepolitiskt arbete Västra Götalands Dövas Länsförbund samarbetar mycket med handikappförvaltning, handikappstyrelsen och handikappkommitténs kansli i Västra Götalandsregionen. VGDL tar fram viktiga frågor om teckenspråk, social service, tillgänglighet och tolkservice. Handikappstyrelse Handikappstyrelsen består av regionspolitiker och det är viktigt att påverka dem om att döva har rätt till att få ett gott liv i Västra Götaland. Handikappstyrelsen är huvudansvariga för tolk-, dövteam-, hörsel- o dövverksamhet och dövblindteam. VGDL bevakar detta noga genom att vara med i olika brukarråd. Västhandikappråd För att kunna klara dessa uppgifter har VGDL fyra arbetsgrupper - Västhandikappråd (VHR), brukarråd för tolkfrågor, brukarråd för dövteam och brukarråd för dövblindteam. VHR är ett forum för samarbete med representanter för de olika brukarorganisationerna. Politiker och brukarrepresentanter möts för ömsesidigt kunskapsutbyte. Vid sammanträdena diskuteras de ärenden som handikappkommittén skall fatta beslut om samt frågor som brukarorganisationerna anser angelägna. Dövteam Brukarråd för dövteam - ett viktigt område för döva i Västra Götalandsregionen - så att social service till döva ska fungera. Kuratorverksamhet är viktig så att döva ska må bra och få hjälp vid behov. Familjeråd är också viktigt! Dövteam har anställt teckenspråkig enhetschef Lisa Hoflin-Bodebeck. Det är VGDL glada för. Lisa var på VGDL:s representantskapsmöte den 22 april och presenterade sig själv. Hon klarade det ganska bra utan att ha teckenspråkstolk. Det var modigt av henne. Dövblinda VGDL är också med i brukarråd för dövblindteam. Gruppen arbetar med dövblinda frågor. VGDL har två representanter i rådet Dövblinda är ofta en glömd grupp ute i samhället. Aktivitetshus för dövblinda i Västra Götaland behövs! Denna fråga har VGDL bevakat under Dövblinda har haft mycket problem med att få tolk och detta problemet ser VGDL allvarligt på. Dövblinda får inte bli utestängda från samhället. VGDL har tagit kontakt med tolkverksamhetschef Sylvia Lång och hon lovade att ta itu detta problem. Regionens sjukvård VGDL har ställt krav på att förbättra informationsskyltning om var man kan låna patienttexttelefon. Det har varit stort brist på alla regionens sjukhus och några har svarat med att detta ska åtgärdas under Skaraborgs Sjukhus har lovat att det ska finnas på plats vid akuten. NUsjukvården höll på att bygga om akutmottagning och lovade då att skylten ska finnas med då. Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) har inte hört av sig och regionombudsmannen har påpekat om detta flera gånger. Förhoppningsvis ska det lösas under Det är fortfarande ganska stor brist på kunskap om döva hos personal som arbetar på sjukhus. VGDL har skickat broschyrer om döva men det tar tid att nå fram till alla. Personal på sjukhus måste vara bättre på att möta döva på plats och att de är medvetna om att man måste ha teckenspråkstolk för att kunna kommunicera. VGDL har protesterat om patientavgift för utbyte av tekniska hjälpmedel. Regionens sjukvårdskansli har beklagat detta som har drabbat döva. Några döva patienter har fått tillbaka pengar. Sjukvårdskansliet lovade se till att informera om detta till alla sjukhus i regionen. Det är viktigt att döva ska känna sig bra bemötta av sjukvårdspersonal på sjukhus eller vårdcentral. Personalen på sjukhus och vårdcentral måste anpassa sig till dövas behov. Teckenspråkstolkar måste vara snabba på att komma till akuten och dövpatient ska inte behöva vänta länge. Läkare och sjuksköterska bör ha mer kunskap om dövhet. Det underlättar då för både döva och läkare/sjuksköterska. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

8 Tillgänglighet Myndigheters anpassning VGDL har ställt krav på att Västra Götalandsregionen ska översätta all viktig information till teckenspråk. Regionens tidning Magasinet var ett av kraven. Regionens informationsavdelning har infört en testperiod under hösten 2006 med att arbeta fram DVD med menyer som är anpassade till teckenspråk. Den ska sedan produceras på DVD/CD- skivor och skickas ut till dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har haft ett gott samarbete med regionens informationsavdelning och lämnat olika synpunkter om vad som är viktigt att informera för döva. Redivering av plan för handikappfrågor Västra Götalands Dövas Länsförbund har under år 2006 sett till att många viktiga frågor om döva ska finnas med i plan för handikappfrågor Speciellt med tillgänglighet för alla döva i Västra Götalands län. Plan för handikappfrågor innehåller uppdrag och strategier för regionens samtliga ansvarsområden. VGDL har ställt krav på några nya förändringar i handikapplan och det handlar främst om teckenspråk. Regionen måste satsa mer på teckenspråk och se till att det anpassas för dövas behov. Prioriterade områden är fysisk tillgänglighet, anpassad information, trafik, kultur, hälso- och sjukvård samt arbete enligt regionfullmäktiges beslut om Ett hållbart Västra Götaland med flerårsplaner Kollektivtrafik VGDL har tillsammans med handikappkommittén arbetat med åtgärder för en ökad tillgänglighet till naturreservat och kollektivtrafik (Västtrafik). VGDL har fortlöpande lämnat in krav på att det behövs bättre informationsskyltar på spårvagnar och bussar. Det skall visas symboler när något har inträffat. Till exempel brand, motorstopp eller olycka, så att man måste stiga av. Bättre informationskyltar ska också finnas vid buss- och tågstation. Vi har rätt till att få veta om tåg eller buss har blivit inställda. Det måste också vara enklare för oss döva att åka kollektiv trafik. Regionens hus och offentliga platser Det får inte finnas porttelefon på alla Regionens Hus och offentliga platser. Döva ska inte ha något problem med att besöka regionens hus. Det skall även fungera med andra kontakter som till exempel e-post. Informationsskyltar måste vara tydliga så man hittar till rätt plats. Det har inte skett förändringar under 2006 och VGDL har påpekat detta för regionpolitiker. Det är viktigt att personalen vid Västra Götalandsregionen skall informeras så att bemötandet fungerar bra och att de vet att vi finns. Regionen har fastställt plan för att alla regionens verksamheterna ska anpassas till levnadsvillkor för människor med funktionshinder. Det har VGDL följt upp under VGDL har två representanter i dialogsgrupp med Hälsooch sjukvårdsutskott (HSU) och Västhandikappråd (VHR), där tar VGDL upp olika viktiga frågor som berör döva i Västra Götaland. Turism Tillgång till turism för döva måste vara bättre och att vi kan få information på teckenspråk. Kulturaktiviteter måste vara mer anpassade till dövas behov. Vi måste ha samma rättigheter som andra. 8 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

9 Information VGDL:s hemsida VGDL har egen hemsida, som utvecklas ständigt. Vår största målsättning med hemsidan är att vara innehållsrik och informativ så vi kan hänga med vad som händer i samhället. Vi försöker följa vad som händer i regionen. Vi jobbade mycket med att informera om VGDL:s aktuella verksamhet. Under 2006 satsade vi mycket på att utveckla webbstudio med hjälp av projektstöd av handikappkommittén. Vi kunde anskaffa avancerad utrustningar till webbstudio. Det har varit mycket jobb med att redigera och klippa film. Vi har skaffat en bra program för videoredigering som gjorde att arbetet med film går mycket snabbare än tidigare. Vi testade också olika lösningar med större filmstorlek men det krävs då att många har bredbanduppklopping. Bildkvalitet är väldigt viktigt och det krävde mycket tid till att få fram en bra film. Man måste vara noga med att få rätt upplösning och att tiden för nerladdning inte blir för lång. Vi har arbetat mycket med försök av större bildstorlek men tyvärr blev det för stora filer. FirstClass VGDL använder FirstClass som konferenssystem. FirstClass är avsedd för intressepolitiska diskussioner inom dövområdet och även mötesplats för andra intresseområden. Dövföreningarna sprider också ut information via FirstClass. FirstClass sköts av Sveriges Dövas Riksförbund. Information VGDL åker till myndigheter, skolor, organisationer och informerar om döva och teckenspråk. Intresset för döva och teckenspråk är stort bland hörande idag. VGDL har broschyrer att dela ut när det behövs. Västra Götalandsregionen Under hösten 2006 började Västra Götalandsregionen sända information på teckenspråk på regionens hemsida. Handikappkommitténs kansli har tillsammans med VGDL haft en arbetsgrupp - Teckenspråk på webben och kommit fram till att de ska börja sända mer nyheter på teckenspråk via webb under år VGDL:s representanter i arbetsgruppen är Olle Jönson och Per Eriksson. Per Eriksson har stor erfarenhet av ett tidigare webbprojekt som drevs av Landstinget i Örebro Län och Sveriges Dövas Riksförbund. Per Eriksson har gjort en hemsida om vad man får av vården i Örebro och allt är översatt till teckenspråk. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

10 Styrelsearbete Under 2006 har 4 protokollförda möten genomförts; 4/2 Styrelse Skövde 10/6 Arbetsutskott Trollhättan 7/10 Styrelse Vänersborg 11/12 Arbetsutskott Trollhättan Arbete inom arbetsgrupper Organisationsgrupps uppgift är: Bygga upp organisation, översyn över organisation och stadgar Brukarrådsgrupps uppgift är: Bevaka tolk-, dövteam-, dövblindahörselvårds- och hjälpmedelsfrågor Intressepolitiskgrupps uppgift är: Bevaka politiska frågor om döva i Västra Götaland (Västhandikapprådet) Webbgrupps uppgift är: Utveckla webbstudio och teckenspråk på regionens hemsida. Medlemmar Länsförbundet är anslutet till och medlem i SDR = Sveriges Dövas Riksförbund ABF = Arbetarnas BildningsFörbund, Västra Götaland KFO = Kooperationens Förhandlingsorganisation Administration Kansli VGDL har två kansli i gamla sjukhuset (Ekedal) på Östermalm i Skövde och Gula huset i Trollhättan. Administration och ekonomi Adminstrationen sköts av heltidsanställd regionombudsman Olle Jönson i Skövde. Olle Jönson Anita Brodd-Johansson Ekonomin sköts av Anita Brodd-Johansson (deltid) i Trollhättan. Arbetsledare Ingemar Larsson har varit arbetsledare. Arbetsledarens uppgift är att se till att få fungerande kansli. Även fatta beslut om olika arbetsuppgifter och följa upp styrelsens beslut. 10 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

11 Projekt Västra Götalands Dövas Länsförbund har haft ett projekt under Webbprojekt steg II VGDL har fått projektbidrag av handikappkommittén. Pengarna har använt till en fortsatt utveckling av webbstudion. Projektet Webbstudio - har nu utvecklats med hjälp av bidrag och det har visat sig hur viktigt det är att producera nyheter, information och utbildning på teckenspråk via VGDL: s hemsida. Kvalitén har blivit mycket bättre med hjälp av videoredigeringsprogram som heter Adobe Production Studio Premium. Effektiva och kraftfulla arbetsflöden för film, video, DVD och webb erhålls med detta program. Production Studio Premium är en komplett miljö för postproduktion och är en del av Adobe Creative Suite-familjen. Här kombineras Adobe After Effects 7.0 Professional, Adobe Premiere Pro 2.0, Adobe Photoshop CS2, Adobe Audition 2.0, Adobe Encore DVD 2.0 och Adobe Illustrator CS2 med tidsbesparande funktioner som Adobe Dynamic Link och Adobe Bridge. Adobe After Effects 7.0 Man kan redigera häftiga texteffekter med hjälp av Adobe After Effects 7.0. Det betyder mycket för mig att kunna redigera texteffekter och det är viktigt att arbeta fram en bra information i filmen som till exempel vad det handlar om från början. Texteffekterna är gjorda av Adobe After Effects 7.0 och Premiere Pro 2.0. gjorda av Adobe Premiere Pro 2.0. Adobe Premiere Pro 2.0 Premiere är en realtidsredigering av HD, SD och DV och kan också komprimera från stor till mindre fil av film utan att behöva förlora mycket bildkvalitet. Det är väldigt viktigt för teckenspråksfilm som ofta kräver mycket av filutrymme. Till exempel en film på bara cirka tre minuter ligger ofta på mellan 250 och 300 MB. Det skulle ta för lång tid att ladda upp film men om man komprimera filmen blir det då cirka 3-4 MB. Premiere är ett av det bästa videoredigeringsprogram som används av många kända företag som till exempel Columbia Pictures, Paramount och Warner Bros. Med Premiere kan man hämta in och redigera praktiskt taget alla format från DV till okomprimerad HD och lägga ut på videoband, DVD eller webben. Adobe Encore DVD 2.0 Adobe Encore DVD 2.0 är laddat med kreativa verktyg som skapar proffsiga DVD: er för film, företagspresentationer, kurser och annat. Adobe Encore DVD 2.0 perfekt för alla som enkelt vill producera DVD:er med menyer och allt. VGDL ska börja producera DVD filmer på teckenspråk under Arbetet med Webbstudio kommer att fortsätta utvecklas under Stort tack till handikappkommittén som har bidragit med ekonomiska stöd till VGDL. Detta har möjliggjort en stor utveckling av webbstudion. Effekterna i bakgrund och textbanderoll är Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

12 Styrelse och arbetsgrupper Styrelse och övrigt Styrelsen Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Vice ordförande Elisabeth Aronsson, Hisings Kärra Sekreterare Sara Halla, Vänersborg Kassör Eva Ulfsparre, Trollhättan Ledamöter Claes Klintenberg, Uddevalla Ulla Pettersson, Trollhättan Maj-Liss Wahlström, Angered Arbetsutskottet Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Sekreterare Sara Halla, Vänersborg Kassör Eva Ulfsparre, Trollhättan Revisorer Johnny Slotts, Örebro Ernie Nilsson, Trollhättan Firmatecknare Ingemar Larsson, Trollhättan Eva Ulfsparre, Trollhättan Valberedning Ronnie Aronsson, Hisings Kärra Michael Holmén, Skövde Stig Ros, Göteborg Arbetsgrupper Västhandikappråd (VHR) Ingemar Larsson, Trollhättan Elisabeth Aronsson, Hisings Kärra Brukarråd för tolkfrågor Claes Klintenberg, Uddevalla Maj-Liss Wahlström, Angered Brukarråd för dövteam Ulla Pettersson, Trollhättan Brukarråd för dövblindteam Maj-Liss Wahlström, Angered Organisationsgrupp Ingemar Larsson, Trollhättan Olle Jönson, Skövde Arbetsgrupp för teckenspråk på regionens hemsida Per Eriksson, Göteborg Olle Jönson, Skövde Webbgrupp Sara Halla, Vänersborg Olle Jönson, Skövde Kulturgrupp Sara Halla, Vänersborg Eva Ulfsparre, Trollhättan Ulla Pettersson, Trollhättan Försäkringskassans handikappråd Berit Forsberg, Borås 12 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

13 Representation Västhandikapprådet, (VHR) Hälso- & sjukvårdsnämnden/utskott 16 februari, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson och Elisabeth Aronsson deltog 27 april, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 1 juni, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson och Elisabeth Aronsson deltog 7 september, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 7 december, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog Brukarrådet för tolkfrågor 29 maj, Tolkcentralen i Vänersborg Claes Klintenberg deltog 25 september, Tolkcentralen i Göteborg Claes Klintenberg och Maj-Liss Wahlström deltog 30 november, Tolkcentralen i Vänersborg Claes Klintenberg och Maj-Liss Wahlström deltog Brukarrådet för dövteam 8 november, Långgatan, Skövde Ulla Pettersson och Olle Jönson deltog Arbetsgrupp för teckenspråk på webben 20 juni, Regionens Hus, Vänersborg Olle Jönson och Per Eriksson deltog 10 oktober, Gröna Tecken, Skövde Olle Jönson och Per Eriksson delto Konferenser 27 april, Hälso & sjukvårdsutskott, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 29 september, dialog med hälso- & sjukvårdsnämnden 8, Borås Berit Forsberg deltog 9 november, dialog med Hälso- & sjukvårdsnämnden 10, Mariestad Barbro Fröjdh deltog 7 december, Hälso & sjukvårdsutskott, Vänersborg Ingemar Larsson deltog Försäkringskassans handikappråd 9 mars, Försäkringskassan, Göteborg Berit Forsberg deltog 10 maj, Försäkringskassan, Borås Berit Forsberg deltog Övriga verksamhet 2 februari, träff med FSDB Väst, Skövde Olle Jönson och Ingemar Larsson deltog 5 april, möte med handikappdirektör Mikael Forslund, om dövteam, Vara Folkhögskola, Vara Olle Jönson och Ingemar Larsson deltog 25 september, Upptäcktmöte för Regionens tolkverksamhet, Göteborg Claes Klintenberg deltog 4 oktober, möte med Kent Augustsson om information från Regionens tolkverksamhet, Gröna Tecken, Skövde Olle Jönson deltog 14 november, Möte om tolkverksamhet, Vara Ingemar Larsson och Olle Jönson deltog VGDL:s representantskap och föreningsforum den 22 april i Skövde Representanter var Olle Jönson, Ingemar Larsson, Claes Klintenberg, Maj-Liss Wahlström, Elisabeth Aronsson, Ulla Pettersson och Eva Ulfsparre juni, SDR:s representanskap, Leksand Ingemar Larsson och Anita Brodd-Johansson deltog 27 oktober, konferens om tolkverksamhet, Amerika Hjulet, Göteborg Ingemar Larsson och Claes Klintenberg deltog 15 september, Dövas Dag, Jönköping Ingemar Larsson deltog Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

14 Slutord - För det gångna verksamhetsåret framför styrelsen sitt TACK till alla föreningar, som på sitt sätt bidragit med arbete att förbättra länsförbundets situation. - Även vi i styrelsen vill också tacka för ert förtroende för vårt arbete under Samarbetet och relationen med sju dövföreningar i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Försäkringskassan i Västra Götaland, Sveriges Dövas Riksförbund, Hörsel- & dövverksamheten, Dövteamet, Tolkcentralen, Dövblindteamet och andra organisationer har varit fint och styrelsen hoppas på samma fina samarbete i fortsättningen. - Styrelsen vill rikta ett tack till Handikappkommitténs kansli, Handikappsförvaltningen för ett gott samarbete om handikappsfrågor. - Tack till tolkcentralerna i Västra Götaland som har gett oss tolkservice under SKÖVDE i mars 2007 Ingemar Larsson Elisabeth Aronsson Sara Halla Ordförande Vice ordförande Sekreterare Eva Ulfsparre Ulla Pettersson Claes Klintenberg Kassör Ledamot Ledamot Maj-Liss Wahlström Ledamot 14 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

15 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Ekedalsgatan 14, Skövde Texttel: Fax: E-post:

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman.

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman. Innehåll Inledning 3 Historik och ändamål 4 Årsstämma 2011 5 Tolkverksamhet 6-7 Dövteam 7-8 Dövföreningarna 8 Intressepolitiskt arbete 9-11 Information 12-13 Flyttning till ny lokal 13 Styrelse & övrigt

Läs mer

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND 2 Verksamhetsberättelse 2013 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Årsstämma 2013 6 Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Teckenspråkig version www.vgregion.se/hfv klicka på Hörsel- och dövverksamheten 1. Nyhetsbrev Nytt för i år! Nu finns nyhetsbrevet

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga.

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Anette Jernberg, FSBU Väst Thomas Krantz, SRF Göteborg Pia Andersson,

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal Tid: Torsdagen den 15 mars 2012 Plats: HSO:s konferensrum, Vänerparken, Vänersborg Närvarande: Gunnar Särnbratt Bengt Rahm Berit

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 Nu hjälps vi åt! Att få vara självständig,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr10 2014 Tisdag den 16 december 2014 Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Närvarande: Jessica Målqvist, Ivar Wästhed, Johanna Jonsson, Sara Ericsson, Elisabeth Ingels, Camilla Eurenius, Tina Karlsson, Camilla Nilsson, Malin

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Utbildningar hösten 2011

Utbildningar hösten 2011 Adobe Creative Suite Utbildningar hösten 2011 Kurser InDesign grunder...2 InDesign fördjupning...3 InDesign nyheter i CS5... 4 Photoshop CS5 1.0...5 Photoshop CS5 Produktion... 6 Digitalkamera och foto/bild...7

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 7 2015 Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45 Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg Närvarande: Frånvarande: Annika Rydbäck, SF Borås Johan

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14 1 E Bjuke/jn 2013-10-14 Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14 Närvarande: Viola Lindén, SRF Claes-Göran Johansson, SRF Britt

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer