VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND"

Transkript

1 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

2 Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information 9 Styrelsearbete 10 Arbete inom arbetsgrupper 10 Medlemmar 10 Administration 10 Projekt 11 Styrelse och arbetsgrupper 12 Representation 13 Konferenser 13 Slutord 14 OMSLAGSBILD: Representantskapsmöte och föreningsforum i Skövde Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman Foto: Per-Olof Haag och Olle Jönson Tryck: SDF:s tryckeri, Skövde Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

3 Inledning kräver en del nya utrustningar. Nu har regionen äntligen börjat sända nyheter och information på teckenspråk på regionens hemsida. Visst är det både för- och nackdelar men vi kan vara glada att det nu kommit igång! Regionens hemsida behöver nog utvecklas mer med teckenspråk under Hoppas det kommer att hända mycket. Det har varit mycket om teckenspråk under år Jag är mycket nöjd med utvecklingen av webbstudion och hoppas att ni uppskattar detta! Vi har fått mycket hjälp av handikappkommittén med ekonomiska stöd och det skulle annars inte ha gått att bygga upp webbstudion. Det har bevisat att handikappkommittén har förstått hur viktigt det är för oss att satsa på information på teckenspråk. Jag anser att information på teckenspråk är en del av det viktiga uppdrag som VGDL har arbetat med under år Nu räcker det för mig att vara ordförande och det är dags att någon annan tar över. Det är viktigt att pröva med ny person och inte sitta som ordförande i många år. Jag tycker att det har varit så roligt och lärorikt att ha varit ordförande i åtta år. Därför blir årsstämman i april mycket spännande att följa upp och få veta vem som blir ny ordförande. Tack för alla dessa åtta åren som jag har varit ordförande! Till sist vill jag tacka alla för ett gott år 2006 och förhoppningsvis ännu bättre år Hälsningar Tyvärr är det stora kostnader för att anskaffa tekniska utrustningar som behövs till en fungerande webbstudio. Än så länge klarar vi det men framtiden Ingemar Larsson VGDL:s ordförande Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

4 De största händelserna under år 2006 Enhetschef i dövteam Västra Götalands Dövas Länsförbund har kämpat länge med att få fram en teckenspråkig enhetschef i dövteam och det har lyckats. Lisa Hoflin-Bodebeck blev anställd som enhetschef och är teckenspråkskunnig. Lisa klarade sig bra utan att ha teckenspråkstolk vid VGDL:s representantskap i Skövde den 22 april Lisa behöver nog utveckla sig mer med teckenspråk men det ser positivt ut i framtiden. Föreningsforum i Skövde Vid föreningsforum tog vi upp om att arbeta för bildande av en egen avdelning med teckenspråkiga personal vid sjukvården i Regionen. Det finns idag i Frankrike och varför ska vi inte ha det också i Västra Götaland. Vi har fått i uppdrag att undersöka denna möjlighet under hela året Ragnar Veer från Sveriges Dövas Riksförbund informerade om SDR:s medlemshantering. Det ska bli centralt administrerade förbundsavgifter och SDR ansvarar för medlemsregistret. Teckenspråkig hemsida Under hösten har regionen börjat sända information och nyheter på teckenspråk. Positivt är att det nu är i gång men kvalitén behöver förbättras och utvecklas mer. Arbetsgruppen för teckenspråkig hemsida kommer att arbeta vidare under året Protest mot patientavgift VGDL har protesterat mot att döva har fått betala patientavgift för byte eller inlämning av tekniska hjälpmedel. Regionens sjukvård har svarat med att de beklagat detta och det ska inte vara så i fortsättningen. Döva har fått tillbaka pengar, men om man ska träffa en audionom eller tekniker så gäller det att betala patientavgift. 4 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

5 Historik Västra Götalands Dövas Länsförbund bildades den 14 november 1998 i Göteborg. Det nya länsförbundet ersatte då Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund, Bohus Dövas Länsförening och Göteborgs Dövas Förening. På första mötet i teckenspråkscentrums lokal i Göteborg föreslog Västra Dövas Länsutskott (VDLU) inför 33 ombud att bilda ett länsförbund i Västra Götalands Län. Sju dövföreningar i Västra Götaland är anslutna till Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL). Cirka 800 döva är medlemmar hos sin närmaste dövförening och blir då automatiskt medlemmar i VGDL. Styrelsen för VGDL har som målsättning att ge döva i Västsverige ett gott liv. VGDL är anslutet till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). VGDL bevakar alla viktiga frågor som berör döva i Västra Götalands Län och samarbetar idag med Handikappkommitténs kansli och Handikappsförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Västra Götalands Dövas Länsförbunds ändamål att att att att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar samt äldre främja vård av behövande döva jämväl i övrigt arbeta för barns och döva vuxnas intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt verka för bildandet av och upprätthållandet av lokalföreningar för döva där sådana är behövliga Västra Götalands Dövas Länsförbunds symbol V betyder Väst och D döv Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

6 Dövföreningarna VGDL har idag sju anslutna dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har bistått dövföreningar med region- och lokalfrågor. Många viktiga frågor om dövteam, tolkverksamhet, dövblindteam, handikappförvaltning och sjukvård har VGDL samarbetat med dövföreningar. Dövföreningarna i Västra Götaland får information från VGDL via hemsida och ekonomiskt stöd till olika kulturevenemang som till exempel Dövas Dag. VGDL bidrar också med bidrag till olika kurser. Det är viktigt för VGDL att stöjda dövförening med att kunna utveckla med hjälp av kurs. Medlemsantalet hos de sju dövföreningarna uppgick till cirka 850 medlemmar. Göteborgs Dövas Förening har det största och Lidkö- pings Dövas Förening det minsta medlemsantalet. Tolkverksamhet Tolkfrågor har alltid varit dövas viktigaste frågor och för att vi barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda och hörselskadade skall kunna nå full delaktighet och jämlikhet i samhället krävs en utbyggd och väl fungerande tolktjänst. Brukarråd för tolkfrågor - En fungerande tolkverksamhet i Västra Götalandsregionen är viktigt. Rådet har direkt kontakt med tolkverksamhetschef och enhetscheferna i Skara, Göteborg och Vänersborg. Rådet ser till att det inte ska finnas tolkbrist och problem med användning av tolkar. Vi kräver att vi ska ha en fullgod service och att vi alltid har rätt till att få tolk oavsett om det är frilanstolk, företagstolk eller regionens tolk. Vi måste också ha ett bra bemötande av samordnare och chefer inom tolkverksamheten. Dessa personer bör ha bra kunskap om dövhet och teckenspråk. Det räcker inte att bara vara chef och se till att förmedla tolktjänster till brukare. VGDL har framfört önskemål att tolkverksamheten ska satsa på bildtelefon och förbättra deras hemsida. VGDL har tillsammans med tolkverksamheten i Västra Götaland arrangerat den första konferensen om tolkverksamhet den 27 oktober i Göteborg. 6 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

7 Intressepolitiskt arbete Västra Götalands Dövas Länsförbund samarbetar mycket med handikappförvaltning, handikappstyrelsen och handikappkommitténs kansli i Västra Götalandsregionen. VGDL tar fram viktiga frågor om teckenspråk, social service, tillgänglighet och tolkservice. Handikappstyrelse Handikappstyrelsen består av regionspolitiker och det är viktigt att påverka dem om att döva har rätt till att få ett gott liv i Västra Götaland. Handikappstyrelsen är huvudansvariga för tolk-, dövteam-, hörsel- o dövverksamhet och dövblindteam. VGDL bevakar detta noga genom att vara med i olika brukarråd. Västhandikappråd För att kunna klara dessa uppgifter har VGDL fyra arbetsgrupper - Västhandikappråd (VHR), brukarråd för tolkfrågor, brukarråd för dövteam och brukarråd för dövblindteam. VHR är ett forum för samarbete med representanter för de olika brukarorganisationerna. Politiker och brukarrepresentanter möts för ömsesidigt kunskapsutbyte. Vid sammanträdena diskuteras de ärenden som handikappkommittén skall fatta beslut om samt frågor som brukarorganisationerna anser angelägna. Dövteam Brukarråd för dövteam - ett viktigt område för döva i Västra Götalandsregionen - så att social service till döva ska fungera. Kuratorverksamhet är viktig så att döva ska må bra och få hjälp vid behov. Familjeråd är också viktigt! Dövteam har anställt teckenspråkig enhetschef Lisa Hoflin-Bodebeck. Det är VGDL glada för. Lisa var på VGDL:s representantskapsmöte den 22 april och presenterade sig själv. Hon klarade det ganska bra utan att ha teckenspråkstolk. Det var modigt av henne. Dövblinda VGDL är också med i brukarråd för dövblindteam. Gruppen arbetar med dövblinda frågor. VGDL har två representanter i rådet Dövblinda är ofta en glömd grupp ute i samhället. Aktivitetshus för dövblinda i Västra Götaland behövs! Denna fråga har VGDL bevakat under Dövblinda har haft mycket problem med att få tolk och detta problemet ser VGDL allvarligt på. Dövblinda får inte bli utestängda från samhället. VGDL har tagit kontakt med tolkverksamhetschef Sylvia Lång och hon lovade att ta itu detta problem. Regionens sjukvård VGDL har ställt krav på att förbättra informationsskyltning om var man kan låna patienttexttelefon. Det har varit stort brist på alla regionens sjukhus och några har svarat med att detta ska åtgärdas under Skaraborgs Sjukhus har lovat att det ska finnas på plats vid akuten. NUsjukvården höll på att bygga om akutmottagning och lovade då att skylten ska finnas med då. Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) har inte hört av sig och regionombudsmannen har påpekat om detta flera gånger. Förhoppningsvis ska det lösas under Det är fortfarande ganska stor brist på kunskap om döva hos personal som arbetar på sjukhus. VGDL har skickat broschyrer om döva men det tar tid att nå fram till alla. Personal på sjukhus måste vara bättre på att möta döva på plats och att de är medvetna om att man måste ha teckenspråkstolk för att kunna kommunicera. VGDL har protesterat om patientavgift för utbyte av tekniska hjälpmedel. Regionens sjukvårdskansli har beklagat detta som har drabbat döva. Några döva patienter har fått tillbaka pengar. Sjukvårdskansliet lovade se till att informera om detta till alla sjukhus i regionen. Det är viktigt att döva ska känna sig bra bemötta av sjukvårdspersonal på sjukhus eller vårdcentral. Personalen på sjukhus och vårdcentral måste anpassa sig till dövas behov. Teckenspråkstolkar måste vara snabba på att komma till akuten och dövpatient ska inte behöva vänta länge. Läkare och sjuksköterska bör ha mer kunskap om dövhet. Det underlättar då för både döva och läkare/sjuksköterska. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

8 Tillgänglighet Myndigheters anpassning VGDL har ställt krav på att Västra Götalandsregionen ska översätta all viktig information till teckenspråk. Regionens tidning Magasinet var ett av kraven. Regionens informationsavdelning har infört en testperiod under hösten 2006 med att arbeta fram DVD med menyer som är anpassade till teckenspråk. Den ska sedan produceras på DVD/CD- skivor och skickas ut till dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har haft ett gott samarbete med regionens informationsavdelning och lämnat olika synpunkter om vad som är viktigt att informera för döva. Redivering av plan för handikappfrågor Västra Götalands Dövas Länsförbund har under år 2006 sett till att många viktiga frågor om döva ska finnas med i plan för handikappfrågor Speciellt med tillgänglighet för alla döva i Västra Götalands län. Plan för handikappfrågor innehåller uppdrag och strategier för regionens samtliga ansvarsområden. VGDL har ställt krav på några nya förändringar i handikapplan och det handlar främst om teckenspråk. Regionen måste satsa mer på teckenspråk och se till att det anpassas för dövas behov. Prioriterade områden är fysisk tillgänglighet, anpassad information, trafik, kultur, hälso- och sjukvård samt arbete enligt regionfullmäktiges beslut om Ett hållbart Västra Götaland med flerårsplaner Kollektivtrafik VGDL har tillsammans med handikappkommittén arbetat med åtgärder för en ökad tillgänglighet till naturreservat och kollektivtrafik (Västtrafik). VGDL har fortlöpande lämnat in krav på att det behövs bättre informationsskyltar på spårvagnar och bussar. Det skall visas symboler när något har inträffat. Till exempel brand, motorstopp eller olycka, så att man måste stiga av. Bättre informationskyltar ska också finnas vid buss- och tågstation. Vi har rätt till att få veta om tåg eller buss har blivit inställda. Det måste också vara enklare för oss döva att åka kollektiv trafik. Regionens hus och offentliga platser Det får inte finnas porttelefon på alla Regionens Hus och offentliga platser. Döva ska inte ha något problem med att besöka regionens hus. Det skall även fungera med andra kontakter som till exempel e-post. Informationsskyltar måste vara tydliga så man hittar till rätt plats. Det har inte skett förändringar under 2006 och VGDL har påpekat detta för regionpolitiker. Det är viktigt att personalen vid Västra Götalandsregionen skall informeras så att bemötandet fungerar bra och att de vet att vi finns. Regionen har fastställt plan för att alla regionens verksamheterna ska anpassas till levnadsvillkor för människor med funktionshinder. Det har VGDL följt upp under VGDL har två representanter i dialogsgrupp med Hälsooch sjukvårdsutskott (HSU) och Västhandikappråd (VHR), där tar VGDL upp olika viktiga frågor som berör döva i Västra Götaland. Turism Tillgång till turism för döva måste vara bättre och att vi kan få information på teckenspråk. Kulturaktiviteter måste vara mer anpassade till dövas behov. Vi måste ha samma rättigheter som andra. 8 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

9 Information VGDL:s hemsida VGDL har egen hemsida, som utvecklas ständigt. Vår största målsättning med hemsidan är att vara innehållsrik och informativ så vi kan hänga med vad som händer i samhället. Vi försöker följa vad som händer i regionen. Vi jobbade mycket med att informera om VGDL:s aktuella verksamhet. Under 2006 satsade vi mycket på att utveckla webbstudio med hjälp av projektstöd av handikappkommittén. Vi kunde anskaffa avancerad utrustningar till webbstudio. Det har varit mycket jobb med att redigera och klippa film. Vi har skaffat en bra program för videoredigering som gjorde att arbetet med film går mycket snabbare än tidigare. Vi testade också olika lösningar med större filmstorlek men det krävs då att många har bredbanduppklopping. Bildkvalitet är väldigt viktigt och det krävde mycket tid till att få fram en bra film. Man måste vara noga med att få rätt upplösning och att tiden för nerladdning inte blir för lång. Vi har arbetat mycket med försök av större bildstorlek men tyvärr blev det för stora filer. FirstClass VGDL använder FirstClass som konferenssystem. FirstClass är avsedd för intressepolitiska diskussioner inom dövområdet och även mötesplats för andra intresseområden. Dövföreningarna sprider också ut information via FirstClass. FirstClass sköts av Sveriges Dövas Riksförbund. Information VGDL åker till myndigheter, skolor, organisationer och informerar om döva och teckenspråk. Intresset för döva och teckenspråk är stort bland hörande idag. VGDL har broschyrer att dela ut när det behövs. Västra Götalandsregionen Under hösten 2006 började Västra Götalandsregionen sända information på teckenspråk på regionens hemsida. Handikappkommitténs kansli har tillsammans med VGDL haft en arbetsgrupp - Teckenspråk på webben och kommit fram till att de ska börja sända mer nyheter på teckenspråk via webb under år VGDL:s representanter i arbetsgruppen är Olle Jönson och Per Eriksson. Per Eriksson har stor erfarenhet av ett tidigare webbprojekt som drevs av Landstinget i Örebro Län och Sveriges Dövas Riksförbund. Per Eriksson har gjort en hemsida om vad man får av vården i Örebro och allt är översatt till teckenspråk. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

10 Styrelsearbete Under 2006 har 4 protokollförda möten genomförts; 4/2 Styrelse Skövde 10/6 Arbetsutskott Trollhättan 7/10 Styrelse Vänersborg 11/12 Arbetsutskott Trollhättan Arbete inom arbetsgrupper Organisationsgrupps uppgift är: Bygga upp organisation, översyn över organisation och stadgar Brukarrådsgrupps uppgift är: Bevaka tolk-, dövteam-, dövblindahörselvårds- och hjälpmedelsfrågor Intressepolitiskgrupps uppgift är: Bevaka politiska frågor om döva i Västra Götaland (Västhandikapprådet) Webbgrupps uppgift är: Utveckla webbstudio och teckenspråk på regionens hemsida. Medlemmar Länsförbundet är anslutet till och medlem i SDR = Sveriges Dövas Riksförbund ABF = Arbetarnas BildningsFörbund, Västra Götaland KFO = Kooperationens Förhandlingsorganisation Administration Kansli VGDL har två kansli i gamla sjukhuset (Ekedal) på Östermalm i Skövde och Gula huset i Trollhättan. Administration och ekonomi Adminstrationen sköts av heltidsanställd regionombudsman Olle Jönson i Skövde. Olle Jönson Anita Brodd-Johansson Ekonomin sköts av Anita Brodd-Johansson (deltid) i Trollhättan. Arbetsledare Ingemar Larsson har varit arbetsledare. Arbetsledarens uppgift är att se till att få fungerande kansli. Även fatta beslut om olika arbetsuppgifter och följa upp styrelsens beslut. 10 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

11 Projekt Västra Götalands Dövas Länsförbund har haft ett projekt under Webbprojekt steg II VGDL har fått projektbidrag av handikappkommittén. Pengarna har använt till en fortsatt utveckling av webbstudion. Projektet Webbstudio - har nu utvecklats med hjälp av bidrag och det har visat sig hur viktigt det är att producera nyheter, information och utbildning på teckenspråk via VGDL: s hemsida. Kvalitén har blivit mycket bättre med hjälp av videoredigeringsprogram som heter Adobe Production Studio Premium. Effektiva och kraftfulla arbetsflöden för film, video, DVD och webb erhålls med detta program. Production Studio Premium är en komplett miljö för postproduktion och är en del av Adobe Creative Suite-familjen. Här kombineras Adobe After Effects 7.0 Professional, Adobe Premiere Pro 2.0, Adobe Photoshop CS2, Adobe Audition 2.0, Adobe Encore DVD 2.0 och Adobe Illustrator CS2 med tidsbesparande funktioner som Adobe Dynamic Link och Adobe Bridge. Adobe After Effects 7.0 Man kan redigera häftiga texteffekter med hjälp av Adobe After Effects 7.0. Det betyder mycket för mig att kunna redigera texteffekter och det är viktigt att arbeta fram en bra information i filmen som till exempel vad det handlar om från början. Texteffekterna är gjorda av Adobe After Effects 7.0 och Premiere Pro 2.0. gjorda av Adobe Premiere Pro 2.0. Adobe Premiere Pro 2.0 Premiere är en realtidsredigering av HD, SD och DV och kan också komprimera från stor till mindre fil av film utan att behöva förlora mycket bildkvalitet. Det är väldigt viktigt för teckenspråksfilm som ofta kräver mycket av filutrymme. Till exempel en film på bara cirka tre minuter ligger ofta på mellan 250 och 300 MB. Det skulle ta för lång tid att ladda upp film men om man komprimera filmen blir det då cirka 3-4 MB. Premiere är ett av det bästa videoredigeringsprogram som används av många kända företag som till exempel Columbia Pictures, Paramount och Warner Bros. Med Premiere kan man hämta in och redigera praktiskt taget alla format från DV till okomprimerad HD och lägga ut på videoband, DVD eller webben. Adobe Encore DVD 2.0 Adobe Encore DVD 2.0 är laddat med kreativa verktyg som skapar proffsiga DVD: er för film, företagspresentationer, kurser och annat. Adobe Encore DVD 2.0 perfekt för alla som enkelt vill producera DVD:er med menyer och allt. VGDL ska börja producera DVD filmer på teckenspråk under Arbetet med Webbstudio kommer att fortsätta utvecklas under Stort tack till handikappkommittén som har bidragit med ekonomiska stöd till VGDL. Detta har möjliggjort en stor utveckling av webbstudion. Effekterna i bakgrund och textbanderoll är Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

12 Styrelse och arbetsgrupper Styrelse och övrigt Styrelsen Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Vice ordförande Elisabeth Aronsson, Hisings Kärra Sekreterare Sara Halla, Vänersborg Kassör Eva Ulfsparre, Trollhättan Ledamöter Claes Klintenberg, Uddevalla Ulla Pettersson, Trollhättan Maj-Liss Wahlström, Angered Arbetsutskottet Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Sekreterare Sara Halla, Vänersborg Kassör Eva Ulfsparre, Trollhättan Revisorer Johnny Slotts, Örebro Ernie Nilsson, Trollhättan Firmatecknare Ingemar Larsson, Trollhättan Eva Ulfsparre, Trollhättan Valberedning Ronnie Aronsson, Hisings Kärra Michael Holmén, Skövde Stig Ros, Göteborg Arbetsgrupper Västhandikappråd (VHR) Ingemar Larsson, Trollhättan Elisabeth Aronsson, Hisings Kärra Brukarråd för tolkfrågor Claes Klintenberg, Uddevalla Maj-Liss Wahlström, Angered Brukarråd för dövteam Ulla Pettersson, Trollhättan Brukarråd för dövblindteam Maj-Liss Wahlström, Angered Organisationsgrupp Ingemar Larsson, Trollhättan Olle Jönson, Skövde Arbetsgrupp för teckenspråk på regionens hemsida Per Eriksson, Göteborg Olle Jönson, Skövde Webbgrupp Sara Halla, Vänersborg Olle Jönson, Skövde Kulturgrupp Sara Halla, Vänersborg Eva Ulfsparre, Trollhättan Ulla Pettersson, Trollhättan Försäkringskassans handikappråd Berit Forsberg, Borås 12 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

13 Representation Västhandikapprådet, (VHR) Hälso- & sjukvårdsnämnden/utskott 16 februari, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson och Elisabeth Aronsson deltog 27 april, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 1 juni, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson och Elisabeth Aronsson deltog 7 september, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 7 december, Regionens Hus, Vänersborg Ingemar Larsson deltog Brukarrådet för tolkfrågor 29 maj, Tolkcentralen i Vänersborg Claes Klintenberg deltog 25 september, Tolkcentralen i Göteborg Claes Klintenberg och Maj-Liss Wahlström deltog 30 november, Tolkcentralen i Vänersborg Claes Klintenberg och Maj-Liss Wahlström deltog Brukarrådet för dövteam 8 november, Långgatan, Skövde Ulla Pettersson och Olle Jönson deltog Arbetsgrupp för teckenspråk på webben 20 juni, Regionens Hus, Vänersborg Olle Jönson och Per Eriksson deltog 10 oktober, Gröna Tecken, Skövde Olle Jönson och Per Eriksson delto Konferenser 27 april, Hälso & sjukvårdsutskott, Vänersborg Ingemar Larsson deltog 29 september, dialog med hälso- & sjukvårdsnämnden 8, Borås Berit Forsberg deltog 9 november, dialog med Hälso- & sjukvårdsnämnden 10, Mariestad Barbro Fröjdh deltog 7 december, Hälso & sjukvårdsutskott, Vänersborg Ingemar Larsson deltog Försäkringskassans handikappråd 9 mars, Försäkringskassan, Göteborg Berit Forsberg deltog 10 maj, Försäkringskassan, Borås Berit Forsberg deltog Övriga verksamhet 2 februari, träff med FSDB Väst, Skövde Olle Jönson och Ingemar Larsson deltog 5 april, möte med handikappdirektör Mikael Forslund, om dövteam, Vara Folkhögskola, Vara Olle Jönson och Ingemar Larsson deltog 25 september, Upptäcktmöte för Regionens tolkverksamhet, Göteborg Claes Klintenberg deltog 4 oktober, möte med Kent Augustsson om information från Regionens tolkverksamhet, Gröna Tecken, Skövde Olle Jönson deltog 14 november, Möte om tolkverksamhet, Vara Ingemar Larsson och Olle Jönson deltog VGDL:s representantskap och föreningsforum den 22 april i Skövde Representanter var Olle Jönson, Ingemar Larsson, Claes Klintenberg, Maj-Liss Wahlström, Elisabeth Aronsson, Ulla Pettersson och Eva Ulfsparre juni, SDR:s representanskap, Leksand Ingemar Larsson och Anita Brodd-Johansson deltog 27 oktober, konferens om tolkverksamhet, Amerika Hjulet, Göteborg Ingemar Larsson och Claes Klintenberg deltog 15 september, Dövas Dag, Jönköping Ingemar Larsson deltog Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

14 Slutord - För det gångna verksamhetsåret framför styrelsen sitt TACK till alla föreningar, som på sitt sätt bidragit med arbete att förbättra länsförbundets situation. - Även vi i styrelsen vill också tacka för ert förtroende för vårt arbete under Samarbetet och relationen med sju dövföreningar i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Försäkringskassan i Västra Götaland, Sveriges Dövas Riksförbund, Hörsel- & dövverksamheten, Dövteamet, Tolkcentralen, Dövblindteamet och andra organisationer har varit fint och styrelsen hoppas på samma fina samarbete i fortsättningen. - Styrelsen vill rikta ett tack till Handikappkommitténs kansli, Handikappsförvaltningen för ett gott samarbete om handikappsfrågor. - Tack till tolkcentralerna i Västra Götaland som har gett oss tolkservice under SKÖVDE i mars 2007 Ingemar Larsson Elisabeth Aronsson Sara Halla Ordförande Vice ordförande Sekreterare Eva Ulfsparre Ulla Pettersson Claes Klintenberg Kassör Ledamot Ledamot Maj-Liss Wahlström Ledamot 14 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2006

15 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Ekedalsgatan 14, Skövde Texttel: Fax: E-post:

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer