OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman."

Transkript

1

2 Innehåll Inledning 3 Historik och ändamål 4 Årsstämma Tolkverksamhet 6-7 Dövteam 7-8 Dövföreningarna 8 Intressepolitiskt arbete 9-11 Information Flyttning till ny lokal 13 Styrelse & övrigt Arbetsgrupper & råd Personal & administration 18 Representation & sammanträden 19 Bilder Slutord 22 OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman Foto: Olle Jönson Tryck: VGDL Samsung, Skövde Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

3 Under 2011 har det delvis blivit bättre med tolkverksamhet och dövteam men det inns fortfarande mer att göra. Våra representanter i de olika brukarråden har stort ansvar att framföra synpunkter och krav till verksamhetscheferna och regionpolitikerna. Därför hoppas jag att du eller brukare vet att man kan vända sig till någon inom VGDL:s styrelse eller till regionombudsmannen för att förmedla åsikter eller synpunkter till regionpolitiker eller tjänsteman inom regionen. Din synpunkt är alltid viktigt för oss! Tveka inte att vända dig till oss! Inledning Jag hade önskat ler anställda till VGDL:s kansli men det är ekonomin som styr, tyvärr. Jag är medveten om att våra resurser inte räckte till. Vi har idag bara en person som jobbar på VGDL:s kansli. Jag är glad att 3 nya ungdomar från Göteborg nu sitter i VGDL styrelse. Dessa personer är VGDL: s framtid! Vi måste se positivt och försöka locka tillbaka ungdomar till föreningslivet. Redovisningen har visat att vi vuxna personer är dåliga på att uppmuntra ungdomar till att vara med i föreningsliv. Detta ska vi ändra på i framtid! Till sist vill jag tacka alla för ett gott år 2011 och förhoppningsvis ännu bättre år Hälsningar Ingemar Larsson VGDL:s ordförande Hej! Vad tiden går fort. Vi har nu lagt år 2011 bakom oss. Som alltid varje år har det varit både positivt och negativt. Först till positiva, vi har lyttat till ny lokal i Skövde. Det känns bra att ha lyttat tillbaka till stan med nära till järnvägsförbindelser. Det kommer att underlätta mycket för mitt arbete. Det är också en utmaning att vara på en ny plats. När det gäller det negativa så har det varit ganska svårt att påverka politiker när handikappkommitté höll på med en stor omorganisation som fortfarande inte är färdigt idag. Numera heter det kommitté för rättighetsfrågor. Det innebär att det politiska arbetssättet kommer att förändras. Bidrag till VGDL kommer att förändras och då måste vi vara mer uppmärksamma på detta. Vi måste se över vårt arbetssätt och försöka priotitera viktiga frågor som till exempel tolk, dövteam och lera. Kampen om teckenspråket går vidare! Hälsningar Olle Jönson Regionombudsman Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

4 Historik Västra Götalands Dövas Länsförbund bildades den 14 november 1998 i Göteborg. Det nya länsförbundet ersatte då Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund, Bohus Dövas Länsförening. På första mötet i teckenspråkscentrums lokal i Göteborg föreslog Västra Dövas Länsutskott (VDLU) inför 33 ombud att bilda ett länsförbund i Västra Götalands Län. Idag är fem dövföreningar i Västra Götaland är anslutna till Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL) och Uddevallas Dövas Förening lades ned den 31 december 2009 och Skövde Dövas Förening den 31 december Dessa dövföreningar som fanns under 2011 är Trollhättan, Lidköping, Skövde, Vänersborg, Göteborg och Borås. Det inns cirka döva och teckenspråksanvändare i regionen. Cirka 750 döva är medlemmar hos sin närmaste dövförening och blir då automatiskt medlemmar i Västra Götalands Dövas Länsförbund. Styrelsen har som målsättning att ge döva i Västsverige ett gott liv. VGDL är anslutet till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Västra Götalands Dövas Länsförbunds ändamål Att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar samt äldre Att Att Att Att Att främja vård av behövande döva jämväl i övrigt arbeta för barns och döva vuxnas intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt verka för bildandet av och upprätthållandet av lokalföreningar för döva där sådana är behövliga främja och samordna kulturell verksamhet inom länet och mellan länen verka i enlighet med Sveriges Dövas Riksförbunds mål och inriktning 4 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

5 Årsstämma 2011 i Skövde Den 14 maj 2011 genomfördes årsstämman på Stadshuset i Skövde och vi irade också teckenspråket som hade fyllt 30 år. Det var 30 år sedan teckenspråket blev godkänt som första språk. Vi irade det med att äta tårta. Det var trevligt och viktigt att vi uppskattar vårt språk! valdes till sekreterare och det har han skött bra med att anteckna allt som har diskuterats på årsstämman. Till styrelse för mandat 2011 till 2013 valdes in tre yngre personer, vilket var mycket bra! Det är positivt att tre yngre personer har tackat ja för annars brukar det vara väldigt svårt att få tag i unga. VGDL:s valberedning som bestod Årstämman startade först med att Margo Csizik från Sveriges Dövas Riksförbund som berättade om projektet som heter Tillgänglighet genom Sverige och vad det är för fördelar med Skype. Margo berättade om hur viktigt det är att öka tillgänglighet i Sverige och det är fortfarande mycket som ska göras. Det var en mycket intressant föreläsning som hon bjöd oss deltagare på. 3 av 5 motioner inlämnade till VGDL ska vidare till Sveriges Dövas Riksförbunds kongress En motion handlar om hur barnen mår efter att ha opererat in CI. Får de tillräckligt stöd av teckenspråk? Sen var det en motion om att det behövs en dokumentär ilm om hur det var att vara döv under 1900-talet. En motion handlar om riksfärdtjänst som måste bli bättre och att det inte ska vara några begränsningar mellan olika kommuner. Sivert Engdahl från Göteborg ledde årsstämman och det löt int! Herbert Månsson från Göteborg av Michael Holmén, Eva Sundblad och MajLiss Seger har gjort ett fantastiskt jobb med att hitta tre nya yngre personer till styrelsen. Sara Halla från Vänersborg lämnade över ordförandeskap till Ingemar Larsson från Trollhättan som gör comeback som ordförande. Han har tidigare varit ordförande mellan 1998 till Sara Halla ska ha ett tack som har varit ordförande i två år mellan Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

6 Tolkverksamhet Brukarråd för tolkfrågor Benny Persson och Tobias Engströn har varit VGDL:s representanter i rådet. Rådet träffas 2-3 gånger per år. Rådet tar upp om olika tolkfrågor, som har dykt upp bland brukare. Rådet har direkt kontakt med tolkverksamhetschef och enhetscheferna i Skara/ Vänersborg och Göteborg/ Borås samt enhetschef för samordning och administration i Trollhättan. Lisa slutade som enhetschef Lisa Wissmar slutade som enhetschef på tolkcentralen i Göteborg den 31 oktober och Mia Uhlán vikarierade under tiden tills en ny enhetschef anställs. Vi inom Västra Götalands Dövas Länsförbund vill tacka Lisa för den tiden som hon har varit enhetschef. Mia Uhlán är teckenspråkigkunnig som vi hoppas att det har gynnat brukare i Göteborgsområde. Tolkcentralen i Skara har lyttat till Skövde Tolkcentralen i Skara har den 8 september lyttat till nya lokaler på Rådhusgatan 15 i Skövde. Varför lyttade tolkcentralen till just Skövde? Regionen har beslutat att regionens verksamhet ska innas på en ort som har tillgång till järnväg. Det inns också planer i framtid att slå ihop lera verksamheter under samma tak och där har Skövde bättre möjligheter än i Skara. Tolktjänstutredningen Tolktjänstutredningen har varit en viktig fråga som vi har följt upp under Utredningen föreslår att staten ska ta över ansvaret från landsting/region och att det blir en myndighet från den 1 januari Det har varit både positivt och negativt med utredningen. Vi inom VGDL tror mycket på den nya tolkmyndigheten. Det som är mest positivt i detta förslag är att vi får bättre tillgång till att få teckenspråkstolk till arbetsliv och utbildning. Även i det nya förslaget har vi rätt till att få tolk på fritid än vad vi får idag med region som huvudman. T9k det nya tolkbokningssystem Tolkverksamheten i Västra Götaland har infört ett nytt tolkbokningssystem som heter tolk9000 (t9k). Det har utvecklats mycket under Det har varit både bra och dålig med T9k. Med T9k passar det bättre för de datorerfarna och yngre personer men inte för de äldre. Men tolkverksamheten har lovat att det gamla beställningssystemet kommer att innas kvar så länge det behövs. T9k ska utvecklas parallellt med det gamla beställningssystemet. Med T9k ska man beställa tolk med hjälp av bankid och det är inte alla som har bankid men det kommer att ökas i framtid. Tolkverksamheten har genomfört utbildning om hur man beställer T9k på olika platser i Västra Götaland. Vi inom VGDL är positiva till T9k så länge det fungerar och att det ska utvecklas parallellt med det gamla beställningssystemet. Vi tycker att det är en självklarhet att tolkverksamheten ska följa de nya tekniska lösningarna som inns ute på marknaden. VGDL har lämnat några önskemål om att det ska kunnas beställa tolk via mobil och bildtelefon. Troligen kommer dessa att utvecklas mer under Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

7 Brukarna ska ha beröm VGDL är glada över att brukare i Västra Götaland har varit duktiga på att avboka tolk i tid. Tolkverksamhetens chef Sylvia Lång har berömt oss för den hjälp med att sprida information om att avboka tolk i tid. När brukare har skött sig bra med att avboka i tid så innebär det att tolkverksamheten får då nya pengar från styrelsen för habilitering & hälsa. Hoppas att det fortsätter även under Tolkverksamheten har infört ett SMSsystem Nu kan man skicka SMS till samordnare via och få besked om varför det inte kommer någon teckenspråkstolk till platsen. Denna tjänsten är efterlängtad som VGDL har kämpat med i lera år. Äntligen har tolkverksamhetschef förstått hur Dövteam Tjänsten för äldrevägledare för döva och dövblinda bör införas till dövteam VGDL har under 2011 kämpat med att införa en ny tjänst på dövteam som ska arbeta med äldrevägledning för döva och dövblinda för hela regionen. Vi har försökt få politiker att gå med på detta men det inns ett hinder som har bromsat detta. Regionens politiker anser att denna fråga är en kommunal fråga. Västra Götalandsregionen har inget ansvar för äldreomsorg enligt lag. Vi har försökt förklarat att det handlar mest om att ge råd och stöd till de äldre döva/dövblinda som behöver få bra äldreomsorg som drivs av kommun. Tyvärr varierar det hos olika kommuner. Det skulle underlätta om den tjänsten ligger på Västra Götalandsregionens bord. Då skulle man kunna bistå med sådana frågor i hela Västra Götaland. Många biståndsarbetare på kommun har ofta dålig kunskap om hur det innebär att vara döv/ dövblind och vad det inns för olika behov av vård man vill ha i äldreomsorg. Dövteam kan bistå med olika råd och hjälp till de som arbetar viktigt det är för oss brukare att få ett snabbt svar om tolk kommer. Hoppas att lera tjänster via mobil kommer att utvecklas i framtiden. Detta kommer att underlätta vårt vardagsliv och känna oss trygga. Tolkverksamhetens hemsida har inte varit bra under 2011 Löpande information på tolkverksamhetens hemsida har inte varit så bra som det borde ha varit. VGDL har påpekat detta lera gånger och det inns mycket som behöver förbättras. Det har också varit ganska svårt att hitta till sidor om tolkverksamhet. Det saknas även information på teckenspråk. Denna behöver utvecklas mer. Tolkverksamheten bör ha en egen sida och inte ligga under habilitering & hälsas hemsida. Det inns risk att missuppfatta att sidor bara riktas till information om habilitering & hälsa. på biståndsenhet i kommun och förmedla den kunskap om vad de äldre döva/dövblinda vill ha för typ av äldreomsorg. Tyvärr har vi inte lyckats med att övertyga regionpolitiker om hur viktigt det är att införa denna tjänst till dövteam. Väntetid till kurator har varit en viktig fråga Många brukare har upplevt att det tar lång tid att få en tid med kurator och VGDL har påpekat detta till dövteamets enhetchef. Väntetid har blivit kortare under 2011 men inte tillräckligt. Flera kuratorer som inns på dövteam är teckenspråkkunniga, vilket är bra tycker vi men det behövs utvecklas mer framöver. Fler döva personer behövs till dövteam VGDL vill ha lera döva personer på dövteam och detta önskemål har vi framfört till förvaltningschef Mikael Forslund. Enligt Mikael Forslund är han positiv till att få in Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

8 döva personer men att det är viktigt att följa bestämmelser om att man måste vara utbildad för att kunna få jobb på dövteam. VGDL är nöjd med att det inte inns något hinder för utbildade döva att söka jobb på dövteam i framtid. Vi ser gärna att habilitering & hälsa ska kunna ge en garanti på att det inns jobb till den som utbildar sig. Om detta blir av så kommer troligen döva att våga utbilda sig till detta jobb. Under 2011 fanns det fyra döva personalen som VGDL är nöjda med men det behöver bli ler i framtiden. Vägskylt till dövteam på Ekelundsgatan i Göteborg VGDL har fått klagomål från brukare om att det saknas en bra skylt på var man hittar till dövteam på Ekelundsgatan 8 i Göteborg. Det Dövföreningarna VGDL har vid årets slut haft 6 anslutna dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har bistått dövföreningarna med region- och lokalfrågor. Viktigt med god samarbete mellan VGDL och dövförening stod bara på skylt om habilitering & hälsa och många visste inte att dövteam ingår i samma förvaltning. Många brukare som har åkt med taxi hittar inte till dövteam. Detta har vi tagit upp med dövteamets enhetschef Lisa Ho lin-bodebeck och det har åtgärdats under hösten Råd och stöd till familj behöver förstärkas VGDL vill att dövteam skall öka med stöd och råd till familjer som behöver ha hjälp med olika saker. Tidigare har dövteam varit mycket aktiva med denna fråga men det har varit ganska tyst på sista tiden. Vi har påpekat detta till dövteamets enhetschef att denna tjänst behövs för många familjer i Västra Götaland. VGDL har föreslagit till enhetschef om att ordna en gemensam kurs till exempel om hur det är att vara föräldrar. Information till dövföreningarna Dövföreningarna i Västra Götaland får information från VGDL via hemsida och First Class. Men denna bit måste vi fortsätta jobba vidare med i framtid! I många viktiga frågor som avhandlats i dövteam, tolkverksamhet, dövblindteam, handikappförvaltning och sjukvård har VGDL samarbetat med dövföreningarna. I olika brukarråd sitter både representanter från VGDL och dövförening. Därför är det viktgt att vi tillsammans driver våra gemensamma krav till politiker och chefer i olika regionsverksamheter. VGDL skulle aldrig klara sig utan att det inns någon dövförening. Dövföreningarna är en viktig del av VGDL:s arbete. VGDL ska ansvara för frågor på regionsnivå och dövföreningen på lokal nivå. Det är viktigt att dövföreningen lyfter fram viktiga frågor till VGDL, som kan föra vidare de frågorna till regionen. VGDL har besökt några dövföreningar för att informera om VGDL:s verksamhet men det behövs mer fortsättningsvis. Problemet är att det är väldigt dyrt att åka runt eftersom Västra Götaland är ett stor område. Från Strömstad till Kinna är det cirka 25 mil. Medlemsantalet Medlemsantalet hos de 6 dövföreningarna uppgick till cirka 750 medlemmar. Cirka 20 % av medlemmarna är hörande. Det bor cirka döva i hela Västra Götaland och vi hoppas i framtiden att medlemsantalet kommer att ökas. 8 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

9 Intressepolitiskt arbete Västra Götalands Dövas Länsförbund samarbetar mycket med habilitering & hälsa och enhet för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen. VGDL tar fram viktiga frågor om teckenspråk, social service, tillgänglighet och tolkservice. Brukarråd är viktigt att följa upp För att kunna klara dessa uppgifter har VGDL fyra arbetsgrupper - Rådet för rättighetsfrågor, brukarråd för tolkfrågor, brukarråd för dövteam och brukarråd för dövblindteam. Rådet för rättighetsfrågor är ett forum för samarbete med representanter för de olika brukarorganisationerna. Politiker och brukarrepresentanter möts för ömsesidigt kunskapsutbyte. Vid sammanträdena diskuteras de ärenden som kommittén för rättighetsfrågor skall fatta beslut om samt frågor som brukarorganisationerna anser angelägna. Göran Alfredsson har varit representant i rådet för VGDL. Regionens sjukvård VGDL har under 2011 protesterat mot att telefonssystem på regionens sjukvård inte är anpassat till döva. Det är så krångligt att ringa till vårdcentral och personal visste inte hur man skulle ringa tillbaka trots att denna patient har beskrivit om hur man ska ringa tillbaka. Det har skapat otrygghet hos många döva. Det har hänt att några ick gå till vårdcentral och varit arga på personalen eftersom de inte har ringt tillbaka på rätt sätt. Detta ser vi allvarligt på och har skrivit brev om detta till Hälso- och sjukvårdsutskott (HSU). Personalens bemötande på regionens sjukvård har blivit bättre men inte tillräckligt. Det inns fortfarande ganska stor okunskap hos många som arbetar på regionens sjukvård. Vi vill att detta ska åtgärdas med att ge en bättre utbildning om hur det är att bemöta döva på sjukvård. Detta ska vi fortsätta arbeta med framöver. Informationsskyltar på regionens sjukvård är fortfarande inte så bra som de borde vara. Regionens sjukvård har inte följt upp tillräckligt efter dessa röd-gul-grön punkter som kommitté för rättighetsfrågor arbetat med i riktlinjer med nationella handikapp planer. Dessa röd-gul-grön punkter handlar om vad som bör åtgårdas och vad det inns för brister. Till exempel om det inns portkod på entré vid vårdcentral så räknas det som röd punkt eftersom den passar inte för oss döva som inte kan tala in på portkod. En döv blodgivare ick dåligt bemötande av personal på blodgivningscentral i Göteborg. Personal bad denne att återkomma igen när denne hör bättre! Det är en kränkning tycker vi och har skrivit brev till de ansvariga på blodgivningscentralen om detta. Det har inget med dövhet att göra och vad är det som hindrade denne att lämna blod. De på blodgivningscentralen har bett om ursäkt och det inns inget hinder för döva att lämna blod. Det inns etiska regler som måste följas. Men det är viktigt att det inte inns något hinder för döva att lämna blod. Rådet för rättighetsfrågor Göran Alfredsson är VGDL:s representant i rådet för rättighetsfrågor. Det har varit ett kaotiskt år med rådet för rättighetsfrågor eftersom rådet har omorganiserat lera gånger och kommitté för rättighetsfrågor som består av politiker har varit osäkra om rådet ska vara kvar eller inte. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

10 Intressepolitiskt arbete forts.. Det har också varit en orolig tid för VGDL eftersom vi inte visste hur det skulle bli med bidrag under Vi ick till slut samma bidragsnivå som år Men när det gäller bidrag för verksamhetsår 2012 inns det risk att VGDL får mindre på grund av att anpassas till nya bidragsregler. och psykolog som inte har kunskap om dövhet. Då kan lättare många problem och missuppfattningar klaras upp. Vi kommer att vara beredda på detta under Vi kräver att få samtal med psykolog på teckenspråk VGDL har skrivit brev till Hälso- & sjukvårdsutskott (HSU) om att få psykologiska samtal på teckenspråk. Det saknas i Västra Götaland och vi vill att regionens sjukvård ska kunna nyttja en leg. psykolog utanför Västra Götalandsregionens gräns eftersom det inns en leg. döv psykolog som kan anlitas men då krävs det ett avtal eller godkännande av regionens primärvård. Vi har tidigare skickat till de 12 Hälso- och sjukvårdsnämnderna men bara 8 har svarat. För att få ett godkännande att använda leg. psykolog så krävs det ett beslut av alla 12 nämnderna. I brevet står det också om att vi inte har samma rättigheter som andra. Regionens budskap är att vi ska leva ett gott liv i Västra Götaland men gäller det då för oss döva? Västtra ik Vi har klagat hos Västtra ik att det saknas information på teckenspråk på Västtra iks hemsida. Nytt biljettsystem har orsakat många problem för döva, eftersom vi inte har fått den informationen på teckenspråk. Många busschaufförer och spårvagnsförare kan inte förklara för döva Istället vänder vi oss till förtroendevalda i styrelsen för hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) som är den högsta beslutande organet över hela regionens sjukvård. Vi hoppas att HSU kan påtrycka primärsvårdsnämnden att arbeta fram ett avtal med alla de 12 hälso- och sjukvårdsnämnderna så att vi får vår rätt till att använda leg. döv psykolog här i Västra Götaland. VGDL har förklarat i brevet att det är viktigt att få direkt samtal med psykolog som själv är döv och har full kunskap om hur det är att vara döv. Västra Götalandsregionen skulle spara mycket pengar på att minska vårdstid om döv patient får psykologsika samtal på teckenspråk. Det är dyrare att använda teckenspråkstolk resenärer om det nya biljettssystemet på grund av problem med kommunikation. Det här har vi påpekat för representanter i Västtra iks ledningsgrupp. Västtra ik har haft problem med 49 kommuner som är ägare. Men från den 1 januari 2011 blev det bara Västra Götalandsregionen som ska äga Västtra ik. Det kommer då bli lättare att lyfta upp våra frågor, när det bara är en ägare. Västra Götalandsregionen har infört ett projekt i samverkan med Västtra ik om att det inte ska vara något begränsning för funktionsnedsätt- 10 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

11 Intressepolitiskt arbete forts.. ning att resa runt i Västra Götaland. Nytt avtal för färdtjänstresor är på gång och avtalet beräknas bli klart år Västra Götalandsregionen hoppas att alla 49 kommuner är med på avtalet. Då blir det mycket lättare för oss som har funktionnedsättning att resa runt utan att det ska vara begränsat. Information Under 2011 har vi haft mycket diskussioner med Regionens IT om olika brister på Regionens hemsida. Många saker har blivit bättre så mycket som man hade hoppats. Det är för långsamt med processen att kunna producera lera ilmer. Vi hoppas att Regionen ska se över sina rutiner för fortsatt arbete med att producera lera teckenspråkiga ilmer. Det behövs också ler personal till den gruppen som producerar ilm på teckenspråk. Under 2011 har det bara varit en anställd som producerat information på teckenspråk. Det borde vara minst två, en som översättare och en som ilmare. Tillgänglighetsdatabas - TD Enhet för rättighetsfrågor har arbetat fram en databas om tillgänglighet. På databasen kan man få information på hur det ser ut med tillgänglighet på plats som till exempel Läckö Slott. Är Läckö Slott tillgänglig för oss teckenspråkiga besökare? Vad kan man få hjälp där? Är guide anpassad till teckenspråkiga besökare? Kan man men inte tillräckligt. Det är fortfarande ganska rörigt med att hitta den information man vill ha. Många teckenspråkiga ilmer sitter på fel plats eller är utspridda på olika sidor. Regionens IT har lyssnat på våra kritik och lovat att detta ska åtgärdas under Trots detta är vi stolta över att Västra Götalandsregionen är den som kommit längst med att ha producerat information på teckenspråk. Teckenspråkig portal har börjat producerats men fortfarande går det alldeles för långsamt. Vi ser gärna att det ska utvecklas mer i framtiden. få teckenspråktolk på plats? VGDL har blivit tillfrågad om olika råd och vad man bör tänka på oss teckenspråkiga användare när vi kommer på besök. VGDL har deltagit med att bygga upp tillgänglighetsdatabas. VGDL har påpekat till de ansvariga för TD att det saknas information på teckenspråk. Hoppas att det kommer att utvecklas under Antalet teckenspråkiga ilmer har ökat men inte Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

12 Information Applikation (app) Under 2011 har VGDL satsat mycket på att utveckla applikation till android och ios mobil. kommer att bli den nya standard enligt W3C *). Med HTML5 behöver man inte ha instickprogram som till exempel Flash. Allt kommer att fungera utan att man behöver installera adobe reader och quicktime med mera. Vi har infört mycket information på teckenspråk i VGDL:s hemsida. Det är viktigt och vi är glada att vi kan informera på teckenspråk vad som händer inom VGDL. Det är ganska krävande att spela in ilm och ofta tar det två dagar att få fram material till en färdig ilm. Det kan ibland kännas att vi borde ha ler ilmer på VGDL:s hemsida. VGDL:s hemsida är fortfarande en viktig del av verksamheten. Denna lösning har varit mycket efterfrågad eftersom lera har skaffat större mobil som till exempel Samsung Galaxy S2 och iphone 4. Vi har arbetat mycket med att anpassa app till både android och ios (iphone). Det kostar att ha licens för att publicera app. Social media Vi har testat både google+ och wordpress för att skapa socialt nätverk men det behöver utvecklas mer under Vi började med android i första hand och till iphone hoppas vi komma under Hemsida VGDL har egen hemsida som har funnit från år Under 2011 har vi byggt upp hemsidan Syftet med detta är att skapa en närmare dialog med medlemmar som vill ställa direkta frågor till VGDL. Vi hoppas också att med hjälp av google+ och wordpress sätta in lera nyheter och information om vad som händer inom VGDL. Varje styrelseledamot ska kunna göra en egen rapport och sätta in direkt på google+ eller wordpress. Det fungerar ungefär på samma sätt som blogg. Google+ fungerar nästan på samma sätt som facebook. med några nya funktioner. Vi har bytt till en annan lösning när det gäller att spela upp ilm. Vi har börjat utvecklingen med HTML5 som VGDL valde att satsa på google+ av lera orsaker. Google+ är mer engagerande med lera olika lösningar än facebook. Wordpress syftar mer till *) World Wide Web Consortium 12 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

13 Information forts.. att användas som blogg-verktyg. Både google+ och wordpress inns till mobil. irstclass då vi har många andra att tänka på som VGDL:s hemsida, google+ och wordpress. Det är viktigt att vi ska jobba parallellt både med hemsida och mobil. Firstclass Vi kommer att vara kvar i Firstclass i några år till eftersom vi vill värna om de äldre medlemmar som fortfarande använder Firstclass. Vi har fortfarande kvar VGDLs egen mapp i Firstclass men den kommer att trappas ner i framtid. Firstclass är ganska omodern men är fortfarande användarvänlig. Firstclass används av äldre personer. Detta innebär att vi måste vara kvar i Firstclass. På sikt ska vi sluta använda Firstclass. De yngre använder inte Firstclass. Vi hinner knappast att uppgradera nyheter på Flyttning till ny lokal Under 2011 beslutade styrelsen att VGDL ska lytta tillbaka till Skövde efter att ha haft lokalen i Skultorp mellan 2008 till Lokalen i Skultorp har fungerat bra men låg lite för långt från Skövde. Ibland har det varit nackdelar med att ha lokal i Skultorp eftersom många viktiga saker inns i Skövde. När vi fått besök som kommit med tåg måste vi alltid Björkvägen 25 i stadsdelen Östermalm i Skövde. Det tog nästan två månader att få igång allt. VGDL ick ligga lågt med en del av verksamheten under tiden. åka till stan för att hämta och sen tillbaka till Skövde. Arbetsmiljön i Skultorp var inte riktigt anpassat till VGDL:s verksamhet. Därför beslutade styrelsen att VGDL ska tillbaka till Skövde. Den 1 juni 2011 kunde vi lytta till ny lokal på Det har varit en jobbig period men allt gick smidigt till slut. Det har också kostat en del att lytta till ny lokal men lokalen är mycket billigare än i Skultorp. Det handlar också om tid. Allt som behövs inns i Skövde och vi slipper då åka långt för att handla saker till kansliet. Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

14 Styrelse och övrigt före årsstämma Styrelsen Ordförande Sara Halla, Vänersborg Revisorer Johnny Slotts, Örebro Vice ordförande Göran Alfredsson, Sandared Eva Ulfsparre, Trollhättan Sekreterare Christina Tina Eklund, Göteborg Kassör Anita Brodd-Johansson Trollhättan Ledamöter Ingemar Larsson, Trollhättan Firmatecknare Sara Halla, Vänersborg Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Zaag Arvidsson, Tibro Arbetsutskottet Ordförande Sara Halla, Vänersborg Sekreterare Christina Tina Eklund, Göteborg Valberedning Sammankallande Michael Holmén, Skövde Maj-Lis Seger, Göteborg Eva Sundblad, Trollhättan Kassör Anita Brodd-Johansson, Trollhättan 14 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

15 Styrelse och övrigt efter årsstämma Styrelsen Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Revisorer Johnny Slotts, Örebro Vice ordförande Eva Ulfsparre, Trollhättan Sekreterare Zaag Arvidsson, Tibro Kassör Anita Brodd-Johansson Trollhättan Ledamöter Kenneth Sandberg, Göteborg Klara Sjöberg, Göteborg Firmatecknare Ingemar Larsson, Trollhättan Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Tobias Engström, Göteborg Olle Jönson, Skövde Arbetsutskottet Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Valberedning Sammankallande Michael Holmén, Skövde Sekreterare Zaag Arvidsson, Tibro Kassör Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

16 Arbetsgrupper & råd före årsstämma Rådet för funktionshinderfrågor Göran Alfredsson, Sandared Hälso- & sjukvårdsutskott (HSU) Göran Alfredsson, Sandared Brukarråd för tolkfrågor Christina Tina Eklund, Göteborg Brukarråd för dövteam Sara Halla, Vänersborg Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Organisationsgrupp Göran Alfredsson, Sandared Sara Halla, Vänersborg Olle Jönson, Skövde Arbetsgrupp - Föreningarnas framtid Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Arbetsgrupp för teckenspråk på regionens hemsida Per Eriksson, Göteborg Olle Jönson, Skövde Webbgrupp Olle Jönson, Skövde Christina Tina Eklund, Göteborg Kulturgrupp Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 omfattar kommunerna Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 och 7 omfattar Göteborg centrum - Väster Partille, Mölndal och Härryda Christina Tina Eklund, Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 omfattar kommunerna Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda Göran Alfredsson, Sandared Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 omfattar kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo Berit Forsberg, Borås Hälso- och sjukvårdsnämnden 9 omfattar kommunerna Lidköping, Essunga, Falköping, Vara, Götene, Skara och Grästorp Zaag Arvidsson, Tibro Hälso- och sjukvårdsnämnden 10 omfattar kommunerna Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro,Tidaholm, Karlsborg, Gullspång och Töreboda Barbro Fröjdh, Mariestad Hälso- och sjukvårdsnämnden 11 & 12 omfattar Göteborg - Hisingen och Nord-Västra Christina Tina Eklund, Göteborg Sara Halla, Vänersborg Christina Tina Eklund, Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 omfattar kommunerna Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet Ingemar Larsson, Trollhättan 16 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

17 Arbetsgrupper & råd efter årsstämma Rådet för rättighetsfrågor Göran Alfredsson, Sandared Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 och 7 omfattar Göteborg centrum - Väster Partille, Mölndal och Härryda Hälso- & sjukvårdsutskott (HSU) Göran Alfredsson, Sandared Brukarråd för tolkfrågor Tobias Engström, Göteborg Brukarråd för dövteam Kenneth Sandberg, Göteborg Klara Sjöberg, Göteborg Organisationsgrupp Kenneth Sandberg, Göteborg Ingemar Larsson, Trollhättan Olle Jönson, Skövde Arbetsgrupp för teckenspråk på regionens hemsida Per Eriksson, Göteborg Olle Jönson, Skövde Klara Sjöberg, Göteborg Webbgrupp Olle Jönson, Skövde Klara Sjöberg, Göteborg Kulturgrupp Klara Sjöberg, Göteborg Tobias Engström, Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 omfattar kommunerna Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 omfattar kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo Hälso- och sjukvårdsnämnden 9 omfattar kommunerna Lidköping, Essunga, Falköping, Vara, Götene, Skara och Grästorp Zaag Arvidsson, Tibro Hälso- och sjukvårdsnämnden 10 omfattar kommunerna Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro,Tidaholm, Karlsborg, Gullspång och Töreboda Barbro Fröjdh, Mariestad Hälso- och sjukvårdsnämnden 11 omfattar Göteborg - Nord-Västra Tobias Engström, Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 omfattar Göteborg - Hisingen Kenneth Sandberg, Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 omfattar kommunerna Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet Ingemar Larsson, Trollhättan Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 omfattar kommunerna Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

18 Personal & administration VGDL:s kansli, Industrigatan 5 i Skövde Regionombudsman Olle Jönson VGDL:s kansli, Björkvägen 25 i Skövde Kansli VGDL hade först kansli på Industrigatan 5 i Skultorp mellan januari till maj och sen lyttat i juni till Björkvägen 25 i Skövde. Lokalerna på Industrigatan 5 ägs av företaget Gisip AB och på Björkvägen 25 av Skövdebostäder AB. VGDL hyr idag ett kontorsrum och en samlingslokal samt ett kök. Dessa rum används till adminstration och webbstudio. Administration Adminstrationen sköts av heltidsanställde regionombudsmannen Olle Jönson i Skövde som är anställd hos länsförbundet sedan år Regionombudsmannens uppgift är att bevaka alla viktiga frågor som berör döva och teckenspråkiga på regionnivå. Arbetsledare Anita Brodd-Johansson var arbetsledare för regionombudsmannen. Arbetsledarens uppgift är att se till att få ett fungerande kansli. Även fatta beslut om olika arbetsuppgifter och följa upp styrelsens beslut. Arbetsgivare VGDL:s styrelse har varit arbetsgivare för Regionombudsmannen Olle Jönson. VGDL är medlem via Sveriges Dövas Riksförbund i arbetsgivarföreningen - KFO (Kooperationens föhandlingsorganisation). KFO driver arbetsgivarfrågor för idella organisatoner i Sverige. 18 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

19 Sammanträde Styrelse Styrelsemöte den 18 mars på Stena Line i Göteborg Sara Halla, Christina Tina Eklund, Ingemar Larsson, Anita Brodd- Johansson, Zaag Arvidsson, Benny Persson, Göran Alfredsson och Olle Jönson deltog Styrelsemöte den 15 juni på Trollhättans Dövas Förenings lokal i Trollhättan Ingemar Larsson, Anita Brodd-Johansson, Zaag Arvidsson, Benny Persson, Klara Sjöberg, Tobias Engström, Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog Styrelsemöte den 10 september på VGDL:s kansli i Skövde Ingemar Larsson, Anita Brodd-Johansson, Zaag Arvidsson, Benny Persson, Klara Sjöberg, Tobias Engström, Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog Styrelsemöte den 26 november på Trollhättans Dövas Förenings lokal i Trollhättan Ingemar Larsson, Anita Brodd-Johansson, Zaag Arvidsson, Benny Persson, Klara Sjöberg, Tobias Engström, Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog Rådet för funktionshinder/rättighetshetsfrågor 3 februari, Regionens Hus i Vänersborg Göran Alfredsson deltog 18 april, Scandic Hotel Crown i Göteborg Göran Alfredsson och Olle Jönson deltog 16 maj, Konerens Pulsen i Borås Olle Jönson deltog Brukarrådet för tolkfrågor 24 februari, Tolkcentralen i Göteborg Benny Persson och Christina Tina Eklund deltog 26 maj, Tolkcentralen i Vänersborg Benny Persson deltog 6 september, Tolkcentralen i Vänersborg Benny Persson och Tobias Engström deltog 3 november, Tolkcentralen i Göteborg Benny Persson och Tobias Engström deltog Övrig verksamhet Dialogmöte med FSDB Väst den 11 januari på VGDL:s kansli i Skultorp Olle Jönson deltog Träff med alla anställda inom dövförening och VGDL den 20 januari på Göteborgs Dövas Förenings lokal i Göteborg Olle Jönson och Anita Brodd-Johansson deltog Informationskväll om VGDL;:s verksamhet den 15 februari på Göteborgs Dövas Förenings lokal i Göteborg Ingenmar Larsson deltog Möte med tolkverksamhetens chef Sylvia Lång den 22 mars på Folkhögskola i Vara Sara Halla, och Tina Eklund deltog Utställning om Leva & fungera den 5 till 7 april på Svenska Mässan i Göteborg Ingemar Larsson, Olle Jönson, Per-Olof Haag och Göran Alfredsson deltog Möte med FSDB Väst om äldrevägledare den 6 april i Lidköping Sara Halla och Olle Jönson deltog Möte med dövteamets enhetchef och enhetschef för bild- och texttelefoni den 4 maj på Habilitering & Hälsa i Göteborg Anita Brodd-Johansson och Olle Jönson deltog Samverksansträff med FSDB Väst den 8 juni i Lidköping Ingemar Larsson och Olle Jönson deltog Träff med alla anställda inom dövförening och VGDL den 14 september på Vänersborgs Teckenspråksförenings lokal i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog Möte om tillgänglihetsdatabas den 22 september på Regionens Hus i Vänersborg Olle Jönson deltog Möte om T9k - det nya tolkbeställningsystemet den 5 oktober på Regionens Hus i Skövde Per-Olof Haag och Olle Jönson deltog Representation & sammanträden Brukarrådet för dövteam 16 mars, Habilitering & Hälsa, Göteborg Sara Halla och Olle Jönson deltog 20 oktober, Habilitering & Hälsa i Göteborg Kenneth Sandberg och Klara Sjöberg deltog Brukarrådet för Hörsel & dövverksamhet 31 oktober, HRF:s lokaler i Göteborg Tobias Engström och Kenneth Sandberg deltog Arbetsgrupp - Teckenspråk på Regionens webb 9 september, Residents hus, Vänersborg Olle Jönsson deltog Möte med dövteamets enhetchef och enhetschef för bild- och texttelefoni den 19 oktober på Habilitering & Hälsa i Göteborg Anita Brodd-Johansson och Olle Jönson deltog Möte med Göteborgs Dövas Förenings tolkutredningsgrupp den 25 oktober på Järntorget 8 i Göteborg Ingemar Larsson, Tobias Engström och Olle Jönson deltog Dialogmöte med FSDB Väst den 3 november på FSDB Väst:s kansli i Lidköping Ingemar Larsson och Olle Jönson deltog Konferens VGDL:s årsstämma den 14 maj på Skövde Stadshus i Skövde Sara Halla, Ingemar Larsson, Tina Eklund, Benny Persson, Anita Brodd-Johansson, Zaag Arvidsson, Göran Alfredsson, Tobias Engström och Olle Jönson deltog Representation Hälso- & sjukvårdsnämnden (HSN)/utskott (HSU) HSU, 3 februari, Regionens Hus i Vänersborg Göran Alfredsson deltog HSN 11, 6 oktober, Regionens Hus i Göteborg Tobias Engström deltog HSN 12, 12 oktbober, Regionens Hus i Göteborg Kenneth Sandberg deltog HSN 9, 26 oktbober, Regionens Hus i Mariestad Barbro Fröjdh deltog deltog Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsmöte den maj i Stockholm Zaag Arvidsson deltog Göteborgs Dövas Förenings medlemsmöte om tolktjänstutredning den 22 november på Göteborgs Dövas Förenings lokal i Göteborg Tobias Engström och Klara Sjöberg deltog Konferens om tillgänglihetsfrågor den 25 till 27 novemberg på Sölvesborgs Folkhögskola i Blekinge Tobias Engström deltog Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

20 Bilder 20 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse 2011

21 Bilder forts... Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

22 Slutord - För det gångna verksamhetsåret framför styrelsen si TACK ll alla föreningar, som på si sä bidragit med arbete a förbä ra länsförbundets situa on. - Vi i styrelsen vill också tacka för ert förtroende för vårt arbete under Samarbetet och rela onen med de 6 dövföreningarna i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Försäkringskassan i Västra Götaland, Sveriges Dövas Riksförbund, Hörsel- & dövverksamheten, Dövteamet, Tolkcentralen, Text- och bildtelefoni, Dövblindteamet och andra organisa oner har varit fint och styrelsen hoppas på samma fina samarbete i fortsä ningen. - Styrelsen vill rikta e tack ll enheten för rä ghetsfrågor och Habilitering & Hälsa för e go samarbete om dövas rä gheter och teckenspråksfrågor. SKÖVDE i mars 2012 Västra Götalands Dövas Länsförbund Verksamhetsberättelse

23 Björkvägen 25, Skövde Tex el: E-post:

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND 2 Verksamhetsberättelse 2013 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Årsstämma 2013 6 Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år 2006 4 Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Brukarråd Regionala teamen 2015-06-16

Brukarråd Regionala teamen 2015-06-16 Brukarråd Regionala teamen 2015-06-16 Närvarande: Benny Persson VGDL, Berit Jildenhed FSDB Väst, Bert Brännström FSDB Väst, Harry Eriksson, enhetschef Tove Wrånge, kurator Madeleine Persson, kurator Matilda

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Teckenspråkig version www.vgregion.se/hfv klicka på Hörsel- och dövverksamheten 1. Nyhetsbrev Nytt för i år! Nu finns nyhetsbrevet

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Brukarråd med Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni

Brukarråd med Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni Hörselverksamheten 1 (5) Brukarråd med Hörselverksamhetens regionala team: Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoni Tid: torsdag 29 september 2016 Plats: Ekelundsgatan 8, rum 309 Närvarande:

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Ansökan Vårdval Rehab

Ansökan Vårdval Rehab Ansökan Vårdval Rehab Ansökan Vårdval Rehab Sökande Företagsnamn: Organisationsnummer: Postadress: Postnummer: Ort: Telefon-nr för patienter (inkl riktnr): Faxnummer: Kontaktperson hjälpmedel - Namn: Juridisk

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer