Nyhetsbrev Juli Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider"

Transkript

1 Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten, bland annat om att beställa och använda tolk. Vi fick också veta att många tolkanvändare saknar vårt nyhetsbrev, som alla tolkanvändare förut fick på posten. Vi har därför samlat nyheter och information från Tolkverksamheten i detta nyhetsbrev. Här finns också information om hur du gör om du vill veta mer. Lämna gärna din e-postadress till oss på Tolkverksamheten! Då blir det lättare för oss att nå ut med information. Vi planerar att ge ut fler nyhetsbrev framöver. Vill du ha dem per e- post, skicka ett mejl till Vill du ha nyhetsbrevet i vanligt brev, skicka din adress till Kent Augustsson, Tolkcentralen Skövde, Rådhusgatan 15, Skövde Sylvia Lång Verksamhetschef Nyheter Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkbeställningen har öppet måndagfredag klockan Ändrad expeditionstid i Borås Från och med 13 juni har tolkexpeditionen i Borås öppet onsdagar klockan Måndagar är tiden som vanligt Ny rutin vid tolkbeställning vid akuta situationer Behöver du tolk i en akut situation måndag-fredag kl , vänd dig till tolkbeställningen, taltelefon, texttelefon. Behöver du tolk i en akut situation när tolkbeställningen är stängd, vänd dig till SOS-alarm. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare, taltelefon, texttelefon. SOS-numren får endast användas vid akut behov av tolk som vid till exempel olycksfall eller akut sjukdom. Tolkverksamheten har två teckenspråkstolkar i beredskap efter kontorstid veckans alla dagar. En norrtolk i Vänersborg / Skövde och en södertolk i Göteborg / Borås. Tolkarna arbetar i hela regionen.

2 Ny enhetschef i Tolkområde Söder (Göteborg/Borås) Från 1 januari 2012 är Mia (Marianne) Uhlán ny enhetschef för Tolkområde Söder (Göteborg/Borås). Mia har arbetat i många år som teckenspråkstolk. Hon har nyligen slutfört en chefsutbildning och kommer att arbeta som enhetschef fram till den 1 januari Årsredovisning för Tolkverksamheten 2011 Politikerna gav oss i uppdrag att utföra minst 92 % av alla inkomna tolkbeställningar under Vi har utfört ca 94 % och det innebär utförda uppdrag. Vi har alltså utfört fler tolkuppdrag än vad politikerna beställde. Vi har också hållit oss inom budget. Uppdrag för Tolkverksamheten 2012 Tolkverksamheten har i stort sett fått samma pengar för 2012 som under Vi ska under 2012 utföra minst 92% av alla beställda uppdrag. Vi ska fortsätta erbjuda beredskapstolk för teckenspråkiga under kvällar, nätter och helger. Vill du ha kontakt med Mia, hittar du hennes kontaktuppgifter på sista sidan. Påbyggnadsutbildning för teckenspråkstolkar Fem teckenspråkstolkar från Västra Götaland går nu en påbyggnadsutbildning i skrivtolkning på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Utbildningen pågår i två år och är klar i december Det finns tolkanvändare som vill ha olika tolkmetoder beroende på typ av uppdrag. Till exempel väljer personer som är teckenspråkiga ibland skrivtolkning. Tolkverksamheten räknar med att kunna öka tillgängligheten till olika tolkmetoder genom satsningen på denna utbildning. Tolkverksamheten ska arbeta aktivt med teknikutveckling. Vi ska prova att skicka en sms-påminnelse till dig som har beställt tolk. Lämna därför ditt mobilnummer när du beställer tolk. Vi ska också göra det möjligt att beställa tolk via sjukvårdsrådgivningens hemsida Vem betalar för tolkning? Tolkanvändare som är döva, hörselskadade eller dövblinda betalar personligen aldrig för tolkning. Tolkverksamheten får statsbidrag och pengar från Västra Götalandsregionen som ska täcka kostnader för vardagstolkning. Myndigheter som till exempel polis eller försäkringskassa, ska själva betala för tolkning. När vi får beställning på tolkuppdrag som andra ska betala för tar vi därför kontakt med myndigheten och informerar om deras betalningsansvar.

3 Prioriteringsgrunder När Tolkverksamheten inte kan erbjuda tolk till alla beställda uppdrag gör vi en prioritering. Vi måste välja vem som ska få tolk. Då utgår vi ifrån våra prioriteringsgrunder. Vi uppdaterar just nu våra prioriteringsgrunder. Du kan läsa mer om hur vi prioriterar på vår hemsida: Tolkverksamheten/Sa-arbetar-vi/ Tolkning på distans Tolkverksamheten erbjuder nu tolkning på distans för teckenspråk, TSS och skrivtolkning via Skype. Skype är ett dataprogram för videosamtal. Är du nyfiken och vill testa? Då kan du kontakta Kent Augustsson eller Jhonny Lystad. Du hittar deras kontaktuppgifter på sista sidan. Snart kan du beställa tolk via bildtelefon Bildtelefon från Ekelundsgatan till Tolkverksamhetens beställningsmottagning Vi arbetar för att det ska finnas en bildtelefon på Ekelundsgatan 8 i Göteborg i Habilitering & Hälsas entréplan. Från denna bildtelefon ska du kunna ringa och beställa tolk. Meddelande kommer på Tolkverksamhetens hemsida när arbetet är klart. Tolktjänstutredningen Tolktjänstutredningen lämnade över resultatet av sitt arbete till Socialdepartementet i december Utredningen föreslår att staten ska bli huvudman för tolktjänsten, bland annat för att det ska bli lika i hela landet. Utredningen föreslår också att det ska bli en egen lag för tolktjänst. Socialdepartementet ska under våren skicka ut utredningen på remiss. Inga beslut är tagna än. Läs mer om utredningen på regeringens hemsida: Från och med hösten ska du kunna beställa tolk via bildtelefon. Du ringer till: Vår informatör Kent Augustsson kan svara på frågor om bildtelefon. Kents kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

4 Beställa tolk När du beställer tolk: För att kunna erbjuda bästa möjliga tolkservice ställer vi en del frågor vid tolkbeställningen: Namn på den/de som behöver tolk, och telefonnummer Namn på den som beställer tolk, och telefonnummer Datum och tid, när tolkuppdraget börjar och slutar Tolkmetod Plats och adress, gärna vägbeskrivning Typ av uppdrag, t ex läkarbesök, föreningsmöte, arbetsplatsmöte Vilka som ska delta / antal och namn Om det finns material vi kan få i förväg, t ex dagordning sångtexter etc. Namn på kontaktperson Beställ tolk i så god tid du kan! Brytdatum Du kan bestämma ett brytdatum när du senast vill få besked om tolk kommer. Det kan du använda till exempel om du beställer tolk till något som kostar pengar, eller som är särskilt viktigt för dig. Vill du veta mer om brytdatum? Ta då kontakt med Informatör Kent Augustsson. Kents kontaktuppgifter hittar du på sista sidan. Hur beställer jag tolk? Beställ tolk via telefon, fax, e-post eller bildtelefon Telefontid 08:00-16:00 måndag - fredag Övrig tid autosvar Taltelefon Fax Texttelefon E-post Bildtelefon (fr o m hösten 2012) Akuta tolkuppdrag efter kontorstid (enbart teckenspråk), t.ex. akutsjukvård Taltelefon , SOS Alarm Texttelefon , SOS Alarm

5 Beställ tolk via Tolkverksamhetens hemsida På Tolkverksamhetens hemsida, kan du beställa tolk på två sätt: 1. Beställ via webbformulär. Du fyller i din beställning i formuläret och skickar det direkt till oss från din dator. 2. Beställ via Tolkbokningsprogrammet, T9K-webb. Du som har E-legitimation kan logga in i T9K-webb och beställa tolk. Här kan du också se alla dina beställningar. Tolkverksamhetens informatör kan visa hur du använder T9K-webb, se kontaktuppgifter på sista sidan. Vad gör jag om tolken inte kommer? Om tolken inte är på plats när tolkuppdraget börjar kan du skicka sms till telefon klockan 08:00 16:00 vardagar, för att få veta vart tolken tagit vägen. Om du lämnat ditt telefonnummer eller annat kontaktnummer när du beställde tolk kan tolken höra av sig till dig. Om tolken inte kommer och du har betalat parkering, biljetter etc. kan du få ersättning av Tolkverksamheten. Kontakta tolkverksamhetens beställning. Hur avbeställer jag tolk? Kom ihåg att avbeställa när du inte behöver tolk. Då kan någon annan få tolk istället. Avbeställ tolk per telefon eller fax Telefontid 08:00-16:00, måndag fredag Övrig tid autosvar Taltelefon Fax Texttelefon Avbeställ SMS tolk via SMS Bildtelefon (fr o m hösten 2012)

6 När du avbeställer tolk via SMS gör du så här: 1. skriv att du vill avbeställa tolk. 2. skriv ditt namn 3. skriv datum, tid och plats för uppdraget 4. skicka ditt SMS till Du får ett SMS tillbaka från Tolkverksamheten. Där står att din tolkbeställning är avbeställd. 6. Om du inte får ett SMS tillbaka: kontakta Tolkverksamheten. Du får svar på SMS måndag fredag , men du kan skicka SMS när som helst. OBS! Du kan inte beställa tolk via sms! Avbeställ tolk via webbformulär på hemsidan Gå in på Där kan du fylla i din avbeställning i ett formulär och skicka till oss. Du får svar på avbeställningarna måndag fredag men du kan skicka din avbeställning när som helst. Ta gärna kontakt med Tolkverksamhetens informatör om du har frågor kring hur man beställer eller avbeställer tolk. Se kontaktuppgifter på sista sidan. Lämna synpunkter Vad tycker du om oss? Lämna dina synpunkter, både positiva och negativa, till Tolkverksamheten. På det sättet kan vi bli bättre. Du kan lämna synpunkter på Tolkverksamhetens hemsida, Du kan också kontakta Tolkverksamhetens informatör, någon av enhetscheferna eller verksamhetschef. Se kontaktuppgifter på sista sidan. Samverkan med tolkanvändare Tolkverksamheten samverkar med brukarorganisationer i Tolkverksamhetens regionala brukarråd. Rådet träffas fyra gånger per år. Du kan läsa dagordning och protokoll på vår hemsida. De finns i text och på teckenspråk. Du kan också vända dig till Tolkverksamhetens informatör eller till din organisation för mer information.

7 Kontakta Tolkverksamheten Informatör (teckenspråkig) Kent Augustsson: Tel Mobilnummer Mailadress: Enhetschef/Tolkchef Göteborg/Borås (teckenspråkig) Mia (Marianne) Uhlán: Tel Mobilnummer Mailadress: Enhetschef/Tolkchef Skövde/Vänersborg ( (teckenspråkig) Jhonny Lystad: Tel Mobilnummer Mailadress: Enhetschef samordningen/administration Trollhättan Erika Lie-Lowborn: Tel Mobilnummer Mailadress: Verksamhetschef Sylvia Lång: Tel Mobilnummer Mailadress:

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler

Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler Nyckeltal 2014 Rapport Tolkcentraler Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitionslista...4 3 Beskrivning...9 4 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...14 5 Nyckeltal tolkverksamhet...29

Läs mer

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar!

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Informationsbroschyr Vinn en dag med Idol-Erik Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Välkommen till Socks & Companys förenings- och skolförsäljning! Vi har jobbat med produktion runt hela världen för ledande varuhus

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER hösten 2007 Innehåll Ombudsregler sida 3 Guldombud sida 3 Logga in som teaterombud sida 4 Påminnelse om kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/Skriva ut/skicka/betala

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer