Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3"

Transkript

1 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

2 2 Verksamhetsberättelse 2013

3 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Årsstämma Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14 Dövteam 15 Kansli & Personal 16 Styrelsen 17 Arbetsgrupper & Råd 19 Representation & sammanträden 20 SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23 Innehåll Verksamhetsberättelse

4 Ledarspalten Mitt första år som ordförande för VGDL har gått fort, och det har varit ett händelserikt år, både bra och dåligt. Det dåliga var att organisationsbidraget hade minskat igen för Det har varit tunga utgifter, som till exempel SDR kongress samt VGDL:s årsstämma som gjorde att det blev underskott. Under året hade vi årsstämman, där jag valdes som ny ordförande, samtidigt minskar vi med antalet styrelsemedlemmar från 7 till 5. Vi tror det skall blir mer effektivt för oss. VGDL sparar på kostnaden. Vi har fokuserat mycket på ungdom och har bjudit in två representanter från två ungdomsklubbar som finns i vår region till VGDL:s årsstämma. Det har också varit SDR kongress i Malmö i juni, där vi var tydliga med att vi vill ha med ungdomar till kongressen. Vi har lyckats bra med detta tycker jag. Vi ska fortsätta främja ungdomars inflytande hos oss eftersom dom är vår framtid! VGDL har också lyckas med par saker som vi tidigare har haft svårt att få till. Ett möte med CI-team på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi känner att det är viktigt att få ett möte med teamet eftersom många brukare har klagat till oss om CI. Efter mötet med dom insåg vi att det finns mycket att arbeta med men vi tar ett steg i taget och ska fortsätta ha dialog med CI-team. Vi fick också till ett möte med dövkunsulent och regionchef på arbetsförmedlingen. Många medlemmar är oroliga för hur det ser ut för oss teckenspråkiga personer på arbetsmarknad och kvaliten hos tolkföretag som arbetsförmedling har avtal med. Det finns mycket mer detaljer att berätta men det finns i verksamhetsberättelsen. Självklart ska vi fortsätta arbeta för dövas rättigheter i Västra Götalands region. Jag vill passa på att tacka medlemmar, brukare, styrelse och kansli för ett bra arbetsår under 2013 och förhoppningsvis blir det bra Vid tangentbordet Tobias Engström VGDL:s ordförande 4 Verksamhetsberättelse 2013

5 Västra Götalands Dövas Länsförbund bildades den 14 november 1998 i Göteborg. Det nya länsförbundet ersatte då Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund, Bohus Dövas Länsförening. Sju dövföreningar ingick i den nya länsförbundet. På första mötet i teckenspråkscentrums lokal i Göteborg föreslog Västra Dövas Länsutskott (VDLU) inför 33 ombud att bilda ett länsförbund i Västra Götalands Län. Fem dövföreningar i Västra Götaland är anslutna till Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL). I början var det sju. Uddevalla Dövas Förening lades ner den 31 december Skövde Dövas Förening blev vilande från och med den 1 januari De dövföreningar som finns idag är i Trollhättan, Lidköping, Vänersborg, Göteborg och Borås. Det finns cirka döva och teckenspråksanvändare i regionen. Cirka 800 döva är medlemmar hos sin närmaste dövförening och blir då automatiskt medlemmar i Västra Götalands Dövas Länsförbund. Att Att Att Att Att Att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar samt äldre, främja vård av behövande döva, jämväl i övrigt arbeta för barns och döva vuxnas intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt, Historik & Ändamål verka för bildandet av och upprätthållandet av lokalföreningar för döva där sådana är behövliga, främja och samordna kulturell verksamhet inom länet och mellan länen, verka i enlighet med Sveriges Dövas Riksförbunds mål och inriktning. Styrelsen har som målsättning att ge döva i Västra Götaland ett gott liv. VGDL är anslutet till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) D = Döv V = Väst Verksamhetsberättelse

6 Årsstämma 2013 Den 4 maj genomfördes VGDL 8:e årsstämma på stadshuset i Skövde. Vi var cirka 30 personer som deltog på årsstämman. Både unga och äldre var på plats vilket gladde oss. Det är första gången VGDL bjöd in representanter från två ungdomsklubbar i Göteborg och Vänersborg. Det är viktigt att bjuda in ungdomar som har sikte på framtiden. Ungdomar har förmåga att driva föreningsliv vidare. Självklart är det också viktigt att värna om äldre personer som har varit med om mycket i föreningsliv. Om vi ska stimulera intresse för föreningsliv hos ungdomar måste vi uppmuntra unga att vara med på våra olika verksamheter. Tomas Hellström från Stockholm valdes till att leda årsstämman och det flöt fint! Herbert Månsson från Göteborg valdes till årsstämmossekreterare och har gjort ett fint jobb med protokollet. Alla handlingar genomfördes fint men vissa punkter på dagordning ledde till längre diskussioner som till exempel stadgar. Stadgarna måste göras om på nytt. Nytt förslag till stadgar ska presenteras vid representantskap Det behövs mer debatt om tolkverksamhet som Göteborgs Dövas Förening har önskat. Den punkten sattes upp på verksamhetsplan för år 2013/2014. Vi diskuterade också om hur föreningsavgifter ska se ut i framtiden. Ny ordförande Tobias Engström från Göteborg valdes till ordförande efter Ingemar Larsson. Det är första gången en ordförande är under 30 år. Det är också trevligt att det har blivit jämnt mellan män och kvinnor som har valts till ordförande. Vi får inte glömma att tacka Zaag Arvidsson och Klara Wickbom som har avgått från styrelsen. Det blev fem istället för sju ledamöter. Vi tror att det är mer effektivt. Om man tittar på tidigare möten under senare år har det ofta bara varit fem som deltagit. Vi hoppas att det ska fungera bra med detta. Val av ombud till SDRs kongress Det blev Markus Hyrenius,(Göteborg), Zanna Melin (Trollhättan), Mimmi Granat (Göteborg), Roland Califf (Borås), Tobias Engström(Göteborg,) Jenny Nilsson (Vänersborg), Nicholas Winberg (Göteborg), Kenneth Sandberg (Göteborg) och Benny Persson (Vänersborg) som fick representera VGDL på SDRs kongress i Malmö den juni. Mer om kongressen finns på sida 22. Budgeten antogs men det finns oro för minskade bidrag i framtiden Regionen har minskat med bidraget två år i rad och det finns alltid risk att det blir samma i fortsättningen. Vi måste anpassa oss till detta och det är alltid svårt att behöva göra detta. Nya regler har orsakat att bidraget måste fördelas till flera organisationer som jobbar med rättighetsfrågor. Tidigare var det bara patient- och handikapporganisationen som fått bidrag. Vi kommer troligen att få räkna med att det blir tufft med minskade bidrag i framtiden. Trots detta måste vi ändå vara optimistiska inför framtiden. 6 Verksamhetsberättelse 2013

7 Rättighetskommittén och rådet för rättighetsfrågor Anita Brodd-Johansson har varit VGDL:s representant i rådet. Man representerar inte bara sin organisations funktionshinderområde utan ett mycket brett område för alla funktionshinder i samhället. Anita hoppas att hon via VGDL ska kunna bidra med förbättrad tillgänglighet för alla. Anita sitter i den grupp som är till för de som inte kan höra. Det är det tyngsta uppdrag som man kan få inom VGDL. Rådet träffas 4-6 gånger per år. Vid sammanträde med rådet kan man ta upp alla viktiga frågor som berör döva, hörselskadade, synskadade och rörelsehindrade personer. Alla ska ha lika värde är rättighetskommitténs huvudsakliga budskap. Syftet med rådet är att bidra med olika erfarenheter och kunskap till de som jobbar på Rättighetskommitténs kansli. Rättighetskommittén är en stödorganisation för regionstyrelsen. Anita har tagit upp olika viktiga frågor om bland annat en fungerande service för äldre personer. Kvaliten för tolkverksamhet måste bli bättre. Bemötande av personal på regionens sjukvård måste fungera bra så att vi ska känna oss fullt delaktiga i alla regionens verksamheter som erbjuds idag. Anita tog också upp om färdtjänst som måste bli bättre i Västra Götaland. Det är svårt att få färdtjänst eftersom det varierar i olika kommuner. Det är viktigt att regionen ser till att färdtjänsten skall vara mer rättvist för alla. Anita har begärt att rättighetskommittén ska införa en forskning om hur barnen som har opererats med CI mår och även hur det har fungerat efter operation. Anita fick i uppdrag från en motion som Göteborgs Dövas Förening lämnade in till årsstämman. Rättighetskommittén är positiva till detta. Tele-Q - det nya telefonssystemet Regionombudsmannen och Anita Brodd-Johansson har deltagit på möte med representanter från Aurora Innovation om TeleQ på Gullbergsvass den 25 januari i Göteborg. Representanter från Aurora Innovation presenterade för oss om hur det kommer att fungera med TeleQ. Syftet med TeleQ är att det ska vara enklare att boka en tid hos regionen, vårdcentral och sjukhus via webb, mobil och telefon. Intressepolitiska frågor De på Aurora Innovation har lyssnat på våra synpunkter och vi har även påpekat för dem att tänka på den grupp som har svårare att ringa med TeleQ. Det handlar om personer som inte har tillgång till data eller andra tekniska utrustningar. Vi vill inte att allt ska koncentreras på att använda tekniska utrustningar. Vi måste ta hänsyn till den gruppen som har begränsad möjlighet att använda data eller andra tekniska utrustningar. De ansvariga på Aurora Innoivation har lovat att ta hänsyn till detta. Det finns förslag att skapa en egen knapp på TeleQ som alla döva kan klicka på för att få kontakt med någon som kan teckenspråk. VGDL har framfört önskemål om att skapa en applikation (app) till smarta mobiler eller surfplattor. Tyvärr har det tagit lång tid för att utveckla TeleQ av flera orsaker. Det har varit svårt att anpassa TeleQ så det fungera till alla. Det finns många frågetecken som måste lösas. När allt ska bli färdigt kunde Aurora Innovation inte svara på men troligen blir det under 2014 eller När TeleQ införs så ska alla problem vara lösta. Personal på primärsvård får då ökad kunskap om hur man ska ta emot samtal från döva eller teckenspråkiga patienter. Verksamhetsberättelse

8 Arbetsmarknaden för döva och teckenspråkiga personer VGDL skrev brev till Socialdepartement, Arbetsdepartement, Arbetsförmedling och Sveriges Dövas Riksförbund om stora problem med att få tolk till arbetsplatsen eftersom arbetsgivaren delvis måste stå för egna kostnader vid vissa uppdrag som till exempel personalutbildning. Trots att Sverige är välkänt för det utbyggda sociala skyddsnätet finns det fortfarande mycket brister i välfärden. Det är lätt att bli blind när man alltid har trott att vi har det så bra i Sverige. VGDL har haft ett samarbete med ABF Västra Götaland angående att ordna en kurs i Mölndal om hur vi kan påverka myndigheter att bli bättre med hjälp av FN-konventionen. Men kursen blev inställd. Hoppas att den kan När arbetsgivare som anställer döva och vill att döva ska utbilda sig på arbetsplats för att kunna utvecklas med nya arbetsuppgifter krävs tolk från tolkverksamheten. Eftersom arbetsgivaren måste stå för tolkkostnaden finns det risk att arbetsgivare undviker anställa döva. Det finns särskilt bidrag som man kan få av arbetsförmedlingen men det räcker inte. Utbildningen kostar ofta mycket mer än vad arbetsförmedlngen kan bidra med. Detta ser vi allvarligt på! Till vem kan man anmäla om man är missnöjd med tolk som arbetsförmedlingen har avtal med? När det gäller tolk som man får från landstinget kan man anmäla klagomål till patientnämnden. Detta vill vi gärna att det ska lösas på riksnivå och att staten tar ansvaret för detta. VGDL har också haft ett möte med dövkonsulent och arbetsförmedlingens regionchef den 2 december i Göteborg. Vi tog upp viktiga frågor som berörde dövas arbetssituation i Västra Götaland. Svårt att få tolk till utbildning på arbetsplats eftersom företag eller arbetsgivare inte vill betala för tolkkostnader. Kunskap om dövhet varierar hos handläggare på arbetsförmedlingen och det kan orsaka många problem för döva eller teckenspråkiga personer att söka jobb. Det tar längre tid för döva att komma ut på arbetsmarknaden på grund av problem med kommunikationen. Dövkonsulent kan bara användas när en handläggare har begärt det. Frågan är om handläggaren är medveten om att det finns dövkonsulent att tillgå? Det är viktigt att döva arbetssökande ska få snabb hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. bli under På sikt hoppas vi att skapa en handbok om hur vi kan använda FN-konventionen på bästa sätt i vårt arbete med intressepolitiska frågor. Regionens sjukvård VGDL har representanter i olika Hälso- & sjukvårdsnämnder (HSN) men bara i några områden där flest döva bor. Idag finns 12 nämnder men tyvärr har vi ingen möjlighet att skicka våra representanter i alla. Vi har också en representant, Anita Brodd-Johansson i rådet Hälso- & sjukvårdsutskott (HSU). I rådet tar man upp alla viktiga frågor som handlar om vår rätt till en FN-konvention VGDL har under åren granskat hur FN-konventionen kan påverka regionpolitiker om våra rättigheter. Vi upptäckte att det finns många brister som regionen inte följer. Främst handlar det om våra rättigheter att få hjälp på samma villkor som alla andra. Vi får fortfarande inte tillräckligt med information på teckenspråk när det gäller vad som har beslutats vid regionfullmäktige. bra sjukvård. Döva som läggs in på vårdavdelning måste snabb tillgång få till teckenspråkstolk och även ha möjlighet att låna tekniska hjälpmedel vid behov. Detta har vi påpekat till politiker i Hälso & sjukvårdsutskott (HSU). 8 Verksamhetsberättelse 2013

9 Anita Brodd-Johansson har tagit upp ett viktigt och starkt önskemål om att erbjuda teckenspråkiga samtal med psykiater. Detta har lämnats till HSU och HSN som vi hoppas ska leda till något bra i framtiden. Vi är ändå glada att det finns en psykiatrisk mottagning för döva i Göteborg men det räcker inte. På mottagningen måste man ha teckenspråkstolk för att träffa psykiater. Det är inte samma sak att få träffa psykiater med teckenspråkstolk som att få direkt samtal med teckenspråkskunnig psykiater. Kenneth Sandberg och Tobias Engström har deltagit på möte med HSN under åren. Kenneth Sandberg har tagit upp att det finns orättvisa regler som har drabbat många döva när det gäller att få teckenspråkstolk till olika viktiga uppdrag. HSN har delvis ansvar att skapa en fungerande teckenspråkstolkverksamhet i Västra Götalandsregionen. Det är viktigt att få en fungerande tolkverksamhet som skapar en trygghet för döva i sjukvården och att känna sig delaktig i allt som händer vid olika behandlingar som erbjuds. Tobias Engström har påpekat till HSN att det finns stora brister på att få fram bra information om vad som händer med sjukvård och vad vi har för rättigheter att utnyttja den vården som regionen erbjuder. Möte med CI-team Kenneth Sandberg och Tobias Engström deltog på mötet med CI-team på Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) den 30 oktober i Göteborg. På mötet deltog bland annat Det blev lite hetsiga diskussioner mellan CI-team och VGDL men ändå kom vi överens att det behövs sådana möte i fortsättning. VGDL har betonat att CI-team måste inse att teckenspråk måste ingå i utvecklingen för de som har opererat in CI. Enligt psykiatriker är orsaken till varför flera vill operera sig med CI att döva har så svårt att få jobb på grund av hörselnedsättningen. Med CI skulle det underlätta för döva att klara sig ute i samhället. Kenneth och Tobias fick behärska sig att inte protestera mot detta. Istället envisade de med att det inte är sant! Vi ska ta upp detta på nästa möte. Det är allvarligt att psykiatriker ger den fel informationen till barns föräldrar som planerar att operera in CI. Information Information på regionens hemsida har blivit bättre men inte tillräcklig. Det är bara på habilitering & hälsa och regionens sjukvårds sidor som har information på teckenspråk. Det saknas på övriga sidor som till exempel vad som har beslutats vid regionfullmäktige. Detta önskemål har vi framfört till Regionens IT men de hänvisar till att dövas grupp inte är många så det skulle vara dyrt för regionen att satsa på detta. Vi har protesterat mot detta. Det ska inte handla om hur många vi är utan att vi har våra rättigheter att få samma information som alla andra. Regionens IT ser annorlunda på hur man ska räkna hur många döva som besökt teckenspråkiga sidor. Det har visat sig att 300 har sett film och det är ändå en bra besökssiffra eftersom det ska räknas på döva som bor i Västra Götaland. Regionen måste vara mer medvetna om att det är viktigt att ge information till döva och att det ska vara på teckenspråk. Tyvärr är det svårt att hitta den rätta länken på regionens hemsida. Ibland ligger den länken på fel plats och inte lätt att hitta. VGDL har lämnat förslag på att skapa en egen portal så all information på teckenspråk ska vara samlade på samma sida. Informationsskyltar på sjukhus och vårdcentraler har blivit bättre. Vi har påpekat till regionen att det är viktigt att ha tydliga informationsskyltar så döva hittar till rätt plats. psykiater, överläkare, logoped, läkare samt kurator. VGDL hade bara två representanter och detta är orättvist tycker vi. Vi började med att presentera oss och vad VGDL tycker att CI-team ska tänka på. Det är främst teckenspråk som är viktigt att det ska finnas med från början. Det tyckte inte CI-team som ser annorlunda på detta och anser att det är viktigare att satsa på tal i första hand. Det handlar om vår trygghet och att inte behöva känna oro när man kommer till sjukhus eller vårdcentral. Kollektivtrafik Västtrafik som numera ägs av Västra Götalandsregionen har haft stora problem med att ge rätt information om trafikläget. Ibland visar det inte korrekt och det har orsakat att många fått fel information. Verksamhetsberättelse

10 ing. VGDL hjälpte till med att söka bidrag hos ABF Västra Götaland. OpenSign har genomförts den 23 november på Kulturhus i Frölunda utanför Göteborg. Teman för OpenSign är 007 med rätt att teckna. Den förställningen blev succé. Det är viktigt att värna om dövas rättigheter att delta på kultursaktiviteter på dövas villkor. Sjöfartsmuseét i Göteborg VGDL har påpekat för Västtrafik att döva och teckenspråkiga personer är väldigt beroende av den tjänsten. Viktigt är att allt ska fungera bra så vi kan känna oss trygga att åka kollektivt i Västra Götaland. Fortfarande är det problem med att vissa personal som jobbar på biljettförsäljningen har svårt att bemöta döva och teckenspråkiga personer på rätt sätt. Det kan handla om okunskap. Trots att det finns möjlighet att köpa biljett via SMS saknas det bra information om detta på teckenspråk. Informationsdisplayen har blivit bättre på vissa platser. Detta borde vara samma på alla platser. När det gäller inne på tåg eller buss så är det fortfarande begränsad information på infodisplayen om något händer, går sönder eller blir försenat. Det saknas också att det ska meddelas om det börjar brinna och att man måste stiga av tåg eller buss. Tyvärr har Västtrafik glömt bort att döva och teckenspråkiga personer inte kan höra om det ropas på högtalare. Sjöfartsmuseét Akvariet har presenterat utställningen Hav av minnen på teckenspråk. Nu kan besökarna använda sina smartphones till att titta på informationsfilmer på teckenspråk. Med mobil kan man skanna med QR-koder och få information på teckenspråk. Detta är unikt och ett första steg till att öka tillgänglighet på museét. Detta är ett projekt mellan WeSign Västra Götaland, Sjöfartsmuseét och ABF Västra Götaland. Vi inom VGDL hoppas att denna idé också ska föras vidare till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsgrupp och införa denna funktionen på alla museér inom regionen. Tillgänglighetsdatabas Det har kommit information på teckenspråk som finns upplagda på tillgänglighetsdatabas. Det har vi påpekat i flera år att det behövs. Det är viktigt för döva att känna till att det finns tillgänglighet på museér och att man kan få tolk om man önskar. Det gäller inte bara för döva i Västra Götaland utan att regionen ska locka andra döva som bor utanför Västra Götaland. Det är viktigt att regionen visar att det finns bra tillgänglighet. En orsak till varför det kan upplevas att Västtrafik inte har tagit hänsyn till detta är att det under 2013 varit ägarbyte från 49 kommuner till Västra Götalandsregionen. Kultur i Väst VGDL har tagit upp med regionens kultursnämnd att det saknas en bra tillgång till att få delta på olika kulturevenemang som regionen erbjuder på grund av kommunikationsproblem. Många evenemang passar ofta bättre till personer som inte har funktionsnedsättning. Döva behöver också få vara med på kulturaktiviter men tyvärr är det ibland svårt att få teckenspråkstolk. VGDL vill istället få ekonomiskt stöd av regionens kulturnämnd så vi kan arrangera kulturevenemang på egen hand. Regionens Kulturnämnd har lämnat klartecken att vi får söka bidrag till nästa år, vilket är bra. ABF Västra Götaland har bidragit med ekonomiskt stöd till OpenSign som arrangeras av Göteborgs Dövas Fören- Det är bra om vi själva kan kolla på databasen om hur tillgängligheten i till exempel Västergötlands museum i Skara ser ut. Det brister också med information om vem man kontaktar för hjälp eller svar på frågor. 10 Verksamhetsberättelse 2013

11 Brukarråd för tolkfrågor Benny Persson och Tobias Engströn har varit VGDL:s representanter i rådet men under hösten kom Kenneth Sandberg in istället för Benny Persson. Rådet träffas 4 gånger per år. Rådet tar upp olika tolkfrågor, som har dykt upp bland brukare. Rådet har direkt kontakt med tolkverksamhetschef och enhetscheferna i Skara/Vänersborg och Göteborg/ Borås samt enhetschef för samordning och administration i Trollhättan. Informationsmöte om tolkverksamhet diskussioner om varför det var si och så. Men i stort sett är flest tolkanvändare mycket nöjda med tolkverksamheten. Det finns några missnöjda men det handlar mest om få personer. Det har tillkommit flera nya skrivtolkningar för dövblinda. Det är 5 teckenspråktolkar som har utbildat sig. Det utökar vår möjlighet att använda skrivtolkning om vi vill ha person som också kan teckenspråktolking. Det gör att det blir lättare för oss döva att använda skrivtolkning och sen använda teckenspråk. Problem med T9K Tolkverksamhet Tobias har deltagit på några informationsmöten om tolkverksamhet som har arrangerats av dövförening. Tobias informerade om vad VGDL:s brukarråd har arbetat med under åren. Tolkkvalitet har varit den viktigaste frågan. Många frågor från mötet har Tobias tagit med sig till rådet. Minimässa om tolkverksamhet Minimässan har varit på fyra orter, i Vänersborg, Göteborg, Borås och Skövde. Syftet med minimässan är att brukare ska få testa med olika saker som har med tolkverksamhet att göra. Både tolkar och chefer fanns på plats för att bemöta brukare och svara på frågor. Tyvärr har det varit svårt att få besökare till minimässan. Trots detta är VGDL positiv till att tolkverksamheten anordnar minimässa och hoppas att det ska fortsättas i framtiden. Information från tolkledning VGDL har påpekat till tolkledningen att det handlar om bristande information och att det inte räcker med att bara dela ut broschyr. Det behövs bättre marknadsföring och att det ska informeras på teckenspråk. Enkät Det har varit många tekniska problem med T9K under året. Det har kommer in mycket klagomål och synpunkter. Det är program som krånglar och behöver utvecklas mer. Det är viktigt att tolkverksamheten har kontroll på att T9K ska fungera hela tiden för annars tappar brukare förtroende att beställa tolk via T9K. Nya enhetschefer i Norra och Södra Det har tillsatts två nya enhetschefer för både södra och norra området. Jhonny Lystad har ersatts av Kristina Jasson (Norr) och Marianne Uhlan har ersatts av Linda Malmström (Söder). Både är själva teckenspråkstolkar. Detta innebär att vi fortfarande har kvar enhetschefer med rätt kompetens enligt VGDL. Önskemål om att välja tolk har tagits bort Habiliteringschef har gjort många beslut under året. Ett var att ta bort önskemål att välja tolk eftersom det blir svårt hålla verksamhetens budget. Sen kom beslut att hörande personer ska kunna beställa tolk för ett uppdrag där vardagstolkning och kommunikation sker på teckenspråk. Det innebär att vi döva inte alltid måste tvingas beställa tolk bara för att vi är tolkanvändare. Många tolkanvändarenkäter gjordes under året. Mycket Verksamhetsberättelse

12 Information VGDL:s hemsida Vi har utvecklat en blogg som styrelsen och regionombudsmannen kan rapportera direkt om vad som händer. Exempel på möte eller på ett uppdrag. Vi har också bytt utseendet på första sidan. Vi har också utvecklat ett enklare sätt att skriva på ett formulär som skickas vidare till styrelsen eller brukarrådsrepresentanten. Vi har också producerat många nyheter på teckenspråk och flera filmer under året. Vi använder Youtube till film som har många fördelar. Youtube kan användas både på vanlig dator och mobil. Youtube har färdiga verktyg som kan omvandla film från data till mobil. rera på VGDL:s nyhetsbrev via e-post. Men det behövs bli fler och vi har jobbat med att locka flera att börja prenumerera på VGDL:s nyhetsbrev. Nästan 80 % av de som har anmält sig läser nyhetsbrev regelbundet, vilket är bra. Nyhetsbrev är en viktigt del för att få fler besök på VGD- L:s hemsida. Det fanns önskemål om att kunna titta på film direkt via nyhetsbrev men det finns inte möjlighet att göra det idag. Försök har gjorts under 2013 utan att lyckas. Det finns möjlighet att göra detta men då krävs det att film ska lagras automatiskt på en server för att kunna använda film i nyhetsbrev. FirstClass VGDL fortsätter med att använda FirstClass eftersom det används fortfarande av gruppen äldre personer. Vi väljer inte bort FirstClass men det kan bli akutellt i framtiden. Det är svårt att ha för många källor att mata in information i. Vi har meddelat via FirstClass om att VGDL:s hemsida har uppdaterats med nya nyheter. Google+ och Facebook Vi har använt Google+ som media och vi har lagt in samma nyheter och filmer som finns på VGDL:s hemsida. Google+ har ett verktyg som gör att man kan få nyheter upplagda på både hemsida och mobil. Mobilanpassade sidor VGDL har också utvecklat mobilanpassade sidor som kan surfas på mobil eller surfplatta. Allt fler surfar i mobilen eller surfplattan idag. Enligt uppgift är det var tredje svensk som surfar på mobil. Det är därför allt viktigare att anpassa hemsidor för mobila enheter. Nyhetsbrev Vi har börjat med att sända nyhetsbrev om VGDLs akutella händelser. Flera har anmält sig till att prenume- Styrelsen har diskuterat om att satsa på Facebook och planerat att öppna Facebooksida under Det är alltid bra med många medier så flera kan delta och hämta information när det behövs. Information till de som inte har data eller mobil De som inte har möjlighet att hämta information via dator eller mobil kan alltid vända sig till VGDL:s kansli och begära få information på papper. VGDL har också deltagit på dövförenings medlemsmöte eller informationskväll och informerat om vad som händer inom VGDL. 12 Verksamhetsberättelse 2013

13 Leva & Fungera Den april har VGDL deltagit på en utställning tillsammans med Göteborgs Dövas Förening, Föreningen Sveriges Dövblinda Väst och Sveriges Dövas Riksförbund på Svenska Mässan i Göteborg. På utställningen berättade vi för besökare om hur det fungerar för döva och dövblinda. Besökare kunde också ställa frågor till oss som vi besvarade med våra stora erfarenheter på hur vi klarar oss att fungera med begränsad hörsel och syn. Det handlar också om att vi som är aktiva i både döv- och dövblindrörelsen och få tillfälle att informera om våra problem för de som kommer på besök. Enligt uppgifter från Svenska Mässans hemsida har Leva & Fungera fått besök av personer. De flesta besökare kommer från kommun, region och offentliga myndigheter. Det är viktigt att sprida kunskap om varför det är viktigt med bra stöd av samhället och att få rättigheter till information på teckenspråk. Vi delade ut våra broschyrer som snabbt tog slut. Många var intresserade av våra broschyrer och många var intresserade av att lära teckenspråk. Hoppas att utställningen kommer att ge ökad medvetande om döva och dövblinda hos de som jobbar på offentliga myndigheter. Information om teckenspråk Vi informerar alltid om hur viktigt det är att vi döva ska få vår rätt till att använda teckenspråk. Regionen har ansvar för att vi inte alltid ska behöva påpeka detta vid möte eller konferens som regionen anordnar. Regionen måste även beställa teckenspråkstolk när döva eller brukare har bjudits in att närvara. Om ingen tolk finns så bör mötet uppskjutas. Det är inte rättvist att andra ska få fortsätta mötet när vi inte kan delta på grund av utbilven tolk. Tyvärr har det inte alltid fungerat bra och inte varit lätt för oss döva att behöva säga att vi inte kan fortsätta med mötet. Denna information har vi jobbat med under 2013 och det ska vi fortsätta med. Vi har också delat ut broschyrer när vi varit på regionens hus eller deltagit på möte som är anordnade av regionen. Det är viktigt att sprida kännedom om teckenspråk till alla som är på plats. Det bästa är att dela ut broschyrer till regionpolitiker som ofta är med på mötet. Okunskap om teckenspråk är ett av de största problem som vi alltid måste brottas med varje år. Vi kan aldrig informera för mycket om hur viktigt det är att satsa på teckenspråk. Tyvärr har politiker inte förstått att regionen skulle kunna spara mycket pengar om vi döva får ett tidigt stöd med teckenspråk. Hälsan hos döva kommer också att förbättras och vårdkostnader skulle kunna minskas. Verksamhetsberättelse

14 Dövföreningarna VGDL har vid årets slut haft 5 anslutna dövföreningar i Västra Götaland. VGDL har bistått dövföreningarna med region- och lokalfrågor. Viktigt med bra samarbete mellan VGDL och dövföreningar I många viktiga frågor som avhandlats i dövteam, tolkverksamhet, dövblindteam, handikappförvaltning och sjukvård har VGDL samarbetat med dövföreningarna. I olika brukarråd sitter representanter från VGDL och dövförening. Därför är det viktgt att vi tillsammans driver våra gemensamma krav till politiker och chefer i olika regionsverksamheter. VGDL ska ansvara för frågor på regionsnivå och dövföreningen på lokalnivå. Men det är viktigt att dövföreningen vidaresänder viktiga lokala frågor till VGDL, som kan föra de frågorna vidare till regionen. Medlemsantalet Medlemsantalet hos de 5 dövföreningarna uppgick till cirka 736 medlemmar var antalet 881 medlemmar. Vi hoppas att medlemsantalet kommer att öka i framtiden. Cirka döva och upp till som är teckenpråkiga bor i hela Västra Götaland. Ordförandemöte VGDL arrangerade ett ordförandemöte den 19 oktober på Göteborgs Dövas Förenings lokal i Göteborg. Ordförande Tobias Engström och vice ordförande Ingemar Larsson har varit värdar för mötet. Syftet med ordförandemöte är att skapa en dialog mellan ordföranden, och viceordföranden eller den tredje styrelsepositionen i alla de fem anslutna dövföreningarna och VGDL. Ordförandemötet har tidigare arrangerats av VGDL under åren 2000 till Därefter har det varit svagt intresse att fortsätta med detta men idag känns det aktuellt att återin föra denna möjlighet igen. Mycket har förändrat vår syn på föreningsliv och det har även blivit annorlunda med det politiska klimatet jämfört med för fem år sedan. Allt förändrats så snabbt och ibland hinner man inte hänga med. Därför är det viktigt att ha ordförandemöte så alla kan samlas för att gå genom vad som har hänt och hur vi kan påverka detta på bästa sätt. Vi tar också upp våra olika erfarenheter och problem till VGDL eller ansluten dövförening. VGDL presenterade också via vitduk hur det fungerar och vad vi gör med i verksamhet. Pensionär och ungdomar Vi får inte glömma att det finns pensionärer och ungdomar som har en viktig roll i både dövförening och VGDL. Det är viktigt att VGDL stöttar dem när det behövs. Det pågick en diskussion inom VGDL att släppa in både pensionärsföreningar och ungdomsklubbar till att bli medlemmar hos VGDL. Idag är det bara dövförening som är ansluten till VGDL. Vi behöver bli flera för att säkra en framtid för dövrörelsen i Västra Götaland. Det är viktigt att alla dövföreningar, pensionärsföreningar och ungdomsklubbar ska få möjlighet att bli medlemmar hos VGDL. Detta förslag ska diskuteras vid föreningsforum Verksamhetsberättelse 2013

15 Dövteam Lång tid att få hjälp Ibland tar det lång tid att få en tid hos kurator på dövteam. Det drabbar många som behöver snabb hjälp och stöd. Det är ändå bättre idag jämfört med tidigare. Det är alltid svårt att rekrytera ny personal om kurator har slutat eller tagit tjänstledigt. Det krävs lång utbildning för att bli kurator. VGDL påpekar alltid att det inte ska ta lång tid att få en tid hos kurator. Vi är medvetna om att det finns många orsaker till varför kurator inte alltid kan ta emot brukare när det bäst behövs. Man måste komma ihåg att vi döva är en grupp som drabbas hårt av att inte få hjälp eftersom vi inte kan välja någon annan än den kurator som finns på dövteamet på grund av kommunikationen på teckenspråk. Service och beställning När bildtelefon har gått sönder finns löfte om att det inte ska ta mer än 5 dagar att få hjälp. Tyvärr har det hänt att några fått vänta mer än 1 vecka och ibland 2 veckor. Detta har vi påpekats till enhetschefen. Bildtelefonen är ett av de viktigaste hjälpmedel som underlättar för många döva i vardagslivet. Det räcker inte med att bara få bildtelefon utan servicen ska också fungera bra. Service för bildtelefon och tekniska hjälpmedel varierar i olika platser. Till exempel fungerar det lite bättre i Vänersborg men inte i Göteborg. Så borde det inte vara. Det finns heller inte serviceställe i Skaraborg så brukarna får åka själva till Vänersborg för att få hjälp eller välja den utrustning som man vill ha. Orättvist. Alla ska få lika möjlighet att få snabbt hjälp oavsett var man bor. En ny teckenspråkskunnig personal har anställt till bildoch texttelefoni. Denna personal ska ansvara för att testa olika bildtelefoner och bistå med hjälp till den brukare som har önskat sig det. Första mötet med regionalt brukarråd Ledningsgrupp på habilitering & hälsa har beslutat att sammanslå flera lokala brukarråd till ett regionalt brukarråd. Alltså bjuds flera organisationer in som till exempel HRF, FSDB, SRF och lokala föreningar som ligger under länsorganisationer till ett regionalt brukarråd. Det är av kostnadsskäl som regionen vill spara eftersom det är för många brukarråd. Det är bättre att slå ihop alla till ett stort brukarråd istället. Första mötet var den 18 september i Göteborg. VGDL:s representanter Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog på mötet. En lokal dövförening deltog och det var Göteborgs Dövas Förening. Det är trevligt att vi är flera som är från dövrörelsen men samtidigt besviken på att det inte kom fler dövföreningar. Hoppas att det blir bättre nästa gång. Vi tog upp viktiga frågor som handlar om att det saknas bra information på att det har bytts personal. Det står inte heller i broschyren som dövteamet delar ut varje år. Det finns information på hemsida och facebook men tyvärr är det inte alla som har möjlighet att se detta. VGDL ville ha politiker med i rådet. Syftet med detta är att få en direkt dialog med politiker på plats. Tyvärr fick VGDL inget stöd av andra som tycker att det inte behövs. Vi upplever att många frågor som tas upp i rådet bara kan beslutas av politiker och inte av tjänstemän. Tjänstemän måste tillfråga politiker och sen återkomma med svar till nästa möte. Det är långt mellan möten och det är inte bra. Enhetschef Dövteamets- och bild- & texttelefonins enhetschef är den enda som kan teckenspråk och det ska vi vara tacksamma för. Vi måste se till att värna om den chefen så hon kommer att stanna i många år inom organisationen. Verksamhetsberättelse

16 Kansli & Personal Kansli VGDL:s kansli ligger på Björkvägen 25 i stadsdelen Östermalm i Skövde. Lokalerna ägs av Skövdebostäder AB. VGDL hyr idag ett kontorsrum och en samlingslokal med ett kök. Dessa rum används till adminstration och webbstudio. Administration Adminstrationen sköts av heltidsanställde regionombudsmannen Olle Jönson i Skövde som är anställd hos länsförbundet sedan år Olles uppgift är att bevaka alla viktiga frågor som berör döva och teckenspråkiga på regionnivå. Per-Olof Haag har varit praktikant fram till den 30 september 2013 med FAS 3-projekt som drivs av Arbetsförmedlingen i Skövde. Arbetsledare Anita Brodd-Johansson var arbetsledare för Olle. Arbetsledarens uppgift är att se till att få ett fungerande kansli. Även fatta beslut om olika arbetsuppgifter och följa upp styrelsens beslut. Arbetsgivare VGDL:s styrelse har varit arbetsgivare för Regionombudsmannen. Styrelsen ansvarar för arbetsmiljön och för anställdas trygghet på arbetsplatsen. VGDL är medlem via Sveriges Dövas Riksförbund i arbetsgivarföreningen - KFO (Kooperationens föhandlingsorganisation). KFO driver arbetsgivarfrågor för idella organisatoner i Sverige. Per-Olof jobbade då som allfixare. 16 Verksamhetsberättelse 2013

17 Styrelsen Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Vice ordförande Benny Persson, Vänersborg Sekreterare Zaag Arvidsson, Tibro Kassör Anita Brodd-Johansson Trollhättan Ledamöter Kenneth Sandberg, Göteborg Klara Wickbom, Göteborg Tobias Engström, Göteborg Adjungerad ledamot Olle Jönson, Skövde Arbetsutskottet Revisorer Johnny Slotts, Örebro Eva Ulfsparre, Trollhättan Firmatecknare Ingemar Larsson, Trollhättan Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Olle Jönson, Skövde Valberedning Sammankallande Michael Holmén, Skövde Eva Sundblad, Trollhättan Styrelsen före årsstämman Ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Claes Eklund, Göteborg Sekreterare Zaag Arvidsson, Tibro Kassör Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Adjungerad ledamot Olle Jönson, Skövde Verksamhetsberättelse

18 Styrelsen efter årsstämman Styrelsen Ordförande Tobias Engström, Göteborg Vice ordförande Ingemar Larsson, Trollhättan Adjungerad sekreterare Olle Jönson, Skövde Kassör Anita Brodd-Johansson Trollhättan Ledamöter Kenneth Sandberg, Göteborg Benny Persson, Vänersborg Arbetsutskottet Ordförande Tobias Engström, Göteborg Adjungerad sekreterare Olle Jönson, Skövde Kassör Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Firmatecknare Tobias Engström, Göteborg Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Olle Jönson, Skövde Valberedning Sammankallande Michael Holmén, Skövde Eva Sundblad, Trollhättan Revisorer Johnny Slotts, Örebro Eva Ulfsparre, Trollhättan 18 Verksamhetsberättelse 2013

19 Rådet för rättighetsfrågor Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Hälso- & sjukvårdsutskott (HSU) Anita Brodd-Johansson, Trollhättan Brukarråd för tolkfrågor Tobias Engström, Göteborg Benny Persson, Vänersborg t.o.m Kenneth Sandberg, Göteborg fr.o.m Brukarråd - Supergruppen (f.d dövteam) Kenneth Sandberg, Göteborg t.o.m Klara Wickbom, Göteborg t.o.m Benny Persson, Vänersborg fr.o.m Olle Jönson, Skövde Organisationsgrupp Kenneth Sandberg, Göteborg Ingemar Larsson, Trollhättan Olle Jönson, Skövde Arbetsmarknadsgrupp Kenneth Sandberg, Göteborg Tobias Engström, Göteborg Arbetsgrupp för teckenspråk på regionens hemsida Per Eriksson, Göteborg t.o.m Klara Wickbom, Göteborg t.o.m Olle Jönson, Skövde Ingemar Larsson, Trollhättan fr.o.m Webbgrupp - t.o.m Olle Jönson, Skövde t.o.m Klara Wickbom, Göteborg t.o.m Benny Persson, Vänersborg t.o.m Kulturgrupp - t.o.m Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 omfattar kommunerna Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet Ingemar Larsson, Trollhättan Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 omfattar kommunerna Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale Benny Persson, Vänersborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 och 7 omfattar Göteborg centrum - Väster Partille, Mölndal och Härryda Tobias Engström, Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 omfattar kommunerna Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda Benny Persson, Vänersborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 omfattar kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo Benny Persson, Vänersborg Hälso- och sjukvårdsnämnden 9 omfattar kommunerna Lidköping, Essunga, Falköping, Vara, Götene, Skara och Grästorp Zaag Arvidsson, Tibro Hälso- och sjukvårdsnämnden 10 omfattar kommunerna Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro,Tidaholm, Karlsborg, Gullspång och Töreboda Barbro Fröjdh, Mariestad Hälso- och sjukvårdsnämnden 11 & 12 omfattar Göteborg - Hisingen och Nord-Västra Kenneth Sandberg, Göteborg Arbetsgrupper & råd Klara Wickbom, Göteborg t.o.m Benny Persson, Vänersborg t.o.m Verksamhetsberättelse

20 Representation & sammanträden Sammanträde Styrelse Styrelsemöte den 15 mars på VGDL.s kansli i Skövde Ingemar Larsson, Anita Brodd-Johansson, Benny Persson, Tobias Engström, Kenneth Sandberg, Michael Holmén och Olle Jönson deltog Konstiuerandemöte den 30 augusti på HRFs lokal i Göteborg Tobias Engström, Ingemar Larsson, Anita Brodd-Johansson, Benny Persson, Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog Styrelsemöte den 30 augusti på HRFs lokal i Göteborg Tobias Engström, Ingemar Larsson, Anita Brodd-Johansson, Benny Persson, Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog Styrelsemöte den 8 november på VGDL:s kansli i Skövde Tobias Engström, Ingemar Larsson, Anita Brodd-Johansson, Benny Persson, Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog Rådet för rättighetshetsfrågor 14 februari, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog 28 maj, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog 5 september, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog 28 november, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog Dialogsmöte med Hälso- & sjukvårdsutskott (HSU) 5 september, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog 28 november, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog Brukarrådet för tolkfrågor 20 februari, Tolkcentralen i Vänersborg Benny Persson och Tobias Engström deltog 15 maj, Tolkcentralen i Skövde Benny Persson deltog 4 september, Tolkcentralen i Göteborg Tobias Engström deltog 21 november, Tolkcentralen i Vänersborg Kenneth Sandberg och Tobias Engström deltog Brukarrådet för supergruppen (f.d dövteam) 15 april HRF:s lokal i Göteborg Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog 18 september Habiliterig & Hälsa i Göteborg Kenneth Sandberg och Olle Jönson deltog 4 december, FSDB Väst i Lidköping Benny Persson och Olle Jönson deltog Brukarrådet för Hörsel & dövverksamhet 25 februari, HRF:s lokaler i Göteborg Kenneth Sandberg deltog Arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor Möte med dövkonsulent och regionchef den 2 december, Arbetsförmedlingen i Göteborg Tobias Engström och Olle Jönson deltog Hälso- & sjukvårdsnämnden (HSN)/utskott (HSU) 3 februari, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog 14 februari, Regionens Hus i Vänersborg Anita Brodd-Johansson deltog 20 Verksamhetsberättelse 2013

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman.

OMSLAGSBILD: Tårta i samband med 30 års irande av teckenspråket. Textredering och layout: Olle Jönson, Regionombudsman. Innehåll Inledning 3 Historik och ändamål 4 Årsstämma 2011 5 Tolkverksamhet 6-7 Dövteam 7-8 Dövföreningarna 8 Intressepolitiskt arbete 9-11 Information 12-13 Flyttning till ny lokal 13 Styrelse & övrigt

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år 2006 4 Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen

Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Nyhetsbrev nr. 1 Maj 2006 Nyhetsbrev från Dövteamet i Västra Götalandsregionen Teckenspråkig version www.vgregion.se/hfv klicka på Hörsel- och dövverksamheten 1. Nyhetsbrev Nytt för i år! Nu finns nyhetsbrevet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga.

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Anette Jernberg, FSBU Väst Thomas Krantz, SRF Göteborg Pia Andersson,

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14 1 E Bjuke/jn 2013-10-14 Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14 Närvarande: Viola Lindén, SRF Claes-Göran Johansson, SRF Britt

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra.

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra. INTRESSEPOLITIK Det intressepolitiska arbetet kommer att framhävas lite extra mer år 2015 och involveras i många av de verksamheter som SDF ordnar. SDF vill se att rätten till teckenspråk och delaktighet

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten Västra Götalandsregionen Projekt Tobaksfri ungdom Åke Jonson Leg tandläkare Projektledare för Tobaksprojektet Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Åmål Mellerud Färgelanda Töreboda Munkedal Mariestad Karlsborg

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Manual för informationsinsatser mot langning i Västra Götalans län 2013

Manual för informationsinsatser mot langning i Västra Götalans län 2013 Manual för informationsinsatser mot langning i Västra Götalans län 2013 Inledning I den här manualen kan du som samordnar kommunens arbete få en överblick över det material som finns till ert förfogande

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.

Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna. Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg (v),

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer