ALVG möte, tisdag klockan PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg"

Transkript

1 ALVG möte, tisdag klockan PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg Närvarande Karl Fors (VästKom) Göran Engblom (Tjörn) Torbjörn Svedung (Mellerud) Göran Persson (Mölndal stad) Lars-Gunnar Rask (Lidköping) Eva Hansson (Göteborg Stad) Christian Bonfré (Svenljunga) Maria Nilsson (Skaraborg) Ann-Charlotte Klarén (Skaraborg) Johan Kjernald (Skaraborg) Siv Torstensson (Fyrbodal) Lars Jerrestrand (Borås regionen) Ej närvarande Johannes Adolfsson (Borås Stad Pär Levander (VästKom) Michael Ernfors (Göteborgs stad) Lena Arnoldsson (Tidaholm) 1. Mötets öppnande Dagens agenda godkändes under övriga frågor lades fråga om: Kommunikationstorget, behov av uppdatering av webbsida och hur är supporten. Information från SSVIT och SVIT. 2. Presentation av nya mötesdeltagare Nya deltagare för dagen var Johan Kjernald esamordnare GR och Ann Charlotte Klarén esamordnare Skaraborg. 3. Mötesanteckningar Föregående mötesanteckningar lades till handlingar Genomgång av möten SSVIT och SITIV Se separata protokoll från respektive möte ( ). 4. Genomförande ehälsoprojekt 2014 Karl Fors går kort igenom bakgrund till ehälsosatsningen Vidare presenteras 2014 års hantering av medel. Samma styrning och organisation som Samtliga insatsområden har erhållit en miljon var av 2014 års medel. Överskott återbetalas vid årets slut. Krav ställs på ökad extern kommunikation. Insatsområdet ska ha deltagande från minst två delregioner. Vid kommande möte med SSVIT kommer redovisning ske av godkända projekt, avslagna projekt, aktuell ekonomisk resultat, önskat ekonomsikt resultat och om fördelning av återstående medel (cirka 5 miljoner). Genomgång av ekonomisk status per Ann Charlotte Klarén gick igenom status inom ehälsoområdet. Det kommer att äskas mer medel av SSVIT för att kunna bevilja fler projekt. Det är inte klart än om den exakta summan.

2 etjänster: Flest ansökningar till insatsområde e tjänster. Det ska vara projekt med en annan twist än de som redan beviljats medel. Säker roll: Klarar sin budget, arbetar vidare med etjänstekort SITHS och anslutning HSA. Söker inga ytterligare stimulansmedel i dagsläget. Mobilitet: De flesta projekten har fått ok av styrgruppen. Behöver förmodligen söka 1 miljon. Digitala trygghetslarm: Många ansökningar. Nästa vecka kommer styrgruppen besluta om att eventuellt bevilja ytterligare projekt. Frågan kom upp om det kommit in någon ansökan om att kombinera larm och nyckelfria lås. Ann Charlotte och Karl tror inte det men ska kolla med övriga e hälsosamordnare. NPÖ: kr ges till varje kommun som vill införa NPÖ. Två platser kvar. Styrgrupp vill utöka detta erbjudande så att alla kommuner i Västra Götaland kan få bidrag för att ansluta sig. Det är viktigt att information sprids om projektresultaten som andra kommuner kan ha nytta av vid ett eget införande. T ex guidelines, checklistor och informationsdag. Förslag läggs på att en kommunikationsplan bör tas fram för att sprida resultatet. Presentation av koncept för trygghet, service och delaktighet Ann Charlotte Klarén beskriver hur kommunerna ska stödjas i arbetet med konceptet trygghet, service och delaktighet. Huvudspåret är att genom workshops ta fram en ehälsotjänstekatalog som kan vara en grund i kommunens handlingsplan, se presentation. 5. Upphandling av nytt system/funktion för SVPL Karl Fors beskriver att Richard Lindström är representant för kommunerna ur ett tekniskt perspektiv i upphandlingsgruppen. Hur ska dialog kring kommunernas behov hanteras? Frågeställning: vill vi att SVPL drivs som en tjänst eller vill vi ha en funktion? Spelar det någon roll vem som driftar? Vem som driftar kommande SVPL system spelar ingen roll. Huvudsaken är att kraven (SLA) runt drift kan uppfyllas. Komplicerar det upphandlingen att erbjuda både kommuner och regionen att drifta systemet? Finns det kommun som är intresserad av att drifta systemet? Det är funktionen på systemet som är viktigast. Upphandling bör ske av SVPL funktion som helhet, inklusive drift. Alternativet egen drift bör finnas med i upphandlingen av kostnadsskäl. Samma SLA ska gälla oavsett driftpart. För den egna driften förespråkas VGR. Vid frågeställningar av teknisk karaktär kan Richard vända sig till ALVGs medlemmar. Visar det sig bli mycket arbete skapas en separat grupp för dessa frågor. 6. Roll i hantering av nationella tjänster Siv Torstensson gick igenom presentation om olika nationella tjänster som idag kan erhållas. Mina meddelanden Mina meddelande är en myndighetsbrevlåda. Det pågår en förstudie som drivs av SKL, Sambruk och 8 kommuner. Resultat av förstudien ska bli en vägledning och en nyttoanalys.

3 Mina ärenden Visar medborgarens engagemang och ärenden med det offentliga. Oklart när den ska sättas i drift. Användbarheten ökar först när många myndigheter anslutit sig till Mina meddelande. Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK) Lanserades 18 maj. Tjänsten erbjuder idag information från: Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Tjänsten erbjuds av Försäkringskassan. Se: information, guidelines etc. Under 2014 kommer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att stå för kostnaderna för drift, förvaltning och utveckling av tjänsten. Framtida finansieringsmodell för den här typen av tjänster kommer att behandlas i SKL:s styrelse under e legitimation Siv gick igenom förutsättning för att en kommun ska kunna ansluta sig till Federationstjänsterna för Svensk e legitimation. Mina fullmakter Tjänsten innebär att det ska bli enklare för privatpersoner att se vilka fullmakter som har utfärdats skapa nya förlänga eller återkalla dem Tjänsten ska vara i produktion Ett bolag ska bildas där pensionsmyndigheten är ansvarig. Vilken roll ska VästKom ha i dessa frågor? Hur är kopplingen till handlingsplanen, finns samtliga inom eförvaltningsuppdraget? en resulterade i att VästKom bör var informationsspridare och stöd. 7. Inbjudan regional workshop tjänsteplattform (Ineras) Karl Fors informerade om den nationella tjänsteplattformen som finns idag. Tjänsteplattformen är en nationell teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar integrationen mellan olika IT system inom vård och omsorg. Driftas av Inera AB. De tjänster som finns anslutna idag är bland annat dosordinerade läkemedel och läkemedelsförteckning, remisshantering, kvalitetsregister, formulärtjänsten m fl. Se presentation En workshop ska planeras och genomföras på VGK nivå med Inera i september. VästKom ansvarar för att bilda en arbetsgrupp som ska utreda: krav på information i och uppbyggnad av verksamhetssystem vilka tjänster/möjligheter nationell tjänsteplattform erbjuder behovet av regional tjänsteplattform kontra nationell tjänsteplattform möjligheten för ytterligare kvalitetsregister att ansluta mot nationell tjänsteplattform och därigenom verksamhetssystem möjlighet till anslutning som producent till NPÖ via nationell tjänsteplattform

4 8. Uppdragsbeskrivning e-tjänster, helhetskoncept Mötet genomförde en workshop angående den del i uppdragsbeskrivningen som handlar om helhetskoncept kring e tjänsteplattform. Arbetet resulterade i att samtliga kommuner i VGK innan sommaren ska bjudas in till medverkan i att ta fram kravspecifikation. Denna enskilda aktivitet ska i första hand medföra nytta till medborgaren, men också ge stöd till framtida förändrat arbetssätt genom att digitalisera förvaltningens handlingar. Kommunerna ska bjudas in till arbetet att ta fram kravspecifikation för upphandling av e tjänsteplattform. Erbjudan ska även ges kring att vi kan komma ut till kommuners ledningsgrupp för att presentera vad digitaliseringen av kommunen innebär. 9. Informationspunkter: Digitalisering av skolan Dialog om skolans digitalisering kommer hållas med kommunalförbundens företrädare17 juni. SKL deltar och presenterar självvärderingsverktyget LIKA, något som kan liknas vid eblomlådan för skolan. Kommunikationsaktiviteter Hemsidan är under omarbetning. Uppdaterad struktur och mallar. Ett exempel är att alla projekt ska presenteras på samma sätt, enklare projektplats för projekt och nätverk. Vägledningar dvs mer statisk information ska ses över och uppdateras. Nyhetsbrev Nyhetsbrev skrivs, med språkbruk för målgrupp politik. Avses att ges ut 2 ggr/år. Nyhetsbrevet ska vara ett inspirationsbrev. Första utgivningen planeras till midsommar. Målet är att ge kunskap och inspiration att arbeta med digitaliseringen av kommunens olika verksamheter. Målgruppen ska få en samlad bild. Nyhetsbrevet är ett komplement till den information som nätverksrepresentanterna tar med hem till kommunen. Skaraborg ansvarar för nyhetsbrevet. Kommunikationstorget Lars Jerrestrand ger en kort beskrivning av nuläge och historik kring Kommunikationstorget. Avtal Befintlig avtalstid är från 1/ till 31/ med möjlighet till förlängning under maximalt 2 gånger under ytterligare 24 månader, dvs fram till och med 31/ Efter avtalsslut löper avtalet på med oförändrade villkor (och priser) där respektive part/kommun kan säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid. Support Telia support kontakt: (för felanmälningar och begäran om ändringar i tjänsten) Telia på telefon eller WEB: post. Vid all kontakt med support måste anges: Det aktuella förbindelsenumret Kontaktperson hos kommunen (namn, telefon och adress) Planerade åtgärder säkerställa att Telias kontaktlista för Kommunikationstorget är uppdaterad

5 säkerställa att varje kommun har kunskap om sitt förbindelsenummer Uppdatera Informera om nuläge och vad som förväntas framåt kring Kommunikationstorget säkerställa att befintligt scope av IP adresser från VGR kan användas fram till dess att en ny lösning för Kommunikationstorget är på plats. En muntlig överenskommelse finns. Se Lars presentation. 10. VG2020 Lars Jerrestrand går igenom vad VG2020 hanterar ur ett IT perspektiv. En rad beröringspunkter finns och kan följas i bifogad presentation. 11. Övriga frågor Övriga frågor har behandlats under mötet. Antecknat av Ann Charlotte Klarén ehälsosamordnare Skaraborg

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Britt-Inger Berntsson Ingemar Ros Torbjörn Svedung Karl Fors Richard Lindström Maricel Zoll Maria Nilsson

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Innehåll och sammanfattning

Innehåll och sammanfattning Innehåll och sammanfattning Mål: VG skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Struktur och organisation för arbetet i Västra Götaland Fokus på nyttan för medborgare och näringsliv.

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer