E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support."

Transkript

1

2 E-Samhället ALVG Nästa möte Inledning Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support ehälsa 2015 projekt och uppdrag Information och diskussion kring SITHS Fredrik Rasmusson Lunch

3 VästKom Skaraborg Fyrbodal GR Boråsregionen

4 Organisation verksamhetsutveckling med stöd av IT Tjänstemannagrupper Politiska grupper Med VGR Styrgrupp ITi Väst -SITIV Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) Regional StrategiskStyrgrupp för Verksamhetsutveckling med stöd av IT -SSVIT Arkitekturledningsgrupp ALVG Socité VästKoms styrelse Delregional Kommunalförbundens nätverk med de 49 kommunerna för socialtjänst-, hälso- och sjukvårds- och e-frågor

5 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson Staffan Almhede Maria Nilsson Ann-Charlotte Klarén Karl Fors Maricel Zoll Richard Lindström Johan Kjernald

6 Vårt arbete under 2015 Gemensamma Funktioner Och Tjänster E-hälsa Digitalisering Skolan Måldokument 2015 Måldokument 2015 Ger stöd till Kommuner i Västra Götaland

7 Vad händer på internet

8 Vad är e-samhället

9 E-förvaltning är Verksamhetsutveckling som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Det är inte enbart en fråga om IT, utan en integrerad del i den strategiska planeringen. E-SAMHÄLLET skapas när e-förvaltningen kopplas ihop med medborgare och företagare.

10 ehälsa

11 Öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet. Ge vårdpersonal tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat.

12 Vart är vi på väg? Det behövs stöd för nya arbetssätt! Min hälsa Min information Mina beslut Invånare Invånaren väljer vårdgivare Kommunal omsorg Medlen följer Invånaren Sjukhus Tillgänglig vårdinformation för vårdgivare & patient Öppenvård Hemmet Förändring av vård och omsorg Nära invånaren

13 Continua Sensorer/Givare Thermometer Pulse Oximeter Pulse / Blood Pressure Gemensam anslutnings punkt Vård- och omsorgsinformation Weight Scale Glucose Meter Cardio / Strength Service Center Independent Living Activity Peak Flow Medication Adherence Physical Activity

14 Continua har tre fokusområden Klara sig själv längre Friskvård Hantera kroniska sjukdomar (70-80% av sjukvårdskostnaderna)

15 En 20 tal projekt har drivit under 2014 inom de nationella målområdena En 20 tal mål och aktiviteter för 2015 Prioriteras 12 mål i första skede

16 etjänster Femton kommuner har gemensamt upphandlat tillsynskameror och tillhörande mjukvara, enligt Continua ramverket. Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra tjänster Jämföra funktionalitet och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat mot Procapita, Treserva, Magna Cura och Viva. 80 % av kommuner som har LYNC använder detta för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorg.

17 NPÖ 49 kommuner är konsumenter av nationell patientöversikt och tar del av kvalitetssäkrad information. 49 kommuner har deltagit på utbildning kring gemensam informationsstruktur (NI, SnoMedCT, Klassifikation, Fackterm)

18 Mobilitet Femton kommuner har gemensamt tagit fram kravspecifikation för integrerat system för digitala signeringslistor. Ett antal kommuner förhandlar gemensamt med leverantör om mobil åtkomst till verksamhetssystem, för bättre villkor

19 Digitala trygghetslarm 40 kommuner har infört och 9 har påbörjat arbetet med att införa digital trygghetskedja

20 Säker roll och behörighet Tio kommuner har gjort en fullständig anslutning till HSA med synkronisering från kommunens egen katalog. Ett antal kommuners vård och omsorgspersonal i Västra Götaland använder tvåfaktorsinloggning för åtkomst till dokumentations-och verksamhetssystem via exempelvis dator, surfplatta eller SmartPhoneutan att behöva ange ytterligare inloggningsuppgifter (Single Sign On).

21 Koncept trygghet service och delaktighet med digital teknik 49 kommuner har beslutat om lokala handlingsplaner utgående från den regionala handlingsplanen

22 Exempel på minskat arbete vid uppdatering av kvalitetsregister 3/31/

23 SITHS : kort byte och certifikat byte november ut. Antal certifikatutbyte just för denna kommun ( ta fram rapport) Planering: Uppdatera uppgifter i HSA katalogen UPN- uppgifter och e- post Kartlägga antal certifikat som ska bytas ut Manuellt ( redan nu) eller automatiseradmed hjälp av it-stöd Ta kontakt med TjänsteIDservice( ca 100 kr/ kort /certifikatutbyte)

24 UTMANINGAR Kompetenser Kostnader Teknikstrul Säkerhet 24/7 drift Samverkan Statliga och regionala krav och lösningar Säker kommunikation MÖJLIGHETER Nya yrkesroller Kompetensutveckling Samverkan Effektivisering Trygghet, service & delaktighet

25 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) Västkom (Samverkan) 15 kommuner har gemensamt upphandlat tillsynskameror och tillhörande mjukvara, enligt Continuas ramverk Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra tjänster Jämföra funktionalitet och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat mot Procapita, Treserva, Magna Cura och Viva. 80 % av kommuner som har LYNC använder detta för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorg. Tar fram kravspecifikation och Upphandlar gemensamt Framtagning av krav Svarar på enkät Använda för distansmöte inom IFO Driver projekt Driver uppdrag: utreder och informerar Driver uppdrag: Enkät undersökning, utreder och informerar Uppdrag Inventering av Lync kommuner Information

26 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) 49 kommuner är konsumenter av nationell patientöversikt och tar del av kvalitetssäkrad information. 49 kommuner har deltagit på utbildning kring gemensam informationsstruktur (NI, SnoMedCT, Klassifikation, Fackterm) Skapa och dela relevant information med varandra och patient. Delta i utbildning Västkom (Samverkan) Driver uppdraget om att tillsammans med Socialstyrelsen arbeta fram ett utbildningsmateri al Genomföra utbildning

27 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) Femton kommuner har gemensamt tagit fram kravspecifikation för integrerat system för digitala signeringslistor. Ett antal kommuner förhandlar gemensamt med leverantör om mobil åtkomst till verksamhetssystem, för bättre villkor Tar fram kravspecifikation Tar fram kravspecifikation och upphandlar Västkom Driver som projekt Driver som projekt

28 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) 40 kommuner har infört och 9 har påbörjat arbetet med att införa digital trygghetskedja Deltar i delregionalt nätverk Västkom (Samverkan) Driver uppdrag Stödjer och handledning i delregionalt nätverk

29 Mål Kommunen VGK Västkom 10 kommuner har gjort en fullständig anslutning till HSA med synkronisering från kommunens egen katalog. 25 kommuners vård och omsorgspersonal i Västra Götaland använder tvåfaktorsinloggning för åtkomst till dokumentations- och verksamhetssystem via exempelvis dator, surfplatta eller SmartPhone utan att behöva ange ytterligare inloggningsuppgifter (Single Sign On). Fullständig anslutning till HSA Använder tvåfaktorsinloggnin g för åtkomst till dokumentationsoch verksamhetssystem Driver som uppdrag Informerar Skapar nätverk Driver som uppdrag *Samordna arbete och stöd i nätverksform * Nyttoanalys.

30 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) 49 kommuner har beslutat om lokala handlingsplaner utgående från den regionala handlingsplanen Deltar i nätverk Använder lokal handlingsplan Västkom (Samverkan) Driver som uppdrag. * identifiera områden där samverkan gör störst nytta för kommunernas brukare, verksamhet och beslutsfattare.

31

32 Vart är vi på väg?

33 2007 Stockholm satsar på e-förvaltning Framgången för e-tjänster är enorm. 90 % söker förskoleplats 70 % söker tillstånd för bergvärmepump 99 % av bostadsförmedlingens kunder använder e-tjänster 99 % söker till vuxenutbildning 90 % söker borgerlig vigsel Den största demokratiska reformen i Stockholms nutida historia

34 En elektronisk brevlåda och en e-legitimation för medborgaren Regeringen kommer i större utsträckning att styra myndigheternas anslutning till gemensamma tjänster. Målet är att Svensk e-legitimation ska vara infört senast 2016 och att mellanstora och större myndigheter ska ha anslutit relevanta meddelandeflöden till Mina meddelanden senast Mitt Sverige, en mobil-app En ökad samordning utgör en av de stora utvecklingspotentialerna.

35 Demokrati och delaktighet 60% 10%

36 Enklare vardag för medborgare och företag Kartläggning Västfolket Kommunikationstjänster F F Distansmöte B B D E-arkiv D Integration S D E-förvaltning Öppna data S D Informationssäk erhet

37 Hur kan vi skapa en enklare vardag för medborgare och företag Ansökan om Digitala trygghetslarm och trygghetstjänster Serveringstillstånd Förskoleplats

38 E-TJÄNSTEN E-FÖRVALTNING NYTTJANDE AV TJÄNSTEN FÖRE ANSÖKAN ANSÖKAN INKOMMER HAND- LÄGGNING MEDDELA BESLUT VERKSTAD E-FÖRVALTNING INFORMATIONSSÄKERHET KOMMUNIKATION / DISTANSMÖTE

39 Jämföra Mobilitet FÖRE ANSÖKAN FÖRE ANSÖKAN Nuläge ÖPPNA DATA E-FÖRVALTNING Kunskaps och erfarenhetsspridning 49 kommuner har publicerat PSI-data Valt e-tjänsteplattform och 5 e-tjänster Stöd för genomförande av e-blomlådan Utreda förutsättningar för att införa gemensam chatt med socialtjänsten

40 Syften Skapa dialog mellan IT och verksamhet Stödja att IT bidrar till bättre service och högre effektivitet Identifiera förbättringsområden Ge underlag för prioriteringar Vara en hävstång för att gå vidare Bidra till erfarenhetsspridning

41 Effektivare verksamhet Säkerhet E-tjänst ANSÖKAN INKOMMER Digital Ärendehantering Integration Automatisering ANSÖKAN INKOMMER E-ARKIV Starta upp samverkansprojekt Genomföra utbildningsinsatser Nationell informationsstruktur tex vård och omsorg E-FÖRVALTNING Förslag på 5 integrationer Tar del av kvalitetssäkrad information via NPÖ

42 E-ARKIV Tjänsteman Invånare E-tjänster E-arkiv Verksamhets system Verksamhets system Mellanarkiv Myndigheten har Ansvar för verksamhetsinformationen Slutarkiv Arkivmyndigheten har Ansvar för verksamhetsinformationen Tjänsteman Verksamhets system Myndighetens överföring till e-arkivet Myndighetens Överlämnande till arkivmyndigheten

43 Gemensam kravspecifikation Process / dokumenthanteringsplan Utbildningar FGS Förvaltningsgemensamma specifikationer E-arkiv ready Vilka system är redo att lyftas till e-arkiv

44 Processorienterat Arbetssätt Informationssäkerhet HANDLÄGGNING Säker brevlåda Integration HANDLÄGGNING INFORMATIONS- SÄKERHET E-FÖRVALTNING Ta fram metod för genomförande av GAP-analys Vård och omsorgspersonal använder tvåfaktorsinloggning för åtkomst av dokumentations-och verksamhetssystem (SingleSign On). Stöd och utbildning för anslutning till mina meddelanden 10 verksamhetsprocesser är kartlagda och presenterade i en topp-lista.

45 Bevarande Tillgängliggörande E-tjänst Integration MEDDELA BESLUT MEDDELA BESLUT E-ARKIV E-FÖRVALTNING Genomföra samverkansprojekt Utreda en utökning av regionarkivets uppdrag. Utbildningsinsatser Stöd och utbildning för anslutning till mina meddelanden

46 Digitala Tjänster UTFÖRA Uppföljning Mobilitet VERKSTAD E-TJÄNSTER E-FÖRVALTNING 15 kommuner har gemensamt upphandlat tillsynskameror och tillhörande mjukvara, enligt continua ramverket Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra tjänster 20 % av socialtjänstens personal har möjlighet till säker digital mobil informationsåtkomst och dokumentation 15 kommuner har gemensamt tagit fram kravspecifikation för integrerat system för digitala signeringslistor

47 E-ARKIV Undersökt förutsättningar samverkansprojekt kring införandet av e-arkiv Genomför utbildningar inom minst 3 kunskapsområden Samverkan kring kravspecifikation och avrop Regionarkivet ställningstagande till ett samarbete

48 INFORMATIONSSÄKERHET Metodstöd GAP-analys Produktkatalog säker roll och behörighet Genomföra utbildning inom tre kunskapsområden för informationssäkerhet Utbyte av SITHS-kort

49 E-FÖRVALTNING Utreda prioriterat behov av integrationer mellan e-tjänster och verksamhetssystem samt ev utveckla en integration i samverkan Utbildningar och stöd vid eblomlådan Visa på verksamhetsprocesser som skapar nytta i en en topp-lista Kartlägga kommuners verktyg för att erbjuda etjänster samt identifiera 5 prioriterade e-tjänster som alla kommuner kan erbjuda

50 DIGITALISERING I SKOLAN Kommunerna genomför självskattning med hjälp av LIKA i samtliga rektorsområden. Utgå från nationella målen Utbildning och erfarenheter kring digitalisering av skolan

51 REGIONAL SAMVERKAN Öppna data Distansmöten Kommunikationstorget KLARA/SVPL SITHS HSA

52 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) Västkom (Samverkan) Avsatt resurser i 2016-års budget för att arbeta med e-arkiv Samverkansprojekt kring e- arkiv startas upp Kravspecifikation och avrop Genomföra utbildningaroch kompetenshöjande insatser Planerar 3 dagar i juni Svarar på enkät Tar fram kravspecifikation och avropar Deltar i utbildningarna Delar med sig Inventering Driver uppdrag utrederoch informerar Arrangerar Förväntningar 2016?

53 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) Västkom (Samverkan) Byter ut SITHS-korten GAP-analys -Metodstöd Framkommit av krav Högskolan och Skaraborg tar fram metodstöd Stödjer Driver projektet Utbildningar Delar och deltar Anordnar Produktkatalog Förväntningar 2016? Utreder

54 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) Västkom (Samverkan) 5 integrationer mellan e-tjänster och verksamhetssystem Genomför 1 i samverkan E-tjänsteplattformar och 5 prioriterade tjänster E-Blomlådan Utbildningar Svarar på enkät (Samverka) Deltar Svarar på enkät Genomför och delar Deltar ochdelar med sig Kartlägger behov Driver samverkansprojekt Kartlägger och stödjer Stödjer Arrangerar Verksamhetsprocesser Delar med sig Kartlägger Förväntningar 2016?

55 Mål Kommunen VGK (ta del och dela erfarenhet och kunskap) Västkom (Samverkan) Kommunerna genomför självskattning med hjälp av LIKA i samtliga rektorsområden. Dela sammanställning av LIKA samt eblomlådans barn & utbildnings område Deltagit på spridningskonferens kring digitalisering av skolan, ink LIKA Förväntningar 2016? Utifrån resultatet ta fram en plan för arbetet? Sprider erfarenheter Dela sammanställning Deltar och delar Stödjer Sammanställer och samordnar Arrangör

56 Organisationsöversyn E-Hälsa ansökan mm Informationssäkerhet GAP analys - metodstöd Kartläggning klar i mitten av april Kommunbesök Utbildningar Så här kom vi igång med e-förvaltning 28 april Praktisk processutveckling samt visning av 3 verktyg - 19 maj 3 utbildningar i e-arkiv - 3, 11 och 17 juni

57 Informationssäkerhet. Under hösten har ett projektförslag för att ta fram en metod för arbete inom informationssäkerhet vuxit fram i Skaraborg. Beslut Beslut om att rekommendera SSVIT att godkänna projektansökan. Viktigt att säkerhetsställa nyttjanderätt av metod och IT-verktyg. E-arkiv. Arbetsgrupp för avrop. Beslut: Erbjudande ska först gå till ALVG för synpunkter Mina meddelanden Rekommendation kring anslutning. Beslut: inget projekt enbart information och kunskap

58 Nytt förslag till Visionsdokument för Västkom Projektmedel till Informationssäkerhet GAP-analys och metodstöd beviljades Kommunikationsplan för Västkom justeras och tas upp på nytt vid nästa möte Kommande inbjudningar ska gå till kommunernas officiella brevlåda med hänvisning till kommunledningen avseende Roadshow SSVIT godkänner Fyrbodals projektansökan kring trygghetstjänster. Skrivelse till SKL kring ehälsokostnader - 4-kronor per invånare VästKoms skrivelse förmedlas till politiska företrädare för VGK om SKL inkommer med beslutsunderlag till kommande styrelsemöte

59 ehälsa - Projekthantering 2015, budget, vägledning för handlingsplan Framtidens vårdinformationsmiljö Gemensamma funktioner och tjänster Informationssäkerhet, utbildningar och kartläggning Information från e-delegationen (distans) Digitalisering av skolan Vision 2020 Nationellt Inera och nya nationella kostnader

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner.

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Agenda Samverkansorganisation Pågående projekt och arbeten Nätverk Kommunerna samlas via kommunalförbundens nätverk Kommunchefer Socialchefer

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG 160127, Lokal: Konferenslokal 4, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Mötet startar 9.30. Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Ros Maricel

Läs mer

SKAPAD AV

SKAPAD AV 1 2014-05-05 SKAPAD AV Välkommen! Nätverk ehälsa Skaraborg 2014-02-18 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Presentationsrunda Presentation Namn Kommun Roll och kontaktvägar i min kommun Förväntningar

Läs mer

Vem är jag. Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle

Vem är jag. Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle EMI 20180228 Vem är jag Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle www.vastkom.se www.vgregion.se/digitalagenda www.skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html Organisation Nationellt/regionalt/delregionalt/lokalt

Läs mer

VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund. Digitaliseringsstrateg

VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund. Digitaliseringsstrateg VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund Digitaliseringsstrateg VästKom samverkan VästKom är en politiskt styrd organisation Syfte är att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Välkommen! IT-chefsnätverk 2014-02-19 Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-Hälsadag SKL Projekt 2013 Information från dagen! Fortsättning 2014 SKL Strukturella förutsättningar Etablera Styrelse Regionala

Läs mer

Deltagare: Deltagare:

Deltagare: Deltagare: E-Arkiv i samverkan Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) VästKoms styrelse Deltagare: Deltagare: Deltagare: Deltagare: Ledningsgruppen Ledning i samverkan SITIV SSVIT VGK VGR/VGK (LiSA) Kommunerna

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

Anteckningar SSVIT. Närvarande:

Anteckningar SSVIT. Närvarande: Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 20150224. kl. 9.0012.00 Lokal: Bommen på Gullbergsvass Konferenscentrum, Bergslagsgatan 6, Göteborg. Närvarande: Thomas

Läs mer

Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT Agenda SKL-initiativ esamhället Samverkan med andra parter Resultat av regional IT-samverkan 2011 Handlingsplan

Läs mer

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten.

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten. Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2015-11-25. kl. 09.15-12.00 Lokal: Banvallen, Gullbergsvass, Göteborg Närvarande: Per-Olof Hermansson Helena Söderbäck

Läs mer

2015-09-04. VästKom. IT-chefsnätverk. Skaraborg. Fyrbodal. Boråsregionen

2015-09-04. VästKom. IT-chefsnätverk. Skaraborg. Fyrbodal. Boråsregionen IT-chefsnätverk Agendan Inledning Organisation och verksamhet 2016 (Britt-Inger) Höstens arbete, Västkom/Fyrbodal (Siv) ALVG 9 september (Siv) E-tjänsteverkstad - SML Johan Christensson visar och berättar

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg Närvarande Karl Fors (VästKom) Göran Engblom (Tjörn) Torbjörn Svedung (Mellerud) Göran Persson (Mölndal stad) Lars-Gunnar

Läs mer

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 Närvarande: Christian Bonfre, em Anders Siljeholm, fm, distans Ingemar Roos Lena Arnoldsson Torbjörn Svedung Eva Hansson Odette Escobar Pär Levander

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1 Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014 Revidering #1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Projekt och uppdrag 2012-2014... 2 Handlingsplan

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Anteckningar från SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Närvarande: Peter Lönn Kjell Karlsson Thomas Jungbeck

Läs mer

Utveckling av Vård & Omsorg på distans

Utveckling av Vård & Omsorg på distans Utveckling av Vård & Omsorg på distans Utveckling av Vård & Omsorg på distans Hur samordnar vi utveckling av Vård & Omsorg på distans? Behövs gemensam infrastruktur? Mikael Johansson, IT-Strateg, Inera

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats

Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats Framtidens va rdinformationsmiljo ; IT sto det Millenium Ann-Charlotte Klarén eha lsosamordnare Skaraborgs kommunalfo rbund Målbild

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Möjligheter med NPÖ En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Karl Fors Länssamordnare VästKom Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Agenda Presentation samordningsorganisation

Läs mer

Var står vi idag inom samverkan i arbetet med e hälsa i länet. Samordnande grupp för ehälsa

Var står vi idag inom samverkan i arbetet med e hälsa i länet. Samordnande grupp för ehälsa Var står vi idag inom samverkan i arbetet med e hälsa i länet Samordnande grupp för ehälsa ehälsa i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan inom Socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT. IT chefs-möte Linn Wallér Christina Wisser

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT. IT chefs-möte Linn Wallér Christina Wisser Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT IT chefs-möte 2013 12-10 Linn Wallér Christina Wisser VästKoms samverkan med Västra Götalandsregionen inom verksamhetsutvecklingsområdet

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, 161115, Lokal: Konferenslokal Tvåan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Tid 09.30-15.30. Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Roos Maricel Zoll Göran Engblom

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande Annika Wennerblom Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson Sven Höper Johan Fritz Karl Fors

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Välfärdstjänster i hemmet

Välfärdstjänster i hemmet Välfärdstjänster i hemmet Ny teknik ger nya möjligheter att möta utmaningar i vård och omsorg. Nationell framåtblick Hur samordnar vi utveckling av vård och omsorg på distans? Behövs gemensam infrastruktur?

Läs mer

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 20130822 Agenda Gemensam förmiddag med socialdepartemenetet, SKL Information om nuläget i Västra

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Vision e-hälsa Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt

Vision e-hälsa Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt Vision e-hälsa 2025 Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt Agenda Utmaningar och möjligheter Svensk hälso- och sjukvård Vision e-hälsa 2025 Axplock nationella tjänster 3 4 5 Hur ska vi klara välfärden?

Läs mer

ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30

ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30 ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30 Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfre Britt Inger Berntsson Göran Engblom Göran Persson Ingemar Roos Torbjörn Svedung (Distans) Johannes Adolfsson

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Anteckningar från SSVIT

Anteckningar från SSVIT Anteckningar från SSVIT 2014-02-04 Tid: 09:15-12.30 Plats: Lokal 476, GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Peter Lönn Johan Fritz Lars Lindén Kjell Karlsson Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Per-Olof

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande: Per-Olof Hermansson Annika Wennerblom Joakim Svärdström och Magnus Haggren Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Nätverk ehälsa SKAPAD AV Ann-Charlotte Klarén

Nätverk ehälsa SKAPAD AV Ann-Charlotte Klarén Nätverk ehälsa 20140919 1 Agenda Rapport från nationell ehälsosamordnarträff. Trygghemma med digital teknik, går det att samordna Förstudie initierad av socialcheferna i Skaraborg. Trygghet, service och

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 14JUNI 2011 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Stf. 0rdf. Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR

Läs mer

Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik

Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Handlingsplan Kommunstyrelsen 04-11/ 43 DNR 2018/000206 Sid 1/11 Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik 2022 Bakgrund I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK?

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK? Datum: 2016-09-07 Beslutad av Strategisk styrgrupp verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) Ärendetyp: Beställning av förstudie/förstudiedirektiv GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION

Läs mer

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e Caspar Almalander Arkivimpulser! Agenda Om e Vad är på gång Riksarkivets eard Att utreda nyttor Viktigt med samarbete Arkivimpulser!

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2011 Innehållsförteckning Inledning... 1 Redovisning av projekt och uppdrag... 2 Kartläggning av kommunernas

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Digital agenda för Västra Götaland. Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen

Digital agenda för Västra Götaland. Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen Digital agenda för Västra Götaland Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen regionutveckling Regionutveckling handlar om att

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Statens nya modell för statsbidrag till kunskapsutveckling inom vård, omsorg och socialtjänst

Statens nya modell för statsbidrag till kunskapsutveckling inom vård, omsorg och socialtjänst Statens nya modell för statsbidrag till kunskapsutveckling inom vård, omsorg och socialtjänst Skaraborg 2012-06-19 Pär Levander, VästKom 1 Staten utmanar socialtjänst och sjukvård Maria Larsson: Vill ha

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Projekt och uppdrag 2012-2014... 4. Kommunspecifika uppdrag i handlingsplanen... 4. Säker identifiering...

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Projekt och uppdrag 2012-2014... 4. Kommunspecifika uppdrag i handlingsplanen... 4. Säker identifiering... Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012-2014 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projekt och uppdrag 2012-2014... 4 Kommunspecifika uppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Närvarande: Karl Fors, Länssamordnare VästKom (Ordf) Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Fredrik

Läs mer

Informationsträff NPÖ

Informationsträff NPÖ Hur påverkar Program Framtidens vårdinformationsmiljö arbetat med att producera information? Informationsträff NPÖ 2019-01-17 Ann-Charlotte Klarén ehälsosamordare Skaraborgs kommunalförbund VISIONEN MED

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Boråsregionens ehandlingsplan

Boråsregionens ehandlingsplan Boråsregionens ehandlingsplan Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2017-2019 Fastställ den 24 februari 2017 av Direktionen i Boråsregionen Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av esamhället...

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort 1402-01-4 Dokumentbeskrivning: Åtkomst mobil dokumentation Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Digitalisering e-hälsa och välfärdsteknik

Digitalisering e-hälsa och välfärdsteknik Digitalisering e-hälsa och välfärdsteknik Socialchefsnätverket den 6 oktober Freddy Ehrenholm och Johan Kjernald e-samhälle I ndust r i M oder na Globaliser ing I nfor mat ions Post moder na från industri-

Läs mer

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

1 2014-12-22 SKAPAD AV

1 2014-12-22 SKAPAD AV 1 Agenda 1. Föregående möte, 2. Kommunikationstorget. 3. ehälsa2015, Vad händer, nationellt, regionalt, delregionalt 4. Beslut. Val av beredning 2015. 5. Uppföljning av första året. NÄSTA möte 6. Handlingsplan

Läs mer

Välkommen till ehälsa 2013-2015. Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00

Välkommen till ehälsa 2013-2015. Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00 Välkommen till ehälsa 2013-2015 Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00 Hålltider Tid Aktivitet 09.00-09.30 Registrering, fika 09:30-11:00 Information från SKL:s arbete med esamhälletoch ehälsa

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Välfärdscentrum SIV System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik

Välfärdscentrum SIV System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Välfärdscentrum SIV System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Inledning En förstudie genomfördes under 2017 av VästKom angående ett behov av ett välfärdscentrum för välfärdsteknik. Styrgruppen för

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 kl. 09.30-12.30 Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Lennie Johansson Joakim Svärdström

Läs mer

Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Smart region betyder i detta sammanhang ett län som arbetar tillsammans för att nå målen. Samarbete och samverkan ska stimuleras

Läs mer

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa ANTECKNINGAR SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2014 09 24. kl. 16.00 Scandic Crown, Göteborg Närvarande: Johan Fritz Sven Höper Lars Lindén Kjell Karlsson Lena Brännmar

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer. 11 juni 2013

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer. 11 juni 2013 Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer 11 juni 2013 eard Aktuell information A Aktuell information B Mellanarkiv Slutarkiv Aktuell information C Bakgrund Behov för

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Mobilitet - Direkt informationsåtkomst Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direkt informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård - Ett förändrat arbetssätt med hjälp av IT Lena Brännmar

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-04-24 25 Tid: klockan 12.00-12.00 Plats: Hjortvikens konterens, Hindås Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Lars Lindén Kjell Karlsson Johan Fritz

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Centrala utgångspunkter Digitalisering det handlar

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer