Välkommen till ehälsa Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ehälsa 2013-2015. Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00"

Transkript

1 Välkommen till ehälsa Informations- och erfarenhetsdag kl 9:30 16:00

2 Hålltider Tid Aktivitet Registrering, fika 09:30-11:00 Information från SKL:s arbete med esamhälletoch ehälsa 11:10-11:30 Information från Väskom om ehälsa 2014 inom Västra Götaland 11:30-12:30 Lunch 12:30-13:15 E-tjänster 13:15-13:40 NPÖ 13:40-14:10 Digitala trygghetslarm 14:10-14:30 Fika 14:30-15:10 Säker roll och behörighet 15:10-15:45 Mobilitet Frågestund och avslutande kommentarer

3 SKL

4 E-hälsa 2014 Västra Götaland

5 Agenda Samverkansorganisation Handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av IT Genomförande 2014

6 Översikt över den kommunala organisationen för samordningen i Västra Götaland Nationella grupper (SKL) Bemanning i gruppen: två representanter Västkom fyra kommunalförbundsdirektörerna en kommunchef per kommunalförbund en representant från Göteborgs Stad Bemanning i gruppen: Projektledare Västkom fyra kommunrepresentanter fyra IT-samordnare en representant från Göteborgs Stad Styrgrupp för strategisk samordning Arkitekturledningsgrupp för verksamhet, information och teknik Kommunchefsgrupp i resp. kommunalförbund SITIV Styrgrupp IT i Väst Kommunalförbundens nätverk för verksamhetsutveckling med stöd av IT Projekt/Uppdrag Bemanning i grupperna: Kommunalförbundets IT-samordnare Kommunens utsedda representant/representanter 6

7 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT GR Linn Wallér + 1 vakant Boråsregionen Richard Lindström VästKom Karl Fors Skaraborg Maria Nilsson Ann-Charlotte Klarén Fyrbodal Siv Torstensson Staffan Almhede

8 Regional hantering av nationella initiativ och regionala/lokala behov 2009 Visionsdokument från kommunalförbunden antogs i kommunerna 2009 Handlingsplan Handlingsplan 2011 Handlingsplan Kommunerna efterfrågar fler områden än ehälsa och infrastruktur Revidering av handlingsplan för Kommunerna efterfrågar en ambitionshöjning i de områden som är utanför ehälsa och infrastruktur

9 Handlingsplanens projekt och uppdrag Handlingsplan för e-samhället Ansvarsområden ehälsa Samordnad vårdplanering Sammanhållen journalföring Digitala trygghetslarm (nytt område 2013) Mobil dokumentation och informationsåtkomst Gemensamma funktioner och tjänster Säker roll och behörighetsidentifikation E-tjänster E-förvaltning Öppen data Gemensamma register för folkbokföringsuppgifter E-arkiv Strukturella förutsättningar Kartläggningsansvar Integration av verksamhetssystem Utveckling av kommunikationstjänster Distansmöten Åtkomst av digitala resurser Säkrad och korrekt personalinfo Samhällsbyggnad transporter och miljö Geografiska Informationssystem, GIS

10 Beslut Tagna beslut kring genomförande för ehälsa, hanterades: Överenskommelse , inklusive genomförandeplan (se så glad hon är )

11 Beslut på att ansöka efter stimulansmedel SSVIT beslutar att bifalla förslaget att: Föreslå VästKoms styrelse att ansöka till SKL efter stimulansmedel för ehälsa. Genom ansökan tas handlingar fram för: 1. Beskrivning av planerade projekt och aktiviteter 2. Förslag på handlingsplan för Trygghet och säkerhet i hemmet 3. Beskrivning av den regionala rollen ehälsosamordnare * VästKoms styrelse möts 18 mars * Nationellt deadline 31 mars Alla kommuner skall kunna visa handlingar från relevant nämnd. Underlag avses att förmedlas till diariet.

12 Beslut på genomförande 2014 SSVIT beslutar att genomföra den nationella ehälsosatsningengenom att: delegera ansvaret för ett insatsområde vardera, till kommunalförbunden och VästKom enligt: digitala trygghetslarm Boråsregionen, e-tjänster inom socialtjänsten Fyrbodal, mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst Göteborgsregionen, Nationell PatientÖversikt VästKom, roll-och behörighet Skaraborg Ansvaret för insatsområdet innebär att: insatsområdena frekvent skall tillgängliggöra extern (regional) information och möjlighet till dialog projekt måste genomföras utanför minst ett kommunalförbunds geografiska område översiktlig projektplan tas fram för respektive insatsområde till 7 mars Ekonomiska förutsättningar för genomförandet: respektive insatsområde garanteras en uppstartsbudget på 1 miljon kronor insatsområdet äskar, genom projektansökningar, ytterligare ekonomiska medel av SSVIT

13 Hur går vi vidare 1. Vi tar del av lärdomar under eftermiddagen 2. I de fall presenterade koncept är intressanta, där önskas primärt av SSVIT att stöd ges för vidare införande av dessa Till detta: 3. Nya projektansökningar kommer hanteras, de skall vara i linje med tidigare aktiviteter/projekt/insatsområde För att lägga rimlig tid på detta för alla parter, finns instruktion för projektansökan på: Som följd av dessa kommer mall för projektansökan att tillgängliggöras. Eventuellt via:

14 Frågor och funderingar, eller kanske en: Karl Fors Skype: it-kalle #vastkom

15 Lunch kl 11:30 12:30 Meny Veg Friterade ostkroketter serveras med rostade rotfrukter Fisk Tomat & ostöverbakad koljafilé med beurre blanc Kött Raggmunk stekt fläsk och rårörda lingon

16 Lunch Mellan kl 11:30 12:30 11:30 12:30

17 E-tjänster

18 Staffan Almhede IT-samordnare ehälsa Fyrbodals kommunalförbund Insatsområde: etjänster En e-tjänst förmedlas elektroniskt. Handläggningen är interaktiv vilket innebär att den sker i någon form av dialog mellan brukare och handläggare.den är offentligt finansierad och riktas i första hand till socialtjänstens brukare men även till andra invånare, t ex anhörigasom har anledning att ha kontakt med socialtjänsten.

19 Projekten Valen av projekt gjordes på så sätt att kommunerna fick önska och prioritera via enkäter och i dialog Distansmöten Projektledare Emanuel Bramfors, Fyrbodal En av tre delprojektledare Mari Johansson, Skövde IT-teknikcoacher Projektledare Linda Legendi, Lidköping delprojektledare Maria Länström, Munkedal Trygg natt Projektledare Marianne Brattberg, Trollhättan och för piloten Maria Länström, Munkedal

20 Projekt Distansmöten Insatsområde: E-tjänster

21 Projektets uppdrag Skövde kommun Starta upp en pilot där webbmöten testas i kontakt med hem för vård eller boende (HVB) under okt 2013 Trollhättan stad Utreda tekniker och verktyg som gör det möjligt att kommunicera oavsett plattformar Upprätta en handbok Förstudien inleddes under december 2013 Tidaholms kommun Utreda säkra tekniker och verktyg som gör det möjligt för socialtjänsten att chatta med patienter Förstudien inleddes under december 2013

22 Erfarenheter Skövde kommun Har utrett vilket verktyg som lämpar sig bäst samt bla genomfört lyckade webbmöten mellan HVB och handläggare med verktyget Lync Trollhättan stad Skapat en handbok om distansmöten Tidaholms kommun Hur ska sekretessfrågor hanteras? Vilken typ av handling är chattloggen? Hur ska loggen hanteras så att lagstiftarens krav uppfylldes? Hur ska personalen kunna identifiera personer som utger sig för att vara en klient som är känd för socialtjänsten?

23 Fortsättning Skövde kommun Skövde fortsätter med webbmöten och försöker utöka till fler avdelningar inom socialtjänsten Trollhättan stad Trollhättan stad hoppas se en ökning av mötesformen distansmöten mellan kommunerna med hjälp utav utredningen som gjorts Tidaholms kommun Tidaholm arbetar vidare med sitt delprojekt och förväntas vara i drift september 2014 med ett första chattmöte

24 Projekt: Distansmöten Skövde Insatsområde: E-tjänster

25 Projektets uppdrag skapa förutsättningar för och genomföra effektiva och säkra webbmöten Extern användare Handläggare SOF klientprogramvara informationen krypterad inbjudan lync-online Utbildning av pilotgrupp och chefer, delar av personal Information om Lync till samarbetspartners Genomfört 24 HVB-möten Pilot

26 Erfarenheter Nytt arbetssätt / skeptiker Positivt inställda, utbildning i små grupper, trygghet tekniker på plats vid Antal genomförda webb-möten Pilot HVB-hem 24 möten Jourfamilj 2 möten Familjerätt 2 möten 1 möte misslyckats pga. mottagarens teknik, 1 pga. att klient avvikit Handläggare får mer tid över för annat arbete (är mer på kontoret) Tydlig tendens, färre resor, (HVB i Halden, Filipstad) Klienterna är positiva till den nya tekniken

27 Fortsättning Breddinförande av webbmöten inom förvaltningen Webb-möten via Ipads Lync 2013, boendestödjare Testa konferens med aktiv kamera

28 Projekt It och teknikcoach Deltagarkommuner: Lidköping, Munkedal och Götene Insatsområde: E-tjänster

29 Projektets uppdrag Under projekttiden var målsättningen att genomföra en förstudie till It-/ teknikcoach. Förstudien delades upp i tre delar; 1. Inventera behov och intresse av att inrätta en itteknik coach som kan stötta äldre i vardagsteknik. 2. Undersöka i vilken form ett sådant stöd bör/kan utföras. 3. Undersöka hur kommunen skulle kunna organisera ett sådant stöd.

30 Erfarenheter Efterfrågan är stor i målgruppen ( 47 % ) Interkommunalt sammarbete över förvaltningsgränserna ses som en fördel. (Vård och omsorg, bibliotek och AME) Viktigt med stabil organisationsstruktur som håller projektet. Sårbart med för stort beroende av nyckelpersoner.

31 Fortsättning Under 2014 kommer It-och teknikcoach starta i Munkedal och Lidköping. Projektledare kommer anställas för att hjälpa igång organisationen Utmaning: Att göra It-och teknikcoachverksamheten självgående. Stabil organisationsstruktur bestående över tid.

32 Projekt Trygg natt Insatsområde: etjänster

33 Projektets uppdrag Utarbeta en implementeringsmodell för införande av ehemtjänsti form att fjärrtillsyn via webbkamera. Inventering av behov samt urval av målgrupp. Information politiker, brukare, anhöriga Information till handläggare, hemvårdspersonal och chefer Risk/konsekvensanalyser, personal och fack. Fokusgrupper, anhöriga och politiker Utbildning, framtagande av rutiner och tillämpningsanvisningar Fortlöpande arbete med leverantör Studiebesök, ta del av andras erfarenheter Deltagande i inspirationsdagar, workshops

34 Klargöra brukarnyttan Erfarenheter Implementering AO, finns inga genvägar Tekniken finns men är fortfarande driftsosäker Juridiken oklar Tydlig processkartläggning, vem gör vad, när och hur Tydliggöra ansvarsfördelning, kommun - leverantör Organisationsförändringar Infrastruktur, bredbandsuppkopplingar

35 Fortsättning Utveckla en implementeringsmodell för införande av välfärdsteknik. Införande av Trygg natt skall ses som ett första steg i att testa och utveckla modellen för införande av ehemtjänst inom vård- och omsorg.

36 Erfarenheter Projekten drevs väldigt olika Distansmöten, tre helt fristående delprojekt med olika mål som hölls ihop av projektledare. Delprojektledarna har aldrig träffats IT-teknikcoacherett gemensamt projekt men där kommunerna arbetat självständigt. Har haft gemensamma möten Trygg natt, ett huvudprojekt och en pilot med gemensamma mål Få kommuner har kunna delta 1. Sen start på året 2. Möjligheten inte känd 3. Medel för att finansiera arbetet i all ära men egen kompetens saknas 4. Svårt att ersätta personal på nyckelpositioner för att de ska kunna delta i utvecklingsarbetet 5. Det är också svårtatt hitta kompetens i form av konsulter eller projektanställningar

37 Fortsättning En del projekt fortsätter Säker chatt, Trygg natt och IT-teknikcoacher SKL har skrivit en vägledning om etjänster, se Här har etjänstergrupperats på detta sättet: 1. e-tjänster som rör ansökan 2. e-tjänster som rör råd och stöd 3. e-tjänster som rör chattforum 4. e-tjänster som rör biståndsbedömd teknik i hemmet Det vore trevlig om behovet finns att utvecklas etjänsteräven i grupp 1 och 2 ovan.

38 NPÖ

39 Projekt: NPÖ som konsument Insatsområde: NPÖ Nationell PatientÖversikt

40 Projektets uppdrag Att andelen behörig personal som kan komma åt relevant information i Nationell Patientöversikt, NPÖ, ska öka. Genom anslutning av kommuner som önskar konsumera information i NPÖ Alingsås Grästorp Lidköping Tibro Åmål

41 Anslutning Aktivitetslista Supportorganisation Utbildning Vid åtkomst Erfarenheter Kvalitet på informationen i NPÖ VGRs personal kunskap och kännedom om NPÖ Teknisk ostabilt Primärvårdens delaktighet +Relevant information som ger ett stort mervärde!!!

42 Fortsättning Åtgärdsplan tillsammans med VGR NPÖ tillgängligt mobilt? Breddinförande av NPÖ i fler kommuner? Producent av information till NPÖ? Informationsklassning, termer och begrepp!

43 Digitala Trygghetslarm

44 Insatsområde Digitala Trygghetslarm Nationella Säkerställa införandet av digitala trygghetslarm i kommuner. Västra Götaland Mål 2013: Identifiera nuläge. Öka kunskapen kring digitala trygghetslarm och dess beståndsdelar. Målbild 2015: Att det är säkerställt att de larm som Västra Götaland 2015 Att det är säkerställt att de larm som beviljats fungerar som avsett.

45 Insatsområde Digitala Trygghetslarm Utreda och beskriva hur teknik, logistik, larm och larmmottagning fungerar. Lokalt samt i samverkan. Kvalitetssäkra rutiner och processer kring larm och larmutrustning. Verka för informationsspridning av vunna erfarenheter.

46 Projekt DTLS-U Insatsområde: Digitala trygghetslarm

47 Projektets uppdrag Värd för projektet är Borås stad och Ulricehamns kommun i Boråsregionen. Hitta effektiva och säkra övergångar från analoga trygghetslarm till digitala larm Samverka mellan olika led för att tydliggöra ansvarsområden både internt och externt Gemensamma riktlinjer Teknik i fokus

48 Erfarenheter Saknas eller otydligt: Hur ser nuläget ut? Vilka rutiner finns kring larmkedjan idag? Nedrustning av kopparnät. Från produkt till tjänst. Standardisering SIS - ScaIP Avgränsningar

49 Fortsättning Bygg vidare på de erfarenheter som gjort 3 kapitlet 3 i Socialtjänstlagen (SoL2001:453) framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och kontinuerligt utvecklas och säkras.

50 Fika Mellan kl 11:30 12:30 11:30 12:30

51 Säker roll och behörighet

52 Insatsområde Säker roll-och behörighetsidentifikation

53 Uppdrag Nationella En större andel av berörd personal inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation för digital informationsåtkomst. Västra Götaland Att fler verktyg och system som används inom socialtjänsten anpassas för säker inloggning. Att berörd personal läggs upp i HSA-katalogen och tilldelas kort. Se över möjligheterna för automatiserad administration av personuppgifter och behörigheter i HSA visavi kommunernas personalsystem. Genomföra pilotprojekt, med eventuellt efterföljande breddinförande. Där ett fokus är ökad tillgänglighet, inom nuvarande SITHS-koncept. Verka för informationsspridning av vunna erfarenheter

54 Genomförda projekt/aktiviteter Erbjudande om kostnadsfria SITHS-korttill kommunerna Projekt etjänstekort Säker kommunikation, Socialjouren

55 Fortsättning Projektidéer inom målen för Säker roll-och behörighet 1 miljon Styrgrupp

56 Projekt Kostnadsfria SITHS-kort Insatsområde: Säker roll och behörighet

57 Projektets uppdrag Kostnadsfria SITHS-kort till kommunerna i VG Antal kort utifrån befolkningsmängd Totalt kort Beställning sker till VGR, TjänsteIdenligt din kommuns rutiner

58 Erfarenheter Stort behov 37 av 49 har tackat ja 62 % vill ha fler kort Ingen har tackat nej Påminnelse bör ske

59 Fortsättning Om budget ej används kommer fler kort delas ut.

60 Projekt etjänstekort Insatsområde: Säker roll-och behörighetsidentifikation

61 Projektets uppdrag Bidra till ökad användning av SITHS-kort Knyta fler funktioner till SITHS-kort Viktigt att skapa ett mervärde! Projektdirektiv Fas 1 (2013) Inventera och förbereda pilottest Målbild 2015: All personal inom socialtjänst och vård och omsorg har tillgång till säker inloggning.

62 Erfarenheter Rekrytering av projektdeltagare Kartläggning av befintliga funktioner Genomfördes med webbenkät 41 kommuner svarade på enkät Få kommuner använder SITHS-korttill andra funktioner än KLARA och Pascal Enkätsvaren är viktig vägledning inför 2014

63 Fortsättning Projektet önskar 2014 fokusera på: Inloggning till IT-arbetsplats med SITHS-kort SITHS inloggning till mobil dokumentation Ansluta passage till SITHS-kort Fler

64 Projekt: säker kommunikation, socialjouren Insatsområde: Säker roll och behörigheter

65 Projektets uppdrag Ta fram en säker, effektiv och elektronisk kommunikationslösning för användninginom socialtjänsten samt den gemensamma socialjouren..

66 Erfarenheter Komplext, möjligt att lösa med befintligt plattform Tekniskt krävande (inte lämna spår på datorn, temp filer) webbläsare, SITHS, PDF Diskussioner mellan IT, leverantör och verksamhet angående säkerhetsnivåer Avtal

67 Fortsättning Projektplan, projektorganisation Utveckling och tester Utbildning för involverade resurser Pilotinförande intern kommunikationslösning. Pilotinförande kommunikationslösning för en kommun inom socialjour. Breddinförande intern kommunikationslösning. Breddinförande kommunikationslösning för socialjour.

68 Mobilitet

69 Insatsområde Mobil dokumentation En större andel berörd personal inom socialtjänsten ska kunna dokumentera och komma åt information via mobil teknik, Smartphone, surfplattor, smarta datorer

70 Projekt Mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård Insatsområde: Mobil Dokumentation

71 Projektets uppdrag Att göra en översiktlig sammanställning av nuläget avseende mobila lösningar/arbetssätt Att följa/skuggaen eller ett par implementerade tekniska mobila lösningar Att sammanställa detta till en gemensam behovs-och erfarenhetsbild Att sprida informationen kring projektets resultat Resultatet ska reflektera både mobil teknik och arbetssätt, utgöra ett stöd till fortsatt projektarbete samt belysa prioriterade frågeställningar för att ta nästa steg till mobilitet. Nulägesbeskrivning Erfarenhetsinsamling Intressent-och behovsanalys Via projektdeltagare, referensgrupp, styrgrupp, Västkoms web etc.

72 Intressentkarta

73 Erfarenheter Verksamhetens erfarenheter Projektgruppens reflektioner Informationssäkerhet Stegvis implementering Synliggjort dolda problem Språkbruk Ingen känsla av att bli kontrollerade En ny verksamhet IT-fieras Riskanalys - verksamhetsperspektiv Integrationer & leverantörsberoende Ökad kvalitet, färre avvikelser, bättre uppföljning Ännu inga indikationer på ökad vårdtid

74

75 Du behöver: ha kännedom om vad som finns på marknaden (vad du ska fråga efter) måste ha kunskap om din kommuns verksamhet och hur din verksamhet blir påverkad ha kunskap om vilka arbetsmetoder som kommer att förändras ha IT- och telefonikunskap ha teknikkunskap förstå vad som interagerar i kommunen kunna lagar, riktlinjer som styr, interna och externa krav etc

76 SKL Projekt Kommun A

77 SKL Kommun B Kommun C

78 SKL Projekt Kommun F Kommun E Kommun D

79 SKL Identifierar gemensamma problem Kan ge nationella lösningar snabbare Kan ge nationella krav på leverantörer i form av riktlinjer Projekt Projekt Kommun F Kommun E Kommun D Kommun C Kommun B Kommun A

80

81 Fortsättning Förstudie avslutad Införande av mobil teknik Informationssäkerhet Koppling mellan insatsområden uppmuntras t.ex. mobil teknik och säker rolloch behörighets identifikation Processutveckling mobilt arbetssätt Beslut i Styrgrupp Mobil dokumentation

82 TACK!

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Välkommen! IT-chefsnätverk 2014-02-19 Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-Hälsadag SKL Projekt 2013 Information från dagen! Fortsättning 2014 SKL Strukturella förutsättningar Etablera Styrelse Regionala

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 20130822 Agenda Gemensam förmiddag med socialdepartemenetet, SKL Information om nuläget i Västra

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Möjligheter med NPÖ En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Karl Fors Länssamordnare VästKom Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Agenda Presentation samordningsorganisation

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1

Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014. Revidering #1 Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 2014 Revidering #1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Projekt och uppdrag 2012-2014... 2 Handlingsplan

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Anteckningar från SSVIT

Anteckningar från SSVIT Anteckningar från SSVIT 2014-02-04 Tid: 09:15-12.30 Plats: Lokal 476, GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Peter Lönn Johan Fritz Lars Lindén Kjell Karlsson Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Per-Olof

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg Närvarande Karl Fors (VästKom) Göran Engblom (Tjörn) Torbjörn Svedung (Mellerud) Göran Persson (Mölndal stad) Lars-Gunnar

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort 1402-01-4 Dokumentbeskrivning: Åtkomst mobil dokumentation Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Anteckningar från SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Närvarande: Peter Lönn Kjell Karlsson Thomas Jungbeck

Läs mer

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten.

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten. Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2015-11-25. kl. 09.15-12.00 Lokal: Banvallen, Gullbergsvass, Göteborg Närvarande: Per-Olof Hermansson Helena Söderbäck

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Deltagare: Deltagare:

Deltagare: Deltagare: E-Arkiv i samverkan Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) VästKoms styrelse Deltagare: Deltagare: Deltagare: Deltagare: Ledningsgruppen Ledning i samverkan SITIV SSVIT VGK VGR/VGK (LiSA) Kommunerna

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK?

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK? Datum: 2016-09-07 Beslutad av Strategisk styrgrupp verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) Ärendetyp: Beställning av förstudie/förstudiedirektiv GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Projektdirektiv Säkerställa införandet av digitala trygghetslarm

Projektdirektiv Säkerställa införandet av digitala trygghetslarm 0.01 Utkast/Utgåva (1)13 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdirektiv Digitala trygghetslarm Nummer för projekt Öka andelen digitala trygghetslarm Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support.

E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support. E-Samhället ALVG Nästa möte Inledning Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support ehälsa 2015 projekt och uppdrag Information och diskussion kring SITHS Fredrik Rasmusson Lunch VästKom Skaraborg

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik

Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Namn: Ann-Charlotte Klarén Datum: 2015-06-12 Agenda Bakgrund Uppdrag och plan för genomförande 2015-06-18 2 Uppdrag till kommunerna ett beslut

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Trollhättan, Partille och Munkedal

Trollhättan, Partille och Munkedal Trollhättan, Partille och Munkedal PROJEKTETS MÅL Projektet Trygg natt" handlar om att testa tillsyn på natten med hjälp av en webbkamera som ett komplement till eller istället för tillsyn genom personligt

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 Närvarande: Christian Bonfre, em Anders Siljeholm, fm, distans Ingemar Roos Lena Arnoldsson Torbjörn Svedung Eva Hansson Odette Escobar Pär Levander

Läs mer

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete ARIKTEKTLEDNINGS GRUPPEN 24 AUGUSTI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 0.4 Utkast 1 (11) Projektplan Utfärdat av: Utf. datum: Godkänt av: Godk. datum: S Torstensson/G Augustsson 2016-12-16

Läs mer

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Anteckningar SSVIT. Närvarande:

Anteckningar SSVIT. Närvarande: Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 20150224. kl. 9.0012.00 Lokal: Bommen på Gullbergsvass Konferenscentrum, Bergslagsgatan 6, Göteborg. Närvarande: Thomas

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa ANTECKNINGAR SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2014 09 24. kl. 16.00 Scandic Crown, Göteborg Närvarande: Johan Fritz Sven Höper Lars Lindén Kjell Karlsson Lena Brännmar

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG 160127, Lokal: Konferenslokal 4, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Mötet startar 9.30. Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Ros Maricel

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

2.0 Utgåva (1)7. Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: BILAGA 1 TITEL (BILAGERUBRIK 1)...7 BILAGA 2 TITEL (BILAGERUBRIK 1)...

2.0 Utgåva (1)7. Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: BILAGA 1 TITEL (BILAGERUBRIK 1)...7 BILAGA 2 TITEL (BILAGERUBRIK 1)... Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.0 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument HSA-sync Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Vägledning för direktanslutning till HSA via synkronisering

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Projekt och uppdrag 2012-2014... 4. Kommunspecifika uppdrag i handlingsplanen... 4. Säker identifiering...

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Projekt och uppdrag 2012-2014... 4. Kommunspecifika uppdrag i handlingsplanen... 4. Säker identifiering... Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012-2014 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projekt och uppdrag 2012-2014... 4 Kommunspecifika uppdrag

Läs mer

Ärende 1 Allmän information

Ärende 1 Allmän information ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 15 JUNI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

Mötesanteckningar ALVG

Mötesanteckningar ALVG Mötesanteckningar ALVG 2017-02-21. kl. 09.30-15.30 Lokal: Konferenslokal tvåan, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. Närvarande: Karl Fors, VästKom, Göran Persson, Mölndal, Christian Bonfré, Svenljunga,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 14JUNI 2011 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Stf. 0rdf. Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Ärende 1 Reflektioner från förmiddagens möte och ev. fördelning av arbetsuppgifter av de beslut fattade av SSVIT

Ärende 1 Reflektioner från förmiddagens möte och ev. fördelning av arbetsuppgifter av de beslut fattade av SSVIT ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 13 SEPTEMBER 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Mobilitet - Direkt informationsåtkomst Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direkt informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård - Ett förändrat arbetssätt med hjälp av IT Lena Brännmar

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson SLUTRAPPORT Version 1,0 Kalmar, 2014-12-22 Sakkunnig, Stephen Dorch Projektledare, Ulrika Adolfsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets syfte... 3 1.2 Medverkande... 3 1.3 Privata

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 12 OKTOBER 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 6 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande Annika Wennerblom Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson Sven Höper Johan Fritz Karl Fors

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 kl. 09.30-12.30 Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Lennie Johansson Joakim Svärdström

Läs mer