Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten"

Transkript

1 ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Sekr. Peter Jonsson, IT-samordnare Skaraborg Ove Frid, IT-chef Vänersborg Eva Hansson, IT arkitekt Gbg (fram till lunch) Ej närvarande: Roy Wedin, IT-samordnare Sjuhärad Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Göran Persson, IT-chef Mölndal Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. Agendan planeras om p.g.a. av att vissa ALVG representanter behöver avvika tidigare från mötet. Övriga frågor som lades till agendan: - Rekrytering av samordnare till Sjuhärad - Flytt av ALVG möte - Ersättare för kommunrepresentanterna Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten Joakim Det senaste mötet var SITIVs den 16 december 2010 och följande frågor behandlades: Representanter till SVPL/KLARAs styrgrupp valdes, till ordförande valdes Jan Carlström Joakim presenterade GITS rapporten. Vid nästa SITIV möte den 20 jan kommer SITIV medlemmar att meddela ett svar på rapporten d.v.s. hur det fortsatta arbetet i samverkan VGR och VGK ska gå till.

2 SIDAN 2 AV 6 Arbetet med att ta fram en uppdragsbeskrivning till SITIV politikerna går vidare, frågor såsom vad gruppen ska göra och vem de ska rapportera till, ska besvaras. Under året kommer VGR gå in i en stor skrivarupphandling, VGK kommer bli inbjudna till denna. Carl-Erik kommer ta kontakt med samordnarna för ytterligare information. Information om att Telia vann Datakommunikationsavtalet och att detta ej överklagats. Kostnaderna kommer troligen att minska med 10-20%. Information om Joakims och Carl-Eriks deltagande vid Offentliga rummets planeringsmöte i Trollhättan. Västfolket kommer erbjudas gratis till kommunerna, Jonas och Carl-Erik kommer arbeta vidare med detta erbjudande och ta fram instruktioner. Förslag på 2011 års budget för SVPL/KLARA och WebSesam presenterades. En budget för SVPL/KLARA med utvecklingsbuffert presenterades och en budget för WebSesam antogs. Se mer i anteckningarna från mötet. Med systemen SVPL/KLARA och WebSesam är nu 5 personer anställda (ingen funktionsledare ännu). Cecilia Jarehammar (Förvaltningsledare) och Katarina Magnusson (Förvaltningsledare) för SVPL, Anders Carlsson (Systemansvarig), Lena Elis Karlsson (Avtalsbevakare) samt en person för support för WebSesam. Ärende 2 Genomgång av GR-kommunernas rapport Utredning om säkra kort och katalog Jonas Jonas presenterar rapporten som är framtagen av Directory Systems på uppdrag av GR. Rapporten ger bra grund information till de frågor vi arbetar med. Diskussion kring innehållet följde, bl.a. diskuterades följande frågor: Hur överensstämmer den road map som rapporten presenterar med våra mål? Kommer nya pengar att investeras i andra projekt? Hur kan vi komplettera varandra? Arbetet inom VGK måste hålla ihop, kan bli svårt med flera grupperingar? Beslut: SSVIT syn på rapporten och eventuellt nya projekt ska efterfrågas, Joakim ansvarar för detta.

3 SIDAN 3 AV 6 Ärende 3 Rapporter/ Uppdrag SITHS Jonas Läget i Mölndal De har fått sitt kortämne godkänt och inväntar nu sitt första kort. Kortutgivningen Jonas har varit i kontakt med på Regionservice, de vill ha mer specifika uppgifter såsom exakt antal användare och när vi vill ha ut korten (tid). Regionservice återkommer i frågan. Första kortet krävs för att registrera ny användare i HSA, kortet krävs dock inte vid inmatningen av de användarna som ingår i interimslösningen uppstart. Kort via Inera, verkar kräva personligt möte med SITHS högsta ansvariga, Thomas Näsberg, är detta rimligt?. I relation till detta bör vi invänta VGRs kortutgivning. Avtal Inom kort kommer Fredrik att leverera mer information om avtalen och kostnader för RA. Så fort avtalen kommer ska dessa som snabbast gås igenom av ALVG. ORA ORA rollen är nu bortförhandlad, ersätts av att kommunens säkerhetsansvarig vänder sig till avtalstecknaren i kommunen d.v.s. kommunchefen, vid eventuella fel. Rutter för kortutgivning Varje kommun bestämmer själv vart, när och hur kortutdelning ska gå till i varje kommun. Status uppstartsmöten Skaraborg är klar Två kommuner återstår i Sjuhärad Halva GR och Fyrbodal är gjorda Projektmallar och dess innehåll applicerad på Mölndalspiloten Intet nytt finns att rapportera Västfolket- Jonas Västfolket kommer att vara gratis för kommunerna såvida de inte vill ha hjälp av VGR IT att hantera behörighetstilldelningen. Detta blev klart den 16 dec. Jonas har erhållit en första

4 SIDAN 4 AV 6 beskrivning och inbjudan till möte med Carl-Erik, för att tillsammans sätta ihop ett förslag om Västfolket. Kommer slagningar mot Skatteverkets Navet via Västfolket vara gratis? Det vore intressant att få veta om någon kommun har kopplat något av sina system till Västfolket. Beslut: Samordnarna ska efterfråga hur långt i interimslösningsprocessen som respektive kommuner kommit Hemsidan uppdateras så snart avtalen är klara (Jonas, Peter och Karl) Jonas ansvarar för att erbjudandet om Västfolket kommer kommunerna till del, i samverkan med Carl-Erik. Jonas tar kontakt med Carl-Erik för ett inledande möte angående Västfolket HSA - Karl Läget i Mölndal Mölndals användare är nu inlästa i HSA, personuppgifterna baserades på utdrag ur KLARA. En hel del personuppgifter var felaktiga i KLARA i jämfört med Navet. Kostnaden för inläsningen för Mölndal är kr. När korten finns kommer dessa fungera direkt i KLARA om användaren finns i HSA, när alla användare har kort kommer inloggning med användarnamn och lösen att sluta fungera. Mallar för dokumenthantering - Karl Alla dokument som skickas inom IT-samverkan ska vara doc. Publiceras de på hemsida ska de vara pdf. E-delegationen - Karl E-delegationsnämnden har startat sitt arbete, det enda som finns publicerat ännu är riktlinjer för sociala medier. Kommunkatalog - Karl Siemens vill utveckla KLARA katalogen till att hantera fler system. Karl bibehåller kontakten med Siemens.

5 SIDAN 5 AV 6 Hemsidan - Karl Alla tekniska frågor är utreda och hemsidan kan vara klar i mars Hela Västkom.se ska ersättas till en modernare plattform. En mindre förstudie där intressenter och eventuellt innehåll och struktur identifieras skall genomföras. Beslut: Karl och Jonas ansvarar för att det tas fram ett flödesschema över SITHS och HSA processen tas fram. Alla dokument som skickas inom IT-samverkan ska vara doc. Publiceras de på hemsida ska de vara pdf. Angående den nya hemsidan så ska en grupp samlas och bearbeta utseendet och innehållet, Karl ansvarar för att detta görs. Läkares åtkomst av primärvårdsjournaler Ove Inväntar svar, området är under bevakning Principer för samverkan Peter Den 14 jan kommer arbetsgruppen att ha ett möte i Skövde, alla ska ha läst det grundmaterial som tagits fram av Peter, Joakim och Jonas. West Sweden - Peter Sammanställt beslutsunderlag diskuteras. MAS tillgång till 1177 Peter Har varit i kontakt med Björn Gustavsson (projektledare 1177 INERA). Björn ska under slutet av januari återkomma med bl.a. uppgifter om anslutning och prisbild. Utvärdering av SVPL Peter Utvärderingen som utförts av Högskolan har efterfrågats och så snart denna är godkänd kommer den att offentliggöras. Beslut: På grund av låg bemanning av IT-samordnare under det närmaste halvåret beslutas att vidare arbete med EU-ansökan skjuts på framtiden Ärende 4 Hjortviken - vidare arbete Information/ Diskusson Verksamhetsberättelse - Joakim Kommer bli en sammanfattning av det gångna året. Denna kommer publiceras på hemsidan.

6 SIDAN 6 AV 6 Inom kort kommer en första version att skickas ut till ALVG för ett första påseende. Handlingsplan - Peter Visar en första version av handlingsplan. Fortfarande saknas delar som har med olika projekt att göra. Så snart alla projekt har beskrivets kommer handlingsplanen att skickas ut till ALVG för ett första påseende. Beslut: Samordnarna ser till att Peter får beskrivningar på samtliga ansvarsområden Arbetsprocesser Jonas Visar en första version. De första versionerna ska bearbetas vidare inom ITsamordnargruppen. Beslut: Verksamhetsberättelse, handlingsplan och arbetsprocess ska vara klar för presentation till den 10 feb. Ärende 5 Övriga frågor Ersättare till kommunrepresentanter Joakim Det bör utses ersättare till kommunrepresentanterna i ALVG, så att vi vid varje möte är beslutsfähiga. Det betyder att allt material som idag skickas till ALVG även ska gå till ersättarna. Hur ska ersättarna utses? Frågan bör lyftas i SSVIT, om idén möts av gillande så kan IT nätverken själva komma med förslag och utse ersättare. Beslut: Joakim lyfter frågan om ersättare och hur dessa ska utses, i SSVIT. Rekrytering Rekryteringsprocessen med att finna en ersättare till Roy har inletts. Joakim och Johannes bistår sjuhärad tills en ersättare till Roy har kommit på plats Flytt av ALVG möte ALVG mötet den 15 feb flyttas till den 10 feb. Mötet avslutas Vid pennan Peter Jonsson

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg Närvarande Karl Fors (VästKom) Göran Engblom (Tjörn) Torbjörn Svedung (Mellerud) Göran Persson (Mölndal stad) Lars-Gunnar

Läs mer

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Britt-Inger Berntsson Ingemar Ros Torbjörn Svedung Karl Fors Richard Lindström Maricel Zoll Maria Nilsson

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Handlingsplan för Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Verksamhetsprojekt inom vård och omsorg

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Tematräff Våld i nära relationer och våld mot husdjur. Lene Laursen, veterinär Länsstyrelsen Västra Götaland (placerad Uddevalla)

Tematräff Våld i nära relationer och våld mot husdjur. Lene Laursen, veterinär Länsstyrelsen Västra Götaland (placerad Uddevalla) Minnesanteckningar Tematräff Våld i nära relationer och våld mot husdjur Datum: 2011-04-26 Deltagare: Ulrika beroendestödsteamet Trollhättan stad Camilla beroendestödsteamet Trollhättan stad Lena Olsson

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2014-02-11 Tid: 19:00-22:03 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jon Bjärkefur Kajsa Goffrich Andreas Hansson Robert Janson

Läs mer