FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad"

Transkript

1 FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad Även om skolresultaten sjunker och ungdomsarbets lösheten stiger så ser inte allt mörkt ut. Idag finns det en mängd nydanande initiativ för att främja barns och ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Den 10 juni 2014 samlade Tekniksprånget initiativ som går från ord till handling tillsammans med Ibrahim Baylan (S), skolpolitisk talesperson och Tomas Tobé (M), ordförande i Riksdagens utbildningsutskott för att diskutera fram tiden och vad vi mer kan göra för att främja natur- och teknikintresset hos unga. Genom tolv speedpresentationer introducerades de medverkande initiativen för att ge publiken, men även medverkande politiker, en övergripande bild. Presentationerna följdes av en diskussion mellan Ibrahim Baylan, Tomas Tobé samt moderator Eva Glaumann för att hitta vägar genom vilka politiken kan stötta initiativ som dessa.

2 KODCENTRUM: LOVISA SWÄRD Kodcentrum är en ideell organisation, grundad av Johan Wendt som även är upphovsman till Mattecentrum. Syftet med Kodcentrum är att introducera barn och ungdomar till programmering genom kodstugor där volontärer får hjälpa barn och unga med att koda. Under våren har Kodcentrum genomfört tre kodstugor i Stockholm, enligt Lovisa Swärd, och till årsskiftet är målet att ha drivit kodstugor i fem städer sammanlagt. Än så länge ser de positiva resultat från de genomförda kodstugorna. Framför allt så har eleverna som deltagit visat stor entusiasm för att koda, vilket är organisationens huvudsyfte.

3 SPOTIFY YOU CAN DO IT: LEYLA ARALE & SARA ERVIK Leyla Arale och Sara Ervik gjorde praktik via Tekniksprångets på Spotify våren 2014 där de fick ordna eventet You can do IT. De bjöd in tjejer till en kväll på Spotifys kontor där de fick testa på att koda men även träffa kvinnor från arbetslivet som fick berätta om sin resa från studier till jobb. Det var många som visade intresse för kodningen och som menade att de aldrig gjort det tidigare men att det inte var så svårt som de trott, berättade Leyla Arale och Sara Ervik. Det var också syftet med eventet, att visa att programmering inte är omöjligt.

4 MATTE- CENTRUM: RASMUS ORNSTEIN FREDLUND Mattecentrum är en ideell förening med ungdomar och 400 volontärer verksamma i projektet. De jobbar främst genom räknestugor där alla som vill får ta med de matteuppgifter de vill jobba med och där volontärer finns på plats för att hjälpa till. Men Mattecentrum inkluderar även nätverksamhet med matteboken.se som riktar sig till ett stort åldersspann från årskurs 3 på grundskolan till gymnasiet samt högskoleprovet. Enligt Mattecentrums egna undersökningar tycker eleverna det är ett bra ställe att räkna matematik på då timmarna i räknestugan är mer värda än timmarna hemma. De tycker även att volontärerna förklarar på ett sätt så de förstår, då de oftast har mer tid att förklara än läraren. Förutom att räkna matte med volontärer i räknestugor kan unga på gymnasiet även ladda ned en privatlärare i matte att ha på sin smartphone.

5 MATHLEAKS: HENRIK STAAF Applikationen Mathleaks hade vid seminariets datum lösningar till 25 olika matteböcker. Dessa lösningar skiljer sig från bokens i det att bokens ofta bara är en enkel siffra medan Mathleaks lösningar har tillhörande texter, grafer, figurer och beräkningar på hur man ska göra för att ta sig fram till lösningen. Mathleaks riktar sig till gymnasiet samt i viss mån till nian men är under konstant utveckling. Under maj månad, före de nationella proven, använder elever Mathleaks. Totalt har de haft nedladdningar och elever har slagit upp lösningar över en miljon gånger.

6 TRANSFER: EMIL BREMAN Transfer kopplar genom ett enkelt upplägg ihop skola och näringsliv genom ca föreläsare som jobbar ideellt med att berätta om sina yrken på skolor runt om i Sverige. Transfer har funnits i fjorton år och har just nu en stor satsning kring teknik med tanke på den stora ingenjörsbristen som Sverige står inför. De letar kontinuerligt efter ingenjörer som kan gå ut och berätta om sina jobb på skolor. Transfers föreläsare är mycket uppskattade och får höga betyg i undersökningar vilket visar att elever tycker det är viktigt att få träffa representanter från arbetslivet och ställa frågor.

7 MATENA: LI LJUNGBERG NILSSON Matena är ett av många projekt som Teknikföretagen driver eller initierat. Det baseras på en fortbildning som Teknikföretagen startade 2009 tillsammans med AB Volvo, Astra Zeneca och Skolverket där lärare får träffa teknikinriktade företag för att inspireras till undervisningen i naturvetenskap, teknik och matematik. Resultatet av detta har visat sig vara väldigt positivt där lärare uppskattar att få inspiration på hur de kan plocka in företagens verksamhet i undervisningen för att få mer relevans i denna samtidigt som de fått nya vägar in i samarbete mellan skola och näringsliv än just prao och praktik som traditionellt varit alternativen.

8 NTA: GERD BERGMAN Skolutvecklingsprogrammet NTA startade 1997 med en kommun men finns idag runt om i hela Sverige och består av lärare, elever, skolhuvudmän och kommuner. 117 kommuner är medlemmar samt 28 friskolor/ friskolekoncerner så varje termin jobbar ungefär lärare och elever och barn i förskolan med något NTA-tema. NTA jobbar utifrån teman, och har just nu ungefär 20 olika teman med ca experiment eller uppdrag inom varje tema. Dessa teman och experiment är till för att ge lärare stöd i sitt arbete med natur och teknik.

9 TEKNIKCOLLEGE: FRIDA ANDERSSON Teknikcollege har funnits i tio år och är en samverkansplattform där man jobbar med att öka status och attraktivitet för tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege engagerar ca företag, ca 140 skolor, strax över 180 kommuner, studerande och 27 regioner. Syftet med Teknikcollege är att skapa en matchning mellan det som utbildningssystemet levererar och det som företagen efterfrågar i form av kompetens. Detta görs genom att företag samverkar med utbildningar, både på gymnasiet, yrkeshögskolor, högskolor samt med kommuner i en dialog kring bland annat hur företagen kan säkra sin kompetensförsörjning. De företag som samverkar med Teknikcollege vittnar om att de når nya medarbetare på ett bra sätt eftersom de får träffa dessa redan när de studerar. Det blir en förkortad rekryteringsprocess eftersom utbildningen kan ses mer som en prov anställning.

10 FÖRENINGEN SVENSKA SCIENCE CENTER: LENA ENGELMARK EMBERTSEN Science Centers är platser som strävar efter att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. De bygger på varje individs egen nyfikenhet genom både hands-on upplevelse utställningar men också program. Det finns 19 Science Centers i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. De möter sammanlagt 2 miljoner besökare årligen som kommer på sin fritid och jobbar även som resurs för skolor och lärare med ungefär elever årligen i skolprogram. Science Centers driver även lärarfortbildning tillsammans med universitet och högskolor, och drygt lärare fortbildar sig årligen. Föreningen Svenska Science Centers jobbar för att stärka science centers och förtydliga dess olika roller runt om i Sverige.

11 TEKNIKSPRÅNGET: FARHIYA SELLMAN & SEBASTIAN GENAS Tekniksprånget är ett fyra månaders praktikprogram som riktar sig till elever som läst matematik 4 och fysik 2 med syfte att inspirera unga att plugga vidare till ingenjör. Med i projektet finns nära 150 arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Genom en undersökning gjord på de två första terminerna av Tekniksprångets praktikanter kan man konstatera att 8 av 10 läser eller har för avsikt att läsa en ingenjörsutbildning eller högre teknisk utbildning. Farhiya och Sebastian gjorde Tekniksprångets praktik på IVA och planerar båda att studera till ingenjörer efter att de avslutat sin praktik.

12 WOMENGINEER: KATARINA STENSSON Womengineer är en nationell, ideell organisation som drivs av studenter på olika tekniska högskolor runt om i landet med målet att öka andelen tjejer på de tekniska utbildningarna. Womengineers långsiktiga mål är att hälften av de som utexamineras från dessa utbildningar år 2030 ska vara kvinnor. Genom Womengineer visar kvinnliga ingenjörsstudenter runt om i landet möjligheterna som finns som ingenjör via hem sidan womengineer.org samt genom ett antal bloggar. På hem sidan finns även intervjuer med ett sjuttiotal kvinnliga ingenjörer från arbetslivet för att ge en bild av vad de gör och hur de tagit sig dit.

13 PEPP: HANNA HEDIN Pepp är en ideell organisation som också arbetar för att stärka intresset för ingenjörsyrket hos tjejer där själva kärnan består av ett mentorsskapsprogram. Genom detta program får en gymnasieelev en mentor som läser på en teknisk högskola (i dagsläget KTH men planer finns på att utveckla programmet till andra tekniska högskolor också). Pepp arbetar utifrån tanken att de adepter som får en mentor via programmet sedan ska sprida information kring ingenjörsutbildningar och vilka möjligheter det kan ge för att på så sätt nå en större målgrupp.

14 Tomas Tobé (M) & Ibrahim Baylan (S) Både Tomas Tobé (M) och Ibrahim Baylan (S) har stött på flera av de initiativ som presenterades under dagen och ser dem som ett viktigt tillskott till skolan genom deras förmåga att agera konkret. Ibrahim Baylan berättade att han även arbetat med en del av initiativen under sin tid som skolminister och anser att den här typen av initiativ är viktiga. Även Tomas Tobé håller med om att denna typ av initiativ behövs för att stärka ingenjörsutbudet i Sverige framöver. Mad tanke på det sjunkande intresset för matematik, teknik och naturvetenskap ställdes frågan hur man kan arbeta för att öka intresset igen. Tomas Tobé menade att de viktigaste komponenterna är att ge mer tid till undervisning i dessa ämnen, utveckla undervisningsmetoder och erbjuda lärare fortbildning samt att erbjuda läxhjälp på alla skolor till alla elever. Ibrahim Baylan höll med om de förslag som Tobé presenterade men menade också att enbart mer tid till dessa ämnen inte skulle räcka utan att man även borde satsa på mindre grupper för att ge barn och ungdomar mer tid med läraren. Den sista frågan som moderator Eva Glaumann ställde handlade om hur Tomas Tobé och Ibrahim Baylan kan stötta dessa initiativ ännu mer än de redan gör idag. På det svarade Tomas Tobé att en lösning skulle vara att erbjuda mer fast finansiering genom till exempel Skolverket. Han ser däremot ett problem om initiativen tappar i effektivitet i kontakten med näringslivet då de ofta är med som finansiärer, eftersom det är samspelet mellan näringslivet och initiativen som är det intressanta. För Ibrahim Baylans del handlar det om att staten ska öppna upp för initiativen genom att öppna upp skolan så att initiativen får komma in. När Eva Glaumann sedan öppnade upp för frågor från publiken kom första frågan från Lovisa Swärd, Kodcentrum, som undrade hur Ibrahim Baylan såg på programmering som kärnämne i skolan. På detta svarade Baylan att han tycker att det är bra med programmering som ämne i skolan även om han inte tycker att det ska ersätta praktiska ämnen som t.ex. slöjd. Men att det borde finnas som ett tillval i skolan. Patrick Siegbahn från Mathleaks ställde frågan varför Sverige som ligger i framkant när det gäller digitalisering och snabba bredband kan ligga så långt efter i skolan med just detta. På denna fråga var både Ibrahim Baylan och Tomas Tobé överens om att det behövs en nationell IT-strategi. Tomas Tobé var däremot noga med att förtydliga att den moderna tekniken och digitaliseringen också måste innebära en höjd kvalité på undervisningen.

15

16 TEKNIKSPRÅNGET.SE

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59 Vad möter de unga? 59 6 Bilaga Översikt över olika nationella aktörer/koncept/organisationer som stimulerar till entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv i utbildningssystemet

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Lärande i LTH Genombrottet blad 11 oktober 2010

Lärande i LTH Genombrottet blad 11 oktober 2010 Lärande i LTH Genombrottet blad 11 oktober 2010 Genombrottet är LTH:s pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet som bland annat ger högskolepedagogiska kurser och beforskar undervisning och lärande. Genombrottet

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Barn ser på framtiden

Barn ser på framtiden Barn ser på framtiden En utvärdering hur projektet Barn ser på framtiden införlivas i NTA Anders Jakobsson Lund, januari 2007 Copyright Anders Jakobsson, Lund Assessment & Reaserch och IVA Tryck: tryckeriet

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

skola Vad gör en mattelärare? Nöjd Björklund Lite bättre, lite sämre... Så ska lärarnas löner höjas Utredningen vi väntat länge på VÄRLDENS BÄSTA

skola Vad gör en mattelärare? Nöjd Björklund Lite bättre, lite sämre... Så ska lärarnas löner höjas Utredningen vi väntat länge på VÄRLDENS BÄSTA skola VÄRLDENS BÄSTA Kolla in lr.se/ skolansdag 4 SEPTEMBER 2012 GRUNDSKOLAN 50 ÅR Lite bättre, lite sämre... sid 10 POLITIKERDUELL Så ska lärarnas löner höjas sid 6 Nöjd Björklund Utredningen vi väntat

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Rapport från hearing: Om behovet av utbildning av skolpersonal som arbetar med eller skall arbeta med genteknik.

Rapport från hearing: Om behovet av utbildning av skolpersonal som arbetar med eller skall arbeta med genteknik. Rapport från hearing: Om behovet av utbildning av skolpersonal som arbetar med eller skall arbeta med genteknik. Datum: 18 maj 2005 Plats: Riksdagen Arrangör: Gentekniknämnden Moderator: Gunnar Björne,

Läs mer

- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor:

- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor: Kompetens fördjupning Det var bl a inom ramen för det övergripande projektet UTVECKLA LIDKÖPING VÄNERN som arbetsgruppen Utbildning & Arbetskraft verkade och genomförde ett antal aktiviteter. Gruppen mål

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer