Syvi-nytt nov Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist"

Transkript

1 Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

2 Ordförande har ordet Onsala Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté för ett väl utfört arbete. Än en gång fick vi på de två fortbildningsdagarna i Katrineholm ta del av intressanta föreläsningar och även lära lite nytt. Referat från föredragen samt en sammanställning av utvärderingen redovisas på annan plats i tidningen. Som vanligt ägde också SYVI:s årsmöte rum i samband med konferensdagarna. På mötet valdes Helena Just Knutsson från Saltå By, och Gunlis Lundholm från Västerås in som nya styrelseledamöter. Ny revisor blev Ronnie Sesone. Nästa års konferens kommer att förläggas till Katrineholm september. Välkomna! Årsmöte kommer att äga rum i Katrineholm 23/9 på kvällen. Här hemma har jag varit på två konferenser ordnade av skolverket. Den första handlade om övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Det trycktes mycket på samverkan mellan Skola, AF, FK, LSS och Daglig verksamhet. En representant från arbetslivet berättade om sina positiva erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättningar i sitt företag. Han såg hos många av dem en drivkraft och lojalitet. Själv tänker jag, att både drivkraft och lojalitet samt många andra sociala förmågor är väl så viktiga som att på sitt APL klara kursmålen. Den andra konferensen handlade om studie-och yrkesvägledning för elever med utvecklingsstörning. Det pratades mycket om vikten av att eleverna ska få stöd i att göra väl underbyggda val. För elever med utvecklingsstörning krävs då, att vi för eleven konkretiserar och visualiserar. Vi behöver lämna samtalsrummet och tillsammans ge oss ut på olika studiebesök för att uppleva och förstå. Det nämndes också, att det är viktigt att vägledaren har kunskaper om utvecklingsstörning. Är det numera alltid så?... undrar jag. Men ack så viktigt! Det nämndes också flera gånger, att vi ska ha höga förväntningar på eleven. Det ska vi självklart ha, men vi får inte heller glömma, att förväntningarna ska vara rimliga, om eleven ska lyckas nå målet att få en anställning. Och framför allt också behålla sin anställning. Skolverket har utgett en ny skrift, som heter Studie-och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Den vill jag varmt rekommendera, då den är mycket läsvärd. Bara tio sidor, men bra! Finns att beställa från Skolverket genom Fritzes kundservice. Tel: Skolverketfritzes.se Detta SYVI-Nytt kommer ut före jul, men skriver dessa rader redan nu, då jag kommer att tillbringa november månad på sydligare breddgrader. Vi kommer hem till första advent och lagom till att tända ljus i mörka december och invänta julen. Så hoppas jag, att vi ses riktigt många av oss på konferensen i Katrineholm september Med en önskan om en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År till Er Alla! Åsa Tholin Ordförande

3 Utveckling av högskoleutbildning för personer som studerat på gymnasiesärskolan Hälsoinspiratörsprojektet 2011 inleddes ett treårigt utvecklingsprojekt vid Högskolan i Gävle i samverkan med SUH (Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott) och Riksförbundet FUB. Projektet genomfördes med stöd från Allmänna Arvsfonden. Den huvudsakliga bakgrunden till projektet var att personer med utvecklingsstörning har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden och samtidigt var den enda grupp som fortfarande var utestängda från högskoleutbildning. Möjligheterna till livslångt lärande efter gymnasiesärskolan var alltså starkt begränsade även om det redan fanns en del möjligheter på gymnasial nivå via folkbildning och kommunal vuxenutbildning (särvux/lärvux). Arbetsmarknaden förändras så att de arbeten som personer med utvecklingsstörning tidigare utbildats mot inte längre finns i tillräcklig omfattning. Precis som för personer utan utvecklingsstörning blir behoven av vidare utbildning allt större för att kunna svara mot kraven och bli attraktiva på såväl dagens som morgondagens arbetsmarknad. Utbildning kan här både vara ett redskap för att få det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden likväl som vid omställningar på arbetsmarknaden för att få nytt jobb istället för att då komma till daglig verksamhet. Redan i inledningen av projektprocessen blev det tydligt att det var nödvändigt att ta ett samlat nationellt grepp om aktuell fråga och börja förbereda en förändring på systemnivå. Detta ledde redan 2011 till bildandet av Nationella Samverkansgruppen för Livslångt Lärande för personer med utvecklingsstörning, som efterhand kom att innefatta alla berörda myndigheter. Redan från start inleddes också en omfattande omvärldsanalys, som genomfördes parallellt med själva Hälsoinspiratörsprojektet (HIP), men visade sig bli en avgörande katalysator för att möjliggöra utvecklingen inom HIP i Sverige. Omvärldsanalysen ledde till många internationella samarbeten och 2013 också till en milstolpe i utvecklingen då det internationella nätverket för inkluderande högre utbildning för personer med utvecklingsstörning bildades och fick namnet Optimize U. Sverige är representerat i nätverkets ledningsgrupp genom Kennet Fröjd och Elin Lund Jonsson. Bland de största framstegen inom projektet har varit utveckling av pedagogik och didaktik samt olika typer av anpassningar, som gör att personer med lindrig utvecklingsstörning kan tillgodogöra sig högskoleutbildning. Inom ramen för projektet har även genomförts ett antal utbildningsinslag och examinationer tillsammans med högskolestudenter utan utvecklingsstörning, som bekräftat högskolemässigheten i verksamheten. Nationella Samverkansgruppen slutför för närvarande arbetet med en nationell rapport som redovisar det utvecklingsarbete som genomförts från 2011 och fram

4 tills nu. Den rapporten kommer att publiceras omkring årsskiftet. Måndag 2 februari arrangeras en konferens om Livslångt Lärande för personer med utvecklingsstörning på GIH i Stockholm. Där kommer också rapporten att finnas tillgänglig. Vid konferensen presenteras bl.a. flera goda exempel på lärande efter gymnasiesärskolan inom allt från folkbildning och särvux/lärvux till högskola. Konferensen invigs av Gymnasie- och Kunskapsminister Aida Hadzialic. Programmet hittar du på Elin Lund Jonsson och Kennet Fröjd Köping 7 november 2014 Hej! Gunlis heter jag och har arbetat med ungdomar med rätt till särskolan sedan Det har blivit många härliga år med många möten och också många förändringar. Bland annat flyttat huvudmannaskap från landsting och omsorg till dagens särskola med större likheter med grundskola och gymnasieskola vad gäller tex kunskapsinhämting. Jag trivs bäst i mötet med eleverna. Jag har arbetat som hushållslärare, specialpedagog och nu som SYV på särskolan i Köping. Mina anställningar innan har varit i Karlskoga, Hallstahammar och Västerås. Jag är utbildad specialpedagog inriktning utvecklingsstörning samt påbyggnadsutbildning Vägledning för elever med funktionshinder. Min uppgift är låta varje elev bli mött, tagen på allvar och att bli lyssnad till. Min uppgift är också att skapa broar och samverkansarenor så att vi på bästa sätt kan vägleda våra elever in i vuxenvärlden. Att se möjligheter in i framtiden! Min vision är att alla ska få finnas i samma del, inte bara i en annan del, men utifrån var och ens förutsättningar. Jag tycker att SYVI alltid gjort en viktig insats för särskolans elevgrupp med bland annat kloka skrivelser och bra utbildningsdagar. Jag hoppas att jag med min medverkan i SYVI s styrelse kan stötta och fortsatt utveckla detta arbete. På min fritid sitter jag helst i fårhagen och filosoferar tillsammans med mina tackor som alla har sina olika personligheter och egenheter. Det händer väl också att jag och min gubbe vidgar våra vyer i något av jordens alla länder. Tjing Gunlis

5 Hej! Helena heter jag och jag har blivit invald som suppleant i styrelsen. Jag har på olika sätt arbetat med personer med utvecklingsstörning sedan Jag har vuxit upp på Solåkrabyn, som är en bygemenskap för vuxna med utvecklingsstörning som ligger i Järna strax utanför Södertälje. Jag började arbeta på en daglig verksamhet i Södertälje kommun 1987 och har sedan dess flyttat runt lite i Sverige. Efter olika utbildningar och annat som kan hända i livet hamnade jag till slut på Saltåskolan i Järna. Här jobbar jag sedan 12 år tillbaka som studie och praktiksamordnare. Saltåskolan är en idéburen, icke vinstdrivande och Waldorfinspirerad gymnasiesärskola med tillhörande elevhem. Jag tycker att det är ett roligt och utmanande arbete att möta och vägleda eleverna mot ett framtida vuxenliv. Våra elever kommer till oss från hela landet. De stora skillnaderna jag möter i de olika kommunerna och med de olika myndigheterna, slutar aldrig att förvånar mig. Tolkningen av de lagar och förordningar som styr de insatser och rättigheter som våra ungdomar har, borde vara likvärdiga i hela landet. Jag ser fram emot att få delta i styrelsens arbete, att försöka påverka och uppmärksamma myndigheterna på våra ungdomars behov och stora kapacitet. Helena Just Knutsson Saltåskolan Skolverkets konferens i Göteborg Studie-och yrkesvägledning för elever med utvecklingsstörning. Jan Lindblom från Skolverket utgick från allmänna råden och sa, att alla vinner på väl underbyggda val. Erfarenheter kan man få genom t.ex. studiebesök, praktik och besök från arbetslivet. Det är viktigt att få kunskap/kännedom om sig själv för att veta vilka valalternativ man har. Skolan ska vara likvärdig, men elevernas behov av vägledning kan se olika ut. Sylvia Lindqvist från skolverket pratade om nya gymnasiesärskolan, GYS Vid val av program och programfördjupning ska skolan titta på arbetsmarknaden inom skolans upptagningsområde elevernas möjlighet att få arbete möjlighet för APL skolans personella och materiella resurser Viktigt att det görs i denna ordning. Kurser eller delar av kurser kan vara arbetsplatsförlagda. Minst 22 veckor. Löpande kommunikation mellan skolan och arbetsplatsen. Samarbete med en gymnasieskolas lokala programråd. Bygga nätverk med arbetslivet. Ingemar Hertting från Skolverket pratade om särskild utbildning för vuxna.

6 Tillgång till studie- och yrkesvägledning Vad bestämmer vad eleven ska studera? Mål med utbildningen? (inte för att vidmakthålla kunskaper) Individperspektiv: Individens behov Behov och efterfrågan på arbetsmarknaden Tradition och organisation APL - vad är viktigt? Förbered handledarna. Förbered eleverna. Arbetslivets krav utbildningens mål? Viktigt att ha höga förväntningar, tyckte Ingemar. Lotta Granér från SPSM pratade om hur man gör i det dagliga arbetet. Vi ska utgå från styrdokument och skollag. Utvecklingsstörning utvecklingsmöjligheter Arbeta mycket med elevens identitet (NinjaKoll bra). Identiteten består av många delar, där utvecklingsstörningen är en liten del. Lotta refererade till en undersökning, som visade att äldre kvinnor identifierade sig med sin utvecklingsstörning. Men så är det inte bland yngre personer. Lotta pratade också om vägledningssamtalet, där utvecklingsstörningen är en utmaning. Elever med utvecklingsstörning har en begränsad abstraktionsförmåga. Viktigt att konkretisera och visualisera. Inför samtal och möten är det bra att förbereda eleven. - syftet med samtalet/mötet - vem/vilka ska vara med? - vad ska vi prata om? Förbered eleven i olika situationer: - vad ska jag göra? hur ska jag göra? - varför ska jag göra? med vem ska jag göra? när/hur ska jag börja - när/hur ska jag sluta? Det är viktigt att studie- och yrkesvägledaren har kunskaper om utvecklingsstörning. Det handlar mer om gradskillnad, inte artskillnad. Ibland är det mer som förenar än skiljer. Carina och Therese berättade om Lärvux i Stockholm. Två rektorer, en från Kalix och en från Gnosjö, berättade om hur de arbetar med GYS 2013 och med APL. Bengt Weidow från Skolverket berättade efter besök på ett antal skolor om hur APL har fungerat. Han berättade bl.a. att APL har varit svårt inom estetiska

7 programmet och man också har svårt att se lämpliga arbeten. Troligen kommer detta program inte att finnas kvar framöver. Dagen avslutades med en frågestund. // Åsa Skolverkets konferens i Göteborg Hur motiverar vi unga med funktionsnedsättningar i övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet? Konferensen startade med en gemensam presentation av representanter från Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet. Pia Ekman från Arbetsförmedlingen är AF:s samordnare för Göteborgs kranskommuner vad gäller ungdomar med funktionsnedsättningar. Hon beskrev hur man genom samverkan skola, AF, FK, LSS och Daglig verksamhet arbetar i dessa kommuner med ungdomar med funktionsnedsättning. En arbetsgång finns beskriven i foldern optimalt samarbete samma målbild i arbetet med unga med funktionsnedsättningar. Christina Åkerstedt från Försäkringskassan pratade också om vikten av samverkan med AF. Hon gick igenom om olika aktivitetsersättningar och rätten till dem. Anita Boman från myndigheten för delaktighet hade en genomgång av hur man med olika anpassningar kan hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar. Därefter fick vi höra två röster från arbetslivet. Johan Svensson från Primär Fastighetsförvaltning berättade om företagets samverkan med AF. Företaget har i projektet anställt 25 arbetslösa ungdomar, alla med gymnasieutbildning. När företaget påbörjar sin interna utbildning med dessa ungdomar, visar det sig att de flesta av dem har någon funktionsnedsättning. Johan tror på en framtida potential hos dessa ungdomar, då han ser att de flesta av dem har en drivkraft och lojalitet. Anna-Stina Todelius berättar om sitt städbolag med 23 anställda, Dessa representerar många olika nationaliteter och många har någon funktionsnedsättning. Anna-Stinas motto är: alla kan inte allt, men tillsammans blir vi bäst. Efter lunch kom lärare Anita Hildén och pratade utifrån rubriken om olika funktionsnedsättningar och förmågor. Med annorlunda bemötande och olika hjälpmedel kan man plocka fram ungdomarnas förmågor. Anita hade en genomgång av hur man med olika anpassningar kan hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar.

8 Därefter var det dags för Mary Ann Jakobsson att prata om (H)järnkoll. Mary Ann fick sin egen diagnos, ADHD och Aspèrgers vid 39 års ålder. Hon är ensamstående mor till fyra barn. En son fick diagnos ADD och Aspèrgers vid femton års ålder. Idag läser han på Chalmers. En annan son har ADHD, Autism och dyslexi. Han studerar på Ädelfors folkhögskola. Mary Ann berättade om, hur hon fått kämpa för och med sina barn under deras uppväxt och skoltid. Hur motiverar vi unga med funktionsnedsättningar i övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet? Inga problem sa Mary Ann, om bara grundskolan tar sitt ansvar och inte grundskolan förstör skolgången för dessa elever. Sedan hade jag inte möjlighet att stanna längre, utan missade sista delen av konferensen. // Åsa

9 SYVI Riksföreningen Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Verksamhetsberättelse Styrelsen för riksföreningen SYVI, särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening, avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Suppleanter Åsa Tholin ordförande Roland trygg Lotta Granér vice ordförande Helena Just Knutsson, adjungerad för Gunilla Månsson sekreterare Anders Drougge Mattias Schlyter kassör Christel Lindqvist hemsideansvarig Konferenskommitté Christel Lindqvist Lotta Granér Mattias Schlyter Valberedning Gunilla Jonsson, sammankallande Jozef Skerjantz, Bengt-Åke Klang Syvi-redaktör Christel Lindqvist Styrelsen har under verksamhetsåret: - Utvärderat föregående års fortbildningskonferens. - Planerat och genomfört årets fortbildningskonferens på Hotell Statt i Katrineholm. - Fortlöpande uppdaterat medlemsmatrikeln. - Uppdaterat hemsidan på SYVI.se. - Skapat Nyhetsbrev på hemsidan. - Webb-baserat SYVI-nytt. - Haft fortlöpande kontakter med företrädare för olika myndigheter och organisationer med speciellt fokus på Skolverket. - Fortsatt kontakt med vägledarföreningen för ett framtida samarbete. - Deltagit i Skolverkets arbete med allmänna råden för Studie- och yrkesvägledning. - SYVI har representerats i referensgruppen i forskningsprojektet Särskolaoch sen. - Fortsatt samarbete med föreningen Supported Employment. - Tidigare styrelsemedlem i SYVI Bo Carlsson har samlat och sammanställt föreningens protokoll, konferensinbjudningar, remissvar och olika skrivelser till myndigheter. Detta ska han lämna in till Riksarkivet, som har intresse av riksföreningen SYVI:s arbete genom åren. - Utfört ett arbete med att revidera föreningens stadgar. - Reviderat etiska reglerna för föreningen.

10 SYVI har under verksamhetsåret haft 70 betalande medlemmar. Styrelsen har arbetet efter vad stadgar och verksamhetsplan anvisat. Förutom konstituerande möte har styrelsen sammanträtt vid fyra tillfällen. Protokollen har lagts in på SYVI:s hemsida. SYVI-nytt har utkommit med 3 nummer under verksamhetsåret, samtliga i digital form. Där kan medlemmarna läsa och informera varandra om vad som är på gång i branschen. SYVI:s medlemmar uppmanas att inkomma med bidrag som utmanar, berikar och inspirerar vår verksamhet samt lämna synpunkter på tidningen och styrelsens arbete. Vi vill att SYVI-nytt ska vara, inte endast ett styrelsens informationsorgan, utan ett informations- och kommunikationsorgan för en rikstäckande och livaktig förening, där alla är delaktiga och aktiva. Genom SYVI-nytt ska det finnas möjlighet att sprida information om allt regionalt arbete som görs samt goda exempel och idéer utifrån hela landet. Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hälsar samtidigt våra nya medlemmar välkomna till föreningen. För SYVI:s styrelse Åsa Tholin Ordförande SYVI Riksföreningen Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Verksamhetsåret Förslag till verksamhetsplan Styrelsen har till uppgift att under verksamhetsåret: Hålla sig underrättad om de förslag och tagna beslut, som rör vårt uppdrag och påverkar vår verksamhet. Särskilt regeringens direktiv till olika myndigheter, som dels kan påverka elevernas möjlighet till arbete, dels utformningen av studie- och yrkesvägledning i sär- och specialskolan samt särskild utbildning för vuxna. Hålla sig underrättad om implementeringen av gymnasiesärskolan GYS särskilt avseende APL. Hålla sig uppdaterad på skollagens innehåll och hålla sig underrättad om dess konsekvenser vad gäller elever mottagna i särskolan. Ha kontakt med politiker och tjänstemän med särskoleansvar. Utvärdera fortbildningskonferensen Planera och genomföra fortbildning hösten 2015.

11 Värva nya medlemmar. Framhålla behovet till berörda myndigheter av nyrekrytering, fortbildning och utbildning för studie- och yrkesvägledning med specialkompetens inom särskola och specialskola. Samarbeta med Arbetsförmedlingen, Autism och Aspèrgerförbundet, Fackliga organisationer, Försäkringskassan, Handikapporganisationerna FUB/ALA, Myndigheten för delaktighet, Samverkansförbundet, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska föreningen Supported Employment, och Sveriges vägledarförening Sprida SYVI:s riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i sär- och specialskolan. Utge SYVI-nytt som webbtidning. Kontinuerligt uppdatera SYVI:s hemsida. Sprida kännedom om SYVI:S verksamhet via hemsidan SYVI.se Stödja regionala aktiviteter inom Riksföreningen SYVI. Uppdatera medlemsmatrikel För SYVI:s styrelse Åsa Tholin ordförande

12 SYVI konferens Lars Werner Rättslig rådgivare i Utbildnings-departementet och ledamot i Skolväsendets överklagande-nämnd. Har arbetat i mer än 20 år med skol-juridiska frågor och är ofta anlitad föreläsare inom den statliga rektorsutbildningen och olika typer av fortbildning riktad mot skolans personal. Har skrivit ett flertal böcker på det skoljuridiska området. Mattias Schlyter var den ut styrelsen som skulle ta anteckningar och eftersom han inte var på plats får denna lilla text representera Lars föreläsning. Sammanfattning av Bengt Weidows föreläsning, APL hur blev det? Hans PowerPoint presentationen finns på SYVIs hemsida En genom gång av de nya Nationella programmen och programmålen. Viktigt att tänka på att programmålen inte är mål som eleven skall uppfylla, utan vad utbildningen skall ha som mål att erbjuda eleven. Gymnasiesärskolans programstruktur överensstämmer till stor del med den 3 åriga gymnasieskolans programstruktur. Information om de olika programfördjupningspaketen och de stora möjligheterna att tillgodose elevernas individuella behov och intressen. Genom att välja kurser som helt APL-förläggs, kan elever gå i samma klass/grupp men ändå läsa olika kurser. Skolan skall sätta samman ett paket av kurser som skall ge eleven bästa förutsättningen till arbete inom yrkesområdet. Skolan måste se hur arbetsmarknaden ser ut och var skolan kan få APL platser, innan man beslutar vilket program skola skall erbjuda. Skolan kan anpassa kurserna i programfördjupningen efter lokala förhållanden på arbetsmarknaden. Det är viktigt att APL är ämnesplanestyrt och inte lever sitt eget liv. Enligt läroplanen är det ett krav att samverka med arbetslivet, detta kan ske på olika sätt. Genom att tex bilda lokala programråd och skapa egna samverkansorgan med berörda parter. Tidskrävande, det är viktigt att den lärare som är ansvarig för den APL förlagda kursen får den tid som krävs. Organisationen, av APL verksamheten ser olika ut. Det är inte alltid så bra om en och samma person är ansvarig för APL, det blir mycket sårbart.

13 Kompetensen, hos de som arbetar med APL är viktig, inte bara den sociala kompetensen i samband med rekvireringen, utan även branschkunskapen och att man är insatt i yrkesområdet. Kvalitén, på APL är viktig, i den undersökning som skolinspektionen gjorde 2011 visade stora brister. Inga besök av yrkesläraren under perioden, dålig kunskap om kursen och målen som skall uppnås på arbetsplatsen, dåligt med uppföljning när eleven återkom till skolan. Arbetsmiljön på arbetsplatsen är också viktig och att eleven har gjort besök före starten på APL. Det görs en stor satsning för att höja och stärka kvalitén i APL. Skolverket erbjuder en rad bidrag- och stöd åtgärder. Och hur ser det då ut just nu? Implementeringen på går, långt kvar, svårigheter med programmet Estetiska verksamheter, skolorna lägger ner ett omfattande arbete med att omvandla praktik till APL. Det finns en insikt i att man måste arbeta med skolans egen personal för att lyckas få ut eleverna. Skillnaden mot den 3 åriga gymnasieskolan är stor, det är en mer arbetskrävande process som möter andra svårigheter. Nätverksskapandet är mer omfattande för gymnasiesärskolan då man skall nätverka med Fk, Af, kommunen och arbetsplatsen samtidigt som man skall sköta skolans eget arbete. När det gäller bedömningen efter avslutad APL, görs ett stort arbete ute på skolorna just nu. Även här finns möjlighet till stöd från Skolverket. En ny situation för gymnasiesärskolorna, med mer fokus på elevernas arbetslivsanknytning och kompetens hos skolans personal om vilka krav som ställs på eleverna i arbetslivet. Även grundsärskolan har fått större krav på sig i vägledningen, eleverna måste vara inställda på programmets yrkesutgång.

14 Matts Daludd föreläste om projektet UFFE som står för Unga funktionshindrade för etablering, Målgruppen är unga i LSS med aktivitetsersättning har en förmåga till arbetslivsinriktad rehabilitering. Man arbetar med att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar med aktivitetsersättning som finns inom LSS har möjlighet att ta ett arbete/påbörja studier alternativt ta del av ett fortsatt fördjupat samarbete och vilka behov detta i så fall är förknippat med. Försäkringskassan har ett antal unga med aktivitetsersättning som är inom LSS och där det är svårt att avgöra om det är möjligt med arbete/studier. Det har då visat sig finnas behov av en mjukare övergång till fördjupat samarbete mellan Fk och Af. I denna process kommer SESAM-handläggare att utifrån Supported Employment-metodiken vara den röda tråden för de personer som är aktuella för processen. Max 15 deltagare/sesam-handläggare kan delta i processen samtidigt. Max tid i processen är 18 månader. Det är en fördel om deltagaren kan behålla sitt LSS-beslut under tiden i UFFE Projekttiden är slut men UFFE har gått över till AFFE, andra unga med förmågebegränsade för etablering, och som arbetar på samma sätt. SIUS-konsulent Lisa Back Lisa arbetar i området Nordvästra Skåne. Hon har en tidig samverkan med skolan och hon arbetar enligt Supported Employment-metoden. SIUS-processen startar under 4:e skolåret i gymnasiesärskolan. Idag finns det 800 SIUS-konsulenter i Sverige. 1. Januari-februari. Sökandeanalys. Lisa är ute på skolorna för att lära känna eleverna. 2. Mars-april. Ackvirering av platserna. 3. April-maj. Arbetsanalys och introduktion. Lisa gör en arbetskravsanalys och en arbetsplatsanalys. Hon gör också en analys av individens/elevens förutsättningar. Lisa är med ute på introduktionen på arbetsplatsen, alltifrån en dag till två veckor beroende på behovet. 4. Juli. Anställning. 5. Uppföljning. Framgångsfaktorer SIUS-Skolsamverkan: Respekt Dialog Ärlighet Kunskapsutbyte Informationsöverlämning Återkoppling /Åsa

15 Lisbeth Carlborgs föreläsning avslutade årets konferens. Lisbeth Carlborg prästvigdes i Storkyrkan, Stockholm Efter många år som församlingspräst i både storstad och i skärgårdsbygd föreläser hon nu och arbetar som handledare åt olika kommuner, företag och organisationer. Hon håller föredrag med hela kroppen som redskap och budskapet åskådliggörs med berättelser ur hennes eget liv. Att sluta kontrollera när något händer, det är då man vågar släppa taget och saker börja hända, säger Lisbeth Carlborg. Hon talar om att utöka sin komfortzon, att mota bort rädslan och släppa in kärleken. Efter att under studietiden ha arbetat mycket på olika sjukhus förstod jag att det som ändå finns, när inte glädjen finns, kan vara närhet. Det vill jag ge dem jag möter. Att få arbeta med människor, att få göra skillnad lockade mig även om mycket då verkade så svårt, hur kan man möta människor som mist den de älskar mest eller är svårt sjuka, fortsätter Lisbeth? Hon ger råd kring hur man klarar utmaningarna i sin vardag, hur man delegerar uppgifter på ett bra sätt och hur du sätter gränser och säger ifrån. (Lisbeth är en människa du helt enkelt måste uppleva.) Lotta Granér

16 Utvärdering SYVI-konferens 2014 Efter varje konferens gör vi en utvärdering. Här är en något förkortad text av utvärderingarna. Ni har varit mycket flitiga och skrivit mycket fritext, vilket uppskattas mycket men gör det svårt att få med allt. Föreläsarna: Medel på en skala 1-5 där 1 är mindre bra 2 bra 3 mycket bra 4 utmärkt 5 lysande, alltså nästan som det gamla skolbetygen. Lars Werner Skoljuridik Medel: 4,6 Amooshe Ghodsi BEO Medel: 3,3 Skolverket APL-utvecklare Medel: 1,7 Bengt Weidow APL-hur blev det? Medel: 2,6 Matts Daludd UFFE Medel: 2,4 Lisa Back SIUS Medel: 3,1 Styrelsen SYVI-information Medel: 3,5 Lisbeth Carlborg Låt det frusna vara. Medel: 4,4 Det ni tyckt till i fritext är bland annat att: Bra möten med kloka människor! Att ni är fantastiska som lyckas få ihop så bra program år efter år. Det hade räckt med en APL-föreläsare och antingen Lisa eller Matts APL känns som det kommer att bli stora svårigheter med Att servicen, fikabrödet, maten har blivit bättre, vi slipper delicatobakverk. Toppen! Att den här konferensen ger så mycket! Det är trevligt att träffa kollegor. Arbeta aktivt med att få till ett nationellt synsätt gällande samarbete/samverkan Fk/Af. Visa de bra exempel som finns Det måste finnas en ersättare om någon föreläsare uteblir vilket sker alltför ofta. Att vedertagna ("nya") begrepp ska användas. Det ska inte sägas "vanliga gymnasiet" =3åriga gymnasiet. Till nästa konferens skulle jag vilja höra: Högre chefer från Fk, Af, Skolverket, skolinspektionen...så man kan ha en debatt. Lärvux, fler goda samverkansexempel, exempel på "skapade" arbeten APL Jessica Arvidsson Halmstad. Bengt Weidow pratade om hennes avhandling som blev klar dec 2015 ang. vad elever gör efter flera år som gått gysär Elever med låg begåvning och anpassningar/pedagogik på gymnasieskolans introduktionsprogram. Vägar vidare

17 Mer om det individuella programmet och om eleverna med svår till måttlig utvecklingsstörning Någon föreläsare som kan "peppa" oss och inspirera oss. Det vore kul att få skratta tillsammans Önskar en panel, Fk, Af, EDV, HAB, där vi kan förbereda oss och ställa frågor. utifrån vad jag hört så är det många kommuner som arbetar olika tex Fk. Önskar träffa några högre personer inom varje myndighet som kan ge oss tydliga svar direkt. Lite mer om IMIND Några har påpekat att vi måste ersätta en föreläsare som uteblir med en annan med likande arbete. Det har varit omöjligt för oss att få ihop det ibland. Försäkringskassans uteblivande har vi fått besked på samma dag och andra lite innan men inte lyckats hitta en ersättare. Detta är naturligtvis något vi beklagar djupast. Glädjande är dock alla positiva utrop som vi får. Arbetet med nästa års konferens är igång och åsikter om föreläsare och annat tas tacksamt emot. Ni kan maila oss eller skriva i kommentersfältet på hemsidan. Kommittén består av: Lotta Graner Christel Lindqvist Mattias Schlyter Bengt Weidow Skolverket

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6 Mars 2014 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Ordförande

Läs mer

Nytt från Skolverket. Särskolans Rikskonferens Bengt Weidow Undervisningsråd

Nytt från Skolverket. Särskolans Rikskonferens Bengt Weidow Undervisningsråd Nytt från Skolverket Särskolans Rikskonferens 2016 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Gymnasiesärskolearbetet 2. Gymnasiesärskola 2013 reformens syfte 3. Mottagande i gymnasiesärskolan hänvisning

Läs mer

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd Bygga broar 2015 Gymnasiesärskolan och arbetslivet Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Ny gymnasiesärskola 2. Programmål, programfördjupningspaket och apl 3. Samverkan med arbetslivet 4. Skolans

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44. Org.

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44. Org. Juni 2014 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Framsidan,

Läs mer

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Serviceassistent Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Bygga broar Sammanfattning Lärlingsutbildning inom Vuxenutbildningen Samverkan med gymnasiesärskolan

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi?

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 P E T E R G R Ö N D A H L L Ä R V I S I O N Skola samhälle Innehåll Vad vet vi? Vad kan man göra? Vad vet ni? Vad vet vi? Uppföljning av

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Samordnad studie- och yrkesvägledning. Ett utredningsuppdrag för Karlstads-Hammarö kommun

Samordnad studie- och yrkesvägledning. Ett utredningsuppdrag för Karlstads-Hammarö kommun Samordnad studie- och yrkesvägledning Ett utredningsuppdrag för Karlstads-Hammarö kommun Karlstad/Hammarö idag - Invånarantalet ökar - Många är välutbildade - Låg arbetslöshet - Utbildningsort - Residensstad

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning Skolverket Stockholm Uppsala den 8 november 2013 Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning No one can predict the

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Ungdomar till studier Utvecklingsområden

Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Syfte Ge ungdomar och unga vuxna i Luleå bättre förutsättningar till arbete och/eller fortsatta studier. Genom utökad väglednings och utbildningssatsning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 Alla vinner på väl underbyggda val Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 3. Undervisning och samverkan Läraren bör i undervisningen - ge eleverna möjlighet att utveckla en

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Kommittén skrev ett delbetänkande

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion - NCS - Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningsplan, aktivitetsplan 10.45 Föreläsning,

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum 2015-11-20 Uppgiftslämnare Monica Sonde Aktuell verksamhet Södertälje grundskola

Läs mer

Sigys-konferens februari 2010

Sigys-konferens februari 2010 Sigys-konferens februari 2010 Varje samhälle har skyldighet att ge alla ungdomar en utbildning som förbereder dem för ett liv som vuxna. Människor växer med kunskap. Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Stockholms Transport- och fordonstekniska Gymnasium belägen i Stockholms

Läs mer

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER!

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Se möjligheter! Huvudmannaplan SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Förvaltningschefer/skolchefer,

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam KOLL PÅ LÄGET Bakgrund Insikten om funktionsnedsättningen Dialogen mellan verksamheterna Godtycklighet i stödinsatser Aktivitetsersättningen skolan vuxenlivet Läkarintyg Alla har uppdraget men ingen kan

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Budgetpropositionen 2013

Budgetpropositionen 2013 Bakgrund Budgetpropositionen 2013 4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE)

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga i LSS med aktivitets ersättnin g 1 Avstäm nings - möte 2 Gem ensa m kartl äggni ng 3 Arbete 4 Studier 5 Beho vsbe döm ning 6 Befintlig plats 7 Annan plats

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Bertil Lundquist (U), Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

Riksföreningen Syvi Särskolans och specialskolans. ideella förening. Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244. Org. nr 822003-8510.

Riksföreningen Syvi Särskolans och specialskolans. ideella förening. Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244. Org. nr 822003-8510. Nr 3 2012 Riksföreningen Syvi Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244 Org. nr 822003-8510 Pgnr 6197546-2 Redaktör Marie B Larsson Layout &

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Gymnasiesärskolan Skellefteå Kommun

Gymnasiesärskolan Skellefteå Kommun Gymnasiesärskolan Skellefteå Kommun Tyckte du att det här lät intressant? Läs mer på www.skellefteagymnasieskola.se Illustration: Kristina Alfonsdotter Gymnasiesärskolan I denna broschyr har vi samlat

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

GÖTEBORG 16 mars 2011

GÖTEBORG 16 mars 2011 GÖTEBORG 16 mars 2011 Birgitta Gladh Carlsson sekreterare i Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasial

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Saltåskolans arbetsplan Läsåret 2012/2013

Saltåskolans arbetsplan Läsåret 2012/2013 Saltåskolans arbetsplan Läsåret 2012/2013 Mål för verksamheten Saltåskolan är en del av Saltå By, som är en läkepedagogisk verksamhet grundad på den antroposofiska människosynen. Det centrala i denna pedagogik

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer