Ekonomiskt stöd till organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt stöd till organisationer"

Transkript

1 Ekonomiskt stöd till organisationer Uppföljning av beviljade stöd 2011.

2 Inledning Varje år delar Konsumentverket ut statligt stöd till organisationer inom konsumentområdet. Stödet är på totalt 12 miljoner kronor och beviljas till organisationer i syfte att ta tillvara svenska konsumenters intressen. Det finns tre olika former av stöd: organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. I den här sammanställningen kan du läsa om aktiviteter och resultat för de organisationer som fick verksamhets- och projektstöd Syftet med sammanställningen är att ge dig en större inblick i de ideella organisationernas arbete inom konsumentområdet. Vi hoppas att inblicken bidrar med tankar, idéer och inspiration. Mer information om det statliga stödet finns på 2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsstöd Fair Trade Center...4 Föreningen för Fairtrade Sverige...5 Föreningen Medveten Konsumtion...6 Gröna bilister...7 Handikappförbunden...8 Jordens Vänner...9 Motorförarnas helnykterhetsförbund (mhf)...10 Reumatikerförbundet...11 Svensk mat- och miljöinformation (smmi)...12 Svenska Naturskyddsföreningen...13 Svenska Naturskyddsföreningen...14 Sveriges Konsumenter...15 Projektstöd Säkra pengar, Attention...16 Barn besöker butik, Föreningen för Fairtrade Sverige...17 Spela roll, Föreningen för Fairtrade Sverige...18 Den som är satt i skuld är icke fri, Familjeslanten Gävle...19 Håll koll, kfum Umeå...20 Så framtiden!, Naturskyddsföreningen Dalarna...21 Klimat guidningar i butiker och odlingslandskap, Naturskyddsföreningen Örebro län...22 Ökad säkerhet och färre dödsfall inom fridykning, Svenska Sportdykarförbundet...23 Skuldfällan, Unga kris

4 Verksamhetsstöd Organisation: Fair Trade Center Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Främja en ekologisk och socialt rättvis handel genom att svenska konsumenter, inköpare och företag får kännedom om riskfyllda produktionsmetoder. Samt ge exempel på hur företag kan förbättra sina arbetsförhållanden. Genomförande Stödet har använts till föreningens grundverksamhet som består av research, kampanj, dialog och konsumentkommunikation. Under året har man fokuserat på handel med blommor och gjort en uppföljningsrapport om blomsterhandlarnas etiska krav, haft dialog med blomföretag samt tagit fram kampanjmaterial som konsumenter kan använda för att påverka företagen. Fair Trade Center har också koordinerat och genomfört aktiviteter och kampanjer utifrån Swedwatchs granskning av smyckesindustrin. Målgrupper för de olika verksamheterna har varit konsumenter, företag, universitet/högskolor, massmedia, investerare och fackföreningar. Föreningen uppger att man kommunicerat enligt de aktiviteter som var planerade. Genom att sprida information till konsumenter och få företag att förändra sina rutiner har man arbetat enligt de uppsatta målen. Konsumenter har fått uppdaterad information om arbetsvillkor och miljö inom snittblomsindustrin och smyckesindustrin, vilket gör att de har möjlighet att ställa frågor och krav på sina handlare. 4

5 Verksamhetsstöd Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Informera och utbilda svenska konsumenter kring Fairtrade-märkning för att stärka konsumenternas möjlighet att påverka produktions- och handelsvillkor. Främst vad gäller produkter från utvecklingsländer där svåra arbets- och levnadsvillkor är vanligt förekommande. Genomförande Kampanjinsatser har genomförts i samband med Alla hjärtans dag, World Fair Trade day och Fairtrade Fokus. Julkampanj innehållande minst 500 aktiviteter, till exempel provsmakning i butik, flash-mobs och föreläsningar på arbetsplatser och skolor. Varje vecka har hemsida, Facebook och Twitter uppdaterats. Medlemsorganisationernas informationsarbete har bland annat bestått av möten, inspirationsdagar och framtagande av införsäljningsmaterial till nya medlemsorganisationer. En av målsättningarna var att svenska konsumenters kunskap om Fairtrade skulle öka och resultatet visar att igenkänningsgraden ökade från 65 % till 70 % under Man ville också att fler skulle välja Fairtrademärkta produkter och resultatet visar att försäljningen ökade med 17 % under Vidare skulle Fairtrade engagera fler organisationer och ambassadörer. Resultatet visar att under 2011 tillkom tre nya medlemsorganisationer. Svenska konsumenter har genom den ökade försäljning av Fairtrade-märkta produkter under 2011 bidragit till att premien som går till Fairtrade-certifierade odlare och anställda ökat med 70 % till ca 23 miljoner kronor. 5

6 Verksamhetsstöd Organisation: Föreningen Medveten Konsumtion Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Vill inspirera och göra det lätt för konsumenten att agera medvetet utifrån miljö-, hälso- och rättviseaspekter genom information på sin hemsida, föreläsningar, påverkansarbete och utåtriktade evenemang. Genomförande Stödet har i huvudsak finansierat personal som drivit och utvecklat föreningens kärnverksamhet. Den utåtriktade verksamheten har under 2011 bestått av ca 30-talet föreläsningar på skolor, företag och föreningar. Vidare har delar av informationen på hemsidan uppdaterats. Föreningen har varit regional projektledare för evenemanget Världens största klädbytardag samt drivit kampanjen Inget nyp i sommar och En miljon givaways i sociala medier. Föreningen har kunnat bedriva sin verksamhet i den omfattning som angavs i ansökan. I föreläsningsarbetet har föreningen nått ca personer och hemsidan har under året haft i snitt besökare i månaden. Föreningen bedömer även att de indirekt nått ut med budskap om konsumtionens villkor till målgrupper som kanske inte efterfrågar sådan information. Detta har uppnåtts genom medverkan i tv, radio, dagspress och publika evenemang. Föreningen tror sig ha bidragit till att trenden av att byta prylar och kläder har vuxit sig starkare. 6

7 Verksamhetsstöd Organisation: Gröna Bilister Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Verka för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Särskilt fokus på att påverka enskilda människors och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. Genomförande Stödet har använts till telefonbevakning av föreningens kansli, uppdatering av hemsidan, konsumentrådgivning i miljöbilsfrågor, framtagande och spridning av föreningens månatliga nyhetsbrev samt granskning och presentation av miljöbilar i form av Miljöbästa Bilar Stödet har också använts till deltagande i offentliga sammanhang och en satsning under mobilitetsveckan. Föreningen anser att man nått målet med sin verksamhet och märkt ett större genomslag för sina frågor. 7

8 Verksamhetsstöd Organisation: Handikappförbunden Beviljat belopp: kr Versamhetens målsättning Öka och samordna medlemsförbundens engagemang inom deras standardiseringsarbete. Genomförande Verksamhetsstödet har används till samordning, planering och genomförande av olika aktiviteter för att öka kännedomen om standardisering hos de 39 medlemsförbunden. Aktiviteterna har bland annat handlat om interna möten, dialog och en inventering av handikappförbundens deltagande i standardisering. Stödet har också finansierat deltagande i internationella möten och nätverk inom standardisering. Organisationen anser att man nått sitt mål med ett ökat engagemang inom standardisering och fått till ett nytt deltagande i två standardiseringskommittéer och en internationell fokusgrupp. 8

9 Verksamhetsstöd Organisation: Jordens Vänner Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Att utbilda medlemmar och konsumenter i frågor kopplade till miljöargument i marknadsföring. Syftet är att öka konsumenters medvetenhet och förutsättningar till en mer miljöanpassad konsumtion. Genomförande Stödet har finansierat personalens informationsarbete. Personalen har fungerat som stöd för ideella som arbetar med konsumtionsoch konsumentfrågor. I det externa informationsarbetet har organisationen arrangerat en omröstning och utdelning av Greenwashpriset samt arrangerat ett seminarie om hur man gör en Greenwashanmälan. Stödet har även använts till nytryck av rapporten Greenwash grönmålning av svarta miljösamveten samt till tryck av en informationsfolder. Organisationens arbete med frågorna har spridits via nyhetsbrev, Facebook, Miljötidningen och vid interna möten. Upptryckt material har delats ut vid medverkan på Bok- och biblioteksmässan, mr-dagarna och Schysst jul. Jordens Vänner har arbetat både internt och externt med informationsspridning kring marknadsföring med miljöargument och andra relaterade konsumtionsfrågor. Organisationen uppger att deras informationsarbete har bidragit till ett ökat intresse inom organisationen för frågorna och därigenom har nya nätverk kommit till. Organisationen uppger även att företag och politiker uppmärksammat Jordens Vänners arbete vilket stärkt organisationens position som konsumentorganisation. 9

10 Verksamhetsstöd Organisation: Motorförarnas helnykterhetsförbund (mhf) Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Bevaka viktiga konsumentintressen genom deltagande i Allmänna reklamationsnämnden, samt i svenskt och internationellt standardiseringsarbete avseende alkolås och alkometrar. Genomförande Stödet har använts till medverkan i möten med allmänna reklamationsnämndens motoravdelning. Exempel på konsumenttvister har sedan bearbetats och spridits via reportage i den egna tidningen, till massmedia och i samband med miljöbilsseminarier. Stödet har också använts till deltagande i standardiseringsarbete. Föreningen anser att de mycket väl har uppfyllt de uppsatta målen för verksamheten. Detta grundar man på att alla planerade aktiviteter är genomförda och att insatserna har gett konkreta resultat för svenska konsumenter. 10

11 Verksamhetsstöd Organisation: Reumatikerförbundet Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Ge företag metoder för att utveckla lättöppnade produkter samt ta fram underlag som kan ligga till grund för en standard. Genomförande Stödet har finansierat ordförandeskapet i standardiseringsgruppen för lättöppnade förpackningar. En teknisk specification; Packaging Ease of opening Criteria and test method for evaluating consumer packaging fastställdes under året. Under året har man också etablerat ett iso-arbetet med Japanskt sekretariat och reumatikerförbundets testmetod som bärande input. Problemet med svåröppnade förpackningar har lyfts i fler forum, bland annat i Tyskland där man tidigare motsatt sig behovet av standard eller specifikation. 11

12 Verksamhetsstöd Organisation: Svensk mat- och miljöinformation (smmi) Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Sprida information och kunskap om matens miljöpåverkan för att stärka konsumenters möjlighet att handla hållbart. Arbeta direkt mot beslutsfattare för att uppmana dem att ta beslut som underlättar för konsumenter att handla hållbart. Genomförande I samverkan med abf har man genomfört utbildning om matens miljöpåverkan. Marknadsföring och samordning av smmi:s föreläsningsverksamhet har också skett. Under Almedalsveckan arrangerades fem seminarier. Man har också samverkat kring ett antal aktiviteter där matens miljöpåverkan på olika sätt har avhandlats. smmi:s hemsida har förbättrats och lanserats under Debattartiklar och insändare i kampanjen Köttfri måndag har producerats. Organisationen anser att målsättningen är uppfylld trots att tyngdpunkten legat mer på långsiktigt och internt än utåtriktat och direkt. Föreläsningsmaterial är framtaget och man har utbildat över 30 personer som framöver har möjlighet att föreläsa vidare. Under året har samarbetet med abf både utvecklats och förstärkts vilket anges som en stor framgång. 12

13 Verksamhetsstöd Organisation: Svenska Naturskyddsföreningen Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Svenska Naturskyddsföreningen driver en årlig återkommande kampanj Miljövänliga dagen för ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring en konsumentrelaterad fråga. Denna gång ville man fokusera på återbruk av kläder. Genomförande Kampanjen Klädbytardagen genomfördes på 48 platser i landet. Inför dagen spreds information till lokala arrangörer om miljöfördelarna med att byta kläder istället för att köpa nya. Detta spreds till lokalmedia och plockades upp på flera orter. Inför dagen bedrev föreningen opinionsbildande arbete genom information till media, genom att under Stockholms modevecka uppmana klädbranschen att sätta miljön på framtidens mode. Genom arrangemang på samtliga platser under en dag blev det en manifestation för återanvändning av kläder och för klok resursförbrukning. Kampanjen ledde till 145 införanden i tidningar och radio, varav flera artiklar med bilder och helsidor. De 48 lokala kretsar i föreningen som genomförde aktiviteter samlade uppskattningsvis cirka deltagare. 13

14 Verksamhetsstöd Organisation: Svenska Naturskyddsföreningen Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Svenska Naturskyddsföreningen driver en årlig återkommande kampanj Miljövänliga veckan för ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring en konsumentrelaterad fråga. Årets tema 2011 var Rätt val av fisk och skaldjur. Genomförande Kampanjearbetet har bestått av planering, genomförande och uppföljning. Ett materialpaket för kampanjen togs fram som innehöll rapporter, broschyrer, affischer, handledningar, utställningsbilder, frågequiz samt mallar för insändare, pressmeddelande och påverkansbrev till resturanger och grossister. Nio regionala upptaktsmöten hölls runt om i landet och Handla Miljövänligt-nätverket gjorde en riktad insats mot sushiresturanger där de undersökte fiskutbudet. Resultaten sammanställdes i en rapport och släpptes till tt inför kampanjeveckan. Vidare spreds filmer och rapporten I grumligt vatten. Under kampanjveckan genomfördes lokala aktiviteter och arrangemang i föreningens lokala kretsar. Kampanjen ledde till 210 inslag om kampanjens budskap i media med två längre nyhetsinslag på svt rapport. En anti scampigrupp med över anhängare bildades på facebook. 169 lokala kretsar i föreningen genomförde aktiviteter som uppskattningsvis nådde personer med muntlig information eller kampanjmaterial. Genom spridning av kampanjens budskap har konsumenter, grossister och restauranger fått kunskap om att fisk är en hotad resurs och att ett medvetet val/ inköp är av betydelse. 14

15 Verksamhetsstöd Organisation: Sveriges Konsumenter Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Stärka svenska konsumenters makt nationellt, inom eu och internationellt. Under 2011 planerades insatser inom sakområdena finansiella produkter, eu:s livsmedelsmärkning, produktsäkerhet, miljömärkning och design, gmo, nanopartiklar och läkemedelsinformation. Genomförande Sveriges Konsumenter driver ett brett nationellt och internationellt påverkans- och opinionsbildande arbete. Föreningens arbete inrymmer löpande verksamhetsutveckling, interna och externa aktiviteter, information till medlemmar, remissvar, lobbyverksamhet, opinionsbildande verksamhet, standardisering och utåtriktat arbete års arbete har särskilt utgjorts av arbete med konsumentskyddet i eu, hållbar utveckling, livsmedelsmärkning, offentliga måltider, och konsumenträttigheter för digitala tjänster. Organisationen har bland annat under 2011 framfört specifika krav inom områdena matkvalitet, marknadsföring, konsumentlagstiftning, ny teknik och privatekonomi. Verksamheten har i all väsentlighet bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som upprättades för Under året har de primära målgrupperna: medlemsorganisationer, beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, opinionsbildare samt massmedia nåtts via ett stort antal möten, föredrag och seminarier. Genomslaget i massmedia har varit stort och budskapen bedöms ha tagits emot väl. Eftersom verksamhetsstödet utgör den övervägande delen av finansieringen av Sveriges konsumenters löpande arbete skulle merparten av verksamheten inte vara möjlig utan det. 15

16 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekonomi Organisation: Riksförbundet Attention Projekttitel: Säkra pengar Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Informera och utbilda unga med adhd och andra närliggande diagnoser om vikten av ekonomisk planering. Genomförande och målgrupp Arbetet inleddes med att träffa ungdomar i fokusgrupper för att ta fram material till en ekonomibilaga samt en projektsida på föreningens hemsida. Efter mötet med fokusgrupperna utformades sedan lättillgänglig och målgruppsanpassad information. Informationen användes till att utbilda ett antal ungdomsinformatörer och ekonomiinformatörer som senare höll fyra träffar med målgruppen i Attentions lokalföreningar. Föreningen bedömer att projektet nått uppsatta mål. En ekonomibilaga i föreningens medlemstidning har spridits till förbundets medlemmar. Bilagan har även spridits till budget- och skuldrådgivare. Projektets hemsida är under fortsatt utveckling, med målet att innehålla information om ekonomihjälpmedel, strategier och länkar. De träffar som genomförts har bemötts med positiv respons och varit uppskattade av deltagarna. Projektet har lett till att Attention idag har en god kunskap kring de svårigheter medlemmarna möter i sin vardag. Fokusgrupperna och träffarna har gett kunskap som gör att föreningen fortsättningsvis kan producera material som kan passa målgruppens behov. 16

17 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologiskt och socialt ansvarstagande Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Projekttitel: Barn besöker butik Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka kunskapen hos flickor och pojkar mellan 7 12 år om Fairtrade lokalt för att påverka barns situation globalt. Genomförande och målgrupp En projektledare anställdes för att ta fram ett pedagogiskt material för användning i skolor. Materialet, innehållande konkreta verktyg, fick namnet schyssta bananer? och är förankrat i den nya läroplanen. I samband med en fortbildningsdag för lärare lanserades materialet och det har sedan spridits till Fairtrade City - kommuner och med hjälp av Lärarförbundet. Projektet har gett de resultat föreningen förväntade sig. schyssta bananer? har beställts och skickats ut i den omfattning att omkring elever har fått förutsättningar att ta del av materialet. Det har funnits en efterfrågan av material som kopplar ihop konsumtionen med begreppet hållbar utveckling och man bedömer att man nu har det i schyssta bananer? För både elever och pedagoger innehöll materialet ny kunskap. Barnen har tagit med sig sin nyvunna kunskap till hemmet och tar i dag upp Fairtrade-frågan med sina föräldrar. Länk till materialet: butik/pedagogiskt-material-for-grundskolan/ schyssta-bananer/ 17

18 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologiskt och socialt ansvarstagande Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Projekttitel: Spela Roll Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka högstadieelevers kunskap och förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i utvecklingsländer. Samt att inspirera till att vara aktiva konsumenter och socialt ansvarstagande. Genomförande och målgrupp En anställd projektledare utformade övningar och rollspel med fokus på rättvis handel och medveten konsumtion. Sedan kopplades utvalda lärare in i projektet för att bidra med idéer och diskutera övningarna. Efter det sammanställdes ett material som nu är förankrat i läroplanen Lgr11 och heter spela roll?. Materialet spreds via mailutskick, bokmässan i Göteborg, skolforum och en lanseringsträff som anordnades för lärare och media. Samtidigt genomförde projektledaren rollspelet i fler än 30 klasser och utvärderade kontinuerligt sitt arbete. Idag finns materialet nedladdningsbart på Fairtrades hemsida. En elevenkät har gjorts som visar på ökad kunskap om hur de som medvetna konsumenter kan påverka människor i utvecklingsländer. Projektet anses då ha uppnått sin målsättning. Länk till materialet: skola-utbildning-landningssida/skola/spelaroll/ 18

19 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekonomi Organisation: Familjeslanten Gävle Projekttitel: Den som är satt i skuld är icke fri Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Att ge skolelever ökad kunskap om vardagsekonomi och konsumtion genom communityteater och efterföljande diskussion. Genomförande och målgrupp I samarbete med Familjeslanten Sandviken, abf Gästrikebygden och Folkteatern i Gävle har föreställningen Jag lägger mina räkningar i tvättkorgen producerats och framförts. Manuset till föreställningen är baserad på riktiga livshistorier, de hämtades från intervjuer med personer som själva sökt rådgivning på Familjeslanten. Föreställningen framfördes 31 gånger och över skolelever har tagit del av den. I anslutning till varje föreställning genomfördes ett seminarium för att skapa diskussion kring teaterns budskap. Föreställningen har också framförts som radioteater i Sveriges Radio. Dessutom har en kortfilm baserad på föreställningen spelats in. Familjeslanten bedömer att projektets övergripande och konkreta mål har nåtts. Eleverna har genom föreställningen och efterföljande seminarier fått enkla tips om vikten av att ha en budget, hemförsäkring och a-kassa. De har även beretts möjlighet att komma till insikt om de signaler som samhället sänder ut om lycka och framgång genom konsumtion. Föreställningen fick stort genomslag i media, både regionalt och nationellt. Föreställningens budskap har nått ut till fler än vad som kunnat förutses. Lovord har framförts av Sveriges Radio, Radioteatern och Statens kulturråd. Några kommuner har visat intresse av att köpa föreställningen. 19

20 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning mot ekonomi Organisation: kfum Umeå Projekttitel: Håll koll Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Ge ungdomar mellan år kunskap om hur de kan ta ansvar för och sköta sin hushållsekonomi Genomförande och målgrupp Målgruppen var ungdomar som behöver stöd för att ta sig in i vuxenlivet. kfum har för de ungdomarna anordnat träffar som på ett praktiskt och vardagsnära sätt behandlat ämnen som konsumenträtt och vardagsekonomi. På träffarna har ungdomarna arbetat både enskilt och i grupp, och som avslutande uppgift fick de upprätta en egen budget. Föreningen bedömer att de 120 ungdomar som deltagit har fått bättre förutsättningar att vara en klok konsument. Genom enkäter och kommentarer bedöms målgruppen fått ökad förståelse för konsumtion, vilka fällor som finns och hur dessa kan undvikas. Slutuppgiften tydliggjorde att många av ungdomarna verkligen gjort framsteg. Projektet har alltså gett de resultat man förväntade sig. 20

21 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekologi Organisation: Naturskyddsföreningen Dalarna Projekttitel: Så framtiden! Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Att öka kunskapen om hur mat produceras samt förbättra kontakten mellan lantbrukare och konsumenter. Genomförande och målgrupp Stödet har finansierat planering och genomförandet av aktionen Så framtiden!. Aktionen samlade en intresserad allmänhet under en dag på en gård utanför Uppsala. På gården fick deltagarna information om bruket av jorden och betydelsen av att bevara och odla gamla lantsorter. Aktionen gick sedan ut på att allmänheten fick bruka en del av gårdens mark och medverka till sådden. Eventet lockade 40 deltagare, svt sände ett reportage från gården och i Upsala Nya Tidning skrevs en helsidesartikel om händelsen. Deltagarna som besökte gården fick kunskap om vikten av genetisk variation på grödor. De fick även tillfälle att lära känna en lantbrukare som aktivt odlar och säljer ekologiska grönsaker och bröd. Föreningen bedömer att projektets mål har nåtts men i mindre omfattning än planerat. Den del av det beviljade beloppet som inte använts har betalats tillbaka till Konsumentverket. 21

22 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologi Organisation: Naturskyddsföreningen Örebro län Projekttitel: Klimat guidningar i butiker och odlingslandskap Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka kunskaperna om matens klimataspekter och möjligheterna att göra aktiva val i butik. Genomförande och målgrupp Tillsammans med Studiefrämjandet har föreningen utbildat 8 medlemmar att bli klimat-guider, med hjälp av en egenproducerad guidehandledning. Föreningen har arrangerat och genomfört klimatguidningar i matbutiker runt om i Örebro län. Under projektperioden har även guidningar i odlingslandskapet arrangerats, bland annat i anslutning till öppnandet av en fotoutställning om naturvård. Föreningen bedömmer att projektets syfte och mål har uppnåtts i det stora hela. Föreningen har nått cirka 200 aktiva konsumenter i samband med guidningarna och responsen har varit positiv. De utbildade guiderna står rustade för att leda cirklar och guida i butik och projektidén har fått många ringar på vattnet. Föreningen har bjudits in att arbeta med den regionala klimatstrategin där guidningarna har blivit en del av lösningen på hur konsumenterna kan nås. Metodiken kommer även att föras in i Naturskyddsföreningens klimatarbete och inom närnaturguiderna. Föreningen nådde inte ut till alla 12 kommuner som planerat och delar av det ekonomiska stödet har betalats tillbaka till Konsumentverket. 22

23 PROJEKTSTÖD Temaområde: Säkerhet Organisation: Svenska Sportdykarförbundet Projekttitel: Ökad säkerhet och färre dödsfall inom fridykning Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka medvetandet om de risker som finns vid sportdykning. Att få sportdykare att tänka mer på säkerhet och minska antalet skadade och döda. Genomförande och målgrupp Projektet inleddes med att man reviderat befintligt utbildningsmaterial som riktar sig till klubbsäkerhetsombud och andra intresserade. Därefter genomfördes tre seminarier på olika orter i Sverige med sammanlagt 36 deltagare. Sportdykarförbundet bedömer att de som deltagit i seminarierna fått ökad medvetenhet och kunskap. Däremot nådde de inte ut till så många klubbsäkerhetsombud som de planerat. Delar av det ekonomiska stödet har därför betalats tillbaka till Konsumentverket. 23

24 PROJEKTSTÖD Temaområde: Privatekonomi Organisation: Unga Kris Projekttitel: Skuldfällan Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka ungdomars kunskaper om risker med att konsumera över sina tillgångar. Dels hur de bör tänka för att bli medvetna konsumenter, men också hur de kan hjälpa andra som hamnat i skuldfällan. Genomförande och målgrupp I samarbete med Kronofogden har Unga Kris genomfört tre utbildningar på tre olika orter i Sverige. Sammanlagt deltog 32 ungdomar och ledare från Unga Kris lokalföreningar. Parallellt med utbildningarna tog man fram ett studiecirkelmaterial om privatekonomi. Under projekttiden startades också 10 studiecirklar i privatekonomi. Unga Kris bedömer att projektets övergripande mål har uppnåtts. Man har märkt skillnad på medvetenheten om privatekonomi hos deltagarna. Flera deltagare har ordnat upp sin skuldsituation och fått bättre självförtroende. Tyvärr deltog inte riktigt lika många ungdomar som förväntat. Däremot medförde projektet flera positiva resultat. Unga Kris är numera med i nätverket Gilla din ekonomi. 24

25 Konsumentverket 2012 ISBN Artikelnr Varje år delar Konsumentverket ut stöd till organisationer inom konsumentområdet. I den här sammanställningen kan du se aktiviteter och resultat för de organisationer som fick verksamhets- och projektstöd Konsumentverket, Box 48, Karlstad. Telefon: konsumentverket.se 25

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2013 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2013 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Beviljade projektstöd

Beviljade projektstöd Beviljade projektstöd 2010 www.konsumentverket.se Konsumentverket delar varje år ut ca 12 miljoner kronor i statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Det finns tre olika former av stöd: organisationsstöd,

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet: Året 2013 ses som ett bra år för föreningen Medveten Konsumtion. Samtidigt har året kantats av viss orolighet, inte minst på grund av vår verklighet som

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD Handledning för aktion och diskussion 1 Innehåll Jobbigt med julklappstressen? 4 Aktionstips: Vad kan jag göra? 6 Våga fråga 6 Agera 7 Studiecirklar/lokalgrupper 8 Skolan

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Nedsatt handfunktion ett problem för många! 1.500.000 svenskar, 60.000.000 europeer Betydligtflerkvinnoränmän Metodutveckling

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer