Ekonomiskt stöd till organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt stöd till organisationer"

Transkript

1 Ekonomiskt stöd till organisationer Uppföljning av beviljade stöd 2011.

2 Inledning Varje år delar Konsumentverket ut statligt stöd till organisationer inom konsumentområdet. Stödet är på totalt 12 miljoner kronor och beviljas till organisationer i syfte att ta tillvara svenska konsumenters intressen. Det finns tre olika former av stöd: organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. I den här sammanställningen kan du läsa om aktiviteter och resultat för de organisationer som fick verksamhets- och projektstöd Syftet med sammanställningen är att ge dig en större inblick i de ideella organisationernas arbete inom konsumentområdet. Vi hoppas att inblicken bidrar med tankar, idéer och inspiration. Mer information om det statliga stödet finns på 2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsstöd Fair Trade Center...4 Föreningen för Fairtrade Sverige...5 Föreningen Medveten Konsumtion...6 Gröna bilister...7 Handikappförbunden...8 Jordens Vänner...9 Motorförarnas helnykterhetsförbund (mhf)...10 Reumatikerförbundet...11 Svensk mat- och miljöinformation (smmi)...12 Svenska Naturskyddsföreningen...13 Svenska Naturskyddsföreningen...14 Sveriges Konsumenter...15 Projektstöd Säkra pengar, Attention...16 Barn besöker butik, Föreningen för Fairtrade Sverige...17 Spela roll, Föreningen för Fairtrade Sverige...18 Den som är satt i skuld är icke fri, Familjeslanten Gävle...19 Håll koll, kfum Umeå...20 Så framtiden!, Naturskyddsföreningen Dalarna...21 Klimat guidningar i butiker och odlingslandskap, Naturskyddsföreningen Örebro län...22 Ökad säkerhet och färre dödsfall inom fridykning, Svenska Sportdykarförbundet...23 Skuldfällan, Unga kris

4 Verksamhetsstöd Organisation: Fair Trade Center Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Främja en ekologisk och socialt rättvis handel genom att svenska konsumenter, inköpare och företag får kännedom om riskfyllda produktionsmetoder. Samt ge exempel på hur företag kan förbättra sina arbetsförhållanden. Genomförande Stödet har använts till föreningens grundverksamhet som består av research, kampanj, dialog och konsumentkommunikation. Under året har man fokuserat på handel med blommor och gjort en uppföljningsrapport om blomsterhandlarnas etiska krav, haft dialog med blomföretag samt tagit fram kampanjmaterial som konsumenter kan använda för att påverka företagen. Fair Trade Center har också koordinerat och genomfört aktiviteter och kampanjer utifrån Swedwatchs granskning av smyckesindustrin. Målgrupper för de olika verksamheterna har varit konsumenter, företag, universitet/högskolor, massmedia, investerare och fackföreningar. Föreningen uppger att man kommunicerat enligt de aktiviteter som var planerade. Genom att sprida information till konsumenter och få företag att förändra sina rutiner har man arbetat enligt de uppsatta målen. Konsumenter har fått uppdaterad information om arbetsvillkor och miljö inom snittblomsindustrin och smyckesindustrin, vilket gör att de har möjlighet att ställa frågor och krav på sina handlare. 4

5 Verksamhetsstöd Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Informera och utbilda svenska konsumenter kring Fairtrade-märkning för att stärka konsumenternas möjlighet att påverka produktions- och handelsvillkor. Främst vad gäller produkter från utvecklingsländer där svåra arbets- och levnadsvillkor är vanligt förekommande. Genomförande Kampanjinsatser har genomförts i samband med Alla hjärtans dag, World Fair Trade day och Fairtrade Fokus. Julkampanj innehållande minst 500 aktiviteter, till exempel provsmakning i butik, flash-mobs och föreläsningar på arbetsplatser och skolor. Varje vecka har hemsida, Facebook och Twitter uppdaterats. Medlemsorganisationernas informationsarbete har bland annat bestått av möten, inspirationsdagar och framtagande av införsäljningsmaterial till nya medlemsorganisationer. En av målsättningarna var att svenska konsumenters kunskap om Fairtrade skulle öka och resultatet visar att igenkänningsgraden ökade från 65 % till 70 % under Man ville också att fler skulle välja Fairtrademärkta produkter och resultatet visar att försäljningen ökade med 17 % under Vidare skulle Fairtrade engagera fler organisationer och ambassadörer. Resultatet visar att under 2011 tillkom tre nya medlemsorganisationer. Svenska konsumenter har genom den ökade försäljning av Fairtrade-märkta produkter under 2011 bidragit till att premien som går till Fairtrade-certifierade odlare och anställda ökat med 70 % till ca 23 miljoner kronor. 5

6 Verksamhetsstöd Organisation: Föreningen Medveten Konsumtion Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Vill inspirera och göra det lätt för konsumenten att agera medvetet utifrån miljö-, hälso- och rättviseaspekter genom information på sin hemsida, föreläsningar, påverkansarbete och utåtriktade evenemang. Genomförande Stödet har i huvudsak finansierat personal som drivit och utvecklat föreningens kärnverksamhet. Den utåtriktade verksamheten har under 2011 bestått av ca 30-talet föreläsningar på skolor, företag och föreningar. Vidare har delar av informationen på hemsidan uppdaterats. Föreningen har varit regional projektledare för evenemanget Världens största klädbytardag samt drivit kampanjen Inget nyp i sommar och En miljon givaways i sociala medier. Föreningen har kunnat bedriva sin verksamhet i den omfattning som angavs i ansökan. I föreläsningsarbetet har föreningen nått ca personer och hemsidan har under året haft i snitt besökare i månaden. Föreningen bedömer även att de indirekt nått ut med budskap om konsumtionens villkor till målgrupper som kanske inte efterfrågar sådan information. Detta har uppnåtts genom medverkan i tv, radio, dagspress och publika evenemang. Föreningen tror sig ha bidragit till att trenden av att byta prylar och kläder har vuxit sig starkare. 6

7 Verksamhetsstöd Organisation: Gröna Bilister Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Verka för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Särskilt fokus på att påverka enskilda människors och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. Genomförande Stödet har använts till telefonbevakning av föreningens kansli, uppdatering av hemsidan, konsumentrådgivning i miljöbilsfrågor, framtagande och spridning av föreningens månatliga nyhetsbrev samt granskning och presentation av miljöbilar i form av Miljöbästa Bilar Stödet har också använts till deltagande i offentliga sammanhang och en satsning under mobilitetsveckan. Föreningen anser att man nått målet med sin verksamhet och märkt ett större genomslag för sina frågor. 7

8 Verksamhetsstöd Organisation: Handikappförbunden Beviljat belopp: kr Versamhetens målsättning Öka och samordna medlemsförbundens engagemang inom deras standardiseringsarbete. Genomförande Verksamhetsstödet har används till samordning, planering och genomförande av olika aktiviteter för att öka kännedomen om standardisering hos de 39 medlemsförbunden. Aktiviteterna har bland annat handlat om interna möten, dialog och en inventering av handikappförbundens deltagande i standardisering. Stödet har också finansierat deltagande i internationella möten och nätverk inom standardisering. Organisationen anser att man nått sitt mål med ett ökat engagemang inom standardisering och fått till ett nytt deltagande i två standardiseringskommittéer och en internationell fokusgrupp. 8

9 Verksamhetsstöd Organisation: Jordens Vänner Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Att utbilda medlemmar och konsumenter i frågor kopplade till miljöargument i marknadsföring. Syftet är att öka konsumenters medvetenhet och förutsättningar till en mer miljöanpassad konsumtion. Genomförande Stödet har finansierat personalens informationsarbete. Personalen har fungerat som stöd för ideella som arbetar med konsumtionsoch konsumentfrågor. I det externa informationsarbetet har organisationen arrangerat en omröstning och utdelning av Greenwashpriset samt arrangerat ett seminarie om hur man gör en Greenwashanmälan. Stödet har även använts till nytryck av rapporten Greenwash grönmålning av svarta miljösamveten samt till tryck av en informationsfolder. Organisationens arbete med frågorna har spridits via nyhetsbrev, Facebook, Miljötidningen och vid interna möten. Upptryckt material har delats ut vid medverkan på Bok- och biblioteksmässan, mr-dagarna och Schysst jul. Jordens Vänner har arbetat både internt och externt med informationsspridning kring marknadsföring med miljöargument och andra relaterade konsumtionsfrågor. Organisationen uppger att deras informationsarbete har bidragit till ett ökat intresse inom organisationen för frågorna och därigenom har nya nätverk kommit till. Organisationen uppger även att företag och politiker uppmärksammat Jordens Vänners arbete vilket stärkt organisationens position som konsumentorganisation. 9

10 Verksamhetsstöd Organisation: Motorförarnas helnykterhetsförbund (mhf) Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Bevaka viktiga konsumentintressen genom deltagande i Allmänna reklamationsnämnden, samt i svenskt och internationellt standardiseringsarbete avseende alkolås och alkometrar. Genomförande Stödet har använts till medverkan i möten med allmänna reklamationsnämndens motoravdelning. Exempel på konsumenttvister har sedan bearbetats och spridits via reportage i den egna tidningen, till massmedia och i samband med miljöbilsseminarier. Stödet har också använts till deltagande i standardiseringsarbete. Föreningen anser att de mycket väl har uppfyllt de uppsatta målen för verksamheten. Detta grundar man på att alla planerade aktiviteter är genomförda och att insatserna har gett konkreta resultat för svenska konsumenter. 10

11 Verksamhetsstöd Organisation: Reumatikerförbundet Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Ge företag metoder för att utveckla lättöppnade produkter samt ta fram underlag som kan ligga till grund för en standard. Genomförande Stödet har finansierat ordförandeskapet i standardiseringsgruppen för lättöppnade förpackningar. En teknisk specification; Packaging Ease of opening Criteria and test method for evaluating consumer packaging fastställdes under året. Under året har man också etablerat ett iso-arbetet med Japanskt sekretariat och reumatikerförbundets testmetod som bärande input. Problemet med svåröppnade förpackningar har lyfts i fler forum, bland annat i Tyskland där man tidigare motsatt sig behovet av standard eller specifikation. 11

12 Verksamhetsstöd Organisation: Svensk mat- och miljöinformation (smmi) Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Sprida information och kunskap om matens miljöpåverkan för att stärka konsumenters möjlighet att handla hållbart. Arbeta direkt mot beslutsfattare för att uppmana dem att ta beslut som underlättar för konsumenter att handla hållbart. Genomförande I samverkan med abf har man genomfört utbildning om matens miljöpåverkan. Marknadsföring och samordning av smmi:s föreläsningsverksamhet har också skett. Under Almedalsveckan arrangerades fem seminarier. Man har också samverkat kring ett antal aktiviteter där matens miljöpåverkan på olika sätt har avhandlats. smmi:s hemsida har förbättrats och lanserats under Debattartiklar och insändare i kampanjen Köttfri måndag har producerats. Organisationen anser att målsättningen är uppfylld trots att tyngdpunkten legat mer på långsiktigt och internt än utåtriktat och direkt. Föreläsningsmaterial är framtaget och man har utbildat över 30 personer som framöver har möjlighet att föreläsa vidare. Under året har samarbetet med abf både utvecklats och förstärkts vilket anges som en stor framgång. 12

13 Verksamhetsstöd Organisation: Svenska Naturskyddsföreningen Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Svenska Naturskyddsföreningen driver en årlig återkommande kampanj Miljövänliga dagen för ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring en konsumentrelaterad fråga. Denna gång ville man fokusera på återbruk av kläder. Genomförande Kampanjen Klädbytardagen genomfördes på 48 platser i landet. Inför dagen spreds information till lokala arrangörer om miljöfördelarna med att byta kläder istället för att köpa nya. Detta spreds till lokalmedia och plockades upp på flera orter. Inför dagen bedrev föreningen opinionsbildande arbete genom information till media, genom att under Stockholms modevecka uppmana klädbranschen att sätta miljön på framtidens mode. Genom arrangemang på samtliga platser under en dag blev det en manifestation för återanvändning av kläder och för klok resursförbrukning. Kampanjen ledde till 145 införanden i tidningar och radio, varav flera artiklar med bilder och helsidor. De 48 lokala kretsar i föreningen som genomförde aktiviteter samlade uppskattningsvis cirka deltagare. 13

14 Verksamhetsstöd Organisation: Svenska Naturskyddsföreningen Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Svenska Naturskyddsföreningen driver en årlig återkommande kampanj Miljövänliga veckan för ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring en konsumentrelaterad fråga. Årets tema 2011 var Rätt val av fisk och skaldjur. Genomförande Kampanjearbetet har bestått av planering, genomförande och uppföljning. Ett materialpaket för kampanjen togs fram som innehöll rapporter, broschyrer, affischer, handledningar, utställningsbilder, frågequiz samt mallar för insändare, pressmeddelande och påverkansbrev till resturanger och grossister. Nio regionala upptaktsmöten hölls runt om i landet och Handla Miljövänligt-nätverket gjorde en riktad insats mot sushiresturanger där de undersökte fiskutbudet. Resultaten sammanställdes i en rapport och släpptes till tt inför kampanjeveckan. Vidare spreds filmer och rapporten I grumligt vatten. Under kampanjveckan genomfördes lokala aktiviteter och arrangemang i föreningens lokala kretsar. Kampanjen ledde till 210 inslag om kampanjens budskap i media med två längre nyhetsinslag på svt rapport. En anti scampigrupp med över anhängare bildades på facebook. 169 lokala kretsar i föreningen genomförde aktiviteter som uppskattningsvis nådde personer med muntlig information eller kampanjmaterial. Genom spridning av kampanjens budskap har konsumenter, grossister och restauranger fått kunskap om att fisk är en hotad resurs och att ett medvetet val/ inköp är av betydelse. 14

15 Verksamhetsstöd Organisation: Sveriges Konsumenter Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Stärka svenska konsumenters makt nationellt, inom eu och internationellt. Under 2011 planerades insatser inom sakområdena finansiella produkter, eu:s livsmedelsmärkning, produktsäkerhet, miljömärkning och design, gmo, nanopartiklar och läkemedelsinformation. Genomförande Sveriges Konsumenter driver ett brett nationellt och internationellt påverkans- och opinionsbildande arbete. Föreningens arbete inrymmer löpande verksamhetsutveckling, interna och externa aktiviteter, information till medlemmar, remissvar, lobbyverksamhet, opinionsbildande verksamhet, standardisering och utåtriktat arbete års arbete har särskilt utgjorts av arbete med konsumentskyddet i eu, hållbar utveckling, livsmedelsmärkning, offentliga måltider, och konsumenträttigheter för digitala tjänster. Organisationen har bland annat under 2011 framfört specifika krav inom områdena matkvalitet, marknadsföring, konsumentlagstiftning, ny teknik och privatekonomi. Verksamheten har i all väsentlighet bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som upprättades för Under året har de primära målgrupperna: medlemsorganisationer, beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, opinionsbildare samt massmedia nåtts via ett stort antal möten, föredrag och seminarier. Genomslaget i massmedia har varit stort och budskapen bedöms ha tagits emot väl. Eftersom verksamhetsstödet utgör den övervägande delen av finansieringen av Sveriges konsumenters löpande arbete skulle merparten av verksamheten inte vara möjlig utan det. 15

16 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekonomi Organisation: Riksförbundet Attention Projekttitel: Säkra pengar Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Informera och utbilda unga med adhd och andra närliggande diagnoser om vikten av ekonomisk planering. Genomförande och målgrupp Arbetet inleddes med att träffa ungdomar i fokusgrupper för att ta fram material till en ekonomibilaga samt en projektsida på föreningens hemsida. Efter mötet med fokusgrupperna utformades sedan lättillgänglig och målgruppsanpassad information. Informationen användes till att utbilda ett antal ungdomsinformatörer och ekonomiinformatörer som senare höll fyra träffar med målgruppen i Attentions lokalföreningar. Föreningen bedömer att projektet nått uppsatta mål. En ekonomibilaga i föreningens medlemstidning har spridits till förbundets medlemmar. Bilagan har även spridits till budget- och skuldrådgivare. Projektets hemsida är under fortsatt utveckling, med målet att innehålla information om ekonomihjälpmedel, strategier och länkar. De träffar som genomförts har bemötts med positiv respons och varit uppskattade av deltagarna. Projektet har lett till att Attention idag har en god kunskap kring de svårigheter medlemmarna möter i sin vardag. Fokusgrupperna och träffarna har gett kunskap som gör att föreningen fortsättningsvis kan producera material som kan passa målgruppens behov. 16

17 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologiskt och socialt ansvarstagande Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Projekttitel: Barn besöker butik Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka kunskapen hos flickor och pojkar mellan 7 12 år om Fairtrade lokalt för att påverka barns situation globalt. Genomförande och målgrupp En projektledare anställdes för att ta fram ett pedagogiskt material för användning i skolor. Materialet, innehållande konkreta verktyg, fick namnet schyssta bananer? och är förankrat i den nya läroplanen. I samband med en fortbildningsdag för lärare lanserades materialet och det har sedan spridits till Fairtrade City - kommuner och med hjälp av Lärarförbundet. Projektet har gett de resultat föreningen förväntade sig. schyssta bananer? har beställts och skickats ut i den omfattning att omkring elever har fått förutsättningar att ta del av materialet. Det har funnits en efterfrågan av material som kopplar ihop konsumtionen med begreppet hållbar utveckling och man bedömer att man nu har det i schyssta bananer? För både elever och pedagoger innehöll materialet ny kunskap. Barnen har tagit med sig sin nyvunna kunskap till hemmet och tar i dag upp Fairtrade-frågan med sina föräldrar. Länk till materialet: butik/pedagogiskt-material-for-grundskolan/ schyssta-bananer/ 17

18 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologiskt och socialt ansvarstagande Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Projekttitel: Spela Roll Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka högstadieelevers kunskap och förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i utvecklingsländer. Samt att inspirera till att vara aktiva konsumenter och socialt ansvarstagande. Genomförande och målgrupp En anställd projektledare utformade övningar och rollspel med fokus på rättvis handel och medveten konsumtion. Sedan kopplades utvalda lärare in i projektet för att bidra med idéer och diskutera övningarna. Efter det sammanställdes ett material som nu är förankrat i läroplanen Lgr11 och heter spela roll?. Materialet spreds via mailutskick, bokmässan i Göteborg, skolforum och en lanseringsträff som anordnades för lärare och media. Samtidigt genomförde projektledaren rollspelet i fler än 30 klasser och utvärderade kontinuerligt sitt arbete. Idag finns materialet nedladdningsbart på Fairtrades hemsida. En elevenkät har gjorts som visar på ökad kunskap om hur de som medvetna konsumenter kan påverka människor i utvecklingsländer. Projektet anses då ha uppnått sin målsättning. Länk till materialet: skola-utbildning-landningssida/skola/spelaroll/ 18

19 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekonomi Organisation: Familjeslanten Gävle Projekttitel: Den som är satt i skuld är icke fri Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Att ge skolelever ökad kunskap om vardagsekonomi och konsumtion genom communityteater och efterföljande diskussion. Genomförande och målgrupp I samarbete med Familjeslanten Sandviken, abf Gästrikebygden och Folkteatern i Gävle har föreställningen Jag lägger mina räkningar i tvättkorgen producerats och framförts. Manuset till föreställningen är baserad på riktiga livshistorier, de hämtades från intervjuer med personer som själva sökt rådgivning på Familjeslanten. Föreställningen framfördes 31 gånger och över skolelever har tagit del av den. I anslutning till varje föreställning genomfördes ett seminarium för att skapa diskussion kring teaterns budskap. Föreställningen har också framförts som radioteater i Sveriges Radio. Dessutom har en kortfilm baserad på föreställningen spelats in. Familjeslanten bedömer att projektets övergripande och konkreta mål har nåtts. Eleverna har genom föreställningen och efterföljande seminarier fått enkla tips om vikten av att ha en budget, hemförsäkring och a-kassa. De har även beretts möjlighet att komma till insikt om de signaler som samhället sänder ut om lycka och framgång genom konsumtion. Föreställningen fick stort genomslag i media, både regionalt och nationellt. Föreställningens budskap har nått ut till fler än vad som kunnat förutses. Lovord har framförts av Sveriges Radio, Radioteatern och Statens kulturråd. Några kommuner har visat intresse av att köpa föreställningen. 19

20 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning mot ekonomi Organisation: kfum Umeå Projekttitel: Håll koll Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Ge ungdomar mellan år kunskap om hur de kan ta ansvar för och sköta sin hushållsekonomi Genomförande och målgrupp Målgruppen var ungdomar som behöver stöd för att ta sig in i vuxenlivet. kfum har för de ungdomarna anordnat träffar som på ett praktiskt och vardagsnära sätt behandlat ämnen som konsumenträtt och vardagsekonomi. På träffarna har ungdomarna arbetat både enskilt och i grupp, och som avslutande uppgift fick de upprätta en egen budget. Föreningen bedömer att de 120 ungdomar som deltagit har fått bättre förutsättningar att vara en klok konsument. Genom enkäter och kommentarer bedöms målgruppen fått ökad förståelse för konsumtion, vilka fällor som finns och hur dessa kan undvikas. Slutuppgiften tydliggjorde att många av ungdomarna verkligen gjort framsteg. Projektet har alltså gett de resultat man förväntade sig. 20

21 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekologi Organisation: Naturskyddsföreningen Dalarna Projekttitel: Så framtiden! Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Att öka kunskapen om hur mat produceras samt förbättra kontakten mellan lantbrukare och konsumenter. Genomförande och målgrupp Stödet har finansierat planering och genomförandet av aktionen Så framtiden!. Aktionen samlade en intresserad allmänhet under en dag på en gård utanför Uppsala. På gården fick deltagarna information om bruket av jorden och betydelsen av att bevara och odla gamla lantsorter. Aktionen gick sedan ut på att allmänheten fick bruka en del av gårdens mark och medverka till sådden. Eventet lockade 40 deltagare, svt sände ett reportage från gården och i Upsala Nya Tidning skrevs en helsidesartikel om händelsen. Deltagarna som besökte gården fick kunskap om vikten av genetisk variation på grödor. De fick även tillfälle att lära känna en lantbrukare som aktivt odlar och säljer ekologiska grönsaker och bröd. Föreningen bedömer att projektets mål har nåtts men i mindre omfattning än planerat. Den del av det beviljade beloppet som inte använts har betalats tillbaka till Konsumentverket. 21

22 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologi Organisation: Naturskyddsföreningen Örebro län Projekttitel: Klimat guidningar i butiker och odlingslandskap Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka kunskaperna om matens klimataspekter och möjligheterna att göra aktiva val i butik. Genomförande och målgrupp Tillsammans med Studiefrämjandet har föreningen utbildat 8 medlemmar att bli klimat-guider, med hjälp av en egenproducerad guidehandledning. Föreningen har arrangerat och genomfört klimatguidningar i matbutiker runt om i Örebro län. Under projektperioden har även guidningar i odlingslandskapet arrangerats, bland annat i anslutning till öppnandet av en fotoutställning om naturvård. Föreningen bedömmer att projektets syfte och mål har uppnåtts i det stora hela. Föreningen har nått cirka 200 aktiva konsumenter i samband med guidningarna och responsen har varit positiv. De utbildade guiderna står rustade för att leda cirklar och guida i butik och projektidén har fått många ringar på vattnet. Föreningen har bjudits in att arbeta med den regionala klimatstrategin där guidningarna har blivit en del av lösningen på hur konsumenterna kan nås. Metodiken kommer även att föras in i Naturskyddsföreningens klimatarbete och inom närnaturguiderna. Föreningen nådde inte ut till alla 12 kommuner som planerat och delar av det ekonomiska stödet har betalats tillbaka till Konsumentverket. 22

23 PROJEKTSTÖD Temaområde: Säkerhet Organisation: Svenska Sportdykarförbundet Projekttitel: Ökad säkerhet och färre dödsfall inom fridykning Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka medvetandet om de risker som finns vid sportdykning. Att få sportdykare att tänka mer på säkerhet och minska antalet skadade och döda. Genomförande och målgrupp Projektet inleddes med att man reviderat befintligt utbildningsmaterial som riktar sig till klubbsäkerhetsombud och andra intresserade. Därefter genomfördes tre seminarier på olika orter i Sverige med sammanlagt 36 deltagare. Sportdykarförbundet bedömer att de som deltagit i seminarierna fått ökad medvetenhet och kunskap. Däremot nådde de inte ut till så många klubbsäkerhetsombud som de planerat. Delar av det ekonomiska stödet har därför betalats tillbaka till Konsumentverket. 23

24 PROJEKTSTÖD Temaområde: Privatekonomi Organisation: Unga Kris Projekttitel: Skuldfällan Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka ungdomars kunskaper om risker med att konsumera över sina tillgångar. Dels hur de bör tänka för att bli medvetna konsumenter, men också hur de kan hjälpa andra som hamnat i skuldfällan. Genomförande och målgrupp I samarbete med Kronofogden har Unga Kris genomfört tre utbildningar på tre olika orter i Sverige. Sammanlagt deltog 32 ungdomar och ledare från Unga Kris lokalföreningar. Parallellt med utbildningarna tog man fram ett studiecirkelmaterial om privatekonomi. Under projekttiden startades också 10 studiecirklar i privatekonomi. Unga Kris bedömer att projektets övergripande mål har uppnåtts. Man har märkt skillnad på medvetenheten om privatekonomi hos deltagarna. Flera deltagare har ordnat upp sin skuldsituation och fått bättre självförtroende. Tyvärr deltog inte riktigt lika många ungdomar som förväntat. Däremot medförde projektet flera positiva resultat. Unga Kris är numera med i nätverket Gilla din ekonomi. 24

25 Konsumentverket 2012 ISBN Artikelnr Varje år delar Konsumentverket ut stöd till organisationer inom konsumentområdet. I den här sammanställningen kan du se aktiviteter och resultat för de organisationer som fick verksamhets- och projektstöd Konsumentverket, Box 48, Karlstad. Telefon: konsumentverket.se 25

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2013 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2013 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Beviljade stöd 2010 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Beviljade verksamhetsstöd 2016

Beviljade verksamhetsstöd 2016 Beviljade verksamhetsstöd 2016 Organisation Verksamhet 2016 Beviljat belopp 1 Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer som arbetar för konsumenternas

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2016 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2016 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011 Den goda skolmaten Slutrapport Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder Projektet pågick mars-november 2011 Mat- och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva-Lena Rådberg eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Beviljade projektstöd

Beviljade projektstöd Beviljade projektstöd 2010 www.konsumentverket.se Konsumentverket delar varje år ut ca 12 miljoner kronor i statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Det finns tre olika former av stöd: organisationsstöd,

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Detta är Sveriges Konsumenter!

Detta är Sveriges Konsumenter! Detta är Sveriges Konsumenter! Vad vi är Intresse- och lobbyorganisation Representerar konsumenter 26 medlemsorganisationer Finansieras av statliga stöd, medlemmarna och projektmedel Agerar nationellt,

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Fairtrade fokus Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41 42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Maten och miljön #1/2017

Maten och miljön #1/2017 Maten och miljön #1/2017 NYHETSBREV SPECIAL FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 16 MARS 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMMI, VERKSAMHETSÅRET 2016 Verksamhetsberättelse 2016 2016 läggs

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT 1 MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR MOT EN KLIMATSMART,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 1 Verksamhetsberättelse 2015 Ordförande har ordet: Föreningens övergripande syfte att upplysa konsumenter om den privata konsumtionens villkor och effekter på miljö, hälsa och rättvisa samt att inspirera

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Anbudsförfrågan för konsultuppdrag: Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsulttjänst för utvärdering av måluppfyllelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Efterfrågestyrt. 600 113 kr

Efterfrågestyrt. 600 113 kr Efterfrågestyrt Besökare vid Fallens Dag. Projektägare: Destination Älvkarleby ideell förening Projektledare: Chatarina Östlund/Josefin Ronnerfors Kommun: Älvkarleby Dnr: 121 Jnr: 2012 6724 Projekttid:

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer