Medlemspolicy Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen"

Transkript

1 Medlemspolicy Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande checklista Bilaga: årlig utvärdering/rapport

2 Policy för medlemsorganisationer 1. Inledning Föreningen för Fairtrade är en ideell förening. Vår vision är en rättvis världshandel där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer (MO) för att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter (ur föreningens plattform). Föreningen för Fairtrades främsta resurs är människors engagemang. För att möta det ökade intresset för Fairtrade-märkningen som vi ser överallt i samhället behöver Föreningen för Fairtrade fortsätta att förbättra, stödja och stärka engagemanget. Föreningen för Fairtrades medlemsorganisationer har en nyckelroll att spela i det arbetet. Det har skett en jämn tillströmning av nya medlemsorganisationer under de senaste åren hade föreningen 20 medlemmar, 2008 hade den 35 medlemmar och nu i augusti 2014 har antalet medlemsorganisationer ökat till 46. Att ansluta sig som medlem i Fairtrade är ett sätt för en organisation att inta ett helhetsperspektiv kring sitt arbete med etisk konsumtion och rättvis handel. För organisationer är ett medlemskap också ett sätt att profilera sig och synas i sammanhang där det finns nya potentiella medlemmar. Fairtrade erbjuder dessutom ett konkret och enkelt sätt till att göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, samt ett sätt att komplettera och stärka det engagemang för internationella frågor, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling som finns i det svenska civilsamhället. Medlemsorganisationerna står bakom Föreningen för Fairtrade och har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet och framtid. De utser föreningens styrelse och tar beslut om dess verksamhet på årsmötet. Medlemsorganisationerna tillhör dessutom Fairtrade Sveriges viktigaste idébärare, informationsspridare och opinionsbildare. Föreningen för Fairtrade samarbetar nära sina medlemsorganisationer för att sprida kunskapen om Fairtrade samt för att öka utbudet och försäljningen av Fairtrade-märkta produkter. De 46 medlemsorganisationerna i Föreningen för Fairtrade har tillsammans mer än 13 miljoner medlemskap och bidrar till Fairtrade Sveriges arbete på framför allt tre sätt: 1. Medlemsorganisationerna och deras många medlemmar har en viktig roll som konsumenter av Fairtrade-märkta produkter, både i organisationens verksamhet och genom de enskilda medlemmarnas privatkonsumtion. Genom att ställa etiska krav vid inköp av profilmaterial och andra upphandlingar, vid kontorens kaffe och fruktkonsumtion, konferensbokningar, vid hotell etc kan organisationerna göra en stor skillnad. 2. Fairtrades medlemsorganisationer har också en viktig roll som folkbildare och arbetar på många olika sätt med utbildning om Fairtrade. Bland annat har de bidragit på ett avgörande sätt till att mer än 4500 Fairtrade-ambassadörer har utbildas i Sverige, både genom att ordna egna ambassadörsutbildningar och genom att stötta och uppmuntra medlemmar och anställda att utbilda sig till ambassadörer, men också genom att sprida kunskapen om Fairtrade vidare i organisationen via föredrag, informationsutskick och andra informationsaktiviteter.

3 3. Medlemsorganisationerna är även en viktig plattform för instruktörer, ambassadörer och andra engagerade som vill arbeta med opinionsbildning och ökad kännedom om Fairtrade. Medlemsorganisationerna har bland annat en viktig roll att spela i Fairtrade City styrgrupper runt om i Sveriges över 60 Fairtrade City-diplomerade kommuner. Medlemsorganisationernas stöd och engagemang i Fairtrade Sveriges kampanjer är också av avgörande betydelse för att sprida information och öka kunskapen hos allmänheten om Fairtrade-märkningen. Den här policyn är ett verktyg för att skapa en enhetlig och tydlig bild av vad ett medlemskap i Föreningen för Fairtrade innebär. Både vad medlemsorganisationen kan förvänta sig av Fairtrade Sverige och vilka förväntningar som finns på engagemang från medlemsorganisationerna i arbetet med att förverkliga Föreningens vision och plattform. 2. Nya medlemmar De senaste åren har medlemsantalet i Föreningen för Fairtrade ökat med i snitt två nya medlemmar per år. De flesta medlemsorganisationer tillhör en av fem kategorier: organisationer som arbetar med internationella utvecklingsfrågor, studieförbund, konsumentföreningar, tros- och kyrkliga organisationer samt fackliga organisationer. Men även organisationer med annan verksamhet har på senare år blivit medlemmar. Några av Föreningen för Fairtrades nyare medlemmar är t ex Scouterna, Oikocredit, HSB Norra Storstockholm och Viskadalens folkhögskola. Vi ser inget egenvärde i en snabbare ökningstakt av antalet medlemmar. Vi vill istället arbeta vidare med att ytterligare engagera våra befintliga medlemmar i arbetet som idébärare. Samtidigt har vi en ambition om att fortsätta bredda vår medlemsbas och vi rekryterar aktivt potentiella medlemmar som vi bedömer skulle tillföra föreningen viktiga erfarenheter och resurser. Vid intresse för medlemskap: En organisation som anmäler intresse för medlemskap ska via personligt besök, alternativt via epost få information om hur Fairtrade fungerar och vad medlemskapet innebär i form av åtaganden och förmåner (Info-foldern för MOs). Ansökan: Organisationen inkommer med en skriftlig ansökan om medlemskap som behandlas av styrelsen för godkännande. Medlemskap beviljas av styrelsen. Vem kan bli medlem? Till medlem antas organisation som vill verka för föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och beslut till förverkligande av föreningens ändamål (ur stadgar fastställda vid årsmötet 2011) En medlemsorganisation kan inte vara ett politiskt parti eller bedriva kommersiell verksamhet. Däremot finns det möjlighet för politiska ungdomsförbund eller andra sidoorganisationer att vara medlemmar.

4 3. Medlemsavgift och verksamhetsavgift Årsmötet beslutade 2010 att införa en enhetlig medlemsavgift på 5000 kronor samt en differentierad verksamhetsavgift baserat på följande kategorier: Kategori 1 - verksamhetsavgift a) Riksorganisationer och fackliga samlingsorganisationer som inte faller inom annan kategori Kategori 2 - verksamhetsavgift a) Enskilda fackliga organisationer b) Lokala och regionala organisationer som inte faller inom annan kategori Kategori 3 verksamhetsavgift a) Lokala/regionala studieförbundsavdelningar b) Organisationer med biståndsverksamhet eller social verksamhet som huvudsaklig verksamhet, finansierat med statliga eller insamlade medel (90-konto) för öronmärkt verksamhet. c) Organisationer som kan uppvisa årsredovisning med intäkter till kärnverksamhet (dvs. ej öronmärkta anslag) under 10 miljoner kronor/år d) Ungdomsorganisationer Kategori 4 verksamhetsavgift 1000 a) Organisationer med två eller färre årsanställda Nedsättning av verksamhetsavgift Styrelsen har rätt att besluta om nedsättning av verksamhetsavgift om medlemsorganisation inkommer med skriftlig begäran och motivering. Medlemsorganisation som under året värvar en ny medlemsorganisation efterföljande år få betala verksamhetsavgift motsvarande en kategori lägre. 4. Fairtrades åtagande gentemot medlemsorganisationerna Det är medlemsorganisationens uppgift att fylla sitt medlemskap med innehåll och sprida information om detta inom organisationen, till sina medlemmar och allmänheten. Nedan redovisas vilka förväntningar medlemsorganisationen bör ha på Fairtrade som ett stöd i detta arbete. 4.1 När medlemskapet godkänts Ett välkomstbrev (e-post) skickas ut med information om medlemsavgift, kontaktperson, och hur organisationen kan börja arbeta med medlemskapet. Välkomstbrevet följs upp med epost/telefonkontakt för fastställande av tid för introduktionsmöte.

5 Introduktionsmöte GS och/eller medlemsansvarig träffar kontaktpersonen på medlemsorganisationen. Fairtrade uppmuntrar att flera personer från medlemsorganisationen medverkar, t ex GS/ordförande, inköpsansvarig, informationsansvarig etc. Mötet innehåller: Information om Fairtrade Beskrivning/Kartläggning av kanaler o Inom Fairtrade såsom webbplats, instruktörer, ambassadörer, Fairtrade City och andra medlemsorganisationer, Fairtrade Fokus. o Inom medlemsorganisationen såsom medlemstidning, webbplats, lokal organisering, lokalt engagemang. Information om hur organisationen kan arbeta aktivt med sitt medlemskap genom informationsspridning inom organisationen, gentemot allmänheten, genom debattartiklar, deltagande i Fairtrade Sveriges kampanjer och genom publika evenemang. Exempel ges på andra MO:s aktiviteter och inköp inom organisationen, vid seminarier och konferenser, hur man påverkar sin egen lunchrestaurang (om MO har det). Ett USB-minne innehållande plattform, stadgar, policy, hur organisationen kan jobba med Fairtrade och övrig praktisk information delas ut. Utannonsering av medlemskap Alla medlemmar finns listade på Fairtrade Sveriges hemsida med logotyp och länk till organisationen. Om organisationen önskar: går Fairtrade ut med nyhet på sin hemsida ges stöd till ordförande/gs för MO som skriver brev till organisationens medlemmar i medlemstidning och/eller utskick om varför ett medlemskap är viktigt för organisationen och vilka målsättningar som finns på central nivå. T ex kan det vara att vi kommer nu enbart servera Fairtrade-märkt kaffe och te i centralorganisationen, efterfråga Fairtrade vid konferenser etc med uppmaning om samma ställningstagande på lokal nivå. meddelas styrgrupper för Fairtrade City diplomerade kommuner och ambassadörer om att föreningen fått en ny medlemsorganisation för att kontakt skall kunna tas på lokal nivå. 4.2 Fortlöpande arbete Information och kontakt Fairtrade etablerar en systematisk och bra kontakt med MO:s kontaktperson. Fairtrade informerar MO regelbundet om viktiga händelser genom e-post utskick till kontaktpersonen. Kontaktperson uppmanas även att prenumerera på Fairtrades månatliga nyhetsbrev för att hålla sig ajour med vad som händer inom Fairtrade.

6 Flera personer än kontaktpersonen får gärna stå med på Fairtrades kontakt/sändlista -allt efter önskemål från MO. Vid fall då Fairtrade kontaktar medlemsorganisationens ordförande/gs tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Även vid formella utskick som inbjudningar till årsmöte etc tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Vid genomgångar och uppdateringar av internationella Fairtrade-kriterier ges MO möjligheten att skicka in rekommendationer via Fairtrade Sverige. Informationsmaterial MO kan liksom alla andra beställa hem Fairtrade Sveriges informationsmaterial från hemsidan. Det mesta materialet är gratis och som MO behöver man inte betala fraktkostnader. Föreningens personal kan i mån av tid delta vid kongresser och i andra sammanhang där utställningsverksamhet/informationsbord kan vara aktuella. I de flesta fall rekommenderas att MO istället använder sig av ambassadörer som är knutna till organisationen. Vid sådana tillfällen kan MO gratis boka upp utställningsmaterial som rollups och Fairtrade Sveriges monter. Dessutom kan kaffekossor och banandräkter lånas ut. För utlåning kontakta Utbildning Fairtrade erbjuder medlemsorganisationen en kostnadsfri föreläsning om Fairtrade. Medlemsorganisationen avgör själv vilka som tar del av utbildningen. När personal från Fairtrade deltar i utbildningar, föreläsningar eller seminarier som anordnas av medlemsorganisationen betalar medlemsorganisationen en rabatterad avgift om 2000kr (4000 för GS). Ordinarie kostnad är 4000/6000kr. Fairtrade Sveriges ambassadörer kan användas av medlemsorganisationer. Ambassadörer är Fairtrade Sveriges frivilliga som ställer upp i mån av tid och intresse. För att komma i kontakt med en ambassadör kontaktas Fairtrade Sveriges frivilligsamordnare. Ersättning för mindre uppdrag är inget krav. Om ambassadör engageras för större uppdrag görs ersättningen upp mellan ambassadören och medlemsorganisationen direkt. Däremot finns ett krav om att reseersättning betalas vid alla uppdrag om resa förekommer. Medlemsorganisationernas medlemmar prioriteras vid antagning till Fairtrade Sveriges instruktörsutbildningar. 5. Förväntningar på medlemsorganisationer Förutom att medlemsavgiften erläggs finns inga formella krav på åtaganden från medlemsorganisationens sida utan varje medlemsorganisation bestämmer själv hur den vill nyttja medlemskapet. För att medlemskapet ska bli så meningsfullt som möjligt och för att Föreningen för Fairtrade ska kunna utveckla och stärka sitt samarbete med sina medlemmar så förväntas en medlemsorganisation göra följande åtaganden:

7 5.1 Kontaktperson En kontaktperson utses hos medlemsorganisationen som den officiella kontaktpunkten mellan medlemsorganisationen och Fairtrade Sveriges medlemsansvarig. Det är kontaktpersonens ansvar att informationen från Fairtrade sprids vidare inom organisationen till de personer och de sammanhang där den gör mest nytta. Kontaktpersonen uppmanas att prenumerera på Fairtrade Sveriges månatliga nyhetsbrev för att hålla sig ajour med vad som händer inom Fairtrade i Sverige. Vid fall då Föreningen för Fairtrade kontaktar medlemsorganisationens ordförande/gs så tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Även vid formella utskick som inbjudningar till årsmöte etc tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. 5.2 Inköp Det förutsätts att MO har en vilja att omsätta sitt engagemang i Fairtrade även i praktiken genom att konsumera Fairtrade-märkt kaffe, te, choklad och frukt i så stor utsträckning som möjligt Inom centralorganisationen. Externt vid konferenser, seminarium och kampanjer. Inom lokala avdelningar och av medlemmar. Medlemsorganisationen arbetar ut en plan för hur man ska sprida användningen av Fairtrade-märkta produkter lokalt. Fairtrade-märkta produkter kan även väljas för presenter till talare, gäster och till personal. Samma sak gäller naturligtvis för organisationens profilartiklar. 5.3 Utbildning Fairtrade-ambassadörerna är nyckelpersoner i Fairtrade Sveriges utbildningsverksamhet och minst en anställd på medlemsorganisationen bör gå en sådan utbildning. Ambassadörer aktiva i medlemsorganisationer är i de flesta fall de som är bäst lämpade att sprida information om Fairtrade inom ramen för MO:s verksamhet. 5.4 Information Medlemsorganisationen informerar om Fairtrade till anställda, medlemmar och allmänhet. MO rekommenderas är att detta sker genom: Stående information på sin hemsida Minst en gång om året i elektroniska/tryckta nyhetsbrev Minst en gång om året i medlemsorganisationens tidskrifter Vid kongresser, seminarier och andra publika sammanhang MO uppmuntras att ta fram eget material om sitt arbete med Fairtrade. Fairtrade bidrar i sådana fall med råd om hur sådant material kan se ut och vilka budskap som lyfts fram. Fairtrade och Fairtrade är varumärken som tillhör Fairtrade Sverige AB och det finns regler för hur namnet och certifieringsmärket får användas. Allt material där vårt certifieringsmärke används ska godkännas av Fairtrade i förväg. Reglerna för användandet

8 finns i Fairtrade Sveriges kommunikationsmanual och på hemsidan: Feedback och information till Föreningen för Fairtrade En gång om året informerar MO Föreningen för Fairtrade om sitt Fairtrade-arbete, ger feedback på de kampanjer Fairtrade Sverige har drivit under året och ger rekommendationer om hur samarbetet med medlemsorganisationerna kan förbättras. Detta sker genom att MO:s kontaktperson fyller i en enkätundersökning som Fairtrade Sverige skickar ut. 6. Övrig samverkan Fairtrade ser gärna att medlemsorganisationen agerar idébärare genom att tala om Fairtrade i olika publika sammanhang. Detta kan ske genom produktion av eget informationsmaterial, publika evenemang, seminarier, debattartiklar, insändare, reklam, deltagande i Fairtrade Sveriges kampanjer etc. Fairtrade hjälper till med bakgrundsinformation, faktagranskning och kontroll av användandet av certifieringsmärket. Fairtrade samverkar gärna med medlemsorganisationerna i olika typer av publika sammanhang som exempelvis Almedalen eller Bok- och Biblioteksmässan. Sociala medier Vi gillar varandra på Facebook, Twitter och andra sociala webbkonton om organisationen har det. Både Fairtrade Sverige och MO uppmanas att dela vidare inlägg på sociala medier för att på så sätt nå ut med budskapet till sina följare/gillare. Kampanjer Alla hjärtans dag: På alla hjärtans dag kampanjar Fairtrade Sverige kring rosor och försöker lyfta problematiken i blomindustrin. Genom att visa omtanke mot de som producerat våra varor kan vi göra skillnad. MO uppmanas att delta genom artiklar i medlemstidningar, genom att sprida information och genom att delta i kampanjaktiviteter. World Fair Trade Day: Den andra lördagen i maj varje år infaller den internationella dagen för rättvis handel och är ett alldeles utmärkt tillfälle att uppmärksamma Fairtrade på. Fairtrade Sverige fokuserar här på det som säljs utanför hemmet och MO uppmanas sprida information om kampanjen vidare och delta i kampanjaktiviteter. Fairtrade Fokus: Under Fairtrade Sveriges årliga kampanj Fairtrade Fokus samlas alla våra idébärare för en gemensam samlad informationsinsats. Medlemsorganisationerna uppmanas att delta aktivt i kampanjen genom informationsspridning inom organisationen, deltagande i den stora fikadagen Fairtrade Challenge och genom egna aktiviteter i samband med kampanjen. En sammanfattande checklista Förväntningar på Fairtrade Sverige

9 Introduktionsmöte Länk på Fairtrade Sverige hemsida Nyhet på Fairtrade Sveriges hemsida (efter önskemål från MO) Fairtrade informerar Fairtrade City diplomerade kommuner och ambassadörer om nya medlemsorganisationer Fairtrade Sverige informerar MO regelbundet om viktiga händelser MO får en kostnadsfri föreläsning om Fairtrade MO får reducerat pris då Fairtrade Sveriges personal engageras vid föreläsningar MO får beställa infomaterial fraktfritt från Fairtrades hemsida. MO får förtur till Fairtrade Sveriges instruktörsutbildning Fairtrade Sverige gör varje år en enkätundersökning av sitt arbete där MO får tillfälle att ge sina åsikter och tankar. Förväntningar på medlemsorganisationen Medlemsavgift Kontaktperson hos MO utses Deltagande på introduktionsmöte Brev eller epost till MO:s medlemmar om medlemskapet MO:s kontaktperson är ansvarig för att informationen sprids i organisationen MO har stående information på hemsidan om Fairtrade Information om Fairtrade går ut i nyhetsbrev en gång/år MO informerar om Fairtrade vid kongresser, seminarier och andra publika sammanhang MO konsumerar Fairtrade-märkta produkter i så stor utsträckning som möjligt MO bör utbilda minst en ambassadör inom organisationen MO deltar i minst en av Fairtrade Sveriges tre årliga kampanjer MO deltar i Föreningen för Fairtrade Sveriges årliga enkätundersökning av samarbetet med MO

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Beviljade verksamhetsstöd 2016

Beviljade verksamhetsstöd 2016 Beviljade verksamhetsstöd 2016 Organisation Verksamhet 2016 Beviljat belopp 1 Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer som arbetar för konsumenternas

Läs mer

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Fairtrade fokus Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41 42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum:

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum: Fairtrade City Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1523526 Datum: 2011-11-15 1 Om undersökningen Under perioden 31 januari till 13 november

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Fairtrade City-diplomering

Fairtrade City-diplomering Bilaga 1 Fairtrade City-diplomering Ansökningsformulär från november 2015 Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering Fairtrade City-diplomering

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Guide för Fairtrade city

Guide för Fairtrade city Guide för Fairtrade city Föreningen för Rättvisemärkt Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm Telefon: 08-505 756 95 Hemsida: www.rattvisemarkt.se Kontaktperson: Emma Enebog E post: emma.enebog@rattvisemarkt.se

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade City

Talarmanus för presentation om Fairtrade City Talarmanus för presentation om Fairtrade City Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en grundläggande presentation om Fairtrade City, där publiken inte behöver ha någon förkunskap om

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ 1(6) HANDLEDNING UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ SYFTE OCH MÅL Syftet är att du/distriktets värvningsledare ska utbilda, planera och få en övergripande koll på arbetarkommunernas

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2016 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2016 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018 Försvarsutbildarna Miljö och hälsa Verksamhetsplan 2015 2018 Verksamhetsplan 2015-2018, beslutad på förbundsstämma den 21 mars 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett underlag som styrelsen för Försvarsutbildarna

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2016 styrelsens förslag Innehållsförteckning Inledning... 3 Föreningens idé... 3 Föreningens organisation... 3 Föreningens historia och nuläge... 4 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. VERKTYG I VÄRVNINGEN 7. TRE

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter.

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter. Svenska Uppfinnareföreningen Styrelsen april 2014/ kjell Motioner till årsmötet 2014. Styrelsens behandling av inkomna motioner 1) Motion Kenneth Palmestål. (sammanfattning) Information om hur man gör:

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Beviljade stöd 2010 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Stark tillsammans. Kongressmotioner

Stark tillsammans. Kongressmotioner Stark tillsammans Kongressmotioner Motioner till Handels kongress 6 MOTIONER: I HANDELS VÅR ORGANISATION 269 Stark tillsammans i världen 0 270 MOTIONER: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 V..0

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Detta_ tycker_vi.doc

Detta_ tycker_vi.doc Detta_ tycker_vi.doc En åsiktsprofil för tydlighet, enighet och engagemang Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen Anders Lundberg, Guncha Welsapar 2010-01-18 1 Sammanfattning Förbundet Unga Forskare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer