Hej, åldrar, i verksamheter med personer med funktionsnedsättning. tel Med vänlig hälsning Magdalena Osbeck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, åldrar, i verksamheter med personer med funktionsnedsättning. tel 0470-777 661. Med vänlig hälsning Magdalena Osbeck"

Transkript

1 Musik som redskap...

2 Hej, Jag heter Magdalena Osbeck och arbetar som musikpedagog. Dagligen ser jag exempel på de positiva krafter som släpps loss genom musiken, bland dagisbarn, bland äldre och tillsammans med personer med funktionsnedsättning. Jag använder mig av Bunnemetoden musikaliska arbetssätt för mänsklig utveckling. Navet i metoden är specialutformade musikinstru- ment, med den unika egenskapen att alla kan spela på dem. I den här broschyren vill jag visa några av de positiva egen- skaper som metoden innebär i arbetet med barn i yngre åldrar, i verksamheter med personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorg. Läs gärna mer om vår verksamhet och om Bunnemetoden på vår webbplats: Eller ring mig på tel Med vänlig hälsning Magdalena Osbeck 2

3 Nya, spännande arbetssätt med Bunnemetoden... Bunnemetoden står för roliga arbetssätt, ett knippe pedagogiska idéer och anpassade musikinstrument som alla kan spela på. Eller om man så vill, en innovativ metodik i musik utifrån en helhetssyn på människan. Bunnemetoden innebär genomtänkta metodkoncept för personal. Kraftfulla arbetssätt som ger förutsättningar att arbeta med musik som redskap i det vardagliga arbetet med barn i låga åldrar, personer med funktionsnedsättning, äldre och dementa. Navet i metoden är Bunne-instrumenten som genom sin utformning låter upplevelsen komma före färdigheten, vilket ger musikglädje där ALLA kan vara delaktiga! Personal kan snabbt lära sig att spela och att leda i spel även om de aldrig spelat tidigare. Detta gör musiken särskilt väl anpassad som vårdverktyg i arbetet med äldre, dementa och i verksamheter med personer med funktionsnedsättning. Bunnemetoden tillåter oss att nå längre än tidigare med hjälp av musik! Ackord, toner och noter förvandlas till ett musikaliskt legobygge genom färgkodnig och tecken, att musicera blir så enkelt att en 2-3 åring nu kan kompa och spela till en sång. Pedagogisk forskning visar att genom att musicera med barnen stärker vi deras förmåga att läsa, skriva och räkna! Musik är en stark påverkansfaktor och bör med fördel användas när hjärnan utvecklas som mest! Numera ser vi allt oftare musik som ett verktyg inom modern vårdmetodik vilket innebär nya arbetssätt för personalen. Genom att delta i sång och musik aktiveras fysiska, psykiska och sociala förmågor. Såväl känsloliv som intellekt stimuleras, d v s både vänster och höger hjärnhalva är aktiv. Musik utvecklar det friska hos människan. Den kan skapa en motkraft mot sjukdomsförlopp samt bli en drivkraft som motiverar oss att orka lite till! 3

4 Musik som vårdverktyg Äldrevård / demensvård Musik är ett kraftfullt verktyg och ingår allt oftare i modern vårdmetodik med åldersrelaterade sjukdomar, bland dem demenser. För personalen är musik ett nytt arbetssätt att bekanta sig med. Bunnemetoden i äldreomsorgen aktivering med hjälp av musik är en handledning för personal. Metoden är utformad av musikterapeut Sten Bunne. Osbeck Music erbjuder kompetensutveckling i Bunnemetoden som står för konkreta och roliga arbetssätt för det vardagliga vårdarbetet. Personal kan snabbt lära sig att spela på Bunneinstrumenten och leda vårdtagare i spel, även om de aldrig spelat förut. Musik är en av människans intelligenser en resurs när inte språkets och logikens intelligenser fungerar så bra. (Howard Gardner, Prof. Harvard Univ.) När vi aktivt spelar musik och sjunger tvingas vi vara närvarande här-och-nu! En mängd fysiska och psykiska förmågor tas 4 då i anspråk. Aktivering hjälper hjärnans friska delar att bibehålla sin kapacitet och att till och med utveckla hjärncellernas nätverk. Därför kan aktivering med musik vara en motkraft mot sjukdomarnas degenerativa karaktär och bromsa pågående demens. Än så länge finns inga mediciner som kan åstadkomma samma sak! Utvecklande att våga sjunga igen, kunna spela och att använda det i mitt arbete! Aktiveringspersonal, Karlsborg Man tar bara fram bygelgitarrerna när som helst, vid kaffebordet, inne hos någon boende eller så fort det finns tid, vårdtagarna blir både tryggare och gladare! Demensvårdspersonal, Tibro Bunnemetoden i äldreomsorgen aktivering med hjälp av musik Metoden arbetar med fem moment: 1 Inramning Trygghet skapas och identitet och självkänsla bibehålls. 2 Aktivering av kroppen Stelhet motverkas, kroppshållningen förbättras och smärttröskeln höjs. Blodcirkulation och tankeförmåga ökar. 3 Aktivering av röst, sång och andning Andningsfunktion och diafragma aktiveras, liksom talapparat och språkförmåga. Vibroakustisk effekt på bland annat hjärnan. 4 Aktivering av fysiska och psykiska förmågor genom att spela på instrument Tränar koncentration, närminne och orien- teringsförmåga, koordination av rörelser. Ger glädje genom socialt samspel. 5 Aktivering av minnet (identitet) Långtidsminnet och närminnet aktiveras. Identitetsuppfattningen stärks.

5 Musik som vårdverktyg Verksamheter med personer med funktionsnedsättning Osbeck Music erbjuder utbildning till personal med musik som vårdverktyg. Min målsättning är att ge en breddad kompetens åt personal som arbetar med människor i olika åldrar, med utvecklingsstörning eller med olika typer av funktionsnedsättning. Musik lockar fram glädje och genom det sociala samspelet ges en estetisk dimension det låter bra! Bunnemetoden ger förutsättningar att på ett lustfyllt sätt stärka fysiska, psykiska och sociala förmågor och den ger pedagogiska hörnstenar för en meningsfull social sysselsättning samt kan vara ett kommunikationsmedel när orden inte räcker till. Bunnemetoden för stimulans av personer med funktionsnedsättning, är en handledning för personal. Navet i metoden är de speciellt utformade Bunne-instrumenten vilka möjliggör att ALLA kan spela oavsett funktionshinder. Personal kan enkelt lära sig att spela på Bunne-instrumenten samt leda vårdtagare i spel även om de aldrig spelat tidigare. Brukarna tog emot det direkt och man spelar gärna, fast på sitt eget vis! Personlig assistent, Växjö Inspirerande och glädjefyllt! Omsorgspersonal, Växjö Bunnemetoden för stimulans av personer med funktionsnedsättning Metoden rymmer två moment och fyra fokusområden: Moment 1 Testperiod och kartläggning av förmågor och musikaliska preferenser. Moment 2 Fokusering och utvecklande musikaliska aktiviteter över tid. 1 Grundläggande säkerhet Känna sig trygg, att lyckas, vara bra och duga som man är 2 Fysiska komponenter Grov- och finmotorik i spel och rörelsesånger 3 Psykiska komponenter Koncentration, inlärning, språk och kommunikation 4 Sociala kompetenser Relationer i grupp, spel 5 Inom varje fokusområde har Bunnemetoden aktivitetsförslag och alternativ.

6 Musik som pedagogiskt redskap för barn Musik stimulerar en allsidig personlig utveckling hos barnet och stärker läs- och skrivinlärning och taluppfattning. Att använda musik som pedagogiskt redskap är inte bara roligt utan ger också mätbara resultat! musikant. Tydliga utvecklingsmål går hand i hand med musikaliska mål i Bunnemetoden. Syftet är att barnet som musikant får en allsidig personlig utveckling genom musiken! Osbeck Music erbjuder kompetensutbildning av personal inom förskola, grundskola årskurs F-3 och särskola. De nya innehållsrika arbetssätten som Bunnemetoden innebär utgår från en helhetssyn på människan och är utformade av musikterapeut Sten Bunne. Bunnemetoden är spännande pedagogiska idéer och musikglädje där ALLA kan vara delaktiga genom spel på Bunne-instrumenten som personal lätt kan lära sig att spela på och leda barnen i även om de aldrig spelat tidigare. Bunnemetoden är en resa genom musikens fundament. Alla kan spela aktivt och uppleva hur det känns att vara i rollen som Bunnemetoden för barn i låga åldrar Metoden arbetar med fyra moment: Moment 1: Ljud Utvecklar kreativitet och lyhördhet. Stärker koncentration, valsituation och förståelse för enkel symbolisering. Tränar på ett lustfyllt sätt socialt samspel. Moment 2: Grundpuls och automatisering Stärker koordination, motorik och utförandeförmåga. Utvecklar lyssnandet och medvetandegör puls. Moment 3: Komp och bas Automatiserar rörelser övar upp arbetsfördelningen mellan hjärnhalvorna. Utvecklar språkförmåga och koncentration. Stärker självkänsla och grupptrygghet. Moment 4: Lös-ton-spel Utvecklar koncentration och samarbetsförmåga. Stärker symbolförståelse, selektivt lyssnande/språkutveckling och tränar finmotorik samt strukturellt tänkande. Ger estetisk upplevelse, glädje och social timing. 6

7 Jag har aldrig tidigare mött ett material där teoribildning inom utvecklingspsykologin har smält samman med en så genomtänkt musikverksamhet som Bunnemetoden Per-Egon Janols, f d lektor i musikens metodik vid Högskolan i Dalarna. Vad fantastiskt mycket man kan göra med dessa instrument och alla kan vara med! Förskollärare, Växjö Användbart kursinnehåll som man direkt kan använda i sitt arbete! Specialpedagog, Sollefteå Inspirerande och matnyttig utbildning, pedagogiskt roligt och jordnära! Förskollärare, Växjö 7

8 Bunne-instrumenten Bunne-instrumenten som är utformade av musikterapeut Sten Bunne är unika på det sättet att alla kan lära sig att spela inom loppet av ett par minuter. De färdigstämda ackorden gör att vem som helst kan kompa en låt. Här visar vi ett urval av de instrument som finns tillgängliga att beställa via oss. Osbeck Music är auktoriserad återförsäljare och för mer information och beställning, besök vår webbplats: Man kunde faktiskt åstadkomma musik trots noll kunskaper innan! Äldrevårdspersonal, Växjö Spelglädje! Personlig assistent, Sollefteå 8

9 Bygelgitarr Minibas Klangplattor Entonsflöjt Bas-entonsflöjt Bygelgitarr 9

10 Kurser och inspirationsdagar Som certifierad handledare inom Bunnemetoden erbjuder jag olika typer av kompetensutveckling med musik som redskap för arbetsliv och utbildning. Ni kan välja bland flera olika utbildningar, inspirationsdagar och workshops. Utbildningarnas utformning kan anpassas efter deltagarnas situation och behov, coachning enskilt eller i grupp stärker arbetssätten ytterligare. Utbildningar: Inspirationsdagar och workshops Grundkurser och fördjupningskurser Coachning Vid inköp av instrument inför utbildning hjälper vi gärna till att skräddarsy just Er uppsättning. Förslag på vilka instrumentuppsättningar som behövs hittar du på där en aktuell prislista också finns tillgänglig. Så roligt på en kurs har jag aldrig haft, en utbildning som ingen borde missa! Specialpedagog, Stockholm 10 Ett exempel på utbildning: Grundkurs: Bunnemetoden i äldreomsorgen Tidsåtgång: 3 dagar Kursmaterial: Bunnemetoden i äldreomsorgen aktivering med hjälp av musik. Kursinnehåll Metodens 5 moment i teori och praktik Praktisk färdighet i att spela på Bunneinstrumenten Grundläggande kunskap om musikens möjligheter och påverkan fysiskt, psykiskt och socialt. Rekommederat kursupplägg 2-dagars kurs +1-dags uppföljning Max 12 deltagare Förutsätter inköp av Bunne-instrument Liknade kursupplägg erbjuds även inom områdena Förskola/F-3/Särskola och verksamheter med personer med funktionsnedsättning. Önskar Ni få skräddarsydda förslag på utbildning för just Er personalgrupp kontakta oss på

11 Föreläsningar Jag brinner för musikens möjligheter, det är drivkraften bakom mina föreläsningar. Här presenteras och beskrivs några efterfrågade teman. Exempel på föreläsningar: Musik som vårdverktyg inom äldrevård En föreläsning som på ett teoretiskt plan svarar på varför musik har en plats inom äldrevård. Tid 90 min Teambuilding Bättra på lagandan med hjälp av musik! I orkestersituationen uppstår ett lagarbete där varje person är en bricka i ett större spel. På musikens villkor lär vi känna varandra, stärker gruppdynamik och ledaregenskaper och när vi musicerar går det inte att låta bli att ha roligt tillsammans! Kontakta oss gärna om ni önskar mer information om våra teambuildingdagar. Musik som kommunikationsmedel barn med särskilda behov En föreläsning med inriktning på musik- ens speciella potential som kommunikatör och påverkansfaktor. Tid 90 min Musikens påverkan En föreläsning som bygger på nya rön om musik som hälsofaktor. Tid 60 min Musikens roll i våra liv En allmän föreläsning om musikglädje och musikens påverkan på oss människor. Tid 60 min 11

12 Kontakta mig! Ring gärna om Du har frågor, önskar beställa instrument, utbildningsbeskrivningar, boka kurser eller liknande. Jag hjälper dig gärna! Du hittar också en hel del information och material på Välkommen att kontakta mig! Magdalena Osbeck

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Beteckning: Akademin för teknik och miljö Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Anneli Olsson Ht-2010

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola.

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Emma Friman & Lisa Östergaard Inriktning/specialisering: Skapande verksamhet, LAU370 Handledare: Margareta Borg Examinator:

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höstterminen 2013 Nr 10 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer