Besviken på din nya apparat?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besviken på din nya apparat?"

Transkript

1 Tips för konsumenter Besviken på din nya apparat? Är felet kanske bruksanvisningens? Har du hittat den? Har du läst den? Har du förstått den? Föreningen Teknisk Information FTI

2 Allt fler produkter, från den elektriska tandborsten till datorns programvaror, från tv-apparaten till den egna bilen, ska göra våra liv lättare och trevligare. Tyvärr är det ibland svårt att förstå hur man ska använda produkterna. Men felet ligger inte alltid hos produkten. Ibland är det bruksanvisningen som inte klarat av sin uppgift. Syftet med den här broschyren är att: visa hur en bra bruksanvisning bör vara beskaffad, och ge tips om hur du som konsument kan hävda dina rättigheter. Om du granskar bruksanvisningen innan du köper en ny produkt minskar risken för felköp och problem. Bruksanvisningen är en del av produkten. Om du inte förstår en bruksanvisning som är avsedd för dig, då är det inte ditt fel utan fel på produkten! Teckningar: Björn Brinkman/2B tecknare 2

3 Svenska Français Deutsch English Några krav på bra bruksanvisningar Det ska vara lätt att hitta den svenskpråkiga instruktionen för just din produkt Ofta har man instruktioner på flera olika språk i samma trycksak och ibland flera olika produktmodeller. Då är det viktigt att det är lätt att hitta både rätt språk och rätt modell i trycksaken helst ska man få vägledning redan på framsidan. Så här kan en informativ framsida se ut: Tydlig hänvisning till olika språk Camera Tydlig bild på produkten Modeller som instruktionen beskriver Model E405 Model E406 3

4 Några krav på bra bruksanvisningar Det ska vara lätt att hitta vad du söker Tjocka bruksanvisningar läser man sällan som en roman från den första sidan till den sista. Därför är det viktigt att man lätt kan hitta just den information man söker för tillfället. På varje uppslag ska det finnas sidnummer och helst också kapitelnummer och kapitelrubrik. Sökandet blir lättare om det finns: översiktlig innehållsförteckning med beskrivande rubriker, översiktsbild över produkten (eventuellt på en utvikningssida), rubriker som tydligt skiljer sig från den löpande texten, sökordsregister, helst med synonymer. En bra bruksanvisning bör dessutom beskriva: hur man använder instruktionen, produktens användning och begränsningar, var man kan få teknisk hjälp, faror med produkten och eventuella miljörisker, hur man gör när produkten ska kasseras. 4

5 Några krav på bra bruksanvisningar Texten ska vara lätt att förstå Texten måste vara så utformad att den kan förstås redan vid den första genomläsningen. Förkortningar och främmande ord ska vara förklarade. Översättningsfel kan göra texten svårare att förstå och kan i värsta fall leda till att produkten hanteras felaktigt. Beskrivningen ska vara metodisk, som i exemplet nedan: Syftet med handhavandet beskrivs. Handgreppen beskrivs steg för steg. Förfrågan Om din telefon har en R-knapp kan du göra en förfrågan under ett pågående samtal. R R 1 Tryck R och sedan önskat nummer. Slå R 1 om du har fått svar och vill återgå till det ursprungliga samtalet. 5

6 Några krav på bra bruksanvisningar Bilder kan underlätta förståelsen En bra bild på rätt ställe är bättre än en aldrig så bra text. Bäst är det om bild och text samverkar med varandra. En bra bild visar produkten från samma håll som användaren kan se den. En bra bild visar entydigt var på produkten detaljen finns. En bra bild framhäver de viktigaste detaljerna och är fri från onödig information

7 Några krav på bra bruksanvisningar Alla förutsättningar för hur produkten används ska vara givna Ibland måste vissa förutsättningar var uppfyllda för att det ska gå att använda produkten. Dessa bör vara angivna redan på emballaget, men bör också finnas med i början av instruktionen. Några exempel: Krav på maskinvara för datorprogram. Nödvändiga tillbehör som kablar, batterier osv. Installationsdata för produkter som ska installeras. För t.ex. en diskmaskin, måste anges: inbyggnadsmått, krav för el- och vattenanslutning, säkerhetskrav, t.ex. att den måste installeras av behörig fackman. 7

8 Några krav på bra bruksanvisningar Risker ska påtalas och varningarna ska vara tillräckliga För vissa produkter kan ett felaktigt handhavande innebära risker. Instruktionsboken måste tydligt varna för dessa risker och beskrivas INNAN själva handhavandet beskrivs. En tydlig varningssymbol En tydlig varningsrubrik Vad kan hända? Vari består faran? Hur kan man undvika faran?! VARNING Blandas detta rengöringsmedel med andra vätskor bildas farliga ångor. Ångorna kan orsaka kvävning och död. Använd inte medlet tillsammans med andra rengöringsvätskor och bär alltid andningsskydd. Finns det risker med produkten som inte påpekas i instruktionsboken eller är markerade på produkten? Då handlar det om en allvarlig brist i informationen! 8

9 Några krav på bra bruksanvisningar Instruktionen ska vara utformad med tanke på hur den ska användas Bruksanvisningen bör vara varken för stor eller för liten, och den ska tåla normal användning. Den ska ju användas under samma förhållanden som själva produkten. Textstorleken får inte vara för liten så att den blir svårläst t ex i svag belysning. Om produkten ska användas utomhus måste också bruksanvisningen vara väderbeständig. Om produkten är komplicerad bör det finnas en slitstark kortfattad snabbinstruktion, där man lätt kan få en överblick över de viktigaste momenten. 9

10 Checklista Testa bruksanvisningen genom att besvara frågorna med kryss i ja- eller nejrutorna. Ja Nej Är det lätt att hitta rätt språk och rätt modell i bruksanvisningen? Är det lätt att hitta vad du söker? Är texten lätt att förstå? Är bilderna en god hjälp för att förstå instruktionen? Är alla förutsättningar för användningen av produkten nämnda i bruksanvisningen? Tycker du att varningstexterna är lämpligt utformade? Är bruksanvisningens material och format lämpligt? Ju fler Ja-svar, desto bättre bruksanvisning. 10

11 Din rätt som konsument Se till att du får en godtagbar brukanvisning Konsumentköplagen föreskriver att: En vara skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering, användning förvaring och skötsel. Normalt krävs att bruksanvisning skall vara avfattad på svenska eller utgöras av allmänt kända eller begripliga symboler. Om bruksanvisning saknas eller är bristfällig är varan köprättsligt felaktig. Köparen kan då kräva att godtagbar bruksanvisning lämnas. Sker inte detta kan köparen ha rätt att låta köpet gå tillbaka. Din rätt om något går fel Om någonting går sönder föreskriver Konsumentköplagen att: Säljaren får ta ansvar för fel som beror på att köparen har skadat varan genom felaktig hantering till följd av felaktiga eller bristfälliga instruktioner från säljaren. Säljaren måste på sin bekostnad rätta till fel som köparen gjort på grund av felaktig eller otillräcklig instruktion. 11

12 Denna broschyr är en översättning av den tyska Tips für Verbraucher, som tagits fram av den tyska teknikinformationsföreningen tekom i samarbete med tecteam Bildungsinstitut für Technische Kommunikation GmbH, Dortmund. Den svenska upplagan har med tillstånd från tekom översatts och bearbetats för svenska förhållanden av medlemmar i FTI. FTI Föreningen Teknisk Information är en förening för professionella informatörer med teknik och naturvetenskap som arbetsfält. FTI består av nära 400 teknikredaktörer, illustratörer, översättare, utbildare och multimediaproducenter. Vårt mål är att skapa bättre koppling mellan tekniska utrustningar och människan. Du kan hjälpa oss att förbättra standarden på bruksanvisningar genom tala om för oss vilka problem du råkar ut för. FTI är medlem i INTECOM och den europeiska samarbetsorganisationen TCeurope. Föreningen Teknisk Information Box Stockholm Telefonsvarare: E-post: Hemsida: fti.org.se

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer